Xóa Giá Trị Trong Excel / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách Tìm Giá Trị Khớp Trong Excel

Lượt Xem:10636

Cách tìm giá trị khớp trong Excel

Bạn đã có một bảng tính Excel với hàng ngàn số và từ. Có ràng buộc là bội số của cùng một số hoặc từ trong đó. Bạn có thể cần tìm chúng. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét một số cách bạn có thể tìm thấy các giá trị phù hợp trong Excel 365 .

Chúng tôi sẽ đề cập đến việc tìm kiếm cùng một từ hoặc số trong hai bảng tính khác nhau và trong hai cột khác nhau. Chúng ta sẽ xem xét việc sử dụng các hàm EXACT, MATCH và VLOOKUP. Một số phương pháp chúng tôi sẽ sử dụng có thể không hoạt động trong phiên bản web của Microsoft Excel, nhưng tất cả chúng đều hoạt động trong phiên bản dành cho máy tính để bàn.

Hàm Excel là gì?

Nếu bạn đã sử dụng các chức năng trước đó, bỏ qua phía trước.

Một chức năng Excel giống như một ứng dụng nhỏ. Nó áp dụng một loạt các bước để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất. Các hàm Excel được sử dụng phổ biến nhất có thể được tìm thấy trong tab Công thức . Ở đây chúng ta thấy chúng được phân loại theo tính chất của hàm.

Các chức năng hơn loại có chứa các loại Statistical, Engineering, Cube, Information, Compatibility, and Web .

Hàm Exact Function

Nhiệm vụ của hàm Chính xác là đi qua các hàng của hai cột và tìm các giá trị khớp nhau trong các ô Excel. Chính xác có nghĩa là chính xác. Về bản thân, chức năng Chính xác là phân biệt chữ hoa chữ thường. Nó sẽ không xem New York và new york là một trận đấu.

Đặt con trỏ vào ô C2. Trong thanh công thức, nhập công thức

= CHÍNH XÁC (E2: E10, F2: F10)

E2: E10 đề cập đến cột giá trị đầu tiên và F2: F10 đề cập đến cột ngay bên cạnh nó. Khi chúng tôi nhấn Enter , Excel sẽ so sánh hai giá trị trong mỗi hàng và cho chúng tôi biết đó có phải là kết quả khớp ( Đúng ) hay không ( Sai ). Vì chúng tôi đã sử dụng phạm vi thay vì chỉ hai ô, công thức sẽ tràn vào các ô bên dưới nó và đánh giá tất cả các hàng khác.

Phương pháp này là hạn chế mặc dù. Nó sẽ chỉ so sánh hai ô nằm trên cùng một hàng. Nó sẽ không so sánh những gì trong A2 với B3 chẳng hạn. làm sao chúng ta làm việc đó bây giờ? MATCH có thể giúp đỡ.

Hàm MATCH

MATCH có thể được sử dụng để cho chúng tôi biết vị trí khớp của một giá trị cụ thể trong một phạm vi ô.

Nếu chúng ta muốn tìm hàng AA003 nằm ở đâu, chúng ta sẽ sử dụng công thức:

J1 đề cập đến ô có giá trị chúng ta muốn khớp. E2: E9 đề cập đến phạm vi giá trị mà chúng tôi đang tìm kiếm. Số không ( 0 ) ở cuối công thức cho Excel tìm kiếm một kết quả khớp chính xác. Nếu chúng tôi khớp các số, chúng tôi có thể sử dụng 1 để tìm thứ gì đó ít hơn truy vấn của chúng tôi hoặc 2 để tìm thứ gì đó lớn hơn truy vấn của chúng tôi.

Nhưng nếu chúng ta muốn tìm giá của AA003 thì sao?

Hàm VLOOKUP

Chữ V trong VLOOKUP l à viết tắt của dọc. Có nghĩa là nó có thể tìm kiếm một giá trị nhất định trong một cột. Những gì nó cũng có thể làm là trả về một giá trị trên cùng một hàng với giá trị tìm thấy.

Nếu bạn đã có đăng ký Office 365 trong kênh Hàng tháng, bạn có thể sử dụng XLOOKUP mới hơn . Nếu bạn chỉ có đăng ký nửa năm, nó sẽ có sẵn cho bạn vào tháng 7 năm 2020.

Chúng ta hãy sử dụng cùng một dữ liệu hàng tồn kho và cố gắng tìm giá của một cái gì đó.

