Xóa Highlight Trong Excel / Top 11 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp

Cách so sánh hai cột dữ liệu trong Excel để xóa, highlight, tô màu dữ liệu trùng lặp là một trong những câu hỏi đang được rất nhiều bạn quan tâm cũng như gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với bài viết này, Blog học excel cơ bản online sẽ hướng dẫn các bạn cách so sánh hai cột Excel trùng lặp và xóa hoặc highlight những phần trùng lặp được tìm thấy.

Giả sử bạn có 2 cột tên người – 5 tên trong cột A và 3 tên trong cột B. Bạn muốn so sánh dữ liệu giữa hai cột này để tìm các tên bị trùng lắp. Đây chỉ là ví dụ. Trong các bảng tính thực, dữ liệu để so sánh thường có hàng ngàn, hàng vạn mục.

Trường hợp A: Cả hai cột đều trong một trang tính, cùng một bảng dữ liệu: Cột A và cột B.

Trường hợp 1: cả hai cột cùng một danh sách

Trong ô trống đầu tiên, ô C1, nhập công thức: =IF(ISERROR(MATCH(A1,$B$1:$B$10000,0)),”Unique”,”Duplicate”)

Nếu bạn muốn tìm các giá trị trùng trong cột B, hoán đổi tên cột như sau: =IF(ISERROR(MATCH(B1,$A$1:$A$10000,0)),”Unique”,”Duplicate”)

Thay vì “Unique”/”Duplicate” (duy nhất/trùng lắp), bạn cũng có thể tự đặt nhãn cho mình như “Not found”/”Found” (Tìm thấy/Không tìm thấy) hoặc “Duplicate” và gõ “” thay vì “Unique”. Trong cách thứ hai, bạn sẽ có một ô trống kế bên ô mà giá trị trùng lắp không được tìm thấy.

Tất cả các ô chứa giá trị trùng đều được đánh dấu là “Duplicate”.

Trong ô đầu tiên của cột trống đầu tiên trong Sheet2 (cột B), nhập công thức: =IF(ISERROR(MATCH(A1,Sheet3!$A$1:$A$10000,0)),””,”Duplicate”)

Sheet3! là tên trang tính có chứa cột thứ 2, $A$1:$A$10000 là địa chỉ của ô tính đầu tiên và ô tính cuối cùng trong cột thứ 2.

Tương tự như bước trong trường hợp A.

Chúng ta có kết quả sau đây:

Chúng ta đã tìm thấy những giá trị trong cột thứ nhất (cột A) cũng trùng với cột thứ hai (cột B). Bây giờ chúng ta cần làm vài thứ với chúng.

Thật không hiệu quả và tốn thời gian khi tìm kiếm trên toàn bộ bảng và xem xét từng giá trị trùng lắp một cách thủ công. Có nhiều cách thực hiện ưu việt hơn.

Chỉ hiển thị hàng bị trùng trong cột A:

Ngoài gắn nhãn “Duplicate”, bạn cũng có thể đánh dấu các giá trị trùng bằng một cách khác như định dạng màu chữ hoặc bôi màu nó.

Lọc các giá trị trùng lặp như giải thích ở trên, chọn các ô tính đã lọc và nhấn để mở hộp thoại Format Cells. Ví dụ: hãy thay đổi màu nền của các hàng bị trùng sang màu vàng tươi. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi màu nền của các ô này bằng cách sử dụng tùy chọn trên thẻ , nhưng ưu thế của hộp thoại Format Cells là nó cho phép bạn thực hiện tất cả các thay đổi định dạng cùng lúc.

Lọc bảng dữ liệu để hiển thị các giá trị trùng lặp, chọn tất cả những ô đó.

Nếu hai cột được so sánh nằm trên hai trang tính khác nhau, cụ thể là trong hai bảng dữ liệu riêng biệt, nhấp phải vào vùng dữ liệu được chọn và chọn Delete Row từ danh sách tùy chọn.

Nếu hai cột nằm trên cùng một trang tính, hai cột liền kề hoặc không liền kề, việc xóa những giá trị trùng lắp sẽ phức tạp hơn. Chúng ta không thể xóa toàn bộ hàng chứa chúng bởi vì như vậy sẽ xóa những ô tương ứng trong cột 2. Vì vậy, để hiển thị những giá trị duy nhất trong cột A, thực hiện theo các bước sau:

Lọc bảng để các giá trị trùng lặp được hiển thị và chọn tất cả những ô đó. Nhấp phải vào vùng được chọn và chọn Clear Contents.

