Zoom In/out In Excel 2010

--- Bài mới hơn ---

 • Learn How To Zoom In Excel: Change Your Worksheet Magnification
 • Cách Phóng To Cuộn Bằng Intellimouse Trong Excel
 • Hàm Subtotal Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Subtotal Trong Excel Full
 • Subtotal Trong Excel Là Hàm Gì? Có Bao Nhiêu Cách Tính Tổng Trong Excel?
 • Alt Text Là Gì? Cách Triển Khai Alt Text Trong Seo 2021
  1. Trong Word, Outlook, PowerPoint hay Excel, trên thanh trạng thái, nhấp vào zoom trượt .

  2. Trượt để thiết lập tỷ lệ zoom mà bạn muốn. Nhấp vào hoặc + nút để phóng to trong từng bước từng bước.

  Lưu ý: Trong Outlook, zoom trượt zoom chỉ nội dung trong Reading Pane.

  Bạn có thể chọn bao nhiêu của một tài liệu, thuyết trình, hoặc bảng tính bạn xem trên màn hình.

  trong Word

  Làm một điều trong số sau đây:

   Trên Xem tab, trong Phóng nhóm, nhấp Một trang , hai trang , hoặc trang Width .

  trong PowerPoint

  Làm một điều trong số sau đây:

  trong Excel

  Làm một điều trong số sau đây:

  trong Outlook

   Trong zoom hộp thoại, nhập một tỷ lệ phần trăm hoặc chọn bất kỳ các thiết lập khác mà bạn muốn.

  trong Word

  Để lưu một khung cảnh zoom đặc biệt với tài liệu hoặc mẫu của bạn để nó luôn mở với khung cảnh zoom, bạn phải thực hiện thay đổi trong tài liệu hoặc mẫu đầu tiên. Đó có thể đơn giản như thêm và xóa một ký tự (hoặc một không gian duy nhất).

  1. Mở tài liệu hoặc mẫu mà bạn muốn lưu với một khung cảnh zoom cụ thể.

  2. Chọn các thiết lập mà bạn muốn.

  3. Thêm và xóa một ký tự đơn trong tài liệu hoặc mẫu.

  4. Nhấn Save .

   Phím tắt: Ctrl + S

  Trong PowerPoint hay Excel

  1. Mở trình bày hoặc bảng tính mà bạn muốn lưu với một khung cảnh zoom cụ thể.

  2. Chọn các thiết lập mà bạn muốn.

  3. Nhấn Save .

   Phím tắt: Ctrl + S

  Bạn có thể chọn bao nhiêu của một tài liệu, thuyết trình, hoặc bảng tính bạn xem trên màn hình.

  trong Word

  Làm một điều trong số sau đây:

   Trên Xem tab, trong Phóng nhóm, nhấp Một trang , hai trang , hoặc trang Width .

  trong PowerPoint

  Làm một điều trong số sau đây:

  trong Excel

  Làm một điều trong số sau đây:

  trong Outlook

   Trong zoom hộp thoại, nhập một tỷ lệ phần trăm hoặc chọn bất kỳ các thiết lập khác mà bạn muốn.

  trong Word

  Để lưu một khung cảnh zoom đặc biệt với tài liệu hoặc mẫu để các tài liệu hoặc mẫu luôn mở với khung cảnh zoom, bạn phải thực hiện thay đổi trong tài liệu hoặc mẫu đầu tiên. Thêm và xóa một không gian duy nhất là tất cả những gì là cần thiết để đảm bảo các tài liệu hoặc mẫu được biên tập và các thiết lập được lưu.

  1. Mở tài liệu hoặc mẫu mà bạn muốn lưu với một khung cảnh zoom cụ thể.

  2. Chọn các thiết lập mà bạn muốn.

  3. Thêm và xóa một không gian duy nhất trong tài liệu hoặc mẫu.

  4. Nhấp vào Microsoft Office Button , sau đó nhấn Save .

  Trong PowerPoint hay Excel

  1. Mở trình bày hoặc bảng tính mà bạn muốn lưu với một khung cảnh zoom cụ thể.

  2. Chọn các thiết lập mà bạn muốn.

  3. Nhấp vào Microsoft Office Button , sau đó nhấn Save .

  Một khi bạn đã thực hiện phóng to ở trên dữ liệu, bạn có thể nhấp vào 100% nút trong zoom phần của dải ruy băng để trở về cửa sổ bình thường có kích thước.

