Hàm Làm Tròn Lên 0.25 Trong Excel / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Hàm Làm Tròn Lên Trong Excel

Cách Đơn Giản Đổi Giờ Ra Phút Trong Excel

9 Cách Chuyển Đổi Thời Gian Thành Số Thập Phân, Giờ Phút Giây Trong Excel

Hàm Làm Tròn Số Trong Excel

Làm Thế Nào Để Làm Tròn Số Đến Hàng Trăm / Nghìn / Triệu Trong Excel?

Hàm Lấy Số Nguyên Trong Excel, Lấy Phần Nguyên

Hàm làm tròn lên trong Excel là gì? Cách sử dụng hàm làm tròn lên trong Excel

Nếu bạn thường xuyên phải tính toán số liệu trên Excel, tính toán kết quả trung bình chắc chắn sẽ gặp trường hợp kết quả là dãy số thập phân với những số lẻ nằm sau dấu phẩy, hoặc dấu chấm. Việc để nhiều số sau dấu phẩy sẽ khiến bảng số liệu khó nhìn, khó tính toán và không được chuyên nghiệp. Vì thế việc làm tròn số trong Excel là điều cần thiết để giúp bảng số liệu được rõ ràng hơn.

Đây là cách làm tròn số khá cơ bản nhưng vẫn còn một số bạn đặc biệt là những ai mới làm quen với Excel vẫn chưa biết, sau đây mình sẽ hướng dẫn lại hàm này.

Công thức: =ROUND(number,num_digits)

Trong đó:

number: là số cần làm tròn

num_digits: là số chữ số cần làm tròn.

Làm tròn bằng hàm ROUDUP

Nghe tên hàm thì các bạn cũng có thể đoán được bản chất của hàm này sẽ cho ra kết quả như thế nào đúng không? Khi sử dụng hàm này các bạn sẽ nhận được số làm tròn lớn hơn số gốc, tất nhiên là giá trị lớn hơn không nhiều và tùy thuốc vào cách sử dụng hàm.

Công thứ: =ROUNDUP(number,num_digits)

num_digits giá trị dương hay âm sẽ giống như hàm ROUND, giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân, và giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm, …

Làm tròn bằng hàm ROUNDDOWN

Công thức: =ROUNDDOWN(number,num_digits)

Tương tự như hàm ROUND và ngược lại với hàm ROUNDUP, giá trị mà hàm ROUNDDOWN mang lại sẽ nhỏ hơn giá trị của số liệu gốc.

Làm tròn với hàm MROUND _ làm tròn đến bội số của số khác

Công thức: =MROUND(number,multiple)

Multiple: là số bạn cần làm tròn đến bội số của nó.

Chú ý:

Khi number và multiple khác dấu, khi đó hàm sẽ báo lỗi #NUM!

Khi number và multiple bằng nhau, lúc này kết quả chính số đó.

Hàm CEILING và hàm FLOOR

Cú pháp: = CEILING(Số cần làm tròn, significance) = FLOOR(number, significance)

Significance là số bạn cần làm tròn đến bội số của nó.

Nếu number và Significance trái dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM.

Nếu number là bội số của Significance thì kết quả sẽ ra chính số đó.

Hàm EVEN – ODD làm tròn đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất

Hai hàm này đề theo nguyên tắc làm tròn chạy ra xa khỏi số 0.

Công thức: =EVEN(number) =ODD(number)

Làm tròn một số thành số nguyên với Hàm INT, TRUNC

Công thức: =INT(numver) =TRUNC(number, )

Num_digits là một số nguyên chỉ cách mà bạn muốn bớt số. Tương tự hàm ROUND nếu num_digits:

Là số dương: chỉ con số muốn giữ lại sau phần thập phân (nếu number là số thập phân)

Bằng 0: cắt hết số thập phân nếu có

Là số âm: Tức làm tròn number thành số nguyên đồng thờilàm tròn đến hằng chục, trăm, ngàn, … tức là theo bội số của 10.