Bỏ bộ lọc.

Chọn tất cả ô tính trong cột A bắt đầu từ ô A1 đến ô cuối cùng có chứa dữ liệu.

Di chuyển đến thẻ , nhấp chọn . Trong hộp thoại mở ra, chọn Continue with the current selection và nhấn .

Xóa cột chứa công thức, chỉ để lại “Uniques”

Như vậy, cột A chỉ còn những dữ liệu không bị trùng lặp trong cột B.

Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp

Excel là một ứng dụng rất mạnh và thực sự tuyệt vời để tạo và xử lý các mảng dữ liệu lớn. Bây giờ, bạn có rất nhiều bảng tính và dữ liệu, hoặc có thể chỉ là một bảng tính rất lớn, bạn muốn so sánh 2 cột để tìm các giá trị trùng lắp và thao tác trên những phần lặp được tìm thấy, ví dụ xóa hàng bị trùng, tô màu phần trùng hoặc xóa nội dung của ô bị trùng. Hai cột này có thể nằm trong một bảng, liền kề hoặc không liền kề, hoặc chúng có thể nằm trong 2 trang tính khác nhau, thậm chí là hai bảng tính khác nhau.

Giả sử bạn có 2 cột tên người – 5 tên trong cột A và 3 tên trong cột B. Bạn muốn so sánh dữ liệu giữa hai cột này để tìm các tên bị trùng lắp. Đây chỉ là ví dụ. Trong các bảng tính thực, dữ liệu để so sánh thường có hàng ngàn, hàng vạn mục.

Trường hợp A: Cả hai cột đều trong một trang tính, cùng một bảng dữ liệu: Cột A và cột B.

Trường hợp B: Hai cột được đặt trên hai trang tính khác nhau: cột A trong Sheet2 và cột A trong Sheet3.

SO SÁNH HAI CỘT ĐỂ TÌM GIÁ TRỊ TRÙNG BẰNG CÔNG THỨC:

Trong ô trống đầu tiên, ô C1, nhập công thức: =IF(ISERROR(MATCH(A1,$B$1:$B$10000,0)),”Unique”,”Duplicate”)

Trường hợp 1: cả hai cột cùng một danh sách

Trong công thức, A1 là ô đầu tiên của cột đầu tiên mà chúng ta muốn sử dụng để so sánh. $B$1 và $B$10000 là địa chỉ của ô đầu tiên và cuối cùng của cột thứ hai mà bạn muốn so sánh. Hãy chú ý cố định tham chiếu ô – ký hiệu đô la ($) trước các ký tự cột và số hàng. Tôi sử dụng tham chiếu tuyệt đối nhằm giữ nguyên địa chỉ ô khi sao chép công thức.

Nếu bạn muốn tìm các giá trị trùng trong cột B, hoán đổi tên cột như sau: =IF(ISERROR(MATCH(B1,$A$1:$A$10000,0)),”Unique”,”Duplicate”)

Thay vì “Unique”/”Duplicate” (duy nhất/trùng lắp), bạn cũng có thể tự đặt nhãn cho mình như “Not found”/”Found” (Tìm thấy/Không tìm thấy) hoặc “Duplicate” và gõ “” thay vì “Unique”. Trong cách thứ hai, bạn sẽ có một ô trống kế bên ô mà giá trị trùng lắp không được tìm thấy.

Nhấn giữ chuột trái, kéo đường viền ô xuống để chọn tất cả các ô mà bạn muốn sao chép công thức vào. Khi tất cả các ô đã được chọn, thả chuột trái:

Tất cả các ô chứa giá trị trùng đều được đánh dấu là “Duplicate”.

Chú ý. Trong bảng lớn, có một cách nhanh hơn để sao chép công thức là sử dụng phím tắt. Nhấp vào ô C1 để chọn nó và nhấn (để sao chép công thức vào ), sau đó nhấn Ctrl + Shift + End (để chọn tất cả những ô chứa dữ liệu trong cột C), cuối cùng, nhấn (để dán công thức vào tất cả ô tính đã chọn).