Nơi chúng tôi đã tìm kiếm một hàng trước đó, nhập công thức:

= VLOOKUP (J1, E2: G9,3, SAI)

J1 đề cập đến ô có giá trị chúng ta khớp. E2: G9 là phạm vi các giá trị chúng tôi đang làm việc. Nhưng VLOOKUP sẽ chỉ tìm trong cột đầu tiên của phạm vi đó cho một trận đấu. Số 3 đề cập đến cột thứ 3 từ đầu của phạm vi.

Vì vậy, khi chúng ta gõ một SKU trong J1, VLOOKUP sẽ tìm thấy kết quả khớp và lấy giá trị từ các cột của ô 3 từ đó. FALSE cho Excel biết loại kết hợp nào chúng tôi đang tìm kiếm. FALSE có nghĩa là nó phải là một trận đấu chính xác trong đó TRUE sẽ nói với nó rằng nó phải là một trận đấu chặt chẽ.

Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị phù hợp trong hai tờ khác nhau?

Mỗi hàm trên có thể hoạt động trên hai trang tính khác nhau để tìm giá trị khớp trong Excel. Chúng tôi sẽ sử dụng chức năng CHÍNH XÁC để chỉ cho bạn cách. Điều này có thể được thực hiện với hầu hết các chức năng. Không chỉ những người chúng tôi bảo hiểm ở đây. Cũng có những cách khác để liên kết các ô giữa các trang tính và sổ làm việc khác nhau .

Làm việc trên bảng Chủ sở hữu , chúng tôi nhập công thức

= CHÍNH XÁC (D2: D10, Vé! E2: E10)

D2: D10 là phạm vi chúng tôi đã chọn trên trang Chủ sở hữu. Sau khi chúng tôi đặt dấu phẩy, chúng tôi có thể nhấp vào bảng Vé và kéo và chọn phạm vi thứ hai.

Xem cách nó tham chiếu trang tính và phạm vi dưới dạng Vé! E2: E10 ? Trong trường hợp này, mỗi hàng khớp với nhau, vì vậy kết quả đều đúng.

Làm thế nào khác tôi có thể sử dụng các chức năng này?

Khi bạn thành thạo các chức năng này để khớp và tìm kiếm mọi thứ, bạn có thể bắt đầu thực hiện nhiều việc khác nhau với chúng. Ngoài ra, hãy xem việc sử dụng các hàm INDEX và MATCH để làm một cái gì đó tương tự như VLOOKUP.

⇒ vlookup trả về nhiều kết quả

⇒ cách đóng băng hàng trong excel

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Excel Lấy Giá Trị Duy Nhất Trong Một Cột

Trong mục List range chọn cột dữ liệu bạn muốn lấy ra

Đánh dấu tích vào mục Copy to another location

Đánh dấu tích vào Unique records only

là vị trí ô bạn muốn lấy những bản ghi duy nhất ra , rồi bấm

Tuy nhiên cách làm này không phải lúc nào cũng được như ý vì thế bạn có thể tạo một hàm để thực hiện việc này .

Mở Excel , bấm tổ hợp phím Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Bạn sao chép nội dung bên dưới vào phần này

Function listUnique(rng As Range) As Variant

Dim row As Range

Dim elements() As String

Dim elementSize As Integer

Dim newElement As Boolean

Dim i As Integer

Dim distance As Integer

Dim result As String

elementSize = 0

newElement = True

For Each row In chúng tôi

newElement = True

For i = 1 To elementSize Step 1

If elements(i – 1) = row.Value Then

newElement = False

If newElement Then

elementSize = elementSize + 1

ReDim Preserve elements(elementSize – 1)

elements(elementSize – 1) = row.Value

distance = Range(Application.Caller.Address).row – chúng tôi

If distance < elementSize Then

result = elements(distance)

listUnique = result

listUnique = “”

End Function

Quay trở về Excel ,

Muốn lọc , ví dụ cột A , bạn gõ công thức

=listUnique($A$1:$A$100)

Sau đó kéo công thức này cho tới hết cột dữ liệu , trong ví dụ là dòng thứ 100 , bạn sẽ được kết quả như ý .

Nếu như ví dụ bạn không có nội dung gì ở hàng đầu tiên , hàng 1

Bạn sẽ dùng công thức mảng

=INDEX($A$2:$A$20, MATCH(0, COUNTIF($B$1:B1, $A$2:$A$20), 0)) ,

rồi bấm tổ hợp phím Ctrl_Shift_Enter để tạo công thức mảng .

Sau đó kéo từ hàng 2 tới hàng 20 để thực hiện nốt công việc .

Hướng Dẫn Cách Copy Giữ Nguyên Giá Trị Trong Excel

Trong công việc hàng ngày, các bạn thường xuyên phải copy – sao chép từ file này sang file kia. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cách copy giữ nguyên giá trị trong Excel bằng phím tắt và thao tác thông thường. Bên cạnh đó, mình sẽ chia sẻ thêm một số bí quyết, thủ thuật trong Excel mà ai cũng nên biết.

