In Excel Trong Một Trang / Top 14 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách In Bảng Tính Excel Trong Một Trang

Excel là một chương trình bảng tính hữu ích tuyệt vời, nhưng không có gì tồi tệ hơn việc tạo ra một bảng tính hoàn hảo và in nó trên nhiều tờ giấy mà có những trang chỉ có một cột hoặc một hàng. Thật may mắn là bạn có thể thay đổi bảng tính và cài đặt chương trình để in mọi thứ trên một trang. Nếu bảng tính quá lớn với một trang, bạn có thể sử dụng các cài đặt này để phân bổ nó trên một số trang nhất định dễ dàng hơn.

Xem trước khi in Sử dụng chế độ xem bố cục trang (Page Layout View) Thay đổi chiều trang (Page Orientation)

Nếu bảng tính có chiều rộng dài, bạn nên để trang nằm ngang và nếu chiều rộng ngắn nên để trang đứng. Để chọn chiều cho bảng tính, mở trình đơn Page Setup và chọn Portrait hoặc Landscape trong tab Page.

Trong các bảng tính lớn, thường có các hàng hoặc cột thừa, chứa thông tin cũ hoặc không cần phải in trong một số tình huống cụ thể. Các hàng và cột này chiếm diện tích có giá trị trên trang.

Sử dụng ngắt trang (Page Breaks) Thay đổi vùng in (Print Area)

Nếu bảng tính có nhiều dữ liệu và chỉ cần in một số dữ liệu, bạn có thể in một phần của bảng tính được chọn. Chọn các ô muốn in và nhấp vào Print. Thay đổi tùy chọn Print What: thành Selection và bản xem trước sẽ cập nhật để chỉ chứa dữ liệu đã chọn.

Thay đổi lề trang (Page Margins)

Thật dễ dàng để thêm không gian lề cho dữ liệu phù hợp trên một trang. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng văn bản chạy dọc theo cạnh của một khổ giấy không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn có thể khó đọc. Hãy thận trọng với điều này.

Excel thường được sử dụng cho dữ liệu số, nhưng nó có thể thực sự hữu ích cho văn bản. Nếu có nhiều văn bản trong các ô, chúng sẽ trải ra bảng tính và khiến dữ liệu không in được trong một trang, hoặc thậm chí trên nhiều trang.

Điều chỉnh tỷ lệ bảng tính

Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ bảng tính để phù hợp với một trang duy nhất (hoặc một số trang nhất định). Trong Page Setup, nhấp vào nút radio bên cạnh Fit to: và chọn số trang muốn in. Chọn một một con số trang “wide” nhỏ hơn sẽ tỷ lệ tài liệu theo chiều ngang, và chọn một số nhỏ hơn cho trang “tall” để nó theo chiều dọc. Bạn cũng có thể chọn một tỷ lệ phần trăm.

Sử dụng tùy chọn này có thể giúp giới hạn kích thước tài liệu khi in nhưng nó cũng có thể làm cho văn bản rất nhỏ và khó đọc. Kiểm tra bản xem trước và đảm bảo dữ liệu có thể được đọc rõ ràng.

Một số thủ thuật giúp bản in dễ đọc hơn Đường lưới (Gridlines) và tiêu đề cột, hàng

Excel có thể tự động thêm thông tin hữu ích vào tiêu đề và chân trang của tài liệu để dễ đọc hơn. Trong trình đơn Page Setup, nhấp vào tab Header/Footer và sử dụng các trình đơn thả xuống để thêm thông tin như số trang, tên tệp và tên tác giả vào tiêu đề hoặc chân trang. Nếu bảng tính dài, thông tin này có thể giúp giữ cho các trang được tổ chức dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm văn bản tùy chỉnh bằng cách nhấp vào Customize Header hoặc Customize Footer.

Nhiều người có thể thất vọng khi cố gắng để bảng tính của mình trông đẹp khi in, đặc biệt nếu muốn nó in trên một trang duy nhất. Nhưng với một vài điều chỉnh cài đặt và định dạng tài liệu này, bạn có thể sản xuất một bản in đẹp.

Hợp Nhất Dữ Liệu Trong Excel Và Hợp Nhất Nhiều Trang Tính Vào Một Trang Tính

Bài hướng dẫn này Học Excel Online sẽ trình bày các cách khác nhau để hợp nhất các trang trong Excel bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều trang tính hoặc kết hợp nhiều trang bằng cách sao chép dữ liệu của chúng.

