Hàm Vlookup Và Hlookup Trong Excel.

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Và Vlookup Chi Tiết Nhất
 • Cách Sử Dụng Hàm If Kết Hợp Vlookup Để Dò Giá Trị Theo Điều Kiện
 • Hàm Vlookup Và Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel
 • Cách Tự Viết Chương Trình Tổng Hợp, Thống Kê Bằng Vba Trên Excel
 • Vba Excel Cấp Tốc Bài 9
 • Hàm Vlookup và Hlookup trong excel.

  Cách sử dụng hàm vlookup trong excel:

  Công thức hàm vlookup:

  =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, thì có hay không vẫn không sao (có thể bỏ qua). range_lookup có 2 giá trị như bên dưới:

  § TRUE: những giá trị trong cột đầu tiên của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

  § FALSE: VLOOKUP sẽ chỉ tìm những giá trị trùng khớp nhau hoàn toàn

  Ví dụ: cho 2 vùng số liệu sau: Bạn hãy tìm giá trị cột “năm sinh” ở vùng 2 thông qua vùng 1

  Vùng 1:

  Vùng 2:

  D2= vlookup(A2,VUNG1!A2:C5,3,0)

  D3= vlookup(A3,VUNG1!A2:C5,3,0)

  D4=vlookup(CA,VUNG1!A2:C5,3,0)

  D5=vlookup(A5 ,VUNG1!A2:C5,3,0)

  Công thức hàm Hlookup:

  HLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

  · lookup_value : Giá trị đem dò tìm

  · table_array: Bảng giá trị dò (Địa chỉ của Bảng dò phải để ở dạng Địa chỉ Tuyệt đối)

  · col_index_num: Số thứ tự của hàng cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

  · range_lookup: Phạm vi tìm kiếm : TRUE (1) hoặc FALSE (0)

  ví dụ: dựa vào bảng vùng 2 “DANH MUC ĐƠN VỊ” hãy điền tên đơn vị vào vùng 1

  Vùng 1:

  Vùng 2:

  B2 = Hlookup(A2, Vung2! $B$10:$D$11,2,0)

  B3= Hlookup(A3, Vung2! $B$10:$D$11,2,0

  B4= Hlookup(A4, Vung2! $B$10:$D$11,2,0)

  B5= Hlookup(A5, Vung2! $B$10:$D$11,2,0)

  nguồn : chúng tôi

  Khóa học kế toán ngắn hạn

  Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

  Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Và Match Sự Thay Thế Tuyệt Vời Cho Vlookup
 • Cách Sử Dụng Hàm Xlookup Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Để Tham Chiếu Nhiều Kết Quả Cùng Lúc Trên Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm Left Trong Excel
 • Sửa Lỗi #n/a Trong Các Hàm Dò Tìm Vlookup Và Hlookup
 • Hàm Tìm Kiếm Vlookup Và Hlookup Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tìm Kiếm Theo Dòng Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel: Ví Dụ Và Lý Thuyết Cơ Bản
 • Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trên Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Indirect Trong Excel Dễ Hiểu Nhất
 • Nếu công việc của bạn thường xuyên làm việc với Excel và xử lý dữ liệu thì việc phải nắm vững các hàm tìm kiếm là bắt buộc. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn hai hàm tìm kiếm thường xuyên được sử dụng là hàm Vlookup và Hlookup.

  VLOOKUP là hàm dùng để tìm kiếm giá trị tương ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong cột chỉ định

  Cú Pháp:

  Trong đó:

  • Lookup_value: giá trị đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.
  • Table_ array: địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy dòng tiêu đề.
  • Col_index_Num: Số thứ tự cột chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trái qua phải và bắt đầu từ 1).
  • Range_lookup: Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

  Để tìm kiếm giá trị mức thưởng của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Học Bổng tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

  Trong đó:

  • K6: Cột Mức thưởng cần đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu
  • $A$12:$B$14 : là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu
  • 2: cột học bổng là cột thứ 2 của bảng tham chiếu
  • 0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp

  2. Hàm HLOOKUP

  HLOOKUP là hàm tìm kiếm một giá trị trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong dòng chỉ định.

  Cú pháp :

  HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

  Trong đó:

  • Lookup_value: giá trị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.
  • Table_ array: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy cột tiêu đề.
  • Row_index_Num: Số thứ tự dòng chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trên xuống dưới và bắt đầu từ số 1).
  • Range_lookup: Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Dòng đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

  Ví dụ:

  Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

  Trong đó:

  • A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu
  • 2: dòng đơn vị là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu
  • 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định)

  Kết quả nhận được như sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Hlookup Trong Excel, Cú Pháp Và Cách Dùng
 • 4 Cách Sử Dụng Hàm Hyperlink Trong Excel Không Phải Ai Cũng Biết
 • Hàm Sumproduct Google Sheet Trong Excel: Cách Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Sumproduct Trong Excel Qua Ví Dụ
 • Hàm Sumproduct Trong Excel: Nâng Cao & Nhiều Điều Kiện (Pro Excel)
 • Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm If Trong Excel Và Hàm Hlookup + If

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Rank Và Hàm Countif Để Xếp Hạng Liên Tục Không Nhảy Bậc Trong Excel
 • Cách Dùng Vlookup, Cách Dùng If, Kết Hợp Vlookup Và If
 • Hướng Dẫn Cách Kết Hợp Hàm If Và Hàm And Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Hàm Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Len Trong Excel
 • Hàm VLOOKUP kết hợp hàm if / Hàm hlookup trong excel với các phiên bản hoàn toàn giống nhau. Trường cũng nói về cách sử dụng hàm HLOOKUP kết hợp hàm if.