Cách copy giữ nguyên giá trị trong excel

Như có chia sẻ trong bài viết các thủ thuật trong Excel, bạn có thể đọc lại bài viết này để hiểu thêm nhiều tính năng của paste special.

Cách 1: Dùng phím tắt để sao chép giá trị nhưng vẫn giữ nguyên giá trị

Áp dụng khi mảng dữ liệu cần sao chép có chứa công thức, link với các cột khác nhau trong 1 sheet.

Bước 1: Copy giá trị mà bạn cần và lựa chọn 1 ô dữ liệu mà bạn muốn paste – dán

Bước 2: Sử dụng tổ hợp phím tắt sau: Alt + E + S

Lưu ý trước khi sử dụng phím tắt này thì Unikey bạn phải chỉnh về ngôn ngữ tiếng anh, thông qua phím tắt Ctrl + Shift

Bước 3: Sau đó chọn alues hoặc nhấn phím V + OK. Giá trị bạn vừa mới copy sẽ được giữ nguyên giá trị

Cách 2: Nếu bạn không quen sử dụng phím tắt, thì bạn vẫn có thể sử dụng tính năng paste special này như sau

Bước 1: Giống như cách 1, bạn copy giá trị mà bạn cần và lựa chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn paste.

Bước 2: thực hiện các bước giống hình phía dưới. Chọn thẻ Home, Paste, Paste Special

Sau đó thực hiện giống bước 3 phía trên.

Cách copy giữ nguyên công thức trong excel

Tương tự như câu hỏi của nhiều bạn làm sao copy giá trị mà vẫn giữ nguyên công thức trong excel. Thực tế có rất nhiều cách để làm. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách sau. Trong đó bao gồm cả việc sử dụng tính năng paste special.

Cách 1: Nếu bạn muốn copy công thức hàng loạt từ dòng phía trên xuống dưới thì bạn có thể dùng phím Ctrl + D như sau:

Đầu tiên bôi hàng loạt các dòng mà bạn muốn copy công thức, sau đó ấn tổ hợp phím Ctrl + D. Đặc biệt của tổ hợp phím này đó chính là cho phép copy công thức trong excel bỏ qua các cột và dòng ẩn. Những dòng không được filter sẽ không bị sao chép bởi công thức này.

Cách 2: Dùng tính năng paste special như mình chia sẻ ở mục 1 phía trên. Tuy nhiên, tại bước 3 thay vì ấn phím V – Value, thì bạn chọn phím F – Formulas để copy công thức tại vùng dữ liệu muốn được dán.

Cách 3: Để copy công thức sang phía bên phải, thay vì copy công thức hàng loạt xuống dưới tương tự như cách 1. Thì bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + R

Cách copy giữ nguyên định dạng trong Excel

Để sao chép dữ liệu mà vẫn giữ định dạng của vùng dữ liệu được sao chép bạn thực hiện các bước 1,2 giống như mục 1 mình có chia sẻ đầu tiên. Tại bước cuối, thay vì ấn phím V – Values, bạn ấn phím T – Formats mục đích để copy giữ nguyên định dạng của vùng muốn được sao chép

Nếu bạn muốn copy công thức và giữ nguyên định dạng thì ấn phím R – Formats and number formats.

Học Excel nâng cao ở đâu?

Hiện tại Uniace là đơn vị tiên phong trong việc đào tạo trực tuyến giúp các bạn nâng cao trình độ trong Excel. Chúng tôi bao gồm một cộng đồng các bạn trẻ có đam mê trong phân tích dữ liệu, đồng thời có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh lực Business Intelligence cho các công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Để học Excel nâng cao hơn, sử dụng được các phím tắt nâng cao, hay các tính năng nâng cao của Excel bạn vui lòng nhắn tin trực tiếp để chúng tôi tư vấn nhiều hơn về lộ trình học cho các bạn.

Cách Sửa Lỗi Excel Không Tìm Ra Giá Trị

Trong một số trường hợp khi sử dụng các hàm VLOOKUP, HLOOKUP hoặc MATCH để tìm kiếm giá trị trong một công thức mảng, nhưng người dùng nhận được thông báo lỗi #N/A. Lỗi này cho biết rằng hàm không thể tìm thấy giá trị trong Lookup array. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi Excel không tìm ra giá trị.

Giả sử nếu bạn tìm thấy giá trị phù hợp hiển thị trong lookup array nhưng Excel vẫn không tìm thấy giá trị? Lúc này bạn cần làm gì để sửa lỗi Excel không tìm ra giá trị?