Đối với số dương hai hàm này sẽ cho kết quả tương tự nhau như đối với số âm chúng cho kết quả là khác nhau. Ví dụ:

Lời kết

Xem những video Game hay tại Game Hot 24h

Editor for chúng tôi

Cách Làm Tròn Các Giá Trị Thập Phân Trong Excel / Làm Thế Nào Để

Các Loại Hàm Làm Tròn Trong Excel, Công Thức Của Hàm Làm Tròn

Cách Sửa Lỗi Excel “the Formula You Typed Contains An Error”

Phát Hiện Và Xử Lý Lỗi Công Thức Trong Excel

Hướng Dẫn Cách Bẫy Lỗi Khi Viết Code Trong Vba

Hàm Làm Tròn Số Trong Excel

Làm Thế Nào Để Làm Tròn Số Đến Hàng Trăm / Nghìn / Triệu Trong Excel?

Hàm Lấy Số Nguyên Trong Excel, Lấy Phần Nguyên

Làm Thế Nào Để Làm Tròn Giá Trị Phần Trăm Đến Hai Chữ Số Thập Phân Trong Excel?

Hướng Dẫn Về Hàm Làm Tròn Số Cơ Bản Thường Sử Dụng Trong Excel

Hàm Mid Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Mid

Việc sử dụng hàm làm tròn số trong excel sẽ dễ dàng hơn thực hiện việc làm tròn một cách thủ công cho một vài giá trị, nhưng thực hiện nó cho hàng trăm giá trị như vậy có thể trở nên tẻ nhạt và rất dễ bị lỗi.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các hàm MROUND, CEILING và FLOOR để thực hiện kiểu làm tròn này trong Excel.

Hàm làm tròn đến số nguyên gần nhất trong Excel

Trong trường hợp này, bạn có thể cần phải chuyển đổi các giá trị này thành số nguyên tiếp theo. Đây là công thức sẽ làm điều này cho bạn:

=ROUNDUP(D2,0)

Vì trong trường hợp này, chúng ta đang tìm kiếm số nguyên nên sử dụng 0 làm đối số thứ hai.

=ROUNDDOWN(D2,0)

Hàm làm tròn số đến bội số gần nhất 0,5 trong Excel

Bây giờ giả sử bạn có cùng bộ dữ liệu như được hiển thị ở trên, nhưng bây giờ bạn có thể chỉ định tài nguyên 0,5 cho một dự án.

Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ muốn làm tròn một số có phần thập phân:

Công thức sau đây có thể được sử dụng để làm điều này:

=CEILING.MATH(D2,0.5)

Trong ví dụ, vì giá trị quan trọng là 0,5, 6,71 trở thành 7,0 và 7,29 trở thành 7,5.

Lưu ý rằng Excel cũng có chức năng CEILING hoạt động theo cách tương tự. Nó đã được giữ cho mục đích tương thích ngược.

Để làm tròn đến 5 gần nhất trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm MROUND.

Giả sử bạn có một bộ dữ liệu như được hiển thị bên dưới nơi bạn muốn làm tròn số giờ ước tính đến 5 giờ gần nhất.

Điều này có nghĩa là 161 sẽ trở thành 160 và 163 sẽ trở thành 165.

=MROUND(B2,5)

Hàm MROUND có hai đối số. Đối số đầu tiên là số mà bạn muốn làm tròn và đối số thứ hai là bội số mà nó sẽ làm tròn.

Trong trường hợp này, vì chúng ta muốn làm tròn đến 5 gần nhất, tôi đã sử dụng 5 làm đối số thứ hai.

Hãy nhớ rằng điều này không nhất thiết phải làm tròn đến số cao hơn hoặc thấp hơn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào giá trị. Trong ví dụ này, nếu phần thập phân trong giá trị nhỏ hơn 2,5, nó trở thành 0 và nếu nó lớn hơn hoặc bằng 2,5, thì nó trở thành 5.

Làm tròn lên bội số gần nhất của 5

Trong ví dụ trên, hàm MROUND sẽ làm tròn đến 5 gần nhất dựa trên giá trị. Đây có thể là một vòng lên hoặc một vòng xuống.

Nhưng nếu bạn chỉ muốn làm tròn đến 5 gần nhất. Bạn có thể sử dụng hàm CEILING.MATH.

=CEILING.MATH(B2,5)

=FLOOR.MATH(B2,5)

Lấy ví dụ tương tự, nếu bạn muốn làm tròn số giờ đến 10 gần nhất, bạn có thể sử dụng hàm MROUND.

=MROUND(B2,10)

Hãy nhớ rằng điều này không nhất thiết phải làm tròn đến số cao hơn hoặc thấp hơn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào giá trị. Trong ví dụ này, nếu phần thập phân trong giá trị nhỏ hơn 5, nó trở thành 0 và nếu nó lớn hơn hoặc bằng 5, thì nó trở thành 10.

