Xóa Table Trong Word / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách Xóa Đường Kẻ Bảng Trong Word, Table Borders

Trên công cụ văn phòng Word có vô vàn các tính năng khác nhau để bạn thiết kế bảng biểu, kẻ bảng trong word trở nên bắt mắt, hợp lý hơn có thiết kế sáng tạo giúp cho người xem dễ hiểu hơn. Bên cạnh những cách tùy biến bảng biểu mà chúng tôi đã giới thiệu tới bạn thì trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm một cách khác đó là xóa đường kẻ bảng trong word, table borders để bạn có thể tạo không gian, nối các hàng, cột lại với nhau dễ dàng hơn.

Cách xóa đường kẻ bảng trong word, Table Borders

Bước 1: Bôi đen phần hàng, cột hoặc toàn bộ bảng trong Word mà bạn muốn xóa đường kẻ.

Bước 2: Sau khi đã bôi đen phần hàng, cột để xóa đường kẻ bảng trong Word. Nhấn vào thẻ Home trên thanh công cụ và nhấp vào biểu tượng Borders ở phía dưới.

Bước 3: Tại đây bạn được liệt kê các dạng đường viền, đường kẻ mà bạn có thể xóa, đây cũng là một lựa chọn để xóa đường ngăn cách bảng trong Word qua đó bạn có thể gộp ô trong Word dễ dàng. Bạn chỉ cần rê chuột vào các lựa chọn để xem thay đổi, nhấn chuột trái vào bất kỳ lựa chọn để áp dụng thay đổi đó với bảng biểu của mình.

Kết quả sau khi chúng tôi lựa chọn Inside Borders để xóa toàn đường kẻ bên trong phần bảng được chọn trong Word.

Với hướng dẫn xóa đường kẻ bảng trong Word giúp bạn dễ dàng tùy biến bảng biểu, khung với nhiều định dạng khác nhau để tạo một danh sách có thiết kế dễ nhìn hơn, tránh gây rối mắt cho người đọc.

Bên cạnh việc tạo, xóa đường kẻ bảng trong Word thì vẽ sơ đồ trong Word cũng là một cách hay để bạn tạo biểu đổ, sơ đồ chỉ số thống kê trong word với nhiều màu sắc, định dạng bắt mắt, cách vẽ sơ đồ trong Word với các phiên bản khác nhau là hoàn toàn giống nhau.

Hướng Dẫn Cách Xóa Nhanh Một Trường Pivot Table Trong Excel

Video: Xóa nhanh một trường Pivot Table trong Excel

Đây là một video ngắn cho thấy các bước đơn giản để xóa một trường pivot table trong Excel. Các bước được diễn giải bên dưới video.

Xóa nhanh một trường Pivot Table

Sau khi bạn tạo pivot table, bạn có thể muốn xóa một trường ra khỏi bố cục. Bạn không cần phải đi đến danh sách các trường, tìm trường đó và bỏ dấu tick ở chỗ nó, hoặc kéo trường ra khỏi nhãn Các hàng trong danh sách trường.

Để xóa nhanh một trường ra khỏi bố cục, làm theo các bước sau:

Trong trường pivot bạn muốn xóa, kích chuột phải vào ô tiêu đề hoặc ở bất kì ô nào trong trường

Trong cửa sổ xuất hiện, chọn Remove [tên trường]

Trong ví dụ này, tôi muốn loại trường Sản phẩm, vì vậy tôi kích chuột phải vào mục Binder trong trường đó.

Có rất nhiều macro khác trong website Contextures của tôi – đi tới Remove Pivot Fields with Macros page để tìm tất cả các macro

Ghi chú: Nếu pivot table của bạn dựa trên OLAP (sử dụng mô hình Dữ liệu) thì đến trang Remove Data Model Pivot Field Macros page.

Sub RemoveAllFieldsFilter() Dim pt As PivotTable Dim pf As PivotField Set pt = ActiveSheet.PivotTables(1) For Each pf In pt.PageFields pf.Orientation = xlHidden Next pf End Sub

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Table Tool Enhancements In Word 2013

All versions of Word have given users the ability to arrange text into a Table format – an ideal way to present information in the form of a list with defined Rows, Columns and Cells. However, making structural changes to a Table, like adding additional Rows and Columns to an existing Table, has always meant making sure that your cursor was in the proper Row or Column and then taking a trip with your mouse to the top of the screen to use the various Insert Row and Column tools provided on the Table Tools Layout tab as pictured below:

Now, these tools were not difficult to use, but they were out of the way when you were working in a Table and you had to keep moving your mouse to the top of the screen. Also, if you were not aware of what Row or Column your cursor was in at the time you used one of the buttons, you’d end up with the new Row or Column in the wrong position in your Table.

This makes it faster and more intuitive to add the new Rows and Columns you need without having to move your mouse out of the Table and up to the Ribbons.