Hợp nhất dữ liệu từ nhiều trang tính sang một trang tính

Cách nhanh nhất để hợp nhất dữ liệu trong Excel (nằm trong một bảng tính hoặc nhiều bảng tính) là sử dụng tính năng tích hợp sẵn .

Hãy xem xét ví dụ sau đây: Giả sử bạn có một số báo cáo từ các văn phòng chi nhánh công ty và bạn muốn hợp nhất vào một bảng tính để bạn có một báo cáo tổng doanh thu của tất cả các sản phẩm.

1.Sắp xếp dữ liệu nguồn: Để tính năng Excel Consolidate hoạt động chính xác, phải đảm bảo rằng:·

Mỗi dãy (tập dữ liệu) bạn muốn hợp nhất nằm trên một bảng tính riêng biệt. Không đặt bất kỳ dữ liệu nào trên bảng tính mà bạn muốn hợp nhất.·

Mỗi trang có cùng bố cục, mỗi cột có tiêu đề và chứa dữ liệu tương tự.·

Không có hàng hoặc cột trống trong bất kỳ danh sách nào.

2. Chạy Excel Consolidate. Trong bảng tính chính, nhấp vào ô bên trái phía trên, đi tới tab Data và nhấp Consolidate.

3. Cấu hình Consolidate settings. Khi hộp thoại Consolidate xuất hiện, bạn thực hiện như sau:

Trong hộp Function, chọn một trong các hàm mà bạn muốn sử dụng để hợp nhất dữ liệu của mình (Count, Average, Max, Min, v.v …). Trong ví dụ này, chúng ta chọn Sum.

Nếu một hoặc một số trang nằm ​​trong một bảng tính khác, hãy nhấp vào Browse để tìm bảng tính.

Chọn Top row và / hoặc Left column phía dưới Use labels in nếu bạn muốn sao chép tên hàng và / hoặc tên cột từ các trang tính gốc vào trang hợp nhất.

Nếu bạn mở rộng nhóm (bằng cách nhấp vào biểu tượng “+”), sau đó nhấp vào ô có chứa giá trị, trên thanh công thức sẽ thể hiện một liên kết đến dữ liệu nguồn.

Nếu bạn muốn kết hợp các trang tính trong Excel bằng cách sao chép dữ liệu, chức năng này không hiệu quả. Để kết hợp vài trang tính, bạn có thể chỉ cần kĩ năng copy/paste. Nhưng nếu bạn cần kết hợp hàng chục trang tính, thì sai sót trong việc copy/paste thủ công là không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn sử dụng một trong các kỹ thuật sau để tự động hợp nhất.

Làm thế nào để hợp nhất các trang tính Excel thành một

Nhìn chung, có 3 cách để hợp nhất các bảng tính Excel thành một mà không cần sao chép và dán:

Sử dụng VBA

Truy vấn nguồn cho Excel

Tiện ích bổ sung của bên thứ ba

Chúng ta sẽ bắt đầu với lựa chọn cuối cùng, một trong những cách quen thuộc và dễ sử dụng nhất.

Đăng ký ngay: lớp học VBA ở Hà Nội

Khi đọc tiêu đề của phần này, một số bạn có thể bị bối rối. Khi nói về tính năng Excel Consolidate, Học Excel Online chỉ ra rằng nó không thể kết hợp các bảng bằng cách sao chép dữ liệu của chúng. Phải, tùy chọn tích hợp trong Excel thì không thể làm được, nhưng Ablebits Consolidate Worksheet Wizard thì có thể

Kết hợp nhiều bảng tính thành một bằng 5 bước:

Giả sử rằng bạn đã cài đặt Consolidate Worksheets Wizard, năm bước đơn giản sau đây sẽ kết hợp các bảng tính Excel thành một.

1, Bật Consolidate Worksheets Wizard. Trên thanh công cụ Excel, chọn tab Ablebits, chọn Merge và nhấp vào Consolidate Worksheets.

3. Chọn loại hợp nhất. Vì chúng ta muốn kết hợp nhiều trang bằng cách sao chép dữ liệu của chúng, hãy chọn Copy data from selected ranges to one worksheet và nhấp Next.

Paste all – để sao chép các giá trị cũng như các công thức. – được dung trong hầu hết các trường hợp.

Paste values only – nếu bạn không muốn giữ các công thức từ các trang nguồn, hãy chọn tùy chọn này.

