Không Preview Được Excel Trong Outlook 2016 / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Fix: Cannot Preview Excel Files In Outlook 2022

The release of Microsoft Office 2016 attracted many users because of its many new features such as new dark themes, real-time simultaneous collaboration between multiples users on the same Word Document, touch input optimization and many more. So with its release, quite a number of users were those who simply upgraded to Microsoft Office 2016 from the earlier Microsoft Office version instead of a fresh installation which is normal and shouldn’t cause any problem.

But in some cases, users have reported that they were unable to preview Microsoft Excel files on their accounts in Microsoft Outlook 2016. When they tried to do so, an error is thrown their way which states ” This File Cannot Be Previewed Because There Is No Previewer Installed For It”. The same error may also appear if you try to preview a Microsoft PowerPoint file in Microsoft Excel, and in similar scenarios where you preview a Microsoft office file in a Microsoft Office product.

Solution 1: Correct Windows Registry Entry

Press and Hold the Windows key and Press R. Run dialog box will appear.

Now the navigation path from here will differ by the type of Microsoft Office you have installed and the bitness of Microsoft Office and your Windows. If you are not sure about the bitness or the type of product, you can try all of the below paths and if you cannot find the next folder while following a certain path simply move on to the next path.

If you have installed a 32 Bit version of Microsoft Office and you have a 64 Bit Windows installed, then follow this path:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoftWindowsCurrentVersionPreviewHandlers

If you have a 32 Bit version of Microsoft Office installed on a 64 Bit Windows or a 64 Bit version of Microsoft Office installed on a 64 Bit Windows, then follow this path:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPreviewHandlers

Once you have Selected (Highlighted) PreviewHandlers in the left pane, there will be number of registry strings in the left pane. But there are only 4 of them that concern us.

On the right you will be able to see three columns; Name, Type and Data. In the Name column, search for the four strings by the following names and make sure the corresponding value in Data is exactly the same as written below.

Name Data

If more than one string has the incorrect value then you will have to correct them all.

Khắc Phục: Không Thể Xem Trước Tệp Excel Trong Outlook 2022

Nhưng trong một số trường hợp, người dùng đã báo cáo rằng họ không thể xem trước các tệp Microsoft Excel trên tài khoản của họ trong Microsoft Outlook 2016. Khi họ cố gắng làm như vậy, một lỗi được ném theo cách của họ, trạng thái này không thể xem trước vì không có bản xem trước Đã cài đặt cho nó . Lỗi tương tự cũng có thể xuất hiện nếu bạn cố gắng xem trước tệp Microsoft PowerPoint trong Microsoft Excel và trong các trường hợp tương tự nơi bạn xem trước tệp Microsoft office trong một sản phẩm Microsoft Office.

Giải pháp 1: Nhập đúng Windows Registry

Nhập regedit và nhấn Enter . Nhấp vào Có nếu thông báo xác nhận Kiểm soát tài khoản người dùng xuất hiện.

Trong ngăn bên trái, bấm đúp vào HKEY_LOCAL_MACHINE để mở rộng nó. Theo đó, nhấp đúp vào phần mềm tương tự để mở rộng nó.

Bây giờ, đường dẫn điều hướng từ đây sẽ khác nhau tùy theo loại Microsoft Office bạn đã cài đặt và độ bit của Microsoft Office và Windows của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về bitness hoặc loại sản phẩm, bạn có thể thử tất cả các đường dẫn bên dưới và nếu bạn không thể tìm thấy thư mục tiếp theo trong khi theo một đường dẫn nhất định, chỉ cần chuyển sang đường dẫn tiếp theo.

Nếu bạn đã cài đặt phiên bản 32 bit của Microsoft Office và bạn đã cài đặt Windows 64 bit, hãy làm theo đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Wow6432Node Microsoft Windows CurrentVersion PreviewHandlers

Nếu bạn có phiên bản 32 bit của Microsoft Office được cài đặt trên Windows 64 bit hoặc phiên bản 64 bit của Microsoft Office được cài đặt trên Windows 64 bit, hãy làm theo đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion PreviewHandlers

Một khi bạn đã chọn (đánh dấu) PreviewHandlers trong ngăn bên trái, sẽ có số lượng các chuỗi đăng ký trong ngăn bên trái. Nhưng chỉ có 4 người quan tâm đến chúng tôi.

Ở bên phải bạn sẽ có thể thấy ba cột; Tên, Loại và Dữ liệu . Trong cột Tên, hãy tìm kiếm bốn chuỗi theo các tên sau đây và đảm bảo giá trị tương ứng trong Dữ liệu giống hệt như được viết bên dưới.

