Mở Custom Animation Trong Powerpoint 2010 / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

How To Apply Custom Animation In Powerpoint

What to Know

Reorder animations: Select the animation, and use arrows in Animation Pane to move animation up or down the list.

This article explains how to add custom animations to presentations in PowerPoint 2010 and later, and Microsoft 365. Animation effects are a great way to make bullet points, titles, graphics, and pictures stand out.

Apply Multiple Animation Effects

Add multiple animation effects to any object on a PowerPoint slide. Make images fly in, teeter, and fade out. Make words type onto the screen. Create bullet lists that change color as you cover each point and become transparent when you move to the next point. Use your imagination.

To apply multiple animation effects to an object:

Select Animations.

Select Add Animation.

Select an animation from one of the different types of effects, such as Entrance, Emphasis, Exit, or Motion Path.

Select Add Animation again and select another animation effect.

Continue adding animations this way to create the custom animation you desire.

If you select an animation from the Animation group, it replaces the first animation effect rather than applying additional animation effects.

Modify an Animation Effect

After you’ve added multiple animations to an object, change the way the animations appear on the slide.

To modify how an animation acts:

Select Animation Pane. The Animation Pane opens on the right side of the window.

Select the down arrow next to the effect you want to modify. From here, change when the animation starts, the effect options, and the timing.

To change when the animation will start, select one of the following:

Start With Previous: Start the animation at the same time as the previous animation (could be another animation on this slide or the slide transition of this slide).

Start After Previous: Starts the animation when the previous animation or transition has finished.

Select Effect Options to choose custom options, such as sounds and direction.

Select Timing to choose custom timing settings, such as delay, duration, or repeat.

Modify the options for each effect that you have applied to the object.

Re-Order Custom Animation Effects

After applying more than one animation to an object, you may want to re-order the animations.

To change the order of animations:

Select the animation.

Use the arrows at the top of the Animation Pane to move the animation up or down in the list.

Apply a Motion Path Animation

Motion path animation effects allow you to move an object across the slide. Customize these effects as needed.

To create a motion path:

Select the object you want to animate.

Select Animation.

In the Animation Gallery, scroll down to Motion Paths at the bottom of the list and choose the motion path you want to use. Choose from Lines, Arcs, Turns, Shapes, and Loops.

To make your own motion path, choose Custom Path. Then, drag to draw the motion path. Press Esc when you’re finished.

Select Effect Options to add custom options to the motion path animation. Choose to change the motion direction or edit the points in the path.

Learn How To Use And Apply Custom Animations In Powerpoint

What to Know

This article explains how to add custom animations to presentations in PowerPoint 2010 and later, and Microsoft 365. Animation effects are a great way to make bullet points, titles, graphics, and pictures stand out.

Apply Multiple Animation Effects

Add multiple animation effects to any object on a PowerPoint slide. Make images fly in, teeter, and fade out. Make words type onto the screen. Create bullet lists that change color as you cover each point and become transparent when you move to the next point. Use your imagination.

To apply multiple animation effects to an object:

Select an animation from one of the different types of effects, such as Entrance, Emphasis, Exit, or Motion Path.

Continue adding animations this way to create the custom animation you desire.

Modify an Animation Effect

After you’ve added multiple animations to an object, change the way the animations appear on the slide.

To modify how an animation acts:

Select Animation Pane. The Animation Pane opens on the right side of the window.

Select the down arrow next to the effect you want to modify. From here, change when the animation starts, the effect options, and the timing.

To change when the animation will start, select one of the following:

Start With Previous: Start the animation at the same time as the previous animation (could be another animation on this slide or the slide transition of this slide).

Start After Previous: Starts the animation when the previous animation or transition has finished.

Re-Order Custom Animation Effects

After applying more than one animation to an object, you may want to re-order the animations.

To change the order of animations:

Select the animation.

Use the arrows at the top of the Animation Pane to move the animation up or down in the list.

Apply a Motion Path Animation

Motion path animation effects allow you to move an object across the slide. Customize these effects as needed.

To create a motion path:

Select the object you want to animate.

In the Animation Gallery, scroll down to Motion Paths at the bottom of the list and choose the motion path you want to use. Choose from Lines, Arcs, Turns, Shapes, and Loops.

