Xóa Format Trong Excel / 2023 / Top 21 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách Xóa Style, Delete Styles, Xóa Formating Style Cứng Đầu Trong Excel / 2023

Các bạn tải file Excel trên mạng sẽ rất nhiều khi gặp phải trường hợp trong Formating Style có rất nhiều Style không mong muốn. Vì vậy các bạn muốn xóa Style nhưng có nhiều Formating Style cứng đầu không thể xóa được.

Cách 1: Xóa Style thủ công

Cách này chỉ áp dụng cho số lượng Style cần xóa nhỏ, các bạn thực hiện như sau:

Xuất hiện các Formating Style, các bạn muốn xóa Style nào thì nhấn chuột phải vào Style đó và chọn Delete.

Cách 2: Xóa Style sử dụng code VBA

Với file Excel có nhiều Formating Style thì cách này sẽ giúp các bạn xóa tự động tất cả các Style trên file Excel, các bạn thực hiện như sau:

Visual Basic. Sub StyleKill() Dim styT As Style Dim intRet As Integer On Error Resume Next For Each styT In ActiveWorkbook.Styles If Not styT.BuiltIn Then End If Next styT End Sub

Bước 5: Nhấp đúp chuột trái vào StyleKill để chạy Module xóa Formating Style.

Cách 3: Xóa Style bằng cách xóa trên file Style.xml

Xuất hiện hộp thoại Folders Options các bạn chọn thẻ View, trong phần Advanced settings các bạn bỏ chọn trong ô vuông trước dòng Hide extensions for known file types và nhấn OK.

Bước 1: Mở file Excel .xlsx (hoặc .xls) sau đó các bạn nhấn phím F12 để mở cửa sổ Save As, lưu thành bản mới với định dạng .xlsm như hình dưới.

Bước 2: Vào thư mục chứa file .xlsm mà bạn vừa lưu, sửa định dạng .xlsm thành định dạng .zip. Xuất hiện thông báo Rename các bạn chọn Yes.

Bước 3: Nhấp đúp chuột để mở file zip, tiếp theo chọn thư mục xl.

Bước 4: Mở file chúng tôi bằng Notepad.

Bước 7: Ngay khi các bạn lưu và đóng file chúng tôi thì trên thư mục winrar của file Excel mà bạn đang mở sẽ xuất hiện thông báo file chúng tôi đã sửa đổi, các bạn chọn Yes và đóng file .zip.

Bước 8: Đổi lại file từ định dạng .zip thành .xlsm

Các bạn mở file Excel, xuất hiện thông báo We found a problem with some content… các bạn chọn Yes. Như vậy các bạn hãy xem kết quả, sau đó lưu lại định dạng .xlsx hoặc .xls tùy ý.

Conditional Formatting Trong Excel, Cách Sử Dụng Conditional Formatting Kèm Ví Dụ / 2023

Chủ đề tóm tắt trong bài viết

Tính năng Conditional Formatting trong Excel là gì?

Conditional Formatting là một tính năng định dạng có điều kiện trong Excel. Nó cũng giúp các bạn thay đổi màu sắc ô, màu font chữ và các kiểu đường viền ô như khi các bạn định dạng ô thông thường nhưng nó linh hoạt hơn và với tính năng này thì dữ liệu sẽ được định dạng khi đáp ứng những tiêu chí, điều kiện nhất định.

Mục đích sử dụng Conditional Formatting trong Excel là gì?

Tính năng Conditional Formatting thường được dùng khi các bạn muốn làm nổi bật lên các giá trị trùng nhau. Điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng xác định và sửa lỗi trong dữ liệu hơn cũng như thuận tiện hơn trong thống kê, phân tích và báo cáo số liệu.

Cách sử dụng Conditional Formatting trong Excel

Các bạn có thể nhìn thấy tính năng này ở khu vực gần giữa ,phía trên khi mở một file excel ra. Trước khi thực hiện định dạng, các bạn cần lưu ý 2 điều quan trọng này:

Một là cần phải định dạng có điều kiện cho những ô nào

Hai là chúng cần đáp ứng những điều kiện nào

Sau đó mới thực hiện, các trường hợp với các bước như sau:

Conditional Formatting có sẵn trong Excel

Bước 2: Trong mụcStyles của Tab Home, nhấn chuột vào Conditional Formatting

Để áp dụng định dạng có điều kiện cho các số âm, mình nhấn chuột chọn tính năng Highlight Cells Rules (làm nổi bật ô theo giá trị) rồi chọn mục Less Than …

(trong các trường hợp khác các bạn có thể tùy chọn các định dạng khác bên cạnh đó như là định dạng các giá trị lớn hơn; nhỏ hơn; bằng; một ngày cụ thể…)

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện, các bạn nhập giá trị vào phần màu trắng bên dưới của dòng ghi “Format cells that are LESS THAN”, trong ví dụ này, mình nhập vào số 0. Ngay khi các bạn nhập giá trị, Excel sẽ tự động làm nổi bật lên những ô trong dải ô đã chọn thỏa mãn điều kiện của các bạn.

