Xóa Filter Trong Excel / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Hướng Dẫn Cách Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Bằng Advance Filter

Một trong những nhiệm vụ phổ biến nhất khi làm việc với bất kỳ loại dữ liệu nào là tìm hiểu xem có bản sao nào trong danh sách các mục đó không. Có rất nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện, nhưng có một cách cực kì đơn giản để tìm các mục trùng lặp mà Gitiho sẽ hướng dẫn bạn trong bài viết này. Đó là sử dụng phương pháp lọc nâng cao ( Advance filter ).

Có một tùy chọn được gọi là Unique Records trong chức năng bộ lọc nâng cao và khi bạn chọn hộp thoại đó, danh sách các mục duy nhất sẽ hiện lên. Excel sẽ giữ bản gốc của mục đầu tiên và sẽ xóa lần lượt các xuất hiện tiếp theo của mục đó

Bắt đầu ngay thôi!

Chúng tôi có một bộ dữ liệu mẫu có 14 bản ghi (hàng) và 9 trường (cột). Bạn có thể nhận thấy rằng một vài bản ghi được lặp lại hoặc nói cách khác là trùng lặp.

Bây giờ nếu muốn xóa các bản ghi trùng lặp khỏi bộ dữ liệu, bạn có thể đi đến Sort & filter trong tab Data và nhấp vào Advance.

Hộp thoại bộ lọc nâng cao sẽ mở ra. Bạn có hai lựa chọn ở trên cùng. Bạn có thể giữ bộ lọc trong bảng hoặc sao chép sang vị trí khác (ô).

Hãy lưu ý rằng nếu bạn chọn giữ bộ lọc thì bảng gốc của bạn sẽ thay đổi. Nếu bạn chọn sao chép sang một vị trí khác thì nó chỉ có thể nằm trong trang tính hiện có.Bạn không thể sao chép nó sang một trang khác.

Mẹo rất tiện dụng để khắc phục hạn chế này là kiểm tra liên kết.

Trong List range, chọn toàn bộ bảng bao gồm tiêu đề. Để trống Criteria range. Đừng quên chọn hộp thoại Unique records only ở phía dưới. Nhấn OK.

Sau khi bạn nhấn OK, Excel sẽ kiểm tra tất cả các trường hoặc cột cho từng bản ghi và nếu tất cả các trường đều giống nhau, nó sẽ xem tất cả các lần xuất hiện của một bản ghi cụ thể sau bản ghi đầu tiên là bản sao và sẽ loại bỏ chúng.

Qua ví dụ, bạn sẽ nhận được kết quả trên. Như bạn có thể thấy, hiện tại nó chỉ chứa 11 bản ghi vì 3 bản ghi trùng lặp đã bị Excel xóa.

Đôi khi, bạn có thể cần tìm danh sách các mục duy nhất trong một cột cụ thể. Ví dụ, nếu bạn cần biết tên khách hàng duy nhất từ ​​bảng thì bạn chỉ cần chọn cột tên khách hàng bao gồm tiêu đề, thay vì toàn bộ bảng, trong phần List range.

Trong trường hợp này, Excel sẽ chỉ kiểm tra cột Tên khách hàng và nếu nó tìm thấy bất kỳ mục nào được lặp lại thì nó sẽ loại bỏ các lần xuất hiện tiếp theo của mục đó bất kể trong các trường khác.

Một cách khác để tìm mục trùng lặp

Bạn cũng có thể sử dụng Remove duplicate trong phần Data tools trong tab Data để tìm và xóa các bản chúng tôi nhiên, nếu bạn đang sử dụng tùy chọn này, vui lòng đảm bảo rằng bạn không còn cần các mục trùng lặp nữa, vì Excel sẽ xóa chúng khỏi bảng gốc.

Nếu bạn không muốn thay đổi bảng gốc thì nên sử dụng tùy chọn bộ lọc nâng cao và sao chép chúng sang vị trí khác .

Bên cạnh đó còn có một vài cách để làm nổi bật các mục trùng lặp với sự trợ giúp của định dạng và công thức có điều kiện. Gitiho sẽ hướng dẫn bạn trong một bài viết khác.

Hãy truy cập ngay chúng tôi để tìm hiểu thêm các khóa học bổ ích về tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point…

Excel Autofilter Shows Filter Mode – Contextures Blog

It’s Price Book publishing week for one of my clients, and we’ve been making lists, and checking them twice. Or 3 or 4 times, or more!

When comparing the new prices to the previous prices, an Excel AutoFilter comes in handy. You can select the same product or model in each workbook, and easily compare item details. Yes, the widget prices went up a bit this year, so that’s why the assembled parts cost a bit more.

Record Count in the Status Bar

Sometimes when you select records with an AutoFilter, the record count appears in the Status Bar, at the bottom left. In this example, I was working with a small table, with 50 records, and only one column had a formula.

I selected File Folder in the Product column, and the Status Bar showed that 3 of the 50 records contained that product. So far, so good.

Status Bar Shows Filter Mode

Then I added another record to the table, and selected a different product from the AutoFilter drop down list. This time the Status Bar showed the rather unhelpful message, “Filter Mode”, instead of the record count.

Excel 2007 seems to handle this better, but in Excel 2003, and earlier versions, you might see “Filter Mode” if there are more than 50 formulas in the list.

When you apply an AutoFilter, the formula recalculate. If there are lots of formulas to calculate, Excel shows a “Calculating %” message in the Status Bar, so you’ll have something to entertain you while you wait.

Unfortunately, the “Calculating %” message interferes with the record count message in the Status Bar. If the record count message is interrupted, it shows the “Filter Mode” message instead.