Trong ô đầu tiên của cột trống đầu tiên trong Sheet2 (cột B), nhập công thức: =IF(ISERROR(MATCH(A1,Sheet3!$A$1:$A$10000,0)),””,”Duplicate”)

Trường hợp B: hai cột nằm trên hai trang tính (bảng tính) khác nhau.

Tương tự như bước trong trường hợp A.

Chúng ta có kết quả sau đây:

Sheet3! là tên trang tính có chứa cột thứ 2, $A$1:$A$10000 là địa chỉ của ô tính đầu tiên và ô tính cuối cùng trong cột thứ 2.

XỬ LÝ CÁC GIÁ TRỊ TRÙNG LẮP ĐƯỢC TÌM THẤY:

Chúng ta đã tìm thấy những giá trị trong cột thứ nhất (cột A) cũng trùng với cột thứ hai (cột B). Bây giờ chúng ta cần làm vài thứ với chúng.

Thật không hiệu quả và tốn thời gian khi tìm kiếm trên toàn bộ bảng và xem xét từng giá trị trùng lắp một cách thủ công. Có nhiều cách thực hiện ưu việt hơn.

CHỈ HIỂN THỊ HÀNG BỊ TRÙNG TRONG CỘT A:

Nhấp phải vào hàng được chọn và chọn từ danh sách tùy chọn:

Đặt tên cho cột, ví dụ “Name”, “Duplicate?”… Sau đó mở thẻ và nhấp chọn :

Sau khi nhấp chuột vào mũi tên nhỏ màu xám kế bên “Duplicate?” để mở danh sách tùy chọn, bỏ chọn tất cả các mục ngoại trừ trong danh sách đó, nhấn OK:

Như vậy, bạn chỉ thấy những ô tính trong cột A có chứa giá trị trùng lắp với cột B. Có 3 ô tính như vậy trong trang tính ví dụ.

TÔ MÀU HOẶC HIGHLIGHT NHỮNG GIÁ TRỊ TRÙNG TÌM THẤY:

Ngoài gắn nhãn “Duplicate”, bạn cũng có thể đánh dấu các giá trị trùng bằng một cách khác như định dạng màu chữ hoặc bôi màu nó.

Lọc các giá trị trùng lặp như giải thích ở trên, chọn các ô tính đã lọc và nhấn để mở hộp thoại Format Cells. Ví dụ: hãy thay đổi màu nền của các hàng bị trùng sang màu vàng tươi. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi màu nền của các ô này bằng cách sử dụng tùy chọn trên thẻ , nhưng ưu thế của hộp thoại Format Cells là nó cho phép bạn thực hiện tất cả các thay đổi định dạng cùng lúc.

Bây giờ, bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ ô chứa giá trị trùng nào.

LOẠI BỎ GIÁ TRỊ TRÙNG LẶP TỪ CỘT ĐẦU TIÊN:

Lọc bảng dữ liệu để hiển thị các giá trị trùng lặp, chọn tất cả những ô đó.

Nếu hai cột được so sánh nằm trên hai trang tính khác nhau, cụ thể là trong hai bảng dữ liệu riêng biệt, nhấp phải vào vùng dữ liệu được chọn và chọn từ danh sách tùy chọn.

Khi Excel yêu cầu bạn xác nhận bạn có thật sự muốn xóa toàn bộ hàng này không, nhấn OK và bỏ bộ lọc. Như vậy, chỉ những hàng chứa các giá trị duy nhất được hiển thị:

Lọc bảng để các giá trị trùng lặp được hiển thị và chọn tất cả những ô đó. Nhấp phải vào vùng được chọn và chọn Clear Contents.

Bỏ bộ lọc.

Chọn tất cả ô tính trong cột A bắt đầu từ ô A1 đến ô cuối cùng có chứa dữ liệu.

Di chuyển đến thẻ , nhấp chọn . Trong hộp thoại mở ra, chọn Continue with the current selection và nhấn

Xóa cột chứa công thức, chỉ để lại “Uniques”

Như vậy, cột A chỉ còn những dữ liệu không bị trùng lặp trong cột B.