  Bạn có cần in từ bảng tính của bạn, nhưng bạn chỉ muốn in một số dữ liệu? Nhấn vào đây để tìm hiểu về những thay đổi mà bạn cần phải thực hiện trên menu Print để bạn chỉ in các tế bào mà bạn đã chọn.

  Disclaimer: Hầu hết các trang trên internet bao gồm các liên kết liên kết, trong đó có một số trên trang web này.

  Tải 200 Excel Phím tắt

  Vượt qua 200 phím tắt Excel cho Windows và Mac trong một PDF tiện dụng.

  Hi – Tôi Dave Bruns, và tôi chạy Exceljet với vợ tôi, Lisa. Mục tiêu của chúng tôi là để giúp bạn làm việc nhanh hơn trong Excel. Chúng tôi createshort video, và các ví dụ rõ ràng về công thức, chức năng, bảng tổng hợp, định dạng có điều kiện, và chúng tôi hơn.

  Excel Phóng lệnh

  Lệnh zoom Excel thay đổi quy mô một bảng tính được xem bằng điện tử. Điều này không thay đổi các đặc điểm cơ bản của bảng tính của bạn, và do đó, một bản in của bảng tính sẽ vẫn như cũ, không phụ thuộc vào mức độ phóng được chọn.

  Excel Phóng menu

  Excel zoom tùy chọn nằm trong ‘Phóng to’ nhóm trong Xem tab của Ribbon Excel.

  Chọn tùy chọn zoom gây các tùy chọn zoom hộp thoại bật lên. Hộp thoại này cung cấp cho bạn tùy chọn để chọn một phóng bộ (ví dụ như 200%, 400%, vv), hoặc chỉ định một độ phóng đại của riêng bạn.

  Hộp thoại Zoom cũng cung cấp cho bạn tùy chọn để phóng to để lựa chọn (tức là để điều chỉnh quy mô zoom để phù hợp với các tế bào hiện đang được chọn trong giao diện hiện hành).

  Các phím tắt cho một số các tùy chọn này được trình bày trên các dải ruy băng Excel. Ví dụ, bạn có thể trở lại kích thước ban đầu của bảng tính với một nhấp chuột duy nhất của 100% zoom biểu tượng, hoặc bạn có thể zoom vào dãy được chọn hiện tại của các tế bào với một nhấp chuột duy nhất của Phóng to Selection biểu tượng.

  Excel Zoom để hiển thị tên Ranges

  Nếu bạn phóng to bảng tính Excel của bạn xuống dưới 40%, Excel sẽ tự động hiển thị tất cả các dãy tên của bạn, như thể hiện trong hình trên bên trái.

  Điều này có thể hữu ích để giúp bạn theo dõi các phạm vi có tên trong bảng tính của bạn.

  Excel Phóng Keyboard Shortcut

  Nếu, bất cứ lúc nào, bạn muốn nhanh chóng truy cập vào hộp thoại zoom, bạn có thể sử dụng phím tắt:

  Tức là nhấn Alt key và trong khi giữ phím này, nhấn V và sau đó Z .

  Excel Zoom trên cuộn Với IntelliMouse

  Ngoài ra, nếu bạn có một con chuột với một bánh xe lăn, bạn có thể kích hoạt tùy chọn Excel Z oom trên cuộn với IntelliMouse . Điều này cho phép người dùng phóng to hoặc thu của một bảng tính bằng cách lăn bánh xe trên chuột lên hoặc xuống.

  Các Z oom trên cuộn với IntelliMouse tùy chọn được tìm thấy tại các địa điểm sau đây:

  Trong phiên bản hiện tại của Excel (2010 và sau):

  • Chọn tab ‘File’ trên ribbon Excel, và từ này, chọn Tùy chọn ;
  • Các Z oom trên cuộn với IntelliMouse tùy chọn được tìm thấy trong các chi tiết phần của menu Options.