{21E17C2F-AD3A-4b89-841F-09CFE02D16B7} Trình xem trước Microsoft Visio {65235197-874B-4A07-BDC5-E65EA825B718} Trình xem trước Microsoft PowerPoint Trình xem trước Microsoft Word (84F66100-FF7C-4fb4-B0C0-02CD7FB668FE} {00020827-0000-0000-C000-000000000046} Trình xem trước Microsoft Excel

Nếu giá trị khác với bất kỳ một trong các chuỗi, sau đó nhấp đúp vào chuỗi không chính xác để sửa đổi nó.

Trong văn bản bên dưới Dữ liệu giá trị, Xóa giá trị cũ và Nhập giá trị theo bảng ở trên. Sau đó bấm OK .

Nếu có nhiều hơn một chuỗi có giá trị không chính xác thì bạn sẽ phải sửa tất cả.

Nếu chuỗi đăng ký bị thiếu hoàn toàn, thì Nhấp chuột phải trong ngăn bên trái và nhấp vào Mới và sau đó nhấp vào Giá trị chuỗi . Sau đó đặt tên cho chuỗi đăng ký theo bảng ở trên.

Sau đó, bấm đúp vào chuỗi đăng ký để sửa đổi nó và nhập vào dữ liệu giá trị theo bảng bên dưới. Lặp lại quá trình cho 3 chuỗi khác quá.

Mẹo CHUYÊN NGHIỆP: Nếu vấn đề xảy ra với máy tính của bạn hoặc máy tính xách tay / máy tính xách tay, bạn nên thử sử dụng phần mềm Reimage Plus có thể quét các kho lưu trữ và thay thế các tệp bị hỏng và bị thiếu. Điều này làm việc trong hầu hết các trường hợp, nơi vấn đề được bắt nguồn do một tham nhũng hệ thống. Bạn có thể tải xuống Reimage Plus bằng cách nhấp vào đây

Khắc Phục Lỗi Không Thể Mở Ứng Dụng Office Preview, Microsoft Outlook Và Xem Trước Các Tập Tin

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục nhanh lỗi không thể mở ứng dụng Office Preview, lỗi không thể xem trước tập tin, và lỗi không thể mở Microsoft Outlook.

Fix lỗi không thể mở ứng dụng Office Preview

net stop clipsvc echo ==== BACKING UP LOCAL LICENSES move %windir%serviceprofileslocalserviceappdatalocalmicrosoftclipsvctokens.dat %windir%serviceprofileslocalserviceappdatalocalmicrosoftclipsvctokens.bak if “%1″==”recover” ( echo ==== RECOVERING LICENSES FROM BACKUP copy %windir%serviceprofileslocalserviceappdatalocalmicrosoftclipsvctokens.bak %windir%serviceprofileslocalserviceappdatalocalmicrosoftclipsvctokens.dat net start clipsvc

2.Lưu lại file với tên “activelic.bat”.

3. Nhấp chuột phải vào nút Start (biểu tượng cửa sổ), mở ‘Command Prompt (Admin). Thực hiện các tập tin thực thi từ dấu nhắc lệnh admin này.

4. Đi tới trình đơn Start và gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng.

5.Truy cập Gray Store và mua lại ứng dụng này. Khởi chạy nó và mọi thứ thiết lập lại từ đầu, như mới.

Lỗi không thể xem trước tập tin vì Word previewer bị lỗi trong Outlook

Giả sử bạn nhận được một email với một tập tin Word như một file đính kèm. Bây giờ khi bạn cố gắng xem trước .doc này hoặc tập tin .docx, các tập tin sẽ được xử lý bởi các thành phần Word được cài đặt trên hệ thống của bạn. Trong một số trường hợp, Outlook có thể gặp lỗi sau khi phân tích các tập tin này, khi đó bạn không thể xem trước tập tin Word đính kèm và bạn sẽ nhận được thông báo với nội dung sau:

“This file cannot be previewed because of an error with the Microsoft Word previewer in Outlook”

Để có thể khắc phục nhanh lỗi này bạn hãy làm theo các bước sau đây:

1.Nhấn tổ hợp phím Windows Key + R để mở Run, sau đó nhập regedit trong hộp thoại Run và nhấn Enter để mở Registry Editor.

Bây giờ bạn có thể đóng Registry Editor và khởi động lại hệ thống. Sau khi khởi động lại máy, bạn sẽ thấy rằng Outlook bây giờ có thể xem trước các file Word mà không có bất kỳ khó khăn nào.

Fix lỗi “Không thể mở Microsoft Outlook.”

Đôi khi bạn cố gắng mở Outlook và gặp phải lỗi với nội dung sau:

“Cannot start Microsoft Outlook. Cannot open the Outlook window. The set of folders cannot be opened. The operation failed.”

(Không thể khởi động Microsoft Outlook. Không thể mở cửa sổ Outlook. Các thiết lập của thư mục không thể mở được. Hành động thất bại. )

1.Bạn nhấn tổ hợp phím Windows Key + R và nhập: chúng tôi /resetnavpane trên ô tìm kiếm của hộp thoại Run và nhấn Enter hoặc OK.

Khi bạn nhấn phím Enter, Outlook sẽ được bắt đầu cài đặt cấu hình. Nếu vấn đề không được giải quyết bạn tiếp tục đến với bước tiếp theo.

Chọn Apply sau đó OK.

Nguồn: Internet

Khắc Phục Thumbnail Previews Không Hiển Thị Trong Windows 10

Thumbnail Previews không hiển thị trong Windows 10 – File Explorer (thường được gọi là Windows Explorer) trong Windows 10 cung cấp cho bạn đến 8 kiểu xem Thumbnail: extra large icons, large icons, small icons, tiles, list, content, medium icons và details. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các kiểu xem Thumbnail bằng cách nhấn vào “tab View” sau đó chọn kiểu Thumbnail thích hợp để xem. Khi xem File Explorer ở chế độ Thumbnail với các kiểu extra large icons, large icons, medium icons, details hoặc tiles view của hình ảnh, video người dùng có thể dễ dàng tìm thấy tập tin mà họ đang tìm kiếm.

Trong bài viết trước đây mình có hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi kết nối mạng trên Windows giúp bạn có thể khắc phục nhanh chóng tình trạng mất kết nối mạng trên hệ điều hành Windows một cách nhanh chóng và đơn giản, tiếp tục trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục Thumbnail Previews không hiển thị trong Windows 10!

Thumbnail Previews không hiển thị trong Windows 10

Phương pháp 1: Kiểm tra “Thumbnail Previews” đã được chọn

Trước khi làm các phương pháp khác bạn hãy chắc chắn rằng chế độ hỗ trợ xem hình ảnh thu nhỏ cho các thư mục có video hoặc hình ảnh của bạn đã được chọn. Để bật thumbnail preview hỗ trợ xem hình ảnh thu nhỏ hãy bấm vào ” tab View” và sau đó chọn một trong những chế độ xem sau đây

Phương pháp 2: Kích hoạt “Thumbnail Previews”

Trong khi bạn đã chọn chế độ hỗ trợ xem hình ảnh thu nhỏ cho các tập tin nó sẽ không hiển thị nếu File Explorer được cấu hình hiển thị các biểu tượng thay vì hiển thị hình thu nhỏ (tức là khi hình thu nhỏ được tắt, File Explorer sẽ hiển thị biểu tượng của chương trình mặc định cho các loại tập tin thay vì hiển thị các hình ảnh thu nhỏ) đây là cách làm thế nào để bật Thumbnails trong Windows 10.

Phương pháp 3: Xóa Thumbnail Cache

Nếu File Explorer hiển thị hình thu nhỏ cho một hoặc nhiều tập tin, có thể là do bộ nhớ Cache Thumbnail bị hỏng. Bạn có thể xóa và thiết lập lại bộ nhớ cache hình thu nhỏ với một vài cú Kích chuột bằng cách làm theo các hướng dẫn trong bài viết xóa và cài đặt lại Thumbnail Cache trong Windows 10.

Phương pháp 4: Cài đặt ứng dụng thumbnail thứ 3

Windows Explorer hay File Explorer không hỗ trợ tính năng xem hình ảnh thu nhỏ cho tất cả các loại tập tin. Nó chỉ hỗ trợ chủ yếu cho các tập tin video và hình ảnh với một số thành phần mở rộng cơ bản của hệ thống tuy nhiên nếu bạn thích có hình ảnh thu nhỏ cho tất cả các tập tin video và hình ảnh, bạn cần phải cài đặt một chương trình miễn phí có tên Icaros. Chương trình này hỗ trợ lên đến 15 loại tập tin.

Cuối cùng không có gì hơn nếu bạn cảm thấy bài viết có ích hãy subscribe blog của mình thường xuyên để cập nhật những bài viết mới nhất qua Email – Chân thành cảm ơn!