Xóa Sheet Trong Excel / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách Xóa Nhanh Nhiều Sheet Trong Excel

Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách xóa nhanh nhiều sheet trong Excel Thao tác xóa sheet về cơ bản chỉ cần nhấn Delete để xóa. Tuy nhiên nếu bạn cần phải xóa nhiều sheet thì cách làm truyền thống xóa từng sheet tương đối mất thời gian và không chuyên nghiệp.

1. Cách xóa nhiều sheet Excel bằng Ctrl

Để xóa 1 sheet trong Excel thì bạn chỉ cần chuột phải vào sheet cần xóa rồi chọn Delete .

Nếu muốn xóa cùng lúc nhiều sheet thì chúng ta nhấn và giữ phím Ctrl rồi bấm vào các sheet muốn xóa, nhấn chuột phải chọn Delete .

Ngoài ra bạn cũng cũng có thể nhấn chuột phải vào một sheet chọn Select All Sheets để chọn mọi thứ các sheet .

2. Hướng dẫn xóa nhiều sheet Excel bằng code Macros

Bên cạnh việc xóa sheet Excel theo cách truyền thống bên trên thì chúng ta cũng có thể có thể sử dụng Macros để xóa nhiều sheet và một lúc.

Bước 1:

Bước 2:

Public Sub Test() Application.DisplayAlerts = False Dim Ws As Worksheet For Each Ws In Worksheets If chúng tôi "Test" Then Ws.Delete Next Ws Application.DisplayAlerts = True End Sub

Ở đây Test là sheet muốn giữ lại trong bảng Excel.

Bước 3:

Tiếp tục nhấn vào Run để tiến hành chạy code trên Excel.

Kết quả tất cả các sheet trong file dữ liệu đã biết thành xóa, trừ sheet Test mà chúng ta đã nhập trong mã code.

Cách giới hạn vùng làm việc trong Excel

File XLSX là gì? Đọc XLSX bằng ứng dụng gì? Làm sao mở được file XLSX?

Cách chuyển file Excel sang ảnh

Cách mở 2 file Excel cùng theo đó trên màn hình

Cách thụt lề đầu dòng trong Excel

Cách ẩn công thức trong Excel

xoa sheet trong excel, cách xóa sheet trong excel, xóa nhiều sheet trong excel, xóa sheet bằng macro excel, thao tác sheet trong excel, xóa nhanh nhiều sheet excel, cách xóa nhanh nhiều sheet excel

Nội dung Cách xóa nhanh nhiều sheet trong Excel được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. chúng tôi tks.

Cách Tổng Hợp Từ Nhiều Sheet Vào Một Sheet Trong Excel

Khi thống kê, người dùng có thói quen chia nhỏ dữ liệu thành từng Sheet theo khoảng thời gian hay theo tiêu chí phân loại đặc thù. Tuy nhiên khi cần tổng hợp và phân tích số liệu, người dùng cần phải gộp các Sheet vào thành một trang tính để dễ dàng tính toán và phân tích hơn. Hầu hết người dùng sẽ sử dụng công cụ cắt, dán để tổng hợp các sheet, tuy nhiên thì việc làm này khiến cho mất nhiều thời gian và có thể dẫn đến sai sót nếu người dùng sao chéo thừa, hoặc thiếu một trường thông tin nào đó. Hôm nay Thủ Thuật 123 sẽ hướng dẫn các bạn cách tổng hợp từ nhiều Sheet vào một Sheet trong Excel bằng công cụ VBA.

Bật thẻ Developer trên Ribbon

Để sử dụng lệnh Marco hay VBA, trước tiên bạn phải khởi tạo thẻ Developer trên thanh Ribbon. Nếu như Excel của bạn đã bật thẻ Developer rồi thì bỏ qua bước này.

Bước 1: Vào File chọn Options.

Thẻ Developer đã xuất hiện trên Ribbon. Giờ đây bạn có thể dùng Macro cho excel.

Sử dụng mã VBA để tổng hợp nhiều Sheet thành 1 Sheet

Ví dụ bạn có bản danh sách học sinh các lớp của trường A, bạn cần tổng hợp chúng vào một Sheet.

Bước 1: Mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications  (VBA) bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt + F11.

Bước 3: Dán đoạn mã sau vào cửa sổ Module.