  Vlookup là một hàm tìm kiếm rất phổ biến trong excel. Bài viết gồm có: Cú pháp, ví dụ minh họa, bài tập thực hành.

  1/ Khi nào dùng hàm vlookup và hlookup trong excel.

  Vlookup – là hàm tìm kiếm theo cột:

  Hlookup – là hàm tìm kiếm theo dòng.

  Điểm chung giữa 2 hàm tìm kiếm này:

  – Đều là hàm tìm kiếm giá trị

  – Cú pháp hàm đều gồm 4 thành tố: Điều kiện tìm kiếm, vùng tìm kiếm, cột/ dòng chỉ định và kiểu tìm kiếm.

  Sự khác nhau giữa hai cú pháp hàm excel trên là ở thành tố thứ 3:

  + Cột chỉ định – áp dụng cho hàm vlookup

  + Dòng chỉ định – áp dụng cho hàm hlookup

  2/ Ví dụ về minh họa vlookup kết hợp if/ hlookup kết hợp if

  Tính Số Điện tiêu thụ trong và ngoài định mức – Dựa trên “Bảng Định Mức” phía dưới.

  Nếu số tiêu thụ < số định mức: Số trong định mức = số tiêu thụ

  Số tiêu thụ = Số mới – Số cũ

  Số định mức: dùng hàm vlookup hoặc hàm hlookup để tìm từ Bảng định mức.

  Nhiệm vụ tiếp theo là tìm số tiêu thụ định mức để so sánh với số tiêu thụ là chúng ta sẽ biết được số trong và ngoài định mức.

  Làm thế nào để tính được Số tiêu thụ định mức của từng hộ gia đình.

  Theo như Bảng Định Mức ở dưới thì Số tiêu thụ định mức của mỗi hộ được xác định dựa trên 2 yếu tố:

  Cột: A, B, C, D

  Dòng: NN, CB, ND, KD, SX

  Ở trong Bảng Thanh Toán Tiền Điện:

  Chúng ta sẽ thấy mỗi một hộ gia đình đều có Mã Hộ ở cột D, trong đó Mã hộ gồm 2 phần:

  – 2 Ký tự đầu tiên: là một trong 5 loại sau: NN, CB, ND, KD, SX

  – 1 Ký tự cuối cùng: là một trong 4 loại sau: A, B, C, D

  Như vậy ta có thể dùng hàm Vlookup để tìm theo A, B, C, D hoặc dùng hàm Hlookup để tìm theo NN, CB, ND, KD, SX.

  Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn dùng hàm Vlookup.

  Cấu trúc của hàm Vlookup ( Lookup_value, Table_array , Col_index_num, Range_lookup )

  2.1/ Cách sử dụng hàm Vlookup kết hợp hàm if trong ví dụ này:

  IF(LEFT(D3,2)=”NN”,2,IF(LEFT(D3,2)=”CB”,3,IF(LEFT(D3,2)=”ND”,4,

  (2) – Table_array: Vùng tìm kiếm, chính là Bảng Định Mức, trong đó cột đầu tiên trong vùng tìm kiếm là cột chứa A, B, C và D

  Vùng điều kiện nên được cố định cả dòng cả cột.

  Vì như thế khi copy công thức sang ô khác thì vùng điều kiện không bị thay đổi.

  Bởi lẽ tất cả các hộ tiêu thụ điện đều có số định mức nằm trong bảng định mức.

  (3) – Col_index_num: Số thứ Cột chứa giá trị đang tìm kiếm (Cột chỉ định)

  Ở trường số (3) chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng:

  Nếu 2 ký tự đầu của mã hộ là NN thì Cột chỉ định sẽ là 2 tính từ cột đầu tiên. Còn nếu không phải NN mà là CB thì cột chỉ định sẽ là 3, …

  Chúng ta suy luận tương tự thì chúng ta sẽ tìm được tất cả các trường hợp cho cột chỉ định.

  Ở trường này chúng ta sẽ phải dùng hàm Left để tách ra 2 ký tự đầu tiên trong Mã hộ. Sau đó dùng kết quả của hàm này để tìm số thứ tự cột chỉ định

  (4) – Range_lookup: Kiểu tìm kiếm là 0 – Kiểu tìm kiếm chính xác 100%.

  2.2/ Cách sử dụng hàm Hlookup kết hợp hàm if trong ví này:

  Sự khác nhau giữa 2 hàm này là:

  – Tên hàm: Hlookup thay vì Vlookup

  – Điều kiện tìm kiếm: khi dùng hàm hlookup thì dòng đầu tiên (row 18) của vùng dữ liệu chứa 2 ký tự đầu của mã hộ NN hoặc CB. Do đó điều kiện tìm kiếm cần tách ra 2 ký tự đầu tiên của mã từng hộ dân.