To make your own motion path, choose Custom Path. Then, drag to draw the motion path. Press Esc when you’re finished.

Thanks for letting us know!

Other Not enough details Hard to understand

Cách Kiểm Soát Hoạt Ảnh Trong Powerpoint Với Animation Pane

Bạn đã biết cách thêm hoạt ảnh vào các đối tượng trong PowerPoint, nhưng nếu bạn muốn có sự kiểm soát nhiều hơn đến thời gian và sắp xếp hoạt ảnh riêng lẻ thì sao? Đó là nơi mà Animation Pane và Advanced Timeline trong PowerPoint được đưa vào. Đây là những công cụ đặc biệt hữu ích khi bạn có nhiều đối tượng di chuyển xung quanh và bạn muốn đồng bộ hóa thời gian của chúng.

Danh sách các Animation Pane của các đối tượng trên một Slide có hoạt ảnh được áp dụng. Bạn có thể sử dụng nó để sắp xếp lại chuỗi hoạt ảnh và chọn các tùy chọn cho các hoạt ảnh này. Khi các đối tượng có thời lượng khác nhau và được kích hoạt một cách tự động, các thanh trên timeline cho biết chúng có độ dài khác nhau. Timeline được so sánh mơ hồ với những gì bạn có thể thấy trong một chương trình đa phương tiện như Adobe Flash, mặc dù nó không rộng rãi – nhưng nó không thực hiện như PowerPoint.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Animation Pane trong PowerPoint để áp dụng hiệu ứng xuất hiện, nổi bật và thoát cho văn bản, bảng biểu, hình dạng, hình ảnh, video clip và bất kỳ đối tượng nào khác trên một slide mà bạn có thể chọn.

Screencast

Bạn có thể làm theo hướng dẫn này bằng cách sử dụng bản trình bày PowerPoint của riêng bạn nếu bạn muốn. Hoặc nếu bạn thích, hãy tải xuống tập tin nén có trong hướng dẫn này, trong đó có bản trình bày mẫu có tên là timeline.pptx.

Bản trình bày này có 4 slide và không có hoạt ảnh hoặc chuyển tiếp nào được áp dụng. Chạy bản trình bày này để xem nó trông như thế nào. Hoặc nhấp chuột vào nút Slide Show ở dưới cùng của màn hình (bên phải trong Windows, bên trái trên Mac) hoặc sử dụng phím tắt: F5 (Windows) hoặc Ctrl-F5 (Mac). Sau đó, chỉ cần nhấp chuột hoặc nhấn Enter để xem qua các slide đó.

Ba giai đoạn của hoạt ảnh

Sau khi bạn đã hoàn thành bản trình chiếu, hãy chuyển đến slide 1. Có ba mục để tạo hiệu ứng hoạt ảnh: tên công ty, văn bản trong hộp màu vàng và phụ đề bên dưới hộp màu vàng.

Có 3 lần thời điểm thị của hoạt ảnh của đối tượng.

Xuất hiện: cách đối tượng đầu tiên xuất hiện

Nổi bật: đối tượng thực hiện khi nó ở trên slide

Thoát: cách đối tượng rời khỏi slide

Những thời điểm này có thể chỉ là một hiệu ưnsg, nếu bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể có mọt đối tượng có hoạt ảnh thoát nhưng không hoạt ảnh xuất hiện.

Áp dụng Hoạt ảnh xuất hiện

Hãy áp dụng hiệu ứng xuất hiện cho cả ba đối tượng. Nhấp vào bên trong tên công ty ( Acme Antimatter) và nhấp chuột vào tab Animations trên thanh ribbon. Áp dụng hoạt ảnh theo một trong ba cách, như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình, bên dưới:

Chọn một hiệu ứng trong phần Animation hoặc nhấp chuột vào nút More và chọn hiệu ứng

Nhấp vào trình đơn thả xuống Add Animation và chọn một hoạt ảnh

Nhấp vào menu thả xuống Add Animation, sau đó nhấp chuột vào More Entrance Effects, sau đó chọn một hiệu ứng từ hộp thoại đó.