  Trong Excel 2007:

  • Các Z oom trên cuộn với IntelliMouse tùy chọn được tìm thấy trong các chi tiết phần của menu Options.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Lấy Ngày Tháng Năm Hiện Tại Trong Excel
 • Ý Nghĩa Của Ký Tự $ Trong Công Thức Excel
 • Các Hàm Thường Dùng Trong Exel
 • 6 Thủ Thuật Excel Cho Dân Văn Phòng Hữu Ích, Dễ Thực Hiện
 • Các Hàm Trong Excel Và Ví Dụ Đơn Giản Dễ Hiểu Nhất.
 • Zoom In Excel: Change Your Worksheet Magnification

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo Và Sử Dụng Add Ins Bằng Excel
 • Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính
 • Hàm Choose Trong Excel – Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Choose
 • Hướng Dẫn Hàm Db Trong Excel Và Cách Sử Dụng Hàm Db Để Tính Khấu Hao Tài Sản
 • Dấu Khác Trong Excel Được Viết Và Sử Dụng Như Thế Nào
 • The zoom feature in Excel changes the scale of a worksheet. When you want to see more or less of a worksheet, use Zoom to increase or decrease the magnification.

  The information in this article applies to Excel 2021, Excel 2021, Excel 2013, Excel 2010, and Excel 2007.

  Choose Your Zoom Method

  There are three different ways to zoom in on a worksheet:

  • The Zoom slider located on the status bar.
  • The Zoom tool found on the View tab of the Excel ribbon.
  • The Zoom on roll with IntelliMouse option.

  Use the Zoom Slider

  When you want to quickly change the magnification of a worksheet, use the Zoom slider. You’ll find the Zoom slider in the bottom right corner of the Excel window. To use the Zoom slider, drag the slider to the right or to the left.

  To zoom in, drag the slider to the right. Everything on the worksheet gets larger and you see less of the worksheet.

  To zoom out, drag the slider to the left. Objects in the worksheet get smaller and you see more of the worksheet.

  An alternative to using the slider is to select Zoom Out or Zoom In located at either end of the slider. The buttons zoom the worksheet in or out in increments of 10%.

  Adjusting the zoom level does not affect the actual size of a worksheet. Printouts of the current sheet remain the same, regardless of the selected zoom level.

  Set a Custom Zoom Magnification

  Select Zoom to open the Zoom dialog box. The Zoom dialog box contains p-set magnification options ranging from 25% to 200%, as well as choices for custom magnification and zooming to fit the current selection.

  Zoom With Shortcut Keys

  Keyboard key combinations that zoom in and out of a worksheet involve using the ALT key. These shortcuts access the zoom options on the View tab of the ribbon using keyboard keys rather than the mouse.

  Here are the zoom shortcut keys:

  • ALT+W+J: Activates the 100% zoom option on the ribbon.
  • ALT+W+G: Activates Zoom to Selection on the ribbon.
  • ALT+V+Z: Opens the Zoom dialog box.
  • ALT+W+Q: Opens the Zoom dialog box.

  When you’re working in the Zoom dialog box, pss one of the following keyboard shortcuts to change the magnification level:

  • 0+Enter: 200% zoom
  • 1+Enter: 100% zoom
  • 7+Enter: 75% zoom
  • 5+Enter: 50% zoom
  • 2+Enter: 25% zoom

  Using these keyboard keys to activate the Custom zoom option requires additional keystrokes in addition to those needed to open the Zoom dialog box.

  After typing ALT+W+Q+C, enter numbers such as 33 for a 33% magnification level. Complete the sequence by pssing Enter.

  Zoom on Roll With IntelliMouse

  If you frequently adjust the zoom level of worksheets, you might want to use the Zoom on roll with IntelliMouse option.

  When activated, this option allows you to zoom in or out using the scroll wheel. The option is activated using the Excel Options dialog box.

  1. Select File.

  2. Select Options to open the Excel Options dialog box.

  3. Select Advanced in the left-hand panel of the dialog box.

  4. Select Zoom on roll with IntelliMouse in the right panel to activate this option.

  Zoom out to Display Named Ranges

  If a worksheet contains one or more named ranges, zoom levels below 40% display these named ranges surrounded by a border. This provides a quick and easy way to check their location in a worksheet.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Vlookup Trong Excel – Ý Nghĩa Và Cú Pháp
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Excel Qua Các Ví Dụ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Hàm Value Trong Excel Dùng Để Làm Gì? Và Cách Viết Hàm Ra Sao
 • Hướng Dẫn Cách Tách Họ Tên Trong Excel Ra Khỏi Cột Họ Và Tên
 • Hàm Sum – 10 Hàm Cơ Bản Trong Excel (Phần 1)
 • The Zoom Tool In Word 2007

