Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Lol Win Xp

Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Trong Proshow Producer, Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Trong Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Lol, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Lol Win Xp, Hướng Dẫn Viết Lời Cảm ơn Trong Báo Cáo, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Cf, Hướng Dẫn Viết Kí Tự Đặc Biệt Trong Lol, Hướng Dẫn Viết Unikey Trong Lol, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Lmht, Hướng Dẫn Viết Độ C Trong Word, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Audition, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Gold 5.0, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Producer 5.0, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Avatar Star, Hướng Dẫn Viết Vietkey Trong Lmht, Hướng Dẫn Viết Dấu Trong Fifa Online 3, Hướng Dẫn Viết Lời Cảm ơn Trong Bài Tiểu Luận, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Proshow Producer, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Liên Minh, Hướng Dẫn Viết Code Asm Trong Proteus Cho 8051, Hướng Dẫn Viết Xuống Dòng Trong Facebook, Hướng Dẫn Viết Quyết Định Trong Doanh Nghiệp, Xuất Khẩu Tư Bản Và Những ảnh Hưởng Đến Việt Nam Trong Xu Thế Hội Nhập, Hướng Dẫn Viết Dấu Trong Liên Minh Huyền Thoại, Mối Quan Hệ Giữa Cạnh Tranh Và Độc Quyền Và Những ảnh Hưởng Đến Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Qu, Mối Quan Hệ Giữa Độc Quyền Với Cạnh Tranh Và Những ảnh Hưởng Tới Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Q, Mối Quan Hệ Giữa Cạnh Tranh Với Độc Quyền Và Những ảnh Hưởng Đến Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập, Mối Quan Hệ Giữa Cạnh Tranh Với Độc Quyền Và Những ảnh Hưởng Đến Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập , Ảnh Hưởng Tư Tưởng Đức Trị Của Nho Giáo Trong Công Tác Quản Lý Xã Hội ở Việt Nam, Cách Viết Số 5 Trong Tiếng Việt, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Dàn ý Khuynh Hướng Sử Thi Trong Những Đứa Con Trong Gia Đình, Hình Thức Giáo Dục Trính Trị Trong Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Gồm B, Hình Thức Giáo Dục Trính Trị Trong Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Gồm B, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn âm Và Hướng Trọng Lực Dương Của Rễ Có ý Nghĩa Gì Đối Với Đời Sống Của Cây, Hướng Dẫn Số 03-hd/tw Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Cụ Thể Thực Hiện Quy Chế Bầu Cử Trong Đảng, Luật Sư Cho Tôi Xin Mẫu Đơn Xin Hưởng Phụ Cấp Độc Hại Và Hướng Dẫn Tôi Cách Viết Đơn Được Không ạ, Quy Chế Gdct Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam, Quy Chế Giáo Dục Trong Quan Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dan Quan Tự Vệ Việt Nam, Võ Trọng Việt, Ho So Xin Viet Van Trong Hoc, Quy ước Gõ Văn Bản Trong Tiếng Việt, Cách Viết Dấu Trong Lol, Không Viết Bài Trong Lớp, Vị Thế Của Nguyễn Du Trong Văn Học Việt Nam, Bài Viết Về Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Đại Mới, Bai Hoc Quy Bao Cua Dang Trong Viet Nam, Cách Viết Dấu Trong Fo3, Cách Viết Số 7 Trong Hồ Sơ Thi Đại Học, Cách Viết 001 Trong Excel, Viết Đơn Xin Vắng Mặt Trong Cuộc Họp , Cách Viết 2 La Mã Trong Word, Các Yếu Tố Rủi Ro Trong Chuỗi Cung ứng May Mặc Việt Nam, Cách Viết T Độ Trong Word, Cách Viết Vietkey Trong Lol, Cách Viết 0 Độ Trong Word, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cách Viết Số 5 Trong Kế Toán, Cách Viết Kí Tự Đặc Biệt Trong Lol, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết 2 Cột Trong Word, Cách Viết Số âm Trong Excel, Viết Thư Trong Tiếng Pháp, Cách Viết Số 01 Trong Excel, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong QĐ Nd Việt Nam, Cách Viết Lời Cảm ơn Trong Báo Cáo Thực Tập, Cách Viết 2 Bên Trong Word, Cách Viết Mũ Trong Word, Quy Chế Gd Ct Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Cách Viết Objective Trong Cv, Chủ Nghĩa Hậu Hiện Đại Trong Văn Học Việt Nam, Biển Nào Trong Nhất Việt Nam, Mẫu Viết Sơ Yếu Lý Lịch Trong Hồ Sơ Xin Việc, Cách Viết Y Mũ Trong Word, Cách Viết 90 Độ Trong Word, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Ngữ Văn 12 Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt, Cách Viết Giờ Trong Tiếng Anh, Cách Viết Chữ 3d Trong Photoshop, Hãy Viết Một Bài Báo Tường Để Khuyên Các Bạn Trong Lớp, Cách Viết Trong ô Excel, Cách Viết Unikey 4.0 Trong Au, Cách Viết Unikey Trong Lol, Cách Viết Vào ô Trong Word, Cách Viết Chữ 7 Màu Trong Photoshop, Ngữ Pháp Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh, Cách Viết Chữ ư Trong Boom, Cách Viết 30 Độ C Trong Word, Cách Viết 2 Bên Trong Word 2007, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel 2003, Diem Manh Cua Ban Trong Phan Viet Van, Cẩm Nang Cam Kết Thương Mại Dịch Vụ Của Việt Nam Trong Wto, Dàn Bài Hãy Viết Một Bài Báo Tường Để Khuyên Một Số Bạn Trong Lớp Cần Học Tập Chăm Chỉ Hơn, Cách Viết Số 0 Trong Excel 2007, Một Số Vấn Đề Của Giáo Dục Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa,

Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Trong Proshow Producer, Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Trong Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Lol, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Lol Win Xp, Hướng Dẫn Viết Lời Cảm ơn Trong Báo Cáo, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Cf, Hướng Dẫn Viết Kí Tự Đặc Biệt Trong Lol, Hướng Dẫn Viết Unikey Trong Lol, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Lmht, Hướng Dẫn Viết Độ C Trong Word, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Audition, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Gold 5.0, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Producer 5.0, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Avatar Star, Hướng Dẫn Viết Vietkey Trong Lmht, Hướng Dẫn Viết Dấu Trong Fifa Online 3, Hướng Dẫn Viết Lời Cảm ơn Trong Bài Tiểu Luận, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Proshow Producer, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Liên Minh, Hướng Dẫn Viết Code Asm Trong Proteus Cho 8051, Hướng Dẫn Viết Xuống Dòng Trong Facebook, Hướng Dẫn Viết Quyết Định Trong Doanh Nghiệp, Xuất Khẩu Tư Bản Và Những ảnh Hưởng Đến Việt Nam Trong Xu Thế Hội Nhập, Hướng Dẫn Viết Dấu Trong Liên Minh Huyền Thoại, Mối Quan Hệ Giữa Cạnh Tranh Và Độc Quyền Và Những ảnh Hưởng Đến Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Qu, Mối Quan Hệ Giữa Độc Quyền Với Cạnh Tranh Và Những ảnh Hưởng Tới Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Q, Mối Quan Hệ Giữa Cạnh Tranh Với Độc Quyền Và Những ảnh Hưởng Đến Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập, Mối Quan Hệ Giữa Cạnh Tranh Với Độc Quyền Và Những ảnh Hưởng Đến Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập , Ảnh Hưởng Tư Tưởng Đức Trị Của Nho Giáo Trong Công Tác Quản Lý Xã Hội ở Việt Nam, Cách Viết Số 5 Trong Tiếng Việt, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Dàn ý Khuynh Hướng Sử Thi Trong Những Đứa Con Trong Gia Đình, Hình Thức Giáo Dục Trính Trị Trong Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Gồm B, Hình Thức Giáo Dục Trính Trị Trong Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Gồm B, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn âm Và Hướng Trọng Lực Dương Của Rễ Có ý Nghĩa Gì Đối Với Đời Sống Của Cây, Hướng Dẫn Số 03-hd/tw Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Cụ Thể Thực Hiện Quy Chế Bầu Cử Trong Đảng, Luật Sư Cho Tôi Xin Mẫu Đơn Xin Hưởng Phụ Cấp Độc Hại Và Hướng Dẫn Tôi Cách Viết Đơn Được Không ạ, Quy Chế Gdct Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam, Quy Chế Giáo Dục Trong Quan Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dan Quan Tự Vệ Việt Nam, Võ Trọng Việt, Ho So Xin Viet Van Trong Hoc, Quy ước Gõ Văn Bản Trong Tiếng Việt, Cách Viết Dấu Trong Lol, Không Viết Bài Trong Lớp, Vị Thế Của Nguyễn Du Trong Văn Học Việt Nam,