Sub Combine() Dim J As Integer On Error Resume Next Sheets(1).Select Worksheets.Add Sheets(1).Name = "Tonghop" Sheets(2).Activate Range("A1").EntireRow.Select chúng tôi Destination:=Sheets(1).Range("A1") For J = 2 To Sheets.Count Sheets(J).Activate Range("A1").Select Selection.CurrentRegion.Select Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select chúng tôi Destination:=Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp)(2) Next End Sub

Bước 4: Trên cửa sổ Module sau khi sao chép đoạn mã trên, Nhấn F5 để chạy mã.

Bước 5: Kết quả là tất cả dữ liệu trong bảng tính đã được hợp nhất thành trang tính Tonghop được đặt trước các trang tính khác.

Lưu ý:

Để kết quả được đồng nhất và chuẩn xác, vậy tiêu đề và thứ tự các cột của từng Sheet phải đồng nhất.

Để đoạn mã Macro trên có thể chạy mà không sảy ra lỗi, thì tiêu đề phải bắt đầu từ ô A1, và dữ liệu cần lấy là từ dòng thứ 2 của tất cả các Sheet.

Đọan mã Macro trên chỉ tổng hợp nhiều Sheet trong một bảng tính (một file Excel) mà không tổng hợp nhiều Sheet từ nhiều trang tính.

How To Unhide Sheets In Excel: Show Multiple Or All Sheets At Once

How to unhide sheets in Excel

If you want to see just one or two hidden sheets, here’s how you can quickly unhide them:

Note. Excel’s Unhide option only allows you to select one sheet at a time. To unhide multiple sheets, you will have to repeat the above steps for each worksheet individually or you can unhide all sheets in one go by using the below macros.

How to unhide sheets in Excel with VBA

In situations when you have multiple hidden worksheets, unhiding them one-by-one might be very time consuming, especially if you’d like to unhide all the sheets in your workbook. Fortunately, you can automate the process with one of the following macros.

How to unhide all sheets in Excel

This small macro makes all hidden sheets in an active workbook visible at once, without disturbing you with any notifications.

Sub Unhide_All_Sheets() Dim wks As Worksheet For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets wks.Visible = xlSheetVisible Next wks End Sub

Show all hidden sheets and display their count

Like the above one, this macro also displays all hidden sheets in a workbook. The difference is that upon completion, it shows a dialog box informing the user how many sheets have been unhidden:

Sub Unhide_All_Sheets_Count() Dim wks As Worksheet Dim count As Integer count = 0 For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets wks.Visible = xlSheetVisible count = count + 1 End If Next wks MsgBox count & " worksheets have been unhidden.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" Else MsgBox "No hidden worksheets have been found.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" End If End Sub

Unhide multiple sheets that you select

If you’d rather not unhide all worksheets at once, but only those that the user explicitly agrees to make visible, then have the macro ask about each hidden sheet individually, like this:

Sub Unhide_Selected_Sheets() Dim wks As Worksheet Dim MsgResult As VbMsgBoxResult For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets If wks.Visible = xlSheetHidden Then MsgResult = MsgBox("Unhide sheet " & chúng tôi & "?", vbYesNo, "Unhiding worksheets") If MsgResult = vbYes Then wks.Visible = xlSheetVisible End If Next End Sub

Unhide worksheets with a specific word in the sheet name

In situations when you only want to unhide sheets containing certain text in the their names, add an IF statement to the macro that will check the name of each hidden worksheet and unhide only those sheets that contain the text you specify.

In this example, we unhide sheets with the word ” report” in the name. The macro will display sheets such as Report, Report 1, July report, and the like.

To unhide worksheets whose names contain some other word, replace ” report” in the following code with your own text.

Sub Unhide_Sheets_Contain() Dim wks As Worksheet Dim count As Integer count = 0 For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets wks.Visible = xlSheetVisible count = count + 1 End If Next wks MsgBox count & " worksheets have been unhidden.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" Else MsgBox "No hidden worksheets with the specified name have been found.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" End If End Sub

How to use the macros to unhide sheets in Excel

To use the macros in your worksheet, you can either copy/paste the code in the Visual Basic Editor or download the workbook with the macros and run them from there.

How to insert the macro in your workbook

You can add any of the above macros to your workbook in this way:

Open the workbook with hidden sheets.

Press Alt + F11 to open the Visual Basic Editor.

Paste the code in the Code window.

Press F5 to run the macro.

For the detailed step-by-step instructions, please see How to insert and run VBA code in Excel.

Download the workbook with the macros

Alternatively, you can download our sample workbook to unhide sheets in Excel that contains all of the macros discussed in this tutorial:

Unhide_All_Sheets – unhide all worksheets in an active workbook momentarily and silently.

