Danh Mục Tiêu Chuẩn Xây Dựng Hiện Hành

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Xây Công Thức Đọc Số Tiền Bằng Chữ Trong Excel Từ A Đến Z
 • Công Thức Excel Không Hoạt Động, Không Cập Nhật, Không Tính Toán: Sửa Lỗi & Giải Pháp 1/2021
 • Hướng Dẫn Cách Tự Xây Dựng Công Thức Đọc Số Tiền Bằng Chữ Trong Excel
 • 4 Cách Giúp Tạo Dashboard Báo Cáo Chuyên Nghiệp 1/2021
 • Xây Dựng Dữ Liệu Và Lập Báo Cáo Dashboard
 • DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH

  Tập 1 – Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng.

  Tập 2 – Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng.

  Tập 3 – Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng.

  Tập 4 – Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng.

  Tập 5 – Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình.

  Tập 6 – Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng.

  Tập 7 – Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng.

  Tập 8 – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

  Tập 9 – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép và bê tông cốt thép.

  Tập 10 – Tiêu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thử.

  Tập 11 – Tiêu chuẩn phương pháp thử và vật liệu xây dựng.

  1.Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn.

  chúng tôi 4417:1987 Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

  chúng tôi 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế.

  chúng tôi VN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế.

  chúng tôi 4616:1988 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp-Tiêu chuẩn thiết kế.

  chúng tôi 4418:1987 Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện.

  6. TCVN 4448:1987 Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ.

  chúng tôi 4454:1987 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã-Tiêu chuẩn thiết kế.

  chúng tôi 4092:1985 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường.

  9. TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắt cơ bản.

  10. TCVN 4119:1985 Địa chất thủy văn – Thuật ngữ và định nghĩa.

  11. TCVN 5747: 1993 Đất xây dựng – Phân loại.

  12. TCXD 161: 1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng.

  13. TCXD 160: 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc.

  14. TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng – công tác khảo sát địa kỹ thuật.

  15. TCXDVN 366:2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst.

  16. TCXDVN 270:2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá.

  17. 22 TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.

  18. 22 TCN 171:1987 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt sụt lở.

  19. 14 TCN 13:1985 Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và khảo sát các công trình ngầm.

  20. 14 TCN 145-2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế xây dựng.

  21. 14 TCN 115-2000 Thành phần, nộI dung, và khốI lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

  22. 14TCN 116-1999 Thành phần khốI lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

  23. 14TCN 4- 2003. Thành phần nộI dung, KhốI lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

  24. 14TCN 118-2002 Thành phần, nộI dung và khốI lượng lập dự án đầu tư thủy lợi.

  25. 14TCN 83-91 Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan.

  chúng tôi 213:1998 Nhà và công trình dân dụng – Từ vựng – Thuật ngữ chung. chúng tôi Trucbachconcert.com chúng tôi

  47.TCXDVN 300:2003 Cách nhiệt – Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu-Thuật ngữ.

  48.TCXDVN 299:2003 Cách nhiệt – các đạI lượng vật lý và định nghĩa.

  chúng tôi 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung.

  chúng tôi 13:1991 Phân cấp nhà và công trình dân dụng-Nguyên tắc chung.

  chúng tôi 4923:1989 Phương tiện và biện pháp chống ồn-Phân loại.

  chúng tôi 3905:1984 Nhà ở nhà công cộng-Thông số hình học. 4391:2009 Khách sạn du lịch-Xếp hạng.

  chúng tôi 3904: 1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp – Thông số hình học.

  56.TCXDVN 306:2004 Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng.

  57.TCXDVN 339:2005 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà – Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian.

  chúng tôi 5949:1998 Âm học – Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư-Mức độ ồn tốI đa cho phép.

  3906:1984 Nhà công nghiệp – Thông số hình học. chúng tôi 5713:1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở – Yêu cầu vệ sinh học đường.

  204:1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mốI cho công trình xây dựng mới.

  chúng tôi Trucbachconcert.com 73.TCXDVN 74.TCXDVN chúng tôi 2737:1995 Tải trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế.

  229-1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tảI trọng theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995

  63.QPTL-C-1-78 Quy phạm tải trọng và tác dụng lên công trình thủy lợi.

  64.QPTL-C-75 Quy phạm tính toán cống thủy lực dưới sâu.

  65.QPTL-C-8-76 Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn.

  66.TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu động đất – Phần I- Quy định chung , tác động của động đất và quy định đốI vớI kết cấu nhà.

  67.TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu đông đất – Phần II- Nền móng-Tường chắn và các vấn đề kỹ thuật.

  chúng tôi 45:1978 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

  chúng tôi 57-73 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công.

  70.TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.

  chúng tôi 288:1998 LốI đi cho ngườI tàn tật trong công trình – Phần I-LốI đi cho ngườI dùng xe lăn – Yêu cầu thiết kế.

  72.TCXDVN 264:2002 Nhà công trình – nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.

  75.TCXDVN 175:2005 Mức ồn tốI đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

  chúng tôi 1620:1975 Nhà máy điện và trạm điện trong sơ đồ cung cấp điện – Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện

  266:2002 Nhà ở-Hướng dẫn xây dựng để ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng. chúng tôi 6170-1:1996 Công trình biển cố định – Phần I-Quy định chung.

  293:2003 Chống nóng cho nhà ở -Chỉ dẫn thiết kế. 79.TCXDVN 6171:1996 Công trình biển cố định – Quy đinh về giám sát kỹ thuật và phân cấp.

  chúng tôi 6170-2:1998 Công trình biển cố định – Điều kiện môi trường.

  chúng tôi 6170-3:1998 Công trình biển cố định – Phần 3: TảI trọng thiết kế. 4514: 1988 Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế.

  82.TCXDVN 377:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế.

  83.TCXDVN 387:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế.

  84.22 TCN 356-06 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bêtông nhựa sử dụng nhựa đường polime.

  85.TCXDVN 385:2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng.

  1. TCVN 4451:1987 Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

  2. TCVN 4450:1987 Căn hộ ở – Tiêu chuẩn thiết kế.

  3. TCXDVN 353:2005 Nhà ở liên kế – Tiêu chuẩn thiết kế.

  4. TCXVN 323: 2004 Nhà cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế.

  5. Quyết định 21/2006/QĐ-BXD ngày 19 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc sửa đổI bổ sung một số nội dung của TCXDVN 323:2004

  6. TCXDVN 276:2003 Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

  7. TCVN 3981:1985 Trường đại học – Tiêu chuẩn thiết kế.

  8. TCXDVN 275:2002 Trường trung học chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế.

  9. TCXDVN 60: 2003 Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế.

  10. TCVN 3978:1984 Trường học phổ thông – Tiêu chuẩn thiết kế.

  11. TCXDVN 260:2002 Trường mầm non – Tiêu chuẩn thiết kế.

  12. TCVN 4601:1988 Trụ sở cơ quan – Tiêu chuẩn thiết kế.

  13. TCXDVN 281: 2004 Nhà văn hóa thể thao – nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

  14. TCXDVN 287:2004 Công trình thể thao-Sân thể thao – tiêu chuẩn thiết kế.

  15. TCXDVN 288:2004 Công trình thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế.

  16. TCXDVN 289:2004 Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế.

  17. TCVN 4470:1995 Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế.

  18. 52TCN – CTYT 39: 2005 Tiêu chuẩn thiết kế – Khoa cấp cứu, Điều trị tích cực và phòng độc-Bệnh viện đa khoa.

  19. 52TCN – CTYT 40: 2005 Tiêu chuẩn thiết kế – Khoa chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện đa khoa.

  20. 52TCN – CTYT 37:2005 Tiêu chuẩn thiết kế-Các khoa xét nghiệm – Bệnh viện đa khoa.

  21. 52TCN – CTYT 38:2005 Tiêu chuẩn thiết kế – Khoa phẩu thuật – Bệnh viện đa khoa.

  22. TCVN 5577-1991 Rạp chiếu bóng – Tiêu chuẩn thiết kế.

  23. TCXDVN 355:2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát – Phòng khán giả – yêu cầu kỹ thuật.

  24. TCVN 5065: 1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế.

  25. TCXDVN 361: 2006 Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế.

  26. TCVN 29. TCVN 31. TCVN 34. TCVN 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế.

  27. TCVN 4371: 1986 Nhà kho – nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

  28. TCVN 4090: 1985 Đường ống dẫn chính dầu – và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế.

  4530:2011 Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế. 30. TCVN 3995: 1985 Kho phân khô thoáng – Tiêu chuẩn thiết kế.

  32. TCVN 5452:1991 Cơ sở giết mổ – yêu cầu vệ sinh. 3996:1985 Kho giống lúa – tiêu chuẩn thiết kế.

  33. TCXDVN 285:2002 Công trình thủy lợI – Các quy định chủ yếu về thiết kế.

  35. HDTL -C-4-76 Hướng dẫn thiết kế tường chắn – Công trình thủy lợi.

  36. HDTL-C- 7-83 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tướI tiêu nước. 4118: 2012 Hệ thống kênh tướI – Tiêu chuẩn thiết kế.

  37. QP. TL -C-5-75 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược – Công trình thủy nông.

  38. 14 TCN 57-88 Thiết kế dẫn dòng trong công trình thủy lợI.

  III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.

  39. TCVN 4117:1985 Đường sắt khổ 1435mm-Tiêu chuẩn thiết kế. 40. TCVN 41. TCVN 43. TCVN

  4527: 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô- Tiêu chuẩn thiết kế.