Cách Mở Paint Trong Win Xp, 7, 8, 10 (4 Cách Cho Bạn)

Với nhu cầu chỉnh sửa ảnh hay vẽ tranh đơn giản trên máy tính, chúng ta có phần mềm Microsoft Paint rất hay trong Windows, tại sao phải mất công tải và cài đặt phần mềm bên ngoài trong khi cái có sẵn hầu như đã đáp ứng nhu cầu cơ bản của bạn.

Mình cũng hay sử dụng phần mềm này, ví dụ những tấm ảnh trong blog mình đều toàn dùng Paint chỉnh sửa không đấy.

Nhưng trước khi bắt đầu khám phá những tính năng đơn giản mà hữu ích của Paint thì bạn cần biết làm sao mở Paint lên. Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn 4 cách đơn giản sau:

1. Tìm kiếm phần mềm Paint bằng tính năng Search trên máy tính

Đơn giản mà hiệu quả.

Trong Win 7, bạn chọn Start menu sau đó gõ từ paint vào thanh tìm kiếm, lập tức sẽ thấy Microsoft Paint xuất hiện.

Bạn nào dùng Win 8, 8.1 thì đưa chuột vào góc phải phía trên hoặc dưới màn hình, sau đó chọn biểu tượng Search, gõ từ paint.

Dùng Win 10 thì đơn giản hơn, gõ từ paint vào thanh search tại taskbar.

2. Mở Paint bằng Run

Với cách này ta sẽ mở hộp thoại Run rồi gõ lệnh mở Paint để khởi động phần mềm này, cũng đơn giản thôi.

Bấm phím tắt Windows + R, gõ từ mspaint rồi bấm Ok. Trong đó Windows là cái phím có hình logo cửa sổ, nằm cạnh phím Alt trên bàn phím.

Bạn mở Paint lên làm gì? Nếu mở để chỉnh sửa một bức ảnh thì tại sao không mở trực tiếp tấm ảnh này trong Paint luôn, cách này vừa nhanh vừa không cần bàn phím.

Một cách khác là bạn chọn Open with sau đó chọn Paint.

Muốn tạo file mới, bạn bấm File rồi chọn New.

Cũng như bao phần mềm khác, ta có thể truy cập thư mục của nó rất dễ dàng. Bạn truy cập theo đường dẫn C:WindowsSystem32mspaint.

Sau khi làm với cách này, máy tính của bạn sẽ ghi nhớ đường dẫn, lần sau vào thì gõ mspaint thôi, rất là tiện.

Trong bản cập nhật Windows 10 mới nhất, Paint không còn là phần mềm mặc định nữa, nghĩa là bạn phải tải phần mềm này từ Microsoft Store.

Nhưng đây có thể là cơ hội tốt để ta có cơ hội khám phá các phần mềm khác như chúng tôi Pinta…

Trên internet, ta có cung cụ Pixlr rất phổ biến, chỉ cần có trình duyệt là dùng được ngay, miễn phí nữa chứ. Bạn có thể dùng cung cụ này chỉnh sửa ảnh từ cơ bản đến nâng cao, truy cập vào đây (kéo xuống dưới xem hướng dẫn sử dụng).