  – Thành tố thứ 3 là Dòng chỉ định, thay vì cột chỉ định như CỘT chỉ định.

  Nhìn ở Bảng định mức:

  A: là dòng thứ 2 tính từ dòng 18

  B: là dòng thứ 3 tính từ dòng 18

  ….

  Như vậy, Trường đã hướng dẫn xong các bạn về Hàm vlookup kết hợp hàm if/ Hàm hlookup kết hợp hàm if.

  Tổng hợp bài tập excel cơ bản đến nâng cao

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm If Kết Hợp Với Vlookup Và Hàm And, Or Trong Excel
 • Hàm If Kết Hợp Hàm Mid Trong Excel L Cách Sử Dụng Hàm Mid Kết Hợp If
 • Thủ Thuật Dùng Hàm Find Hiệu Quả Trong Excel
 • Làm Tròn Số Trong Excel (Hàm Round)
 • Cách Sử Dụng Freeze Panes Để Cố Định Dòng Và Cột Trong Excel
 • Hàm Vlookup Và Hlookup Để Tìm Kiếm Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Lệnh If Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Tìm Hiểu Về Một Số Hàm Mới Trong Excel 2022
 • Các Hàm Mới Trong Excel 365? Cập Nhật Tính Năng
 • Hàm And Trong Excel Là Gì
 • Làm Sao Để Sửa Lỗi Excel Ẩn Dòng Không Thể Unhide.
 • Trong Excel, bạn phải thường xuyên xử lý dữ liệu thì việc phải nắm vững các hàm tìm kiếm là điều bắt buộc. Cụ thể, hàm VLOOKUP và HLOOKUP là cặp hàm tìm kiếm thường xuyên được sử dụng. Tuy nhiên, khi ứng dụng nhiều người vẫn còn nhầm lẫn về công dụng của hai hàm này. Hãy để Hocexcelcoban giải quyết giúp bạn

  CÁCH DÙNG HÀM HLOOKUP VÀ VLOOKUP TRONG EXCEL

  1.HÀM VLOOKUP

  1.1 CHỨC NĂNG CỦA HÀM TÌM KIẾM VLOOKUP

  Hàm VLOOKUP ( Tra cứu dọc) tìm kiếm một giá trị trong cột ngoài cùng bên trái của bảng và sau đó trả về một giá trị trong cùng một hàng từ một cột khác mà bạn chỉ định.

  1.2 CÚ PHÁP HÀM

  Cú pháp:

  =VLOOKUP(Lookup_value, Table, Col_index_num, TRUE = đối sánh gần đúng (mặc định). FALSE = đối sánh chính xác

  Nếu bạn thắc mắc địa chỉ tuyệt đối của bảng, tham khảo ngày: Hướng dẫn sử dụng địa chỉ ô Excel

  1.3 VÍ DỤ SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP TRONG EXCEL

  CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

  • Tìm kiếm chính xác (Range_lookup = FALSE). Cách tìm kiếm này được áp dụng trong những trường hợp cần tìm kiếm kết quả khớp chính xác. Nếu không giá trị nào trong hàng chỉ định khớp chính xác với giá trị tìm kiếm, hàm Vlookup sẽ báo lỗi.
     VD: Tìm kiếm tên, tuổi, quê quán, … với mã nhân viên khớp với mã nhân viên cho trước.
  • Tìm kiếm tương đối (Range_lookup = TRUE). Cách tìm kiếm này được áp dụng trong những trường hợp tìm kiếm theo khoảng giá trị kết quả khớp tương đối. Nghĩa là nếu kết quả khớp chính xác không được tìm thấy, hàm Vlookup của bạn sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn Lookup_value.
     VD: Xếp loại học lực của học sinh theo điểm tổng kết.

  Ví dụ 1: Dùng hàm VLOOKUP để tìm kiếm chính xác

  Giả sử, bạn có một bảng dữ liệu nhân viên, lưu trữ mã nhân viên, họ tên, chức vụ. Một bảng khác lưu trữ mã nhân viên, quê quán, trình độ học vấn. Giờ bạn muốn điền thông tin quê quán, trình độ học vấn cho từng nhân viên thì phải làm như thế nào?

  Để điển thông tin Trình độ học vấn cho nhân viên, tại ô F4 , ta nhập công thức dò tìm chính xác như sau:

  =VLOOKUP($B4,$B$11:$D$15,3,FALSE)

  Trong đó:

  Sau khi điền xong công thức cho ô F4, tiếp tục kéo xuống copy công thức cho những nhân viên còn lại. Quan sát hình để hiểu rõ về công thức hơn.

  Các bạn tự thực hành với Quê quán của nhân viên để hiểu rõ hơn nha !

  Ví dụ 2: Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm tương đối

  Dựa vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách:

  Giờ để nhập xếp loại cho các học sinh, ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP. Bạn để ý thấy rằng bảng Quy định xếp loại đã được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao (từ yếu đến giỏi) nên trong trường hợp này ta có thể dùng dò tìm tương đối.