Nếu hai cột nằm trên cùng một trang tính, hai cột liền kề hoặc không liền kề, việc xóa những giá trị trùng lắp sẽ phức tạp hơn. Chúng ta không thể xóa toàn bộ hàng chứa chúng bởi vì như vậy sẽ xóa những ô tương ứng trong cột 2. Vì vậy, để hiển thị những giá trị duy nhất trong cột A, thực hiện theo các bước sau:

Những kiến thức bạn đang xem thuộc khóa học Tuyệt đỉnh Excel của Gitiho Việt Nam. Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức một cách đầy đủ và có hệ thống về các hàm, các công cụ trong excel, ứng dụng excel trong công việc… Hiện nay hệ thống đang có nhiều ưu đãi khi bạn đăng ký tham gia khóa học này. Hãy tham gia ngay tại địa chỉ: Gitiho.com

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

How To Highlight Duplicate Values In Excel

Image: Aajan Getty Images/iStockphoto

The article, How to highlight unique values in Excel, shows two easy ways to apply conditional formatting to unique values or the row that contains a unique value. In this article, we’ll do the same thing with duplicate values. We’ll first review the easy built-in rule that formats duplicate values. Then, we’ll apply a conditional format rule that highlights the entire record.

SEE: 69 Excel tips every user should master (TechRepublic)

I’m using Microsoft 365 on a Windows 10 64-bit system, but you can use an earlier version. You can work with your own data or download the demonstration .xlsx file. The browser supports conditional formatting; however, you can’t use the browser to implement a formula rule.

How to highlight individual values in Excel

Figure A Figure B Figure C

The simple data set shown in Figure A repeats a few values in column D: 1, 2, and 6. They’re easy to discern visually, but that won’t always be the case. Let’s use the built-in rule to highlight them:

Select the values you want to format; in this case that’s D3:D16.

From the dropdown, choose Highlight Cells Rules, and then choose Duplicate Values from the resulting submenu (Figure A).

Choose a preset format from the dropdown to the right (Figure B).

A built-in rule is easy to implement and might be adequate. When it isn’t, you might have to turn to a formulaic rule.

How to highlight rows in Excel

For better or worse, you can’t use a built-in rule to highlight the entire row when column D contains a duplicate value. For that, we’ll need a formula that relies on a COUNTIFS() in the form

Select the data range, B3:E16–you want to highlight the entire row. If you use a Table, Excel will update range as you add and delete records.

Figure D

COUNTIF( range, criteria)

where range identifies the entire data set (record) and criteria specifies the condition, which can be a cell reference, a value, or even an expression. Let’s try that now:

The COUNTIFS() function itself counts the number of times a value occurs in column D. If that value is greater than one, meaning the value occurs more than once, the function returns True and the format is applied. When the count is 1 or less, the function returns False, and nothing happens.

You have two conditional formatting rules to work with now. One is built-in and highlights individual values. The other is a formula and highlights the entire record.

Also see

How To Highlight And Remove Highlight In Word

In Word, you can highlight text on the screen much like you can highlight text on paper using a highlighter. In this article, you will find general information about how highlight in Word works. The basic information about highlight applies to both the built-in highlight functionality and the functionality of the DocTools HighlightManager add-in.

There is no difference between highlight added using the DocTools HighlightManager add-in and using the built-in highlight functionality in Word. The difference is that DocTools HighlightManager add-in makes the work much faster and more flexible.

15 available highlight colors

Word offers 15 highlight colors. For years, Word users have asked for more colors or the option to customize highlight colors, but so far with no luck.

How to show or hide highlight on screen and in print

Even if it may look so, highlight in Word is not applied as font formatting or paragraph formatting like e.g. color shading. If you check the formatting of highlighted text, you will not see the highlight listed anywhere.

The display of highlight is managed via an option in Word:

When you turn off Show highlighter marks, any highlight in documents will only be hidden, not removed. As soon as you turn on the setting, the highlight will appear again, if any. The highlight will also be visible if the document is opened on another computer with the setting turned on.

How to print without highlight

As explained above, you can turn highlight on and off, without removing the highlight from the document.

To print without highlight but keep the highlight in the document:

Turn off display of highlight as explained above (see Figure 2).

Print.

Turn highlight on again, if you want.

In the DocTools HighlightManager add-in, you will find a command for quickly turning on and off the display of highlight instead of digging deep into the Word Options dialog box.

Highlight and track changes

Changing highlight in a document is not registered by track changes. Even if track changes is on, Word will not regard a highlight change as a revision.

The difference between highlight color and shading color

As mentioned above, the number of highlight colors is limited. On the other hand, you can apply any color of your choice via the Shading tools in Word. This may make users want to use shading instead of highlight in order to get access to more colors. However, the two types of coloring work in totally different ways.