The other Table tools that have been enhanced are the tools that let you enhance the thickness, color or style of borders in your Tables. In past versions of Word, you’d first have to select the Rows, Columns or Cells whose borders you wished to enhance and then use the drop down menu from the Borders button and make the correct choice of which Border (top, bottom, outside, inside, etc.) you wished to enhance. This menu was easy to misinterpret and you’d end up with an incorrect border choice that you’d have to undo and try again:

Or, you could have used this menu to open the Borders & Shading dialog box, which was also a non-intuitive and time consuming box to work with:

First, the Border Painter. In order to use this tool, you must first be in an existing Table so the Table tools contextual tabs are present. Then on the Table Tools Design tab, select the style, color and weight (thickness) of your desired Border Style. This automatically turns on the Border Painter as pictured below:

Your mouse pointer will now look like a pen, and you simply drag your mouse over the borders you wish to enhance and they will acquire the border style you want as pictured below:

You will then see a palette of existing Border Styles as well as Recently Used Custom Border Styles. All you need to do is select the Border Style you wish to reproduce. Your mouse pointer will then look like a pen, and you can copy the selected Border Style over any additional Border segments you wish to enhance.

For more Microsoft Applications Training information visit chúng tôi or call 1-855-575-8900.

How To Format Microsoft Word Tables Using Table Styles

Apply and Modify Table Styles in Word Documents

Applies to: Microsoft ® Word ® 2013, 2016, 2019 or 365 (Windows)

You can apply table styles to your Word tables to format them quickly and consistently. Word is shipped with several built-in table styles or you can create your own. You can edit table styles by modifying borders, shading, character formatting, paragraph formatting and table properties. If your document includes multiple tables, table styles can save a lot of time.

Note: Buttons and Ribbon tabs may display in a different way (with or without text) depending on your version of Word, the size of your screen and your Control Panel settings. For Word 365 users, Ribbon tabs may appear with different names. For example, the Table Tools Design tab may appear as Table Design.

Recommended article: How to Keep a Microsoft Word Table Together on One Page

Table styles and themes

Every Word document uses a document theme which includes a font theme and color theme. The colors used in table styles are based on the color theme.

You can select document themes, color themes and font themes using the Themes, Colors or Fonts drop-down menus on the Design tab in the Ribbon:

Turning gridlines on

When you are working with tables, it’s a good idea to turn gridlines on. Borders, which are a format, will print. Gridlines do not print.

To turn on gridlines:

If your Word document contains multiple tables that you want to format in a consistent way, it’s best to use table styles rather than applying manual or direct formatting to each table.

To apply a table style to a table:

Hover over the various table styles. The table formatting will change as you move over different table styles in the gallery.

Below is the Table Styles gallery (the current theme is the Office theme):

Selecting Table Style Options

Once you have selected a table style, you can select different Table Style Options (which are affected by the formats in the table style).

To select Table Style Options:

In Table Style Options, check or uncheck Header Row. If this option is checked, the header row will be formatted differently from the body rows.

In Table Style Options, check or uncheck Total Row. If this option is checked, the last row will be formatted differently from the body rows.

In Table Style Options, check or uncheck Banded Rows or Banded Columns for alternate row or column shading.

In Table Style Options, check First Column or Last Column if you want the first or last column formatted differently from the other columns.

You can modify a table style in a Word document and all tables using that table style will change.

To modify a table style:

From the Apply Formatting to drop-down menu, select the element that you want to modify (such as Header row).

Select the desired formatting such as font, font size, font color, fill and border.

From the Apply Formatting to drop-down menu, select the next element that you want to modify.

Select the desired formatting such as font, font size, font color, fill and border.

Repeat for other elements.

Select Only in this document or New documents based on this template. If you select Only in this document, the modified style will only be available for the current document. If you select New documents based on this template, then the table style will be modified for future documents based on the current template (usually the Normal template).

Below is the Modify Style dialog box:

You can also modify Table Properties in a table style. Table properties include table alignment, row settings and cell margins.

To modify Table Properties in a table style:

Select any other formatting options you want to apply to the entire table.

Select Only in this document or New documents based on this template.

Below is the Table Properties dialog box with the Table tab selected:

You can also create a new or custom table style.

To create a custom table style:

Enter a name for the new table in the Name box.

Select the desired formatting.

Select Only in this document or New documents based on this template.

New Table Style appears at the bottom of the Table Styles gallery:

Clearing a table style

To clear a table style and remove formatting:

Clear appears at the bottom of the Table Styles gallery:

You can also set a default table style for new tables in the current document or all new documents.

To set a default table style:

Select This document only or All documents based on the chúng tôi template (the default template in Word is the Normal template).

If you are working with documents with multiple tables, formatting with table styles can ensure that your tables are formatted consistently and save a lot of time.

Did you find this article helpful? If you would like to receive new articles, join our email list.

More resources

10 Microsoft Word Tips, Tricks and Shortcuts for Selecting in Tables Microsoft Word Tricks to Keep Text Together (Words, Lines or Paragraphs) 14 Shortcuts to Quickly Select Text in Microsoft Word

Related courses