Trong trường hợp bạn chỉ muốn làm tròn lên hoặc làm tròn xuống đến 10 gần nhất, hãy sử dụng các hàm chúng tôi hoặc FLOOR.MATH.

Làm tròn lên bội số gần nhất của 10

=CEILING.MATH(B2,10)

=ROUNDUP(B2,-1)

Cả hai công thức này sẽ cho kết quả như nhau.

Làm tròn xuống bội số gần nhất của 10

=FLOOR.MATH(B2,10)

=ROUNDDOWN (B2,-1)

Trong trường hợp bạn đang tự hỏi sự khác biệt giữa các chức năng MROUND và CEILING / FLOOR, đây là so sánh kết quả.

9 Cách Chuyển Đổi Thời Gian Thành Số Thập Phân, Giờ Phút Giây Trong Excel

Cách Đơn Giản Đổi Giờ Ra Phút Trong Excel

Hàm Làm Tròn Lên Trong Excel

Cách Làm Tròn Các Giá Trị Thập Phân Trong Excel / Làm Thế Nào Để

Các Loại Hàm Làm Tròn Trong Excel, Công Thức Của Hàm Làm Tròn

Hàm Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel

Một Số Hàm Đặc Trưng Giúp Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel 【Topvn】

1️⃣【Hướng Dẫn Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel 】™ Excel

Hướng Dẫn Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel

Tổng Hợp Tất Cả Cách Làm Tròn Số Trong Excel

Tổng Hợp Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản, Dễ Nhớ Nhất

nghe có vẻ đơn giản nhưng cách thực hiện nó không hề dễ dàng chút nào khi có khá nhiều hàng cụ thể khác nhau với chức năng khác nhau giúp bạn làm tròn số nguyên. Vì thế bạn cần nghiên cứu kỹ cách sử dụng hàm làm tròn số trong Excel cũng như các chức năng của chúng để áp dụng hợp lý.

Bên cạnh những hàm làm tròn số đã được chúng tôi giới thiệu trước đây như là hàm Round trong Excel có cách hoạt động khá đơn giản dựa theo điều kiện đã cho trước, sử dụng hàm Round trong Excel giúp ích rất nhiều vào các bài toán hiện nay

Nếu bạn muốn làm tròn số xuống, bạn có thể sử dụng hàm rounddown để làm điều này, hàm rounddown sẽ đưa dãy số của bạn xuống giá trị thấp hơn được rút gọn theo yêu cầu. Nếu đã hàm làm tròn số xuống thì cũng phải có hàm làm tròn số lên, vì thế hàm Rounddup trong Excel cũng có chức năng tương tự như rounddown nhưng cho kết quả lớn hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một thiếu sót khi chúng tôi chưa đề cập đến hàm FLOOR. FLOOR có chức năng chỉ lấy phần nguyên của dãy số, loại bỏ phần thập phân, phần dư và đưa dãy số về số chãn hoặc số lể theo điều kiện của người sử dụng. Hàm FLOOR có cú pháp như sau :

=FLOOR(Ký hiệu, Đối số)

Trong đó :

Ký hiệu : số hoặc ký hiệu ô chứa dãy số cần làm tròn

Đối số : điền vào 1 nếu bạn muốn làm tròn thành số lẻ, số 2 nếu muốn thành số chẵn

Với những hàm làm tròn số nguyên trong Excel như ROUND, ROUNDDUP, ROUNDDOWN và FLOOR sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn thích hợp theo yêu cầu của bạn hơn trong bảng tính, đồng thời nâng cao kỹ năng của bạn.

http://thuthuat.taimienphi.vn/ham-lam-tron-so-nguyen-trong-excel-23104n.aspx

Ngoài ra, trong Excel còn rất hàm toán học khác như các hàm cơ bản hay các hàm nâng cao. Với các hàm cơ bản trong Excel như hàm MIN, MAX, COUNT … thì các bạn sẽ gặp thường xuyên hơn, còn các hàm nâng cao trong Excel như Vlookup. SumIF … thì những bài toán nâng cao hoặc đòi hỏi phải giải nhanh thì các bạn sẽ được dùng tới.