This means that the shading is applied as a characteristic or an attribute of the text, paragraph, table cell or table itself.

You can’t turn on and off shading for an entire document as you can with highlight. You can easily select all and set the shading to No Color. However, once you have removed the shading, you can’t easily apply it again if spread across the entire document. This means that it may not necessarily be a good idea to use shading as a substitute for highlight.

Highlight is often used as a temporary marking of content, e.g. during the editing process. Shading may more often be used as permanent formatting that is meant to remain in the finished document.

How to highlight in Word using the built-in functionality

You can apply highlight in different ways using the built-in functionality in Word. See METHODs 1-4 below. When you apply highlight to selected text in Word using the built-in methods described below, Word doesn’t retain the selection but collapses the selection so the insertion point is placed after the selection afterwards. Since you may often want to apply e.g. formatting to the same selection immediately after applying highlight, this is not always practical.

The DocTools HighlightManager add-in lets you decide whether or not to keep the selection after highlighting text. It can help you save time.

METHOD 1 – How to highlight selected text via the Ribbon

Select the text to be highlighted.

What is the default highlight color in Word?

The default highlight color in Word is the highlight color currently shown in the Text Highlight Color icon.

The default highlight color will automatically be used by Word for the next highlight unless you select another color.

The DocTools HighlightManager add-in lets you use any highlight color without changing the default highlight color.

METHOD 2 – How to highlight selected text via the Mini Toolbar

If you have the Mini Toolbar enabled, you can also apply highlight via that toolbar:

Select the text to be highlighted.

The highlight tools in the Mini Toolbar are identical to the ones on the Home tab in the Ribbon.

METHOD 3 – How to highlight using a shortcut

Word has a default shortcut assigned to highlight:

How the Alt+Ctrl+H shortcut works

You must select text before pressing the Alt+Ctrl+H shortcut. What happens when you press the shortcut depends on the situation. See the examples below:

METHOD 4 – How to highlight without first selecting text

NOTE: If you drag across text that is already highlighted, the highlight will be removed.

Note that the DocTools HighlightManager add-in lets you apply any highlight color to a paragraph without first selecting the entire paragraph – you only need to press a shortcut.

How to unhighlight in Word

Unhighlight is the same as removing highlight. See below.

How to stop highlighting in Word

Type the first new character, then press and hold the Shift key and press the Left Arrow key to select the typed character.

Press Alt+Ctrl+H to unhighlight the selected character you just typed.

Press the Right Arrow key once to move after the typed character (or you can just delete the character when finished typing in step 3).

Then continue to type the new text.

How to remove highlight in Word

Getting rid of highlight may be referred to as either removing highlight or unhighlight. You may also think of it as how to remove highlighted text in word even if you want to keep the text and only make the highlighting go away.

To get rid of highlight in Word – or unhighlight – you can follow the steps described for applying highlight using METHOD 1, METHOD 2, METHOD 3 or METHOD 4 above but with the difference, that you select No Color instead of one of the 15 colors.

The DocTools HighlightManager add-in provides tools that let you quickly remove highlight either from the selection or from all paragraph(s) that are fully or partly included in the selection. This means that you don’t need to spend time on first selecting the entire paragraphs to remove highlight.

How to remove highlight from a paragraph number or bullet

If you are working with Word documents with automatic numbering, you may have struggled with how to unhighlight a number in Word. The same may be true for bullets in bulleted paragraphs.

If only the number or bullet of a paragraph is highlighted, it is because the paragraph mark of that paragraph is highlighted.

To remove highlight from a number or from a bullet, select the paragraph mark and remove the highlight. You can also select the entire paragraph or the last part of the paragraph as long as you make sure the paragraph mark is included in the selection. Then the highlight will disappear from the number/bullet. See the illustration below.

TIP: Turn on formatting marks ( Ctrl+Shift+8) so you can see the paragraph marks and other non-printing characters. Paragraph marks look like this: ¶

How to remove light yellow highlight that does not disappear when selecting No Color

You may experience that you open a document in which some areas are highlighted with a light or pale yellow color (see figure 12 below). The color differs from the bright yellow color in the highlight color palette. If you try to remove the light, yellow highlight by selecting No Color from the highlight palette, nothing happens.