  5729:2012 Đường ô tô cao tốc – yêu cầu thiết kế.

  42. TCVN 7025: 2002 Đường ô tô lâm nghiệp – Yêu cầu thiết kế.

  4054:2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế. 44.22TCN 326-04 Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nộI địa – Tiêu chuẩn bến cảng thủy nộI địa.

  35. TCVN 4610:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu gỗ – Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ.

  36. TCVN 5573:1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

  37. TCXD 40:1987 Kết cấu xây dựng nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

  38. TCVN 4253:1986 Nền các công trình thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.

  39. 14TCN 157-2005 Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén.

  40. TCXD 150:1986 Thiết kế chống ồn cho nhà ở.

  41. TCXDVN 277:2002 Cách âm cho các kết cấu phân cách bên trong nhà dân dụng.

  42. TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt – Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế.

  43. TCXD 104:1983 Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, Đường, Quảng trường đô thị.

  41. TCVN 5687:1992 Thông gió, Điều tiết không khí-Sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế.

  42. TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió – điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo – lắp đặt – nghiệm thu.

  43. TCVN 4510:1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc.

  44. TCVN 4611:1998 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng.

  45. TCVN 4611:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp.

  46. 22TCN 200:1989 Quy trình thiết kế công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu.

  47. 22TCN 345-06 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu khớp phủ móng bêtông nhựa có độ nhám cao.

  Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vẽ Biểu Đồ Xu Hướng, Sai Số Chuẩn Và Biểu Đồ Thu Nhỏ Trong Excel
 • Cách Chèn Ảnh Hàng Loạt Vào Ô Excel
 • Làm Thế Nào Để Viết Hàm Tự Tạo Trong Excel Bằng Vba?
 • Vba Excel Cấp Tốc Bài 9
 • Cách Tự Viết Chương Trình Tổng Hợp, Thống Kê Bằng Vba Trên Excel
 • Xây Dựng Bảng Ngọc Galio “bá Chủ” Đường Giữa Trong Liên Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • 1️⃣【 “mới Chuẩn Nhất” List Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Ap Mid Lmht Mùa 9 】™️ Caothugame.net
 • Các Trang Bị Đi Rừng Liên Minh Huyền Thoại 2022
 • Lmht: Chi Tiết Các Trang Bị Đi Rừng Mới Trong Mùa 5
 • Phân Tích Thay Đổi Mới Trên Các Trang Bị Đi Rừng Trong Liên Minh Huyền Thoại
 • Bảng Ngọc Jinx Và Hướng Dẫn Chơi Tướng Jinx Chi Tiết Nhất
 • Galio LMHT là một trong những sáng chế thành công của Durand. Ông là một nhà phát minh trí tuệ nhân tạo tài ba. Và Galio là một trong những công trình ông cho là tâm đắc nhất. Xuất hiện trong hình dáng của một con Quỷ dơi, Galio sẽ khiến ông yên tâm để tạo ra những sáng chế tiếp theo phục vụ nhân loại.

  Một ngày nọ, khi sự nổi trội của ông đã đến tại hội đồng tối cao Noxus. Họ truy tìm và tập kích ông trong lúc Durand đang vượt qua đàm gió hú. Trong màn sương ảo Quỷ dơi Galio đành nhìn chủ nhân của mình bị sát hại. Khi nhìn Galio lúc này, chúng ta lại nghĩ đến cầu thủ Michy Batshuayi. Một cầu thủ từng góp mặt trong đội hình Chelsea mạnh nhất trong FIFA Online 3. Cầu thủ này có biệt danh là người dơi.

  Sau nhiều đóng góp cho đội bóng, ​Michy Batshuayi đã quyết đinh dời đi khi anh đã có nhiều lần thi đấu thất vọng ở ​Chelsea. Một trong những lý do khiến anh có quyết định này là ​HLV Conte, một người đã dạy anh rất nhiều điều trong bóng đá lại không tin tưởng anh. ​Michy Batshuayi chia sẻ: “Mọi thứ ở Chelsea trước đó không dễ dàng chút nào. Tôi ngồi trên ghế dự bị, cứ ghi 1 bàn sau đó lại ngồi dự bị. Điều đó rất khó khăn với một cầu thủ tấn công”.

  Sau nhiều thất bại ở Chelsea, chàng cầu thủ này vẫn tiếp tục thành công ở các đội bóng khác. Giống Galio, trước sự ra đi của Durand, hắn đã đau khổ và thất vọng rất nhiều. Nhưng sau đó Galio đã vực dậy, vượt qua địa ngục do hắn tự tạo ra. Cuối cùng Galio đến với Liên Minh Huyền Thoại và chiến đấu vì tinh thần của người Demacia.

  Hướng dẫn lên bảng ngọc Galio

  Nhánh ngọc chính của bảng ngọc Galio

  • Trong nhánh chính chúng tôi sẽ sử dụng ngọc Siêu Cấp Dư Chấn. Ngọc này sẽ giúp tướng Galio tăng kháng phép và giáp sau khi bạn thực hiện khống chế cứng.
  • Ngọc thứ hai cần dùng là ngọc Tàn Phá. Ngọc này khi kết hợp với nội tại của tướng Galio sẽ gây một lượng sát thương lớn lên trụ.
  • Kiểm Soát Điều Kiện là viên thứ 3 bạn cần xây dựng trong bảng ngọc Galio. Kiểm Soát Điều Kiện sẽ giúp cho vị tướng của bạn tăng được khả năng chống chịu.
  • Lan Tràn là viên ngọc rất cần thiết cho tướng Galio khi đi đường giữa. Vì thế, bạn nên chọn viên ngọc này trong nhánh chính để nó có thể phát huy hết năng lực của mình.

  Mời các bạn đón đọc bài viết sau: Chia sẻ đường link tải game Contra miễn phí cho máy tính.

  Nhánh ngọc phụ – Cảm Hứng

  • Máy Dọn Lính là viên ngọc sẽ giúp Galio gây thêm một lượng sát thương nhất định lên mỗi loại lính khác nhau.
  • Thấu Thiên Vũ Trụ: Đây là viên ngọc được rất nhiều người chơi sử dụng để lên trong bảng ngọc Galio. Vì nó sẽ giúp cho vị tướng này nhận thêm lượng giảm thời gian hồi chiêu, rất cần trong các cuộc giao tranh.

  Hướng dẫn chơi Galio

  Giai đoạn đầu trận

  Cách đánh Galio giai đoạn đầu trận không mấy khó khăn cho các game thủ. Ở giai đoạn này, bạn cần tập trung hạ gục càng nhiều lính càng tốt để sớm lên lever.

  Do kỹ năng cấu rỉa máu của Galio rất tốt nên, trong giai đoạn đầu hãy tận dụng Đòn Trừng Phạt (Q) để gây áp lực cho đối phương. Nếu muốn gank hiệu quả thì nên sử dụng Kỹ năng Ngọn Gió Chính Trực (E). Nhưng lưu ý phải sử dụng hợp lý nếu không bạn sẽ trở thành món đồ ngon cho rừng địch.

  Giai đoạn giữa game

  Theo hướng dẫn chơi Galio của chúng tôi trong giai đoạn này bạn cần chú ý đến Farm quái rừng. Hãy lên đồ Galio với các trang bị thích hợp cộng với khả năng gank, thì Galio sẽ có một trận chiến đáng nhớ.

  Chiêu cuối của Galio sau khi được làm lại sức mạnh của nó vô cùng lớn. Hãy tận dụng nó để gank các đường đồn thời có thể giúp team lấy lại đường.

  Cuối trận đấu

  Ở giai đoạn này, đối với một vị tướng đường giữa như Galio, bạn cần cân bằng trang bị trong việc đỡ đòn và gây sát thương. Chủ động mở giao tranh lớn mỗi khi bạn có chiêu cuối.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Leo Rank Nhanh Nhất Trong Liên Minh Huyền Thoại
 • 10 Vị Tướng Liên Minh Huyền Thoại Nhìn Là Hết Muốn Tấn Công (P1)
 • Điểm Qua 5 Tướng Liên Minh Huyền Thoại Đỡ Đòn Trâu Bò Nhất Khi Full 6 Món Thủ
 • Lmht: Cách Lên Đồ Jax Solo Top Cực Chất
 • Guide Master Yi Mùa 10: Bảng Ngọc, Cách Chơi, Lên Đồ Master Yi 2022
 • Hướng Dẫn Cách Xây Dựng Bảng Dữ Liệu Chuẩn Để Lập Báo Cáo Trên Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tự Xây Dựng Công Thức Đọc Số Tiền Bằng Chữ Trong Excel Từ A Đến Z
 • Cách Dùng Histogram Vẽ Biểu Đồ Phân Phối Xác Suất Trong Excel
 • Sử Dụng Bộ Lọc Nâng Cao Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Chi Tiết Theo Nhiều Điều Kiện Trên Excel
 • Hướng Dẫn Cách Ẩn Lỗi #n/a Trong Excel Hiệu Quả Nhất
 • Mục đích của chúng ta khi học Excel đó là có thể tổ chức dữ liệu tốt, từ đó lập được các báo cáo theo yêu cầu công việc. Thế nhưng chúng ta cũng gặp phải vô vàn những thắc mắc như:

  • Tổ chức dữ liệu như thế nào là tốt?
  • Làm thế nào để kiểm tra dữ liệu trên Excel để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu?
  • Làm thế nào để lập được các báo cáo trên Excel?
  • Báo cáo thế nào là đẹp, khoa học?

  Bài 2: Hướng dẫn cách xây dựng bảng dữ liệu chuẩn để lập báo cáo trên Excel

  Bạn có bao giờ nghĩ bảng dữ liệu như thế nào được gọi là chuẩn? Cách tổ chức dữ liệu như thế nào cho khoa học? Bảng dữ liệu có rất nhiều dạng khác nhau, nhưng có một số nguyên tắc nhất định trong việc tổ chức, xây dựng bảng dữ liệu như sau:

  1. Bảng dữ liệu là gì?

  Bảng dữ liệu còn được gọi với tên khác là Database hay Dữ liệu nguồn.

  Bảng dữ liệu chính là bảng tập hợp các nội dung, thông tin phát sinh theo từng dòng, từng cột. Mỗi nội dung chi tiết đó sẽ được tập hợp lại theo 1 nguyên tắc thống nhất nhằm mục đích quản lý và tính toán để ra các báo cáo.

  2. Cấu trúc bảng dữ liệu

  Bảng dữ liệu phải bao gồm 2 phần:

  • Phần tiêu đề (Headers)
  • Phần nội dung (Data)

  Tùy theo cách bố cục bảng dữ liệu:

   Bảng dữ liệu có bố cục theo chiều dọc: Phần tiêu đề được đặt ở dòng đầu tiên của bảng dữ liệu. Mỗi cột sẽ thống nhất về nội dung theo tiêu đề của cột đó. Các dòng dữ liệu có thể thêm / bớt tùy thích. Data sẽ được thêm vào bảng dữ liệu theo nhiều dòng. Ở dạng bố cục này thì số cột < số hàng. Excel ưu tiên cho dạng bố cục này.

  Là quá trình xử lý từ dữ liệu thô thành dữ liệu sử dụng được để báo cáo

  • Phân biệt các nội dung theo từng cột: Tiêu đề từng cột là gì, cột đó chứa nội dung gì, loại dữ liệu trong mỗi cột là gì
  • Thiết lập định dạng dữ liệu trong mỗi cột với chứng năng Format cells để thống nhất cách hiển thị dữ liệu
  • Xử lý các dữ liệu không tương đồng về loại dữ liệu trong cùng 1 cột. Ví dụ: Trong những cột chứa dữ liệu dạng Số không được chứa nội dung dạng Text. Trong những cột chứa dữ liệu dạng thời gian (Date) phải thống nhất cách viết Ngày trước-tháng sau hay là Tháng trước-Ngày sau

  4. Những nội dung cần lưu ý

  • Tiêu đề phải đặt ở dòng đầu tiên (hay cột đầu tiên), hay còn được gọi là Dòng tiêu đề(Cột tiêu đề) (Field names)
  • Nội dung được trình bày trong từng Field phải thống nhất về loại dữ liệu
  • Phần xung quanh bảng dữ liệu phải để trống ít nhất 1 cột, 1 dòng để xác định rõ được giới hạn bảng dữ liệu có bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột. Mục đích: Đảm bảo giới hạn của bảng dữ liệu có thể xác định được, không bị lẫn với các nội dung khác
  • Để định dạng nhanh cấu trúc dữ liệu cho đẹp, tăng hiệu quả thẩm mỹ thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp sau:

  Bài tiếp theo: Hướng dẫn cách xử lý lỗi dữ liệu ngày tháng trong Excel

  Ngoài ra Học Excel Online xin giới thiệu với các bạn ” Khóa học Excel từ cơ bản tới nâng cao dành cho người đi làm “. Đây là 1 khóa học rất đầy đủ kiến thức và bổ trợ rất tuyệt vời cho bạn trong việc làm quen với Excel, sử dụng các công cụ, các hàm trong Excel để đáp ứng yêu cầu công việc tổ chức, quản lý dữ liệu và lập báo cáo trên Excel.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Đặt Mật Khẩu Bảo Vệ Tài Liệu Word & Excel
 • Cách Sử Dụng Macro Và Vba Trong Microsoft Excel
 • Tự Tạo Hàm Do Người Dùng Định Nghĩa ( User
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Microsoft Excel
 • Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Excel, Có Kèm Video
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Bảng Ngọc Tank Liên Quân Nhanh Và Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Tướng Solo Mạnh Nhất Trong Liên Quân Mobile 2022
 • Top Tướng Solo Mạnh Nhất Trong Liên Quân Mobile
 • Cách Kiếm Vàng Nhanh Trong Liên Quân Mobile Của Gamer Chuyên Nghiệp
 • Cách Chơi Zuka Liên Quân Mobile, Lên Đồ Đại Sư Gấu Mèo
 • Cách Khắc Chế Mganga Trong Liên Quân Lấy Độc
 • Giới thiệu về bảng ngọc tank liên quân

  Bảng ngọc tank liên quân được dùng chủ yếu dành cho các vị tướng đỡ đòn. Ngoài ra có thể sử dụng cho đấu sĩ, xạ thủ và sát thủ.

  Khi mới đắt đầu chơi, thì bảng ngọc tank là bảng ngọc cấp 3 đầu tiên mà bạn cần phải mua. Để phục vụ cho quán trình giao tranh của các tướng. Bảng ngọc này mang đến cho tướng 1 tấn máu tối đa cùng với tốc đánh, tốc độ chạy, giáp và giảm hồi chiêu cực hiệu quả.

  Các tướng đỡ đòn trong liên quân như là một tấm bia đỡ đạn cho đồng đội. Do đó, người chơi phải giữ được sức mạnh càng trâu càng tốt. Trong quá trình di chuyển nên gia tăng kỹ năng hồi chiều càng nhiều vì tướng tank di chuyển khá chậm.

  Bảng ngọc cho vị tướng đỡ đòn có thứ tự ưu tiên như sau:

  • Ngọc màu tím giữ vai trò rất quan trọng trong việc tăng máu lên mức tối đa và hút thêm máu của đối thủ.
  • Ngọc màu xanh lục giúp tank tăng được giáp sát thương khi bị pháp sư đánh các đòn phép. Đồng thời gia tăng sức phòng thủ vật lý lên cao nhất.
  • Ngọc màu đỏ giúp đánh các đòn tăng sát thương phép và sát thương vật lý lên đối thủ.

  Cách xây dựng bảng ngọc Tank trong Liên Quân Mobile

  Đối với những game thủ mới thì không thể xây dựng được bảng ngọc tank liên quân ngay được. Do đó, bạn phải tích đủ vàng để mua tướng và mua ngọc để có thể lên được ngọc cấp 3. Khi sử dụng các tướng cho ngọc cấp 3, người chơi phải áp dụng quy tắc thứ tự ưu tiên như đã giới thiệu ở phía trên.

  Đối với những tướng Tank có chức năng thu hút sát thương của địch. Bạn nên sử dụng các bảng ngọc có tỷ lệ máu tối đa, tốc chạy, hồi chiêu và giáp hiệu quả. Rất thích hợp cho tướng Taara và Thane.

  Phần lớn khi sử dụng bảng ngọc cho các tướng Tank luôn ưu tiên chọn ngọc tím để phát huy triệt để sức mạnh của tướng. Tùy theo mỗi cách lên bảng ngọc tank liên quân sẽ có những kỹ năng đánh khác nhau.

  Một số tướng đỡ đòn (Tank) mạnh nhất trong liên quân

  Liên quân Mobile từ khi ra đời đã làm điên đảo cộng đồng game thủ. Sự hấp dẫn này được thể hiện qua con số hơn 10 lượt triệu tải liên quân về thiết bị di động. Tuy nhiên vẫn có nhiều game thủ tỏ ra rầu rĩ vì điện thoại không thể chơi được game. Tham khảo ngay những điện thoại chơi Liên Quân mượt nhất mà giá lại “hạt dẻ”.

  Cresht – Chiến binh Thủy quái

  Cresht là một chiến binh thủy quái được rất nhiều game thủ ưa yêu thích. Nhờ sở hữu khả năng càn lướt và độ trâu bò khó có ai sánh bằng. Cresht có thể hóa thành một thủy quái với sức mạnh cực kì khủng khiếp. Với 3 kỹ năng khống chế là hất văng, đẩy lùi và làm chậm tướng địch, Cresht xứng đánh chiến binh đỡ đòn mạnh nhất trong liên quân.

  Grakk có thể băng qua rừng của đối phương để phá vỡ đội hình của họ mà không bị mất máu. Nhờ kĩ hiệu ứng làm chậm và gây choáng trên diện rộng, Grakk được đánh giá là vị tướng đỡ đòn như một sát thủ chuyên nghiệp.

  Gildur là vị tướng đỡ đòn có độ cơ động và khả năng gây sát thương cực lớn. Sỡ hữu nội tại đẩy lùi kẻ địch và hồi màu cực tốt, Gildur có thể khuấy đảo bất cứ một cuộc giao tranh nào. Các game thủ xếp Gildur nằm trong hành ngũ Tanker đầu tiên trong Liên Quân Mobile.

  Taara là một tướng đỡ đòn có sức mạnh cực lớn khi tham gia giao tranh. Nhờ khả năng hồi máu và không mana khi chiến đấu, là lý do khiến Taara trở nên rất bá đạo trong liên quân.