Trước tiên kiểm tra giá trị giữa các ô mà bạn cho là phù hợp có bằng nhau không.

=B1=E6

Nếu Excel coi các giá trị trong ô B1 và E6 là bằng nhau, công thức trên trả về giá trị là TRUE. Trong trường hợp này, bạn phải kiểm tra xem đã nhập hàm Lookup hoặc hàm Match chính xác hay chưa.

Nếu công thức trả về giá trị FALSE, chứng tỏ giá trị trong ô B1 và E6 là không bằng nhau.

– Nguyên nhân 1:

Có thể là do các ký tự không hiển thị, chẳng hạn như khoảng trống, dấu cách ở đầu hoặc cuối giá trị mà bạn tìm kiếm, hoặc trong các ô của Lookup array. Các ký tự này gây ra lỗi giá trị lookup value và giá trị của lookup array khác nhau.

Giải pháp sửa lỗi Excel không tìm ra giá trị

Trong trường hợp này giải pháp là loại bỏ các ký tự bổ sung từ các ô. Tất nhiên bạn có thể thực hiện điều này bằng tay, nhưng nếu muốn thay đổi nhiều ô, sử dụng hàm TRIM sẽ nhanh hơn rất nhiều:

1. Tạo một cột mới nằm cạnh cột có khoảng trống bổ sung trong đó.

2. Sử dụng hàm Trim trong cột mới để loại bỏ khoảng trống.

(ví dụ nếu dữ liệu gốc nằm trong ô E2, hàm =TRIM (E2) sẽ loại bỏ bất kỳ dấu cách ở đầu hoặc ở cuối dữ liệu).

3. Sao chép hàm Trim xuống toàn bộ cột giá trị.

5. Xóa cột có chứa hàm Trim.

Lưu ý hàm Trim loại bỏ ký tự dấu cách ở đầu và cuối chuỗi văn bản. Tuy nhiên nếu có các ký tự không hiển thị khác, bạn sẽ phải sử dụng hàm Excel Clean để thay thế hàm Trim.

– Nguyên nhân 2:

Nội dung các ô được so sánh có các kiểu định dạng dữ liệu khác nhau. Chẳng hạn ô có chứa giá trị lookup value được lưu trữ dưới định dạng số, trong khi các giá trị lookup array được lưu trữ dưới dạng văn bản.

=ISTEXT(B1)

=ISTEXT(E6)

Hàm ISTEXT trả về giá trị TRUE nếu ô chứa giá trị văn bản hoặc FALSE nếu chứa giá trị khác. Vì vậy nếu 2 công thức trên cho kết quả khác nhau, tức là giá trị của các ô B1 và ​​E6 chứa các kiểu dữ liệu khác nhau.

Giải pháp sửa lỗi Excel không tìm ra giá trị

Buộc cả 2 dữ liệu phải sử dụng cùng một kiểu giá trị. Cho ví dụ nếu muốn cả 2 giá trị được lưu trữ dưới dạng text, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu không phải dạng text sang dạng text, sử dụng công cụ Text To Columns của Excel:

1. Sử dụng chuột để chọn các ô mà bạn muốn chuyển đổi sang dạng text (chọn từng cột một).

2. Từ tab Data trên thanh Ribbon Excel, chọn tùy chọn Text to Columns.

Thao tác này để mở hộp thoại Text to Columns.

Dữ liệu trong các ô mà bạn chọn sẽ được lưu trữ dưới dạng text trong Excel và hàm của bạn có thể tìm kiếm được giá trị phù hợp.

Lưu ý: nếu muốn chuyển đổi cả 2 dữ liệu sang dạng số, bạn thực hiện các bước tương tự như ở trên và chọn định dạng dữ liệu General trong công cụ Text To Columns.

Như vậy trong bài viết này chúng tôi vừa hướng dẫn bạn cách sửa lỗi Excel không tìm ra giá trị. Bên cạnh lỗi không tìm ra giá trị thường gặp, bạn cũng có thể gặp phải lỗi font Excel, cách sửa lỗi font Excel cũng khá đơn giản mà chúng tôi đã chỉ ra trước đây giúp bạn có thể tiếp tục làm việc với Excel và thống kê, tính toán một cách chính xác nhất.

Ngoài ra, lỗi Excel không mở được cũng khiến hàng trăm người cảm thấy lo lắng khi mà dữ liệu của bạn tạo ra mất rất nhiều công sức, đừng lo, tham khảo cách sửa lỗi Excel không mở được có trên chúng tôi để tự mình khắc phục lỗi này.