Xóa Ô Trống Trong Excel / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách Xóa Các Hàng Trống Trong Excel Với Vba

Có nhiều cách để xóa các hàng trống trong trang tính Excel, nhưng cách nhanh chóng nhất là sử dụng macro trong Excel. Bất kể lý do xuất hiện các hàng trống trong Excel là gì, tốt nhất là bạn nên xóa chúng. Hầu hết các tính năng của Excel diễn giải một hàng trống là phần cuối của một dải dữ liệu; do đó, các tính năng đó sẽ không hoạt động như mong đợi nếu bạn để các hàng trống trong tập dữ liệu của mình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách tạo một macro giúp bạn nhanh chóng xóa các hàng trống trong Excel.

Mã VBA xóa hàng trống trong Excel

Đầu tiên, chúng ta hãy xem mã hiển thị bên dưới. Đừng quá lo lắng vì đoạn code này không phức tạp như vẻ bề ngoài. Logic rất đơn giản. Sau khi khai báo và thiết lập một vài biến, vòng lặp For sẽ kiểm tra mọi hàng trong phạm vi đã chọn để tìm các hàng trống. Khi nó tìm thấy bất kỳ hàng trống nào, code này sẽ xóa hàng và dịch chuyển các hàng phía dưới lên.

Mã VBA xóa hàng trống trong Excel

Sub DeleteBlankRows()'Delete blank rows in a selected range.'Choose appropriate delete statement in For loop.'Entire Row deletes entire rows.'Delete deletes partial rows.Dim rng As RangeDim selectedRng As RangeDim iRowCount As IntegerDim iForCount As Integer'Error handling; for good measure.On Error Resume NextSet selectedRng = Application.Selection'Type:=8 argument specifies a Range object; input value must be a range.Set selectedRng = Application.InputBox("Range", , selectedRng.Address, Type:=8)Application.ScreenUpdating = False'Count of rows in selected range used as For stop value.'WorksheetFunction.CountA counts the number of cells that are NOT empty.iRowCount = selectedRng.Rows.CountFor iForCount = iRowCount To 1 Step -1 If Application.WorksheetFunction.CountA(selectedRng.Rows(iForCount)) = 0 Then 'Delete entire row. selectedRng.Rows(iForCount).EntireRow.Delete 'Delete partial row. 'selectedRnd.Rows(iForCount).Delete End IfNext Application.ScreenUpdating = TrueEnd Sub

Một số lệnh có thể cần giải thích một chút.

Đầu tiên là hàm InputBox:

Set selectedRng = Application.InputBox("Range", , selectedRng.Address, Type:=8)

Có thể bạn đã quen thuộc với hàm InputBox như một công cụ để thu thập dữ liệu từ người dùng. Trong trường hợp này, người dùng phải chỉ định một phạm vi vì đối số, Type: = 8, chỉ định rằng đầu vào là một đối tượng Range.

Câu lệnh iRowCount = selectRng.Rows.Count trả về số hàng trong phạm vi đầu vào (từ hộp nhập).

Vòng lặp For sử dụng biến này (trừ 1) làm giá trị dừng của nó. Câu lệnh đầu tiên trong vòng lặp For là câu lệnh If.

Hàm CountA đếm số ô trong hàng hiện tại không trống. Khi số ô không trống là 0, câu lệnh tiếp theo sẽ xóa toàn bộ hàng.

Đoạn code để xóa dòng trống trong excel này bao gồm hai câu lệnh xóa: một câu lệnh xóa toàn bộ hàng và một câu lệnh xóa một phần các hàng trong phạm vi đã chọn.

Hoặc để đơn giản hơn, bạn có thể tạo hai macro: một macro xóa toàn bộ hàng và một macro chỉ xóa một phần hàng.

Bây giờ bạn đã biết cách hoạt động của macro, hãy thêm nó vào sổ làm việc của mình.

Đầu tiên, mở VBA bằng cách nhấn Alt + F11.

Trong Project Explorer, truy cập module ThisWorkbook và nhập đoạn code bên trên vào.