  Mặc dù không nổi bật trong giai đoạn đầu game, nhưng Ormarr có chỉ số căn bản cực tốt. Với khả năng đánh vào % máu của đối thủ và khả năng gây choáng, Ormarr càng trở nên mạnh mẽ và khó hạ gục.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 5 Những Vị Tướng Đỡ Đòn Mạnh Mẽ Nhất Liên Quân Mobile
 • Liên Quân Mobile: Top 6 Những Tướng Đáng Mua Và Luyện Tập Trong Rank Mùa 6 Và 7 Này
 • Liên Quân Mobile: Những Vị Tướng 18K Vàng Đáng Mua Nhất (Cập Nhật Mới)
 • Cách Lên Đồ Để Khắc Chế Tướng Nakroth Trong Liên Quân Mobile
 • Hướng Dẫn Cách Rời Clan Liên Quân “dễ Như Ăn Kẹo”
 • Những Quyển Sách Hay Về Excel Trong Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảng Tính Excel Quản Lý Tiến Độ Công Trình Xây Dựng
 • Cách Khắc Phục Lỗi Không Mở Được File Excel
 • 26 Công Thức Excel Dành Cho Nhân Sự
 • Các Hàm Excel Cơ Bản
 • Cách Sử Dụng Các Hàm Excel Trong Kế Toán Bán Hàng
 • Những quyển sách hay về Excel trong xây dựng hướng dẫn người đọc sử dụng thành thạo Excel trong lĩnh vực xây dựng như: lập dự toán, tính toán kỹ thuật, kết cấu công trình, quản lý tiến độ dự án,..

  Lập Dự Toán Công Trình Bằng Excel

  • Bài 1: Dự toán và phương pháp lập dự toán
  • Bài 2: Định mức và đơn giá
  • Bài 3: Đo bốc khối lượng công trình
  • Bài 4: Thực hành lập dự toán công trình bằng excel

  Tính Toán Kỹ Thuật Xây Dựng Trên Excel

 • Chương 1: Các phép toán khoa học kỹ thuật thực hiện trên Excel.
 • Chương 2: Lập bảng tính toán khoa học kỹ thuật trên Excel.
 • Chương 3: Vẽ đồ thị theo dữ liệu và các hàm số trên Excel.
 • Chương 4: Sử dụng Macro và Visual Basic for Applications.
 • Chương 5: Phân tích các số liệu thí nghiệm.
 • Chương 6: Lập các đường cong biểu diễn đồ thị.
 • Chương 7: Tính tổng của chuỗi.
 • Chương 8: Phép tính vi phân và tích phân.
 • Chương 9: Giải các phương trình phi tuyến.
 • Chương 10: Giải hệ phương trình trên Excel.
 • Chương 11: Giải các phương trình vi phân thường trên Excel.
 • Chương 12: Sử dụng các nút điều khiển tùy biến trong bảng tính.
 • Chương 13: Giải bài toán quy hoạch thực nghiệm và phân tích phương sai trên Excel.
 • Chương 14: Các ví dụ tính toán xây dựng trên Excel.
 • Hướng Dẫn Trình Tự Giải Bài Toán Kết Cấu Bằng Chương Trình Excel

  Đối với các kết cấu phức tạp hơn như khung phẳng bê tông cốt thép vận dụng các phương pháp tính kết cấu của Cross kết hợp với các công thức và các Hàm trong Excel sẽ có những bảng tính hết sức gọn gàng và kết quả hiển thị rất tường minh.

  Sách gồm 5 chương:

  • Chương I: Kết cấu đơn giản
  • Chương II: Kết cấu phức tạp khung bê tông cốt thép
  • Chương III: Các bảng tính phụ trợ
  • Chương IV: Thực hiện các bảng tính và thiết lập các mối quan hệ giữa các bảng tính
  • Chương V: Một vài thí dụ các bảng tính đã hoàn thành

  Phương Pháp Thực Hành Tính Kết Cấu Trong Xây Dựng Bằng Bảng Tính Excel

  • Chương 1: Các cấu kiện đơn giản
  • Chương 2: Tính toán khung 1 nhịp
  • Chương 3: Tính toán khung 2 nhịp
  • Chương 4: Tính toán khung nhiều nhịp
  • Chương 5: Tính dầm trên nền đàn hồi
  • Chương 6: Tính toán dầm giao thoa
  • Chương 7: Bài toán tổng hợp khung + móng
  • Chương 8: Tính vách cứng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lặp Lại Thao Tác Vừa Làm Trong Word, Excel Bằng Phím Tắt
 • Hướng Dẫn Tìm Kiếm File, Tập Tin Dữ Liệu Trên Windows 7
 • 3 Cách Chèn Bảng Excel Vào Word ✔️ Cực Dễ Ai Cũng Làm Được
 • Khôi Phục Thiết Lập Mặc Định Trong Word, Excel 2003, 2007, 2010, 2013
 • Cách In 2 Mặt Giấy Trong Word & Excel 2003, 2007, 2010
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Biểu Đồ Hình Tròn Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng Và Cách Vẽ Ảnh
 • Bài 6. Thực Hành: Quan Sát Và Vẽ Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng
 • Hướng Dẫn Phần Mềm Viết Gia Phả Bằng Máy Tính
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Pareto Trong Excel, Mô Tả Số Liệu Dạng Cột
 • Powerpoint Trong 60 Giây: Hướng Dẫn Tạo Mũi Tên Vòng
 • Trong bài viết này, Blog Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách tạo biểu đồ hình tròn, thêm hoặc xóa chú thích biểu đồ, đặt tên cho biểu đồ, hiển thị số phần trăm, phóng to hoặc xoay biểu đồ hình tròn.

  Cách tạo biểu đồ hình tròn trong Excel:

  1. Chuẩn bị dữ liệu nguồn để tạo biểu đồ.

  Không giống loại biểu đồ khác, biểu đồ hình tròn trong Excel đòi hỏi nguồn dữ liệu sắp xếp thành một cột hoặc một hàng. Vì vậy mỗi biểu đồ chỉ thể hiện một loại dữ liệu.

  Nói chung, một biểu đồ hình tròn đầy đủ bao gồm:

  • Chỉ một loại dữ liệu được vẽ trên biểu đồ.
  • Tất cả các giá trị dữ liệu lớn hơn không.
  • Không có hàng rỗng hoặc cột rỗng.
  • Không có nhiều hơn 7 – 9 dữ liệu thành phần, bởi vì quá nhiều phần sẽ khiến biểu đồ của bạn khó hiểu.

  Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tạo một biểu đồ hình tròn từ dữ liệu sau:

  2. Chèn biểu đồ hình tròn vào trang tính hiện tại

  Ngay sau khị bạn sắp xếp nguồn dữ liệu, chọn nó, đi đến thẻ Insert và chọn loại biểu đồ bạn muốn (chúng tôi sẽ phân loại biểu đồ hình tròn sau).

  Trong ví dụ này, chúng tôi tạp kiểu biểu đồ hình tròn 2D thông thường nhất:

  Chú ý. Chèn tiêu đề cột hoặc hàng nếu bạn muốn chúng tự động xuất hiện trong biểu đồ của bạn.

  3. Chọn kiểu biểu đồ hình tròn (tùy chọn)

  Khi biểu đồ hình tròn vừa chèn vào trang tính, bạn có thể đi đến nhóm Design, thử nhiều kiểu biểu đồ khác nhau trong nhóm Charts và chọn kiểu phù hợp nhất với dữ liệu của bạn.

  Kiểu biểu đồ mặc định (kiểu 1) trong Excel 2013 được chèn vào trang tính như sau:

  Cách tạo nhiều kiểu biểu đồ hình tròn khác nhau trong Excel:

  Biểu đồ hình tròn 2D

  Đây là tiêu chuẩn và là dạng phổ biến nhất. Vào tab

  Biểu đồ hình tròn 3D

  Biểu đồ hình tròn 3D tương tự 2D, nhưng nó sẽ hiển thị dưới dạng khối 3 chiều.

  Miếng của biểu đồ hình tròn (Pie of Pie chart) và thanh của biểu đồ hình tròn (Bar of Pie chart)

  Nếu biểu đồ của bạn có quá nhiều phần nhỏ, bạn có thể muốn tạo Pie of Pie chart. Phần này được gộp từ nhiều phần nhỏ hơn và sẽ hiển thị phần thêm bên ngoài.

  Bar of Pie chart tương tự như Pie of Pie chart, ngoại trừ phần được chọn được hiển thị thành cột (thay vì thành hình tròn).

  • Chọn loại dữ liệu cho biểu đồ phụ.

  Chọn loại dữ liệu cho biểu đồ phụ

  Để tự chọn các loại dữ liệu tạo thành biểu đồ phụ, thực hiện các bước sau:

  2. Trên bảng Format Data Series, trong Series Options, chọn một trong các tùy chọn sau trong danh sách Split Series By:

  • Value – cho phép bạn chỉ định giá trị tối thiểu được chuyển sang biểu đồ bổ sung.
  • Percentage value – nó giống Value, nhưng ở đây bạn cần chỉ định tỷ lệ phần trăm tối thiểu.
  • Custom – cho phép bạn tự chọn bất kỳ phần nào trên biểu đồ hình tròn, sau đó chỉ định đặt nó vào biểu đồ chính hoặc phụ.

