Cách Sử Dụng Hàm Index Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Kết Hợp Hàm Index Và Match Trong Excel
 • Sử Dụng Hàm Index Tạo Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Tạo Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Trong Excel (Excel Table)
 • Cách Tạo Mục Lục Trong Excel
 • Lượt Xem:11656

  Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel INDEX với cú pháp và các ví dụ.

  Hàm Microsoft Excel INDEX trả về một giá trị trong một bảng dựa trên giao điểm của một hàng và vị trí cột trong bảng đó. Hàng đầu tiên trong bảng là hàng 1 và cột đầu tiên trong bảng là cột 1.

  Hàm INDEX là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm INDEX có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

  Cú pháp cho hàm INDEX trong Microsoft Excel là:

  INDEX( table, row_number, column_number )

  Một dải ô chứa bảng dữ liệu.

  Vị trí hàng trong bảng nơi có giá trị mà bạn muốn tra cứu. Đây là vị trí hàng tương đối trong bảng chứ không phải số hàng thực tế trong trang tính.

  Vị trí cột trong bảng nơi có giá trị mà bạn muốn tra cứu. Đây là vị trí cột tương đối trong bảng chứ không phải số cột thực tế trong trang tính.

  Hàm INDEX trả về bất kỳ kiểu dữ liệu nào như một chuỗi, số, ngày tháng, v.v.

  Excel 2022, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

  Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)

  Hãy khám phá cách sử dụng INDEX như một hàm trang tính trong Microsoft Excel.

  Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ INDEX sau đây sẽ trả về:

  Result: 10247 ‘Intersection of row1 and col1 (cell A2)

  Result: “Apples” ‘Intersection of row1 and col2 (cell B2)

  Result: $14.00 ‘Intersection of row1 and col3 (cell C2)

  Result: 12 ‘Intersection of row1 and col4 (cell D2)

  Result: 10249 ‘Intersection of row2 and col1 (cell A3)

  Result: Grapes ‘Intersection of row5 and col2 (cell B6)

  Bây giờ, hãy xem ví dụ =INDEX(A2:D6,1,1)t rả về giá trị 10247 và xem xét kỹ hơn tại sao.

  Tham số đầu tiên trong hàm INDEX là bảng hoặc nguồn dữ liệu nơi tra cứu sẽ được thực hiện.

  Trong ví dụ này, tham số đầu tiên là A2: D6 xác định phạm vi ô chứa dữ liệu.

  Tham số thứ hai là số hàng được sử dụng để xác định vị trí giao nhau trong bảng. Giá trị 1 cho biết hàng đầu tiên trong bảng, giá trị là 2 là hàng thứ hai, v.v.

  Trong ví dụ này, tham số thứ hai là 1 vì vậy chúng ta biết rằng giao lộ của chúng ta sẽ xuất hiện ở hàng đầu tiên trong bảng.

  Tham số thứ ba là số cột được sử dụng để xác định vị trí giao nhau trong bảng. Giá trị 1 cho biết cột đầu tiên trong bảng, giá trị của 2 là cột thứ hai, v.v.

  Trong ví dụ này, tham số thứ ba là 1 vì vậy chúng ta biết rằng giao lộ của chúng ta sẽ xuất hiện trong cột đầu tiên trong bảng.

  Vì bây giờ chúng ta có các giá trị hàng và cột, chúng ta biết rằng chúng ta đang tìm kiếm giao điểm của row1 và col1 trong bảng dữ liệu. Điều này làm cho điểm giao nhau xảy ra tại ô A2 trong bảng để hàm INDEX trả về giá trị 10247.

  Tags: Chua co du lieu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel
 • Nhanh Chóng Đếm Số Lần Xuất Hiện Một Giá Trị Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Frequency Trong Excel
 • Cách Đếm Tổng Số Từ Trong Vùng Dữ Liệu Bằng Kết Hợp Các Hàm Excel
 • Cách Đếm Các Ô Được Tô Màu Trong Google Sheets Bằng Power Tools Miễn Phí
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Index Và Match
 • Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel
 • Cách Gộp 2 Hay Nhiều Cột Trong Excel Mà Vẫn Giữ Nguyên Nội Dung
 • Tăng Số Lần Undo (Ctrl Z) Trong Excel 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Cách Sử Dụng Hàm Sumif Và Vlookup Trong Kế Toán
 • Lượt Xem:6810

  Kênh Excel Online sẽ trình bày Hàm INDEX trả về giá trị của một ô tại giao điểm của một hàng và một cột trong một bảng hoặc một tham chiếu.