Tiếp theo, quay lại Excel và lưu nó dưới dạng tệp hỗ trợ macro như sau:

Bấm vào tab File.

Chọn Save as từ ngăn bên trái.

Từ menu thả xuống File Type (bên dưới điều khiển Name), chọn Sổ làm việc Hỗ trợ Macro của Excel (* .xlsm).

Nhấp vào để Save.

Như vậy, bạn đã thêm macro thành công vào trang tính của mình.

Sử dụng macro để xóa các hàng trống trong Excel

Nhấp vào tab Developer.

Trong nhóm Code, bấm Macro.

Trong hộp thoại kết quả, chọn ThisWorkbook.DeleteBlankRows và nhấp vào Run.

Bạn sẽ thấy các hộp nhắc hiển thị như hình bên dưới. Nếu bạn chọn phạm vi trước khi chạy macro, hộp nhập sẽ mặc định thành phạm vi đã chọn. Tuy nhiên, bạn có thể đánh dấu phạm vi hoặc nhập phạm vi theo cách thủ công cũng như sử dụng hộp nhập liệu. Bạn cũng có thể nhập tên dải ô hoặc tên đối tượng Table.

Nhấp vào OK và bạn đã hoàn tất. Các hàng trống đã biến mất.

Đầu tiên, bạn không thể hoàn tác việc xóa. Lời khuyên tốt nhất của tôi là luôn lưu bất kỳ sổ làm việc nào trước khi xóa dữ liệu. Bằng cách đó, nếu bạn mắc lỗi, bạn vẫn ổn.

Thứ hai, nếu bạn đang làm việc với một tập dữ liệu lớn, việc chọn phạm vi có thể khó khăn. May mắn thay, macro có thể xử lý tên phạm vi hoặc tên đối tượng Bảng.

Bạn có thể nhận thấy rằng còn một số ô trống trong bản ghi. Macro sẽ không xóa các bản các ô trống này, đoạn mã trên chỉ xóa các hàng trong phạm vi được chọn.

Nếu bạn thường xuyên sử dụng macro, hãy cân nhắc thêm nó vào QAT của bạn

Cách thêm macro vào thanh công cụ QAT

Bạn có thể dễ dàng để thêm một hoặc hai macro vào Office QAT để nhanh chóng thực hiện các tác vụ thường xuyên lập lại. Các bước thực hiện như sau:

Nhấp vào menu thả xuống QAT và chọn More Commands.

Từ menu thả xuống Commands From, chọn Macro.

Ứng dụng của bạn sẽ hiển thị các macro đang có trong danh sách kết quả. Chọn macro bạn muốn thêm vào QAT và nhấp vào nút Add

Nhấn OK để thêm macro vào QAT.

Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh macro trên thanh Office QAT của mình để hiển thị đẹp mắt hơn. Bạn có thể thay đổi biểu tượng macro với các bước như sau:

Lặp lại các bước 1 và 2 ở trên để truy cập các tùy chọn giao diện QAT.

Chọn macro trong danh sách Customize Quick Access Toolbar.

Nhấp vào Edit.

Trong hộp thoại hiện ra, chọn một biểu tượng mới. Bạn cũng có thể thay đổi tên.

Nhấn OK hai lần để xem biểu tượng mới trong QAT.

Cách Xóa Trang Trống Trong Word

1. Xóa khoảng trắng, trang trống bằng thủ công đơn giản

Xóa khoảng trắng bằng phương pháp thủ công rất đơn giản, chỉ cần bôi đen nó rồi ấn Backspace hoặc Delete trên bàn phím.

Những lúc như thế này bạn cần đến sự trợ giúp của Paragraph Mark (Pilcrow) ¶.

Chức năng này nằm trong ribbon Home ở mục Paragraph.

Những chỗ có từ hai ba dấu ¶ trở lên chính là những nơi có thừa khoảng trắng không cần thiết. Để xóa những khoảng trắng này bạn chỉ cần bôi đen chúng nó rồi xóa đi là được.