Chèn Hình Chìm Trên Văn Bản Word Mot So Thu Thuat Trong Word Xp Doc

Một số thủ thuật trong Word XP

Chèn hình chìm (Watermark) cho tài liệu.

Khi bạn muốn tài liệu của bạn có một hình chìm bên dưới hay là một dòng chữ chìm bên dưới thì bạn có thể sử dụng chức năng Watermark bằng cách chọn menu Format/ Background/Printed Wate rmark . Để chèn hình làm Watermark thì bạn chọn mục Picture watermark sau đó bấm nút Picture , bạn chọn hình cần sử dụng rồi nhấn nút . Nếu bạn muốn sử dụng những dòng chữ nằm bên dưới thì chọn mục Text watermark rồi nhập nội dung vào mục Text hoặc chọn một số nội dung có sẵn trong danh sách này, tiếp theo bạn chọn font và màu cho chữ. Bạn muốn hiển thị đường chéo thì chọn mục Diagonal còn nếu hiển thị đường ngang thì chọn mục Horizontal , bạn chọn mục Semitransparent nếu muốn hiển thị theo dạng nửa trong suốt. Cuối cùng bấm nút Apply và nhấn Close để đóng hộp thoại.

Loại bỏ khoảng trắng trong word

Bạn đã biết sử dụng word nhưng cũng có thể chưa biết một số thủ thuật rất hữu dụng có thể giúp bạn thao tác nhanh chóng. Zensoft giới thiệu bạn một số thủ thuật như: chọn nhiều nội dung cần sao chép cùng lúc, tắt mở chức năng kéo thả nội dung, tắt và mở nút lệnh Paste Options, thay đổi khoảng cách giữa các dòng… nbsp

Chọn nhiều nội dung cần sao chép cùng lúc

Bạn muốn sao chép một số nội dung nằm trên nhiều tài liệu và rải rác ở nhiều nơi. Có thể chọn một lần rồi sau đó paste vào một tài liệu mới của mình. Bạn chỉ cần chọn menu Edit/Office Clipboard , sau đó bạn chọn nội dung cần sao chép rồi nhấn nút copy trên thanh công cụ một cách bình thường. Khi chọn xong những nội dung bạn chọn vị trí mới cần Paste rồi bạn bấm vào từng nội dung vừa mới chọn nằm trong thanh Task Pane . Nếu muốn paste tất cả vào tài liệu thì bấm nút Paste All . Lưu ý là tối đa chỉ được 24 nội dung một lúc mà thôi.

Tắt mở chức năng kéo và thả nội dung

Khi bạn soạn thảo, bạn muốn di chuyển một đoạn nội dung nào đó đến vị trí khác thì bạn tô đen chọn vùng nội dung cần di chuyển rồi bấm chuột kéo đến vị trí mới. Chức năng này Word cho phép cho chúng ta tắt hoặc mở. Để tắt hoặc mở chức năng này bạn chọn menu Tools – Options và chọn tab Edit . Đánh dấu chọn mục Drag-and- text editing để mở chức năng này và bỏ chọn để tắt đi.

Tắt và mở nút lệnh Paste Options

Khi bạn Paste nội dung từ Clipboard vào tài liệu thường sẽ xuất hiện nút Paste Options để bạn chọn một số chức năng. Nếu bạn không muốn nút lệnh này xuất hiện nữa thì bạn có thể tắt nó bằng cách chọn menu Tools/ Options chọn tab Edit rồi bỏ dấu chọn mục Show Paste Options buttons để tắt đi và chọn lại nếu muốn xuất hiện trở lại.

Sử dụng chức năng Paste Options.