Unhide_All_Sheets_Count­ – show all hidden sheets along with their count.

Unhide_Selected_Sheets – display hidden sheets you choose to unhide.

Unhide_Sheets_Contain – unhide worksheets whose names contain a specific word or text.

To run the macros in your Excel, you do the following:

Open the downloaded workbook and enable the macros if prompted.

Open your own workbook in which you want to see hidden sheets.

For example, to unhide all sheets in your Excel file and display the hidden sheets count, you run this macro:

How to show hidden sheets in Excel by creating a custom view

So, what we are going to do now is create the Show All Sheets custom view. Here’s how:

That’s it! All hidden sheets will be shown immediately.

Note. This method does not show very hidden sheets. The only way to view such sheets is to unhide them with VBA.

Cannot unhide sheets in Excel – problems and solutions

If you are unable to unhide certain sheets in your Excel, the following troubleshooting tips may shed some light why.

1. The workbook is protected

2. Worksheets are very hidden

If your worksheets are hidden by VBA code that makes them very hidden (assigns the xlSheetVeryHidden property), such worksheets cannot be displayed by using the Unhide command. To unhide very hidden sheets, you need to change the property from xlSheetVeryHidden to xlSheetVisible from within the Visual Basic Editor or run this VBA code.

3. There are no hidden sheets in the workbook

This is how you unhide sheets in Excel. If you are curious to know how to hide or unhide other objects such as rows, columns or formulas, you will find full details in the below articles. I thank you for reading and hope to see you on our blog next week!

Macros to unhide worksheets in Excel

You may also be interested in

Hướng Dẫn Tạo Phím Tắt Để Chọn Sheet Đầu Tiên, Sheet Cuối Cùng Trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách tạo phím tắt để chọn tới Sheet đầu tiên, Sheet cuối cùng trong Excel một cách nhanh chóng và hiệu quả

Để di chuyển qua lại giữa các Sheet gần nhau thì bạn có phím tắt là Ctrl + PgUp và Ctrl + PgDn. Tuy nhiên, theo như mình được biết thì sẽ không có phím tắt có sẵn nào để có thể chọn Sheet đầu tiên hay Sheet cuối cùng trong File Excel cả .

Có thể bạn đã biết thì trong tính năng Record Macro, có một phần để cho người dùng tạo phím tắt để thực thi lệnh Macro đó. Ta sẽ vận dùng điều đó để tạo phím tắt giúp lựa chọn Sheet đầu tiên, Sheet cuối cùng trong file Excel của bạn.

Tất nhiên là những phím tắt này không được trùng với các phím tắt, các phím chức năng mặc định khác rồi.

Tạo phím tắt để chọn Sheet đầu tiên trong File Excel

Với ý tưởng khá đơn giản như sau: Ta sẽ Record 1 Macro bất kỳ nào đó và tại mục Shortcut key bạn giữ phím Shift và gõ 1 phím bất kỳ nào đó.

Lưu ý: Phím Ctrl + Shift + phím bạn gõ phải không được trùng với bất kỳ phím tắt, phím chức năng mặc định và hiện có.

Ở đây mình mình đã đặt tên cho Macro này là FirstWs (bạn có thể đổi tên hoặc không, tuỳ bạn) và phím tắt để chạy Macros này là Ctrl + Shift + N

Giờ đây là lúc chúng ta viết Code VBA trong Macro này, để chọn Sheet đầu tiên trong File Excel ta sẽ có Code đơn giản như sau:

Chỉ như vậy thôi là bạn đã có được Code VBA chọn Sheet đầu tiên trong File Excel của mình, và vì mình đã tạo phím tắt cho nó là Ctrl + Shift + N nên ta sẽ hoàn toàn thực thi việc đó bằng việc ấn tổ hợp phím tắt đó.

Ở đây mình đã Record 1 Macro, đổi tên là LastWs và phím tắt cho Macro này là Ctrl + Shift + M

Sheets(Sheets.Count).Select

Và bạn hãy thực thi nó với tổ hợp phím Ctrl + Shift + M, ngay lập tức Sheet cuối cùng sẽ được Select

Di chuyển qua lại giữa các Sheet có Ctrl + PgUp và Ctrl + PgDn

Chọn tới sheet đầu tiên có Ctrl + Shift + N

Chọn tới sheet cuối cùng có Ctrl + Shift + M

Bạn hoàn toàn có thể tạo được các phím tắt khác với các chức năng khác nhau giúp cho việc thao tác với Excel một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.