Chia Sẽ Những Hàm Làm Tròn Số Trong Excel: Cách Ứng Dụng Chi Ti T Basic

Cách Làm Tròn Số Trong Excel Với Một Số Thao Tác Đơn Giản

Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Trong Excel Với Các Hàm Đơn Giản

1️⃣ Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel Và Nguyên Tắc Làm Tròn ™ Wikilaptop.com

Các Hàm Làm Tròn Trong Excel: Cách Áp Dụng Chi Tiết Trong Excel

Tìm Hiểu Về Các Hàm Làm Tròn Số Trong Excel Và Các Nguyên Tắc Làm Tròn Số

Hàm Làm Tròn Số Tiền Trong Excel, Hàm Làm Chẵn Tiền Trong Excel

3 Cách Làm Tròn Số Trong Excel Nhanh Nhất Đơn Giản, Dễ Nhớ

Hướng Dẫn 3 Cách Sửa Lỗi Value Trong Excel

Hàm Countifs, Cách Dùng Hàm Đếm Ô Theo Nhiều Điền Kiện Trong Excel

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Countifs Trong Excel Cực Kỳ Đơn Giản

Nhóm hàm ROUND và nguyên tắc làm tròn từ số 0

Gọi là nhóm hàm ROUND bởi có tới 3 hàm ROUND giúp làm tròn số: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN. Cấu trúc của các hàm này đều giống nhau, lần lượt là:

=ROUND(number,num_digits)

=ROUNDUP(number,num_digits)

=ROUNDDOWN(number,num_digits)

Trong đó:

number: Số được làm tròn

num_digits: Làm tròn tới vị trí thứ mấy tính từ dấu ngăn cách phần thập phân. Nếu num_digits là số dương thì làm tròn sang bên phải dấu ngăn cách phần thập phân, ngược lại nếu là số âm thì làm tròn sang bên trái.

Nhóm hàm ROUND làm tròn theo nguyên tắc làm tròn từ số 0, tức là làm tròn về 2 phía tính từ vị trí dấu ngăn cách phần thập phân (số 0)

Chúng ta có thể nhìn trên sơ đồ như sau:

Chúng ta có thể xem một vài ví dụ về làm tròn của các hàm này như sau:

Một kiểu làm tròn nữa mà bạn có thể gặp đó là làm tròn tới 1 số chẵn hoặc 1 số lẻ. Để sử dụng phương pháp làm tròn này chúng ta có:

a. Hàm EVEN

Hàm này giúp làm tròn tới 1 số nguyên là số chẵn.

Cấu trúc hàm EVEN

=EVEN(Number)

b. Hàm ODD

Hàm này giúp làm tròn tới 1 số nguyên là số lẻ.

Cấu trúc hàm ODD

=ODD(Number)

Hai hàm này đều làm tròn theo nguyên tắc cách xa số 0 (giống nguyên tắc hàm ROUNDUP). Đối tượng của 2 hàm này chỉ có 1 tham số Number, và kết quả làm tròn luôn là số nguyên, không có phần thập phân.

Trong ví dụ sau chúng ta sẽ xem cách làm tròn của 2 hàm này:

Làm tròn theo bội sốvới hàm CEILING và FLOOR

Đây là 2 hàm dùng để làm tròn theo bội số, trong đó:

a. Hàm CEILING

Hàm này giúp làm tròn lên đến bội số gần nhất của đối tượng significance

Hàm CEILING làm tròn theo nguyên tắc cách xa khỏi số 0

Cấu trúc:

=CEILING(number, significance)

b. Hàm FLOOR

Hàm này giúp làm tròn xuống đến bội số gần nhất của đối tượng significance

Hàm FLOOR làm tròn theo nguyên tắc gần tới số 0

Cấu trúc:

=FLOOR(number, significance)

Làm tròn tới số nguyên gần nhất với hàm INT

Nội dung này các bạn có thể tham khảo tại bài viết

Cách tìm phần nguyên của phép chia với hàm QUOTIENT và hàm INT

Trong bài viết này Học Excel Online đã mô tả rất rõ về hàm INT và nguyên tắc làm tròn của hàm này.

6 Cách Làm Tròn Số Trong Excel Mà Bạn Nên Biết

Cách Sửa Lỗi #value Trong Excel

Lỗi #value!, #ref!, #num, #n/a, #div/0!, #name?, #null! Trong Excel Và Cách Sửa

Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Lỗi Copy Và Paste Trong Excel

Cách Khắc Phục Lỗi Bộ Lọc Trong Bảng Tính Excel

🌟 Home
🌟 Top