  =VLOOKUP($E4,$B$11:$C$14,2,TRUE)

  Trong đó:

  Sau khi điền xong công thức cho ô F4 , tiếp tục kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Quan sát hình để hiểu rõ hơn về công thức và cách dò tìm tương đối.

  2.1 HÀM TRA CỨU NGANG HLOOKUP

  Hàm HLOOKUP ( Tra cứu ngang) là hàm tìm kiếm một giá trị trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu và sau đó trả về một giá trị trong dòng mà bạn chỉ định.

  2.2 CÚ PHÁP HÀM VLOOKUP

  Cú pháp:

  =HLOOKUP(Lookup_value, Table, Col_index_num, TRUE = đối sánh gần đúng (mặc định). FALSE = đối sánh chính xác

  2.3 VÍ DỤ HÀM HLOOKUP ĐỂ TRA CỨU TRONG EXCEL

  Cũng với ví dụ tưởng tự Hàm tra cứu dọc, dựa vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, hãy xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách:

  Ta sẽ sử dụng hàm HLOOKUP xếp loại. Bạn để ý thấy rằng bảng Quy định xếp loại đã được sắp xếp theo thứ tự từ trái qua phải (từ yếu đến giỏi).

  =VLOOKUP($E4,$D$10:$G$11,2,TRUE)

  Trong đó:

  Sau khi điền xong công thức cho ô F4 , tiếp tục kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Quan sát hình để hiểu rõ hơn về công thức và cách dò tìm tương đối.

  3. PHÂN BIỆT HÀM VLOOKUP VÀ HLOOKUP

  Cả hai hàm HLOOKUP VÀ VLOOKUP dùng để tìm kiếm một giá trị. Nhưng chúng khác nhau trong cách hoạt động. Chúng ta dễ dàng nhận ra tên của hai hàm khác nhau ở chữ cái đầu

  Do đó, bạn sử dụng hàm VLOOKUP để tìm giá trị theo cột ở phía bên trái của dữ liệu bạn muốn tìm. Hàm HLOOKUP dùng để tìm giá trị theo hàng ngang. Nó tìm giá trị ở hàng đầu tiên của bảng và trả lại giá trị ở hàng được chỉ định ở trong cùng một cột.

  VIDEO SỬ DỤNG HÀM HOOKUP VÀ VLOOKUP TRONG EXCEL – NÂNG CAO:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Hàm Excel Thường Gặp Mà Kế Toán Cần Biết.
 • 6 Hàm Thường Dùng Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Kiểm Toán
 • Tổng Hợp Các Lệnh Trong Excel Thông Dụng Nhất Bạn Nên Biết
 • Bộ Đề Thi, Bài Tập Excel Có Đáp Án Về Hàm Trong Excel Quan Trọng
 • Tất Tần Tật Các Phím Tắt Gộp Ô Trong Excel Mà Bạn Nên Biết
 • Hàm Tìm Kiếm Vlookup Và Hlookup Trong Excel Phổ Biến

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup Lồng Hlookup Trong Excel
 • Sửa Lỗi #n/a Trong Các Hàm Dò Tìm Vlookup Và Hlookup
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm Left Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Để Tham Chiếu Nhiều Kết Quả Cùng Lúc Trên Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Xlookup Trong Excel
 • Nếu công việc của bạn thường xuyên làm việc với Excel và xử lý dữ liệu thì việc phải nắm vững cám hàm tìm kiếm là bắt buộc. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn hai hàm tìm kiếm thường xuyên được sử dụng là hàm Vlookup và hàm Hlookup trong Excel.

  VLOOKUP là hàm dùng để tìm kiếm giá trị tương ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong cột chỉ định

  VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

  • Lookup_value: giá trị đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.
  • Table_ array: địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy dòng tiêu đề.
  • Col_index_Num: Số thứ tự cột chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trái qua phải và bắt đầu từ 1).
  • Range_lookup: Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

  Để tìm kiếm giá trị mức thưởng của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Học Bổng tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

  • K6: Cột Mức thưởng cần đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu
  • $ A$ 12:$ B$ 14 : là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu
  • 2: cột học bổng là cột thứ 2 của bảng tham chiếu
  • 0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp

  Kết quả nhận được:

  HLOOKUP là hàm tìm kiếm một giá trị trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong dòng chỉ định.

  HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

  • Lookup_value: giá trị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.
  • Table_ array: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy cột tiêu đề.
  • Row_index_Num: Số thứ tự dòng chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trên xuống dưới và bắt đầu từ số 1).
  • Range_lookup: Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Dòng đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

  Để tìm kiếm giá trị Mã đơn vị của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Đơn vị tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

  Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$ A$ 6:$ D$ 7;2;1)

  • A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu
  • 2: dòng đơn vị là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu
  • 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định)

  Kết quả nhận được như sau:

  Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Vlookup, Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel.
 • Dùng Hàm Vlookup Để Tìm Kiếm Dữ Liệu Từ Phải Sang Trái
 • Hướng Dẫn 3 Cách Tham Chiếu Ngược Từ Phải Qua Trái Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Ngược Từ Phải Qua Trái
 • Tạo Một Biểu Đồ Trong Excel Từ Hai Hoặc Nhiều Trang Khác Nhau
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Hlookup Và Vlookup Trong Excel Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Ms Excel 2013 Bài 18: Các Hàm Ngày Tháng Cơ Bản Trong Excel
 • Các Hàm Cơ Bản Trong Excel
 • Bài Giảng Môn Tin Học 11
 • Các Hàm Tính Mới Trong Excel 2022
 • Các Hàm Xác Định Ngày Tháng Trong Excel
 • CÁCH DÙNG HÀM HLOOKUP VÀ VLOOKUP TRONG EXCEL

  1. Hàm Hlookup trong Excel

  Sử dụng hàm hlookup, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm và tham chiếu theo các dòng, các cột để sau khi thỏa mãn các điều kiện đặt ra kết quả chính xác được trả về một cách nhanh chóng.

  = HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, )

  Trong đó:

  lookup_value: là một giá trị cần dò tìm

  table_array: là nơi để dò tìm lookup_value, cột thứ nhất trong table_array có tác dụng để dò tìm giá trị lookup_value, table_array có thể cùng sheet hoặc khác sheet với lookup_value

  col_index_num: có nhiệm vụ để chỉ định thứ tự cột trong table_array nhằm trả về giá trị tương ứng, nếu tìm thấy, cột đầu tiên được tính là 1

  range_lookup: có thể có hoặc không, thông thường với các bài tập thì chỉ cần dùng 3 tham số đầu tiên là đủ.

  Có 2 trường hợp giá trị đối với range_lookup như sau:

  TRUE: những giá trị trong cột đầu tiên của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

  FALSE: VLOOKUP sẽ chỉ tìm những giá trị trùng khớp nhau hoàn toàn

  Áp dụng công thức hàm hlookup, ta có công thức cho ô E6:

  =HLOOKUP(D6,$B$16:$F$17,2,1)

  Bảng sẽ nhanh chóng trả về kết quả Xếp loại học lực đúng như dự đoán:

  Bài tập 2: Áp dụng cú pháp hàm vlookup để điền thông tin trình độ của các nhân viên vào bảng căn cứ vào mã nhân viên đã cho tương ứng phía dưới.

  Áp dụng công thức hàm vlookup, ta có công thức cho ô F6:

  =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,3,0)

  Kết quả máy tính xuất hiện nhanh chóng trên bảng dưới:

  Thanh Nhàn (tổng hợp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Về Hàm Hlookup Trong Excel, Cú Pháp Và Cách Dùng
 • Chi Tiết Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Trong Excel Chuẩn Nhất
 • Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Trong Excel 2022, 2022, 2003, 2007, 2010, 2013
 • Tổng Hợp Các Hàm Trong Excel Cơ Bản
 • Các Hàm Excel (Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái)
 • Các Hàm Chuỗi Excel Bạn Nên Học Trước Khi Học Hàm If Và Vlookup, Hlookup

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Vlookup, If Kết Hợp Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm If Kết Hợp Vlookup (Ví Dụ Và Cách Làm)
 • Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm If Trong Excel Đơn Giản, Hiệu Quả Excel
 • Hàm If Kết Hợp Hàm Left
 • Hàm Mid Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm Mid Và Ví Dụ Minh Họa
 • Các hàm trong Excel đều có công dụng riêng. Chúng đều quan trọng như nhau. Có những hàm Excel này sẽ là nền để bạn học những hàm khác trong Excel. Hàm dạng chuỗi là một trong những hàm giúp bạn nắm vững được cơ bản. Bạn nắm được hàm chuỗi thì bạn đã thành công được một nửa trong việc học hàm If và hàm Vlookup.

  Tải Office cho rằng hàm chuỗi sẽ là một hàm nền tảng giúp bạn có được những kĩ thuật để xử lí hàm If và hàm Vlookup.

  Bạn học Excel thì cần nắm rõ hàm chuỗi. Ba hàm IF và Hlookup, Vlookup luôn thuộc hàng cực khó. Nếu bạn mới học hàm If và hàm Hlookup, Vlookup bạn sẽ thấy rối.

  Muốn thành thạo được hai hàm cực khó này không phải là chuyện dễ dàng. Bạn cứ đi từng bước nhỏ cho chắc chắn tránh tình trạng bạn bị ngộp hàm Excel. Hàm chuỗi sẽ là bước tiến đầu tiên để bạn nắm chắc những hàm kế tiếp. Đừng hấp tấp vội vàng. Hàm chuỗi dù đôi lúc bạn cảm thấy nó khá vô ích. Nhưng đây chính là nền cho hai hàm quan trọng sau này.

  Cùng xem các công thức của hàm chuỗi nào. Hàm chuỗi gồm Left,Right,Mid,Len,Trim,Value.