Such pale, yellow highlight is most likely a result of the document being protected. The yellow color is used to show which areas of the document you can edit. You can turn off the highlight but it will be turned on again if you close and reopen the document. As opposed to normal highlight colors, the light, yellow color does not print. It is shown on the screen only.

To remove the light yellow highlight:

In the Restrict Editing pane that opens, turn off Highlight the regions I can edit. See figure 13 below.

How to replace highlight colors in a document How to find highlight

As you will learn below, the built-in functionality of Word does not let you search for a specific highlight color. As opposed to that, the DocTools HighlightManager add-in lets you find any specific highlight color.

Word does not let you search for specific highlight colors.

If two or more paragraphs in succession are highlighted, Word will not find them as one instance of highlight. Word interprets each paragraph as one instance of highlighting. This means that Word finds highlight in one paragraph at a time.

To find highlight in Word using the Find and Replace dialog box:

To find highlight, make sure the insertion point is in the Find what field.

If you want to find highlight no matter the text, leave the Find what field empty, otherwise enter the relevant text.

Add other search criteria as needed and use the buttons in the dialog box to find and/or replace.

TIP: You can find both Highlight and Not highlight If you select Highlight from the Format menu in the Find and Replace dialog box twice, the text below the Find what or Replace with field changes from Highlight to Not highlight. See Figure 15 below.

This means that you can search for and replace with both highlight and no highlight.

How to replace one highlight color with another

You may sometimes want to change highlight color in Word.

You can use the Find and Replace command to replace one highlight color with another. To do this:

Press Ctrl+H to open the Find and Replace dialog box.

In both Find what and Replace with, add Highlight (see How to find highlight above for help. Leave the text fields empty unless you want to search for specific text and/or replace with other text.

As opposed to the built-in functionality in Word, the DocTools HighlightManager add-in lets you find any specific highlight color and replace it with any other highlight color, leaving all other colors unchanged.

How to copy only the highlighted text to another document

The built-in functionality of Word does not have a special feature for copying only highlighted text.

You could save a copy of the document and use Find and Replace to delete all text that is not highlighted. To do that:

Press Ctrl+H to open the Find and Replace dialog box.

In the Replace with field, type ^p in the field.The ^p replaces the found non-highlighted text with a paragraph mark. This will split the remaining highlighted text in paragraphs. Otherwise, the result could be that many highlighted instances end in one paragraph.

The result may not always be useful since all the highlighted text remains with context.

The DocTools HighlightManager add-in includes a command for extracting highlight to a new document. Using that command, you can quickly create a document that includes the highlight, incl. metadata about each found instance.

Troubleshooting highlight PROBLEM 1 – Highlight it is not visible on the screen

If you apply a highlight color to selected text and no color appears, the problem is likely to be one of the following:

PROBLEM 2 – Why can’t I remove highlighting in Word?

If you try to remove highlight using the methods described above and if that doesn’t remove the color, the reason may be that the color is not applied using highlight.

See PROBLEM 4 below for further details about how to get rid of other types of colors than highlight.

PROBLEM 3 – How to remove yellow highlight in Word?

A yellow background color on text in Word may not always be highlight. If you try to remove highlight using the methods described above and if that doesn’t remove the yellow color, the reason may be that the color is not applied using highlight.

See PROBLEM 4 below for further details about how to get rid of other types of colors than highlight.

PROBLEM 4 – The color doesn’t disappear when I attempt to remove highlight

What to do if you can’t remove highlighting in word? The reason may be that what looks like highlighting isn’t highlighting at all but another type of coloring.

If you select text that seems to be highlighted and try to remove the highlight and if this does not make the color go away, the reason may be that it is not highlight but one of the following:

The color is a warm yellow highlight color added by the Find feature

The color is light yellow and is showing which areas you can edit in a protected document

See below for help on how to remove the five types of color.

How to remove yellow highlight added by the Find feature How to remove color shading

Selected the text from which you want to remove the color shading.

Note that shading can be applied to part of a paragraph, entire paragraphs, table cells, or entire tables. However, selecting No Color from the Paragraph group can remove shading from any of the types.

How to remove the light yellow color from a protected document

See how you remove light yellow highlight from a protected document above.

How to remove gray field shading

In documents with fields, I recommend having field shading set to always be displayed. The shading is visible on the screen only and does not print ( more information about field shading). However, you can turn off field shading or set it to be displayed only on field(s) that are selected:

I strongly recommend having field shading shown always. If you can’t distinguish fields from other content, you risk making manual changes inside fields. The result will be that such changes are gone when you update fields.