  Trong hầu hết các trường hợp, việc đặt ngưỡng tỷ lệ phần trăm là sự lựa chọn hợp lý nhất, nhưng mọi thứ tùy vào dữ liệu nguồn và sở thích cá nhân của bạn. Hình sau thể hiện sự chia tách chuỗi dữ liệu theo Percentage value:

  Ngoài ra, bạn có thể cấu hình các cài đặt sau:

  • Thay đổi độ rộng cho mỗi phần biểu đồ. Gap Width đại diện cho độ rộng của một phần biểu đồ hình tròn tương ứng với 1% trong biểu đồ phụ. Để thay đổi độ rộng, kéo thanh trượt hoặc gõ con số chính xác vào hộp tỷ lệ phần trăm.
  • Thay đổi kích thước của biểu đồ phụ. Những con số trong hộp Second Plot Size đại diện cho tỷ lệ trong biểu đồ phụ tương ứng với 1% trong biểu đồ chính. Kéo thanh trượt để tăng hoặc giảm kích thước biểu đồ phụ, hoặc gõ con số chính xác vào hộp phần trăm.

  Nếu bạn có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu, bạn có thể sử dụng biểu đồ Doughnut thay cho biểu đồ hình tròn. Tuy nhiên, trong biểu đồ Doughnut, thật khó để ước tính tỷ lệ giữa các phần tử trong các chuỗi khác nhau, và đó là lý do tại sao nên sử dụng các loại biểu đồ khác, chẳng hạn biểu đồ thanh ( bar chart) hoặc biểu đồ cột ( column chart).

  Thay đổi kích thuớc trong biểu đồ Doughnut

  1. Nhấp chuột phải vào bất kỳ chuỗi dữ liệu nào trong biểu đồ Doughnut, chọn tùy chọn

  2. Trong bảng , đến thẻ tùy chọn thay đổi kích thước lỗ bằng cách di chuyển thanh trượt bên dưới Series Options, Doughnut Hole Size hoặc nhập phần trăm trực tiếp vào ô số.

  Tùy chọn và nâng cao biểu đồ hình tròn:

  Cách thêm nhãn cho dữ liệu trong biểu đồ hình tròn

  Trong ví dụ biểu đồ hình tròn này, chúng ta sẽ thêm nhãn cho tất cả điểm dữ liệu. Để làm điều này, hãy nhấp vào nút Chart Elements ở góc trên bên phải của biểu đồ và chọn Data Labels.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể muốn thay đổi vị trí các nhãn này bằng cách nhấn vào mũi tên kế bên Data Labels. So với các dạng biểu đồ khác, biểu đồ hình tròn cung cấp nhiều lựa chọn nhất về vị trí tiêu đề:

  Nếu bạn muốn hiển thị nhãn dữ liệu bên ngoài hình tròn, chọn Data Callout:

  Chú ý. Nếu bạn đặt nhãn bên trong miếng cắt biểu đồ, màu đen mặc định của nhãn có thể khó đọc trên nền tối như màu xanh đậm trong ví dụ. Tốt nhất, bạn hãy thay đổi màu nhãn (nhấp vào nhãn, đến thẻ ); hoặc bạn có thể thay đổi màu của từng miếng cắt biểu đồ.

  Nếu biểu đồ hình tròn của bạn có nhiều hơn ba lát cắt, bạn có thể muốn đặt tên trực tiếp thay vì vừa phải xem chú thích vừa phải đối chiếu với biểu đồ.

  Cách nhanh nhất để thực hiện điều này là chọn một trong những cách chú thích lại biểu đồ trong thẻ Layout 1 và 4 là những cách có nhãn dữ liệu.

  Để có nhiều lựa chọn hơn, bấm vào nút Chart Elements (dấu chéo màu xanh lá) ở góc trên bên phải của biểu đồ, nhấp vào mũi tên kế bên Data Labels, và chọn More options… Bảng Format Data Labels sẽ mở ra ơ bên phải trang tính. Mở thẻ Label Options, đánh dấu chọn Category Name.

  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng những tùy chọn sau:

  • Trong danh sách Separator, chọn cách tách dữ liệu hiển thị trên nhãn (sang dòng mới New Line trong ví dụ)
  • Duới Label Position, chọn nơi đặt nhãn dữ liệu (Outside End trong ví dụ)

  Ghi chú. Bây giờ bạn đã thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ hình tròn, bảng chú thích trở nên dư thừa và bạn có thể xóa nó bằng cách nhấp vào nút Chart Elements, bỏ chọn hộp Legend.

  Cách hiển thị tỷ lệ phần trăm trên biểu đồ hình tròn:

  Khi dữ liệu nguồn được vẽ trên biểu đồ là phần trăm, % sẽ tự động xuất hiện trên các nhãn dữ liệu ngay khi bạn bật tùy chọn Data Labels trong Chart Elements, hoặc chọn tùy chọn Value trong bảng Format Data Labels, như được minh họa trong biểu đồ trên.

  Nếu dữ liệu nguồn của bạn là số, bạn có thể định dạng nhãn hiển thị giá trị gốc hoặc hoặc tỷ lệ phần trăm, hoặc cả hai.

  • Nhấp chuột phải vào bất kỳ phần nào trên biểu đồ, chọn Format Data Labels.
  • Trong bảng Format Data Labels, đánh dấu chọn Value hoặc Percentage hoặc cả hai như trong ví dụ. Phần trăm sẽ được tính tự động, tương ứng với toàn bộ hình tròn là 100%.

  Tách rời biểu đồ hình tròn hoặc tách từng phần của biểu đồ:

  Để nhấn mạnh từng phần riêng lẻ của biểu đồ hình tròn, bạn có thể tách rờinó, ví dụ tách tất cả các phần ra riêng biệt. Hoặc bạn có thể nhấn mạnh bằng cách kéo một phần ra khỏi phần còn lại của biểu đồ.

  Tách rời toàn bộ biểu đồ hình tròn:

  Cách nhanh nhất để tách là nhấp vào biểu đồ hình tròn để tất cả các phần được chọn, kéo chúng ra khỏi trung tâm biểu đồ bằng chuột.

  Hoặc làm theo những bước sau:

  1. Nhấp phải vào bất kỳ miếng nào, chọn Format Data Series.

  2. Trong bảng Format Data Series, mở thẻ Series Options, kéo thanh trượt Pie Explosion để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa hai miếng biểu đồ. Hoặc, gõ khoảng cách trực tiếp vào hộp phần trăm.

  Kéo một miếng riêng lẻ ra khỏi biểu đồ hình tròn:

  Để thu hút sự chú ý của người dùng đến một phần biểu đồ cụ thể, bạn có thể di chuyển nó ra khỏi phần còn lại của biểu đồ hình tròn.

  Cách nhanh nhất là chọn nó và kéo ra xa bằng chuột. Để chọn một phần biểu đồđơn lẻ, nhấp vào nó, và sau đó nhấp vào nó một lần nữa để chỉ phần này được chọn.

  Ngoài ra, bạn có thể chọn phần biểu đồ mà bạn muốn di chuyển ra, nhấp chuột phải vào nó, chọn Format Data Series. Sau đó, đi đến Series Options từ bảng Format Data Series, thiết lập Point Explosion:

  Chú ý. Nếu bạn muốn tách ra nhiều phần, bạn sẽ phải lặp lại quá trình cho từng phần một. Không thể kéo một nhóm các các phần cắt khác nhau ra khỏi biểu đồ, bạn có thể “Explode” toàn bộ chúng

  Khi tạo biểu đồ hình tròn trong Excel, thứ tự các loại dữ liệu được xác định bởi thứ tự dữ liệu trên bảng tính. Tuy nhiên, bạn có thể xoay đồ thị 360 độ để quan sát từ nhiều góc độ khác nhau.

  Ta thực hiện theo các bước sau:

  1. Nhấp phải vào bất cứ phần nào của biểu đồ và chọn Format Data Series.

  2. Trong bảng Format Data Series, dưới Series Options, kéo thanh trượt Angle of First Slice từ 0 tới xoay theo chiều kim đồng hồ. Hoặc, gõ con số cụ thể vào ô.

  3D Rotation cho biểu đồ hình tròn 3D:

  Đối với biểu đồ hình tròn 3D, chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Để thực hiện tính năng 3D-rotation, nhấp phải vào bất kỳ phần nào trong biểu đồ và chọn 3D-rotation.

  Hộp thoại Format Chart Area với các tùy chọn 3D Rotations sau:

  • Xoay quanh theo trục ngang trong X Rotation
  • Xoay quanh theo trục dọc trong Y Rotation
  • Độ nghiêng (lĩnh vực xem trên biểu đồ) trong Perspective

  Chú thích. Các biểu đồ hình tròn Excel có thể xoay quanh các trục ngang và dọc, nhưng không gồm trục sâu (trục Z). Vì vậy, bạn không thể chọn độ xoay trong hộp Z Rotation.

  Khi bạn nhấp vào mũi tên lên và xuống trong hộp xoay, biểu đồ trong Excel sẽ xoay ngay lập tức để phản ánh những thay đổi. Vì vậy, bạn có thể tiếp tục nhấp vào các mũi tên để di xoay biểu đồ theo cho đến khi nó ở đúng vị trí.

  Sắp xếp biểu đồ hình tròn theo kích thước:

  Theo nguyên tắc chung, biểu đồ hình tròn dễ hiểu hơn khi các phần được sắp xếp từ lớn đến nhỏ. Cách nhanh nhất để làm điều này là sắp xếp dữ liệu nguồn trên bảng tính. Nếu chưa sắp xếp dữ liệu nguồn, bạn có thể xếp lại cách sau.

  1. Tạo một PivoteTable từ bảng nguồn của bạn. Các bước chi tiết được giải thích trong hướng dẫn Bảng Excel Pivot dành cho người mới bắt đầu.

  2. Đặt tên các loại trong Row field và dữ liệu số trong Values field. Kết quả của PivotTable sẽ giống như thế này:

  3. Nhấp vào AutoSort bên cạnh Row Labels, sau đó nhấp vào More Sort Options…

  4. Trong hộp thoại Sort, chọn sắp xếp dữ liệu theo Value theothứ tự tăng dần hoặc giảm dần:

  5. Tạo biểu đồ hình tròn từ PivotTable và làm mới nó bất cứ khi nào cần.

  Nếu bạn không hài lòng với màu mặc định của biểu đồ hình tròn Excel, bạn có thể:

  Chọn màu sắc cho từng phần riêng biệt

  Như bạn thấy trong hình ở trên, việc lựa chọn màu cho biểu đồ trong Excel khá hạn chế, và nếu bạn định tạo một biểu đồ hợp thời trang và lôi cuốn, bạn có thể chọn từng phần riêng lẻ. Ví dụ: nếu bạn đã chọn đặt nhãn dữ liệu bên trong các phần, chữ đen có thể khó đọc trên các màu tối.

  Để thay đổi màu sắc của một miếng nào đó, hãy nhấp vào phần đó và sau đó nhấp lại vào đó để chỉ chọn một miếng cắt này. Chuyển tới tab Format, nhấp vào Shape Fill và chọn màu bạn muốn:

  Định dạng một biểu đồ hình tròn trong Excel:

  Khi bạn tạo một biểu đồ tròn trong Excel để trình bày hoặc xuất sang các ứng dụng khác, bạn có thể muốn mang lại cho nó một cái nhìn bắt mắt.

  Để truy cập vào tính năng định dạng, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ phần nào của biểu đồ và chọn Format Data Series từ trình đơn. Format Data Series sẽ xuất hiện ở bên phải bảng tính của bạn, bạn chuyển sang tab Effects (phần thứ hai) và thử các tùy chọn Shadow, Glow Soft Edges.

  • Có nhiều tùy chọn có sẵn trên tab Format chẳng hạn như:
  • Thay đổi kích thước biểu đồ tròn (chiều cao và chiều rộng)
  • Thay đổi hình dạng và màu
  • Sử dụng các hiệu ứng hình dạng khác nhau
  • Sử dụng các kiểu WordArt cho các phần chú thích
  • Và hơn thế nữa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 7 Phần Mềm Vẽ Đồ Thị Hàm Số Trên Máy Tính
 • Sơ Đồ Tổ Chức (Organization Charts) Trong Ms
 • Cách Tạo Ô Ly Trong Word Giống Như Cuốn Vở
 • Cách Chèn Chữ Ký Trong Word
 • Tạo Chữ Ký Số Trong Word 2003, 2007, 2010, 2013
 • Liên Minh Huyền Thoại: Hướng Dẫn Xây Dựng Fizz ‘bá Đạo’ Đường Trên

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Luyện Tập Để Farm Như Bậc Thách Đấu Lmht
 • Những Mẹo Nhỏ Giúp Game Thủ Lmht Farm Lính Chuẩn Chỉ Như Thách Đấu
 • 10 Clip Quay Lén Người Sex Với Thú Vật Gây Shock Nặng
 • Hé Lộ Bộ Đôi Đại Gia Sở Hữu Tài Khoản Lmht Vip
 • Dùng Mod Skin Lol 2022 Có Bị Khóa Nick Không?
 • Chắc hẳn các bạn đã biết Fizz bị nerf theo đường sức mạnh phép thuật rất nhiều. Chính vì thế, các game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới đã nghĩ ra cách đó là vác Fizz lên đường trên và lên theo hướng sát thương vật lý. Trong quá khứ, rất nhiều game thủ mang Fizz đi rừng và build đồ theo hướng này.

  I. Tổng quan

  Nếu so sánh về khâu đi đường, Fizz ở đường trên chắc chỉ ngại nhất là Lissandra, thứ 2 là Lulu, ngoài ra, các vị tướng còn lại, Fizz chẳng ngán cái các thể loại nào cả. Giống như các vị tướng cần Tam Hợp Kiếm như Ezreal, Corki và Kog’Maw, Fizz sẽ rất mạnh nếu đạt 3 mốc sau: Thủy Kiếm, Cấp Độ 6 và Tam Hợp Kiếm.

  Tuy nhiên, Fizz đi đường khá khổ sở, hãy bám đường tối đa, farm thật tốt để đạt cấp độ 6. Bởi luôn khởi đầu bằng Lọ Pha Lê và 3-4 bình máu kèm theo Dịch chuyển, người chơi Fizz chắc chắn không phải lo lắng quá nhiều ở khâu đi đường.

  Vào giao tranh, Fizz không thể dồn sát thương như cách đánh sức mạnh phép thuật nhưng lại có một khả năng đeo bám và duy trì sát thương cùng một tốc độ đánh lớn. Hãy cố gắng bám lấy xạ thủ hoặc pháp sư địch trong giao tranh và rút ra khi gặp nguy hiểm.

  Fizz sở hữu những điểm rất mạnh của một vị tướng Solo Queue. Mạnh về giữa trận là yếu tố quan trọng nhất. Kể cả Hecarim, Irelia và Jax, mạnh hơn chúng tôi không dám khẳng định nhưng khả năng đeo bám quấy rối mạnh hơn rất nhiều đồng thời ít bị khắc chế bởi đối phương.

  II. Bảng Bổ Trợ, Phép Bổ Trợ, Ngọc Bổ Trợ, Cách Tăng Kĩ Năng, Cách Lên Đồ

  Bảng bổ trợ của Fizz khá đơn giản. 21-9-0 của một Semi Damage Tanker.

  Ngọc bổ trợ khi đi với tướng vật lí: Đỏ – STVL x9, Vàng – Giáp x5, Máu x4, Xanh – TGHC cấp 18 x9, Tím: Tốc đánh x3.

  Ngọc bổ trợ khi đi với tướng pháp sư: Thay ngọc xanh – TGHC sang kháng phép cộng thẳng.

  Phép bổ trợ: Tốc Biến và Dịch Chuyển là hợp lí nhất

  Chúng tôi xin lưu ý thêm một số trường hợp tình thế. Khi đi đường với Tanker, các game thủ có thể lên Gươm Vô Danh trước, sau đó lên các trang bị đó sau. Theo chúng tôi, Fizz lên Kiếm Răng Cưa không quá hay nên khi đi với pháp sư, Fizz lên Áo Choàng Ám Ảnh (1200), rồi sau đó đóng Tam Hợp Kiếm là hay nhất.

  Về trang bị Giáp Thiên Thần, các game thủ có thể sử dụng Đồng Hồ Cát Zhonya, mọi thứ đều ổn cả. Fizz sử dụng Tim Băng hay hơn Khiên Băng.

  III. Cách chơi

  Ở khâu đi đường, Fizz nên bám đường càng lâu càng tốt để đạt cấp độ 6. Đừng để cấu quá nhiều máu ở khâu đi đường, tận dụng các bụi để Last Hit dễ dàng hơn. Fizz ngại nhất Lulu và Lissandra, những tướng có thể khắc chế mạnh và vượt trội với sải tay dài. Các thể loại như Riven, Hecarim, Irelia, Rumble, Fizz dễ thở hơn nhưng đừng quá khô máu.

  Khi đạt cấp độ 6 cùng trang bị Thủy Kiếm, Fizz có thể Solo thắng bất cứ vị tướng nào nếu ném Triệu Hồi Thủy Quái trúng đối phương. Cần lưu ý một điểm rằng, Fizz build theo sát thương vật lí nên thời gian hồi chiêu E và chiêu Q khá lâu nên họ thường không có đường về nếu khô máu. Đây là một vấn đề thường gặp với người chơi Fizz. Hãy quan sát kĩ người đi rừng đối phương trước khi lao lên. Vì Fizz thường bị ép nên khó để cắm mắt nên người chơi Fizz phải cẩn thận trong mọi tình huống.

  Khoảnh khắc điểm nhấn sức mạnh của Fizz là thời điểm Fizz có 2-3 món lớn chưa kể giày. Đây là thời điểm sức mạnh Fizz đạt mạnh nhất, có thể băng vào đội hình đối phương mạnh mà ít bị khắc chế như Jax, Irelia, Riven,… Người chơi Fizz cần tận dụng khoảng thời gian này trước khi sức mạnh giảm dần về cuối trận. Di chuyển hỗ trợ đường khác, ép bản đồ, lấy rồng lấy trụ là điểu tốt nhất nên làm.

  Về cuối trận đấu, do sức mạnh đã giảm dần, Fizz không nên lao vào sâu trong đội hình địch. Một là chờ đối phương lao tới, hai là rình rập và núp bụi để có thể tiếp cận đối phương dễ dàng hơn. Hợp tác với đồng đội, đừng đứng quá xa họ.

  IV. Những kèo cần lưu ý

  Fizz khi đánh với Riven, Hecarim, Maikai, Mundo, Jax, Shyvana khá trên kèo. Chỉ cần khéo léo, Fizz có thể Outplay các vị tướng trên kèm theo chất tướng nhỉnh hơn. Chỉ cần 1 mạng, đối phương sẽ chẳng bao giờ có thể thò mặt lên để farm. Fizz là vị tướng Snowball rất mạnh trong Liên Minh Huyền Thoại.

  Fizz khá cân với Irelia, điểm mấu chốt của kèo này là ai chủ động trước người đó thua. Khi Fizz chủ động, Irelia sẽ làm choáng được và tung trúng hết tất cả chiêu thức lên người Fizz. Còn ngược lại Irelia nếu băng lên sẽ bị Outplay bởi bộ chiêu thức khó chịu đến từ Fizz. Chiêu cuối chuẩn, Irelia không làm choáng được, chỉ cần vậy là ổn. Ngoài ra kèo Fizz và Sion cũng rất cân.

  Fizz gặp khó khăn khi đi với 3 hung thần: Reknekton, Lulu và Lissandra, họ có khả năng đi đường rất mạnh trong Liên Minh Huyền Thoại ở vị trí đường trên. Chơi cẩn thận, farm ổn, mốc cấp độ để vượt trội là tầm cấp 9 và cần 1-2 món lớn không kể giày.

  V. Mẹo chơi Fizz

  Mẹo chơi Fizz không có nhiều, chủ yếu gồm:

  – Căn thời gian hồi chiêu Q và E chuẩn xác, đôi khi muốn tấn công phải mượn creep.

  – Ép lính nếu vượt trội so với đối phương.

  – Di chuyển thật nhiều khi có 2-3 món lớn không kể giày.

  – Sử dụng chiêu Q kết hợp với Chiêu Cuối R cùng một lúc để tăng độ chính xác.

  – Khi thả chiêu cuối, các game thủ đặt chuột max tầm để đạt độ chính xác cao nhất.

  Chúc các game thủ thành công với Fizz.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Về Elo Lmht
 • Bạn Có Đã Thực Sự Sử Dụng Ping Và Chat Trong Lmht Đúng Cách?
 • Nâng Cấp Hệ Thống Leaverbuster (Phạt Người Chơi Thoát/afk Trận Đấu)
 • Lmht: Afk Và Troll Cần Phải Được Xử Phạt Nghiêm Hơn!
 • Lmht: Hướng Dẫn Chơi Senna
 • Biết Cách Xây Dựng Dashboard

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Trong Microsoft Excel Đơn Giản Dễ Thực Hiện
 • Cách Xây Dựng Sơ Đồ Tổ Chức Powerpoint Với Dữ Liệu Excel / Làm Thế Nào Để
 • Làm Thế Nào Để Xóa Kiểu Định Dạng Bảng Mà Không Làm Mất Dữ Liệu Bảng Trong Excel?
 • Cách Xóa Định Dạng Bảng Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Xóa Các Chữ Cái Khỏi Chuỗi / Số / Ô Trong Excel?
 • Dashboard excel là một chức năng trong excel, giúp bạn tạo ra một dashboard (bảng điều khiển) có dạng báo cáo từ những con số đầu vào khô khan, giúp việc trình bày có tính sinh động và trực quan. Biết cách xây dựng dashboard trong excel là bạn đã sở hữu kỹ năng nâng cao tuyệt vời mà bao người mong muốn có được. Bài viết hướng dẫn này sẽ giúp bạn cách xây dựng dashboard trong excel.

  Chức năng dashboard trong excel

  Dashboard tuy trông giống như một báo cáo, nhưng dashboard không phải là một báo cáo.

  Báo cáo chỉ thu thập và hiển thị dữ liệu ở một nơi duy nhất.

  Dashboard thu thập dữ liệu từ một hay nhiều nhóm dữ liệu (có thể từ các báo cáo) để tạo ra các kết quả trực quan. Từ đó, dashboard giúp bạn ra được những quyết định đúng đắn, có cơ sở khoa học rõ ràng.

  Các dashboard có thể là tĩnh hoặc tương tác. Dashboard tương tác thì gười dùng có thể thực hiện các lựa chọn và thay đổi chế độ xem và dữ liệu sẽ tự động cập nhật.

  Cách xây dựng dashboard trong excel

  Để xây dựng được một dashboard thực sự hiệu quả (dashboard có thể sử dụng được, không phải làm đi làm lại vì một số trục trặc kỹ thuật), người làm dashboard cần có một số kiến thức và kỹ năng excel nhất định.

  Các kiến thức và kỹ năng này bao gồm:

  • Biết cách sử dụng các hàm tổng hợp dữ liệu như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCTS
  • Các kĩ năng sử dụng và lồng ghép các hàm
  • Các kĩ năng sử dụng Shapes, vẽ đồ thị và sử dụng Sparklines trong Excel.

  Nếu bạn đã trang trị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng trên, bạn có thể bắt đầu đến với cách xây dựng dashboard trong excel.

  1. Xác định mục đích

  – Bạn phải biết chính xác bạn muốn gì tại dashboard, hình dung một cách rõ ràng mục đích mà dashboard được tạo ra, phục vụ cho điều gì, cần lấy dữ liệu gì hoặc từ dữ liệu đã có thể cho ra dashboard loại gì.

  – Không chỉ là xác định “loại” dashboard, bạn cũng cần chắc chắn về tính thường xuyên của dashboard: dashboard sử dụng một lần hay dashboard cần được cập nhật lại, với mức độ thường xuyên như thế nào?

  – Bạn cũng cần phải biết đối tượng hướng đến của dashboard: đó là khách hàng, quản lý, đối tác hay là ai. Điều này sẽ vạch đúng con đường bạn cần đi.

  – Một lưu ý mà bạn cũng nên để tâm là phiên bản Microsoft Office mà đối tượng của dashboard sử dụng. Ví dụ như nếu đối tượng sử dụng Excel 2003 thì khi bạn sử dụng hàm IFERROR sẽ gây ra lỗi do phiên bản Excel 2003 chưa hỗ trợ hàm excel n

  2. Xác định và xử lý dữ liệu nguồn

  Lấy dữ liệu

  Lý tưởng nhất là khách hàng cung cấp dữ liệu excel cho bạn và bạn chỉ cần xử lý, làm dashboard.

  Nếu bạn có dữ liệu nhưng lại ở dạng CSV hoặc tệp văn bản, bạn có thể xử lý nó qua định dạng excel.

  Nếu bạn có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu, bạn có thể tạo kết nối và cập nhật gián tiếp.

  Làm sạch dữ liệu

  Dữ liệu mà bạn nhận được có thể chưa được “sạch”, nên bạn cần thực hiện thanh lọc dữ liệu trước xây dựng dashboard.

  Bạn có thể cần thực hiện nhiều việc: loại bỏ các khoảng trắng hàng đầu, dấu hoặc kép, tìm và xóa các bản sao, xóa khoảng trống và lỗi,… Trong một số trường hợp, bạn thậm chí có thể cần cơ cấu lại dữ liệu như tạo bảng Pivot. Mọi thứ tùy thuộc vào dữ liệu mà bạn nhận được.

  3. Lên phác thảo cho dashboard

  Vẽ phác thảo là bước cần thiết cho bất kỳ điều gì, kể cả dashboard. Bước này giúp bạn xác định được bạn muốn gì và sẽ có gì, một cách gần như chính xác và chắn chắn.

  Bạn có thể phác theo ra giấy, hay một số công cụ (ví dụ như powerpoint), chỉ cần đảm bảo được việc lên ý tưởng này có được bản phác thảo tốt nhất.

  4. Thực hiện tạo dashboard

  Khi đã hoàn thành xong 3 bước trên, bước 4 trở nên cực kỳ dễ dàng, bạn chỉ cần sử dụng các công cụ có excel, kết hợp với các hàm trong excel để tạo nên một dashboard hoàn chỉnh.

  Kết

  Nhìn chung, dashboard đem đến cho bạn các nhìn trực quan sinh động, hô biến các con số khô khan để cho ra một bản trình bày “biết nói”, giúp bạn đưa ra quyết định một cách chính xác. Do đó, nắm được cách xây dựng dashboard trong excel là một kỹ năng quan trọng mà bạn nên thuần thục.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Thủ Thuật Hay Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Thêm Điểm Chuẩn / Mục Tiêu / Đường Cơ Sở Ngang Trong Biểu Đồ Excel?
 • Tìm Hiểu Về Cách Tự Tạo Hàm Excel Trong Vba
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hàm Vba Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Lệnh Vlookup Và Lệnh Hlookup Trong Excel
 • Excel Nâng Cao Và Các Ứng Dụng Trong Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn: Nhập Dữ Liệu Vào Excel Và Tạo Mô Hình Dữ Liệu
 • +6 Cách Sửa Lỗi Không Mở Được File Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Sửa Lỗi Excel Không Mở Được File Nhanh Nhất
 • Cách In Bảng Tính Excel Trong Một Trang
 • Giangblog: Các Hàm Excel Dùng Trong Ngân Hàng
 • EXCEL nâng cao và các ứng dụng trong xây dựng

  1. Về cuốn sách: EXCEL nâng cao và các ứng dụng trong xây dựng

  Excel là phần mềm mạnh mẽ về bảng tính, xử lý dữ liệu, biểu đồ và được sử dụng rất phổ biến trong nhiều ngành nghề. Phần mềm này không thể thiếu được trong nhiều lĩnh vực như Xây dựng, Giao thông, Khai thác Mỏ, Địa chất, Thủy lợi, Tài chính, Kế toán, Văn phòng, Thống kê… Tuy nhiên phần lớn chúng ta chỉ mới khai thác ở mức độ giới hạn mặc dù tiềm năng của Excel rất lớn. Nhiều ứng dụng nâng cao, chức năng chuyên sâu giúp quá trình tính toán, xử lý những bài toán phức tạp một cách nhanh chóng, chính xác. Nguồn tài liệu về Excel tuy nhiều nhưng chủ yếu đề cập đến các tính năng cơ bản, nội dung nâng cao cho các chuyên ngành ít được đề cập một cách hệ thống. Do vậy tài liệu này cung cấp các kiến thức Excel nâng cao và hướng dẫn ứng dụng trong lĩnh vực Xây dựng là cần thiết, giúp người dùng làm việc chủ động, hiệu quả hơn. Hơn nữa, Microsoft còn hỗ trợ người dùng Excel nói riêng và Office nói chung tự động hóa công việc bằng ngôn ngữ lập trình ứng dụng VBA. Kiến thức về VBA rất rộng lớn và chỉ đề cập ở mức độ giới hạn trong cuốn sách này nhằm hỗ trợ giải quyết một số tình huống nhất định. Phần mềm Excel có thể giải quyết nhiều bài toán kỹ thuật nói chung và Xây dựng nói riêng rất hiệu quả song phụ thuộc vào kỹ năng sử dụng Excel của người dùng. Cuốn sách này hướng dẫn các tính năng và ứng dụng nâng cao trong Excel. Người dùng có thể vận dụng kiến thức này trong công việc thực tế, áp dụng cho lĩnh vực Xây dựng và các lĩnh vực khác đạt hiệu quả cao. Cho dù hiện nay có nhiều phần mềm trong lĩnh vực Xây dựng nhưng không thể giải quyết hết các nhu cầu sử dụng. Phần lớn các phần mềm kết cấu có nguồn gốc nước ngoài nên việc áp dụng ở Việt Nam bị hạn chế do nhiều yếu tố như bản quyền, tiêu chuẩn tính toán, phạm vi áp dụng… Các diễn đàn, trang web về lĩnh vực Xây dựng trong và ngoài nước thường dành một mục cho các sản phẩm xây dựng trên Excel để thấy tính hữu ích của nó. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài sử dụng bảng tính Excel nhờ tính linh hoạt thay vì các phần mềm chuyên dụng. Sách sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên và kỹ sư ngành Xây dựng. Ngoài ra các kỹ sư ngành Hạ tầng, Địa chất, Giao thông, Thủy lợi, Kinh tế,… có thể tham khảo. Phiên bản sử dụng trong cuốn sách này là Excel 2022 trên hệ điều hành (HĐH) Window 10. Phiên bản mới nhất là Office 2022 đã được ra đời vào cuối năm 2022. Khi ra các phiên bản mới, Excel đều cập nhật các tính năng mới và tối ưu các tính năng cũ. Một số sự khác biệt giữa Excel 2022 với các phiên bản trước đều được đề cập, giúp người đọc có thể nhận biết và vận dụng dễ dàng.

  Do kiến thức về Excel rất rộng lớn và ứng dụng ở nhiều lĩnh vực nên nội dung cuốn sách này chỉ tiếp cận ở mức độ nào đó. Các chương đầu gồm kiến thức nâng cao, nội dung cuối đề cập tới một số ứng dụng trong lĩnh vực Xây dựng. Không chỉ với Xây dựng và kỹ thuật, cuốn sách này còn cung cấp kiến thức trong các lĩnh vực khác như văn phòng, nhân sự, quản trị CSDL, kế toán…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Chèn Bảng Tính Excel Trong Tài Liệu Word
 • Cách Kẻ Bảng, Tạo Bảng Trong Excel 2003 2007 2010 2013 2022
 • Làm Quen Với Bảng Tính Excel 2007
 • Sửa Lỗi Excel Bị Treo, Không Phản Hồi Trên Windows 10
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Chữ T Trong Word 2007 2010 2003
 • Máy Chủ Faction Xây Dựng Thị Trấn

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Best Minecraft Village Seeds In January 2022
 • Các Lệnh Thường Dùng Trong Game Minecraft
 • Cách Dịch Chuyển Tức Thời Bằng Tọa Độ Trong Minecraft
 • Minecraft: Học Cách Teleport Với Vài Câu Lệnh Đơn Giản Sau
 • #1 : Cách Tìm Dân Làng Trong Minecraft Pc Cực Nhanh Cho Tân Thủ
 • Trong nhiều năm phát triển tựa game Minecraft đã mang đến cho người chơi nhiều trải nghiệm hay và mới lạ. Những bản cập nhật với những tính năng vô cùng hấp dẫn và mới lạ. Song Song đó những người chơi có tâm huyết với tựa game này cũng tạo lập cho mình những máy chủ Minecraft Faction riêng biệt. Với những chế độ chơi độc đáo và hấp dẫn. Là một trong những nền tảng Server đầu tiên được ra mắt Minecraft Faction đã gây nên 1 tiếng vang lớn. Về lối chơi lẫn phong cách riêng biệt, ở đây không đơn giản là sinh tồn.

  Giới Thiệu : Máy Chủ Faction.

  Là nền tảng trụ cột của những máy chủ Survival đầu tiên của Minecraft. Chế độ chơi Faction đã gây được một tiếng vang lớn trong nền cách mạng máy chủ Minecraft Survival. Faction cũng có thể được xem là tiền thân của 2 chế độ Survival thuộc thế hệ sau này ” Towny – Kingdom ” . Tuy là ra mắt đã rất lâu nhưng cơn sốt về những máy chủ Minecraft Survival chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Có lẽ một phần do chế độ Faction đã xây dựng cho chính bản thân nó một nền tảng quá vững trãi khiến cho hai thế hệ sau này khó lòng mà sánh nổi về lượng người chơi.

  Faction không đơn giản là sinh tồn, mà nó còn yêu cầu bạn phải có tư duy chiến lược cao để có thể chinh phục mọi khó khăn. Ở đây bạn còn phải chứng tỏ bản thân là một thủ lĩnh tài giỏi để dẫn dắt các chiến hữu của bạn đến với đỉnh cao của chiến thắng.

  Với một Server Suvival Faction thì việc các bạn làm đầu tiên đó chính là có một khởi đầu tốt đẹp. Vì là một Server nên việc khi các bạn đang đi khám phá các khu vực mà bị giết là điều khó tránh khỏi, nên có vài mẹo bổ ích cho các bạn khi vừa khởi đầu hành trình xây dựng Faction :

  • Hãy đi xa khu vực spawn càng xa càng tốt, nó sẽ đảm bảo an toàn cho bạn trong một khoảng nhất định.
  • Tích góp các loại tài nguyên khoáng sản để đổi đồ. Các vật phẩm cao cấp sẽ được trao đổi tại khu Trade.
  • Gom góp một số loại vật tư chuyên dụng để dành sau này xây Fac.
  • Trách đi quá xa khu vực mà các bạn đã chọn để làm Fac.

  2 : Giai Đoạn Xây Dựng.

  Ở giai đoạn này các bạn có thể bắt đầu xây dựng cho bản thân một Fac quy mô nhỏ. Để xây dựng Fac các bạn phải có đủ những thứ ở bước 1, vì đó là tiền đề sau này của Fac. Những lưu ý khi các bạn bắt đầu xây dựng một Fac.

   Tìm 1 khu đất có địa hình hiểm trở. Công khó nhưng dễ thủ, vì làm vậy các bạn sẽ dễ giữ Fac hơn.

  Ví Dụ : Núi, là một quần thể với địa hình cao và hiểm trở, phù hợp để xây Fac.

  • Tuyển thêm thành viên để gia tăng quân lực cho Fac của bạn.
  • Xây dựng hệ thống thành lũy bảo vệ lãnh địa của Fac.

  Khi Fac của bạn đã vững mạnh thì bạn có thể đi War các Fac khác để lấy lãnh địa. Các bạn hãy hạ gục từng thành viên của Fac khác để giảm Power của họ, sau đó Claim vùng đất mà bạn muốn.

   Power : Mỗi người chơi đều có Power riêng, tối đa là 20. Khi bạn Online trong máy chủ thì Power sẽ được tích dần. Fac càng đông thành viên thì tổng Power của Fac càng nhiều, giúp ích cho việc phát triển. Hạn chế đi lang thang một mình, vì khi bạn chết sẽ mất 50% số lượng Power mà bạn có.

  /Fac create : Lệnh để mời một người vào Fac.

   Ví Dụ : /Fac invite Anthony

  /Fac money d : Lệnh để đóng góp cho Fac.

  /Fac sethome : Đặt làm nơi spawn chính của Fac.

  /Fac Open : Mở cửa biên giới của Fac, cho phép người lạ vào Fac bạn.

  /Fac autoclaim : Tự động claim đất nơi mà bạn đi qua.

  /Fac unclaimall : Unclaim toàn bộ đất của Fac bạn.

  /f c [ f,t,m,a,p ] : Tuỳ chỉnh chế đồ chat của Fac.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Thức Chế Tạo Đồ Trong Minecraft 1.17
 • Best Minecraft Bedrock Seeds For Xbox, Windows 10, And Mobile
 • Best Minecraft Pe Seeds 1.16 (2021)
 • Tổng Hợp Từ A Đến Z Các Mã Seed Trong Minecraft Pc Đẹp Khó Cưỡng
 • Cách Bay Trong Minecraft ▷ ➡️ Điểm Dừng Sáng Tạo ▷ ➡️
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100