Tính Sumif Trong Excel / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Hàm Sumif Trong Excel Tính Tổng Có Điều Kiện

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Tính Năng Fill Justify Trong Excel
 • Hướng Dẫn Viết Hàm Tính Quý Trong Năm Đơn Giản Với Vba
 • How To Change Uppercase To Proper Or Title Case In Microsoft Excel?
 • Cách Sử Dụng Hàm Unique Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Frequency Trong Excel / Làm Thế Nào Để
 • Hàm sumif trong excel là một hàm được sử dụng để tính tổng có điều kiện trong excel. Có thể áp dụng hàm sumif trong excel trong các phiên bản Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013. Bài viết này Hiếu sẽ giới thiệu cụ thể cho các bạn về khái niệm và định nghĩa, cách sử dụng,… Các bạn kế toán cần ghi nhớ để có thể vận dụng và mang lại hiệu qủa cao nhất trong công việc.

  1, Định nghĩa, cú pháp và ví dụ về hàm sumif trong excel:

  Hàm sumif trong excel là hàm tính tổng có điều kiện được sử dụng khá nhiều trong kế toán. Hàm này giúp tính toán các số liệu một cách chính xác và hiệu quả trong các công việc của bạn.

  1.1, Định nghĩa

  Hàm sumif trong excel là hàm excel được sử dụng để tính tổng có 01 điều kiện trong excel.

  Hàm sumif trong excel thường được dùng trong kế toán để thực hiện các công việc sau:

  • Tính tổng tiền phụ cấp cho nhân viên.
  • Tính lương nhân viên theo các điều kiện nào đó.
  • Kết chuyển các bút toán cuối kỳ.
  • Lập bảng cân đối phát sinh trong tháng/năm, hay bảng nhập xuất tồn kho,…từ bảng nhập liệu.

  1.2, Ví dụ về hàm Sumif

  Tính tổng lương theo từng cấp bậc:

  Đây là ví dụ về 10 người nhưng áp dụng cho danh sách trên 10.000 người. Không cần công tay mất thời gian và có được độ chính xác cực cao.

  1.3, Cú pháp hàm SUMIF trong excel:

  =SUMIF(range, criteria, [sum_range]) hay SUMIF( Vùng điều kiện, Điều kiện, Vùng tính tổng)

  Giải thích hàm:

  =SUMIF(….): Là cú pháp lệnh bắt buộc.

  Range (bắt buộc): Là vùng chọn ( cùng điều kiện) có chứa các ô điều kiện. ở ví dụ là cột E5-E10 chứa dánh sách chức vụ từng người.

  Criteria (bắt buộc): Là điều kiện, cấp bậc nên có thể ở dạng số, dạng chữ hay ô tham chiếu, biểu thức hoặc hàm xác định sẽ cộng những ô nào. Ví dụ như tính tổng lương cho trưởng phòng thì điều kiện là ” Trưởng phòng”

  Sum_range (tùy chọn): Vùng chọn thực tế mà các bạn cần tính tổng. Ở ví dụ này là cột Tổng thực lĩnh G5 đến G14.

  Các bước cụ thể sử dụng hàm SUMIF trong Excel:

  Bước 1: Xác định rồi chọn vùng chứa các ô điều kiện

  Bước 2: Nhập vào hàm điều kiện

  Bước 3: Chọn vùng chọn để thỏa mãn điều kiện mà công việc yêu cầu.

   Lúc này Hàm sumif sẽ được viết như sau:

  1.4, Hàm sumif trong excel có 2 cách viết:

  Khi thấy ở trên có 2 cách viết tính tổng lương cho các cấp bậc trong công ty, khác nhau về ĐIỀU KIỆN tính tổng.

  • Cách 1: Tại điều kiện tính tổng ta sử dụng chuỗi Text. Các chuỗi text trong excel thì ta để trong dấu ” “.
  • Cách 2: Sử dụng địa chỉ ô thay vì nhập chuỗi Text. Viết địa chỉ chứa giá trị của chuỗi text như trưởng phòng là K11.

  Các bạn nên ghi nhớ và sử dụng cách thứ hai vì đơn giản hơn và giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn.

  2, Các lưu ý quan trọng khi sử dụng hàm sumif trong excel:

  2.1, Thêm dấu $ trong công thức tai vùng điều kiện và vùng tính tổng:

  Trong excel chúng ta sử dụng dấu $ để cố định dòng hoặc cố định cột. Nên khi sử dụng chúng ta chỉ cần viết công thức cho ô thứ nhất sau đó copy cho các ô còn lại rất nhanh chóng.

  Khi các bạn không sử dụng dấu $ để cố định vùng tính tổng và vùng điều kiện. Thì địa chỉ vùng sẽ bị thay đổi khi copy sang dòng hay các cột khác và sai kết quả.

  2.2, Cách tính tổng với điều kiện bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn một giá trị cho trước.

  Ví dụ: nếu muốn tính lương với những người có mức lương < 5.000.000. Thì ta sẽ làm như sau:

  Sử dụng hàm sumif trong excel để tính tổng các điều kiện lớn hơn, bằng hay nhỏ hơn như sau:

  = SUMIF( G5:G14, “<“&5000000,”G5:G14)= 10.800.000

  2.3, Dùng hàm sumif trong excel để tính tổng các giá trị khác 1 giá trị nào đó:

  Ví dụ: Yêu cầu tính lương của tất cả công ty trừ những người có cấp bậc Trưởng phòng.

  Yêu cầu: tính tổng với điều kiện KHÁC Trưởng phòng.

  Và viết hàm sumif trong excel để tính tổng như sau:

  2.4, Tính tổng nâng cao với dấu (*)

  Ví dụ: tính tiền lương của những người mang họ Phạm. Cái này sẽ khó hơn vì có nhiều người mang họ Phạm khác nhau.

  Xử lý: Ta kết hợp dấu * ngay sau chữ Phạm tại điều kiện.

  Cụ thể:

  = SUMIF(D5:D14, “Phạm*”, G5:G14)= 20.500.000

  Tương tự như vậy thì chúng ta có thể dùng công thức để tính tiền lương của Nhân viên theo vùng điều kiện là cột Mã nhân viên. Không cần sử dụng cột cấp bậc.

