Lỗi Replace Trong Word / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Find And Replace In Word

You can use the Navigation pane to search for specific words or phrases in a document.

The Navigation pane appears on the left, displaying the Results view.

Press Ctrl + F.

The search runs automatically. Results are highlighted in the document, and the Navigation pane lists all instances of the word.

You can use the arrows under the search box to jump to the Previous or Next search result.

The Navigation pane closes.

To search your documents for more specific items, such as certain capitalization or only whole words, use Advanced Find.

Select Advanced Find.

The Find and Replace dialog box opens.

Type the word you’re looking for in the Find box.

By default, the Find and Replace dialog box only shows the basics—a search field. There are more options available if you expand the dialog box.

You can choose to exactly match the case or only search for whole words. You can also use wildcards, or ignore punctuation and spacing.

Word navigates to and selects the next instance that fits the additional criteria.

The Find and Replace dialog box closes.

Replace Text

If you’ve spelled something incorrectly in multiple places, Word can fix them all with just a few steps.

The Find and Replace dialog box opens to the Replace tab.

Type the word you need to replace in the Find what text field.

Type the word you need to replace in the Replace with text field.

Select a replacement option.

Replace All: Fixes all instances of the word at once.

Once all the instances of the word have been replaced, a dialog box will pop up to let you know it’s complete.

The Find and Replace dialog box closes.

How To Find And Replace Text In Word

Microsoft Word is the most popular application for word processing. No matter if you’re a student who needs to write up an essay or a business owner looking to make company reports, Word has you covered.

When you’re writing lengthy documents, it’s quite tedious and nearly impossible to manually make a lot of edits to your file. This includes replacing words. You might also notice that it becomes harder to find specific words in your file. Microsoft thought of this and made it possible to quickly find and even replace text in a Word document.

Our article will guide you through the steps necessary to do this, even if you’re a complete beginner to Word.

Things you’ll need

A device with Microsoft Word installed and activated.

Let’s get right into it.

Launch Word. You can do this by locating where it is on your computer:

You’ll see the welcome screen. Here, you can either open an existing document or start working on a new one.

We hope that this article was able to guide you through everything you need to know about finding and replacing text in Word documents. Don’t forget to share this article with your friends, classmates, colleagues or employees who need help getting started with Word. If you want to learn more about Word or other Microsoft Office suite applications, feel free to browse our section of guides.

If you’re looking for a software company you can trust for its integrity and honest business practices, look no further than SoftwareKeep. We are a Microsoft Certified Partner and a BBB Accredited Business that cares about bringing our customers a reliable, satisfying experience on the software products they need. We will be with you before, during, and after all the sales.

That’s our 360 Degree SoftwareKeep Guarantee. So, what are you waiting for? Call us Today on +1 877 315 1713 or email sales@softwarekeep.com. As well, you can reach us via Live Chat.

How To Use Find And Replace In Microsoft Word To Make Quick Edits To A Document

Find and Replace in Word is a tool that searches a document for a specific word or phrase.

You can use the tool to replace a word or phrase with another.

You can review each instance of a word before replacing it, or replace all instances at once.

Visit Insider’s Tech Reference library for more stories

10 Things in Tech: Get the latest tech trends & innovations

Loading Something is loading.

Email address

Locate the find and replace option in the “Edit” tab.

Marissa Perino/Insider

Find and replace.

Marissa Perino/Insider

Open “Advanced Find and Replace…”

Marissa Perino/Insider

Choose an option from the “Format” dropdown.

Marissa Perino/Insider

Marissa Perino/Insider

Whatever alterations you make, the pop-up will list your formatting changes under “Replace with.”

Choose to replace the first match, replace all, or find the next.

A pop-up will appear when replacements are complete.

You can replace matching words straight from this menu.

Marissa Perino/Insider

Fill in the slots with the appropriate words.

Abigail Abesamis Demarest/Insider

Abigail Abesamis Demarest/Insider

Cách Sử Dụng Lệnh Find Và Replace Trong Word 2022

Khi bạn đang làm việc với các tài liệu dài, việc xác định một từ hoặc cụm từ cụ thể có thể khó khăn và tốn thời gian. Word có thể tự động tìm kiếm tài liệu của bạn bằng tính năng Find và nó cho phép bạn nhanh chóng thay đổi từ hoặc cụm từ bằng cách sử dụng Replace. Tất cả sẽ có trong bài viết hướng dẫn sử dụng lệnh Find và Replace trong Word 2016

Đến bài học này thì bạn cũng đã phần nào biết được giao diện cơ bản trong Word 2016 rồi chứ nhỉ. Đồng thời bạn cũng đã được học qua cách tạo mới một file word là như thế nào. Đi xa thêm chút nữa là cách để định dạng các thành phần trong văn bản với bộ công cụ định dạng. Sau đó là 3 thao tác bắt buộc mà bất cứ ai cũng phải biết khi thao tác trên văn bản là cut, copy và paste …

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn các bạn sử dụng thêm 2 thao tác. Mà theo Vũ i Tờ’s blog đánh giá cũng thuộc dạng nên biết và nên nhớ khi sử dụng trình soạn thảo văn bản word

: cách sử dụng Mail Merge kết hợp giữa word và outlook

Bắt đầu với lệnh tìm kiếm văn bản Find

Trong ví dụ của Vũ i Tờ ‘s blog, mình sẽ viết một bài báo học thuật và sẽ sử dụng lệnh Find để xác định tất cả các trường hợp của một từ cụ thể.

Từ tab Home, nhấp vào lệnh Find. Ngoài ra, bạn có thể nhấn Ctrl + F trên bàn phím.

Khung navigation pane sẽ xuất hiện ở phía bên trái của màn hình.

Nhập văn bản bạn muốn tìm trong khung nhập liệu ở đầu ngăn điều hướng. Trong ví dụ của Vũ i Tờ ‘s blog, mình sẽ gõ cần tìm kiếm là “fiction”.

Nếu văn bản được tìm thấy trong tài liệu. Nó sẽ được đánh dấu màu vàng và một kết quả xem trướcsẽ xuất hiện trong khung navigation pane.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào một trong các kết quả bên dưới mũi tên để nhảy tới nó.

Khi bạn kết thúc, nhấp vào X để đóng khung điều hướng. Điểm đánh dấu màu vàng sẽ biến mất.

Để biết thêm các tùy chọn tìm kiếm khác nữa. Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh khung tìm kiếm.

Thay thế văn bản bằng lệnh Replace

Đôi khi, bạn có thể phát hiện ra rằng bạn đã mắc lỗi lặp đi lặp lại trong toàn bộ tài liệu của bạn.

Chẳng hạn như viết sai tên hoặc bạn cần thay đổi một từ hoặc cụm từ cụ thể bằng từ khác.

Bạn có thể sử dụng tính năng Find and Replace của Word để nhanh chóng sửa đổi.

Trong ví dụ của Vũ i Tờ ‘s blog. Mình sẽ sử dụng Find and Replace để thay đổi tiêu đề của một tạp chí bằng tên viết tắt.

Các bước thực hiện

Từ tab Home, bấm vào lệnh Replace. Ngoài ra, bạn có thể nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + H trên bàn phím.

Hộp thoại Find and Replace sẽ xuất hiện.

Nhập văn bản bạn muốn tìm trong khung Find what:

Nhập văn bản bạn muốn thay thế nó trong khung Replace with:

Sau đó bấm Find Next.

Word sẽ tìm phiên bản đầu tiên giống nội dung tìm kiếm của văn bản và highlight nó bằng màu xám.

Kiểm tra kỹ văn bản để đảm bảo bạn muốn thay thế nó. Trong ví dụ của mình, văn bản là một phần của tiêu đề của bài báo và không cần phải thay thế. Mình sẽ bấm Find Next một lần nữa để chuyển sang trường hợp tiếp theo.

Nếu bạn muốn thay thế nội dung vừa tìm kiếm được. Bạn có thể nhấp vào Replace để thay đổi đối với các trường hợp văn bản riêng lẻ.

Nút lệnh Replace All

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Replace All để thay thế mọi phiên bản của văn bản trong toàn bộ tài liệu.

Tada, và văn bản sẽ được thay thế.

Khi bạn đã hoàn tất, nhấp vào Close hoặc là Cancel để đóng hộp thoại.

Để biết thêm nhiều tùy chọn tìm kiếm, bấm More trong hộp thoại Find and Replace. Từ đây, bạn có thể chọn các tùy chọn tìm kiếm bổ sung. Chẳng hạn như trường hợp khớp và bỏ qua dấu câu.

Khi sử dụng Replace all, điều quan trọng cần nhớ là nó có thể tìm thấy kết quả khớp mà bạn không lường trước và bạn có thể không thực sự muốn thay đổi.

Bạn chỉ nên sử dụng tùy chọn này nếu bạn chắc chắn rằng nó sẽ không thay thế bất cứ thứ gì bạn không mong muốn.

Thêm: luyện tập các thao tác sử dụng lệnh Find và Replace trong Word

Mở một tài liệu bất kỳ của bạn

Sử dụng tính năng Find , xác định tất cả văn bản có nội dung có chứa từ “chúng tôi”

Thay thế từ “chúng tôi’ thành “chúng ta”

Sử dụng chức năng Replace và Replace All để xem sự khác nhau