Set Line Spacing In Powerpoint 2010

--- Bài mới hơn ---

 • Powerpoint 2010: Indents And Line Spacing
 • Bật Mí Cách Khắc Phục Lỗi Chữ Trong Word Bị Cách Quãng
 • Mẹo Sửa Lỗi Văn Bản Bị Dính Chữ Trong Word Không Phải Ai Cũng Biết
 • Cách Chỉnh Sữa Lỗi Dòng Bị Cách Xa Trong Word
 • Bài 2: Cách Gõ Tiếng Việt Trong Word 2010
 • / En / powerpoint2010 / sửa đổi-danh sách / content /

  Giới thiệu

  Thụt đầu dòngkhoảng cách giữa các dòng là hai tính năng quan trọng, bạn có thể sử dụng để thay đổi xuất hiện nội dung theo cách trên một slideshow. Thụt đầu dòng có thể được sử dụng để thiết lập thị đoạn tách bạch nhau hoặc tạo danh sách đa cấp, trong khi khoảng cách giữa các dòng có thể được điều chỉnh để cải thiện khả năng đọc hoặc để phù hợp với nhiều dòng trên slide. Trong bài học này, bạn sẽ học cách để thụt lề văn bản và thay đổi khoảng cách giữa các dòng .

  Thụt đầu dòng và giãn cách dòng

  Thụt đầu dòng là một công cụ hữu ích cho việc văn bản của bạn dễ đọc hơn. Khi được sử dụng trong đoạn văn, một đầu dòng thụt lề giúp bộ đoạn tách bạch nhau. Khi được sử dụng trong danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số, indents có thể thay đổi mức độ của mỗi dòng để tạo thành một danh sách đa cấp. Giãn cách dòng là một công cụ mà bạn có thể sử dụng để kiểm soát cách nhìn văn bản trên slide. Nó có thể được sử dụng để cải thiện khả năng đọc hoặc để phù hợp với nhiều dòng trên slide.

  Tùy chọn: Bạn có thể tải về này ví dụ thực hành thêm.

  Một cách nhanh chóng để thụt lề là sử dụng Tab then chốt. Trong một đoạn văn bình thường, điều này sẽ tạo ra một đầu dòng thụt lề , nhưng nếu đoạn là một phần của một danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số, các toàn bộ đoạn sẽ được thụt vào.

   Đặt điểm chèn tại khi bắt đầu của đoạn bạn muốn thụt lề. Các văn bản thụt vào

  Khi bạn thụt một số các dòng trong danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số, nó được gọi là một danh sách đa cấp . Danh sách đa cấp rất hữu ích nếu bạn muốn tạo một phác thảo hoặc phân cấp . Bạn có thể muốn chọn một kiểu đạn khác nhau cho các mức độ khác nhau của danh sách để làm cho họ nổi bật hơn nữa.

  indents tinh chỉnh

  Đôi khi bạn có thể muốn tinh chỉnh các indents và các tab trong bài thuyết trình của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách điều chỉnh các dấu hiệu thụt lềdừng tab trên cai trị. Theo mặc định, người cai trị được ẩn, vì vậy đầu tiên bạn sẽ cần phải thể hiện người cai trị .

  1. Chọn Xem tab.
  2. Nhấp vào Thước hộp kiểm trong Show / Hide nhóm nếu nó không được chọn. Người cai trị sẽ xuất hiện. Sử dụng Indents và Tabs.

   khoảng cách giữa các viên đạn Tuỳ chỉnh

   1. Chọn dòng bạn muốn thay đổi.
   2. Trên người cai trị, kéo đầu dòng thụt lề đánh dấu ở bên phải hoặc sang trái. Viên đạn sẽ di chuyển độc lập với văn bản. Ngoài ra, bạn có thể kéo các điểm đánh dấu thụt lề treo để di chuyển văn bản, không nhúc nhích đạn.

    giãn cách dòng

    PowerPoint cho phép bạn điều chỉnh khoảng cách giữa mỗi dòng trong một đoạn. Bạn có thể làm giảm dòng khoảng cách để phù hợp với nhiều dòng trên một slide, hoặc bạn có thể tăng nó để cải thiện khả năng đọc. PowerPoint có thể tự động thay đổi kích thước font chữ khi bạn điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng, do đó tăng dòng khoảng cách quá nhiều có thể làm cho văn bản trở nên quá nhỏ.

    1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.
    2. Nhấp vào Line Spacing lệnh trong Đoạn nhóm trên Trang chủ tab.
    3. Chọn tùy chọn khoảng cách mong muốn từ trình đơn thả xuống. Thay đổi khoảng cách giữa các dòng

    Nếu bạn muốn điều chỉnh dòng khoảng cách với độ chính xác thậm chí nhiều hơn, chọn Line Spacing Tùy chọn từ trình đơn thả xuống. Các khoản hộp thoại sẽ mở ra, cho phép bạn tinh chỉnh khoảng cách dòng và điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn , đó là số tiền của khoảng cách đó được thêm vào trướcsau mỗi đoạn văn.

    / En / powerpoint2010 / WordArt-and-hình dạng / content /

    / En / powerpoint2010 / sửa đổi-danh sách / content /

    Giới thiệu

    Thụt đầu dòngkhoảng cách giữa các dòng là hai tính năng quan trọng, bạn có thể sử dụng để thay đổi xuất hiện nội dung theo cách trên một slideshow. Thụt đầu dòng có thể được sử dụng để thiết lập thị đoạn tách bạch nhau hoặc tạo danh sách đa cấp, trong khi khoảng cách giữa các dòng có thể được điều chỉnh để cải thiện khả năng đọc hoặc để phù hợp với nhiều dòng trên slide. Trong bài học này, bạn sẽ học cách để thụt lề văn bản và thay đổi khoảng cách giữa các dòng .

    Thụt đầu dòng và giãn cách dòng

    Thụt đầu dòng là một công cụ hữu ích cho việc văn bản của bạn dễ đọc hơn. Khi được sử dụng trong đoạn văn, một đầu dòng thụt lề giúp bộ đoạn tách bạch nhau. Khi được sử dụng trong danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số, indents có thể thay đổi mức độ của mỗi dòng để tạo thành một danh sách đa cấp. Giãn cách dòng là một công cụ mà bạn có thể sử dụng để kiểm soát cách nhìn văn bản trên slide. Nó có thể được sử dụng để cải thiện khả năng đọc hoặc để phù hợp với nhiều dòng trên slide.

    Tùy chọn: Bạn có thể tải về này ví dụ thực hành thêm.

    Một cách nhanh chóng để thụt lề là sử dụng Tab then chốt. Trong một đoạn văn bình thường, điều này sẽ tạo ra một đầu dòng thụt lề , nhưng nếu đoạn là một phần của một danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số, các toàn bộ đoạn sẽ được thụt vào.

     Đặt điểm chèn tại khi bắt đầu của đoạn bạn muốn thụt lề. Các văn bản thụt vào

    Khi bạn thụt một số các dòng trong danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số, nó được gọi là một danh sách đa cấp . Danh sách đa cấp rất hữu ích nếu bạn muốn tạo một phác thảo hoặc phân cấp . Bạn có thể muốn chọn một kiểu đạn khác nhau cho các mức độ khác nhau của danh sách để làm cho họ nổi bật hơn nữa.

    indents tinh chỉnh

    Đôi khi bạn có thể muốn tinh chỉnh các indents và các tab trong bài thuyết trình của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách điều chỉnh các dấu hiệu thụt lềdừng tab trên cai trị. Theo mặc định, người cai trị được ẩn, vì vậy đầu tiên bạn sẽ cần phải thể hiện người cai trị .