Hoặc bạn có thể để con trỏ ở trước dấu ¶ rồi ấn nút Delete hoặc đặt con trỏ phía sau dấu ¶ rồi ấn bút Backspace để xóa.

Bạn đã biết được cách xóa khoảng trắng và trang trống bằng phương pháp thủ công, nhưng đọc xong rồi chắc hẳn các bạn cũng thấy phương pháp này vẫn cần phải tìm kiếm và sẽ rất mất thời gian và cực nhọc nếu phải chỉnh sửa những tập tài liệu lên tới hàng nghìn trang.

chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cách khác “thông minh” hơn và lợi dụng được chức năng của Word nhiều hơn hơn. Đó là cách xóa khoảng trắng, trang trống bằng Replace.

Bước đầu tiên:

Bạn cần phải mở ô cửa sổ chức năng Find and Replace lên.

Hoặc nhanh hơn thì sử dụng tổ hợp phím Ctrl H.

Chức năng của Replace là thay thế ký tự này bằng ký tự khác. Để sử dụng nó bạn chỉ cần phải điền những ký tự muốn thay thế biến đổi đi vào Find what và Replace with chính là nơi để bạn điền những ký tự sẽ thế chân vào chỗ ký tự cũ.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn điền A ở Find what và B ở Replace with thì sau khi Replace, toàn bộ ký tự A trong văn bản sẽ chuyển hết thành B.

Hoặc nếu ở Replace with bạn không điền cái gì thì ký tự A trong toàn bộ văn bản sẽ biến mất hết.

Lợi dụng chức năng này của Replace, chúng ta có thể xóa sổ những khoảng trắng, trang trống bị thừa ra.

Bước 2:

Việc tiếp theo cần làm là xóa những dấu ngắt trang ( Ctrl Enter), chính là Page Break các bạn đã thấy ở trong phần 1.

Page Break hay dấu xuống dòng không phải là một ký tự hiển thị rõ ràng cho chúng ta thấy và điền vào Find what như các ký tự A B C D. Word đã quy ước những ký tự đặc biệt này bằng các ký hiệu kép khác, các ký hiệu này sẽ có dấu ^ ở đầu.

Với Page Break, ký hiệu của nó chính là ^m.

Sau khi thực hiện xong bước 2, bạn mới chỉ xóa được hết dấu Page Break hay những trang trống thừa thãi mà thôi. Công việc tiếp theo bạn cần làm đó là xóa những khoảng trắng.

Một lần xuống dòng sẽ được quy ước là một dấu Paragraph Mark ¶. Ký hiệu của một dấu Paragraph Mark ¶ là ^p.

Giống như tại Bước 2, nếu bạn quên ký hiệu của Paragraph Mark thì có thể vào Special để tìm dòng Paragraph Mark.

“All done. We made XX replacements.”

Trong đó XX chính là số lần ký tự được thay thế.

Cứ Replace All cho đến khi nào nhận được thông báo “All done. We made 0 replacements.” Nghĩa là bạn đã loại bỏ được hết các dấu Paragraph Mark liên tiếp và chỉ giữ lại đúng một dấu Paragraph Mark giữa các đoạn.

Dĩ nhiên một văn bản viết sát các đoạn vào nhau như vậy sẽ không phù hợp với quy tắc và thẩm mỹ văn bản, đến khi in ra giấy cũng hết sức nhức mắt vì cảm giác nhiều chữ. Nên giờ ta có hai phương pháp để giải quyết chuyện này:

– Sử dụng Paragraph Spacing để tạo khoảng cách trước và sau mỗi đoạn.

– Tạo ra thêm một dòng (một Paragraph Mark) nữa giữa các đoạn.

Với phương pháp thứ nhất sử dụng Paragraph Spacing, bạn cần bôi đen toàn bộ văn bản bằng Ctrl A ( hoặc kéo di chuột để bôi đen những phần văn bản cần đặt khoảng cách giữa hai đoạn).