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Thủ Thuật Hay Cho Word 2003
 • 10 Thủ Thuật Bôi Đen Chữ Hiệu Quả Trong Microsoft Word
 • Ctrl Là Gì? 50 Tổ Hợp Phím Tắt “thần Thánh” Với Ctrl Mà Bạn Nên Biết
 • In Đậm, In Nghiêng Hoặc Gạch Dưới Văn Bản Trong Word
 • Hướng Dẫn Gõ Chỉ Số Trên Hoặc Dưới Trong Microsoft Word
 • Zoom in or out with Word 2007

  There are several ways Word 2007 lets you zoom in or zoom out on documents: the first way to zoom in or out is to use the zoom slider located in the bottom right corner of Microsoft Word’s main window: by default, your documents are zoomed at 100% – in other words, the document is shown in real size, without any actual zoom.

  Zoom in/out or reset the zoom from using the Word 2007 ribbon

  Named zoom factors in Word 2007

  Word 2007 also includes “named zoom factors” in the Zoom dialog: namely, these are Page width (which will zoom the document to make it fit the entire width of the Word window); Text width (which will automatically zoom in (or out) until the left and right text boundaries are lined up with the border of your Word 2007 window); and finally Whole page, which will zoom out of the document until the entire height of the current page is visible inside your Word 2007 window:

  Note that the following named zoom factors are also available directly from the ribbon: One Page (zoom out to show the entire page in all its height), Two Pages (show the same zoom factor as One Page, but show two pages side by side), and Page Width (zoom in to make your document page as wide as permitted by the size of the Word 2007 window). Named zooms in Word 2007 are just shortcuts to various zoom levels, and you can still access them manually, using any one of the zooming methods we outline in this tutorial.

  Using the mouse to zoom in Word 2007

  Here is a quick tip to close this Word 2007 tutorial on zooming: to zoom in or out fast, hold down the control key on your keyboard ( Ctrl), and scroll the wheel of your mouse. To zoom in, scroll up with the mouse wheel, while holding the Ctrl key pssed down; to zoom out of your document, follow the same steps, and move your mouse wheel down, as if you were scrolling down, still with the Ctrl key held down!

  Since each of the mouse “thumps” corresponds to an increment (or decrement) of 10%, Ctrl-scroll 9 times down to zoom out to the minimum of 10% (shown on the screenshot above), and ctrl-scroll back up 9 times to reset the zoom. Since Word 2007 lets you zoom in up to 500% of the original document size, this means that you can view your document, with maximum zoom on, 50-times larger than it actually is. (If you want to zoom that much into the document, using the status bar slider we mentioned earlier would be easier than scrolling up while holding down the control key.)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phóng To, Thu Nhỏ Tài Liệu
 • Where Is The Zoom In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 And 365
 • Tìm Hiểu Chức Năng Phóng To
 • Office Space: From Vba Macro To Word Add
 • Bật Mí Chi Tiết Cách Gạch Chân Chữ Trong Word 2010
 • Learn How To Zoom In Excel: Change Your Worksheet Magnification

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phóng To Cuộn Bằng Intellimouse Trong Excel
 • Hàm Subtotal Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Subtotal Trong Excel Full
 • Subtotal Trong Excel Là Hàm Gì? Có Bao Nhiêu Cách Tính Tổng Trong Excel?
 • Alt Text Là Gì? Cách Triển Khai Alt Text Trong Seo 2021
 • Hàm Abs Trong Excel Là Gì
 • The zoom feature in Excel changes the scale of a worksheet. When you want to see more or less of a worksheet, use Zoom to increase or decrease the magnification.

  Choose Your Zoom Method

  There are three different ways to zoom in on a worksheet:

  • The Zoom slider located on the status bar.
  • The Zoom tool found on the View tab of the Excel ribbon.
  • The Zoom on roll with IntelliMouseoption.

  Use the Zoom Slider

  When you want to quickly change the magnification of a worksheet, use the Zoom slider. You’ll find the Zoom slider in the bottom right corner of the Excel window. To use the Zoom slider, drag the slider to the right or to the left.

  To zoom in, drag the slider to the right. Everything on the worksheet gets larger and you see less of the worksheet.

  To zoom out, drag the slider to the left. Objects in the worksheet get smaller and you see more of the worksheet.