Khi bạn dán một nội dung vừa sao chép vào tài liệu, bên dưới nội dung vừa dán vào sẽ xuất hiện nút Paste Options. Bạn bấm vào nút này sẽ được một menu có những chức năng tương ứng cho từng loại nội dung bạn dán vào để có thể định dạng lại một cách dễ dàng.

Thay đổi khoảng cách giữa các dòng

Khi bạn muốn thay đổi khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới thì chỉ cần để con trỏ ngay đoạn Paragraph cần thay đổi rồi bấm chuột vào nút Line Spacing rồi chọn kích thước thích hợp, nếu kích thước trong menu không có kích thước thích hợp thì bạn chọn mục More để nhập vào hộp thoại và nhấn OK.

Thay đổi khoảng cách khi nhấn Tab

Thông thường giá trị mặc định khi bạn nhấn nút Tab sẽ là 0.5 inch (1,25 cm). Bạn có thể thay đổi khoảng cách này bằng cách chọn menu Format – Tabs rồi ấn định khoảng cách mới vào mục Default tabs stop và nhấn OK.

Sử dụng thanh công cụ Word Count

Word cung cấp cho bạn thanh công cụ Word Count, để thị bạn bấm chuột phải lên bất kỳ thanh công cụ nào trên cửa sổ rồi chọn mục Word Count . Khi thanh công cụ xuất hiện bạn bấm nút Recount , thanh công cụ sẽ hiển thị lại số từ, số ký tự, số dòng trong tài liệu của bạn bằng một danh sách liệt kê.

08) Đặt tên file phần mở rộng khác DOC:

nbspnbspnbsp – Bạn muốn đặt tên tập tin văn bản của bạn có phần mở rộng là khác DOC , ví dụ: bạn muốn lưu với tên

yourdoc.fan , khi bạn đánh chúng tôi vào th́ word sẽ lưu lại với tên yourdoc.fan.doc

nbspnbspnbsp – Và giải pháp hữu hiệu là bạn đặt tên file văn bản của bạn vào dấu ngoặc kép như thế này: “yourdoc.fan” .

09) Đến Bookmark nhanh hơn: Trong văn bản bạn có đánh dấu vị trí bằng chức năng Bookmark rồi nhấn Enter. Muốn đi đến vị trí đánh dấu bạn có thể dùng khung hội thoại Edit Goto. Nhưng dùng khung này th́ vô cùng rắc rối. V́ vậy bạn nên dùng khung hội thoại Bookmark th́ sẽ dễ dàng hơn nhiều, bạn hăy nhấn Ctrl-Shift-F5 hay EditBookmark . Dùng khung này th́ sẽ đơn giản hơn nhiều.

10) Chọn đoạn văn bản: Có rất nhiều cách chọn văn bản trong word như:

nbspnbspnbsp – Giữ phím Shift và di chuyển con trỏ.

nbspnbspnbsp – Giữ phím Shift và Ctrl và di chuyển trỏ.

nbspnbspnbsp – Giữ phím Shift và nhấn chuột.

nbspnbspnbsp – Nhưng lại có một cách chọn khác nữa là: nhấn Alt là drag chuột để chọn văn bản theo h́nh chữ nhật.

11) Tạo thanh công cụ có chứa các nút riêng của ḿnh riêng cho mình:

nbsp

nbsp

nbsp

nbspnbspnbsp – Muốn thay đổi, bạn chỉ cần kéo trở lại phần bị mất để lấy lại.

Một Tài Liệu – 3 Tác Giả

Đặt vấn đề: Chuyện xảy ra tại cơ sở dịch vụ nhận đánh máy vi tính. Có 3 tác giả cùng soạn chung 1 tài liệu. Tuy nhiên, họ lại yêu cầu phải luân phiên ghi tên mỗi tác giả trên từng trang khác nhau , ví dụ: Hiếu Thuận chiếm trang 1, Hoàng Trọng cư ngụ ở trang 2, Văn Sang tọa lạc trên trang 3 và trang sau cũng theo thứ tự như thế cho đến hết tài liệu. Bởi vì tuy cùng soạn 1 tài liệu nhưng họ lại muốn độc lập về tên, không ai muốn ở chung nhà với ai cả.