    1. Chọn Xem tab.
    2. Nhấp vào Thước hộp kiểm trong Show / Hide nhóm nếu nó không được chọn. Người cai trị sẽ xuất hiện. Sử dụng Indents và Tabs.

     khoảng cách giữa các viên đạn Tuỳ chỉnh

     1. Chọn dòng bạn muốn thay đổi.
     2. Trên người cai trị, kéo đầu dòng thụt lề đánh dấu ở bên phải hoặc sang trái. Viên đạn sẽ di chuyển độc lập với văn bản. Ngoài ra, bạn có thể kéo các điểm đánh dấu thụt lề treo để di chuyển văn bản, không nhúc nhích đạn.

      giãn cách dòng

      PowerPoint cho phép bạn điều chỉnh khoảng cách giữa mỗi dòng trong một đoạn. Bạn có thể làm giảm dòng khoảng cách để phù hợp với nhiều dòng trên một slide, hoặc bạn có thể tăng nó để cải thiện khả năng đọc. PowerPoint có thể tự động thay đổi kích thước font chữ khi bạn điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng, do đó tăng dòng khoảng cách quá nhiều có thể làm cho văn bản trở nên quá nhỏ.

      1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.
      2. Nhấp vào Line Spacing lệnh trong Đoạn nhóm trên Trang chủ tab.
      3. Chọn tùy chọn khoảng cách mong muốn từ trình đơn thả xuống. Thay đổi khoảng cách giữa các dòng

      Nếu bạn muốn điều chỉnh dòng khoảng cách với độ chính xác thậm chí nhiều hơn, chọn Line Spacing Tùy chọn từ trình đơn thả xuống. Các khoản hộp thoại sẽ mở ra, cho phép bạn tinh chỉnh khoảng cách dòng và điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn , đó là số tiền của khoảng cách đó được thêm vào trướcsau mỗi đoạn văn.

      / En / powerpoint2010 / WordArt-and-hình dạng / content /

      Khoảng cách dòng (single-không gian, kích đúp không gian, và vân vân) và liên kết dọc (trên, dưới, hoặc giữa) có sẵn từ nút menu trên Trang tab của Ribbon, trong Đoạn nhóm:

      Hình 1: Khoảng cách dòng

      Hình 2: Căn dọc

      Có những lựa chọn khoảng cách giữa các chi tiết có sẵn trong Đoạn hộp thoại:

      1. Trên slide, chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi.

      2. Nhấn vào Home , và trong đoạn nhóm, nhấp vào hộp launcher thoại.

       Các khoản xuất hiện hộp thoại:

      sự liên kết

       Để thay đổi vị trí theo chiều ngang của văn bản, trong Alignment hộp, chọn Left , Center , Phải , Justified , hoặc phân tán . Justified cho biết thêm khoảng cách giữa các từ để các dòng cảm ứng văn bản cả lề trái và phải, ngoại trừ dòng cuối cùng của đoạn, trong đó sử dụng khoảng cách từ bình thường. Phân phối tương tự như Justified , nhưng ngay cả những dòng cuối cùng chạm cả hai bên lề trái và phải, với không gian thêm giữa các từ và chữ cái, khi cần thiết.

      thụt đầu dòng

       Để thêm thụt đầu dòng hoặc thay đổi số lượng thụt đầu dòng trước văn bản, chọn hoặc nhập một số trong văn bản Trước khi hộp. Bạn có thể sử dụng đặc biệt tùy chọn để chỉ thụt lề dòng đầu tiên, hoặc để thêm một thụt lề treo.

       Thụt đầu dòng được đo bằng inch, và nó có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân, chẳng hạn như 1.2 inch.

      khoảng cách

      • Để thay đổi khoảng cách trên hoặc dưới một đoạn văn, gõ hoặc nhấp vào mũi tên bên cạnh Trước hoặc Sau . Con số này có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân, chẳng hạn như 6.5.

      • Để thay đổi khoảng cách ở trên và trong một đoạn văn, sử dụng Line Spacing lựa chọn: Độc thân , 1,5 dòng , hoặc đúp . Hoặc chọn chính xác và sau đó thêm một giá trị điểm (giữa 0 và 1584) trong Tại hộp. (Càng lớn giá trị điểm, rộng hơn khoảng cách.) Hoặc chọn Nhiều và thêm một giá trị cho Tại hộp. (Sử dụng bất kỳ số lượng ít hơn hoặc bằng 9,99: Một giá trị của 1 sẽ bằng đơn khoảng cách, trong khi giá trị là 3 sẽ bằng triple-khoảng cách).

      Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục bổ sung đường cho đến khi bạn chạy ra khỏi phòng trong một placeholder, điều chỉnh AutoFit giãn cách dòng và font size để phù hợp với tất cả các mục danh sách trong placeholder. Khi điều này xảy ra, AutoFit Tùy chọn kiểm soát xuất hiện. Để tắt AutoFit, kích AutoFit Tùy chọn , và sau đó nhấp vào Dừng Lắp Text để giữ chỗ này .

      Đối với những cách khác để làm việc với thụt đầu dòng và khoảng cách, xem:

      Khoảng cách dòng (single-không gian, kích đúp không gian, và vân vân) và liên kết dọc (trên, dưới, hoặc giữa) có sẵn từ nút menu trên Trang tab của Ribbon, trong Đoạn nhóm:

      Hình 1: Khoảng cách dòng

      Hình 2: Căn dọc

      Có những lựa chọn khoảng cách giữa các chi tiết có sẵn trong Đoạn hộp thoại:

      1. Trên slide, chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi.

      2. Nhấn vào Home , và trong đoạn nhóm, nhấp vào hộp launcher thoại.

       Các khoản xuất hiện hộp thoại:

      sự liên kết

       Để thay đổi vị trí theo chiều ngang của văn bản, trong Alignment hộp, chọn Left , Center , Phải , Justified , hoặc phân tán . Justified cho biết thêm khoảng cách giữa các từ để các dòng cảm ứng văn bản cả lề trái và phải, ngoại trừ dòng cuối cùng của đoạn, trong đó sử dụng khoảng cách từ bình thường. Phân phối tương tự như Justified , nhưng ngay cả những dòng cuối cùng chạm cả hai bên lề trái và phải, với không gian thêm giữa các từ và chữ cái, khi cần thiết.

      thụt đầu dòng

       Để thêm thụt đầu dòng hoặc thay đổi số lượng thụt đầu dòng trước văn bản, chọn hoặc nhập một số trong văn bản Trước khi hộp. Bạn có thể sử dụng đặc biệt tùy chọn để chỉ thụt lề dòng đầu tiên, hoặc để thêm một thụt lề treo.

       Thụt đầu dòng được đo bằng inch, và nó có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân, chẳng hạn như 1.2 inch.

      khoảng cách

      • Để thay đổi khoảng cách trên hoặc dưới một đoạn văn, gõ hoặc nhấp vào mũi tên bên cạnh Trước hoặc Sau . Con số này có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân, chẳng hạn như 6.5.