Ba cách áp dụng hoạt ảnh cho một đối tượng

Chú ý số “1” nhỏ trong ôbên cạnh nó. Bây giờ áp dụng các hiệu ứng xuất hiện cho hai đối tượng khác theo cách tương tự. Bây giờ, slide này sẽ hiển thị “2” và “3”, vì vậy nó sẽ trông như sau:

Các số được gắn với các đối tượng cho biết thứ tự của hoạt ảnh

Sắp xếp lại hoạt ảnh trong Windows

Vì văn bản hộp màu vàng bây giờ sẽ xuất hiện thứ hai, chúng ta hãy thay đổi nó để nó xuất hiện trước tiên (tên công ty sẽ xuất hiện thứ hai).

Trong Windows, nhấp chuột vào nút Animation Pane trên ribbon. Nó sẽ hiển thị cửa sổ ở bên phải, với ba đối tượng được liệt kê.

Các hoạt ảnh đối tượng được liệt kê trong Animation Pane

Kéo mục #2 lên trên cùng, cho đến khi bạn thấy một thanh ngang mỏng ở trên cùng của ngăn xếp, HOẶC chọn mục #2 và nhấp chuột vào mũi tên lên trên của ngăn xếp.

Sắp xếp lại hoạt ảnh bằng cách kéo các mục danh sách trong Animation Pane hoặc bằng cách sử dụng Mũi tên Lên và Xuống

Trên Slide, tên công ty giờ sẽ hiển thị ô “2” và hộp văn bản màu vàng sẽ hiển thị ô “1”. Chạy lại slide và đó sẽ là thứ tự chúng xuất hiện.

Sắp xếp lại Animation Pane trên máy Mac

Các bước này tương tự trên máy Mac. Nhấp vào nút Reorder, và nó sẽ hiển thị ô Custom Animation nổi, cùng với ba đối tượng được liệt kê.

Trên máy Mac, sử dụng nút Reorder để thay đổi thứ tự của hoạt ảnh

Kéo mục #2 lên trên cùng (sẽ không có bất kỳ thanh mỏng nào để hướng dẫn bạn), HOẶC chọn mục #2 và nhấp chuột vào Mũi tên lên bên dưới ngăn xếp của các đối tượng.

Bây giờ cũng giống như trong Windows: trên slide đó, tên công ty giờ đây sẽ hiển thị ô “2” và văn bản hộp màu vàng sẽ hiển thị ô “1”. Chạy lại slide và đó sẽ là thứ tự chúng xuất hiện.

Áp dụng hoạt ảnh nổi bật và thoát

Khi bạn áp dụng hoạt ảnh bổ sung cho cùng một đối tượng, timeline đó sẽ hiển thị đối tượng đó nhiều hơn một lần. Một đối tượng sẽ được liệt kê một lần cho mỗi giai đoạn của hoạt ảnh.

Hãy thêm hiệu ứng nổi bật vào văn bản hộp màu vàng. Nhấp vào bất kỳ đâu trong đó, nhưng nếu bạn đang sử dụng Windows, đừng chỉ chọn một hoạt ảnh từ phần chính của thanh ribbon hoặc bạn sẽ xóa hoạt ảnh gốc của hộp đó. Chúng ta muốn thêm hiệu ứng vào đối tượng hiện tại, do đó hãy nhấp chuột vào trình đơn thả xuống Add Animation và chọn hoạt ảnh nổi bật từ danh sách hoặc chọn More Emphasis Effects và chọn một hiệu ứng từ trình đơn thả xuống.

Để thêm các hoạt ảnh bổ sung, hãy nhấp chuột vào nút Add Animation và chọn từ danh sách đó.

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, bạn chọn một hiệu ứng nổi bật từ danh sách đó. Không giống như phiên bản Windows, thao tác này sẽ thêm một hoạt ảnh và không ghi đè lên hoạt ảnh trước đó.

Bây giờ sử dụng cùng một phương pháp để áp dụng hiệu ứng thoát.

Kết quả là văn bản hộp màu vàng có các chỉ báo trên slide đó và trong timeline cho thấy rằng đó là số 1, 4 và 5 trong một loạt các số.

Khi một đối tượng có nhiều hoạt ảnh, chúng được liệt kê trong Animation Pane

Phát bản trình bày và bạn sẽ thấy bản trình bày này xuất hiện trong giây lát, có hiệu ứng nổi bật, sau đó thoát ra trước tên công ty và văn bản Customer Support, vì chúng không có bất kỳ hiệu ứng thoát nào. Vì vậy, hai điều chỉnh cần thực hiện:

Làm cho hiệu ứng nổi bật kéo dài lâu hơn

Sắp xếp tất cả ba mục cùng nhau

Trong Animation Pane trong phiên bản Windows, hãy đặt con trỏ chuột ở cuối thanh #4 để con trỏ chuột trở thành mũi tên 2 đầu. Kéo sang phải, do đó, thanh này cho biết hiện tại của nó là 2 hoặc 3 giây:

Kéo dài thời lượng của hoạt ảnh bằng cách mở rộng thanh của nó trên timeline

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, Animation Order không có thanh thời gian. Để tăng thời gian của hiệu ứng này, hãy sử dụng ô Duration ở bên phải của thanh ribbon. (Xem ảnh chụp màn hình, bên dưới.)

Bây giờ hãy nhấp chuột vào bên trong văn bản Acme Antimatter, sau đó nhấp chuột + Shift bên trong văn bản Customer Support Overview, vì vậy cả hai hộp văn bản sẽ được chọn. Giống như cách bạn đã làm trước đây, hãy thêm cùng một hiệu ứng thoát mà bạn đã chọn cho văn bản hộp màu vàng.

Nếu bạn chạy bản trình bày ngay bây giờ, bạn sẽ thấy rằng văn bản hộp màu vàng vẫn thoát trước tiên. Chúng ta muốn cả hai hiệu ứng #6 trong timeline xảy ra đồng thời với mục #5. Trong Windows, nhấp chuột phải vào nó hoặc nhấp chuột vào mũi tên thả xuống và chọn Start With Previous. Bạn cũng có thể chọn With Previous từ menu thả xuống Start trên ribbon.

Tạo hoạt ảnh bắt đầu khi sự kiện trước đó bắt đầu

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, hãy chọn cả hai mục #6 trong Animation Order, nhấp chuột vào menu thả xuống Start, sau đó chọn With Previous.

Trên máy Mac, bạn có thể chọn With Previous từ menu thả xuống Start trên ribbon

Bây giờ khi bạn chạy bản trình bày này, tất cả 3 mục sẽ thoát cùng một lúc.

Kiểm soát hoạt ảnh của văn bản

Khi bạn có một placeholder của văn bản với dấu đầu dòng, bạn có thể kiểm soát số lượng văn bản khi xuất hiện cùng một lúc. Chuyển đến slide 2 có tiêu đề và dấu đầu dòng ở cấp độ đầu tiên và cấp độ thứ hai.

Như trước đây, chọn tiêu đề và áp dụng hiệu ứng xuất hiện, sau đó thực hiện tương tự cho hộp văn bản có dấu đầu dòng. Khi bạn chạy slide, bạn sẽ thấy rằng khi có dấu đầu dòng cấp hai, chúng sẽ hiển thị vào tất cả cùng một lúc với dấu đầu dòng cấp thứ nhất ở trên chúng. Các chương trình đánh số sẽ diễn ra:

Theo mặc định, các dấu đầu dòng thứ cấp thực hiện hoạt ảnh của chúng cùng với các dấu đầu dòng phía trên chúng

Hãy thay đổi điều đó để mỗi dòng xuất hiện một cách riêng biệt. Trong Windows, nhấp chuột vào bất kỳ vị trí nào trong văn bản dấu đầu dòng, sau đó trong Animation Pane, hoặc nhấp chuột phải vào mục thứ hai hoặc cuộn con trỏ chuột trên đó và nhấp chuột vào trình đơn thả xuống. Từ menu thả xuống, chọn Effect Options hoặc Timing.

Chọn Effect Options hoặc Timing từ một đối tượng trong Animation Pane để thay đổi trình tự của văn bản có dấu đầu dòng

Một hộp thoại xuất hiện và có ba tab: Effect Options, Timing, và Text Animation. Nhấp vào tab Text Animation. Nhấp vào danh sách thả xuống Group Text và chọn By 2nd Level Paragraphs (hoặc số cao hơn).