Hiện giờ các bạn có thể toàn bộ văn bản của mình đã có sự tách biệt ngăn nắp giữa các đoạn văn bản.

Bằng phương pháp này bạn có thể xóa được trang trống, khoảng trống một cách nhanh chóng nhưng nó cũng chỉ là một thuật toán của Word mà thôi, chúng chỉ biết thay đổi từ A sang B theo một hiệu lệnh đồng loạt chứ không biết xem xét chỗ nào nên thay chỗ nào thì không.

Chính vì thế những phần cách dòng có chủ đích của người dùng sẽ không nằm trong phần ngoại lệ của Replace khi chúng ta sử dụng. Nó có tính đồng đều nhưng không có sự đa dạng khác biệt cho các đoạn văn bản.

Trước khi dùng phương pháp này, bạn nên chắc chắn rằng việc những chỗ xuống dòng ( Paragraph Mark) hoặc ngắt trang ( Page Break) có chủ đích của mình bị biến mất sẽ không gây lỗi trình bày cho đoạn văn bản.

Nếu không sau khi chỉnh sửa thay thế xong, bạn lại phải lướt lại một lần nữa để chỉnh sửa lại cho văn bản mình khá tốn công.

Mẹo Xóa Nhanh 2 Dấu Cách Trống Trong Word

Khi soạn thảo các văn bản dài, nhiều chữ trên Word chúng ta thường gặp một số lỗi cơ bản như 2 dấu cách trống. Thực tế lỗi này cũng không quá to tát, nhưng gây mất mỹ quan cho văn bản Word. Vì vậy bạn nên sử dụng cách xóa nhanh 2 dấu cách trống trong Word để văn bản đẹp mắt hơn.

Trong quá trình sử dụng Word để soạn thảo văn bản, người dùng rất hay bị lỗi Font chữ. Lúc này bạn cần thực hiện thủ thuật sửa lỗi font chữ trên Word để gõ Tiếng Việt được bình thường. Cũng không khó để sửa lỗi font chữ trên Word đâu, các bước hướng dẫn đã được chúng tôi thực hiện chi tiết. Một lỗi khác cũng thường gặp phải những ít người chú ý đó là bị 2 dấu cách trống. Thực ra lỗi này cũng không quá to tát, bạn chỉ cần xóa nhanh 2 dấu cách trống trong Word với mẹo rất nhỏ sau đây.

Mẹo xóa nhanh 2 dấu cách trống trong Word:

Bước 1: Mở văn bản có nhiều lỗi 2 dấu cách trống trên Word.

Bước 2: Các bạn hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + H. Giao diện Find and Replace sẽ xuất hiện.

Nhấn vào Replace.

Bước 3: Tại phần Find what các bạn nhập 2 dấu cách trống vào đó để tìm những lỗi này. Ở phần Replace with các bạn chỉ cần nhập 1 dấu cách trống để chỉnh sửa những lỗi trên.

Bước 4: Cuối cùng nhấn Replace All để tất cả các lỗi 2 dấu cách trống được chuyển về 1 dấu cách.

Văn bản của bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều với thủ thuật này.

Quá đơn giản để xóa nhanh 2 dấu cách trống trong Word đúng không các bạn. Thủ thuật này nên sử dụng khi bạn viết các văn bản công việc, luận văn, hợp đồng … để chuyên nghiệp nhất.

Một trong những thủ thuật mà người dùng Word cần biết để cho tài liệu của mình trở nên chuyên nghiệp hơn đó chính là việc căn lề trong Word, nếu một trang word mà không có lề trái hoặc phải thì dữ liệu nhìn rất lộn xộn, vì thế thành thạo việc căn lề trong Word sẽ giúp bạn trình bày một cách tốt hơn!

https://thuthuat.taimienphi.vn/meo-xoa-nhanh-2-dau-cach-trong-trong-word-22435n.aspx Người dùng Word cần thêm Font chữ vào Word để có các mẫu chữ đa dạng soạn thảo. Trên các phiên bản Windows bạn đều thêm Font chữ vào Word rất dễ dàng bằng cách tải và chạy font chữ đó mà thôi. Ngay lập tức những font chữ này sẽ được cập nhật vào Word, bạn chỉ cần chọn font chữ để soạn thảo ngay sau đó.