  An alternative to using the slider is to select Zoom Out or Zoom In located at either end of the slider. The buttons zoom the worksheet in or out in increments of 10%.

  Set a Custom Zoom Magnification

  Select Zoom to open the Zoom dialog box. The Zoom dialog box contains p-set magnification options ranging from 25% to 200%, as well as choices for custom magnification and zooming to fit the current selection.

  Zoom With Shortcut Keys

  Keyboard key combinations that zoom in and out of a worksheet involve using the ALT key. These shortcuts access the zoom options on the View tab of the ribbon using keyboard keys rather than the mouse.

  Here are the zoom shortcut keys:

  When you’re working in the Zoom dialog box, pss one of the following keyboard shortcuts to change the magnification level:

  Using these keyboard keys to activate the Customzoom option requires additional keystrokes in addition to those needed to open the Zoomdialog box.

  After typing ALT+ W+ Q+ C, enter numbers such as 33 for a 33% magnification level. Complete the sequence by pssing Enter.

  Zoom on Roll With IntelliMouse

  If you frequently adjust the zoom level of worksheets, you might want to use the Zoom on roll with IntelliMouse option.

  When activated, this option allows you to zoom in or out using the scroll wheel. The option is activated using the Excel Options dialog box.

  1. Select Options to open the Excel Options dialog box.

  2. Select Advanced in the left-hand panel of the dialog box.

  3. Select Zoom on roll with IntelliMouse in the right panel to activate this option.

  Zoom out to Display Named Ranges

  If a worksheet contains one or more named ranges, zoom levels below 40% display these named ranges surrounded by a border. This provides a quick and easy way to check their location in a worksheet.

  Thanks for letting us know!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Zoom In/out In Excel 2010
 • Cách Sử Dụng Hàm Lấy Ngày Tháng Năm Hiện Tại Trong Excel
 • Ý Nghĩa Của Ký Tự $ Trong Công Thức Excel
 • Các Hàm Thường Dùng Trong Exel
 • 6 Thủ Thuật Excel Cho Dân Văn Phòng Hữu Ích, Dễ Thực Hiện
 • Removing Duplicates In Excel 2003

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Enable The Developer Tab And Open The Visual Basic Editor In Word And Excel 2021 And Office 365
 • Hướng Dẫn Dùng Hàm Counta Qua Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Sort And Filter Trên Excel
 • Using Autofilter In Excel 2010
 • Save Time With Quick Auto
 • In Excel 2003 you can only remove duplicates from a list if an entire row of

  data is duplicated.  In the diagram below we’ve highlighted the rows that

  Excel 2003 sees as duplicates:

  The duplicate rows are shown here shaded in green.

   

  Using the Advanced Filter

  To start removing duplicates:

  1. Either select the whole list of data, or just select a

   single cell within the list.

  2. Filter…

  3. Complete the dialog box as shown in the diagram below.

  Filtering the list to show duplicates

  4. Choose whether to delete the duplicates from the original list (Filter the list in place) or copy the unique records to a new position (Copy

  to another location).

   

  left with one copy of any duplicate rows in the list.

  In Excel 2003 the duplicated data isn’t truly removed from the list, rather

  it is filtered out by hiding the rows containing duplicate values.  If you

  look at the row numbers on the left hand side of the diagram above you’ll notice

  that number 7 and number 11 are missing.

  Because the duplicates aren’t actually removed from the list, you can easily

  bring them back again.  To do this:

  1. Select the list or a single cell within the list.

  You should find that you see all of the records again.

  If you want to truly delete the duplicate values in Excel 2003, the easiest

  way to do it is to choose the option Copy to another location

  within the Advanced Filter dialog box.  This will copy the

  unique values to a different set of cells.  You can then delete the

  original list completely and then optionally copy the unique values back into

  the cells that were pviously occupied by the original list.

  What’s Next?