Tab Text Animation có trình đơn thả xuống cho “Group With” xác định cách thức các dấu đầu dòng phụ sẽ chạy.

Nhấp vào OK và bạn sẽ có được bản xem trước của hoạt ảnh đang chạy, với mỗi dòng văn bản xuất hiện riêng biệt. Chạy trình chiếu để có giao diện đẹp hơn.

Tính năng này hoạt động chủ yếu trên Mac. Thay vì nhấp chuột phải vào một mục trong ô Animation Order, bạn mở phần xoay xuống Text Animations. Các lựa chọn giống như trong Windows.

Trên máy Mac, bạn kiểm soát thời gian hoạt ảnh văn bản bằng cách sử dụng phần xoay xuống Text Animation của hộp thoại Custom Animation

Kiểm soát hoạt ảnh của biểu đồ

Hoạt ảnh của biểu đồ tương tự như hoạt ảnh văn bản. Chuyển đến slide 3 của bản trình bày có biểu đồ cột đơn giản. Chọn biểu đồ, sau đó trong tab Animations của thanh ribbon đó, hãy chọn hiệu ứng xuất hiện. Bạn sẽ thấy bản xem trước của hoạt ảnh này, hiển thị toàn bộ biểu đồ xuất hiện cùng một lúc. Biểu đồ sẽ được liệt kê dưới dạng một mục trong Animation Pane.

Biểu đồ có hoạt ảnh giống như văn bản

Bạn có thể xuất hiện các thanh này theo thứ tự khác nhau: mỗi nhóm (năm) xuất hiện cùng một lúc, mỗi chuỗi (tập hợp 4 cột) xuất hiện cùng một lúc, các cột của mỗi chuỗi xuất hiện một tại một thời điểm hoặc mỗi cột xuất hiện một tại một thời điểm, từ trái sang phải.

Trong Windows, nhấp chuột phải vào mục Chart 4 trong Animation Pane, sau đó chọn Effect Options hoặc Timing. Trong hộp thoại đó xuất hiện, nhấp chuột vào tab Chart Animation. Tab đó chỉ có một thứ trong đó: một danh sách thả xuống. Nhấp vào nó và thực hiện một sự lựa chọn, sau đó bấm OK. Hãy thử một vài hiệu ứng trong số chúng để xem bạn thích hiệu ứng nào.

Phiên bản Mac cũng hoạt động như văn bản động. Sau khi áp dụng hoạt ảnh, hãy thực hiện các điều chỉnh trong phần xoay xuống Chart Animations của ô Custom Animation hoặc bằng nút Effect Options trên thanh ribbon.

Trên máy Mac, hãy sử dụng phần xoay xuống Chart Animations để kiểm soát thời gian của các biểu đồ

Đồng bộ hóa thời gian tự động

The Animation Pane đặc biệt hữu ích khi các hình động của đối tượng chạy tự động, thay vì nhấp chuột. Sự khác biệt chính giữa các phiên bản Windows và Mac là Mac không hiển thị timeline thực, với các thanh ngang. Nếu không thì, các khả năng của hộp thoại Custom Animation sẽ giống nhau.

Chuyển đến slide 4 của bản trình bày timeline. Mũi tên ngang là một đối tượng và nếu bạn nhấp chuột vào một trong các hình thu nhỏ, bạn sẽ thấy nó được nhóm với mô tả, mũi tên và tháng. Chúng ta sẽ áp dụng hoạt ảnh cho mũi tên ngang, sau đó đến từng nhóm này.

Trong tập tin mẫu được bao gồm, tên tháng, mô tả, mũi tên và hình thu nhỏ của các đối tượng của mỗi tháng được nhóm lại, vì vậy tất cả chúng sẽ được chuyển động cùng nhau

Hoạt ảnh cho Mũi tên Ngang

Chọn mũi tên ngang và từ tab Animations , áp dụng chuyển đổi Wipe. Nhấp vào Effect Options và chọn From Left. Trên máy Mac, cũng giống như vậy và bạn sẽ tìm thấy phần Effect Options dưới dạng xoay xuống trong hộp công cụ Custom Animation và cũng nằm trên thanh ribbon.

Sau khi áp dụng hiệu ứng Wipe cho mũi tên chính, hãy xóa nó từ trái sang phải

Ở phía bên phải của thanh ribbon, hãy lưu ý nhóm Timing có các cài đặt cho tùy chọn Start, Duration và Delay. Đối với thanh ngang, để lại các cài đặt mặc định, nó sẽ là:

Trên máy Mac, các tùy chọn này nằm trong phần xoay xuống Timing của hộp công cụ Custom Animation.

Xem trước Slide, nếu bạn muốn.

Hoạt ảnh cho nhóm đối tượng

Chọn nhóm đầu tiên (“Acme Purchases Tablets”). Cách dễ nhất là chọn nhóm này bằng cách nhấp chuột vào hình thu nhỏ của hình ảnh đó. Trên ribbon, chọn hiệu ứng Wipe, và làm cho nó xóa với hướng lên trên, đó là hướng mặc định. Sử dụng các thời gian này:

Start after previous

Duration: half second

Delay: 1 second

Điều này có nghĩa là 1 giây sau khi thanh ngang kết thúc, nhóm đối tượng này sẽ dành nửa giây để xóa hướng lên trên.

Cách nhanh chóng áp dụng cùng một cài đặt cho hai nhóm đối tượng khác phía trên thanh này là sử dụng Animation Painter. Chỉ chọn nhóm đầu tiên, sau đó trên thanh ribbon, nhấp chuột đúp vào Animation Painter. Giờ hãy nhấp chuột vào hai hình thu nhỏ khác phía trên thanh ngang.

Vì bạn đã hoàn tất với Animation Painter, bạn cần thoát khỏi nó. Nhấn phím Esc hoặc nhấp chuột vào Animation Painter. Con trỏ chuột sẽ trở lại bình thường.

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, sẽ không cóAnimation Painter. Bạn phải áp dụng hoạt ảnh cho các nhóm khác theo cách thủ công, giống như bạn đã làm với nhóm đầu tiên.

Bây giờ tạo hiệu ứng cho hai nhóm bên dưới mũi tên ngang. Chọn nhóm đầu tiên, áp dụng hiệu ứng Wipe và xóa nó từ trên xuống. Đảm bảo rằng nó sử dụng cùng một thời gian như những đối tượng khác:

Start after previous

Duration: half second

Delay: 1 second

Trong phiên bản Windows, nhấp chuột vào Animation Painter (chỉ một lần nhấp chuột, là lần này), sau đó nhấp chuột vào nhóm Stock Fluctuations. Trong phiên bản Mac, áp dụng theo cách thủ công hoạt ảnh này cho các nhóm khác.

Trang trình bày giờ đây trông giống như ảnh chụp màn hình bên dưới, với timeline hiển thị tiến trình của hoạt ảnh. Lưu ý rằng chỉ có 1 biểu tượng chuột trong Animation Pane: nó cho thấy rằng chúng ta phải bấm chuột (hoặc nhấn Enter) chỉ một lần. Điều đó sẽ làm cho mũi tên ngang xuất hiện và mọi thứ khác sẽ tự động theo sau.

Sau khi áp dụng hoạt ảnh cho tất cả các nhóm, timeline này sẽ hiển thị theo trình tự.

Xem trước Slide. Nó gần như đúng, ngoại trừ nhóm bên dưới July nên xóa xuống dưới cùng một lúc với nhóm July xóa lên trên.

Nhấp vào mục July ở trên cùng và lưu ý rằng đó là Group 6, nằm thứ 4 trong danh sách này. Mục July dưới cùng là Group 7, nằm thứ 6 (cuối cùng) trong danh sách.

Khi bạn chọn một nhóm, bạn sẽ thấy vị trí của nhóm đó trong Animation Pane

Đưa Group 7 lên một bậc trong vùng Animation Pane, do đó, nó nằmngay bên dưới Group 6. Sắp xếp thời gian như sau:

Start: with previous

Duration: half second

Delay: 1 second

Trong phiên bản Windows, các thanh màu xanh lá cây cho Group 6 và 7 chạy đồng thời trong timeline. Nhưng bây giờ nhóm cuối cùng cần phải bị trì hoãn trong 1 giây, vì vậy bạn có thể kéo thanh màu xanh lá của nó sang phải hoặc chọn nhóm và đặt độ trễ là 1 giây.

Cũng lưu ý rằng bên dưới timeline này, có một tỷ lệ giây. Bạn có thể kéo ô đó trong tỷ lệ này sang trái hoặc phải để xem tất cả các thời gian.

Để thay đổi thời gian hoạt ảnh, hãy sử dụng các điều khiển Timing trên thanh ribbon hoặc kéo và đổi kích thước các thanh ngang trong timeline

Xem trước slide khi bạn hoàn tất.

Kết luận

Animation Pane và timeline của PowerPoint là các tính năng tuyệt vời giúp bạn kiểm soát chi tiết các hoạt ảnh đối tượng. Hãy nhớ rằng để sử dụng nó, trước tiên bạn phải áp dụng một hoạt ảnh, sau đó chọn một tùy chọn trong Animation Pane hoặc hộp công cụ trên Mac. Và đừng quên rằng một số tính năng quan trọng nhất nằm trong tab thứ ba của một hộp thoại bật mở từ một trình đơn bằng cách nhấp chuột phải.

Cách Tạo Hiệu Ứng Animation Trong Powerpoint 2022, 2022

Trình bày dữ liệu là một công việc nhàm chán nhưng bạn có thể sử dụng các hiệu ứng hoạt hình để mang lại một chút sinh động cho báo cáo của mình. Với PowerPoint thì việc thêm các hiệu ứng cho slide để tăng sức thu hút cho bài giảng, bài thuyết trình là việc khá đơn giản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm hiệu ứng hoạt hình trong Powerpoint 2016, 2019 một cách nhanh gọn và hiệu quả.

Animation là gì?

Animation (hay còn gọi là hiệu ứng hoạt hình) là nghệ thuật xử lý để các hình ảnh xuất hiện dưới dạng hình ảnh chuyển động. Animation được tạo ra bằng cách thay đổi nội dung của các khung ảnh liên tiếp nhau, nhân vật có thể di chuyển qua các vùng bối cảnh khác nhau, được thay đổi kích thước, màu sắc,…

Thêm và xóa hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

Chỉnh sửa và quản lý hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

Sử dụng hiệu ứng hoạt hình motion path trong PowerPoint

Entrance – Nhóm hiệu ứng này dùng để giới thiệu văn bản hoặc đối tượng vào một slide trong khi trình bày.

Exit – Nhóm này đánh dấu thời gian kết thúc của văn bản hoặc đối tượng trên slide.

Emphasis – Nhóm này cung cấp các tùy chọn để thu hút sự chú ý vào văn bản hoặc đối tượng. Bạn có thể sử dụng nhóm này để làm nổi bật các chi tiết quan trọng.

Motion Paths – Nhóm này cho phép bạn di chuyển văn bản và đối tượng dọc theo đường dẫn định trước. Nhóm này còn được sử dụng làm bước chuyển tiếp trên một slide.

Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng hoạt hình trong văn bản, hình dạng và đối tượng trên bất kỳ slide nào trong PowerPoint 2016. Các hiệu ứng hoạt hình được chia làm bốn loại:

Ngoại trừ nhóm Motion Paths, hầu hết các loại hiệu ứng hoạt hình đều chứa các nhóm hiệu ứng con bao gồm các hiệu ứng Basic, Subtle, Moderate và Exciting.

Cách thêm và xóa hiệu ứng animation trong PowerPoint

Chọn văn bản hoặc đối tượng bạn cần tạo animation

Bấm vào tab Animations trên thanh điều hướng

Nhấp vào Add Animation.

Chọn một hiệu ứng hoạt hình từ danh sách.

Cách thêm hiệu ứng animation vào văn bản hoặc đối tượng

Bạn có thể áp dụng nhiều hiệu ứng cho cùng một đối tượng bằng cách nhấp vào Add Animation. Nếu bạn cố thêm một animation khác bằng bất kỳ cách nào khác thì thao tác này chỉ thay thế hiệu ứng trước đó.

Quy ước đặt tên mặc định cho các hiệu ứng hoạt hình có thể hơi khó hiểu. Bạn có thể đổi tên animation phù hợp với các đối tượng mục tiêu có sẵn trong ngăn Selection từ tab Home. Nhấp đúp vào tên để chỉnh sửa.

Chọn Animation Pane từ nhóm Advanced Animation.

Chọn animation effect ở ô bên phải.

Nhấp vào Down Arrow để mở danh sách thả xuống.

Chọn Remove.

Cách xóa hiệu ứng animation

Cách chỉnh sửa và quản lý hiệu ứng animation trong PowerPoint

Cách thay đổi thứ tự của các hiệu ứng animation

Điều hướng đến ngăn Animation.

Chọn một hiệu ứng animation từ danh sách.

Nhấp vào Down Arrow ở bên phải danh sách animation.

Chọn Timing từ danh sách thả xuống.

Chọn Start từ tab Timing để chọn một tùy chọn.

Chọn một giá trị trong tùy chọn Delay.

Chọn độ dài của hiệu ứng hoạt hình trong phần Duration.

Bấm vào tab Animations trong thanh điều hướng.

Chọn ngăn Animation từ nhóm Advanced Animation.

Chọn Animation bạn muốn di chuyển trong ngăn Animation.

Chọn mũi tên lên và xuống bên cạnh nút Play From để di chuyển animation trong chuỗi.

Cách đặt thời gian bắt đầu và thời lượng của một hiệu ứng animation

Nhấp vào đối tượng hoặc văn bản được đề cập.

Nhấp vào tab Animations.

Thêm animation như tôi đã hướng dẫn trong Cách tạo animation cho văn bản hoặc đối tượng trong PowerPoint 2016, 2019.

Tìm nhóm Advanced Animation.

Chọn ngăn Animation.

Chọn đối tượng hoặc văn bản bằng một cú nhấp chuột.

Chọn Trigger từ nhóm Advanced Animation.

Chọn đối tượng để xác nhận.

Bằng cách điều chỉnh thời lượng, bạn sẽ thay đổi tốc độ của animation, điều này có thể làm thay đổi tác động của hiệu ứng đối với khán giả.

Chọn đoạn âm thanh hoặc video trên một slide.

Nhấp vào Play từ trình điều khiển phương tiện.

Nhấp vào Pause ở nơi bạn muốn thêm Bookmark (dấu trang).

Tìm tab Playback trong phần Video Tools.

Chọn Add Bookmark từ nhóm Bookmark.

Chọn tab Animation.

Chọn Advanced Animation.

Chọn ngăn Animation.

Chọn một hiệu ứng hoạt hình.

Chọn Trigger trong Advanced Animation.

Chọn On Bookmark từ danh sách thả xuống.

Chọn dấu trang bạn đã đặt.

Các kích hoạt hiệu ứng animation

Chọn tab Animations.

Chọn biểu tượng Show Additional Effect Options.

Chọn tab Timing.

Chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Repeat.

Nhấp vào hộp kiểm Rewind when done playing.

Cách thêm animation trong nội dung âm thanh và video

Cách lặp lại và tua lại một hiệu ứng animation

Chọn tab Animations.

Bấm Add Animation trong nhóm Advanced Animation.

Điều hướng đến nhóm hiệu ứng Motion Path.

Chọn path (đường dẫn).

Cách sử dụng hiệu ứng hoạt hình motion path trong PowerPoint

Chọn Effect Options trong nhóm Animation.

Chọn từ các lựa chọn thay thế motion được trình bày để thay đổi đường dẫn.

Di chuyển đến nhóm Path trong menu thả xuống.

Nhấp vào Edit Points.

Nhấp vào bất kỳ điểm nào trên đường dẫn và kéo đến vị trí mới.

Nhấp vào Preview để xem hoạt ảnh sửa đổi đang hoạt động.

Cách thêm hiệu ứng motion path vào văn bản hoặc đối tượng

Nếu bạn chọn tùy chọn Custom Path thì sẽ phải vẽ đường dẫn sẽ để thực hiện. Nhấp và kéo để tạo đường dẫn tự do hoặc trỏ và nhấp để tạo đường có điểm kết nối. Nhấp đúp chuột trái để đánh dấu điểm kết thúc đường dẫn và xem bản xem trước.

Cách sửa đổi motion path