xoa nhanh 2 dau cach trong word

, xóa 2 dấu cách trong word, xoa hai dau cach trong word,

Hướng Dẫn 3 Cách Xóa Dòng Trống Trong Excel Nhanh Và Dễ Nhất

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn tất cả các vùng dữ liệu bạn muốn xóa bằng cách kéo thả chuột bôi đen hoặc ấn giữ phím Ctrl + chuột phải để chọn từng ô hoặc mảng khác nhau

Cách xóa dòng trống bằng tổ hợp phím Ctrl + G bước 1

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để xuất hiện hộp thoại Go to.

Sau đó chọn Special phía dưới bên trái.

Cách xóa dòng trống bằng tổ hợp phím Ctrl + G bước 2

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Go to Special .

Trong hộp thoại Go to Special tìm Blanks và chọn Blanks

Cách xóa dòng trống bằng tổ hợp phím Ctrl + G bước 3

Bước 4: Chọn Home → Delete → Delete sheet rows, bạn sẽ thấy dòng trống sẽ tự động biến mất ngay.

Cách xóa dòng trống bằng tổ hợp phím Ctrl + G bước 4

Cách 2: xóa dòng trống trong Excel bằng Filter

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Data trên thanh công cụ → Filter

Cách xóa dòng trống bằng Filter bước 1

Bước 2: Kích chuột bỏ chọn dấu tích trong ô Select All

Sau đó chọn Blank và cuối cùng nhấn OK

Cách xóa dòng trống bằng Filter bước 2

Bước 3: Trong Home chọn Delete → Delete sheet rows

Cách xóa dòng trống bằng Filter bước 3

Bước 4: Kích chuột phải chọn Delete Rows

Cách xóa dòng trống bằng Filter bước 4

Cách 3: xóa dòng trống trong Excel bằng phím F5

Cách thứ 3 rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấn phím F5 để xuất hiện bảng Go to và thực hiện các bước như trên là được.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn toàn bộ dữ liệu của bạn trong Excel

Bước 3: Nhấn nút Special… trong hộp thoại.

Bước 4: Trong hộp thoại Go to special, chọn nútvà nhấn OK.

Bước 5: Nhấp phải vào bất kỳ ô được chọn vào và chọn Delete….

Kết quả thu về sẽ như sau:

Cách xóa dòng trống bằng phím F5

Ngoài những lý thuyết cơ bản về cách xóa dòng trống trong Excel, chúng tôi vẫn muốn bạn nắm thêm các kỹ năng khác về Excel để tối ưu công việc một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất.

Những điều bạn cần nắm về khóa học “Microsoft Excel 2013 nâng cao”

Microsoft Excel là một ứng dụng được sử dụng rất nhiều trong đời sống cũng công việc nhưng kiến thức của nó rất nhiều và chuyên sâu. Do đó, bạn cần có một lộ trình học cụ thể. Khóa học “Microsoft Excel 2013 nâng cao” là khóa học chuyên sâu về kiến thức theo Excel 2013 do giảng viên hàng đầu ngành hướng dẫn.

Khóa học “Microsoft Excel 2013 nâng cao”

Kết thúc khóa học bạn sẽ tự tin rằng mình có thể nắm trọn bọ được những chức năng của hàm, các kiểu định dạng hàm, ứng dụng hàm vào công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất.

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Như vậy, bài học hôm nay Unica đã giới thiệu cho bạn đọc 3 cách để xóa dòng trống trong Excel cực kỳ nhanh và đơn giản hiệu quả. Và đừng quên nâng cao cho mình các kỹ năng xử lý số liệu, lập báo cáo cũng nắm trọn hệ thống hàm Excel thông dụng và quan trọng nhất với khóa học tin học văn phòng tại Unica!