  Hàm chuỗi

  Hàm Left

  Hàm lấy kí tự bắt đầu từ bên trái của chuỗi kí tự

  Công thức : =Left(text, )

  Trong đó Text : chuỗi cần lấy kí tự

  Num_chars: số kí tự muốn lấy

  Hàm Mid

  Hàm xuất ra một hoặc nhiều kí tự liên tiếp trong chuỗi kí tự

  Công thức : =Mid(text, start_num, num_chars)

  Trong đó Text : chuỗi cần lấy kí tự

  Start_num: kí tự bắt đầu muốn lấy ra khỏi chuỗi kí tự

  Num_chars: số kí tự muốn lấy

  Hàm Len

  Hàm dùng để đếm số kí tự trong chuỗi

  Công thức : =Len(text)

  Trong đó Text: chuỗi kí tự cần đếm

  Hàm Trim

  Xoá khoảng trắng không cần thiết trong chuỗi

  Công thức : =Trim(text)

  Trong đó Text: chuỗi kí tự cần xoá khoảng trắng

  Hàm Value

  Chuyển một chuỗi thành một số

  Công thức : =Value(text)

  Trong đó Text: chuỗi kí tự cần chuyển thành số

  Hàm chuỗi giúp bạn lấy một hoặc nhiều kí tự ra khỏi chuỗi kí tự dài. Hàm Left, Right và Mid là trọng tâm cho hàm Vlookup và hàm If. Bên cạnh 3 hàm này còn có hàm Value cũng là hàm thường xuyên dùng trong hàm IF và hàm Vlookup. Value sẽ giúp cho bạn chuyển một chuỗi kí tự thành dạng số. Chuỗi kí tự này sẽ được giữ nguyên định dạng không bị thay đổi. Do thế mà bạn vẫn giữ được chuỗi kí tự bạn đã nhập vào ô số liệu. Mặc khác bạn vẫn thực hiện được những phép tính toán. Cũng nhờ vào hàm Value cả. Dù hàm này trông đơn giản. Nhưng chúng không hề đơn giản. Hàm Value là hàm nhỏ nhưng có võ trong bảng tính Excel.

  Bạn nên tìm hiểu và làm bài tập về dạng chuỗi nhiều hơn. Chủ yếu là để bạn nắm bắt được cách áp dụng các chuỗi này vào các bài tính toán sau này của hàm IF hoặc hàm Vlookup, Hlookup.

  Các bước thực hiện phép tính trong Excel

  Bước 1: Khởi động Excel bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng Microsoft Excel trên máy tính.

  Bước 2: Mở bảng cần lấy chuỗi bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + O. Hoặc nhấn tab File chọn Open. Chọn file cần mở.

  Bước 3: Chọn ô bất kì trong bảng tính Excel. Nhập công thức của hàm chuỗi bạn cần.

  Bước 4: Nhấn Enter để hoàn thành tính toán hàm chuỗi.

  Hướng dẫn phần này đơn giản. Bạn chủ yếu là phải luyện tập nhiều hơn. Luyện tập để quen tay. Bài tập lần này sẽ rất nhiều. Bạn chịu khó luyện tập thì sẽ thành công.

  Bạn hãy xem video để hiểu rõ hơn cách sử dụng các hàm chuỗi đã được giới thiệu. Hàm Trim sẽ được giải thích kĩ hơn trong video.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm If Và Cách Dùng Hàm If Trong Excel Chi Tiết Dễ Hiểu
 • Cách Sử Dụng Câu Lệnh If
 • Sử Dụng Hàm If & And Trong Excel.
 • Cách Sử Dụng Hàm Iferror Trong Excel Dễ Hiểu Nhất
 • Cách Sử Dụng Hàm Round Trong Excel
 • Sửa Lỗi #n/a Trong Các Hàm Dò Tìm Vlookup Và Hlookup

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm Left Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Để Tham Chiếu Nhiều Kết Quả Cùng Lúc Trên Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Xlookup Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Và Match Sự Thay Thế Tuyệt Vời Cho Vlookup
 • Hàm Vlookup Và Hlookup Trong Excel.
 • Có 2 hàm dò tìm thường dùng là (dò theo cột dọc) và (dò theo hàng ngang).

  Công thức tổng quát: = VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

  Giải thích:

  • Lookup_value: Giá trị cần dò tìm.
  • Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm, bạn cần F4 để Fix cố định giá trị cho mục đích copy công thức tự động.
  • Col_index_num: Số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm.
  • Range_lookup: Là giá trị Logic (TRUE=1, FALSE=0) quyết định so chính xác hay so tương đổi với bảng giới hạn. Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): So tương đối.
  • Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): So chính xác. Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu là Range_lookup = 1

  Tổng quan về lỗi #N/A.

  N/A trong tiếng anh được viết tắt là Not Available = Không tồn tại, không có sẵn

  Do đó lỗi này được hiểu là trong công thức bạn sử dụng có chứa nội dung không có sẵn trong vùng dữ liệu, dẫn tới không thể tính toán, hoàn thành công thức được.

  Lỗi này thường xảy ra khi sử dụng các hàm dò tìm, tham chiếu. Đối tượng cần dò tìm, tham chiếu không có sẵn trong vùng cần tra cứu nên báo lỗi #N/A.

  Đối với các hàm dò tìm như hoặc thì giá trị cần tra cứu phải nằm ở cột đầu tiên tính từ bên trái đối với VLOOKUP hoặc hàng đầu tiên tính từ trên xuống đối với HLOOKUP.

  Ví dụ: Bài toán yêu cầu điền vào cột Thuế dựa vào bảng thuế của từng loại sản phẩm bên dưới. Nếu ta gõ công thức là: = VLOOKUP(B2,$B$11:$D$15,3,0) tức là dò tìm giá trị tra cứu ở ô B2 (ở đây là điện thoại) trong bảng tra cứu B11:D15. Tuy nhiên trong bảng B11:D15 thì cột đầu tiên là là cột STT do đó sẽ không thể dò tìm thấy giá trị cần tra cứu như ô B2 là “điện thoại”. Kết quả trả về là lỗi #N/A. Tương tự với các ô phía dưới.

  Lỗi này tương tự như lỗi phía trên. Khi hàm dò tìm không thể tìm thấy giá trị cần tra cứu thì sẽ trả về lỗi #N/A.

  Ví dụ: như ví dụ trên nhưng dò tìm giá trị “bao da” tương ứng với ô B9 mà trong bảng dò tìm phía dưới lại không có “bao da” do đó kết quả sẽ trả về là #N/A.

  Nếu bạn chọn đối số [ange_lookup] là 1 tức là TRUE, khi đó nếu giá trị dò tìm nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong bảng dò tìm thì kết quả sẽ trả về là #N/A.

  Ví dụ: giá trị cần dò tìm ở ô A9 là 10 trong khi trong bảng dò tìm C11:D15 có giá trị nhỏ nhất ở cột cần dò tìm là 11. Như vậy kết quả trả về là #N/A.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup Lồng Hlookup Trong Excel
 • Hàm Tìm Kiếm Vlookup Và Hlookup Trong Excel Phổ Biến
 • Hàm Vlookup, Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel.
 • Dùng Hàm Vlookup Để Tìm Kiếm Dữ Liệu Từ Phải Sang Trái
 • Hướng Dẫn 3 Cách Tham Chiếu Ngược Từ Phải Qua Trái Trong Excel
 • Cách Tính Lương Trong Excel Dùng Hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid Và If

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Tiết Cách In Trang Chẵn Lẻ Trong Word Excel Pdf
 • Có Thể Bạn Chưa Biết: Cách In Trang Chẵn Lẻ Trong Word, Excel, Pdf
 • Đánh Số Thứ Tự Lặp Lại Theo Chu Kỳ Và Tự Động Xếp Phòng Thi Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Lập Phiếu Thu Chi Excel Tự Động Năm 2022
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Phiếu Thu, Phiếu Chi Trên Excel
 • Tiếp tục các bài tập trong Excel, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập tính lương trong Excel sử dụng hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid và If. Mời các bạn tham khảo.

  Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính lương trong Excel sử dụng hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid và If. Mời các bạn tham khảo.

  CÁCH TÍNH LƯƠNG TRONG EXCEL SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP, HLOOKUP, LEFT, RIGHT, MID VÀ IF

  Bài tập tính lương trong Excel sẽ giúp các bạn làm quen và sử dụng các hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid và If một cách thuần thục qua đó các bạn có thể áp dụng các hàm này vào các tình huống một cách hợp lý.

  Mã nhân viên được kết hợp bởi 3 yếu tố sau: Xếp loại (A, B, C, D), Số năm công tác và Mã phòng ban.

  Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng hàm Right và Hlookup để điền đủ Phòng ban.

  Bước 1: Nhập vào ô D6 công thức như sau: =HLOOKUP(RIGHT(B6,2),$A$16:$D$17,2,0).

  .

  Bước 2: Sau khi nhập công thức xong thì ấn Enter để hoàn thành. Sau đó bạn giữ và kéo ôD6 xuống dưới để hệ thống tự điền các ô còn lại.

  Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng hàm Left để điền mã Xếp loại của nhân viên đó

  Bước 3: Nhập vào ô G6 công thức: =LEFT(B6,1).

  Bước 4: Các bạn ấn Enter để hoàn thành sau đó giữ và kéo ô G6 xuống để điền các ô còn lại

  Để điền Số năm công tác, chúng ta sẽ sử dụng hàm Mid để lấy 2 ký tự ở giữa của Mã nhân viên.

  Bước 6: Các bạn ấn Enter để hoàn thành sau đó kéo xuống để điền các ô còn lại

  Hệ số lương sẽ phải phụ thuộc vào mã Xếp loại và Số năm công tác đã có trong Bảng hệ số. Ở đây chúng ta sẽ kết hợp hàng If với hàm Vlookup để tính toán.

  Bước 7: Nhập vào ô I6 công thức: =VLOOKUP(G6,$F$18:$J$21,IF(H6gt;=16,5,IF(H6gt;=9,4,IF(H6gt;=4,3,2)))).

  Bước 8: Các bạn ấn Enter để hoàn thành sau đó kéo xuống để điền các ô còn lại

  Cuối cùng, chúng ta sẽ tính Tổng lương bằng cách lấy Lương cơ bản * Ngày công * Hệ số lương.

  Bước 9: Các bạn điền vào ô J6 công thức: =E6*F6*I6 sau đó ấn Enter để hoàn thành và kéo xuống để điền nốt các ô còn lại

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Vlookup Kết Hợp If, Left, Mid, Right, Hlookup
 • Cách Sử Dụng Hàm Mid, Left, Right Trong Excel
 • Hàm Trích Xuất Chuỗi Ký Tự Left, Right, Mid
 • Hàm Right Trong Excel, Cú Pháp Và Ví Dụ Minh Họa
 • Cách Dùng Hàm Xử Lý Chuỗi Trong Excel: Left(), Right(), Mid(), Len()
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup Lồng Hlookup Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Sửa Lỗi #n/a Trong Các Hàm Dò Tìm Vlookup Và Hlookup
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm Left Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Để Tham Chiếu Nhiều Kết Quả Cùng Lúc Trên Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Xlookup Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Và Match Sự Thay Thế Tuyệt Vời Cho Vlookup
 • Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP lồng hàm HLOOKUP để thực hiện tham chiếu, tìm kiếm qua các bảng khác nhau trong Excel một cách nhanh chóng và hiệu quả.

  Hàm Vlookup trong Excel, hướng dẫn sử dụng chi tiết và có ví dụ cụ thể

  hướng dẫn tìm kiếm theo dòng sử dụng hàm hlookup trong excel: ví dụ và lý thuyết cơ bản

  Ngoài ra sự kết hợp giữa INDEX + MATCH sẽ tối ưu hơn

  Vì sao dùng Index và Match tốt hơn dùng Vlookup trong Excel

  Nếu như bạn theo dõi thì trong một bài viết gần đây, chúng tôi cũng đã có các bài viết hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP lồng VLOOKUP, HLOOKUP lồng HLOOKUP

  hướng dẫn sử dụng hàm vlookup lồng vlookup trong excel

  Quay lại với VLOOKUP lồng HLOOKUP,. Để có thể nắm được rõ hơn thì trong bài viết này, chúng tôi có ví dụ như sau: Ta cần tính ThanhTien với ThanhTien = SoLuong * Gia, với SoLuong trong bảng 2 và Gia trong bảng 3.

  Ý tưởng để giải quyết yêu cầu đó: Ta sẽ cần căn cứ vào MaHang trong bảng 1, thực hiện dò trong bảng 2 để lấy TenHang (sử dụng hàm HLOOKUP), sau đó lại dùng TenHang từ kết quả trả về của hàm HLOOKUP trên dò tìm trong bảng 3 để lấy Gia (hàm VLOOKUP) và cuối cùng là nhân với SoLuong để ra ThanhTien.

  Bạn có thể làm điều đó dễ dàng hơn với việc tạo cột phụ. Tuy nhiên, trong trường hợp này ta sẽ sử dụng kết hợp hàm VLOOKUP và HLOOKUP. Cụ thể ta có công thức tại ô E3 như sau:

  =D3*VLOOKUP(HLOOKUP(B3,$C$9:$F$10,2,0),$B$14:$D$17,3,0)

  Bạn có thể hiểu công thức trên như sau: Giá trị trả về của hàm HLOOKUP là giá trị tìm kiếm của hàm VLOOKUP.

  Nếu như phần giải thích trên làm bạn khó hình dung thì bạn có thể vào Tab Formulas, trong nhóm Formula Auditing bạn tìm tới Evaluate Formula, một hộp thoại hiện lên và bạn sẽ từ từ ấn Evaluate để xem cách Excel tính toán công thức trên để từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn.

  CHỈ 7 GIỜ HỌC BÀI BẢN, TIẾP KIỆM HÀNG CHỤC NGHÌN GIỜ TRA CỨU

  Ta có thể thấy Excel cho phép người dùng sử dụng các hàm Excel rất linh hoạt và hiệu quả. Bên cạnh đó kỹ năng viết hàm, đặc biệt là lồng ghép hàm chiếm một phần rất quan trọng giúp cho bạn có thể thực hiện được những hàm Excel để giải quyết những yêu cầu trong công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tham khảo ngay chương trình Tuyệt đỉnh Excel, Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ.

  Vì sao dùng Index và Match tốt hơn dùng Vlookup trong Excel

  Hướng dẫn tìm kiếm theo dòng sử dụng hàm hlookup trong excel: ví dụ và lý thuyết cơ bản

  4 tuyệt chiêu tra cứu với vlookup, index, match, sumproduct và names range trong excel

  Tài liệu kèm theo bài viết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Tìm Kiếm Vlookup Và Hlookup Trong Excel Phổ Biến
 • Hàm Vlookup, Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel.
 • Dùng Hàm Vlookup Để Tìm Kiếm Dữ Liệu Từ Phải Sang Trái
 • Hướng Dẫn 3 Cách Tham Chiếu Ngược Từ Phải Qua Trái Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Ngược Từ Phải Qua Trái
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100