  Tài liệu tham khảo của một phạm vi ô chứa giá trị trả về

  [Tùy chọn] số vùng (trong trường hợp nhiều bảng)

  Thứ tự các tham số là rất quan trọng. Thông thường, người dùng đảo ngược cài đặt của hàng và cột và chắc chắn, hàm không trả lại kết quả chính xác.

  Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi có hai bảng gồm 1 tham số.

  Thay đổi các giá trị trong D7 và D8 để thay đổi tên của tháng trong E7 và E8.

  Để trả lại tháng của bảng ngang (màu vàng), chúng ta viết fonction như sau:

  Lựa chọn phạm vi ô chứa dữ liệu của chúng tôi

  Viết giá trị chỉ số (vị trí) mà chúng ta muốn trả về

  Nhưng tất nhiên, chúng ta có thể thay thế giá trị 10 bằng tham chiếu của một ô như thế này

  Bây giờ, nếu định hướng của nguồn là dọc (cột), văn bản bây giờ sẽ như thế này

  Lựa chọn phạm vi ô chứa dữ liệu của chúng tôi

  Để trống tham số thứ hai (vì hướng dọc)

  Viết vị trí hoặc tham chiếu chứa giá trị trả về

  Hàm INDEX rất mạnh với mảng 2 chiều. Như vậy, bạn có thể trả về giá trị của một ô bên trong một lưới dữ liệu.

  Ví dụ, chúng ta muốn trả về giá trị lương bằng cách sử dụng 2 tham số

  Số năm nghiên cứu (trong cột)

  Số năm làm việc trong một công việc tương tự (trong hàng)

  = INDEX (Nguồn, chỉ mục hàng, chỉ mục cột)

  Điều bắt buộc là lựa chọn của bạn KHÔNG bao gồm các tiêu đề.

  Đối với tham số đầu tiên, chúng tôi chỉ chọn dữ liệu của chúng tôi (không có tiêu đề)

  Đối với tham số thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng giá trị của số năm nghiên cứu và chúng ta thêm 1. Bởi vì, nếu chúng ta muốn tìm giá trị hàng cho một người có 3 năm của Đại học, trên thực tế chúng ta phải tập trung vào Hàng thứ 4 của lưới của chúng tôi.

  = INDEX (B7: G12, B3 + 1, MATCH (B4, B6: G6,0))

  Hãy thử trong sổ làm việc để thay đổi giá trị trong B3 và B4 để thay đổi kết quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kết Hợp Hàm Index & Hàm Match Excel 2022 Truy Xuất Dữ Liệu Đa Chiều
 • Hàm Index Và Hàm Match Trong Excel, Cách Dùng Và Ví Dụ Minh Họa
 • Hướng Dẫn Sửa Lỗi Bị Mất Chữ Khi Nhập Nội Dung Trong Word
 • Cách In 2 Mặt Trong Excel 2010 Và Word Nhanh
 • Khám Phá Các Cách In 2 Mặt Trong Excel 2010, 2013, 2022!
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Trong Excel Cơ Bản.

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Ví Dụ Và Cách Sử Dụng Hàm Match Trong Excel
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Sử Dụng Hàm Match Trong Excel 2022
 • Cách Chuyển File Excel Sang Pdf Vẫn Giữ Nguyên Được Định Dạng
 • Cách Trình Bày Văn Bản Trong Excel Đẹp Như Word
 • Sửa Lỗi Ngày Tháng Trong Excel Bị Đảo Lộn, Đảo Ngược
 • Hàm INDEX dạng mảng

  Cú pháp: =INDEX(array, row_num, , [area_num])

  Trong đó:

  Reference : Bắt buộc phải điền. Đây là vùng tham chiếu.

  Row_num : Bắt buộc phải điền. Chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu.

  Column_num : Tùy chọn, có thể không điền. Chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu

  Area_num: Tùy chọn, có thể không điền. Số của vùng ô đã chọn sẽ trả về giá trị trong Reference.

  Chức năng: Trả về tham chiếu của ô nằm ở giao cắt của một hàng và cột đã chọn. Nếu tham chiếu được tạo thành bởi các vùng chọn không liền kề, bạn có thể chọn vùng chọn để tìm xem ở đó.

  Lưu ý:

  Nếu bạn nhập một phạm vi không liền kề làm tham chiếu, hãy đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn.

  Nếu mỗi vùng trong tham chiếu chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì Row_num hoặc Column_num tương ứng là tùy chọn.