Các bạn cũng có thể chọn một định dạng các bạn muốn từ danh sách ở mục with bên cạnh đó, sau đó nhấn OK là xong. Nếu nhấn vào mục Custom Format…, các bạn sẽ thiết lập được định dạng của riêng các bạn. Khi đó, hộp thoại khác xuất hiện:

Tại đây, các bạn có thể tùy chọn qua lại giữa các tab Font, Border, Fill để chọn được kiểu phông chữ, kiểu đường viền và màu nền của những ô thỏa mãn điều kiện. Ở các tab Font và Fill, các bạn sẽ xem trước được định dạng tùy chỉnh trong mục Preview, Sample. Sau đó, các bạn nhấn OK.

Conditional Formatting không có sẵn trong Excel

Trong trường hợp các bạn thấy các tính năng Top/bottom Rules, Data bars, Color scales, Icon sets không phù hợp, các bạn có thể tạo ra điều kiện định dạng mới trong mục New Rule…, quản lý, xóa nó trong các mục Manage Rules…, Clear Rules phía dưới

Trình tự tạo ra New Rule như sau: (bước 1 như phần A, bắt đầu thực hiện từ bước 2)

Nhấn chuột chọn New Rule sau khi nhấn chọn mục Conditional Formatting .

Hộp thoại New Formatting Rule xuất hiện, ở phần Select a Rule Type, các bạn chọn điều kiện định dạng theo ý.

Tại phần Edit the Rule Description này, các bạn mô tả cụ thể các điều kiện ra.

Nhấn OKđể hoàn thành.

Nhấn chuột chọn Manage Rules sau khi nhấn chọn mục Conditional Formatting .

Hộp thoại Conditional Formatting Rules Manager xuất hiện, các bạn chọn điều kiện định dạng muốn sửa đổi sau đó nhấn vào mục Edit Rule. (Nếu các bạn không thấy điều kiện định dạng muốn sửa đổi thì các bạn tìm và chọn This Worksheet trong danh sách ở mục “Show formatting rules for“ để thấy danh sách các điều kiện định dạng của bạn).

Hộp thoại Edit Formatting Rule xuất hiện, các bạn sẽ thay đổi trong này

Nhấn OK để hoàn thành.

Lưu ý: có mục Stop If True, mục này là để ngăn các bạn thực hiện điều kiện định dạng tiếp theo khi mảng dữ liệu đã đúng với với điều kiện được đặt ra. Để dùng tính năng này, các bạn nhấn vào ô vuông Stop If True

Việc sử dụng Clear Rules là khi mọi người muốn xóa điều kiện định dạng trong bảng tính Excel, các bạn làm như sau:

Cách 1: Nhấn chuột chọn Clear Rules sau khi nhấn chọn mục Conditional Formatting rồi chọn mục Clear Rules from Selected Cells hoặc mục Clear Rules from Entire Sheet.

Cách 2: Nhấn chọn mục Conditional Formatting, rồi nhấn Manage Rules, xuất hiện hộp thoại Conditional Formatting Rules Manager, ở đây các bạn chọn điều kiện định dạng và nhấn chuột vào Delete Rule rồi nhấn OK để hoàn thành.

Ví dụ các bạn đã thêm các icon vào bảng báo cáo bán hàng như sau nhưng lại thấy khó quan sát phân tích và chỉ muốn giữ lại các sản phẩm được bán dưới mức trung bình được đánh dấu bằng các mũi tên màu đỏ và bỏ các biểu tượng còn lại đi. Các bạn làm như sau:

Bước 1: Chọn hết dải ô cột Sales chứa 8 sản phẩm kia

Bước 2: Nhấn chuột chọn New Rule sau khi nhấn chọn mục Conditional Formatting, hộp thoại New Formatting Rule xuất hiện, ở phần Select a Rule Type, các bạn chọn điều kiện định dạng Format only Cells that contain và làm như ảnh

Bước 4: Nhấn vào Conditional Formatting rồi nhấn Manage Rules…, hộp thoại Conditional Formatting Rules Manager xuất hiện, các bạn nhấn vào ô vuông Stop If True bên cạnh điều kiện định dạng bạn mới tạo ra rồi quan sát kết quả và nhấn OK

.

Sao chép định dạng có điều kiện trong Excel

Nếu các bạn cần áp dụng Conditional Formatting đã tạo ra trước đó cho các ô khác trong bảng tính, các bạn dùng Format Painter để làm điều này.

Bước 1: Nhấn chuột vào ô có định dạng có điều kiện bạn mà muốn sao chép.

Bước 2: Trong Tab Home, nhấn chuột vào Format Painter

(Các bạn có thể nhấn đúp chuột vào Format Painter nếu các bạn muốn gắn Conditional Formatting trong những dải ô khác nhau)

Bước 3: Để gắn Conditional Formatting, nhấn chuột vào ô đầu tiên và kéo chuột đến ô cuối cùng trong dải ô bạn cần áp dụng:

Tổng kết

Lưu ý: Nếu các bạn đã tạo Conditional Formatting bằng các công thức thì có thể các bạn cần phải chỉnh sửa các tham chiếu đến các ô trong công thức đó sau khi thực hiện sao chép.

How To Edit Conditional Formatting In Excel / 2023

You can edit an existing rule if the criteria have changed or if you simply want to update the format. The Rules Manager allows you to manage all aspects of conditional formatting—creating, editing, and deleting rules.

Edit a Conditional Formatting Rule

Select Manage Rules.

The Conditional Formatting Rules Manager, where you can edit or delete existing rules, opens.

Select the rule you want to edit.

The Edit Formatting Rule dialog box displays.

Make your changes to the rule.

The preview at the bottom of the Edit Formatting Rule dialog box updates to reflect any changes you’ve made to the rule.

The rule is updated and any cells in the workbook using that rule update accordingly.

When there are multiple rules applied to the same range, two or more rules could apply to a single cell. You may need to change what order the rules are applied to give priority to the most important format.

Select Manage Rules.

When there are multiple rules listed for a selection, they will be applied in the order they appear here, with the one at the top of the list taking precedence.

Select the rule you want to resequence.

The conditional formatting rules are applied according to the new sequence.

How To Quickly Remove Conditional Formatting In Excel? / 2023

How to quickly remove conditional formatting in Excel?

Conditional formatting is a very useful tool in Excel, it can easily help you to format and shade cells according to specific conditional criteria, but sometimes you may want to remove or clear conditional formatting in Excel. How do you delete conditional formatting in Excel?

Remove conditional formatting with Clear Rules function Remove conditional formatting with VBA code Easily remove conditional formatting and background shading with Kutools for Excel

Remove conditional formatting with Clear Rules function

Clear Rules function can help you quickly and easily remove the conditional formatting in selected range and entire worksheets.

To delete the selected range conditional formatting, please do as this:

1. Select the range that you want to remove the conditional formatting.

3. And the selected conditional formatting has been removed. See screenshots:

To delete the entire worksheet conditional formatting, please do as follows:

Remove conditional formatting with VBA code

The following VBA code also can help you to remove the conditional formatting.

VBA: remove conditional formatting

Sub DeleteConditionalFormats() 'Update 20130912 Dim WorkRng As Range On Error Resume Next xTitleId = "KutoolsforExcel" Set WorkRng = Application.Selection Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8) WorkRng.FormatConditions.Delete End Sub

Easily remove conditional formatting and background shading with Kutools for Excel

The Kutools for Excel’s Alternate Row / Column Shading utility can help you remove both the conditional formatting and the background shading at the same time.

Before applying Kutools for Excel, please download and install it firstly.

Then all condiation formatting and manual fill colors are removed immeidately.

  If you want to have a free trial (

Easily remove conditional formatting and background shading with Kutools for Excel

Related article:

The Best Office Productivity Tools

Kutools for Excel Solves Most of Your Problems, and Increases Your Productivity by 80%

Reuse:

Quickly insert

complex formulas, charts

 and anything that you have used before;

Encrypt Cells

with password;

Create Mailing List

and send emails…

Super Formula Bar

(easily edit multiple lines of text and formula);

Reading Layout

(easily read and edit large numbers of cells);

Paste to Filtered Range

Merge Cells/Rows/Columns

without losing Data; Split Cells Content;

Combine Duplicate Rows/Columns

… Prevent Duplicate Cells;

Compare Ranges

Select Duplicate or Unique

Rows;

Select Blank Rows

(all cells are empty);

Super Find and Fuzzy Find

in Many Workbooks; Random Select…

Exact Copy

Multiple Cells without changing formula reference;

Auto Create References

to Multiple Sheets;

Insert Bullets

, Check Boxes and more…

Extract Text

, Add Text, Remove by Position,

Remove Space

; Create and Print Paging Subtotals;

Convert Between Cells Content and Comments

Super Filter

(save and apply filter schemes to other sheets);

Advanced Sort

by month/week/day, frequency and more;

Special Filter

by bold, italic…

Combine Workbooks and WorkSheets

; Merge Tables based on key columns;

Split Data into Multiple Sheets

;

Batch Convert xls, xlsx and PDF

More than 300 powerful features

. Supports Office/Excel 2007-2019 and 365. Supports all languages. Easy deploying in your enterprise or organization. Full features 30-day free trial. 60-day money back guarantee.

Read More… Free Download… Purchase… 

Office Tab Brings Tabbed interface to Office, and Make Your Work Much Easier

Enable tabbed editing and reading in Word, Excel, PowerPoint

, Publisher, Access, Visio and Project.

Open and create multiple documents in new tabs of the same window, rather than in new windows.

Increases your productivity by

Read More… Free Download… Purchase…