  Deleting duplicates from the list is rather awkward in Excel 2003. Read the

  next part of this blog to see how easy the process is in Excel 2007 and 2010, or

  visit our Excel training page.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel – Hkt Consultant
 • Cách Đổi Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Gộp Ô Trong Excel 2007, 2010, 2013 – Cách Merge Cell
 • Merge And Combine Cells In Excel Without Losing Data
 • Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel – Bằng Video Và Hình Ảnh
 • Xuống Dòng Trong Excel 2003 2007 2010 Trong 1 Ô Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xoay Chữ Trong Excel (Xoay Dọc, Ngang, Nghiêng…)
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Excel Trên Điện Thoại
 • Làm Thế Nào Sử Dụng Công Thức Viết Số Tiền Bằng Chữ Trong Kế Toán
 • Hướng Dẫn Một Số Cách Xuống Dòng Trong Ô Excel Hiệu Quả
 • Cách Sửa Lỗi Unikey Bị Gõ Thành Dđ, Aâ, Eê, Oô Trên Excel, Chrome
 • Xuống dòng trong excel hoàn toàn khác so với xuống dòng trong word và cách xuống dòng trong ô excel hoàn toàn giống nhau ở các phiên bản Excel 2003, excel 2007, excel 2010 và excel 2013.

  Trong word chúng ta thường quen với việc nhấn phím Enter để xuống dòng. Tuy nhiên trong Excel khi nhấn Enter thì excel mặc định không xuống dòng trong ô đó mà lại xuống ô phía dưới. Rất nhiều người mới làm quen với Excel loay hoay với việc không biết làm thế nào để xuống dòng trong 1 ô Excel.

  Cách đầu tiên và phổ biến nhất để xuống dòng trong excel đó là dùng tổ hợp phím: ALT + ENTER.

  Ví dụ: Có một đoạn text như sau:

  “Tôi là một trong những người giỏi nhất”

  Bạn muốn đoạn text “người giỏi nhất” sẽ ở dòng dưới trong ô excel.

  – Bạn đánh đoạn text đầu tiên trước “Tôi là một trong những”

  – Dừng lại và nhấn tổ hợp phím “ALT + ENTER”

  – Khi đó dấu nháy soạn thảo đã ở dòng dưới của ô để chúng ta tiếp tục đánh đoạn text còn lại “người giỏi nhất”

  Lưu ý, cần nhấn và giữ phím ALT sau đó ấn phím ENTER thì mới có thể xuống dòng trong 1 ô excel được. Còn nếu bạn ấn phím ALT sau đó thả ra, tiếp đến mới nhấn Enter thì excel sẽ không hiểu để thực hiện lệnh xuống dòng trong ô excel đó.

  Tôi khuyên các bạn hãy dùng cách này để xuống dòng trong excel vì sự tiện lợi và hiệu quả của cách này mang lại.

  Ngoài cách xuống dòng trong excel trên, còn một cách khác thường được những người mới bắt đầu sử dụng excel ưu tiên dùng (khi chưa biết cách số 1 thôi :)) đó là xuống dòng trong 1 ô excel bằng phím CÁCH hay phím SPACE.

  2. Xuống dòng trong Excel hay tự xuống dòng trong 1 (một) ô excel bằng phím cách SPACE

  Có thể bạn sẽ muốn thử cách này để tự xuống dòng trong excel, tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần dùng phím cách để xuống dòng thì bạn sẽ không thể đạt được mục đích – Giống như ở ví dụ cuối cùng của bức tranh phía dưới.

  Vậy làm thế nào để xuống dòng trong excel bằng phím CÁCH – Space.

  Rất đơn giản, trước khi bạn dùng phím space để xuống dòng thì bạn cần định dạng WRAP TEXT ô cần xuống dòng. Sau đó nhấn phím cách liên tục – lúc này thì cần ước lượng bao nhiều lần nhấn phím cách thì đoạn text sẽ nhảy xuống dòng mới để dừng và nhấn enter, nếu nhấn enter và vẫn chưa xuống dòng thì bạn lại tiếp tục nhấn phím cách. Và kết quả bạn thu được sẽ giống như Cách 2 trong hình phía dưới.

  Làm thế nào để định dạng wrap text – Sửa lỗi chữ bị nhảy ra ngoài ô

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Copy Từ Cad Sang Word Đơn Giản Không Lỗi Font
 • Khắc Phục Lỗi Bàn Phím Laptop Gõ Bị Phản Hồi Chậm Trong Word Liệu Có Virus Không?
 • Xử Lý Lỗi Word Bị Chậm, Lâu Mở Hoặc Xử Lý File
 • 2 Cách Khắc Phục Mở File Excel Chậm
 • How To Count Number Of Words In Excel Cell? (Using Formulas)
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100