Paste link to data – liên kết dữ liệu được hợp nhất với dữ liệu nguồn. Chọn nó nếu bạn muốn dữ liệu được hợp nhất cập nhật tự động khi dữ liệu nguồn thay đổi. Nó hoạt động tương tự như Create links to source data check của Excel Consolidate.

My tables have headers: Tùy chọn này rất hữu ích khi bạn kết hợp các bảng có cột sắp xếp khác nhau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem ví dụ 1.

Copy data only for the matching columns in my first tables in the list – chọn nó nếu bạn chỉ hợp nhất các cột nhất định trong bảng tính. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem ví dụ 2.

Preserve formatting – tự giải thích và rất thuận tiện.

Separate the copied ranges by a blank row– chọn tuỳ chọn này nếu bạn muốn thêm các hàng trống giữa các vùng dữ liệu hợp nhất.

5. Chọn vùng đặt dữ liệu được hợp nhất. Chọn nơi bạn muốn xuất dữ liệu hợp nhất: ở một trang bảng tính mới, một tệp làm việc mới hoặc một vị trí nhất định trong bất kỳ trang tính nào.

Ví dụ 1. Hợp nhất các trang Excel với một thứ tự các cột khác nhau Khi bạn kết hợp các trang tính được tạo bởi những người dùng khác nhau, thứ tự các cột thường khác nhau. Để thủ thuật này xác định chính xác giữa các cột, hãy chắc chắn bạn đã chọn tùy chọn My tables have headers.

Bắt Đầu Nhanh: Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Một Trang Tính Excel

Khi sắp xếp thông tin trong một trang tính, bạn có thể sắp xếp lại dữ liệu để tìm nhanh các giá trị. Bạn có thể sắp xếp một dải ô hoặc một bảng dữ liệu theo một hoặc nhiều cột dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể sắp xếp nhân viên – theo phòng ban trước tiên, rồi đến sắp xếp theo họ.

Làm thế nào để sắp xếp trong Excel?

Chọn dữ liệu để sắp xếp

Chọn một dải ô dữ liệu dạng bảng, chẳng hạn như A1:L5 (nhiều hàng và cột) hoặc C1:C80 (một cột duy nhất). Dải ô này có thể chứa hàng đầu đề đầu tiên có tác dụng xác định từng cột.

Sắp xếp nhanh chóng và dễ dàng

Chọn một ô trong cột mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & lọc, bấm vào để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (từ A đến Z hoặc từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất).

Bấm vào để sắp xếp theo thứ tự giảm dần (từ Z đến A hoặc từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất).

Sắp xếp theo các tiêu chí cụ thể

Sử dụng kỹ thuật này để chọn cột mà bạn muốn sắp xếp, cùng với các tiêu chí khác như màu phông hoặc màu ô.

Chọn một ô bất kỳ trong phạm vi ô mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & lọc, bấm vào Sắp xếp để hiển thị cửa sổ bật lên Sắp xếp.

Trong danh sách thả xuống Sắp xếp theo, chọn cột đầu tiên mà bạn muốn sắp xếp.

Trong danh sách Sắp xếp dựa trên, chọn Giá trị, Màu ô, Màu phông hoặc Biểu tượng ô.

Trong danh sách Thứ tự, hãy chọn thứ tự bạn muốn áp dụng cho thao tác sắp xếp – theo bảng chữ cái hoặc số, tăng dần hoặc giảm dần, (nghĩa là từ A đến Z hay từ Z đến A đối với văn bản hoặc từ thấp đến cao hay từ cao đến thấp đối với chữ số).

Tạo Một Biểu Đồ Trong Excel Từ Hai Hoặc Nhiều Trang Khác Nhau

Khi tạo biểu đồ trong Excel, dữ liệu nguồn không phải lúc nào cũng nằm trên cùng một trang tính. May mắn là Microsoft Excel cho phép vẽ biểu đồ từ dữ liệu trong hai hoặc nhiều bảng tính khác nhau.

Làm thế nào để tạo một biểu đồ từ nhiều trang tính trong Excel

Giả sử bạn có vài bảng tính với dữ liệu doanh thu trong những năm khác nhau và bạn muốn tạo một biểu đồ dựa trên những dữ liệu đó để hình dung xu hướng chung.

Tạo biểu đồ dựa trên trang đầu tiên của bạn.

Thêm dữ liệu thứ hai từ một trang tính khác.

Nhấp vào biểu đồ bạn vừa tạo để kích hoạt tab Chart Tools trên thanh công cụ của Excel, vào tab và nhấp vào nút Select Data.

Hoặc nhấp vào nút Chart Filters ở bên phải biểu đồ, sau đó nhấp vào liên kết Select Data… ở cuối.

Nhấp vào nút để mở hộp thoại Edit Series, nhấp vào nút CollapseDialog bên cạnh Series values .

Trên bảng tính thứ hai, chọn một cột hoặc một dãy dữ liệu bạn muốn thêm vào biểu đồ Excel, nhấp vào biểu tượng Expand Dialog để trở về cửa sổ Edit Series với kích thước đầy đủ .

Như vậy, chúng ta đã liên kết series name tới ô B1, đó là tên cột. Thay vì tên cột, bạn có thể nhập tên chuỗi của riêng bạn trong dấu ngoặc kép, ví dụ: =” Second data series “.

Series name sẽ xuất hiện trong chú thích của biểu đồ, vì vậy bạn có thể muốn đưa ra một số tên có ý nghĩa và mang tính mô tả cho dữ liệu của bạn.

Lúc này, kết quả sẽ trông giống như sau:

Tùy chỉnh và cải tiến biểu đồ (tùy chọn)

Khi tạo biểu đồ trong Excel 2013 và 2023, thông thường các thành phần của biểu đồ như tiêu đề và chú thích được Excel tự động thêm. Đối với biểu đồ do dữ liệu từ nhiều bảng, tiêu đề và chú thích không được thêm mặc định, nhưng chúng ta có thể khắc phục điều này.

Chọn đồ thị của bạn, nhấp vào nút Chart Elements (dấu cộng xanh) ở góc trên bên phải và chọn các tùy chọn bạn muốn:

Trong ví dụ này, thứ tự các mục ( Oranges, Apples, Lemons, Grapes) giống hệt nhau trong cả 3 trang. Nếu bạn đang tạo một biểu đồ từ các bảng tính lớn và bạn không chắc chắn về thứ tự của tất cả các mục, bạn cần tạo ra một bảng tóm tắt, sau đó tạo biểu đồ từ bảng đó. Để kéo dữ liệu phù hợp đến một bảng tóm tắt, bạn có thể sử dụng hàm hoặc Merge Tables Wizard.

Ví dụ, nếu các bảng tính được đề cập trong ví dụ này có thứ tự các mục khác nhau, chúng ta có thể tạo một bảng tóm tắt bằng cách sử dụng công thức sau:

=VLOOKUP(A3,’2014′!$A$2:$B$5, 2,FALSE)

Và có kết quả sau:

Sửa đổi biểu đồ Excel được tạo từ nhiều trang tính

Sau khi tạo một biểu đồ dựa trên dữ liệu từ hai hoặc nhiều trang, bạn có thể muốn nó được vẽ theo cách khác nhau. Và bởi vì việc tạo các biểu đồ như vậy tốn nhiều thời gian hơn tạo một đồ thị từ một trang tính trong Excel, bạn có thể muốn chỉnh sửa biểu đồ hiện tại thay vì tạo biểu đồ mới từ đầu.

Nói chung, tuỳ chỉnh cho các biểu đồ Excel dựa trên nhiều trang cũng giống như đối với các biểu đồ Excel thông thường. Bạn có thể sử dụng các tab Charts Tools trên thanh công cụ hoặc nhấp chuột phải vào danh sách tùy chọn hoặc các nút tùy chỉnh biểu đồ ở góc trên cùng bên phải của biểu đồ để thay đổi các yếu tố biểu đồ cơ bản như tiêu đề biểu đồ, tiêu đề trục, chú thích của biểu đồ, các kiểu biểu đồ và hơn.

Để thay đổi data series, hãy nhấp chuột vào nó, sau đó nhấp vào nút Edit và sửa đổi Series Name or Series Valuesnhư chúng ta đã làm khi thêm một chuỗi dữ liệu vào biểu đồ .

Để thay đổi thứ tự của chuỗi trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi và sử dụng các mũi tên lên và xuống để di chuyển chuỗi đó lên hoặc xuống.

Để xóa một chuỗi dữ liệu nhất định khỏi biểu đồ vĩnh viễn, hãy chọn chuỗi đó và nhấp vào nút Remove phía dưới.

Ẩn hoặc hiển thị dữ liệu bằng cách sử dụng nút Chart Filters

Một cách khác để quản lý chuỗi dữ liệu được hiển thị trong biểu đồ Excel của bạn là sử dụng nút Chart Filters . Nút này xuất hiện ở bên phải biểu đồ của bạn ngay khi bạn nhấp vào nó.