Phương án đề nghị:

Phát biểu thì đơn giản như thế nhưng cú pháp thì rắc rối vì bạn không thể gõ trực tiếp công thức mà phải dùng lệnh trên Menu để chèn các Field Codes vào Footer. Và nếu bạn chèn không đúng chỗ thì bạn sẽ bị bào lỗi hoặc chẳng báo lỗi nhưng kết quả chỉ là một khoảng trống không.

Bắt tay vào việc:

Mở 1 tài liệu nào đó có chừng 5, 6 trang trở lên. Gọi lệnh View – Header And Footer. Nhắp biểu tượng Switch Between Header / Footer để vào khung Footer (vì chùng ta muốn ghi tên tác giả ở Footer ).

Tắt chế độ View – Header Codes (lệnh Tools – Options – View – Show ), gọi View – Header / Footer , đặt điểm chèn nơi muốn ghi tên tác giả.

Tạo công thức: Bấm Ctrl-F9 được cặp Gõ IF , được IF Bấm Ctrl-F9 , gõ =MOD( được IF =MOD( Bấm Ctrl-F9 , gõ PAGE được IF =MOD( PAGE Nhích ra khỏi PAGE gõ , 3 ) được IF =MOD( PAGE , 3) Nhích ra khỏi =MOD( PAGE , 3) gõ = 1 “Hiếu Thuận” nbspnbspnbsp được IF =MOD( PAGE , 3) = 1 “Hiếu Thuận”

Tiếp tục: Để điểm chèn sau “Hiếu Thuận” cách 1 khoảng trắng: Bấm Ctrl-F9 được cặp dấu , gõ IF , bấm Ctrl-F9 , gõ =MOD( Bấm Ctrl-F9 , gõ PAGE Nhích ra khỏi PAGE gõ , 3) Nhích ra khỏi , 3) gõ = 2 “Hoàng Trọng” “Văn Sang”

Công thức thức tổng hợp được như sau (liên tục chứ không xuống dòng): IF =MOD( PAGE , 3) = 1 “Hiếu Thuận”nbsp IF =MOD( PAGE , 3) = 2 “Hoàng Trọng” “Văn Sang” Lưu ý: Nên bấm Alt-F9 tắt chế độ View – Field Codes trước khi tạo công thức này, khi xong, bấm Shift-F9 để xem kết quả, nếu bị báo lỗi, bấm Alt-F9 hoặc Shift-F9 để sửa, rồi Alt-F9 hoặc Shift-F9 xem, cho đến khi đạt kết quả đúng. Lúc làm việc này, tôi cũng muốn tắt thở luôn, nên các bạn đừng ngạc nhiên nếu bị sai hoài.

Hình sau đây dành cho bạn đối chiếu:

Một số mẹo khi sử dụng Winword

(Báo THampĐS)

Làm thế nào để sử dụng theo chế độ gõ tốc ký tiếng Việt trong word?

Chọn nút điều khiển Chế độ làm việc tốc ký trên bảng điều khiển ABC.

Thiết lập các tổ hợp viết tắt bằng cách bấm phím phải chuột vào nút Tốc ký trên hàng nút của bảng điều khiển hoặc chọn lệnh Chế độ làm việcThêm/bớt Tốc ký … của lệnh đơn.

Gõ nhóm ký hiệu viết tắt vào ô Thay và loại từ thay thế vào ô Bảng.

Chọn nút Thêm để thêm tổ hợp mới vào danh sách bên dưới hay chọn nút Sửa để thay thế tổ hợp mới vào chỗ của tổ hợp lựa nổi. Chọn nút Loại bớt để bớt tổ hợp lựa nổi trong danh sách.

Chọn OK để đồng ý.

nbspnbspnbsp Chú ý rằng ABC chỉ chèn dãy ký tự nhưng không định dạng được khối chữ như Winword. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên các bạn không nên dùng cách này vì nếu bạn định nghĩa chế độ gõ tắt thông qua khóa chữ, hiệu quả sẽ tác động lên toàn bộ môi trường Windows chứ không chỉ riêng nội dung văn bản trên Winword. Do đó bạn phải thường xuyên chú ý bật tắt chế độ gõ tắt. Nếu quên, khi gõ lệnh hay chọn chức năng bằng tổ hợp phím, bạn sẽ thấy màn hình Windows nhảy lung tung không theo điều khiển.

Cách định nghĩa cụm từ tắt

Đánh dấu khối nội dung cần tạo gõ tắt.

Chọn thực đơn TOOLS/AUTOCORRECT. Xuất hiện: sơ đồ

nbspnbspnbsp Bạn gõ ký tự đại diện, bấm nút Add.

nbspnbspnbsp C¸ch dïng : Khi cần đoạn nội đung đã định nghĩa, bạn gõ ký tự đại diện, bấm dấu cách (Space) như thông thường nội dung sẽ hiện ra.

nbspnbspnbsp Cách này chỉ dùng cho những người soạn thảo chuyên nghiệp. Nếu bạn là người soạn thảo không chuyên, nên định nghĩa càng ít càng tốt. Nếu không, khi gõ bạn có thể thấy bị nhảy ký tự, ví dụ khi bạn gõ chữ “Đi” máy nhảy thành chữ “ĐI”…

Làm cách nào đặt một biểu tượng (ICON) vào tài liệu soạn trong winword?

nbspnbspnbsp Trong nhiều trường hợp chúng ta muốn làm cho văn bản sinh động thêm bằng cách chèn vào một vài hình ảnh là các biểu tượng (Icon) có sẵn trong Windows. Chúng ta có thể thực hiện các bước sau:

Khởi động Winword

Mở cửa sổ Accessories.

Kích hoạt Object Packager (kích kép chuột tại biểu tượng của Object Packager).

ấn trỏ chuột tại Icon. Xuất hiện: sơ đồ

Chọn biểu tượng ở Current Icon. Giả sử chọn biểu tượng: (chọn Browse để tìm thêm biểu tượng mới).

Chọn OK, quay về Object Packager.

ấn trỏ chuột vào biểu tượng

Thực hiện lệnh Edit/Copy

Quay lại cửa sổ Winword.

Đưa con trỏ về nơi cần đặt biểu tượng, thực hiện lệnh Edit/Paste

Nếu Đang Dùng Windows Xp Mà Không Vào Được Liên Minh Huyền Thoại, Đừng Ngạc Nhiên

Trong thời gian gần đây, máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Cho dù cố gắng thế nào thì gamer cũng không làm cách nào đăng nhập vào cilent được. Lần gần đây nhất server Việt gặp trục trặc là vào tối chủ nhật tuần trước.

Khi mà phần đông gamer Liên Minh Huyền Thoại khi đăng nhập vào đều nhận được dòng chữ: “Máy chủ hiện đang quá tải. Vui lòng thử lại trong giây lát”. Có lẽ nhiều bạn cho rằng, lỗi này phát sinh cho server mà thôi, tuy nhiên sự thật cũng không hẳn như vậy đâu.

Theo như Riot Games thông báo trong bản cập nhật 6.4 từ ngày mùng 1 tháng 3 vừa qua, họ đã thiết lập lại yêu cầu cấu hình tối thiểu để vào được Liên Minh Huyền Thoại là hệ điều hành Windows XP Service Pack 3. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu hệ điều hành của người chơi không đạt yêu cầu, họ sẽ không thể kết nối với máy chủ.

Chính vì vậy, nếu cỗ máy PC nhà bạn không đạt đủ yêu cầu tối thiểu này thì bạn cần phải nâng cấp hệ điều hành lên tối thiểu Windows XP Service Pack 3. Thay đổi này sẽ giúp tăng khả năng bảo mật thông tin giữa người chơi với máy chủ mà không tác động trực tiếp đến tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Microsoft đã không còn đưa ra bất kỳ bản cập nhật nâng cấp bảo mật nào cho Windows XP từ năm 2014, vì vậy dù vẫn vào được Liên Minh Huyền Thoại với bản Service Pack 3, các bạn có thể sẽ gặp nhiều rủi ro về tình trạng bảo mật. Để tránh những trường hợp như vậy, Riot khuyến khích người chơi hãy nâng cấp hệ điều hành của mình.

Trong thời gian tới, Riot Games có thể sẽ tiếp tục nâng cấu hình của Liên Minh Huyền Thoại lên thêm nữa. Và đương nhiên sẽ đến lúc, những người chơi sử dụng Windows XP sẽ không thể đăng nhập vào game được nữa. Vì vậy chúng tôi vẫn khuyến cáo với các bạn, nên nâng cấp hệ điều hành của mình trước khi “quá muộn”.

Bỏ 1000 Rp Mua Tăng Xp Và Cày Liên Tục, Bao Nhiêu Lâu Bạn Sẽ Từ Cấp Độ 1 Lên Level 30 Trong Lmht

Một trong những việc đầu tiên bạn phải làm khi tạo một tài khoản mới đó là cày cho nó lên cấp 30, nơi mà bạn có thể bắt đầu đánh xếp hạng. Và dù là bạn mới chơi game lần đầu, hay là tạo một tài khoản “smurf” (smurf là từ chỉ những người đã chơi game lâu nhưng vì một lý do nào đó tạo lại một tài khoản mới và chơi lại từ đầu), thì việc cày lên cấp 30 là một việc không hề vui vẻ tí nào.

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng lên cấp 30 thực sự mất bao nhiêu lâu chưa?

Một youtuber tên là Tilterella đã làm thí nghiệm xem mình mất bao nhiêu lâu để đạt cấp 30, và làm một video để ghi lại hành trình leo lên cấp 30 của mình.

Đồng hồ bắt đầu đếm từ giây 50, sau khi Tilterella đã chơi được 12 giờ 54 phút 7 giây và đang ở cấp 17. Video bỏ qua cấp 18, 19 và xuất hiện lại khi anh ta ở cấp 20, lúc này đã là 17 giờ 52 phút và 29 giây. Vậy là anh ta phải chơi 5 tiếng đồng hồ để có thể lên được 3 cấp.

Ở vào lúc đồng hồ chỉ sang 30 giờ, anh ta đã đạt được cấp 26 và gần 7 tiếng sau, vào lúc 36 giờ 54 phút 7 giây, anh ta cuối cùng cũng lên được cấp 30.

Như vậy, trong vòng 2214 phút anh ấy đã có thể lên được cấp 30, có nghĩa là mất trung bình 73 phút mỗi cấp.

Anh ta chơi tổng cộng 56 trận, và có tỉ lệ thắng – thua là 34 – 14 cùng 8 trận thắng đánh với máy. Và anh ta đã bỏ ra 4320 RP (khoảng 1000 RP nếu tính ở server VN) để mua tăng XP và tăng IP.

Nếu muốn làm nhanh hơn, bạn có thể đánh 3v3 với máy, nhưng mà làm như thế thì siêu chán luôn. Nên mức 37 tiếng có vẻ như là một mức khá tốt nếu bạn chơi chủ yếu là đánh thường. Lên đến cấp 30, gần như bạn đã đủ tiền để mua đủ số vị tướng cơ bản để có thể chinh chiến chế độ xếp hạng được rồi!

Dù chính là là 37 tiếng, tuy nhiên với người bình thường chơi mỗi ngày khoảng 2, 3 tiếng thì khoảng thời gian để bạn lên cấp 30 cũng phải lên đến 2 tuần lễ đấy. Không hề ngắn chút nào! Dù sao thì đó cũng là một chặng đường để người chơi mới có thể làm quen dần với Liên Minh Huyền Thoại.