      • Để thay đổi khoảng cách ở trên và trong một đoạn văn, sử dụng Line Spacing lựa chọn: Độc thân , 1,5 dòng , hoặc đúp . Hoặc chọn chính xác và sau đó thêm một giá trị điểm (giữa 0 và 1584) trong Tại hộp. (Càng lớn giá trị điểm, rộng hơn khoảng cách.) Hoặc chọn Nhiều và thêm một giá trị cho Tại hộp. (Sử dụng bất kỳ số lượng ít hơn hoặc bằng 9,99: Một giá trị của 1 sẽ bằng đơn khoảng cách, trong khi giá trị là 3 sẽ bằng triple-khoảng cách).

      Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục bổ sung đường cho đến khi bạn chạy ra khỏi phòng trong một placeholder, điều chỉnh AutoFit giãn cách dòng và font size để phù hợp với tất cả các mục danh sách trong placeholder. Khi điều này xảy ra, AutoFit Tùy chọn kiểm soát xuất hiện. Để tắt AutoFit, kích AutoFit Tùy chọn , và sau đó nhấp vào Dừng Lắp Text để giữ chỗ này .

      Đối với những cách khác để làm việc với thụt đầu dòng và khoảng cách, xem:

      Khoảng cách dòng (single-không gian, kích đúp không gian, và vân vân) và liên kết dọc (trên, dưới, hoặc giữa) có sẵn từ nút menu trên Trang tab của Ribbon, trong Đoạn nhóm:

      Hình 1: Khoảng cách dòng

      Hình 2: Căn dọc

      Có những lựa chọn khoảng cách giữa các chi tiết có sẵn trong Đoạn hộp thoại:

      1. Trên slide, chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi.

      2. Nhấn vào Home , và trong đoạn nhóm, nhấp vào hộp launcher thoại.

       Các khoản xuất hiện hộp thoại:

      sự liên kết

       Để thay đổi vị trí theo chiều ngang của văn bản, trong Alignment hộp, chọn Left , Center , phải , hoặc Justified . Justified cho biết thêm khoảng cách giữa các từ để các dòng cảm ứng văn bản cả lề trái và phải, ngoại trừ dòng cuối cùng của đoạn, trong đó sử dụng khoảng cách từ bình thường.

      thụt đầu dòng

       Để thêm thụt đầu dòng hoặc thay đổi số lượng thụt đầu dòng trước văn bản, chọn hoặc nhập một số trong văn bản Trước khi hộp. Bạn có thể sử dụng đặc biệt tùy chọn để chỉ thụt lề dòng đầu tiên, hoặc để thêm một thụt lề treo.

       Thụt đầu dòng được đo bằng inch, và nó có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân, chẳng hạn như 1.2 inch.

      khoảng cách

      • Để thay đổi khoảng cách trên hoặc dưới một đoạn văn, gõ hoặc nhấp vào mũi tên bên cạnh Trước hoặc Sau . Con số này có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân, chẳng hạn như 6.5.

      • Để thay đổi khoảng cách ở trên và trong một đoạn văn, sử dụng Line Spacing lựa chọn: Độc thân , 1,5 dòng , hoặc đúp . Hoặc chọn Nhiều và thêm một giá trị cho Tại hộp. (Sử dụng bất kỳ số lượng ít hơn hoặc bằng 9,99: Một giá trị 1,25 sẽ bằng 25% hơn đơn khoảng cách, trong khi giá trị là 3 sẽ bằng triple-khoảng cách).

      Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục bổ sung đường cho đến khi bạn chạy ra khỏi phòng trong một trình giữ chỗ, tính năng AutoFit tự động điều chỉnh khoảng cách dòng và font size để phù hợp với tất cả các mục danh sách trong không gian có sẵn.

      Để định dạng một danh sách trên slide của bạn, hãy xem Thêm đạn hoặc số sang văn bản.

      Vâng, bạn là chính xác rằng việc tăng khoảng cách trước và sau khi có thể trong từng bước nhỏ hơn nếu bạn nhấp vào nút parpgrpah nhưng điều này chỉ cho phép bạn tăng TỪ 1.0 đó là aldreay được ấn định là ngưỡng thấp hơn khi sử dụng nút “Line Spacing”. Chúng tôi muốn vẫn có tùy chọn thiết lập khoảng cách tới 0,85 ví dụ, là có một cách để làm điều này?

      Xin được mô tả trong câu trả lời của bạn và cho tôi biết nơi để nhấp vv nếu tính năng này không tồn tại nhưng được giấu ở đâu đó.

      NM

      Bạn đang rất gần. Thử đi.

      Chọn tất cả các văn bản bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của bạn:

      1. Trang chủ tab (mà bạn đã thực hiện)

      2. Dòng spaceing (mà bạn đã thực hiện)

      3. Đường dây khoảng cách tùy chọn (mà bạn đã thực hiện)

      26 người đã nhờ trả lời này

      Phương pháp này có giải quyết vấn đề của bạn? có không

      Xin lỗi này không giúp đỡ.

      Tuyệt quá! Cám ơn đánh dấu đây là câu trả lời.

      Làm thế nào bạn hài lòng với trả lời này?

      Cảm ơn phản hồi của bạn, nó giúp chúng tôi cải thiện trang web.

      Làm thế nào bạn hài lòng với phản ứng này?

      Cảm ơn phản hồi của bạn.

      Thử

      Chọn Khoảng cách dòng tùy chọn

      Trong khoảng cách thay đổi menu thả xuống để NHIỀU và nhập 0,85

      7 người đã nhờ trả lời này

      Phương pháp này có giải quyết vấn đề của bạn? có không

      Xin lỗi này không giúp đỡ.

      Tuyệt quá! Cám ơn đánh dấu đây là câu trả lời.

      Làm thế nào bạn hài lòng với trả lời này?

      Cảm ơn phản hồi của bạn, nó giúp chúng tôi cải thiện trang web.

      Làm thế nào bạn hài lòng với phản ứng này?

      Cảm ơn phản hồi của bạn.

  Trả lời (12) 

  Điều chỉnh Line Spacing trong Powerpoint 2010

  Giống như phần còn lại của chương trình năng suất trong năm 2010 bộ Microsoft Office, bạn có quyền kiểm soát gần như hoàn toàn các văn bản mà bạn thêm vào tài liệu. Cho dù bạn muốn thay đổi font chữ, kích thước hoặc màu sắc của văn bản của bạn, nó thường có thể được thực hiện bằng cách thay đổi một giá trị trong chương trình, hoặc nhấp vào một nút. May mắn thay, quá trình điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong Powerpoint 2010 là gần như đơn giản như thực hiện một sự thay đổi cơ bản để văn bản của bạn.

  Bắt đầu quá trình thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong Powerpoint 2010 bằng cách nhấp đúp file Powerpoint của bạn để mở nó trong chương trình. Điều hướng qua các slide trong bài trình bày của bạn bằng cách sử dụng cột ở phía bên trái của cửa sổ, sau đó nhấp vào trượt với dòng khoảng cách mà bạn muốn điều chỉnh.

  Làm nổi bật các khối văn bản mà bạn muốn điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng.

  Nhấp vào Home tab ở phía trên cùng của cửa sổ.

  Nhấp vào Line Spacing nút, sau đó nhấp vào giá trị mà bạn muốn áp dụng cho văn bản đã chọn của bạn. Số càng cao, không gian hơn sẽ có giữa mỗi dòng văn bản. Bạn sẽ nhận thấy rằng nếu bạn di chuột qua một trong những dòng khoảng cách giá trị, bạn có thể xem trước nội dung của bạn sẽ trông như thế nào nếu bạn chọn tùy chọn đó khoảng cách.

  Nếu các tùy chọn có sẵn trên menu này không phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn cũng có thể nhấp vào Line Spacing chọn nút ở dưới cùng của menu. Điều này sẽ mở một mới Line Spacing Tùy chọn cửa sổ, nơi bạn có thể tuỳ chỉnh khoảng cách của dòng Powerpoint 2010 của bạn. Sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên cửa sổ này, nhấp vào OK nút.

  Hãy chắc chắn để lưu bất kỳ thay đổi mà bạn đã thực hiện để trình bày của bạn bằng cách nhấn vào file tab ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ, sau đó nhấp vào Lưu tùy chọn. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng đĩa màu xanh ở phía trên cùng của cửa sổ để lưu slideshow của bạn là tốt.

  Disclaimer: Hầu hết các trang trên internet bao gồm các liên kết liên kết, trong đó có một số trên trang web này.

  Line Spacing tại các khoản

  1.

  Mở trình bày PowerPoint 2010 và đặt con trỏ trên văn bản mà bạn muốn điều chỉnh. Đánh dấu văn bản nếu bạn muốn thay đổi khoảng cách của tất cả các văn bản trong slide.

  2.

  Nhấp vào biểu tượng “Line Spacing” trong nhóm Paragraph, mà là ở tab Home. Hover trên mỗi sự lựa chọn, trong đó khoảng từ duy nhất để khoảng cách ba, để xem trước kết quả.

  3.

  Nhấp chuột vào khoảng cách ưa thích và bấm vào nút “OK”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Phím Tắt Trong Powerpoint
 • ?▷ Cách Tạo Sơ Đồ Tổ Chức Trong Powerpoint
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Nhạc, Audio, Các File Âm Thanh Vào Powerpoint
 • Hướng Dẫn Cách Làm Trò Chơi Trên Powerpoint Cực Đơn Giản
 • Powerpoint Trong 60 Giây: Cách Crop (Cắt) Ảnh
 • Powerpoint 2010: Indents And Line Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Bật Mí Cách Khắc Phục Lỗi Chữ Trong Word Bị Cách Quãng
 • Mẹo Sửa Lỗi Văn Bản Bị Dính Chữ Trong Word Không Phải Ai Cũng Biết
 • Cách Chỉnh Sữa Lỗi Dòng Bị Cách Xa Trong Word
 • Bài 2: Cách Gõ Tiếng Việt Trong Word 2010
 • 6 Easy Ways To Insert The Delta Symbol (Δ) In Excel
 • /en/powerpoint2010/modifying-lists/content/

  Introduction

  Indentation and line spacing are two important features you can use to change the way text appears on a slide. Indentation can be used to visually set paragraphs apart from one another or to create multilevel lists, while line spacing can be adjusted to improve readability or to fit more lines on the slide.

  In this lesson, you will learn how to indent text and modify the line spacing.

  Indentation and line spacing

  Indentation is a useful tool for making your text more readable. When used in paragraphs, a first-line indent helps to set paragraphs apart from one another. When used in bulleted or numbered lists, indents can change the level of each line to form a multilevel list. Line spacing is another tool you can use to control how text looks on the slide. It can be used to improve readability or to fit more lines on the slide.

  Optional: You can download this example for extra practice.

  To indent using the Tab key:

  A quick way to indent is to use the Tab key. In a normal paragraph, this will create a first-line indent, but if the paragraph is part of a bulleted or numbered list, the entire paragraph will be indented.

  1. Place the insertion point at the very beginning of the paragraph you want to indent.

  2. Press the Tab key. The paragraph will now be indented.

  To use the Indent commands:

  If you want to indent all of the lines in a paragraph, you can use the Indent commands on the Home tab. For lists, the Indent commands work the same way as the Tab key.

  1. Select the text you want to indent.
  2. The selected text will update to reflect the new indent.

  When you indent some of the lines in a bulleted or numbered list, it is called a multilevel list. Multilevel lists are useful if you want to create an outline or hierarchy. You may want to choose a different bullet style for different levels of the list to make them stand out even more.

  Fine-tuning indents

  Sometimes you may want to fine tune the indents and tabs in your psentations. You can do this by adjusting the indent markers and tab stops on the ruler. By default, the ruler is hidden, so you’ll first need to show the ruler.

  To show the ruler:

  1. Select the View tab.

  For full instructions on fine tuning indents and tabs, check out our lesson on Using Indents and Tabs.

  Customizing bullet spacing

  When working with lists, PowerPoint allows you to adjust the space between a bullet and the text by using the first-line indent marker or the hanging indent marker. The ability to increase and decrease the indentation allows you to customize lists to meet your needs.

  To change bullet spacing:

  1. Select the lines you want to change.
  2. On the ruler, drag the first-line indent marker to the right or left. The bullet will move independently from the text. Alternatively, you can drag the hanging indent marker to move the text without moving the bullet.

  Line spacing

  PowerPoint allows you to adjust the amount of space between each line in a paragraph. You can reduce the line spacing to fit more lines on a slide, or you can increase it to improve readability. PowerPoint may automatically change the font size when you adjust the line spacing, so increasing the line spacing too much may cause the text to be too small.

  To format line spacing:

  1. Select the text you want to format.
  2. Select the desired spacing option from the drop-down menu.

  If you want to adjust the line spacing with even more pcision, select Line Spacing Options from the drop-down menu. The Paragraph dialog box will open, allowing you to fine tune the line spacing and adjust the paragraph spacing, which is the amount of spacing that is added before and after each paragraph.

  Challenge!

  1. Open an existing PowerPoint psentation. If you want, you can use this example.
  2. Add an indent to a paragraph. If you are using the example, indent the two paragraphs on slide 2.
  3. Indent some of the lines in a list. If you are using the example, use the list on slide 3.
  4. Show the ruler.
  5. Move the bullet by dragging the first-line indent marker.
  6. Change the line spacing.

  /en/powerpoint2010/wordart-and-shapes/content/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Set Line Spacing In Powerpoint 2010
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Phím Tắt Trong Powerpoint
 • ?▷ Cách Tạo Sơ Đồ Tổ Chức Trong Powerpoint
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Nhạc, Audio, Các File Âm Thanh Vào Powerpoint
 • Hướng Dẫn Cách Làm Trò Chơi Trên Powerpoint Cực Đơn Giản
 • Word 2010: Line And Paragraph Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Điều Chỉnh Giãn Khoảng Cách Giữa Các Dòng Trong Word 2010
 • Ký Hiệu Phi Và Cách Chèn Ký Hiệu Phi Trong Word, Execl Và Autocad
 • Word 2022: Line And Paragraph Spacing
 • Formatting Paragraphs In Word 2022
 • Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word 2022 “chỉ 1 Nốt Nhạc”
 • /en/word2010/using-indents-and-tabs/content/

  Introduction

  An important part of creating effective documents lies in the document design. When designing your document and making formatting decisions, you will need to know how to modify the spacing. In this lesson, you will learn how to modify the line and paragraph spacing in various ways.

  Line spacing

  Adjusting the line spacing will affect how easily your document can be read. You can increase spacing to improve readability, or reduce it to fit more text on the page.

  Optional: You can download this example for extra practice.

  About line spacing

  Line spacing can either be measured in lines or points. For example, when text is double spaced, the line spacing is two lines high. On the other hand, you might set 12-point text with something like 15-point spacing, which gives enough height for the text plus a little extra space. You can reduce the line spacing to fit more lines on the page, or you can increase it to improve readability.

  Line spacing is also known as leading (pronounced to rhyme with wedding).

  To format line spacing:

  1. Select the text you want to format.
  2. Select the desired spacing option from the drop-down menu.

  3. From the drop-down menu, you can also select Line Spacing Options to open the Paragraph dialog box. From here, you can adjust the line spacing with even more pcision.

  If you select At least or Exactly in the Paragraph dialog box, the line spacing will be measured in points. Otherwise, it will be measured in lines.

  Paragraph spacing

  Just as you can format spacing between lines in your document, you can choose spacing options between each paragraph. Typically, extra spaces are added between paragraphs, headings, or subheadings. Extra spacing between paragraphs can make a document easier to read.

  To format paragraph spacing:

  1. Select Add Space Before Paragraph or Remove Space After Paragraph from the drop-down menu.

  2. From the drop-down menu, you can also select Line Spacing Options to open the Paragraph dialog box. From here, you can control exactly how much space there is before and after the paragraph.

  You can use Word’s convenient Set as Default feature to save all of the formatting changes you’ve made and automatically apply them to new documents. To learn how to do this, read our article on Changing Your Default Settings in Word.

  Challenge!

  1. Open an existing Word document. If you want, you can use this example.
  2. Change the line spacing of a paragraph of text.
  3. Change the paragraph spacing between body text and a heading.
  4. If you are using the example, change the line and paragraph spacing so the entire resume fits on one page.

  /en/word2010/working-with-lists/content/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Và Xóa Ngắt Trang Trong Word
 • Các Đơn Vị Dùng Cho Font Chữ Trên Máy Tính
 • Top 4 Cách Sửa Lỗi Word 2010 Bị Khóa Không Đánh Được Chữ
 • Lỗi Word 2010 Không Đánh Được Chữ Và Biện Pháp Khắc Phục
 • Text Justification And Alignment In Microsoft Word
 • Word 2013: Line And Paragraph Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Formatting Paragraphs In Microsoft Word 2007
 • Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word
 • Word 2003: Set Line And Paragraph Spacing
 • Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010 & 2007
 • Khoảng Cách Đoạn, Khoảng Cách Dòng Trong Microsoft Word
 • /en/word2013/indents-and-tabs/content/

  Introduction

  As you design your document and make formatting decisions, you will need to consider line and paragraph spacing. You can increase spacing to improve readability or reduce it to fit more text on the page.

  Optional: Download our practice document.

  About line spacing

  Line spacing is the space between each line in a paragraph. Microsoft Word allows you to customize the line spacing to be single spaced (one line high), double spaced (two lines high), or any other amount you want. The default spacing in Word 2013 is 1.08 lines, which is slightly larger than single spaced.

  In the images below, you can compare different types of line spacing. From left to right, these images show the default line spacing, single spacing, and double spacing.

  Line spacing is also known as leading (pronounced to rhyme with wedding).

  To format line spacing:

  Fine tuning line spacing

  Your line spacing options aren’t limited to the ones in the Line and Paragraph Spacing menu. To adjust spacing with more pcision, select Line Spacing Options from the menu to access the Paragraph dialog box. You’ll then have a few additional options you can use to customize spacing:

  • Exactly:

   When you choose this option, the line spacing is measured in points, just like font sizes. Generally, the spacing should be slightly larger than the font size. For example, if you’re using 12-point text, you could use 15-point spacing.

  • Like the Exactly option, this option lets you choose how many points of spacing you want. However, if you have different sizes of text on the same line, the spacing will expand to fit the larger text.
  • This option lets you type the number of lines of spacing you want. For example, choosing Multiple and changing the spacing to 1.2 will make the text slightly more spad out than single-spaced text. If you want the lines to be closer together, you can choose a smaller value like 0.9.

  Paragraph spacing

  By default, when you pss the Enter key Word 2013 moves the insertion point down a little farther than one line on the page. This automatically creates space between paragraphs. Just as you can format spacing between lines in your document, you can adjust spacing before and after paragraphs. This is useful for separating paragraphs, headings, and subheadings.

  To format paragraph spacing:

  In our example, we’ll increase the space before a paragraph to separate it from a heading. This will make our document easier to read.

  1. Select the paragraph spacing you want to use. In our example, we’ll select Add Space Before Paragraph.

  From the drop-down menu, you can also select Line Spacing Options to open the Paragraph dialog box. From here, you can control how much space there is before and after the paragraph.

  You can use Word’s convenient Set as Default feature to save all of the formatting changes you’ve made and automatically apply them to new documents. To learn how to do this, read our article on Changing Your Default Settings in Word.

  Challenge!

  1. Open an existing Word 2013 document. If you want, you can use our practice document.
  2. Change the line spacing of some text. If you’re using the example, change the line spacing of the paragraph in the Summary section so it is single spaced.
  3. Change the paragraph spacing between two paragraphs. If you’re using the example, add paragraph spacing after each paragraph in the Experience section.
  4. If you are using the example, change the line and paragraph spacing so the entire resume fits on one page.

  /en/word2013/lists/content/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thêm Và Xóa Ngắt Trang (Page Break) Trong Word
 • Chèn Dấu Ngắt Trang Trong Microsoft Word 2010
 • Hướng Dẫn Xóa Hàng Và Cột Trống Khỏi Bảng Trong Word
 • Hướng Dẫn Cách Xóa Trang Trắng Trong Word 2010, 2013, 2022 Hiệu Quả Nhất
 • Font, Cỡ Chữ, Thay Đổi Chữ Hoa, Chữ Thường Trong Microsoft Word
 • Word 2003: Set Line And Paragraph Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010 & 2007
 • Khoảng Cách Đoạn, Khoảng Cách Dòng Trong Microsoft Word
 • (Archives) Microsoft Word 2003: Paragraph Formatting Options
 • Word 2003: How To Format A Document
 • Định Dạng Văn Bản Trong Ms Word 2003
 • Lesson 8: Set Line and Paragraph Spacing

  /en/word2003/align-text/content/

  Introduction

  By the end of this lesson, you should be able to:

  • Set line spacing
  • Set paragraph spacing

  Line spacing

  Document text can be formatted to show a number of line spacing options. The most common spacing options are single spaced and double spaced.

  Line spacing is measured in lines, or points.

  When line spacing is measured in points, it is referred to as leading (rhymes with wedding). When you reduce the leading, you automatically bring lines of text closer together, sometimes making it difficult to read. Increasing the leading will space the lines out, allowing for improved readability. For example, a 10-point font usually uses 12-point leading. This is the default and, in general, should be used.

  To format line spacing:

  • Select the text you want to format.

  OR

  • Select Paragraph. The Paragraph dialog box appears.
  • In the line spacing drop-down menu, you can select single, 1.5, or double spacing. The default is single spacing.

  OR

  • Select the text you want to format.
  • Select an option from the drop-down menu.

  Paragraph dialog box

  You can use the At Least, Exactly, and Multiple options in the Paragraph dialog box to customize your line spacing. If you select one of these options, you will need to use the At: box to further define your selection.

  When you make a line spacing change, it affects only the text in a paragraph that contains the insertion point.

  Paragraph spacing

  Just as you can add spacing between lines in your document, you can choose spacing options between each paragraph. Typically, extra spaces are added between paragraphs, headings, or subheadings. Extra spacing between paragraphs adds emphasis and makes a document easier to read.

  Choose extra space:

  • Before each paragraph
  • After each paragraph
  • Before and after each paragraph

  To specify paragraph spacing:

  • Select the text you want to format.

  OR

  • Select Paragraph. The Paragraph dialog box appears.
  • Alignment: Choose left, right, center, or justified.
  • Preview: This gives you an idea of how your text will look.

  Challenge!

  • Download and save the Cover Letter Word document to complete the challenges below.
  • Open the document.
  • Select the text in the first paragraph, and change the line spacing from 1.5 lines to single space.
  • Use the line spacing and paragraph spacing features to practice how they can change your document.
  • Be sure to use the Undo feature (from Edit on the main menu or the Undo arrow on the toolbar) to undo any changes you may have made while exploring these features.
  • Save and close the document.

  /en/word2003/margins/content/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word
 • Formatting Paragraphs In Microsoft Word 2007
 • Word 2013: Line And Paragraph Spacing
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Và Xóa Ngắt Trang (Page Break) Trong Word
 • Chèn Dấu Ngắt Trang Trong Microsoft Word 2010
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Line And Paragraph Spacing Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Khoảng Cách Chuẩn Giữa Các Dòng Trong Word
 • Định Dạng Văn Bản Để Có Một File Word Chuẩn
 • Khắc Phục Các Trục Trặc Với Khoảng Cách Dòng Trong Word 2010
 • Bài 5. Định Dạng Đoạn Văn
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ms Word 2010
 • Định dạng khoảng cách dòng

   Bôi đen văn bản bạn muốn định dạng.

   Trên tab Home, chọn Line and Paragraph Spacing. Sau đó lựa chọn khoảng cách dòng mà bạn muốn dãn .

   Văn bản sẽ thay đổi theo đúng khoảng cách mà bạn đã chọn:

  Tùy chỉnh độ dãn dòng

  Bạn có thể tự điều chỉnh không giới hạn khoảng cách dòng trong menu Line and Paragraph Spacing. Để điều chỉnh khoảng cách chính xác chọn Line Spacing Options trên thanh công cụ. Lập tức, hộp Paragraph xuât hiện cùng với các tùy chỉnh bổ sung.

  • Exactly: Khoảng cách dòng được đo với đơn vị là point (pt). Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng cỡ chữ là 12pt thì có thể sử dụng độ dãn dòng là 15 pt.
  • At least: Giống với tùy chỉnh Exaclty, bạn có thể chọn kích cỡ pt tùy ý. Lưu ý, nếu cỗ chữ của các chữ trên cùng một dòng không giống nhau, khoảng cách này sẽ được dãn với chữ lớn hơn.
  • Multiple: Trong tùy chỉnh này, bạn sẽ nhập độ dãn dòng mong muốn. Ví dụ, chọn Muptiple và sửa độ dãn là 1,2, văn bản sẽ dãn hơn một chút so với văn bản để khoảng cách đơn. Nếu bạn muốn các dòng co lại, chọn giá trị thấp hơn như 0.9 chẳng hạn.

  Khoảng cách đoạn

  Với những thao tác tương tự, bạn có thể định dạng khoảng cách trước và sau của các đoạn văn với nhau. Công cụ này thuận tiện cho việc phân đoạn, tiêu đề và tiêu đề phụ.

  Định dạng khoảng cách đoạn

  Ví dụ bạn muốn dãn khoảng cách giữa các đoạn văn bản với nhua để dễ nhìn, dễ đọc hơn. Các thao tác như sau:

   Bôi đen một hoặc nhiều đoạn văn bản bạn muốn định dạng.

   Chọn lệnh Line and Paragraph Spacing trong tab Home. Tiếp theo, kích Add Space Before Paragraph hoặc Remove Space After Paragraph từ menu xuất hiện. Nhưng ở ví dụ này, chúng ta sẽ chọn Add Space Before Paragraph.

  Chú ý: Nếu sử dụng Office 2010 thì bạn có thể sử dụng tính năng tiện ích Set as Default của Word để lưu tất cả thay đổi định dạng bạn vừa điều chỉnh, sau đó Word sẽ tự động áp dụng chúng cho những văn bản tiếp theo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Căn Lề Chuẩn Nhất Trong Word 2007, 2010, 2013, 2022
 • Hướng Dẫn Cách Ngắt Trang, Chia Trang Trong Word Cho Người Mới
 • Cách Xoay Ảnh Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Hướng Dẫn Viết Chữ Dọc Trong Word
 • Cách Xoá Trang Trắng Trong Word 2022, 2013, 2010 Và 2007
 • Word 2022: Line And Paragraph Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Formatting Paragraphs In Word 2022
 • Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word 2022 “chỉ 1 Nốt Nhạc”
 • Tìm Hiểu Chức Năng Thay Thế
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Find & Replace Trong Word 2010 Từ A
 • Tạo Mục References/nguồn Tham Khảo Tự Động Trong Word
 • /en/word2016/indents-and-tabs/content/

  Introduction

  As you design your document and make formatting decisions, you will need to consider line and paragraph spacing. You can increase spacing to improve readability and reduce it to fit more text on the page.

  Optional: Download our practice document.

  Watch the video below to learn how to fine tune line and paragraph spacing in your documents.

  About line spacing

  Line spacing is the space between each line in a paragraph. Word allows you to customize the line spacing to be single spaced (one line high), double spaced (two lines high), or any other amount you want. The default spacing in Word is 1.08 lines, which is slightly larger than single spaced.

  In the images below, you can compare different types of line spacing. From left to right, these images show default line spacing, single spacing, and double spacing.

  Line spacing is also known as leading (pronounced to rhyme with wedding).

  To format line spacing

  1. Select the text you want to format.

  2. The line spacing will change in the document.

  Fine tuning line spacing

  Your line spacing options aren’t limited to the ones in the Line and Paragraph Spacing menu. To adjust spacing with more pcision, select Line Spacing Options from the menu to access the Paragraph dialog box. You’ll then have a few additional options you can use to customize spacing.

   Exactly:When you choose this option, the line spacing is measured in points, just like font size. For example, if you’re using 12-point text, you could use 15-point spacing.
  • At least: Like the the Exactly option, this lets you choose how many points of spacing you want. However, if you have different sizes of text on the same line, the spacing will expand to fit the larger text.
  • Multiple: This option lets you type the number of lines of spacing you want. For example, choosing Multiple and changing the spacing to 1.2 will make the text slightly more spad out than single-spaced text. If you want the lines to be closer together, you can choose a smaller value, like 0.9.

  Paragraph spacing

  Just as you can format spacing between lines in your document, you can adjust spacing before and after paragraphs. This is useful for separating paragraphs, headings, and subheadings.

  To format paragraph spacing:

  In our example, we’ll increase the space before each paragraph to separate them a bit more. This will make it a little easier to read.

  1. Select the paragraph or paragraphs you want to format.

  2. The paragraph spacing will change in the document.

  From the drop-down menu, you can also select Line Spacing Options to open the Paragraph dialog box. From here, you can control how much space there is before and after the paragraph.

  You can use Word’s convenient Set as Default feature to save all of the formatting changes you’ve made and automatically apply them to new documents. To learn how to do this, read our article on Changing Your Default Settings in Word.

  Challenge!

  1. Open our practice document.
  2. Select the the date and the address block. This starts with April 13, 2022, and ends with Trenton, NJ 08601.
  3. Change the spacing before the paragraph to 12 pt and the spacing after the paragraph to 30 pt.
  4. Select the body of the letter. This starts with I am exceedingly and ends with your consideration.
  5. Change the line spacing to 1.15.
  6. When you’re finished, your page should look like this:

  /en/word2016/lists/content/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ký Hiệu Phi Và Cách Chèn Ký Hiệu Phi Trong Word, Execl Và Autocad
 • Cách Điều Chỉnh Giãn Khoảng Cách Giữa Các Dòng Trong Word 2010
 • Word 2010: Line And Paragraph Spacing
 • Hướng Dẫn Tạo Và Xóa Ngắt Trang Trong Word
 • Các Đơn Vị Dùng Cho Font Chữ Trên Máy Tính
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Line Và Paragraph Spacing Trong Word 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo List Trong Word 2022
 • Cách Sửa Lỗi Dòng Bị Cách Xa Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Hướng Dẫn Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Microsoft Word
 • Chèn Ký Hiệu Phi Trong Word 365, Word 2022, Word 2022, Word 2013, Word 2010, Word 2007, Word 2003
 • Cách Khôi Phục Chế Độ View Room Hoặc Mất Thanh Thước Dọc
 • Ngoài vấn đề thụt lề văn bản khi định dạng trong Word 2022, bạn cũng cần chú ý tới khoảng cách dòng hoặc đoạn văn nữa. Bài viết hướng dẫn sử dụng line và paragraph spacing trong Word 2022 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng với các thao tác step by step cực kỳ đơn giản.

  Line và paragraph spacing hay còn gọi là khoảng cách giữa các dòng, khoảng cách giữa các đoạn. Rõ ràng bạn có thể tăng hoặc giảm khoảng cách giữa chúng để cải thiện khả năng đọc và trình bày rõ ràng, mặc lạc hơn trong một văn bản có nhiều dòng hoặc nhiều đoạn.

  Khoảng cách dòng (line spacing)

  Khoảng cách dòng là khoảng hở ngăn cách 2 dòng trong một đoạn văn bản. Word cho phép bạn tùy chỉnh khoảng cách dòng thành single spaced (cao một dòng), double spaced (cao hai dòng) hoặc bất kỳ khoảng cách nào bạn muốn.

  Khoảng cách mặc định trong Word 2022 là 1.08 inch, lớn hơn một chút so với single spaced

  Để định dạng khoảng cách dòng

  Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

  Trên tab Home , bấm vào lệnh Line and Paragraph Spacing, sau đó chọn khoảng cách dòng mong muốn.

  Khoảng cách dòng sẽ thay đổi trong tài liệu.

  Điều chỉnh khoảng cách dòng

  Tùy chọn giãn cách dòng của bạn không giới hạn ở các tùy chọn trong menu Line and Paragraph Spacing . Để điều chỉnh khoảng cách với độ chính xác cao hơn, chọn Line Spacing Options từ menu để truy cập hộp thoại Paragraph .

  Sau đó, bạn sẽ có một vài tùy chọn bổ sung mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh khoảng cách.

  • Exactly: Khi bạn chọn tùy chọn này, khoảng cách dòng được chuyển sang dạng điểm ảnh, giống như kích thước phông chữ. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng văn bản 12-point , bạn có thể sử dụng khoảng cách 15-point.
  • At least: Giống như tùy chọn Exactly , điều này cho phép bạn chọn số lượng khoảng cách bạn muốn.Tuy nhiên, nếu bạn có các kích thước văn bản khác nhau trên cùng một dòng, khoảng cách sẽ mở rộng để phù hợp với văn bản lớn hơn.
  • Multiple: Tùy chọn này cho phép bạn nhập số lượng khoảng cách bạn muốn. Ví dụ: chọn Multiple và thay đổi khoảng cách thành 1,2 sẽ làm cho văn bản trải rộng hơn một chút. Nếu bạn muốn các đường gần nhau hơn, bạn có thể chọn giá trị nhỏ hơn, như 0,9.

  Khoảng cách đoạn (paragraph spacing)

  Giống như bạn có thể định dạng khoảng cách giữa các dòng trong tài liệu của mình. Bạn có thể điều chỉnh khoảng cách trước và sau của nguyên đoạn văn. Điều này rất hữu ích để phân tách các đoạn văn, tiêu đề và tiêu đề phụ.

  Để định dạng khoảng cách đoạn:

  Trong ví dụ của Vũ i Tờ’s Blog, mình sẽ tăng không gian trước mỗi đoạn để tách chúng thêm một chút. Điều này sẽ làm cho nó dễ đọc hơn một chút.

  Chọn đoạn văn hoặc đoạn bạn muốn định dạng.

  Trên tab Home , bấm vào lệnh Line and Paragraph Spacing. Nhấp vào Add Space Before Paragraph hoặc Remove Space After Paragraph từ menu thả xuống. Trong ví dụ, mình sẽ chọn Add Space Before Paragraph.

  Khoảng cách đoạn sẽ thay đổi trong tài liệu.

  Từ menu thả xuống, bạn cũng có thể chọn Line Spacing Options để mở hộp thoại đoạn văn bản. Từ đây, bạn có thể kiểm khoảng không gian trước và sau của đoạn văn.

  Để thuận tiện hơn cho lần sử dụng sau. Bạn có thể sử dụng nút Set as Default để save tất cả các thay đổi định dạng mà bạn đã thực hiện. Những định dạng này sẽ tự động áp dụng cho các tài liệu mới. Rất nhanh và hay.

  Luyện tập sử dụng line và paragraph spacing trong Word 2022

  1. Chọn ngày và khối địa chỉ. Bắt đầu với April 13, 2022, và kết thúc bằng Trenton, NJ 08601.
  2. Thay đổi khoảng cách trước đoạn văn thành 12 pt và khoảng cách sau đoạn văn thành 30 pt.
  3. Chọn phần thân của bức thư. Bắt đầu với I am exceedingly và kết thúc với your consideration.
  4. Thay đổi khoảng cách dòngthành 1.15.

  Khi bạn hoàn thành, trang của bạn sẽ trông như thế này:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 9): Sử Dụng Line And Paragraph Spacing
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 12): Cách Ngắt Trang, Ngắt Đoạn
 • Cách Thêm Hoặc Xóa Dòng Và Cột Của Bảng Trong Ms Word 2003
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word Cực Dễ
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007, 2003 Cực
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 9): Sử Dụng Line And Paragraph Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Line Và Paragraph Spacing Trong Word 2022
 • Cách Tạo List Trong Word 2022
 • Cách Sửa Lỗi Dòng Bị Cách Xa Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Hướng Dẫn Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Microsoft Word
 • Chèn Ký Hiệu Phi Trong Word 365, Word 2022, Word 2022, Word 2013, Word 2010, Word 2007, Word 2003
 • Khi chỉnh sửa và định dạng văn bản, bạn sẽ cần lưu ý đến công cụ Line và Paragraph Spacing – khoảng cách dòng và đoạn. Bạn có thể tăng khoảng cách giữa các chữ, các dòng và các đoạn để hỗ trợ việc đọc dễ dàng hơn hoặc giảm khoảng cách để các chữ có thể nằm trong cùng một trang.

  A. Khoảng cách giữa các dòng

  Line spacing là khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn. Microsoft Word cho phép bạn tùy chỉnh khoảng cách dòng như single spaced ( cách đơn), double spaced ( cách hàng đôi), hoặc một khoảng cách bất kỳ mà bạn muốn. Khoảng cách mặc định trong Word 2013 là 1,08 dòng, lớn hơn một chút so với khoảng cách dòng đơn.

  I. Định dạng khoảng cách dòng:

  1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

  2. Trên tab Home, nhấp vào lệnh Line and Paragraph Spacing. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.

  3. Di chuyển chuột qua các tùy chọn khác nhau. Một bản xem trước của khoảng cách dòng sẽ xuất hiện trong văn bản tài liệu. Chọn khoảng cách dòng mà bạn muốn sử dụng.

  4. Khoảng cách dòng trong văn bản sẽ thay đổi.

  II. Tùy chỉnh khoảng cách dòng

  Bạn có thể điều chỉnh không giới hạn khoảng cách dòng trong menu Line and Paragraph Spacing. Để điều chỉnh khoảng cách chính xác, chọn Line Spacing Options trên thanh công cụ, hộp Paragraph sẽ xuât hiện cùng với các tùy chỉnh bổ sung.

  • Exactly: Khi chọn tùy chọn này, khoảng cách dòng được đo với đơn vị là point (pt), giống như kích thước phông chữ. Nhìn chung, khoảng cách giữa các dòng sẽ lớn hơn một chút so với kích thước phông chữ. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng cỡ chữ là 12pt thì có thể sử dụng độ dãn dòng là 15pt.
  • At least: Giống với tùy chỉnh Exaclty, tùy chỉnh này cho phép bạn có thể chọn kích cỡ pt tùy ý. Tuy nhiên, nếu kích cỡ các chữ trên cùng một dòng khác nhau, khoảng cách này sẽ được dãn với chữ lớn hơn.
  • Multiple: Trong tùy chỉnh này, bạn sẽ nhập độ dãn dòng mong muốn. Ví dụ, chọn Muptiple và sửa độ dãn là 1,2; văn bản sẽ dãn hơn một chút so với văn bản để khoảng cách đơn. Nếu bạn muốn các dòng co lại, chọn giá trị thấp hơn như 0,9 chẳng hạn.

  B. Khoảng cách đoạn

  Theo mặc định, khi bạn bấm phím Enter, Word 2013 di chuyển điểm chèn xuống xa hơn so với một dòng trên trang. Điều này tự động tạo khoảng trống giữa các đoạn. Cũng như bạn có thể định dạng khoảng cách giữa các dòng trong văn bản tài liệu, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách trước và sau các đoạn văn với nhau. Điều này rất hữu ích cho việc phân đoạn, tiêu đề và tiêu đề phụ.

  Định dạng khoảng cách đoạn văn:

  Ví dụ trong phần này, chúng ta sẽ tăng khoảng cách trước mỗi đoạn để tách biệt chúng và tạo cảm giác dễ nhìn.

  1. Chọn một hoặc các đoạn văn mà bạn muốn định dạng.

  2. Trên tab Home, chọn lệnh Line and Paragraph Spacing. Tiếp theo, nhấp vào Add Space Before Paragraph hoặc Remove Space After Paragraph từ menu thả xuống. Một bản xem trước khoảng cách đoạn văn sẽ xuất hiện trong văn bản tài liệu.

  3. Chọn khoảng cách giữa các đoạn tùy ý. Nhưng ở ví dụ này, chúng ta sẽ chọn Add Space Before Paragraph.

  4. Khoảng cách của đoạn văn sẽ thay đổi.

   Từ trình đơn thả xuống, bạn cũng có thể chọn Line Spacing Options (Tùy chọn khoảng cách dòng) để mở hộp thoại Paragraph. Từ đây, bạn có thể kiểm soát dòng khoảng cách trước và sau đoạn văn.

   Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Set as Default của Word để lưu tất cả những thay đổi định dạng mà bạn đã thực hiện và tự động áp dụng chúng vào các tài liệu mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 12): Cách Ngắt Trang, Ngắt Đoạn
 • Cách Thêm Hoặc Xóa Dòng Và Cột Của Bảng Trong Ms Word 2003
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word Cực Dễ
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007, 2003 Cực
 • Các Phím Tắt Hiệu Quả Cho Microsoft Office Trên Macos
 • Chèn Công Thức Toán Học Vào Powerpoint 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Thuyết Trình Ấn Tượng Hơn Với Những Mẹo Hay Trong Powerpoint 2013
 • Thêm Header & Footer Trong Powerpoint 2010
 • Sử Dụng Format Painter Trong Powerpoint Và Word
 • Top 51 Mẫu Slide Powerpoint Đẹp Phục Vụ Cho Thuyết Trình
 • Cách Chỉnh Sửa Hình Ảnh
 • Những người thường xuyên làm việc với công thức toán học trong các phần mềm văn phòng không thể không biết đến những cái tên như Microsoft Equation Editor, MathType, những công cụ hỗ trợ rất tốt việc soạn thảo văn bản toán học. Nhưng chắc chắn nhiều bạn sẽ bỡ ngỡ khi sử dụng các công cụ này trong bộ Office 2010, nhất là đối với Powerpoint 2010. Bài viết này sẽ giới thiệu cách sử dụng tiện ích Microsoft Equation Editor và phần mềm MathType trong Microsoft PowerPoint 2010.

  1. Microsoft Equation Editor

  Trong các bộ ứng dụng văn phòng trước đây (từ Microsoft Offi ce 2007 trở về trước), tiện ích Equation Editor chỉ được hỗ trợ đối với ứng dụng Microsoft Word. Trong Microsoft Offi ce 2010, tiện ích Equation Editor đã được tích hợp vào PowerPoint 2010, giúp cho người thuyết trình đỡ vất vả hơn khi làm việc với các công thức toán học. Đầu tiên, bạn khởi động ứng dụng Microsoft PowerPoint 2010 rồi bấm vào menu Insert trong giao diện chính. Trong thanh công cụ hiện ra, bạn tìm đến mục Symbols và bấm vào nút Equation (biểu tượng hình chữ pi). Ở danh sách hiện ra, chọn một dạng công thức toán cần nhập như Area of Circle, Binomial Theorem, Expansion of a sum, Fourier Series, Pythagorean Theorem, Taylor Expansion… Khi đó sẽ xuất hiện một thanh công cụ Equation Tools được thiết kế theo dạng thẻ và sắp xếp theo từng dạng toán: phân số, số mũ, căn thức, tích phân, lượng giác, giới hạn, ma trận…

  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Microsoft Equation Editor theo dạng cửa sổ riêng như trước đây bằng cách bấm nút Object trong mục Text ở menu Insert. Trong hộp thoại Insert Object, bạn chọn Microsoft Equation 3.0 rồi bấm OK là mở được cửa sổ Equation Editor.

  2. MathType

  MathType là một trình soạn thảo công thức toán học mạnh mẽ, hỗ trợ add -in tích hợp vào bộ ứng dụng văn phòng Microsoft. Nhưng vấn đề thường gặp là add -in này không tương thích với bộ ứng dụng Microsoft Offi ce 2010 (từ phiên bản MathType 6.5 trở xuống), tức là, không xuất hiện thông báo kích hoạt macro sau khi cài đặt MathType (ở Offi ce 2007 xuất hiện thanh thông báo Security Warning bên dưới thanh ribbon, ở Offi ce 2003 xuất hiện hộp thoại thông báo).

  Lưu ý, cách làm này chỉ thực hiện đối với phiên bản MathType 6.5 trở xuống và nếu có thể thì bạn nên trang bị MathType 6.7 để được tự động tích hợp đầy đủ tính năng vào Offi ce 2010.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Đổi Hình Nền Slide Trong Powerpoint, Chèn Background
 • Phối, Tách Hoặc Xóa Ô Của Bảng
 • Cách Vẽ Trên Powerpoint Với Draw Đơn Giản, Nhanh Chóng
 • Cách Tạo Ảnh Động, Gif Bằng Powerpoint Trên Máy Tính
 • Chuyển Bản Trình Bày Thành Video
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100