  Công thức:

  Tổng tiền lương nhân viên thực lĩnh: = SUMIF(C5:C14,”NV*”,G5:G14)

  3, Vận dụng hàm sumif trong excel vào thực tế:

  Hàm sumif trong excel được sử dụng khá nhiều và mang lại giá trị thực tế cho kế toán, nhân sự,…

  Các bạn làm nhân sự yêu cầu phải báo cáo tổng số nhân sự là bao nhiêu? Nhân sự kinh doanh tháng này và tháng trước chênh lệch như thế nào. Hay chi phí các phân xưởng A, B của tháng này là bao nhiêu,…

  Lúc này bạn sẽ cần danh sách chi tiết lương toàn công ty. Rồi sau đó dựa vào từng điều kiện phòng hay phân xưởng yêu cầu để tính lương hoặc số lượng nhân sự.

  Sử dụng hàm sumif trong excel để tính:

  Tổng tiền lương phòng A = Sumif( Cột phòng ban, “phòng A”, cột thực lĩnh)

  Tổng lương của phân xưởng B= Sumif ( Cột phân xưởng, “Phân xưởng B”, Cột lương thực lĩnh)

  Số lượng nhân sự Công đoạn dệt= Sumif ( Cột công đoạn, ” Dệt”, Cột số lượng nhân sự.

   Ứng dụng về tổng hợp báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa:

  Trong một kì thì sẽ nhập nhiều hàng hóa và để thống kê số lượng hay doanh thu từng mặt hàng. Các bạn sẽ sử dụng hàm tính tổng có điều kiện.

  Sử dụng hàm sumif trong excel như sau:

  Tổng số lượng của mặt hàng A= Sumif ( CỘt mã hàng, mã hàng A, cột số lượng)

  Tổng doanh thu ngày 15= Sumif ( Cột ngày tháng, ngày 15, cột doanh thu)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Sumifs Trong Excel Tính Tổng Nhiều Điều Kiện
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Dùng Hàm Vlookup Cơ Bản Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Làm Bảng Lương Đơn Giản Nhất Trên Excel!
 • Cách Làm Bảng Tính Lương Hàng Tháng Trên Excel 2022
 • Một Số Hàm Cơ Bản Trong Excel
 • Hàm Sumifs Trong Excel Tính Tổng Nhiều Điều Kiện

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Sumif Trong Excel Tính Tổng Có Điều Kiện
 • Cách Sử Dụng Tính Năng Fill Justify Trong Excel
 • Hướng Dẫn Viết Hàm Tính Quý Trong Năm Đơn Giản Với Vba
 • How To Change Uppercase To Proper Or Title Case In Microsoft Excel?
 • Cách Sử Dụng Hàm Unique Trong Excel
 • Hàm sumifs trong excel là một hàm được nâng cấp từ hàm sumif từ phiên bản Excel 2007 trở đi. Và là hàm tính tổng nhiều điều kiện trong Excel. Hôm nay hiếu sẽ giới thiệu cho các bạn về cú pháp, định nghĩa. Cũng như cách vận dụng nó một cách hiệu quả nhất trong công việc.

  1, Hàm sumifs trong excel là gì?

  Hàm sumifs trong excel là một hàm dùng để tính tổng có nhiều điều kiện. Hàm tính tổng các ô trong một vùng hay phạm vi lựa chọn để thỏa mãn một hay nhiều điều kiện khác nhau

  Lưu ý: Hàm sumifs trong excel chi được sử dụng ở các phiên bản Excel 2007, 2010 và 2013. Không sử dụng được cho Excel 2003.

  2, Cú pháp hàm sumifs trong excel tính tổng nhiều điều kiện:

  =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…)

  Trong đó:

  – sum_range: là tham số bắt buộc, vùng tính tổng bao gồm các ô cần tính tổng như các số hoặc tên, phạm vi hoặc tham chiếu các ô có chứa các số. Giá trị trống và giá trị chuỗi text được bỏ qua.

  – criteria_range1: Vùng điều kiện 1: phạm vi cần phải đánh giá bằng điều kiện, bắt buộc.

  – criteria1: điều kiện tính tổng số số 1, dưới dạng một số, biểu thức hay tham chiếu ô, bắt buộc.

  – criteria_range2,criteria2,… : tùy chọn các phạm vi và điều kiện bổ sung khác. Hàm sumifs trong excel cho phép tối đa 127 cặp criteria_range,criteria.

  Lưu ý khi sử dụng hàm sumifs trong excel

  – Mỗi ô trong vùng điều kiện, phạm vi sum_range sẽ được cộng tổng lại. Khi nó thỏa mãn tất cả các điều kiện tương ứng đã có xác định là đúng cho ô đó.

  – Các ô trong vùng sum_range có chứa TRUE được xem là 1, các ô chưa FALSE được xem là 0.

  – Với criteria_range phải có cùng một kích thước và hình dạng giống với sum_range. Tức là criteria_range và sum_range phải giống nhau có cùng số hàng và cùng số cột.

  – Trong phần điều kiện criteria thì có thể sử dụng các ký tự đại diện như dấu hỏi chấm (?) thay cho một ký tự đơn nào đó, dấu sao (*) sẽ thay cho một chuỗi kí tự nào đó. Nếu trường hợp điều kiện là dấu hỏi chấm hay dấu sao thì nhập thêm dấu ~ ở phía trước đó.

  3, Ví dụ sử dụng hàm sumifs trong excel:

  Yêu cầu: Cho bảng kê bán hàng của công ty ABC. Có số lượng và doanh số bán hàng của ba mặt hàng khác nhau tại 2 cửa hàng.

  Hãy xác định doanh số bán hàng của Cam 1 của cửa hàng LA từ đầu tháng đến bây giờ là bao nhiêu?

  Với 2 dòng tô vàng như trên thì các bạn dễ tính ra nhưng với 1000 dòng thì các bạn khó mà tính chính xác được.

  Cần thỏa mãn được 2 điều kiện là Cam 1 và LA:

  = SUMIFS(“Thành tiền”, ” Cửa hàng”, “LA”, “Tên hàng”, “Cam 1”)

  Vùng tính tổng: Thành tiền.

  ” Cửa hàng”, “LA”: nhóm vùng điều kiện và điều kiện số 1.

  “Tên hàng”, “Cam 1”: nhóm vùng điều kiện và điều kiện số 2.

  Từ đấy ta áp dụng vào bảng tính bằng các ô địa chỉ là xong:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Dùng Hàm Vlookup Cơ Bản Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Làm Bảng Lương Đơn Giản Nhất Trên Excel!
 • Cách Làm Bảng Tính Lương Hàng Tháng Trên Excel 2022
 • Một Số Hàm Cơ Bản Trong Excel
 • Tổng Hợp Các Hàm Trong Excel 2003 2007 2010 2013 Cơ Bản Nâng Cao
 • Hàm Sumif / Sumifs Tính Tổng Theo Điều Kiện

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cho Học Sinh Và Sinh Viên Trong Excel
 • Hàm Stdevp Trong Excel, Hàm Tính Độ Lệch Chuẩn, Ví Dụ Và Cách Dùng
 • Cpk Là Gì? Về Chỉ Số Khả Năng Xử Lý Có Thể Bạn Quan Tâm
 • Các Chỉ Số Năng Lực Để Kiểm Soát Qui Trình
 • Cách Tính Giá Phòng Khách Sạn Trong Excel Dùng Hàm Vlookup, Hlookup, M
 • Chắc hắn các bạn đã gặp phải trường hợp cần phải tính tổng theo 1 hay nhiều điều kiện trong Excel. Để làm được điều này chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMIF để tính tổng theo 1 điều kiện và SUMIFS để tính tổng theo nhiều điều kiện.

  Hàm SUMIF – cú pháp và cách sử dụng:

  Với hàm SUMIF, các bạn sẽ tính được tổng dựa trên 1 điều kiện duy nhất. Cú pháp như sau:

  • Tính tổng doanh thu trong tháng 1 cho 1 công ty
  • Tính tổng doanh thu của một nhân viên A
  • Tính tổng doanh thu của năm 2022 trở về trước
  • Tính tổng

  =SUMIF(A2:A6,2016,B2:B6)

  Ở đây, để thuận tiện nhất cho việc sử dụng SUMIF cũng như chuẩn bị cho những ví dụ phức tạp hơn, chúng ta có thể viết số 2022 vào 1 ô trên Excel, ví dụ ô C1 chẳng hạn. Như vậy khi chúng ta thay đổi ô điều kiện C1 thì kết quả của hàm SUMIF cũng sẽ thay đổi theo một cách dễ dàng và chúng ta không cần sửa lại công thức.

  =SUMIF(A2:A6,C1,B2:B6)

  Hàm SUMIFS – cú pháp và cách sử dụng:

  Hàm SUMIFS sẽ giúp các bạn tính tổng dựa trên nhiều hơn một điều kiện. Tất nhiên các bạn cũng có thể dùng hàm này để tính toán nếu các bạn chỉ có 1 điều kiện, như vậy bạn sẽ phải viết nhiều hơn 1 chữ s. Cú pháp như sau

  Để hiểu được công thức này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào ví dụ minh hoạ sau đây.

  Trong ví dụ này, bạn cần tính xem nhân viên A trong năm 2022 có doanh số bán hàng là bao nhiêu

  Công thức của chúng ta để giải quyết bài toán này là

  =SUMIFS(B2:B6,A2:A6,E1,C2:C6,F1)

  Việc lưu điều kiện ra ngoài, không viết vào trực tiếp vào trong công thức sẽ giúp chúng ta có 1 công thức linh hoạt hơn, khi thay đổi điều kiện cũng dễ dàng hơn và tránh được lỗi khi làm việc với những công thức phức tạp.

  Nếu bảng dữ liệu của các bạn bên dưới không có dữ liệu nào nữa, chúng ta có thể viết công thức SUMIFS như sau, sẽ gọn hơn rất nhièu:

  mời các bạn theo dõi 2 videos sau đây và đừng quên download tài liệu kèm theo bên dưới.

  Video nâng cao về 2 hàm SUMIF và SUMIFS sẽ giúp các bạn sử dụng các ký tự dấu sao và hỏi chấm để tính tổng nâng cao:

  Ngoài hàm SumIf, SumIfS giúp tính tổng theo nhiều điều kiện, chúng ta còn có thể sử dụng các hàm khác như SUMPRODUCT để làm việc này. Trong thực tế thì yêu cầu tính toán và đặc điểm dữ liệu sẽ quyết định tới việc chúng ta sẽ cần dùng hàm nào, dùng như thế nào. Do đó bạn cần bổ sung thêm cho mình càng nhiều kiến thức về hàm, về tổ chức dữ liệu thì càng thuận lợi khi làm việc.

  Tiếp đó là việc cần phải kết hợp các công cụ của Excel để tăng hiệu quả công việc như: định dạng dữ liệu, định dạng theo điều kiện, trích lọc, sắp xếp, báo cáo bằng Pivot Table, vẽ biểu đồ…

  Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học Excel từ cơ bản đến chuyên gia dành cho người đi làm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Xử Lý Lỗi Dữ Liệu Dạng Text Trong Excel
 • Cách Lọc Và Sắp Xếp Theo Màu Ô, Màu Phông Chữ Và Biểu Tượng Trong Excel
 • Cách Tạo Danh Sách Sổ Xuống (Drop List) Trên Excel 2022
 • Cách Dùng Hàm Subtotal Trong Excel
 • Mẹo Sử Dụng Hàm Subtotal Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Sumif Và Sumifs Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Công Thức Subtotal Trong Excel
 • Mẹo Sử Dụng Hàm Subtotal Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Subtotal Trong Excel
 • Cách Tạo Danh Sách Sổ Xuống (Drop List) Trên Excel 2022
 • Cách Lọc Và Sắp Xếp Theo Màu Ô, Màu Phông Chữ Và Biểu Tượng Trong Excel
 • Thực chất hàm SumIFs là hàm tính tổng có điều kiện nâng cấp của hàm SumIF, nếu như SumIF tính tổng với 1 điều kiện thì SumIFs cho phép ta tính tổng với nhiều điều kiện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách dùng hàm tính tổng có điều kiện Sumif và SumIFs.

  Cách dùng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel

  Công dụng: Hàm SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

  Cú pháp (syntax): =SUMIF (range, criteria, [sum_range])

  Trong đó

  Range: Phạm vi các ô bạn muốn đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoăc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn có thể chứa các ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn.

  Criteria: Tiêu chí xác định các giá trị thêm vào.

  Sum_range: (tùy chọn) Các giá trị được gắn thêm. Nếu sum_range bị bỏ quá, những ô trong phạm vi đánh giá sẽ được thay thế.

  Chú ý:

  _ Khi sum_range bị bỏ qua, các ô trong phạm vi sẽ được cộng lại.

  _ Khu vực xác định có chứa chữ hay ký hiệu toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

  _ Phạm vi xác định dạng số có thể được cung cấp là số sẽ không phải dùng đến dấu ngoặc.

  _ Các ký tự ? và * đều có thể được sử dụng trong Criteria. Một dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

  Lưu ý: Để làm theo hướng dẫn các bạn có thể tải file Tại Đây

  Một ví dụ cách sử dụng hàm SUMIF đểTính tổng cột Số lượng với Tên hàng là Red Apples, như vậy chúng ta nhập công thức như hướng dẫn hình sau:

  Tính tổng các giá trị LỚN HƠN 200 trong các ô E4:E12.

  <

  =SUMIF(E4:E12,”<300″, B2:B10)

  Tính tổng các giá trị trong các ô E4:E12 nếu giá trị tương ứng trong cột A NHỎ HƠN 300.

  =

  =SUMIF(D4:D12,E4)

  Tính tổng các giá trị trong các ô D4:D12 mà có giá trị BẰNG với giá trị trong ô E4.

  Tính tổng các giá trị trong các ô F4:F12 nếu giá trị tương ứng trong cột C KHÁC với giá trị trong ô I3.

  Tính tổng các ô có giá trị Lớn hơn hoặc bằng 175 trong dải E4:E12

  <=

  =SUMIF(E4:E12,”<=150″, F4:F12)

  Tính tổng các giá trị trong các ô F4:F12 nếu giá trị trong ô tương ứng trong cột E Nhỏ hơn hoặc bằng 150

  Sử dụng SUMIF với các tiêu chí so sánh kiểu chuỗi

  Tính tổng nếu bằng

  Đối chiếu hoàn toàn: =SUMIF(C4:C12, “bananas” ,F4:F12)

  Giá trị tính tổng trong các ô F4:F12 nếu ô tương ứng trong cột C chứa chính xác từ “bananas” và không dư một từ hay kí tự nào. Các ô chứa “green bananas”, “yellow bananas” không thoả điều kiện này nên không được tính.

  Tính tổng nếu khác

  Đối chiếu từng phần: =SUMIF(C4:C12, “*bananas*”, F4:F12)

  Giá trị tính tổng trong các ô F4:F12 nếu ô tương ứng trong cột C chứa từ “bananas”, đứng độc lập hoặc đi kèm với những từ khác”. Các ô chứa “green bananas”, “yellow bananas” thoả điều kiện này nên được tính.

  Giá trị tính tổng trong các ô F4:F12 nếu ô tương ứng trong cột C chứa bất kì giá trị nào mà khác “bananas”. Nếu ô chứa “bananas” có thêm 1 số từ hay kí tự khác, ví như “yellow bananas” hoặc “Green bananas” sẽ được tính tổng.

  Giá trị tính tổng trong các ô F4:F12 nếu ô tương ứng trong cột C chứa bất kì giá trị nào mà khác “bananas”. Nếu ô chứa “bananas” có thêm 1 số từ khác. Các ô như “yellow bananas” hay “Green bananas” sẽ không được tính.

  Cách dùng hàm SUMIFS để tính tổng có điều kiện trong Excel

  Công dụng: Hàm SUMIFS là hàm tính tổng có nhiều điều kiện trong Excel

  Cú pháp (syntax): =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).

  Trong đó:

  sum_range: Vùng cần tính tổng.

  criteria_range1: Vùng điều kiện cần tính tổng, tham số bắt buộc.

  criteria1: Tiêu chí so sánh vùng điều kiện, là tham số bắt buộc.

  criteria_range2, criteria2: Tùy chọn các phạm vi và điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp criteria_range2, criteria2.

  – Các ô giá trị trong vùng tính tổng sum_range chứa giá trị True được coi là 1, False được coi là 0.

  – Đối số vùng điều kiện criteria_range phải có cùng kích thước với sum_range.

  – Trong giá trị điều kiện criteria có thể dùng kí tự thay thế ? hoặc *.

  Hãy tham khảo cách dùng hàm sumifs trong bảng sau: Tính tổng thành tiền với Tên hàng là Red Apples và có số lượng lớn hơn hoặc bằng 150.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bỏ Túi Ngay Các Kiến Thức Tổng Hợp Về Hàm Sum Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Sumproduct Nâng Cao Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Sumproduct Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Sử Dụng Hàm Rank Để Sắp Xếp Thứ Tự Trong Excel
 • Cách Sắp Xếp Theo Từng Hàng Riêng Lẻ Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Sumif Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Sumif Trong Kiểm Toán
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Công Thức Sumif Trong Excel Qua Những Ví Dụ Cụ Thể
 • How To Sort Lists In Excel 2003
 • Cách Xác Định Đơn Giá Theo Điều Kiện Trên Excel
 • Hướng Dẫn Các Cách Tính Tiền Điện Trong Excel 2022
 • Microsoft Excel cho phép bạn dễ dàng thêm các giá trị vào trong bài báo cáo hay phân tích của bạn. Hàm SUM tiêu chuẩn có thể đáp ứng đầy đủ cho bạn trong hầu hết các trường hợp, nhưng nếu như bạn muốn thực hiện tính tổng có điều kiện trong Excel, bạn cần phải sử dụng hàm SUMIF.

  Hàm SUMIF là kết hợp giữa hàm SUM và hàm IF trong Excel để cho phép bạn thêm các giá trị trong một phạm vi dữ liệu đã chọn đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Phần IF của hàm xác định dữ liệu nào sẽ khớp với tiêu chí đã chỉ định và phần SUM có nhiệm vụ tính tổng các giá trị thỏa với điều kiện đó.

  Ví dụ: Có thể bạn sẽ muốn tính tổng doanh thu hằng năm, nhưng chỉ tính các sản phẩm có doanh số bán lớn hơn 250 đơn hàng.

  Ghi chú: Các hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Excel 2022, 2022, 2013, 2010, và Excel Microsoft 365.

  Công thức hàm SUMIF trong Excel

  Trong Excel, cú pháp của hàm yêu cầu bạn phải có đầy đủ bố cục của hàm và bao gồm tên, dấu ngoặc và đối số của hàm.

  Cấu trúc của hàm SUMIF là:

  =SUMIF(Range,Criteria,Sum_range)

  Các đối số của hàm cho biết nó đang kiểm tra điều kiện nào và phạm vi dữ liệu là ở đâu để tổng hợp thông tin chính xác.

  • Range (bắt buộc): Là nhóm các ô bạn muốn đánh giá theo các tiêu chí.
  • Criteria (bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ so sánh với dữ liệu trong các ô đã chọn trong mục Range ở trên. Nếu nó tìm thấy kết quả khớp, thì nó sẽ tự động cộng dữ liệu tương ứng trong phần Sum_range. Bạn có thể nhập dữ liệu thực tế hoặc tham chiếu ô đến dữ liệu cho đối số này.
  • Sum_range (tùy chọn): Hàm sẽ cộng dữ liệu trong phạm vi những ô này nếu nó tìm thấy kết quả khớp. Trường hợp nếu như bạn bỏ trống ô này, nó sẽ tính tổng phạm vi những ô trong mục Range đầu tiên.

  Hướng dẫn dùng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel

  Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tính tổng doanh số hằng năm của những mặt hàng đã bán được hơn 250 đơn đặt hàng.

  Bước 2: Nhấp vào tab Formulas.

  Bước 3: Nhấp vào biểu tượng Math & Trig trên thanh Menu chính để mở những hàm có thể sử dụng.

  Bước 7: Chọn phạm vi các ô từ D3 đến D9 của bảng tính để nhập các tham chiếu ô này được dạng phạm vi cần tìm kiếm.

  Bước 8: Bạn chọn dòng Criteria.

  Bước 11: Tiếp theo, bạn nhấp vào dòng Sum_range.

  Mẹo: Bạn có thử sử dụng tham chiếu ô để làm giá trị Criteria.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Các Tiện Ích Excel Add
 • Tổng Hợp Các Tiện Ích Excel Add
 • Làm Cách Nào Để Tự Động Sắp Xếp Ngày Khi Ngày Được Nhập Hoặc Thay Đổi Trong Excel?
 • Làm Cách Nào Để Tự Động Sắp Xếp Cột Theo Giá Trị Trong Excel?
 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel Bằng Vba
 • Tính Tổng Các Giá Trị Giữa 2 Ngày Trong Excel Với Sumif

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tính Tổng Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Cách Tính Trung Bình Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022 1/2021
 • Cách Lập Sổ Điểm Theo Lớp Và Môn Cho Giáo Viên Trong Excel
 • Công Thức Tính Phần Trăm
 • Sự Dụng Hệ Số Biến Thiên %cv Trong Xét Nghiệm
 • Làm việc trên một báo cáo, kế hoạch đầu tư hoặc bất kỳ tập dữ liệu nào khác có ngày tháng, bạn thường có thể cần tính tổng các con số trong một khoảng thời gian cụ thể. Hướng dẫn này sẽ dạy cho bạn một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng – công thức SUMIFS với phạm vi ngày làm tiêu chí.

  Trên blog của chúng tôi và các diễn đàn Excel khác, mọi người thường hỏi cách sử dụng SUMIF cho phạm vi ngày. Vấn đề là để tính tổng giữa hai ngày, bạn cần xác định cả hai ngày trong khi Excel SUMIF hàm chỉ cho phép một điều kiện. May mắn thay, chúng tôi cũng có hàm SUMIFS hỗ trợ nhiều tiêu chí.

  Để tính tổng các giá trị trong một phạm vi ngày nhất định, hãy sử dụng công thức SUMIFS với ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm tiêu chí. Cú pháp của Hàm SUMIFS yêu cầu trước tiên bạn chỉ định các giá trị để cộng (sum_range), sau đó cung cấp các cặp phạm vi / tiêu chí. Trong trường hợp của chúng tôi, phạm vi (danh sách ngày) sẽ giống nhau cho cả hai tiêu chí.

  Xét ở trên, các công thức chung để tính tổng các giá trị giữa hai ngày có dạng sau:

  Bao gồm các ngày ràng buộc:

  Không bao gồm các ngày bị ràng buộc:

  Trong bảng bên dưới, giả sử bạn muốn tổng hợp các dự án đến hạn trong một phạm vi ngày cụ thể. Để hoàn tất, chúng tôi nhập ngày bắt đầu trong F1, ngày kết thúc trong G1 và sử dụng công thức sau để cộng ngân sách trong B2: B10 giữa hai ngày này, bao gồm:

  Ví dụ: để tổng hợp các ngân sách đến hạn trong 7 ngày qua bao gồm cả ngày của ngày, công thức là:

  Ví dụ: để nhận được tổng số ngân sách đến hạn trong 3 ngày tới, hãy sử dụng một trong các công thức sau:

  Ngày hôm nay được bao gồm trong kết quả:

  Ngày hôm nay không được bao gồm trong kết quả:

  Để tính tổng các giá trị trong phạm vi ngày đáp ứng một số điều kiện khác trong một cột khác, chỉ cần thêm một cặp phạm vi / tiêu chí nữa vào công thức SUMIFS của bạn.

  Ví dụ: để tổng hợp ngân sách trong một phạm vi ngày nhất định cho tất cả các dự án có chứa “tiền boa” trong tên của chúng, hãy mở rộng công thức với tiêu chí ký tự đại diện:

  Trong đó A2: A10 là tên dự án, B2: B10 là số tổng, C2: C10 là ngày cần kiểm tra, F1 là ngày bắt đầu và G1 là ngày kết thúc.

  Tất nhiên, không có gì ngăn cản bạn nhập tiêu chí thứ ba vào một ô riêng biệt và tham chiếu ô đó như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình:

  Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, tất cả các trường hợp sử dụng đa dạng đều tóm gọn lại một vài quy tắc đơn giản:

  Khi một ngày được nhập vào một ngày được xác định trước ô, cung cấp tiêu chí dưới dạng một chuỗi văn bản: đặt một toán tử logic trong dấu ngoặc kép để bắt đầu một chuỗi và sử dụng dấu và (&) để nối và kết thúc chuỗi. Ví dụ:

  Trong trường hợp công thức của bạn không hoạt động hoặc tạo ra kết quả sai, các mẹo khắc phục sự cố sau đây có thể làm sáng tỏ lý do tại sao nó không thành công và giúp bạn khắc phục sự cố.

  Nếu một công thức SUMIFS có vẻ đúng không trả về giá trị nào ngoài số 0, điều đầu tiên cần kiểm tra là ngày tháng của bạn có thực sự là ngày tháng và không phải là chuỗi văn bản chỉ trông giống như ngày tháng. Tiếp theo, hãy chắc chắn rằng bạn đang tính tổng các số chứ không phải các số được lưu trữ dưới dạng văn bản. Các hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn phát hiện và khắc phục những vấn đề này.

  Sử dụng cú pháp chính xác cho tiêu chí

  Xác minh logic của công thức

  Đảm bảo rằng tất cả các phạm vi đều có cùng kích thước

  Để hàm SUMIFS hoạt động chính xác, phạm vi tổng và phạm vi tiêu chí phải có kích thước bằng nhau, nếu không thì lỗi #VALUE! lỗi xảy ra. Để khắc phục, hãy đảm bảo rằng tất cả tiêu_phí các đối số có cùng số hàng và số cột như sum_range.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Tăng Dần, Giảm Dần Hoặc Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái
 • Hướng Dẫn Thêm Dòng Trống Xen Kẽ Trong Microsoft Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sort Trong Excel Từ Cơ Version Tới Phát Triển
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Sort Để Tự Động Sắp Xếp Dữ Liệu Office 365
 • Hướng Dẫn Lọc Và Sắp Xếp Lại Các Dòng Bằng Màu Nền, Màu Chữ Và Biểu Tượng Trong Excel
 • Hàm Sumifs, Cách Dùng Hàm Tính Tổng Nhiều Điều Kiện Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Mẫu Hàm Countif Và Countifs Trong Excel (Có Lời Giải)
 • Hàm Dsum Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm Dsum Và Ví Dụ Minh Họa
 • Cách Dùng Hàm Dsum Để Tính Tổng Với Điều Kiện Phức Tạp Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dsum Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Những Lưu Ý Khi Gõ Công Thức Để Tránh Nhập Bị Lỗi Trong Excel
 • Hướng dẫn dùng hàm SUMIFS trong Excel

  Cú pháp hàm SUMIFS trong Excel có dạng =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).

  Trong đó:

  • Sum_range: là các ô cần tính tổng trong bảng dữ liệu, những giá trị trống và giá trị text được bỏ qua, tham số bắt buộc phải có.
  • Criteria_range1: phạm vi cần được kiểm tra bằng điều kiện criteria1, là giá trị bắt buộc.
  • Criteria1: điều kiện áp dụng cho criteria_range1, có thể là một số, biểu thức, tham chiếu ô để xác định ô nào trong criteria_range1 sẽ được tính tổng, cũng là giá trị bắt buộc.
  • Criteria_range2,criteria2,…: tùy chọn các phạm vi và điều kiện bổ sung, tối đa 127 cặp criteria_range, criteria.

  Lưu ý khi dùng hàm SUMIFS trong Excel:

  • Mỗi ô trong vùng, phạm vi sum_range sẽ được cộng tổng khi thỏa mãn tất cả các điều kiện tương ứng đã xác định là đúng cho ô đó.
  • Các ô trong sum_range có chứa TRUE được coi là 1, các ô chứa FALSE được coi là 0.
  • Mỗi criteria_range phải có cùng kích thước vùng chọn giống với sum_range, criteria_range và sum_range phải có cùng số hàng và cùng số cột.
  • Criteria có thể dùng ký tự dấu hỏi chấm (?) thay cho ký tự đơn, dấu sao (*) thay cho một chuỗi. Nếu điều kiện là dấu hỏi chấm hay dấu sao thì phải nhập thêm dấu ~ ở phía trước, giá trị điều kiện là văn bản để trong dấu “.

  Ví dụ 1: Tính tổng sản phẩm mà nhân viên Hoài bán ra có đơn giá mặt hàng dưới 400.000đ.

  Tại ô nhập kết quả chúng ta điền công thức =SUMIFS(D2:D7,C2:C7,”Hoài”,E2:E7,”<400000″) rồi nhấn Enter.

  Trong đó:

  • D2:D7 là vùng cần tính tổng mặt hàng.
  • C2:C7 là vùng giá trị điều kiện tên nhân viên.
  • “Hoài” là điều kiện tên nhân viên cần tính số mặt hàng chứa trong vùng C2:C7.
  • E2:E7 là điều kiện mặt hàng.
  • “400.000” là điều kiện chứa mặt hàng trong vùng E2:E7.

  Ví dụ 2: Tính tổng số lượng mặt hàng bán ra của nhân viên Nga có số thứ tự < 5.

  Tại ô nhập kết quả chúng ta nhập công thức =SUMIFS(D2:D7,C2:C7,”=Nga”,A2:A7,”<5″) rồi nhấn Enter. Tại tên nhân viên “Nga” nhập dấu = hoặc bỏ dấu = đều được.

  Kết quả chúng ta được tổng các mặt hàng do nhân viên Nga bán có số thứ tự < 5 là 550 mặt hàng.

  Ví dụ 3: Tính tổng số lượng sản phẩm đã bán ra của nhân viên Nga, trừ sản phẩm khăn quàng cổ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Đếm Trong Excel Để Làm Gì? Các Hàm Đếm Chính Xác Của Excel
 • Hàm Đếm Có Điều Kiện Trong Excel: Cách Dùng Chính Xác
 • Hàm Countif Google Sheet Là Gì? Cách Sử Dụng Chính Xác
 • Hướng Dẫn Hàm Cell Tra Cứu Ô Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel
 • Cách Dùng Sumif Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Sumif Trong Excel Với Nhiều Điều Kiện
 • Hàm Sumif Trong Excel: Ví Dụ Công Thức Cụ Thể Từng Trường Hợp
 • Cách Sử Dụng Hàm Sumif Và Sumifs Trong Excel
 • Cách Dùng Công Thức Vlookup Và Hlookup Đơn Giản Và Chuẩn Nhất
 • Cách Sử Dụng Hàm Subtotal Trong Excel 2022
 • Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

  Cấu trúc và cách sử dụng hàm Sumif

  – Công dụng: Tính tổng các ô trong vùng thỏa mãn một điều kiện xác định.

  – Cú pháp: = SUMIF( range, criteria, sum_range)

  • Range: Dãy các ô để tính tổng. Có thể là ô chứa số, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số. Nếu ô chứa text hoặc rỗng sẽ được bỏ qua khi tính tổng.
  • Sum_range: Là vùng để tính tổng. Nếu bỏ qua, Excel sẽ coi như sum_range = range

  Lưu ý:

  Sum_range không nhất thiết phải cùng kích thước với range. Vùng để tính tổng thực sự được xác đinh bằng ô đầu tiên phía trên bên trái của sum_range, và bao gồm thêm những ô tương ứng với kích thước của range. Ví dụ:

  RangeSum_rangeVùng tính tổng

  A1:A5

  B1:B5

  B1:B5

  A1:C5

  B2:B3

  B2:D6

  – Khi điều kiện để tính tổng là những ký tự, SUMIF không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.

  – Có thể dùng các ký tự đại diện trong điều kiện: dấu ? đại diện cho một ký tự, dấu * đại diện cho nhiều ký tự (nếu như điều kiện là tìm những dấu ? hoặc *, thì gõ thêm dấu ~ ở trước dâu ? hay *)

  Lên đầu trang ↑

  Ví dụ áp dụng hàm SumIF

  -Ví dụ 2: do ký tự * có thể biểu diễn thay thế cho một hoặc nhiều ký tự nên điều kiện “*es” trong công thức sẽ xác định các giá trị có tận cùng là es, ví dụ như Apples, Tomatoes, ….

  -Ví dụ 3: tương tự như VD3, điều kiện “*” biểu diễn điều kiện là ô chứa bất kỳ nội dung gì.

  Lên đầu trang ↑

  Bài tập áp dụng về SumIF

  Để tăng cường khả năng sử dụng hàm Sumif trong Excel, chúng tôi xin mời các bạn luyện tập với bài tập sau:

  Lên đầu trang ↑

  Ví dụ mở đầu

  – Phân tích: Vì chỉ dùng 1 công thức Sumif nên ta cần tìm điểm chung của điều kiện về Colour of ball. Vì greenblue có 1 điểm chung (và phân biệt với các màu còn lại) là ký tự thứ 4 từ trái sang là chữ “e”.

  Do đó, chúng ta có thể sử dụng nó làm điều kiện của Sumif.

  – Công thức của chúng ta như sau: =SUMIF(C5:C13;”???e*”;D5)

  Qua ví dụ này, chúng tôi muốn lưu ý với các bạn trong cách sử dụng hàm SUMIF. Đó là, để biểu diễn điều kiện của hàm, hãy “tìm điểm chung trong cái riêng” và “điểm chung này phân biệt” với những thứ còn lại. Như vậy, các bạn sẽ thành công.

  Lên đầu trang ↑

  Tải các tài liệu, bài tập trong bài viết

  Lên đầu trang ↑

  Lời kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Sum Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Sum Trong Excel Để Tính Tổng Các Số Trong Một Phạm Vi Kèm Ví Dụ
 • Cách Dùng Hàm Sum, Sumif, Sumifs Qua Ví Dụ Hay Nhất
 • Tổng Hợp Dữ Liệu Từ Nhiều Sheet Trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 20
 • Các Cách Tính Tổng Trong Excel, Nhiều Cách Lạ Và Hay
 • Hàm Sumif Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Sumifs

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Dsum Là Gì? Cách Áp Dụng Hàm Dsum Trong Excel
 • Các Hàm Tài Chính Thông Dụng Trong Excel Cẩm Nang Nghề Nghiệp
 • Hướng Dẫn Loại Bỏ Dấu Nháy (‘) Đứng Đằng Trước Từ Số Trong Excel
 • Cách Tính Lương Theo Doanh Thu Dựa Trên Bảng Lương Excel
 • Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Lỗi Công Thức Trong Excel
 • Hàm SUMIF là gì? Sự khác nhau giữa hàm SUMIFS trong Excel với hàm SUMIF là như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cú pháp, ý nghĩa, cách sử dụng và một số cách kết hợp giữa hàm SUMIF, SUMIFS với một số hàm thông dụng khác.

  #1. Tổng quan về hàm SUMIFS

  Trong công việc hàng ngày có sử dụng đến phần mềm Excel, để cộng các giá trị cùng một điều kiện cho trước với nhau thì chúng ta thường nghĩ ngay tới hàm SUMIF. Vậy Hàm SUMIF là gì?

  Hàm SUMIF là gì?

  Hàm SUMIFS trong Excel là một trong những hàm Excel cơ bản, hàm tính toán thường được dùng trong Excel. Để tính tổng trong Excel chúng ta sẽ dùng đến hàm SUM, nếu muốn thêm 1 điều kiện nhất định cho hàm tính tổng đó sẽ dùng hàm SUMIF.

  #2. Cách sử dụng hàm SUMIFS

  #2.1. Cú pháp và cách sử dụng hàm SUMIF

  Cú pháp hàm này như sau:

  =SUMIF(range,criteria,, …)

  Bước 1: Tại ô G7, chúng ta viết công thức sau:

  =SUMIFS(F7:F21;E7:E21;”Nam”;D7:D21;”Văn phòng”)

  Trong công thức này, vùng tính tổng là từ ô F7 đến ô F21, vùng tiêu chí đánh giá thứ nhất là từ ô E7 đến ô F21, tiêu chí thứ nhất là giới tính nam, cùng tiêu chí đánh giá thứ 2 là từ ô D7 đến ô D21, tiêu chí thứ 2 là văn phòng.

  Bước 2: Bấm phím Enter, kết quả của phép tính sẽ là: 15.910.000.

  Vậy, tổng tiền lương của các nhân viên nam ở bộ phận văn phòng là 15.910.000 đồng.

  #2.3. Hàm SUMIFS nhiều điều kiện

  Ví dụ #3, Tính tổng tiền lương của nhân viên thỏa mãn các điều kiện sau:

  – Giới tính nam;

  – Thuộc bộ phận văn phòng;

  – Sinh năm 1992

  Để giải quyết bài toàn này, chúng ta thực hiện như sau:

  Bước 1: Tại ô H7, chúng ta viết công thức:

  =SUMIFS(G7:G21;F7:F21;”nam”;E7:E21;”văn phòng”;D7:D21;1992)

  Bước 2: Bấm phím Enter, chúng ta sẽ ra kết quả là: 8.110.000 đồng.

  Hỏi: Sự khác nhau giữa hàm SUMIF và SUMIFS như thế nào?

  Trả lời: Hàm SUMIF dùng để tính tổng các phần tử theo 1 điều kiện cho trước, còn SUMIFS dùng để tính tổng các phần tử thỏa mãn từ hai điều kiện trở lên.

  Hỏi: Tối đa có thể dùng bao nhiêu điều kiện trong hàm SUMIFS?

  Hỏi: Cách sử dụng các phím tắt trong Excel?

  Hỏi: Tải file hướng dẫn hàm SUMIFS tại đâu?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Consolidate Trong Excel Để Gộp Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Cách Thiết Lập Tự Động Lưu Cho File Word Và Excel Cach
 • Name Box Là Gì? Những Điều Thú Vị Về Name Box
 • Công Thức Hàm Số Mũ, Bình Phương Trong Excel
 • Hàm Abs Trong Excel Là Gì
 • Hàm Sumif Là Gì ? Cách Sử Dụng Hàm Sumif Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Hàm Logic Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chuyển Kiểu Tham Chiếu R1C1 Trong Excel
 • Sử Dụng Hàm Replace Và Substitute Trong Excel
 • Hàm Stdev Trong Excel, Hàm Ước Tính Độ Lệch Chuẩn Dựa Trên Mẫu
 • Hàm Substitute Trong Excel, Ví Dụ Minh Họa Và Cách Dùng
 • Hàm SUMIF là gì ?

  Trong Microsoft Excel , SUMIF là một công thức được sử dụng để cộng các giá trị lại với nhau trên một phạm vi ô. Hàm SUM cơ bản thêm các giá trị trong một phạm vi ô, bất kể giá trị là gì. Với SUMIF, người dùng có thể xác định các điều kiện cụ thể phải được đáp ứng cho các giá trị trong một phạm vi ô được đưa vào quy trình bổ sung.

  Công thức và cú pháp hàm SUMIF

  SUMIF( phạm vị, điều kiện, [sum_range] )

  phạm vi

  Phạm vi của các ô mà bạn muốn áp dụng các tiêu chí chống lại.

  tiêu chí

  Các tiêu chí được sử dụng để xác định các ô cần thêm.

  sum_range

  Không bắt buộc. Đây là phạm vi của các ô để tổng hợp lại với nhau. Nếu tham số này bị bỏ qua, nó sử dụng phạm vi là sum_range .

  Hàm SUMIF trả về một giá trị số.

  Áp dụng đối với

   Excel cho Office 365, Excel 2022, Excel 2022, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

  Cách sử dụng hàm SUMIF

  Hãy nhìn vào hình ảnh bên phải. Nếu bạn chỉ muốn thêm các giá trị lớn hơn năm, bạn có thể viết công thức SUMIF như sau:

  Vì các ô A2 và A5 chứa một giá trị lớn hơn năm, chúng sẽ là các ô duy nhất được cộng với nhau bởi công thức, dẫn đến giá trị là 17.

  Ví dụ về hàm SUMIF

  Sử dụng hàm sumif với con số

  Ví dụ 1: Hàm SUMIF bên dưới tính tổng các giá trị trong phạm vi A1: A5 nhỏ hơn hoặc bằng 10.

  SUMIF(A1:A5,"<=10")

  Ví dụ 2: Hàm SUMIF sau đây cho kết quả chính xác như nhau. Nó sử dụng toán tử & để nối biểu tượng ‘nhỏ hơn hoặc bằng’ và giá trị trong ô C1.

  SUMIF(A1:A5,"<="&C2)

  Ví dụ 3: Hàm SUMIF bên dưới (ba đối số, đối số cuối cùng là phạm vi cần tính tổng) tổng các giá trị trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 chứa giá trị 25.

  Ví dụ 4: Hàm SUMIF sau đây cho kết quả chính xác tương tự (đối số thứ hai đề cập đến ô D1).

  Sử dụng hàm sumif với chữ văn bản

  Ví dụ 5: Hàm SUMIF bên dưới tính tổng các giá trị trong phạm vi B1:B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1:A5 chứa chính xác “circle”.

  Ví dụ 6: Hàm SUMIF bên dưới tính tổng các giá trị trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 không chứa chính xác “triangle”.

  Ví dụ 7: Hàm SUMIF bên dưới tính tổng các giá trị trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 chứa chính xác “circle” + 1 ký tự. Một dấu hỏi (?) Khớp với chính xác một ký tự.

  Ví dụ 8: Hàm SUMIF bên dưới tính tổng các giá trị trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 chứa một chuỗi gồm 0 hoặc nhiều ký tự + le. Dấu hoa thị (*) khớp với một loạt các ký tự bằng 0 hoặc nhiều hơn.

  Ví dụ 9: Các hàm SUMIF bên dưới các giá trị tổng trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 chứa chính xác “triangle” hoặc “circle8”.

  Sử dụng hàm SUMIF thứ ngày tháng

  Lưu ý: hàm DATE trong Excel chấp nhận ba đối số: năm, tháng và ngày.

  Ví dụ 12: Hàm SUMIFS bên dưới (có chữ S ở cuối) tính tổng doanh số giữa hai ngày (bao gồm cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc).

  Lưu ý: hàm SUMIFS trong Excel tính tổng các giá trị dựa trên hai hoặc nhiều tiêu chí (đối số đầu tiên là phạm vi cần tính tổng, theo sau là hai hoặc nhiều cặp phạm vi / tiêu chí). Điều chỉnh ngày để tính tổng doanh số trong một tháng, năm cụ thể, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Sumif Trong Excel: Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Cụ Thể
 • Hàm Index Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng Chính Xác
 • Hàm Disc Trong Excel, Hàm Tính Tỷ Lệ Chiết Khấu Của Chứng Khoán
 • Hàm Date Trong Excel, Cách Sử Dụng, Cấu Trúc Hàm
 • Hàm Days360 Trong Excel, Hàm Tìm Số Ngày Giữa Hai Ngày Dựa Trên Một Nă
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100