How to remove gray Form Field shading

Word documents that are created as forms that are to be filled in by users may be created using a special type of fields: Form Fields. In newer versions of Word, forms that use Form Fields are referred to as Legacy Forms since Word now also lets you create forms using content controls.

If you see gray shading that can’t be removed using any of the methods above, Form Fields may be in use. You can quickly find out by pressing Alt+F9 to show field codes. If the areas with the gray shading now appear as { FORMTEXT }, { FORMCHECKBOX }, or { FORMDROPDOWN }, Form Fields are in use.

It is practical to have Form Field shading turned on since it makes it easy to see where to fill in data. However, you can turn the Form Field shading off:

If you can’t see the Developer tab, see How to show the Developer tab in Word.

PROBLEM 5 – No highlight is applied when I press Alt+Ctrl+H

As explained above, Alt+Ctrl+His the default shortcut assigned to highlight. If you press Alt+Ctrl+H and nothing happens, the problem is likely to be one of the following:

PROBLEM 6 – How to customize highlight color in Word?

The quick answer is: You can’t create custom highlight colors in Word. The colors are restricted to the 15 colors shown in Figure 4 above.

You might use color shading instead of highlight. When it comes to color shading, you can define any color you want. However, highlighting and color shading are very different as explained above.

How to apply or remove highlight via macros (VBA)

Below, you will find small examples of macro code related to highlight. If you record a macro in Word to find out what code to use for highlighting, the result is macro code that also changes the default highlight color to the color you apply. As you will see in the code samples below, you can apply or remove highlight via VBA without changing the default color.

EXAMPLE 1: Apply yellow highlight to the selection without changing the default highlight color that is shown in the Text Highlight Color icon:

Selection.Range.HighlightColorIndex = wdYellow

EXAMPLE 2: Remove highlight from the selection without changing the default highlight color that is shown in the Text Highlight Color icon:

Selection.Range.HighlightColorIndex = wdNoHighlight

EXAMPLE 3: Select bright green as the default highlight color that will be shown in the Text Highlight Color icon:

Options.DefaultHighlightColorIndex = wdBrightGreen

Highlight can be useful in many Word documents, not least during the editing process. This article has explained how highlight in Word works. You have learnt how to highlight, how to remove highlight / unhighlight, how to solve different problems with highlight, etc. I hope this article helps you work more efficiently with highlight in Word.

Hướng Dẫn Highlight Một Nhóm Dữ Liệu Trong Excel

Trong Excel, tô màu cho mọi hàng khác có thể dễ dàng hơn đối với hầu hết chúng ta, nhưng bạn đã bao giờ thử tô màu các hàng xen kẽ dựa trên sự thay đổi giá trị cột chưa. Trong bài viết này, Gitiho sẽ hướng dẫn bạn cách để highlight một nhóm dữ liệu trong Excel

Bạn không thể trực tiếp đánh dấu các hàng xen kẽ dựa trên nhóm, vì vậy bạn cần tạo một helper column sau đó áp dụng chức năng Conditional Formatting để tô màu các hàng đó. Các bạn hãy thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Trong ô D1, cùng với hàng của header, bạn hãy nhập số 0.

Bước 2: Và trong ô D2, nhập công thức: =IF(A2=A1,D1,D1+1), sau đó kéo công thức này xuống các ô mà bạn muốn áp dụng:

Trong công thức trên, A1 & A2 là ô đầu tiên và ô thứ hai của cột có giá trị thay đổi, còn D1 là ô mà bạn đã nhập number helper 0.

A2 là ô đầu tiên của cột mà bạn tô màu và D2 là ô đầu tiên của helper column mà bạn đã tạo trong vùng chọn.

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Bước 5: Sau đó nhấp vào nút Format để mở hộp thoại Format Cells và chọn một màu bạn thích trong tab Fill:

Hi vọng thủ thuật nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc. Để có thể nâng cao kỹ năng sử dụng Excel, kỹ năng làm báo cáo, Gitiho xin giới thiệu với các bạn khóa học EXG01 – Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ. Hãy tham gia ngay để nhận được nhiều ưu đãi từ hệ thống. Mọi chi tiết xin liên hệ chúng tôi Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng: