Ma Lay Command Block Trong Minecraft / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

How To Use The Setblock Command In Minecraft

This Minecraft tutorial explains how to use the /setblock command with screenshots and step-by-step instructions.

You can replace a block with another block using the /setblock command in Minecraft. Let’s explore how to use this cheat (game command).

Supported Platforms

The /setblock command is available in the following versions of Minecraft:

Platform Supported (Version*)

Xbox 360

No

PS3

No

Wii U

No

Education Edition

Yes

* The version that it was added or removed, if applicable.NOTE: Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch, and Windows 10 Edition are now called Bedrock Edition. We will continue to show them individually for version history.

Requirements

To run game commands in Minecraft, you have to turn cheats on in your world.

SetBlock Command

Examples

How to Enter the Command

1. Open the Chat Window

The easiest way to run a command in Minecraft is within the chat window. The game control to open the chat window depends on the version of Minecraft:

For Java Edition (PC/Mac), press the T key to open the chat window.

For Pocket Edition (PE), tap on the chat button at the top of the screen.

For Xbox One, press the D-Pad (right) on the controller.

For PS4, press the D-Pad (right) on the controller.

For Nintendo Switch, press the right arrow button on the controller.

For Windows 10 Edition, press the T key to open the chat window.

For Education Edition, press the T key to open the chat window.

2. Type the Command

In this example, we will replace a block with a birch wood plank using the following command:

/setblock ~1 ~0 ~1 planks 2

Type the command in the chat window. As you are typing, you will see the command appear in the lower left corner of the game window. Press the Enter key to run the command.

This /setblock command would replace the block at ~1 ~0 ~1 with a birch plank. This is the block that is 1 block East, 0 blocks downward, and 1 block South of where the command is run.

For the replacement block, we use a name of planks and a DataValue of 2 to represent a birch wood plank. See a list of all Minecraft Item Names and DataValues.

You will see the message “Block placed” appear in the lower left corner of the game window to indicate that the setblock command has completed.

Congratulations, you have learned how to use the /setblock command in Minecraft.

Other SetBlock Cheats

You can use other setblock commands in Minecraft such as:

Other Game Commands

You can use other commands and cheats in Minecraft such as:

Cách Để Chơi Skyblock Trong Minecraft

Nếu bạn lỡ biến dung nham (lava) thành hắc diện thạch (obsidian), hãy nhấp chuột phải vào nó. Hắc diện thạch sẽ biến trở lại thành dung nham.

Thực tế là có cách để có thêm sắt (iron). Một trong những cách đó là tạo ra trang trại sắt (iron farm).

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách tạo ra ngôi làng nhân tạo và tạo điều kiện cho dân làng nhân giống. Sau khi có đủ dân làng trong “ngôi làng” của bạn, người sắt (Iron Golem) sẽ bắt đầu xuất hiện để bảo vệ dân làng. Sau đó, bạn có thể giết người sắt để có thêm sắt.

Nếu bạn cảm thấy lạ lẫm với bộ tạo đá cuội (cobblestone generator), hãy tìm kiếm một số mẫu thiết kế để không vô tình biến dung nham thành hắc diện thạch.

Trong phiên bản 1.0 trở về sau, con vật sẽ xuất hiện cách vị trí của bạn hơn 24 khối, vì vậy đừng quá mong đợi rằng có thể dùng chúng làm thức ăn hoặc tài nguyên. Thay vào đó, hãy xây dựng bộ tạo quái vật trong căn phòng tối tăm để có sợi làm len (wool) và sử dụng trang trại để làm bánh mì (bread).

Che đậy nước để không bị đóng băng hoặc đặt đuốc (torch) ở bên cạnh nó. Bất cứ phần “mái” nào ở phía trên nước đều có thể giúp bạn hoàn thành việc này. Bạn cũng có thể sử dụng “mái” để khu vườn của bạn không bị dính tuyết trong môi trường lạnh lẽo.

Để lại một ít cỏ cho đến khi bạn có thể tạo ra khu trang trại cần thiết cho việc thu thập hạt và sản sinh con vật. Bạn luôn có thể trồng cỏ dọc theo đất rồi dọn dẹp sau. Chú ý rằng bạn cần xây dựng nền đất cách xa phần nền chính ít nhất 24 khối để sản sinh con vật. Hãy thắp sáng phần nền này để chống quái vật hung hãn. Tạo ra khoảng đất hoặc cỏ có kích thước tối thiểu là 5×5 và chờ đợi. Giết mọi con vật vô dụng (kiểu như ngựa và lừa vì chúng cần có yên cưỡi, thứ không có sẵn trong SkyBlock) để con vật thuộc diện có thể ăn được/hữu ích được sinh ra thế chỗ của chúng. Cừu là con vật rất hữu ích vì chúng đánh rơi cả len (để làm giường!) và thịt cừu (để làm thức ăn!).

How To Use The Give Command In Minecraft

This Minecraft tutorial explains how to use the /give command with screenshots and step-by-step instructions.

You can give a player any item whenever you want using the /give command in Minecraft. Let’s explore how to use this cheat (game command).

Supported Platforms

The /give command is available in the following versions of Minecraft:

Platform Supported (Version*)

Xbox 360

No

PS3

No

Wii U

No

Education Edition

Yes

* The version that it was added or removed, if applicable.NOTE: Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch, and Windows 10 Edition are now called Bedrock Edition. We will continue to show them individually for version history.

Requirements

To run game commands in Minecraft, you have to turn cheats on in your world.

Give Command

Examples

How to Enter the Command

1. Open the Chat Window

The easiest way to run a command in Minecraft is within the chat window. The game control to open the chat window depends on the version of Minecraft:

For Java Edition (PC/Mac), press the T key to open the chat window.

For Pocket Edition (PE), tap on the chat button at the top of the screen.

For Xbox One, press the D-Pad (right) on the controller.

For PS4, press the D-Pad (right) on the controller.

For Nintendo Switch, press the right arrow button on the controller.

For Windows 10 Edition, press the T key to open the chat window.

For Education Edition, press the T key to open the chat window.

2. Type the Command

We will cover examples of how to use the /give command to give an item to a player as well as more than one item to a player at a time. We will also explore how to use the DataValue parameter in the /give command to specify a variation of a block.

Give an Item

In the first example, we want to give the player named DigMinecraft a block of gold with the following command:

/give DigMinecraft gold_block

Type the command in the chat window. As you are typing, you will see the command appear in the lower left corner of the game window. Press the Enter key to run the command.

Once the cheat has been entered, the gold block will be added to the player’s inventory.

You will see the message “Given [Block of Gold] x 1 to DigMinecraft” appear in the lower left corner of the game window. You have now given 1 block of gold to the player called DigMinecraft.

Give Multiples of Item

In the first example, we did not enter the Amount parameter so only one gold block was given. If want to give multiple blocks at once, you need to specify an Amount in the /give command. The amount goes after the Item that you are giving.

For example, you can give DigMinecraft 4 blocks of gold with the following command:

/give DigMinecraft gold_block 4

Type the command in the chat window and press the Enter key to run the command.

In this example, you have specified an amount of 4 in the /give command.

You will see the message “Given [Block of Gold] x 4 to DigMinecraft” appear in the lower left corner of the game window. Now DigMinecraft will be given 4 blocks of gold that is added to the player’s inventory.

Give Variation of an Item

The last example that we want to cover is how to give an item to player when the minecraft name refers to more than one variation of the block. For example, planks is the name assigned to all 6 types of wood planks (oak, acacia, birch, dark oak, jungle, and spruce). If you just specify planks in the /give command, you will always be given an oak plank.

But how can you give a player jungle wood planks instead of oak planks? Easy enough, just add a DataValue to the end of the /give command. Sometimes, people will refer to the DataValue as damage value or data value.

For example, you can give 2 jungle wood planks to the nearest player with the following command:

/give @p planks 2 3

Type the command in the chat window and press the Enter key to run the command.

In this example, we have used a DataValue of 3 to specify the variation of plank that we want to give (ie. 3=Jungle Wood Plank). See a complete list of Minecraft IDs that is interactive and searchable.

You will see the message “Given [Jungle Wood Planks] x 2 to DigMinecraft” appear in the lower left corner of the game window. Now the nearest player (DigMinecraft) will be given 2 jungle wood planks that are added to the player’s inventory.

Congratulations, you have learned how to use the /give command in Minecraft.

Other Give Commands

You can use other give commands in Minecraft such as:

Items

Command Generators

If you need help with /give commands, you can use these tools to automatically generate commands in Minecraft:

Other Game Commands

You can use other commands and cheats in Minecraft such as:

How To Use The Fill Command In Minecraft

This Minecraft tutorial explains how to use the /fill command with screenshots and step-by-step instructions.

You can fill an area or outline with a particular block using the /fill command in Minecraft. Let’s explore how to use this cheat (game command).

Subscribe

Supported Platforms

The /fill command is available in the following versions of Minecraft:

Platform Supported (Version*)

Xbox 360

No

PS3

No

Wii U

No

Education Edition

Yes

* The version that it was added or removed, if applicable.NOTE: Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch, and Windows 10 Edition are now called Bedrock Edition. We will continue to show them individually for version history.

Requirements

To run game commands in Minecraft, you have to turn cheats on in your world.

Fill Command

Volume Calculation

You can use the following calculation to determine how many blocks will be included in the fill region.

The formula for volume is:

Greater is the larger of the 2 corresponding coordinate values and lesser is the smaller of the 2 corresponding coordinate values.

Let’s calculate the volume for the following command:

/fill ~-5 ~-1 ~-5 ~5 ~-1 ~5 quartz_block

In this example:

So our volume calculation would be:

Volume = (5 - -5 + 1) x (-1 - -1 + 1) x (5 - -5 + 1) Volume = (11) x (1) x (11) Volume = 121 blocks

Examples

How to Enter the Command

1. Open the Chat Window

The easiest way to run a command in Minecraft is within the chat window. The game control to open the chat window depends on the version of Minecraft:

For Java Edition (PC/Mac), press the T key to open the chat window.

For Pocket Edition (PE), tap on the chat button at the top of the screen.

For Xbox One, press the D-Pad (right) on the controller.

For PS4, press the D-Pad (right) on the controller.

For Nintendo Switch, press the right arrow button on the controller.

For Windows 10 Edition, press the T key to open the chat window.

For Education Edition, press the T key to open the chat window.

2. Type the Command

We will cover examples of how to use the /fill command to cover the ground under you, build a solid structure, build a hollow structure, and mine a large area instantly.

Cover the Ground under You

Let’s start by showing how to replace a region of blocks that are beneath where you are standing. For example, let’s cover the ground below us in a 11x1x11 area with quartz block with the following command:

/fill ~-5 ~-1 ~-5 ~5 ~-1 ~5 quartz_block

Type the command in the chat window. As you are typing, you will see the command appear in the lower left corner of the game window. Press the Enter key to run the command.

This /fill command would replace 121 blocks beneath you with blocks of quartz.

You will see the message “121 blocks filled” appear in the lower left corner of the game window to indicate that the fill command has completed.

Build a Solid Structure

Next, let’s look at how to build a solid rectangular structure. Since we are filling a solid structure, we want to make sure that the region is not where we are standing, otherwise we will be stuck inside the fill region.

If we avoid combining negative and positive coordinates (and only use positive values for the X and Z coordinates), the structure should be constructed next to us.

For example, let’s fill a region next to us with blocks of redstone with the following command:

/fill ~1 ~0 ~1 ~10 ~10 ~10 redstone_block

Type the command in the chat window and press the Enter key to run the command.

This /fill command would fill a solid structure of 1100 blocks of redstone right beside us.

You will see the message “1100 blocks filled” appear in the lower left corner of the game window to indicate that the fill command has completed.

This is a very fast way to build a tower or other large solid structure.

Build a Hollow Structure

One of the most powerful uses of the /fill command is to build a hollow structure. This is a quick and easy way to build the frame of a house or shelter.

For example, let’s build a large hollow cobblestone structure with the following command:

/fill ~1 ~-1 ~1 ~10 ~5 ~10 cobblestone 0 hollow

Type the command in the chat window and press the Enter key to run the command.

This /fill command would build a hollow structure where the outer block is made of cobblestone and the inside of the structure is filled with air.

You will see the message “380 blocks filled” appear in the lower left corner of the game window to indicate that the fill command has completed.

Now if you break the outer layer of the structure, you can see that it is empty and hollowed out on the inside. You can then use this as the frame of your house!!

TIP: If you wanted to do this with oak wood planks, just change the Minecraft ID to planks:

/fill ~1 ~-1 ~1 ~10 ~5 ~10 planks 0 hollow

A hollow oak wood plank structure would be a great frame for a house!

Mine a Large Area Instantly

One interesting feature of the /fill command is that you can use this command to quickly mine a large area as big as you want and as deep as you want.

For example, let’s mine starting 10 blocks deep (-10) up to ground level (-1), that is 5 blocks away from us in all horizontal directions with the following command:

/fill ~-5 ~-10 ~-5 ~5 ~-1 ~5 cobblestone 0 destroy

Type the command in the chat window and press the Enter key to run the command.

This /fill command would replace all blocks in the fill region, including air. The replaced blocks will be dropped and can then be collected as if they were mined with a pickaxe or shovel.

You will see the message “1210 blocks filled” appear in the lower left corner of the game window to indicate that the fill command has completed. All of the mined items would start popping up above the fill region. You can run over and pick up all of these items to add them to your inventory.

This is a great way to quickly mine diamonds, iron ore, gold ore, redstone and other valuable items!!

The /fill command is very powerful and can be used to quickly create so many structures. Give it a try and see what you can create!

Congratulations, you have learned how to use the /fill command in Minecraft.

Other Fill Cheats

You can use other fill commands in Minecraft such as:

Other Game Commands

You can use other commands and cheats in Minecraft such as: