Cách Tạo Ô Đánh Dấu Tích (Check Box) Trong Word

--- Bài mới hơn ---

 • Bỏ Dấu Gạch Đỏ Trong Word
 • 7 Mẹo Trình Bày Dạng Danh Sách Gạch Đầu Dòng Trong Nội Dung Số • Kiến Càng
 • Cách Vô Hiệu Tính Năng Tự Động Tạo Khoảng Cách Trong Word
 • Cách Tăng Giảm Khoảng Cách Giữa Các Từ Trong Word
 • Hướng Dẫn Cách Làm Hiển Thị Hoặc Ẩn Đi Các Dấu Định Dạng Trong Word
 • Một số văn bản bạn phải tạo các ô đánh dấu tích (Check box) để người khác lựa chọn. Ví dụ như làm phiếu khảo sát… Vậy làm thế nào để tạo các ô checkbox đó. Nay mình chia sẻ cho các bạn cách tạo ô check box rất đơn giản. Đối với bản Word 2010, 2013, 2016 … thì tương tự nhau. Chỉ có Word 2007 thì bước đầu có khác tí chút, nhưng về cơ bản thì cách làm đều giống nhau. 

  Giả sử mình có 01 phiếu khảo sát như sau

  1. Cách tạo ô check box cơ bản

  Bước 1: Bạn chọn thẻ (tab) File rồi chọn Options

  Bước 2: Trong hộp thoại Word Options, bạn chọn mục Customize Ribbon, đánh dấu tích vào ô Developer rồi chọn OK. Thao tác này làm để đưa thẻ (tab) Developer ra màn hình

  Bước 3: Sau khi thực hiện bước 2 xong bạn có thể thấy thẻ Developer đã xuất hiện ở thanh Ribbon. Bạn chọn thẻ Developer

  Sau khi thực hiện xong ta được văn bản như thế này: 

  2. Nếu bạn muốn thay đổi hình dạng của dấu tích thì làm như sau

  Bước 1: Đặt con trỏ vào ô check box, trong thẻ Developer chọn Properties

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại, bạn nhìn xuống phần Check Box Properties, phần này có 2 lựa chọn

  Checked symbol: Bạn bấm change để thay đổi ký tự cho đặt dấu tích chọn

  Unchecked symbol: Bạn chọn change để thay đổi ký tự cho bỏ tích chọn

  Mặc định Word sẽ để tích chọn là X, còn bỏ chọn là ô trắng

  Bước 3: Sau khi bấm Change bạn chọn ký tự muốn dùng rồi OK

  3. Đặt mật khẩu khóa chỉnh sửa nội dung cho văn bản chứa check box

  Bước 1: Trong thẻ Developer, bạn tìm đến phần Protect, chọn Restrict Editing

  Tiếp theo chọn nút Yes, Start Enforcing Protection

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại, bạn nhập mật khẩu vào

  Sau khi đặt mật khẩu thì người khác sẽ không biên tập được nội dung văn bản, mà chỉ có thể đánh dấu tích vào các ô check box

  4. Mở khóa chỉnh sửa nội dung cho văn bản chứa check box

  Bước 2: Bạn nhập mật khẩu vào rồi chọn OK

  Sau khi mở khóa, bạn có thể biên tập nội dung như bình thường

  SHARE THIS

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Chữ Trên Dấu Chấm Trong Word
 • Cách Sử Dụng Dấu Câu Trong Soạn Thảo Văn Bản – Ví Dụ Cụ Thể
 • Cách Viết Phân Số Trong Word Hướng Dẫn Cách Viết Phân Số Trong Word 2007, 2010, 2013, 2022
 • Fix Lỗi Chữ Nhảy Cách Trong Microsoft Word
 • Hướng Dẫn Các Tạo Sơ Đồ Trong Word 2022
 • Insert A Table Of Figures In Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Căn Chữ Giữa Ô Trong Word
 • Cách Tô Màu Bảng Trong Word
 • Cách Xoay Ngang Chữ Trong Word 2010, 2003, 2007, 2022, 2013
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Trong Word 2022
 • Bài 6. Chèn Các Đối Tượng Text
 • Insert a Table of Figures in Word: Overview

  You can insert a table of ps in Word, which is similar to a table of contents. However, a table of ps in Word shows the page numbers of any document objects with captions or, alternatively, styles. After you insert a table of ps in Word, any document objects with captions or, alternatively, styles appear in the table of ps. They are sorted by number and appear in a list.

  To create a table of ps in Word, your document should contain captioned ps. Alternatively, you can also create a table of ps in Word by using styles. We will first show you how to create a table of ps in Word by using captions. We will then show you how to create a table of ps in Word by using styles.

  How to Insert a Table of Figures in Word from Captions

  If you need to learn how to add captions to objects in a Word document, you should first watch the following free video lesson, titled ” Inserting Captions ” to see how.

  Insert a Table of Figures in Word – Instructions: A related video lesson that shows how to apply captions to document objects before inserting a table of ps in Word.

  The top of this tab shows how your table of ps will print in the “Print Preview” section. Below that, there are options for changing the appearance of the printed version of the table of ps. To not print page numbers, uncheck the “Show page numbers” checkbox. Page numbers, if enabled, are right-aligned by default. To print the page number immediately after the caption title, instead, uncheck the “Right align page numbers” checkbox. Then select the desired style of leader tab to connect the caption titles to the page numbers from the “Tab leader:” drop-down. The “Web Preview” section shows how your table of ps would look in a web page. To remove the hyperlinks from a web table of ps, uncheck the “Use hyperlinks instead of page numbers” checkbox.

  The “General” section of this dialog box lets you change the general settings of the table of ps. If desired, you can select a different general format for the table of ps by selecting a different choice from the “Formats:” drop-down. To change the label of the captions, select a choice from the “Caption label” drop-down. To remove the label and number, if desired, uncheck the “Include label and number” checkbox.

  How to Insert a Table of Figures in Word from Styles

  To insert a table of ps in Word using styles instead of captions, first add text titles directly into the document next to the objects to which they refer. These titles become the “captions” for the objects. Next, apply a consistent style to the titles of these document objects at the various locations at which they appear in the document. Make sure the style you choose is only applied to these objects’ titles and is not used elsewhere in the document. If you need to learn how to apply styles in Word, you should first watch the following free video lesson, titled ” Applying Styles,” to see how.

  Insert a Table of Figures in Word – Instructions: A related video lesson that shows how to apply styles to the names of document objects before inserting a table of ps in Word.

  Insert a Table of Figures in Word: Instructions

  Instructions on How to Prepare to Insert a Table of Figures in Word

  1. To insert a table of ps in Word, you must first apply captions to the ps to include in the table of ps.
  2. Alternatively, you must first apply a selected style to the names of the ps to include. Make sure the style you choose is only applied to these objects’ titles and is not used elsewhere in the document.

  Instructions on How to Insert a Table of Figures in Word from Captions

  1. To insert a table of ps in Word from captions, place your insertion mark cursor at the document location at which to insert the table of ps.
  2. The top of this tab shows how your table of ps will print in the “Print Preview” section.
  3. Below that, there are options for changing the appearance of the printed version of the table of ps.
  4. To not print page numbers, uncheck the “Show page numbers” checkbox.
  5. Page numbers, if enabled, are right-aligned by default.
  6. To print the page number immediately after the caption title, instead, uncheck the “Right align page numbers” checkbox.
  7. Then select the desired style of leader tab to connect the caption titles to the page numbers from the “Tab leader:” drop-down.
  8. The “Web Preview” section shows how your table of ps would look in a web page.
  9. To remove the hyperlinks from a web table of ps, uncheck the “Use hyperlinks instead of page numbers” checkbox.
  10. The “General” section of this dialog box lets you change the general settings of the table of ps.
  11. If desired, you can select a different general format for the table of ps by selecting a different choice from the “Formats:” drop-down.
  12. To change the label of the captions, select a choice from the “Caption label” drop-down.
  13. To remove the label and number, if desired, uncheck the “Include label and number” checkbox.
  14. If you want to customize the text styles of a table of ps, you must select the “From template” choice from the “Formats” drop-down, as you can only customize the appearance of the default table of ps style for the document’s template.

  Instructions on How to Insert a Table of Figures in Word from Captions

  1. To insert a table of ps in Word from styles, place your insertion mark cursor at the document location at which to insert the table of ps.
  2. Check the “Style” checkbox and then choose the name of the style you applied to the titles of the inserted objects from which to make the table of ps from the drop-down to the right.

  Insert a Table of Figures in Word: Video Lesson

  The following video lesson, titled ” Inserting a Table of Figures,” shows you how to insert a table of ps in Word. If you’d like to learn more about Word, this video lesson is from our complete Word tutorial, titled ” Mastering Word Made Easy v.2019 and 365.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tạo Mục Lục Với Nhiều File Word, Danh Sách Hình
 • Cách Tạo Bảng, Định Dạng Và Xóa Bảng Trong Word Đơn Giản, Chi Tiết
 • Thủ Thuật Làm Việc Với Bảng Trong Microsoft Word
 • Bài 15. Làm Quen Với Microsoft Word
 • Để Thanh Công Cụ Tables And Borders Hiển Thị Trên Màn Hình Ta Dùng Lệnh Nào Sau Đây?
 • Insert Math Equations In Word 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Add Math Equations With Word 2010 Equation Editor
 • Error When Editing An Equation In Office
 • Research Guides At University Of Tennessee Health Science Center
 • Endnote X7.5 Doesn’t Connect To Word 2022
 • Ms Word 2013 Phần 3: Định Dạng Văn Bản.
 • Use formulas in Word 2013

  Inserting math equations is one of the most important features of Word 2013. It is very useful when you want to insert a math equation in your documents. Someone might want to make a document, such as a business manager, finance manager, school teacher, university professor and for them Word provides the facility to add mathematics equations or symbols in their report. However you can insert the math equation and symbol by hand but it looks more professional using the Word built-in feature.

  Use the following to insert the math equation in your documents.

  Step 1

  First of all open the document that you want to insert a math equation into and place your mouse pointer where you need to insert it.

  Step 2

  Step 3

  Step 4

  Step 5

  The drop down button of equations contains two options, “professional” and “linear” that help to change the look of the equation and changes it to inline in order for the option to change the location of the equation.

  Step 6

  Step 7

  You can also add a new equation by choosing “Insert New Equation” within the equation drop down list.

  Step 8

  Now Write your own equation using symbols, structures and tools.

  There is one other way to add the equation to Word documents; that is by using the Microsoft Equation 3.0 object.

  Step 9

  Step 10

  Step 11

  A new window will be opened where you can choose the equation you need. But Word 2013 will treat this as a Microsoft Office Word’s object. It is the main difference between this equation and a pvious equation.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Where Is The Equation In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Cách Tạo Bảng Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Office 2007 / 2010 / 2013 Training – The New Paperclip
 • Hướng Dẫn Chia Cột, Tạo Dropcap Trong Word 2003, 2007, 2010, 2022
 • Quy Tắc Sử Dụng Các Loại Dấu Trong Văn Bản
 • Insert Table Formulas In Word

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Highlight And Remove Highlight In Word
 • How To Quickly Highlight Recurring Text In Word
 • Editing Microsoft Excel And Word Export Options
 • Text Justification And Alignment In Microsoft Word
 • Lỗi Word 2010 Không Đánh Được Chữ Và Biện Pháp Khắc Phục
 • Insert Table Formulas in Word: Overview

  You can insert table formulas in Word tables to perform simple mathematical functions on data. To insert table formulas in Word that add, subtract, multiply, and pide numbers in the table cells, you insert formulas into cells where you want to show the answers to the mathematical operations performed by the formulas.

  The Parts of Table Formulas in Word

  When you insert table formulas in Word, you insert a field that performs calculations on values in other table cells. Formulas always start with an equal sign (=). They often refer to the cell addresses from which they gather the data for their calculations. These cell addresses can be linked together with standard mathematical operators. These include the plus sign (+), minus sign (-), multiplication sign (*), and pision sign (/), among others. You can also perform functions, like SUM, on a cell range in a table. So, a formula might be expssed “=SUM(Above),” which adds the values of the cells above the cell into which you inserted this formula.

  A cell address is a way of referring to a cell. A cell address is the relative location of a cell in a table. Imagine there are letters at the top of each column, starting with “A” at the far left and then continuing to increase one letter at a time to the right. In addition, imagine each row has a number assigned to it. The topmost row is row “1.” The row numbering then continues downward, increasing by one for each row. The cell address is the column letter, followed by the row number. For example, the top left cell is always cell A1. B1 is always to the right of A1. Here is a table with the cell addresses entered into the corresponding cells to help you see the cell address naming convention.

  Instead of showing the formula itself in the cell, the cell shows the to the formula. Why? Because when you insert table formulas in Word in a cell, Word knows it should show the answer to the formula, not the formula itself. Formulas display their results by default, not their actual contents.

  How to Insert Table Formulas in Word

  When the “Formula” dialog box first opens, Word tries to guess the formula you want. For example, if you insert table formulas in Word in a cell at the end of a column of continuous numbers, Word assumes you want to add the cell values in the column above the cell. Therefore, Word enters the formula =SUM(Above) as the default formula in the “Formula” dialog box.

  After entering the formula into the “Formula:” field, you can then use the “Number format:” drop-down to select a numeric pattern. This helps show the result in a specific numeric format.

  In Word, you can use the terms “LEFT,” “RIGHT,” “ABOVE,” and “BELOW” to refer to adjacent cells in the row or column to the left of, to the right of, above, or below the cell within which you insert table formulas in Word. This is a convenient way of selecting the cell range for the function. You can also enter a cell range by typing the cell address of the upper-left cell in the cell range, followed by a colon symbol (:), then followed by the cell address of the lower-right cell in the range. For example, you could also type =SUM(A1:A4) into the “Formula:” field to add the contents of cells A1 through A4.

  The word SUM is a formula function. If want to perform one mathematical operation on a range of cells, you can use functions like SUM, AVERAGE, MAX, and MIN when you insert table formulas in Word, instead of inpidually writing the cell addresses and mathematical operators. Word provides many standard functions in the “Paste function:” drop-down. Selecting any function from the list of functions in the drop-down menu adds it to the formula in the “Formula:” field.

  Insert Table Formulas in Word: Instructions

  Instructions on How to Insert Table Formulas in Word

  1. Optionally, to select a function to add to the formula shown in the “Formula:” field, use the “Paste function:” drop-down.
  2. Optionally, to format the display of the numeric formula’s result, use the “Number format:” drop-down.

  Insert Table Formulas in Word: Video Lesson

  The following video lesson, titled ” Inserting Table Formulas,” shows how to insert table formulas in Word. It is from our complete Word tutorial, titled ” Mastering Word Made Easy v.2019 and 365.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Add A Drop Cap In Word
 • 6 Easy Ways To Insert The Delta Symbol (Δ) In Excel
 • Bài 2: Cách Gõ Tiếng Việt Trong Word 2010
 • Cách Chỉnh Sữa Lỗi Dòng Bị Cách Xa Trong Word
 • Mẹo Sửa Lỗi Văn Bản Bị Dính Chữ Trong Word Không Phải Ai Cũng Biết
 • Insert A Drop Cap In Word 2007

  --- Bài mới hơn ---

 • Defintion Và Sử Dụng Overtype Và Insert Modes Trong Word
 • 8 Thủ Thuật Word Hữu Dụng Cho Dân Văn Phòng
 • Những Mẹo Hay Nhất Giúp Bạn Trở Thành Cao Thủ Ms Word
 • 10 Mẹo Hay Giúp Bạn Trở Thành Cao Thủ Microsoft Word
 • Những Thủ Thuật Dành Riêng Cho Dân Kế Toán Và Văn Phòng
 • In the corporate world, link denture there is a tendency to want to brand every slide with your company logo. Even worse, resuscitator treatment use the company colours and washed out ‘people shaking hands’ image that the CEO demands is on every slide. How can you make sure that the logo or image appear on every slide? By putting them into the Slide Master.

  Think of the Slide Master as the ‘head honcho’ slide. All the other slides in your psentation look up the the Slide Master, and copy (inherit) whatever the Slide Master look like. Generally, if you place the company logo on the bottom right of the Slide Master, every slide in your psentation will have the company logo on the bottom right of the slide.

  That is all well and good, but how do you get to the slide master view, especially since the user interface has changed in PowerPoint 2007?

  (PS – the pen work in the above image was created using a very bad mouse and the most powerful program in Windows – MSPAINT! If anyone has a spare tablet (or tablet PC for that matter) that they want to permanently lend me, please let me know!)

  What is the Prepare Menu?

  The ppare menu is a collection of functionality which a user might use to ppare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

  Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

  Inspect Document

  The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

  Encrypt Document

  By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

  Restrict Permission

  This ppare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

  This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

  You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

  Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

  Mark as Final

  Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

  Run Compatibility Checker

  By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in pvious versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

  Conclusion

  So there you have it, a deep pe into the document pparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

  TNP

  What is the Prepare Menu?

  The ppare menu is a collection of functionality which a user might use to ppare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

  Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

  Inspect Document

  The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

  Encrypt Document

  By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

  Restrict Permission

  This ppare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

  This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

  You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

  Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

  Mark as Final

  Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

  Run Compatibility Checker

  By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in pvious versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

  Conclusion

  So there you have it, a deep pe into the document pparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

  TNP

  Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

  If you are a MSDN subscriber, search

  you can expect the gold code to be available in the next few days.

  If you are a consumer, diagnosis

  we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

  So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

  TNP 😉

  What is the Prepare Menu?

  The ppare menu is a collection of functionality which a user might use to ppare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

  Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

  Inspect Document

  The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

  Encrypt Document

  By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

  Restrict Permission

  This ppare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

  This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

  You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

  Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

  Mark as Final

  Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

  Run Compatibility Checker

  By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in pvious versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

  Conclusion

  So there you have it, a deep pe into the document pparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

  TNP

  Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

  If you are a MSDN subscriber, search

  you can expect the gold code to be available in the next few days.

  If you are a consumer, diagnosis

  we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

  So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

  TNP 😉

  Cheers,

  TNP 😉

  What is the Prepare Menu?

  The ppare menu is a collection of functionality which a user might use to ppare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

  Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

  Inspect Document

  The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

  Encrypt Document

  By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

  Restrict Permission

  This ppare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

  This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

  You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

  Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

  Mark as Final

  Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

  Run Compatibility Checker

  By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in pvious versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

  Conclusion

  So there you have it, a deep pe into the document pparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

  TNP

  Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

  If you are a MSDN subscriber, search

  you can expect the gold code to be available in the next few days.

  If you are a consumer, diagnosis

  we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

  So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

  TNP 😉

  Cheers,

  TNP 😉

  I am sure as soon as you thought about upgrading to Office 2007 and looked at the options available, sale

  you thought – ” dang it, this is going to be hard work deciphering exactly what version (or SKU) of Office I should buy.

  Well let me save you the hassle and let you know exactly what you are getting when you purchase Microsoft Office Professional 2007:

  • Word 2007

   For all your word processing / document reading and creation needs

  • Excel 2007

   For crunching the numbers

  • PowerPoint 2007

   For psenting information to your peers

  • Outlook 2007 (with Business Contact Manager)

   To keep in touch with your colleagues through email (and keep track of customer details using the Business Contact Manager)

  • Access 2007

   To build databases to store your important business data

  • Publisher 2007

   To produce professional looking documents, marketing collateral, reports, business cards, banners, signs, websites etc.

  • Accounting Expss 2007

   To make managing the finances of your small business (or your EBay empire!) easy

  There are two different versions of Microsoft Office Professional 2007 that you can buy. The first is a full version of the product, which you need to buy if you do not currently have a version of Office on your computer.

  If you currently use Office on your computer, then you can purchase the UPGRADE version, which is a lot cheaper!

  What is the Prepare Menu?

  The ppare menu is a collection of functionality which a user might use to ppare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

  Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

  Inspect Document

  The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

  Encrypt Document

  By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

  Restrict Permission

  This ppare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

  This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

  You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

  Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

  Mark as Final

  Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

  Run Compatibility Checker

  By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in pvious versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

  Conclusion

  So there you have it, a deep pe into the document pparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

  TNP

  Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

  If you are a MSDN subscriber, search

  you can expect the gold code to be available in the next few days.

  If you are a consumer, diagnosis

  we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

  So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

  TNP 😉

  Cheers,

  TNP 😉

  I am sure as soon as you thought about upgrading to Office 2007 and looked at the options available, sale

  you thought – ” dang it, this is going to be hard work deciphering exactly what version (or SKU) of Office I should buy.

  Well let me save you the hassle and let you know exactly what you are getting when you purchase Microsoft Office Professional 2007:

  • Word 2007

   For all your word processing / document reading and creation needs

  • Excel 2007

   For crunching the numbers

  • PowerPoint 2007

   For psenting information to your peers

  • Outlook 2007 (with Business Contact Manager)

   To keep in touch with your colleagues through email (and keep track of customer details using the Business Contact Manager)

  • Access 2007

   To build databases to store your important business data

  • Publisher 2007

   To produce professional looking documents, marketing collateral, reports, business cards, banners, signs, websites etc.

  • Accounting Expss 2007

   To make managing the finances of your small business (or your EBay empire!) easy

  There are two different versions of Microsoft Office Professional 2007 that you can buy. The first is a full version of the product, which you need to buy if you do not currently have a version of Office on your computer.

  If you currently use Office on your computer, then you can purchase the UPGRADE version, which is a lot cheaper!

  Are you a teacher, dosage

  student, price

  or home user of Office, misbirth

  and want to upgrade or buy a full version of Office 2007? Microsoft Office Home and Student 2007 is probably the best version for you. Why? Well it is cheaper than most of the other office suites, but includes all the programs you are most likely to use every day.

  What programs are included in Microsoft Office Home and Student 2007?

  There are four different programs which come with Home and Student edition. They are:

  • Word 2007

   For all your word processing, typing, document creation needs. Great for school, college or university homework and assignments.

  • PowerPoint 2007

   Enables you to create your own psentations. Capture your ideas, and share them with an audience. Again great for homework or assignments where you need to psent in front of a class or audience

  • OneNote 2007

   OneNote is great for taking notes, jotting down information, and keeping track of things. Just like a paper notebook, except electronic! Again fantastic for school, college of university, as you can keep your research notes all in one place.

  Microsoft Office Home and Student 2007 (along with all other Microsoft Office suites, and inpidual products) will be available in late January, and will cost around USD$150

  TNP 😉

  Have you upgraded from Excel 2003 to Excel 2007 but are unsure where some of your favourite commands are in the new ribbon user interface? Don’t worry… here is a quick guide for some of my (and hopefully your) favourite Excel commands:

  Do you want to know where all your other favourite Excel 2003 commands are hidden (I mean where your favourite buttons can be found!)? Microsoft have put together a great tool to help you out. You can find the Interactive Excel 2003 to Excel 2007 command reference guide on the Microsoft Office website

  ’till next time

  TNP 😉

  You are in luck!

  To search through the extensive online FREE Clip Art library, all you need to do is go to the Clip Art page on Microsoft Office Online, and type your search into the box at the top of the screen!

  You are in luck!

  To search through the extensive online FREE Clip Art library, all you need to do is go to the Clip Art page on Microsoft Office Online, and type your search into the box at the top of the screen!

  So you are going on holiday and need to let everyone know that you are not going to be answering their emails, resuscitator

  looking at their funny forwards, nurse or reading about Nigerian money scams in your junk mail folder!

  The Out of Office Assistant looks after your inbox whilst you are away, store

  by replying with a custom message whenever someone sends you an email. The message could be as simple as “Hi, I am not in the Office, email will not be read until I return”… or could include alternative contact details, or maybe the contact details of a colleague who is looking after your job whilst you are away.

  To turn on the Out of Office Assistant in Outlook 2007:

  1. Select “I am currently Out of the Office”
  2. Type your custom message in the box below

  Simple as that! If you could not find the Out of Office Assistant button in the tools menu, it might mean you are not using an Exchange server at your workplace. Outlook needs to be connected to an Exchange server for the Out of Office Assistant to work properly (or at all!)

  When you get back from holidays… you will want to turn off your Out of Office Assistant.

  In Outlook 2007, in the tools menu select “Out of Office Assistant”. Then select “I am in the Office”

  Get Smart with the Out of Office Assistant!

  You can get smarter with the Out of Office Assistant in Outlook 2007… by adding additional rules to be processed whenever an email appears in your inbox. For example, you might want to delete every email from your boss (not recommended), or move emails from a distribution list into a folder you have set up.

  Now you can go on holiday and not have to worry about your email every 5 minutes!

  Thats right… 23 Sleeps, ailment thats 552 hours, internist or 33120 minutes until Office 2007, try and Windows Vista will be available in the shops. January 30 is not that far away!

  You can p-order your copy of Windows Vista or Office 2007 now on chúng tôi They can even gift wrap it for you!

  Over the next three weeks I will be in overdrive making sure that you have all the tips, tricks and tutorials you need to hit the ground running as soon as you take off the shrink wrap on your own copy of Office 2007.

  ’till next time

  TNP 😉

  Inserting tables in Word 2007 has changed slightly from pvious versions of Office, buy however it really is a piece of cake with the new Ribbon user interface, and my favourite feature of all… live pview!

  Once you have created your table, it is very quick and simple to add a splash of colour to your table!

  1. Sit back and enjoy your very attractive, very simple table in Word 2007!

  So there you have it… Everything you really need to know to use tables in Word 2007. Much faster than pvious versions don’t you think!!!!!

  ’till next time

  TNP 😉

  Here is an example of what you can do with Track Changes, and a Comment.

  How to turn on Track Changes in Word 2007

  If you want to incorporate all the changes one of your colleagues made, or reject some whilst approving others, you can do that with the buttons in the “Changes” group, again in the “Review” tab of the Word 2007 Ribbon.

  ’till next time

  TNP 😉

  Stumbled across this absolute beauty of a Visio template today. Strictly speaking this will work with Visio 2007 as well as earlier versions like Visio 2003… but I just had to blog about it.

  That’s right… you can now play CSI at home, approved without the dangerous explosions, refractionist car chases or other potentially life ending catastrophes that happen on the TV Series.

  The Visio Crime Scene template, which you can download from the Microsoft website, contains all the things you need to recreate your favourite crime scene – bodies (with movable arms and legs), separate arms and legs (!), weapons of all varieties (shot guns, pistols, shell casings, clips, even nunjuks!!!), pools of blood (small, large, or trail)… even a king size bed for those domestic disputes.

  You can find the FREE Crime Scene Template, as well as many other great Office 2007 templates to download from Microsoft Office Online.

  ’till next time

  TNP 😉

  So you have just purchased a version of Office 2007 (or your boss just made you upgrade your PC at work!), sildenafil and want to get up to speed quickly on exactly how to use Word 2007. No sweat – here is the ultimate list of great posts to help you get your head around exactly how to use Word 2007 – fast!

  When you first start using Word 2007 – read…

  1. What happened to the File Menu? Help with the new user interface in Office 2007
  2. Screencast: Introduction to the New Ribbon UI in Word 2007
  3. Word 2007: Undo
  4. What are Galleries in Office 2007?
  5. Printing in Word 2007

  Once you are comfortable, move on to…

  1. Need more Clip Art in Word 2007?
  2. Inserting a Table in Word 2007
  3. Find and Replace in Word 2007
  4. Word 2007: How to add page numbers to your documents
  5. How to Change your Page Orientation (Portrait vs Landscape) in Word 2007
  6. Breaks in Word 2007 – Page, Column, Text Wrapping and Section Breaks
  7. Word 2007: Page Layout Deep Dive Tutorial
  8. Word 2007: What is the Prepare Menu? Deep Dive
  9. How to Superscript text in Word 2007
  10. Show and Hide Codes in Word 2007
  11. Insert a Drop Cap in Word 2007
  12. Track Changes, and Comments in Word 2007
  13. How to save your Word 2007 document as a PDF
  14. Word 2007 – Send your Document, Share it with the World!

  And once you are an absolute power user of Word 2007…

  1. Word 2007: Start Word 2007 without the Splash Screen
  2. Shortcut keys in Word 2007
  3. Word 2007: Minimise the Ribbon (Minimize the menu)
  4. More than just word count – All the document statistics you want in Word 2007 using Status Bar Configuration
  5. Word 97 Look and Feel, with Word 2007!
  6. Lorem Ipsum and other random filler text in Word 2007, PowerPoint 2007, and Excel 2007
  7. Screencast – Extending the Office 2007 UI with a Custom Ribbon

  And to keep track of the latests posts on Word 2007 at The New Paperclip, simply check out the Word 2007 Category

  Or you could purchase one of these books from Amazon.com

  ’till next time

  TNP 😉

  … everyone who has ever worked in an office knows that Blind Carbon Copy (or Bcc as it is usually referred to) is how most organisations operate. Without Bcc you could not spad rumors, viagra embarrass your colleagues… 🙂 whoops I mean you could not inform others of important business communications whilst protecting their identity.

  1. Start a new email

  ’till next time

  TNP 😉

  Signatures mean different things to different people, internist depending on where you work, and what job you are in. Some companies have very strict guidelines on what you can and can not include in your signature, even telling you exactly what font and font size you have to use! And then there are other organisations that don’t care, so you can add your personal touch.

  Whatever your situation, chances are you need to know how to add a signature to your outgoing email in Outlook 2007. It is easier than you think!

  To create your signature in Outlook 2007

  1. In the text area, type your signature. To change fonts or font sizes, add bold or italics etc, simply use the buttons and drop down boxes above the text area.
   Again, in the “Signatures and Stationery” dialog box, you can select your favourite signature for new messages, or replies and forwards. Simply use the two drop down boxes in the top right hand corner of the “Signatures and Stationery” dialog box.

  One last tip for anyone creating their own signature. No signature looks good if you use LIME GREEN as a font colour – let this be your last warning!

  ’till next time

  TNP 😉

  Big news from the folks at Microsoft today is that Microsoft Office 2007 will be available to purchase and download from Windows Marketplace on January 30!

  Along with most versions of Windows Vista, decease Microsoft Office Home and Student 2007, urticaria Microsoft Office Professional 2007, and Microsoft Office Standard 2007 will be available online.

  No more messing around with shrink wrap, no more paper cuts, no more scratched CDs/DVDs!

  Don’t have broadband… well the download will take a while. Why not purchase Windows Vista or Office 2007 from Amazon.com?

  So you are a hotshot who doesn’t need to use a mouse! Fair enough, ascariasis power users tend to find they can do tasks quicker by using shortcut keys. Shortcut keys are combinations of keystrokes on your keyboard that can make the program do a certain task.

  The new Ribbon UI in Word 2007, Excel 2007, and PowerPoint 2007 is easier to use with a mouse, but if you want to use your keyboard shortcuts, there is a quick, easy, and visual way to find out what you need to pss.

  All you need to do, is hit the “Alt” key. Simple as that. By pssing the “Alt” button in Word 2007, the keyboard shortcuts appear on top of all the different sections of the Ribbon.

  As soon as you go to another tab in the ribbon, if you hit “Alt” again, you can see all the shortcuts for each piece of functionality on that tab.

  So there you have it – all you need to do is remember “Alt” is your shortcut to keyboard shortcuts in Word 2007! (and Excel 2007, PowerPoint 2007 etc etc).

  Want to master the key shortcuts in Word 2007?

  TheNewPaperclip.com has put together a 5 day audio course that will help you remember and confidently use the key keyboard shortcuts in Word 2007 in just 15 minutes a day. You can find out more over at chúng tôi or you can enrol in the course now.

  ’till next time!

  TNP 😉

  Office 2007, Shortcuts, Tips, Tutorial, Word 2007

  That being said, it looks like Calibri is making its way into more and more places… even before the release of Office 2007. Check out any of the coverage of the Australian Open Tennis Championships taking place at the moment… the ” Melbourne ” text on the court looks as though it is in Calibri! (or something very very close to it!).

  But that begs the next question. What if you don’t like Calibri? How do you change the default font in Word 2007 to something that you like? It is much easier than you think! Here is a quick tutorial to get you started!

  1. On the “Home” tab of the Word 2007 Ribbon, in the font group, select the “More Options” button. See the image below if you don’t know which button that is.

  So there you have it, a quick introduction into Typography, Default Fonts, and what will soon become everyone’s favourite font (by default)… Calibri.

  ’till next time,

  TNP 😉

  Now that Office 2007 and Windows Vista are now available for all of us at home… (the consumer launch is at Midngiht tonight!) it is time to purchase your copy today!

  Get onto chúng tôi patient pick up your copies of Office and Vista, recipe and check out all the Office 2007 Books that have been released in the last few months. Hopefully over time I will review a few of them and publish here – if you purchase a book, contagion let me know your thoughts and I will share with the rest of the world 🙂

  For all of you interested in following the consumer launch of Microsoft Office 2007, and Windows Vista, there is a great site on chúng tôi which outlines all the details, including a webcast by Bill Gates… at 1:45PM PST Monday 29 January.

  ’till next time!

  TNP 😉

  Many people live and breath by their task list! One of the most popular features of Outlook 2007 (apart from email and calendaring of course) is Tasks. “Tasks” allow you to set a reminder to do a certain portion of work… or in other words… a Task! 🙂

  There are many different ways to create a task to keep track of in Outlook 2007 (The quickest way in Outlook 2007 is to type your task into the “To-Do Bar”)… however that is not the most efficient way, case especially if you take most of your notes in OneNote 2007.

  For those who don’t know what OneNote 2007 is, cure it is great for taking notes, jotting down information, and keeping track of things. Just like a paper notebook, except electronic! Fantastic for school, college or university, as you can keep your research notes all in one place.

  And if you are taking your notes in OneNote 2007, you are more than likely thinking about Tasks that you need to perform after taking those notes! That is where the integration between OneNote 2007 and Outlook 2007 is so handy!

  1. In OneNote 2007, select the text you would like to turn into a Task.
  2. On the menu bar, select the “Task” drop down menu
  3. Select the timeframe you would like to complete the task in. In the screenshot you can see that you can set a task for today, tomorrow, this week, next week, or for no specific date.

  ’till next time!

  TNP 😉

  Did you wake up this morning and realise that the early Office 2007 beta version you were running no longer works? The 1st of February marks the date that beta 1 versions of Office 2007 around the world expire. Stop working. Cause Havoc

  But… exclusively to The New Paperclip… THERE IS A SOLUTION! Just like the “Colonels Secret Herbs and Spices”… this is one of the closest held secrets in the IT world

  ’till next time!

  TNP 😉

  The worst part of software evaluation is having to wait for ages whilst you download all the different trial versions that you want to look at. Office 2007 is no different, pills with most trial versions being in the hundreds of megabytes region! Talk about a bandwidth hog!

  But there is a much easier, faster, and less painful way to try out each of the Microsoft Office 2007 system products – even those niche ones like SharePoint Designer 2007, OneNote 2007, Visio 2007, Project 2007, and even InfoPath 2007! It is called the 2007 Microsoft Office Test Drive.

  The Test Drive is a virtual environment that you can view from your web browser! (delivered via Citrix for those who want to know the technical side of it). Using the Test Drive is exactly like using the trial software if you had installed it on your own machine – only you don’t have the hassle of installing (and eventually uninstalling) all your favourite Microsoft Office 2007 programs.

  The best part about the Office 2007 Test Drive is that it comes packed with tutorials for each of the products that you can evaluate. This feature alone is fantastic because you can get up to speed very quickly on each of the Office 2007 products, and make a fair and informed decision as to the benefits that the products will have to your productivity, your business, or your employees.

  You can find the 2007 Office System Test Drive on Office Online. And remember when you have played with the products, come back to The New Paperclip to pe deeper into each of them 🙂

  ’till next time

  TNP 😉

  Anyone who is serious about building a professional, ampoule efficient and most importantly… a great looking Intranet or Website hosted on Microsoft Office SharePoint Server 2007 NEEDS to know about Master Pages.

  For those of you new to web design, “Master Pages” allow you to have a consistent layout throughout your entire project, without having to do some fancy coding! I guess the best way to think of master pages is as a template for the way your whole site looks.

  How do I create a Master Page in SharePoint Designer 2007?

  1. Look towards the bottom right hand corner of the screen. You should see a “Layout Tables” pane. Down the bottom of that pane there is a section called “Table Layout”. In this section there are a variety of common layouts that are used on professional websites. Have a look through each of the layouts and select your favourite.
  2. Add the standard content you want to be in each part of the Master Page. For example, you might want to put a copyright message in the footer, a page title at the top of the page etc.

  There you have it – your first master page in SharePoint Designer 2007! If you want to add more content that you would like to be consistent across your entire website or intranet site – simply continue to add that content to your master page! How easy is that!!!!

  ’till next time,

  TNP 😉

  Are you formatting your Word 2007 documents, information pills but are struggling to remember if you used tabs or spaces, page or where you used an indent or a paragraph break – then “Codes” are your answer.

  By turning on “Codes”, viagra 60mg you can see graphically all of the formatting you have applied to your Word 2007 document.

  For example, in the screenshot above where we have “Codes” turned on, you can tell that wherever there is a “dot” there is a space, wherever there is a “arrow pointing to the right” there is a tab etc. Very powerful information to have when trying to get the layout of your Word 2007 document to look just right!

  So how do you show or hide codes in Word 2007?

  1. On the “Home” tab of the Ribbon, look in the “Paragraph” group.

  So there you have it – Word 2007 Codes 101. Next time you are working on the layout or formatting of your document = turn those codes on! It makes life so much easier.

  ’till next time,

  TNP 😉

  Do you always find that you know you have typed a word somewhere in your document, treatment but after reading through it you have no idea where it is!

  Or do you need to make a change to a word throughout your entire document… but you do not want to do it manually tens or hundreds of times?

  Find and Replace in Word 2007 is your next best friend 🙂

  To find a word in Word 2007:

  1. On the “Home” tab of the Ribbon, seek go to the “Editing” group, drugs and select “Find”… or use the shortcut key CTRL+F
  2. Type the word you want to find, then pss enter

  If you want to make a change to a specific word, you want to use the replace functionality. To replace a word/s in Word 2007:

  1. On the “Home” tab of the Ribbon, go to the “Editing” group, and select “Replace”… or use the shortcut key CTRL+H
  2. In the “Find what” text box, type the word you want to find
  3. In the “Replace with” text box, type the word that you want to replace the original word with

  ’till next time,

  TNP 😉

  Easy!

  ’till next time,

  TNP 😉

  Ask your Office 2007 questions at The New Paperclip Forums – http://forums.thenewpaperclip.com

  Do you have questions about Word 2007, medical Excel 2007 or Outlook 2007, but don’t know who to ask? Are you stumped by something in Access 2007, OneNote 2007, or Visio 2007? Do you know what to do with SharePoint Designer 2007, Publisher 2007, Groove 2007 or Communicator 2007?

  If you have answered yes to any of those – you need to start asking your Office 2007 questions at The New Paperclip forums – http://forums.thenewpaperclip.com.

  Not only are their forums for all the desktop programs that are in Office, there are also forums for the server programs that make up the Microsoft Office System – SharePoint Server (MOSS), Performance Point Server, Project Server and Groove Server.

  I will be on hand when I can to answer your questions – and most importantly members of the community will also be there to help out.

  I look forward to answering all your questions in the near future – start posting them today! http://forums.thenewpaperclip.com!

  ’till next time,

  TNP 😉

  Ask your Office 2007 questions at The New Paperclip Forums – http://forums.thenewpaperclip.com

  Do you have questions about Word 2007, medical Excel 2007 or Outlook 2007, but don’t know who to ask? Are you stumped by something in Access 2007, OneNote 2007, or Visio 2007? Do you know what to do with SharePoint Designer 2007, Publisher 2007, Groove 2007 or Communicator 2007?

  If you have answered yes to any of those – you need to start asking your Office 2007 questions at The New Paperclip forums – http://forums.thenewpaperclip.com.

  Not only are their forums for all the desktop programs that are in Office, there are also forums for the server programs that make up the Microsoft Office System – SharePoint Server (MOSS), Performance Point Server, Project Server and Groove Server.

  I will be on hand when I can to answer your questions – and most importantly members of the community will also be there to help out.

  I look forward to answering all your questions in the near future – start posting them today! http://forums.thenewpaperclip.com!

  ’till next time,

  TNP 😉

  Are you a systems administrator charged with deploying and maintaining an Office 2007 environment? You can now download some key sections for the 2007 Office Resource Kit.

  There are four different titles available, healing

  Planning and architecture for the 2007 Office release, abortion

  Deployment for the 2007 Office release, Security for the 2007 Office release, and Technical reference for the 2007 Office Release

  You can download each of them from the Microsoft Office System site on Technet

  Do you regularly send your Word documents via email? I know I do – I spend ages crafting the perfect document/form/report/whatever, rheumatologist and then as soon as I am done I want to share it with my colleagues/the world!

  You get the idea – what should be simple – turns out time consuming. Don’t worry though, by using the send menu in Word 2007, you can save yourself a lot of trouble!

  1. E-mail
  2. E-mail as PDF Attachment
  3. E-mail as XPS Attachment
  4. Internet Fax

  The above are just a few different ways you can send your Word 2007 documents. If you are lucky enough to have SharePoint infrastructure in your workplace, there are many many more ways you can share your documents (with things like Workflow!)

  ’till next time,

  TNP 😉

  Do you regularly send your Word documents via email? I know I do – I spend ages crafting the perfect document/form/report/whatever, rheumatologist and then as soon as I am done I want to share it with my colleagues/the world!

  You get the idea – what should be simple – turns out time consuming. Don’t worry though, by using the send menu in Word 2007, you can save yourself a lot of trouble!

  1. E-mail
  2. E-mail as PDF Attachment
  3. E-mail as XPS Attachment
  4. Internet Fax

  The above are just a few different ways you can send your Word 2007 documents. If you are lucky enough to have SharePoint infrastructure in your workplace, there are many many more ways you can share your documents (with things like Workflow!)

  ’till next time,

  TNP 😉

  A question popped up on The New Paperclip forums that I thought I might share with you all….

  “How do you set the default font in Outlook 2007?”

  It is easy in Word 2007 … but in Outlook 2007 it is a little different… but here is how!

  1. Select the “Mail Format” tab
  2. On the Signatures and Stationery dialog box that appears, surgery

   ensure that you are on the “Personal Stationery” tab

  Cheers,

  TNP 😉

  Normally, capsule when you open Word 2007 your document will be in “Portrait Orientation.” Portrait means that the page is taller than it is wider. Portrait works for most documents, but sometimes you might want to put that page on its side… or landscape, which is when the page is wider than it is taller.

  ’till next time

  TNP 😉

  To keep track of all the emails that you have flagged in your inbox, make sure you have the “To-Do” bar open. All your flagged items appear in your task list (with all your other formal task that you may have created, or had assigned to you). You can then manage your flagged emails by either assigning a follow up date, or marking them as complete.

  ’till next time,

  TNP 😉

  So you have a worksheet with some numbers, case but they are not your standard type of number… maybe they are a dollar p, population health maybe they are a date or time, information pills percentage or fraction. To make sure Excel 2007 interpts them the way you interpt them, you need to format the number properties the cell.

  In the number group you have a number of different options you can use to quickly format the numbers in your selected cells.

  Below that drop down box you have a number of other options. The first is to format the cell as a specific currency. Using this button you can not only format the cell as an Accounting Cell, but also select the specific currency you want.

  The next few options allow you to format the cell for percentages, and set the cell to follow comma style (ie. 2,432,455.00). The final two buttons allow you to move the decimal point in the cell to the left (increase the number of decimals after the point), or move the decimal point to the right (decrease the number of decimals after the point).

  ’till next time,

  TNP 😉

  Have you ever read a book, capsule or a fancy brochure and noticed that the first letter of a chapter is really big (and goes across a few lines) and the rest of the text looks normal? That is called a “Drop Cap”, buy information pills and you can insert one really easily in Word 2007.

  How do I insert a drop cap in Word 2007?

  Firstly, approved you need some text in your document. Generally you would only add a drop cap after you have written your document. Here is an example of some plain text that I have inserted into the document

  Which one looks best? Dropped or In Margin? I don’t know, you need to decide on that!

  The Options section is where you can have some fun. Your first choice is what font you want the drop cap to be. Depending on how many fonts you have installed on your computer, this could be a very hard decision. Unfortunately we don’t have live pview here (Note to Microsoft – Please, please, please, add live pview to the drop cap options menu!), so you might have to use a little trial and error.

  The second option is “Lines to Drop.” This basically lets you choose how big your drop cap is. The smallest you would want to go is 2 lines (otherwise it wouldn’t be a drop cap!) and the most would depend totally on the size of your font. Generally 3 looks good, but I have seen some very cool drop caps work over 10 lines, with a small body font.

  Finally the last option is the “Distance from text”. This is handy if you want to put a little space between your drop cap and your body text. Again you don’t want too much of a space here, otherwise it will be difficult to read the first word!

  Here is an example of my custom drop cap. I chose “Blackadder ITC” as my font (it is one of those really really old curly fonts!, lines to drop as 3, and distance from text as 0.2cm. This is what I got…

  So there you have it – a quick start guide to how to insert a Drop Cap in Word 2007! Just be careful not to go overboard, drop caps look good when used well, but if you go crazy, your document will look very, very ugly!

  ’till next time

  TNP 🙂

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Đã Biết Chèn Dấu X Vào Ô Vuông Trong Word Chưa???
 • Cách Viết Dấu Suy Ra, Tương Đương Trong Word Nhanh Nhất
 • Trình Bày Văn Bản Trong Word
 • Bảng Ký Hiệu Phân Số ❣️ Icon Phần Trăm % Phần Ngàn ‰ ↉
 • Tuỳ Chọn “options…” Trong Word 2003
 • Các Cách Tạo Bảng Trong Word Với Insert/table

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2022 (Phần 6): Sử Dụng Indents Và Tabs
 • Cách Đặt Và Bỏ Dấu Tab Trong Word
 • Làm Việc Với Bảng Biểu Trong Microsoft Word 2010
 • 10 Công Cụ Hay Của Microsoft Word
 • Cách Đặt Tab Trong Word 2010
 • Tạo bảng trong Word với insert/table

  Cách 1: Tạo bảng nhanh trong Word

  + Bước 1: Chọn Insert trên thanh menu

  + Bước 2: Chọn Table → Giữ chuột và di chuyển để lựa chọn số cột, số dòng của bảng

  Đây là cách tạo bảng trong Word với insert/table đơn giản nhất cho các bạn đang tự học Word. Tuy nhiên, với cách này các bạn chỉ kẻ được bảng có một số cột nhất định, tối đa 10 cột, 8 hàng.

  Cách 2: Tạo bảng với các tùy chọn

  Đây là cách tạo bảng trong Word với insert/table có nhiều tùy chọn hơn, thích hợp trong trường hợp cần chèn bảng biểu nhiều hàng, nhiều cột.

  + Bước 1: Chọn Insert

  + Bước 2: Chọn Table → Insert Table

  + Bước 3: Nhập số cột của bảng trong phần Number of columns

  + Bước 4: Nhập số hàng của bảng trong phần Number of rows.

  + Bước 5: Nhấn OK để tạo bảng

  Ở phần AutoFit behavior có một vài nội dung mà các bạn cần lưu ý:

  – Fixed column width: Mục này để thay đổi, điều chỉnh độ rộng của cột trong bảng hiển thị. Bạn có thể chọn Auto hoặc nhập giá trị mong muốn vào ô trống.

  – Autofit to content: MS Word tự động căn chỉnh phù hợp với nội dung

  – Autofit to Window: MS Word tự động căn chỉnh để bảng chèn vào vừa với độ rộng của phần văn bản

  – Remember dimensions for new tables: Ghi nhớ lại kích thước cho bảng mới

  Cách 3: Kẻ bảng trong Word

  Đây là cách tạo bảng trong word với insert/table linh hoạt nhất trong tất cả các cách trên. Thích hợp với những bảng phức tạp, có nhiều nhiều ô phải chia nhỏ, thường được sử dụng sau khi đã có bảng gốc.

  + Bước 1: Chọn Insert

  + Bước 2: Chọn Table → Draw Table → Kẻ bảng theo ý muốn

  Chỉnh sửa bảng

  Sau khi các bạn đã tạo bảng xong thì chỉnh sửa bảng sao cho phù hợp với nội dung cũng là một kỹ năng tin học văn phòng quan trọng để tạo nên bảng biểu như ý.

  – Thay đổi kích thước bảng

  Để thay đổi kích thước bảng các bạn đặt con trỏ chuột vào các góc của bảng, khi con trỏ chuột xuất hiện biểu tượng mũi tên hai chiều thì các bạn nhấn giữ và kéo rộng ra hoặc thu hẹp lại để thay đổi kích thước của bảng.

  – Căn chỉnh vị trí text trong các ô của bảng

  Khi chọn bảng thì trên thanh Ribbon xuất hiện hai thẻ là Design và Layout, các bạn có thể căn chỉnh vị trí text, xoay text trong phần Alignment của thẻ Layout.

  – Thay đổi kiểu của bảng

  Chọn bảng → thẻ Design → chọn kiểu bảng trong phần Table Styles. Các bạn có thể nhấn chọn biểu tượng mũi tên quay xuống (More) để lựa chọn nhiều kiểu bảng hơn.

  Bôi đen các ô cần gộp lại, sau đó chọn Layout → Merge Cells (hoặc nhấn chuột phải chọn Merge Cells). Các ô bạn chọn sẽ được gộp thành một ô.

  Đặt con trỏ chuột vào ô cần tách và chọn Layout → Split Cells (hoặc nhấn chuột phải chọn Split Cells).

  Xuất hiện hộp thoại Split Cells, các bạn nhập số hàng cần tách trong Number of rows, số cột cần tách trong Number of columns và nhấn OK để tách ô.

  + Bước 1: Bôi đen dòng/cột cần thêm/bớt

  Các bạn có thể tạo bảng trong Word với insert/table bằng nhiều cách khác nhau. Tùy vào từng trường hợp mà bạn có thể chọn các cách kẻ bảng khác nhau, phục vụ tốt nhất cho công việc và học tập của mình. Để nâng cao khả năng sử dụng Word các bạn hãy tham khảo các bài viết và khóa học của Kyna tại:

  – Website: https://kyna.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tạo Ô Tích (Checkbox) Trong Word Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Chèn Hình Ảnh Quyển Sách Trong Word
 • Thay Đổi Background, Hình Nền Trong Word 2013/2010
 • Cách Đóng Dấu Bản Quyền Cho Word, Chèn Watermark 2022, 2013, 2010, 200
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2022 (Phần 17): Chỉnh Sửa Ảnh Trong Word 2022 Chuyên Nghiệp Hơn
 • How To Insert A Table In Microsoft Word 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • How Do I… Create And Format Tables In Word 2003?
 • How To Create A Table Of Contents In Microsoft Word
 • Change Word’s Default Table Properties To Suit The Way You Work
 • Using Tables In Microsoft Word 2010
 • Using Tables For Organizing And Formatting In Microsoft Word
 • Insert a Small Table in Word

  To insert the table:

  1. Select the Insert tab.
  2. Move your mouse over the desired number of columns and rows.

  Your table is inserted into your Word document with evenly spaces columns and rows.

  Insert a Larger Table

  You aren’t limited to inserting a 10 X 8 table. You can easily insert a larger table into your document.

  To insert a large table:

  1. Select the Insert tab.
  2. Select Insert Table from the drop-down menu.
  3. Select the number of columns to insert in the Columns field.
  4. Select the number of rows to insert in the Rows field.
  5. Select the Autofit to Window radio button.

  These steps will insert a table with the desired columns and rows and automatically resize the table to fit your document.

  Draw Your Own Table Using Your Mouse

  Microsoft Word lets you draw your own table using your mouse or by tapping your screen.

  1. Select the Insert tab.
  2. Select Draw Table from the drop-down menu.

  4. Draw a rectangle the size of the table you want to make the table’s borders. Then draw lines for columns and rows inside the rectangle.

  Insert a Table Using Your Keyboard

  Here is a trick that not many people know about! You can insert a table into your Word document using your keyboard.

  To insert a table using your keyboard:

  1. Press the + on your keyboard.
  2. Press Tab or use your Spacebar to move the insertion point to where you want the column to end.
  3. Press the + on your keyboard. This will create 1 column.
  4. Repeat steps 2 through 4 to create additional columns.
  5. Press Enter on your keyboard.

  This creates a quick table with one row. To add more rows, simply pss your Tab key when you are in the last cell of the column.

  Give It a Try

  Now that you have seen the easiest ways to insert a table, give one of these methods a try in your documents. You can insert a small, easy table or go for a larger, more complex table. Word also gives you the flexibility to draw your own table, and they even snuck in a keyboard shortcut for you to use!

  Thanks for letting us know!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Change Table Style In Word
 • Chuyển Văn Bản Thành Bảng Trong Word Và Ngược Lại
 • Một Số Kỹ Năng Cần Biết Trong Word
 • Watermark Là Gì? Những Điều Ta Nên Biết Về Watermark.
 • Chèn Watermark Vào Word Và Excel 2013
 • How To Insert Endnote In Word (Step

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Công Nghệ Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh
 • Where Is Format Menu In Office 2007, 2010, 2013 And 365
 • Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Đẹp Trong Word
 • How To Do Anything With Paragraph Format With Keyboard
 • How To Accept Format Track Changes Only In Word Document?
 • Need to insert endnote in Word?

  In MS Word, endnotes and footnotes serve the same purpose – just that they are located differently. Endnotes appear at the bottom of inpidual pages whilst footnote appear at the end of all the pages (end of the document).

  In my pvious post, I explained what a footnote is and how you can insert one in MS Word.

  Related Article: How to Insert Footnotes in Word

  In this tutorial, I explained how you can also insert an endnote into MS Word.

  How to insert endnote in word

  Without further ado, below is a step by step guide to add endnotes into your Word document:

  First pss Ctrl+Alt+D (shortcut) on the keyboard; these keystrokes will shoot the insertion pointer to the bottom area of the document waiting for you to type in some text; type the endnote text; and that’s it, the endnote reference number will be superscripted to the main text as well as before the reference text.

  For more detailed steps, obey the instructions below:

   Select the text you want the Endnote to reference. Or place the insertion pointer at the location you want to add the reference.
  • Type the Endnote text
  • You can add as many endnotes as you wish.

  The above steps just explained the easiest way to insert endnote in Word.

  How to use Endnote in word

  As mentioned before, an endnote is used to cite references at the end of a document.

  1. Endnote on Tooltip: If your document is onscreen as in MS Word, you can view endnotes on a tooltip without having to navigate all the way to the bottom of the document. To use this tip, just hover over the reference number in the body text to view the note as a tooltip.

  These are the two ways to use endnotes in Word.

  Change Endnote number format

  The Microsoft Word’s Endnote has a habit of numbering your Endnotes as you add them into your document. You can change the number format of the Endnote so that it can use either roman numerals or other numbering options.

  To change the number format of your document’s Endnote:

  More on Footnotes and Endnotes

  • Endnote shortcut in Word is Ctrl+Alt+D and Footnote shortcut is Ctrl+Alt+
  • Endnotes and Footnotes are similar concepts. The only difference between these two concepts is that a footnote is a reference at the bottom of the page whilst endnotes appear at the end of all the pages (end of the document). Endnotes and endnotes are both referred to as notes. The only difference is their location in the document.
  • Use either footnote or endnote for your document. Don’t use the two in the same document.
  • If you hover over the superscripted reference number in the body of your text, the Endnote or footnote text will appear in a tooltip.
  • By default, MS Word uses numbers to reference Endnotes and Footnotes. But you can change this option to use symbols or other number formats
  • Word count doesn’t include Endnotes and Footnotes. You can, however, change this behavior so that Endnotes will be included in the word count.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Xóa Nhanh Chú Thích Trong Word?
 • 4 Ways To Quickly Delete All Footnotes Or Endnotes In Your Word Document
 • Một Số Lỗi Mathype Trong Word 2013,2003
 • Top 10 Phím Tắt Trong Word Và Excel Giúp Bạn Làm Việc Nhanh Hơn
 • Những Thủ Thuật Dành Riêng Cho Dân Kế Toán Và Văn Phòng
 • How To Insert Equations In Microsoft Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Phím Tắt Và Tổ Hợp Phím Tắt Trong Mathtype
 • Cách Sữa Lỗi Thường Gặp Khi Sử Dụng Mathtype
 • Cách Tạo Bìa Trong Word 2010
 • Sửa Lỗi Endnote Không Hiển Thị Trong Word
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Endnote
 • Download Article

  Download Article

  Modern versions of Word include almost all the symbols and structures a math professor could need. These can either be quickly typed with shortcuts or found in the convenient Equation menu, depending on your pference. The process is a little different if you’re on a Mac, or using Word 2003 or older. Note that the old “Insert Object” method from Word 2003 is not included in modern versions. You can also write equations in Word using the mobile app. This wikiHow shows you how to insert equations in MS Word in all cases.

  Microsoft Word for Windows 2022, 2013, 2010, or 2007

  Community Q&A

  Add New Question

  • How could I type the elements of a 6 x 2 matrix?

  • How do I insert a square root?

  • How do I escape from the equation when I want to keep typing on the same line in MS Word?

   Press the Tab key and start typing on the same line.

  • What do I do if the method doesn’t work when inserting equations in MS Word?

  • My equation is showing as picture tool format instead of equation tool design. What do I do?

  • The Office 365 subscription service typically includes the latest version of Word. Follow the instructions for the most recent version that works on your operating system.

  • To create the second line of an equation, pss + . Enter will exit the equation or start a new equation paragraph, depending on your version of Word.

  • If you are using Word 2007 or later and trying to edit a document created in Word 2003 or earlier, use the → command to unlock equations and other editing features.

  Thanks for submitting a tip for review!

   If you save the document as a .docx file, people with Word 2003 and earlier will not be able to edit the equations.

  This article was co-authored by our trained team of editors and researchers who validated it for accuracy and comphensiveness. wikiHow’s Content Management Team carefully monitors the work from our editorial staff to ensure that each article is backed by trusted research and meets our high quality standards. This article has been viewed 762,889 times.

  How helpful is this?

  • “Input formula usually makes my blood pssure rise. Using the keyboard is so convenient, and can lower my blood pssure.” …” more

  • “With the help of this article I found some useful shortcuts, and the speed of writing formulas was increased.”

  • “I did not have any clue how to insert an equation in Word. It helped me a lot!”

  • “I was looking for a keyboard shortcut and found it at the very beginning.”

  • “I need fast reference, and it helped me a lot!”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Phân Số Trong Word 2022 Chính Xác Nhất
 • Hướng Dẫn Sửa Lỗi Thanh Công Cụ Trên Microsoft Office
 • Sử Dụng Phím Tắt Trong Word Và Excel !!
 • Sử Dụng Các Phím Tắt Trong Word Và Excel Sdngccphmtttrongwordvexcel Doc
 • Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Lỗi Không Gõ Được Chữ Trên Microsoft Office 2010
 • How To Insert Or Delete A Page Break In Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Where Is The Page Break In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Hướng Dẫn Vẽ Một Đường Cong Tùy Ý Trong Ms Word/powerpoint 2003
 • Tạo Chữ Chìm Bên Dưới Văn Bản Trong Word 2003 Và Cách Bỏ Chữ Chìm Dưới Nền Trang Word 2003
 • Watermark Là Gì? Cách Chèn Watermark Vào Tài Liệu Trên Word
 • Hướng Dẫn Xóa Biểu Tượng ¶ Symbol Chữ P Ngược Trong Word
 • Have you ever wanted to format a document into different sections? If so, the Breaks in Word allow you to personalize your documents better and faster.

  With Word’s many styles and themes, it can be quite hard to only stick to one thing throughout your entire document. When using page breaks, you can break your documents up into sections. This allows for more efficient formatting throughout your file.

  Quick Answers on How to Insert or Delete Page Breaks

  In newer versions of Word, you can find page breaks in two locations. One is by navigating to the Insert tab. From here, choose the Page Break button.

   

  Types of breaks in Word

  •    

   Page Break

  •    

   Column Break

  •    

   Text Wrapping

  •    

   Next Page, Section Break, and Even/Odd Page Breaks

  How to Insert a page break in Word

  Newer versions of Word

  1. Open your document in Word and find the part where you want to insert a page break.

  2. Navigate to the

   Layout

   tab.

  3. Choose

   Breaks

   and pick the type of break you want to insert.

  Older versions of Word

  1. Open your document in Word and find the part where you want to insert a page break.

  2. Navigate to the

   Page Layout

   tab.

  How to delete a page break

  1. Press the

   Delete

   key on your keyboard.

  If you’re looking for a software company you can trust for its integrity and honest business practices, look no further than SoftwareKeep. We are a Microsoft Certified Partner and a BBB Accredited Business that cares about bringing our customers a reliable, satisfying experience on the software products they need. We will be with you before, during, and after all the sales.

  That’s our 360 Degree SoftwareKeep Guarantee. So, what are you waiting for? Call us Today on +1 877 315 1713 or email [email protected] As well, you can reach us via Live Chat.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Set Page Breaks In Word
 • How To Insert Column Breaks In Microsoft Word 2010 And 2007
 • Where Is The Section Break In Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Merge Shape Commands In Powerpoint 2013 For Windows
 • How To Combine Shapes To Create A Custom Shape
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100