  Ví dụ: Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel

  Cho một nhóm học sinh, tìm tên học sinh đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tra Cứu Giá Trị Bằng Hàm Vlookup, Index Hoặc Match
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Index Trong Excel Chi Tiết Nhất
 • Cách Dùng Hàm Index Trong Excel
 • Kết Hợp Hàm Match Và Index Để Dò Tìm Trong Bảng Tính Excel
 • Tạo Một Danh Sách Tùy Chọn Trong Excel
 • Hàm Index Là Gì Và Cách Sử Dụng Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Match Và Cách Dùng Hàm Match Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Isna Trong Excel Thông Qua Các Ví Dụ
 • Các Cách Thay Thế Lỗi Bằng Hàm Isna Trong Excel
 • Hiện nay hàm index trong excel được mọi người sử dụng nhiều để tính toán số liệu nhanh hơn. Vậy bạn đã biết hàm index là gì và cách sử dụng ra sao hay chưa? Nếu chưa thì VOH sẽ giới thiệu thông tin chi tiết cho bạn tham khảo trong bài viết này.

  Hàm index trong excel là hàm gì?

  Để thực hiện tính toán dữ liệu trong excel nhanh và đúng, bảng thống kê hiệu quả thì người da hay dùng tới các hàm công thức. Hàm index thực hiện công thức tính toán hỗ trợ người dùng.

  Hàm này là hàm excel sẽ trả về giá trị hay tham chiếu của 1 ô trong bảng là nơi giao nhau của cột và dòng. Đó sẽ xác định giá trị bởi các thông số được cho trước như Điểm tham chiếu, Số lượng dòng, Số lượng cột, Vùng ô.

  Chức năng của hàm index trong excel và ưu điểm

  Hàm index giúp người dùng tính toán ra giá trị của cột và dòng giao nhau ra kết quả mong đợi. Sử dụng hàm này nhanh chóng, đơn giản chỉ cần nhập đúng công thức là tự động ra, bạn không lo sai lệch.

  Cách dùng hàm index trong excel

  Hàm index dạng mảng trong excel

  Bạn có thể dùng 2 cách để sử dụng hàm index bao gồm

  Hàm Index dạng mảng với cú pháp ( Array,Row_num,,) Dùng khi bạn tìm ra giá trị nào đó theo 1 điều kiện

  = Index (Reference, Row_Num, ) Dùng khi bạn sử dụng hàm mảng hay kết hợp với hàm khác như sum.

  Cách dùng hàm index kết hợp hàm match

  Sử dụng kết hợp hàm index hàm match cho kết quả mà bạn mong muốn nhanh tùy từng trường hợp vận dụng.

   Bước 1: Ở ô cần tính thì bạn nhập công thức:

  =INDEX(C10:D15,MATCH(D4,D10:D15,0),1)

  Trong đó hàm match sẽ xác định hàng dữ liệu cần tìm, cột dữ liệu trả về nằm ở cột đầu tiên.

   Bước 3: Bạn viết công thức thì sẽ cho kết quả các size còn lại

  Nguồn ảnh: Internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chèn Một Đối Tượng Vào Bảng Tính Excel Của Bạn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Disc : Cách Dùng Và Ví Dụ Minh Họa
 • Hướng Dẫn Cách Tính Số Ngày Trong Excel Bằng Hàm Datedif
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Date Trong Excel Thông Qua Ví Dụ
 • Cách Dùng Hàm Date Trong Excel Để Tính Toán Ngày Tháng Hiệu Quả
 • Hàm Index Trong Excel: Công Thức Và Cách Sử Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Index Google Sheet Trong Excel: Cách Sử Dụng Chính Xác
 • Cách Sử Dụng Hàm Index Kết Hợp Hàm Match Trong Excel Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Iferror Trong Excel Qua Ví Dụ Cụ Thể
 • Hàm Iferror Trong Excel Là Gì Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Hàm Iferror Trong Excel Là Gì? Cách Dùng Đúng Nhất
 • Quản trị mạng đã tổng hợp đến bạn đọc những hàm cơ bản nhất trong Excel, cũng như hướng dẫn một loạt cách sử dụng hàm: tìm kiếm dữ liệu với hàm Vlookup, hàm điều kiện IF, hàm SUM… Đây là những hàm cơ bản nhất mà bạn sẽ bắt gặp khi làm việc với tập tin Excel, giúp chúng ta hoàn thành bảng thống kê, tính toán số liệu của mình.

  1. Hàm Index dạng Mảng trong Excel

  Hàm Index dạng mảng dùng với trường hợp nếu đối số thứ nhất của hàm là một hằng số mảng. Hàm INDEX dạng mảng có cú pháp như sau:

  =INDEX(Array,Row_num,,[Area_num])

  Trong đó:

  • Reference: vùng tham chiếu bắt buộc.
  • Row_num: chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu, bắt buộc.
  • Column_num: chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu, tùy chọn.
  • Area_num: số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong Reference. Nếu Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX dùng vùng 1, tùy chọn.

  Cũng với bảng dữ liệu Excel bên trên chúng ta thực hiện nhập công thức như bên dưới. Sau đó cũng nhấn Enter. Nhấp chuột tại ô C7 và nhập công thức sau:

  =INDEX(B2:C6,2,1,1)

  Kết quả trả về sẽ là tên loại mặt hàng Vải thô ở dòng B2.

  Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm INDEX dạng mảng và dạng tham chiếu. Hàm Index có thể tham chiếu đến bất cứ ô nào trong Excel, và cách thực hiện cũng không quá khó. Bạn có thể sử dụng hàm này và kết hợp với các hàm khác trong Excel để sử dụng hiệu quả hơn trong dữ liệu bảng tính.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Hàm Indirect Trong Excel 2022 Trích Dữ Liệu
 • Hàm Indirect Google Sheet Trong Excel: Cách Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Indirect Trong Excel Dễ Hiểu Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì
 • Sử Dụng Hàm Index Tạo Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Tạo Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Trong Excel (Excel Table)
 • Cách Tạo Mục Lục Trong Excel
 • 20 Công Thức Cơ Bản Nhất Cần Nằm Lòng Trong Excel Bạn Nên Nhớ
 • Hướng Dẫn Cách Căn Chỉnh Văn Bản Trong Excel
 • Hiện có một số cách giúp bạn tạo biểu đồ tương tác trong Excel. Bạn có thể sử dụng data validation, sử dụng hàm VBA, hyperlinks hoặc chỉ cần một hàm đơn giản là Index trên Excel mà thôi, với hàm Index này, bạn có thể tạo biểu đồ tương tác rất dễ dàng, nó sẽ biến các biểu đồ Excel tĩnh trở thành biểu đồ động.

  Dùng hàm Index giúp bạn nhanh chóng tạo biểu đồ tương tác trên Excel

  Sử dụng hàm Index tạo biểu đồ tương tác trong Excel

  1. Tạo dữ liệu

  Bước 1: Đầu tiên là bạn tạo một bảng dữ liệu. Ví dụ như hình dưới là dữ liệu về thời gian xuất hiện của các nhân vật trong một bộ phim.

  Bước 3: Tiếp đến, bạn thực hiện copy và paste hàng tiêu đề xuống dưới bảng dữ liệu:

  Tại hàng thứ 3 tính từ tiêu đề bạn vừa tạo -gt; bạn nhập từ Thiết lập vào 1 ô -gt; sau đó điền một số giữ chỗ (placeholder number) vào ô bên cạnh ô Thiết lập. Mục đích của việc này là làm các phần giữ chỗ để làm cơ sở sắp tới bạn tạo trình đơn thả xuống.

  Khi đã đúng vị trí, bạn sẽ nối các phần tử này bằng hàm INDEX. Bạn nhập công thức vào hai ô bên trên ô Thiết lập là ô B9.

  =INDEX($B$3:$I$6,$C$11,0)

  Trong công thức trên, thì $B$3:$I$6 chính là toàn bộ dữ liệu mà bạn muốn lấy, $C$11 chính là ô xác định dữ liệu sẽ hiển thị (số mà bạn đặt bên cạnh ô Thiết lập). Kết thúc của hàm này bằng một tham chiếu cột, do chúng ta đã chỉ ra ô cụ thể rồi nên sẽ điền là 0.

  Sau khi nhấn Enter -gt; Bạn di chuột xuống phía dưới góc của ô vừa nhập công thức -gt; bạn sẽ thấy mũi tên biến thành dấu “+” -gt; Bạn thực hiện kéo nó từ trái sang phải trên toàn bộ hàng để copy công thức vừa rồi bạn nhập.

  2. Tạo biểu đồ

  Tiếp theo các thao tác để bạn thực hiện sẽ dễ dàng hơn, đó chính là thao tác tạo biểu đồ. Bạn sẽ thao tác thủ công bằng tay, chọn từ menu để biến những dữ liệu hiện có thành một biểu đồ.

  Bạn chọn dữ liệu tạo biểu đồ rồi vào tab Insert -gt; chọn Recommended Charts

  Bạn chọn biểu đồ mình muốn. Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng biểu đồ hình cột vì thấy những dữ liệu này sẽ phù hợp với biểu đồ cột.

  Bước 2: Khi chọn xong, biểu đồ sẽ hiển thị ra như hình dưới. Và các dữ liệu trong biểu đồ sẽ trùng khớp với dữ liệu trong bảng biểu.

  Nếu bạn thay đổi số bên cạnh ô Thiết lập -gt; lập tức biểu đồ cột sẽ tự động thay đổi theo.

  3. Thêm trình đơn thả xuống

  Phần này là bạn sẽ biến biểu đồ động này trở lên thân thiện, linh hoạt hơn với trình đơn thả xuống.

  Bạn vào tab Developer -gt; nhấn chọn vào Insert -gt; chọn Combo Box (Form Control) trong menu Controls như hình dưới.

  Lập tức sẽ cho phép bạn tạo một trình đơn thả xuống -gt; và bạn lựa chọn chỗ để đặt trình đơn này trong bảng tính Excel cho hợp lý. Ví dụ: bạn có thể đặt trình đơn này bên trên biểu đồ.

  Tiếp đến, bạn nhấn chuột phải vào đối tượng -gt; rồi chọn Format Control. Bạn chọn đối tượng trong trường Input range theo như mô tả hình ảnh dưới:

  Phần trường Cell link -gt; bạn chọn khớp với ô có chứa số chỉ ra tập dữ liệu vừa được chọn.

  Bạn nhấn chọn OK rồi kiểm tra lại trình đơn thả xuống vừa được tạo. Tại đây, bạn có thể chọn tập dữ liệu theo tên -gt; khi đó biểu đố sẽ tự động được cập nhật theo. Hình dưới là bạn chọn Nhân vật 1:

  Con đây là khi bạn chọn Nhân Vật 3:

  Sau khi hoàn thành -gt; bạn có thể căn chỉnh, đổi font, tăng cỡ chữ… để bảng tính, file Excel của bạn được đẹp, gọn gàng.

  Như vậy là bạn đã biết sử dụng hàm Index tạo biểu đồ tương tác trong Excel rồi đó. Nếu bạn đã biết cách vẽ biểu đồ Excel hay vẽ đồ thị Excel thì với những thao tác có vẻ hơi dài trong bài viết này nếu bạn bỏ thời gian ra một chụt đọc kỹ rồi thực hành mình tin chắc bạn sẽ thấy dễ hiểu và thấy nó thật đơn giản thôi bạn ạ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Kết Hợp Hàm Index Và Match Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Index Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel
 • Nhanh Chóng Đếm Số Lần Xuất Hiện Một Giá Trị Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Frequency Trong Excel
 • Hàm Index Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng Chính Xác

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Sumif Trong Excel: Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Cụ Thể
 • Hàm Sumif Là Gì ? Cách Sử Dụng Hàm Sumif Trong Excel
 • Tổng Hợp Các Hàm Logic Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chuyển Kiểu Tham Chiếu R1C1 Trong Excel
 • Sử Dụng Hàm Replace Và Substitute Trong Excel
 • Hàm Index trong Excel là gì?

  Nhằm giúp bạn thực hiện tính toán các dữ liệu trong Excel một cách nhanh chóng và chính xác, hàm Index chính là một trong các hàm cơ bản giúp thực hiện công thức tính toán đó.

  Hàm Index sẽ giúp bạn tính toán giá trị của cột và dòng giao nhau một cách nhanh chóng và đơn giản, bạn chỉ cần nhập đúng công thức là đã có kết quả chính xác, không lo bị sai lệch.

  Cách sử dụng hàm Index trong Excel

  Để sử dụng hàm này làm sao cho chính xác, bạn cần nắm được các dạng của hàm Index từ đó vận dụng vào trang tính Excel của bạn.

  Dạng Mảng

  Dạng mảng có công thức là

  =INDEX(array; row_num; là vị trí cột trong array.

  Hàm Index dạng Mảng sử dụng để trả về một phần từ trong mảng và kết quả của hàm Index chính là giao điểm của row_num với .

  Với array là A2:F6, row_num là 2 và ; area_num)

  Trong đó:

  • Reference là tham chiếu đến một giá trị hay nhiều Range giá trị
  • row_num là vị trí hàng trong Reference
  • thuộc vị trí Range nào.

   Công thức trên với area_num là 2 tức là chọn vị trí Range thứ 2 A7:F8 trong Reference. Tùy giá trị cần tính mà bạn có thể thêm nhiều Range nhưng Range đầu tiên sẽ luôn có giá trị là 1. Kết quả tính được chính là giao điểm hàng thứ 2 và cột thứ 6 trong Range A7:F8.

   Sử dụng kết hợp với hàm Match thay cho hàm Vlookup

   Hàm Vlookup dùng để tìm kiếm mọi thứ trong bảng tính Excel và đây cũng là cách giúp người dùng tìm kiếm thông tin đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng hàm này thay Vlookup để có thể tránh được những sai lầm mà hàm Vlookup có thể gây ra.

   Index và hàm Match còn được hiểu là hàm Index 2 điều kiện, dùng để thay cho Vlookup với Index dùng để chỉ định một Range cụ thể, hàm Match để tìm đúng ô trong Range đó.

   Hàm MATCH với E3 là giá trị dò tìm, vùng tìm kiếm là $A$1:$A$8 và luôn luôn tìm chính xác là 0 hoặc FALSE. Như vậy, kết quả tìm được sẽ trả về giá trị là 2 tương ứng dòng tìm thấy từ trên xuống cho kết quả bằng 7.

   Dùng hàm Index/Match để thay cho Vlookup sẽ giúp bạn tìm kiếm giá tị chính xác hơn, chỉ cần quét vùng chọn cột kết quả, tìm trong cột đó giá trị cần tìm và bạn đã có ngay kết quả chính xác.

   Qua các thủ thuật excel cơ bản trên, hi vọng bạn đã hiểu thêm được tính chất của hàm Index trong Excel cũng như cách ứng dụng, sử dụng để thay cho Vlookup,… giúp bạn làm việc với Excel hiệu quả hơn.

   --- Bài cũ hơn ---

  • Hàm Disc Trong Excel, Hàm Tính Tỷ Lệ Chiết Khấu Của Chứng Khoán
  • Hàm Date Trong Excel, Cách Sử Dụng, Cấu Trúc Hàm
  • Hàm Days360 Trong Excel, Hàm Tìm Số Ngày Giữa Hai Ngày Dựa Trên Một Nă
  • Hợp Nhất Dữ Liệu Trong Excel Và Hợp Nhất Nhiều Trang Tính Vào Một Trang Tính
  • Cách Sử Dụng Hàm Consolidate Để Hợp Nhất Nhiều Trang Tính

  Hàm Index Google Sheet Trong Excel: Cách Sử Dụng Chính Xác

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Index Kết Hợp Hàm Match Trong Excel Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Iferror Trong Excel Qua Ví Dụ Cụ Thể
 • Hàm Iferror Trong Excel Là Gì Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Hàm Iferror Trong Excel Là Gì? Cách Dùng Đúng Nhất
 • Hàm Int Và Cách Dùng Hàm Int Trong Excel
 • Hàm Index trong Excel là gì?

  Nhằm giúp bạn thực hiện tính toán các dữ liệu trong Excel một cách nhanh chóng và chính xác, hàm Index chính là một trong các hàm cơ bản giúp thực hiện công thức tính toán đó.

  Hàm Index sẽ giúp bạn tính toán giá trị của cột và dòng giao nhau một cách nhanh chóng và đơn giản, bạn chỉ cần nhập đúng công thức là đã có kết quả chính xác, không lo bị sai lệch.

  Cách sử dụng hàm Index Google Sheet

  Để sử dụng hàm này làm sao cho chính xác, bạn cần nắm được các dạng của hàm Index từ đó vận dụng vào trang tính Excel của bạn.

  Dạng Mảng

  Dạng mảng có công thức là

  =INDEX(array; row_num; là vị trí cột trong array.

  Hàm Index dạng Mảng sử dụng để trả về một phần từ trong mảng và kết quả của hàm Index chính là giao điểm của row_num với .

  Với array là A2:F6, row_num là 2 và ; area_num)

  Trong đó:

  • Reference là tham chiếu đến một giá trị hay nhiều Range giá trị
  • row_num là vị trí hàng trong Reference
  • thuộc vị trí Range nào.

   Công thức trên với area_num là 2 tức là chọn vị trí Range thứ 2 A7:F8 trong Reference. Tùy giá trị cần tính mà bạn có thể thêm nhiều Range nhưng Range đầu tiên sẽ luôn có giá trị là 1. Kết quả tính được chính là giao điểm hàng thứ 2 và cột thứ 6 trong Range A7:F8.

   Sử dụng kết hợp với hàm Match thay cho hàm Vlookup

   Hàm Vlookup dùng để tìm kiếm mọi thứ trong bảng tính Excel và đây cũng là cách giúp người dùng tìm kiếm thông tin đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng hàm này thay Vlookup để có thể tránh được những sai lầm mà hàm Vlookup có thể gây ra.

   Index và hàm Match còn được hiểu là hàm Index 2 điều kiện, dùng để thay cho Vlookup với Index dùng để chỉ định một Range cụ thể, hàm Match để tìm đúng ô trong Range đó.

   Hàm MATCH với E3 là giá trị dò tìm, vùng tìm kiếm là $A$1:$A$8 và luôn luôn tìm chính xác là 0 hoặc FALSE. Như vậy, kết quả tìm được sẽ trả về giá trị là 2 tương ứng dòng tìm thấy từ trên xuống cho kết quả bằng 7.

   Dùng hàm Index/Match để thay cho Vlookup sẽ giúp bạn tìm kiếm giá tị chính xác hơn, chỉ cần quét vùng chọn cột kết quả, tìm trong cột đó giá trị cần tìm và bạn đã có ngay kết quả chính xác.

   Qua các thủ thuật excel cơ bản trên, hi vọng bạn đã hiểu thêm được tính chất của hàm Index trong Excel cũng như cách ứng dụng, sử dụng để thay cho Vlookup,… giúp bạn làm việc với Excel hiệu quả hơn.

   --- Bài cũ hơn ---

  • Hàm Index Trong Excel: Công Thức Và Cách Sử Dụng
  • Sử Dụng Hàm Indirect Trong Excel 2022 Trích Dữ Liệu
  • Hàm Indirect Google Sheet Trong Excel: Cách Sử Dụng
  • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Indirect Trong Excel Dễ Hiểu Nhất
  • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel

  Cách Sử Dụng Hàm Index Để Lấy Mảng Tham Chiếu Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sửa Lỗi Ngày Tháng Của Dữ Liệu Được Trích Xuất Từ Phần Mềm Ra Excel Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Làm Cách Nào Để Làm Tròn / Làm Tròn Lên / Làm Tròn Thời Gian Đến Một Phần Tư / Nửa Giờ Gần Nhất Trong Excel?
 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Thời Gian Đến Giờ / Phút / Giây Gần Nhất Trong Excel?
 • Hướng Dẫn Định Dạng Giờ Phút Giây Trong Excel
 • Hàm INDEX sẽ trả về kết quả được tham chiếu đến một phần tử của một hoặc nhiều mảng. Và khi nhìn vào hàm INDEX thì bạn sẽ biết vị trí của phần tử trong mảng được sử dụng.

  Cách sử dụng hàm INDEX trong Excel

  Bây giờ bạn có thể mở Excel lên và sử dụng lệnh =INDEX( thì bạn sẽ thấy 2 cú pháp được hiển thị. Như vậy, trong Excel hàm INDEX có 2 cách sử dụng sau đây:

  Cú pháp

  =INDEX(array; row_num; : là vị trí cột trong array

  Mô tả

  Khi sử dụng dạng mảng thì hàm INDEX sẽ trả về một phần tử trong mảng, kết quả trả về là của giao điểm row_num; area_num)

  👉Trong đó:

  • reference: tham chiếu đến một hay nhiều Range giá trị.
  • row_num: là vị trí hàng trong reference.
  • thuộc Range nào.

  Mô tả:

  Dạng tham chiếu của hàm INDEX cho phép chọn nhiều Range nếu các Range đó không liền kề nhau. Kết quả trả về là giao điểm row_num = 6

 • area_num = 2, tức là Range A7:F8. Trong reference bạn có thể thêm nhiều Range giá trị và Range đầu tiên là 1.
 • 👉Kết quả là giao điểm hàng thứ 2 và cột thứ 6 trong Range A7:F8

  2) Ngoài ra bạn có thể kết hợp hàm INDEX với các hàm khác để tính toán trong các Range riêng. Ví dụ: sử dụng hàm =SUM(INDEX((A2:F4;A7:F8);0;6;1)) sẽ tính được tổng giá Range thứ nhất của reference hoặc =SUM(INDEX((A2:F4;A7:F8);0;6;2)) để tính tổng giá Range thứ 2 của reference.

  Trong cả 2 dạng của hàm INDEX thì nếu row_num =0 hoặc =0 thì hàm sẽ trả về kết quả là #VALUE!. Vì vậy sau khi nhập hàm xong bạn sử dụng tổ hợp phím[CTRL + SHIFT + ENTER] thì hàm sẽ trả về giá trị đầu tiên trong mảng.

  OK! Qua bài viết về cách sử dụng hàm INDEX thì mình hy vọng sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề đang gặp phải.

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Find Column Index Number From Table In Excel
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Dùng Hàm Index Kết Hợp Hàm Match Có File Mẫu
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Countif Trong Công Việc Kế Toán Trên Excel
 • Công Thức Excel: Đếm Các Ô Bằng X Và Y
 • Làm Cách Nào Để Đếm Tần Suất Của Một Văn Bản / Số / Ký Tự Trong Cột Excel?
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Match

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Use The Excel Vlookup Function
 • Cách Tránh Lỗi Làm Tròn Trong Tính Toán Trên Excel
 • Làm Tròn Thời Gian Đến Một Phần Tư
 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Thời Gian Đến Giờ
 • Các Chức Năng Của Số Làm Tròn Trong Microsoft Office Excel Là Gì
 • Cách dùng hàm INDEX trong Excel

  Hàm INDEX được dùng để lấy và trả dữ liệu của một ô trong 1 vùng dựa trên chỉ số hàng và chỉ số cột của vùng đó. Hàm INDEX có cú pháp như sau:

  =INDEX(vùng_dữ_liệu, hàng_thứ_mấy, )

  • giá_trị_cần_tìm – giá trị cần được tìm kiếm vị trí trong mảng
  • mảng_tìm_kiếm – mảng chứa giá trị cần tìm kiếm
  • kiểu_tìm_kiếm – tìm kiếm giá trị chính xác hay tìm kiếm giá trị gần nhất.

   • 1 – hoặc bỏ qua: tìm giá trị lớn nhất mà giá trị đó bằng hoặc nhỏ hơn giá_trị_cần_tìm. Giá trị trong mảng_tìm_kiếm cần được sắp xếp tăng dần
   • 0 – giá trị bằng, yêu cầu tìm kiếm chính xác
   • -1 – tìm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lơn hơn hoặc bằng giá_trị_cần_tìm

  Ví dụ sử dụng hàm MATCH để tìm kiếm vị trí của mã sản phẩm ”S04N” tại cột A

  =MATCH(“S04N”,A1:A10,0) Kết quả bằng 6.

  Nếu chỉ dừng ở đây, bạn sẽ thấy hàm MATCH không có nhiều giá trị trong ứng dụng, tuy nhiên bạn sẽ thấy vai trò của hàm MATCH như thế nào khi sử dụng kết hợp với hàm khác và trong trường hợp này chúng ta kết hợp hàm MATCH cùng hàm INDEX.

  Hướng dẫn cách sử dụng kết hợp hàm INDEX và MATCH trong Excel

  Để trực quan dễ hiểu, chúng ta sẽ làm một ví dụ như sau:

  Chúng ta sẽ tìm kiếm xem Sản phẩm nào có mã hàng là S04N

  =INDEX(Table1, là bảng dữ liệu cần tra cứu, trong trường hợp này chúng ta đặt tên vùng A1:H10 là Table1,,6,2)

  Kết luận chúng ta có công thức như sau:

  =INDEX( cột cần tra cứu giá trị, (MATCH ( giá trị dùng để tra cứu, cột chứa giá trị này, 0 ))

  Bạn có thể thực hành INDEXMATCH với bảng dữ liệu được đính kèm tại bài này, khi bạn hiểu bản chất ứng dụng của INDEXMATCH, thì những ứng dụng sau này sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

  Vì sao kết hợp hàm INDEX và hàm MATCH tốt hơn hàm VLOOKUP?

  Hàm VLOOKUP là hàm chỉ dò tìm 1 chiều

  Với hàm VLOOKUP, chúng ta chỉ có thể tra cứu dữ liệu từ trái qua phải, ví dụ cũng là bảng dữ liệu trên để dò tìm Mã của Vải SilK thì Vlookup sẽ không làm được nhưng với INDEX và MATH thì có làm được không? chúng ta thử một ví dụ:

  Kết quả tìm được là mã S04N, vậy với hàm INDEXhàm MATCH thì đã tìm ra kết quả.

  Hàm VLOOKUP sai kết quả nếu thêm hoặc bớt cột trong bảng tính

  Bởi vì khi dùng VLOOKUP các bạn phải chỉ ra cột nào chúng ta muốn lấy giá trị về. Khi thêm hoặc bớt 1 cột ở giữa cột đầu tiên và cột cần lấy giá trị về thì cột cần lấy giá trị bị xê dịch đi, dẫn đến kết quả của hàm VLOOKUP không đúng nữa. Với INDEX và MATCH thì điều này không xảy ra vì khi thêm/bớt cột thì công thức trong hàm INDEX và MATCH sẽ được điều chỉnh theo.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  /

  5

  (

  2

  votes

  )

  Tài liệu kèm theo bài viết

  Tai lieu thuc ham ham index va match.xlsx

  Tải xuống

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Đếm Tần Suất Của Một Văn Bản
 • Đếm Số Lượng Màu Sắc Trong Vùng Bằng Function
 • Danh Sách Được Lọc Với Tiêu Chí Trong Excel?
 • Làm Cách Nào Để Đếm Các Ký Tự Cụ Thể (Dấu Phẩy
 • Làm Cách Nào Để Đếm Các Ô