Để chỉnh sửa chuỗi dữ liệu , hãy nhấp vào nút Edit Series ở bên phải tên chuỗi. Cửa sổ hộp thoại Select Data Source sẽ xuất hiện và bạn có thể thực hiện những thay đổi cần thiết ở đó. Để nút Edit Series xuất hiện, bạn chỉ cần di chuột qua tên hàng bằng chuột. Ngay khi bạn thực hiện việc này, chuỗi tương ứng sẽ được đánh dấu trên biểu đồ, vì vậy bạn sẽ thấy chính xác phần nào sẽ thay đổi.

Vì vậy, công thức của chúng ta có thể được giải thích theo cách sau:

Series name (‘2013′! $B$1) được lấy từ ô B1 trên trang tính “2013”.

Các giá trị trục ngang – X (‘2013’! $A$2: $A$5) được lấy từ ô A2:A5 trên trang tính “2013”.

Các giá trị trục đứng – Y (‘2013’! $B$2:$B$5) được lấy từ các ô B2:B5 trên tờ “2013”.

Plot Order (1) chỉ ra rằng loạt dữ liệu xuất hiện đầu tiên trong biểu đồ.

Để sửa đổi một loạt dữ liệu nhất định, hãy chọn nó trên biểu đồ, vào thanh công thức và thực hiện các thay đổi cần thiết ở đó. Tất nhiên, bạn cần phải rất cẩn thận khi chỉnh sửa một công thức bởi vì dễ bị lỗi, đặc biệt nếu dữ liệu nguồn nằm trên một trang tính khác và bạn không thể nhìn thấy nó khi chỉnh sửa công thức. Nhưng nếu bạn cảm thấy quen với các công thức Excel hơn với giao diện người dùng, bạn có thể thích cách này vì nó giúp nhanh chóng thực hiện các sửa đổi nhỏ trong biểu đồ.

Cách Xoay Ngang Một Trang Giấy Bất Kỳ Trong Word

Thao tác xoay ngang hoặc xoay dọc toàn bộ trang giấy trên Word vô cùng đơn giản. Người dùng chỉ cần chọn lựa chế độ Landscape nếu muốn xoay ngang khổ giấy, hoặc Portrait nếu muốn chuyển sang dọc khổ giấy. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp người dùng chỉ cần xoay ngang 1 trang duy nhất, trong toàn bộ trang trên Word để có thể dễ dàng trong việc biểu thị sơ đồ chẳng hạn.

Lúc này, thao tác xoay toàn bộ khổ giấy bên trên sẽ không thể áp dụng cho trường hợp này. Vậy làm thế nào để có thể xoay ngang 1 trang bất kỳ trên Word, những trang còn lại vẫn theo chế độ xoay dọc.

Bước 1:

Trước hết để có thể xoay ngang một trang giấy bất kỳ trong văn bản Word, chúng ta cần tách trang đó thành 1 section riêng, tách biệt với những trang khác trong văn bản. Điều này sẽ ngăn chặn tình trạng tất cả các trang trong Word sẽ xoay ngang theo.

Tôi sẽ lấy ví dụ với file Word có 3 trang và muốn xoay ngang trang thứ 2.

Ở ví dụ này trang thứ 2 tôi muốn ngắt section và muốn xoay ngang nên sẽ đặt trỏ chuột tại vị trí đầu trang và thực hiện theo hướng dẫn trên.

Bước 2:

Hai trang 1 và 2 của nội dung văn bản đã được tạo thành 2 section tách biệt nhau.

Bước 3:

Tiếp tục tiến hành ngắt section tại vị trí đầu tiên của trang văn bản, ngay sau trang cần xoay ngang. Như vậy sẽ tạo cho trang đó nằm trong 1 section duy nhất.

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong việc tách trang muốn xoay ngang giấy thành riêng 1 section.

Bước 4:

Khi nhấn Print Preview, chúng ta sẽ thấy trang giấy đã được xoay ngang, khác hoàn toàn so với những trang giấy còn lại trên Word.

Việc xoay ngang hoặc xoay dọc một trang bất kỳ trên Word có cách làm không phức tạp. Tuy nhiên, điều quan trọng đó là bạn cần tách trang muốn xoay thành 1 section riêng biệt, để những trang còn lại trong Word không xoay ngang theo.