You can’t change this behaviour, but there are a couple of workarounds that you can use to find the record count.

Use AutoCalc Instead

If the Status Bar shows “Filter Mode”, you can get the record count from the AutoCalc feature instead.

You’ll see the count of visible numbers in the AutoCalc area of the Status Bar.

Use the SUBTOTAL Function

If you’d rather have the record count show up automatically, you can use the SUBTOTAL function. It ignores the filtered rows, and calculates based on the visible rows only.

For example, with numbers in column D, this formula, with 2 as the first argument, will calculate the COUNT of visible numbers:

=SUBTOTAL(2,D:D)

If you want to count items in a column that contains text, use 3 as the first argument, and subtract 1 from the result, to account for the heading cell.

=SUBTOTAL(3,B:B)-1

Watch the Excel AutoFilter Video

In this very short video you can see my Excel AutoFilter experiment, and watch the Filter Mode message appear in the Status Bar.

There are no ruggedly handsome math teachers in this video, but it’s fun-filled and action-packed!

There are more Excel AutoFilter Tips on my Contextures website. ___________

Sorting And Filtering Data With Excel

As you can see, the order dates, order numbers, prices, etc. are all out of order. Let’s get started on running some sorting and filtering techniques.

Sorting Data

Go down to the Sort option – when hovering over Sort the sub-menu will appear

Select Expand the selection

The whole table has now adjusted for the sorted column. Note: when the data in one column is related to the data in the remaining columns of the table, you want to select Expand the selection. This will ensure the data in that row carries over with sorted column data.

Filtering Data

The filter feature applies a drop down menu to each column heading, allowing you to select specific choices to narrow a table. Using the above example, let’s say you wanted to filter your table by Company and Salesperson. Specifically, you want to find the number of sales Dylan Rogers made to Eastern Company.

To do this using the filter you would:

Go to the Data tab on Excel ribbon

Select the Filter tool

Select Eastern Company from the dropdown menu

Select Dylan Rogers from the Salesperson dropdown menu

Boom – you now have the exact number of sales Dylan Rogers made to Eastern Company.

The Sort & Filter Tool

In the following GIF, we can see how the Custom Sorting tool can be used to sort date ranges or price ranges.

But notice how this example is either/or. What if you wanted to sort by date and by price? This where the Custom Sort option really comes in handy. After selecting your first sorting conditions, you can add a level to get event more accurate data:

As you can see, Excel offers a variety of sorting and filtering tools to help you refine your data and keep it organized. We hope you found today’s tips useful. Now go out there and get your data sorted!

Use Learn Excel Now to help with all your Excel questions and training needs.  We’re not just experts in Excel, there is content, free resources, and training courses available for Word, Outlook and more.

Cách Sử Dụng Advanced Filter Trong Excel 2022

Việc sử dụng Advanced Filter trong Excel thành thạo sẽ giúp bạn không cần phải thực hiện thủ công để tìm kiếm những giá trị phù hợp với điều kiện đặt ra mà tính năng này sẽ dựa vào điều kiện mà bạn thiết lập để lọc dữ liệu qua đó giúp bạn tăng hiệu suất khi làm việc với Excel.

CÁCH SỬ DỤNG ADVANCED FILTER TRONG EXCEL

Để sử dụng Advanced Filter, trước hết bạn cần thực hiện những yêu cầu sau:

– Tiêu đề bảng dữ liệu chỉ sử dụng 1 dòng duy nhất.– Trong bảng dữ liệu cần lọc không gộp bất kỳ ô nào.– Có ít nhất 3 dòng trống trên cùng bảng dữ liệu.

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và bạn cần lọc với điều kiện Số tiền nộp lớn hơn hoặc bằng 15000.

Trước hết bạn cần tạo bảng điều kiện để lọc dữ liệu. Bạn chọn tiêu đề Số tiền nộp trong bảng rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + C để Copy.

Nếu lọc dữ liệu điều kiện OR thì sắp xếp theo chiều dọc. Nếu điều kiện AND thì xếp theo hàng ngang. Như vậy nếu cần lọc 2 điều kiện AND theo cùng 1 tiêu chí thì bạn phải dùng 1 tiêu đề cho 2 ô.

Với duy nhất 1 điều kiện thì bạn chỉ cần nhập điều kiện dưới ô tiêu đề của bảng điều kiện lọc là được.

Bạn nhấn chuột vào bảng dữ liệu chính rồi vào tab Data chọn Advanced.

Hộp thoại Advanced Filter xuất hiện với các mục tùy chỉnh khác nhau. Trong phần Action có 2 lựa chọn:

– Filter the list, in-place: Lọc và trả về kết quả ở chính bảng dữ liệu lọc.

– Copy to another location: Lọc và trả về kết quả lọc ở vị trí khác do bạn chọn.

Phần List Range chính là vùng dữ liệu bạn muốn lọc. Khi đặt chuột vào bảng chính và chọn chức năng Advanced Filter thì Excel sẽ tự động chọn bảng dữ liệu, bằng cách bao quanh bảng bằng đường nhấp nháy.

Nếu bạn thấy Excel chọn không đúng vùng dữ liệu thì bạn nhấn chuột vào nút nằm trong ô List Range rồi chọn lại vùng dữ liệu là được.

Tiếp tục cũng tại hộp thoại nhỏ này tại phần Criteria range, bạn chọn bảng phụ vừa tạo dùng để lọc dữ liệu.

Tiếp đến là cần tạo kết quả lọc ở một vị trí khác nên bạn sẽ nhấn vào nút Copy to another location, rồi nhấn vào 1 ô trống bất kỳ ngoài vùng dữ liệu. Cuối cùng, bạn nhấn OK để hoàn thành.