Hàm Index Trong Excel Dùng Để Làm Gì / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Hàm Choose Trong Excel Dùng Để Làm Gì?

--- Bài mới hơn ---

 • 10 ‘tuyệt Chiêu’ Với Tính Năng Paste Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Kế Toán Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel
 • Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Từ 2 Sheet Trong Excel
 • Tuyệt Chiêu Sửa Lỗi Cho Hàm Vlookup Trong Excel
 • Hàm Choose trong Excel dùng để làm gì?

  Cấu trúc và chức năng trong Excel là gì? Cách sử dụng của hàm Choose trong Excel như thế nào? Đối với bạn, rất có thể đây là lần đầu tiên bạn biết tới hàm Choose, bài viết này sẽ giải quyết những câu hỏi trên.

  CHOOSE(index_num, value1,[value2],…)

   Index_num: Vị trí của giá trị trả về (Xác định chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là số từ 1 đến 254 hoặc công thức hay tham chiếu đến ô chứa số từ 1 đến 254.Value1, value2, … Value 1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Các đối số giá trị từ 1 đến 254 mà từ đó CHOOSE chọn giá trị hay hành động để thực hiện dựa trên index_num. Các đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.

   • Nếu index_num là 1, hàm CHOOSE trả về value1; nếu nó là 2, hàm CHOOSE trả về value2; v.v..
   • Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, hàm CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
   • Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.

  2. Chức năng của hàm Choose trong Excel

  Hàm Choose sử dụng index_num để trả về một giá trị từ danh sách các đối số.

  CHOOSE(1, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) = chúng tôi

  Value1: “HocTinVanPhong.Net”; Value2: 300; Value3: 2013

  Hàm Choose sẽ lựa chọn giá trị có index_num = 1. Như vậy giá trị có vị trí 1 trong ví dụ này chính là chuỗi “HocTinVanPhong.Net”

  CHOOSE(2, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) =300

  CHOOSE(3, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) =2014

  Ví dụ 2: Sự kết hợp giữa hàm Sum và hàm Choose trong Excel

  Ta thấy ô kết quả B13 có công thức

  Nhìn công thức thì ta thấy có vẻ phức tạp, nhưng thật ra lại rất đơn giản.

  Đầu tiên hàm Choose sẽ chọn ra vùng tính tổng, chính là vùng có vị trí thứ 2 (tức là từ C5:C11) sau đó nhiệm vụ của hàm Sum là tính tổng cho vùng mà hàm Choose đã chọn.

  Vùng này chính là Tổng Lương tháng của Nhân viên.

  Ví dụ 3: Sự kết hợp giữa hàm Countif và hàm Choose

  Ta có: B13 = COUNTIF( CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11),”PTC”)

  Hàm Choose sẽ thực hiện trước, Choose sẽ chọn ra vùng điều kiện cho hàm Countif.

  Choose sẽ chọn vùng có vị trí index_num = 3 trong số 3 vùng:

  value1 = B5:B11; value2= C5:C11; value3 = D5:D11.

  Ta có: CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11) = D5:D11

  Sau đó nhiệm vụ của hàm Countif là tìm ra những ô thuộc vùng D5:D11 thỏa mãn điều kiện là “PTC” (Phòng tổ chức).

  Nói cách khác: COUNTIF( CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11),”PTC”) = COUNTIF(D5:D11,”PTC”) = 2

  #quantriexcel #kynangmoi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Match Trong Excel Và Cách Dùng Hàm Match ?
 • Phím Tắt Cho Paste Values Và Các Công Cụ Khác
 • Có Cách Nào Undo Sau Khi Chạy Vba?
 • Cách Ẩn Hàng Và Ẩn Cột Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Phím Tắt Ẩn Dòng Trong Excel, Phím Tắt Ẩn Cột Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Isna Trong Excel Thông Qua Các Ví Dụ
 • Các Cách Thay Thế Lỗi Bằng Hàm Isna Trong Excel
 • Hàm Irr Tính Tỷ Suất Hoàn Vốn Nội Bộ Trong Đầu Tư
 • Hàm Irr Đáng Giá Tính Khả Thi Của Dự Án Phân Tích Hiệu Quả Đầu Tư
 • Cách Sử Dụng Hàm Irr Để Tính Tỷ Suất Hoàn Vốn Nội Bộ Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Hàm Hlookup Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Hlookup, Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Vlookup Trong Excel, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Giáo Trình Vba Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Phân Tích Anova Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel, Cách Viết ô Chéo Trong Excel, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel 2003, Cách Tính Điểm Thi Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Cách Viết M Khối Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Cách Viết Số 0 Trong Excel 2007, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel, Tạo Danh Bạ Điện Thoại Trong Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong 1 ô Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong Excel, ẩn Công Thức Trong File Excel, Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Lập Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Công Thức Tính Điểm Thi Trong Excel, Lọc Danh Sách Học Sinh Giỏi Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2010, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2022, Cách Viết Xuống Dòng Trong Excel, Cách Tạo Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Cách Viết X Bình Phương Trong Excel 2007, Hướng Dẫn Dùng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel, Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Excel, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2022, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Trên Macbook, File Excel Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Excel, Cơ Sở Xây Dựng Gia Dựng Gia Đình Trong Thời Kì Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Điều Khiển Thiết Bị Bằng Tin Nhắn Với ( Sim900 Và Arduino ) ứng Dụng Trong Trồng Hoa, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Đánh Giá Tính Thích Hợp Trong Việc Sử Dụng Thuốc ức Chế Bơm Proton Trong Bệnh Loét Dạ Dày, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Người Lái Xe Được Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Làn Dừng Khẩn Cấp Của Đường Cao Tốc Trong Trường Hợp Nào, Phân Tich Làm Rõ Nội Dung Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân Trong Thời Kỳ Mới, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần Trong Nội Dung Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Có Vai Trò Như Thế Nào, Trong Trường Hợp Bất Khả Kháng, Khi Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Làn Dừng Khẩn Cấp Của Đường Cao Tốc, Bài Thuyết Trình Nội Dung Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đoàn Kết Trong Công Tác Xây Dựng Đảng, Ii. Nội Dung. 1. Quán Triệt Một Số Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội,

  Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Hàm Hlookup Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Hlookup, Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Vlookup Trong Excel, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Giáo Trình Vba Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Phân Tích Anova Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel
 • Hàm Match Và Cách Dùng Hàm Match Trong Excel
 • Hàm Index Là Gì Và Cách Sử Dụng Trong Excel
 • Chèn Một Đối Tượng Vào Bảng Tính Excel Của Bạn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Disc : Cách Dùng Và Ví Dụ Minh Họa
 • Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyển Công Thức Excel Sang Hàm Vba Sử Dụng Worksheetfunction
 • Hàm Dir Trong Vba (Phần 1)
 • Cách Sử Dụng Hàm Len Trong Excel Đơn Giản, Có Ví Dụ Chi Tiết
 • Tổng Hợp Chi Tiết Các Hàm Trong Excel 2010 Thường Dùng Nhất
 • Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba
 • Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hàm Vlookup Trong Excel, Giải Bài Tập Excel Hàm Vlookup, Hàm Vlookup Trong Kế Toán, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Hướng Dẫn Hàm Vlookup, Hàm Vlookup 2 Tiêu Chí, Bài Tập Thực Hành Hàm Vlookup, Công Thức Vlookup, Hướng Dẫn Thực Hành Hàm Vlookup, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, Vlookup Với 2 Tiêu Chí Từ Một Bảng Tính Khác, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Giáo Trình Vba Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Bảng Cửu Chương Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Tạo Danh Bạ Điện Thoại Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết 2 Dòng Trong 1 ô Excel, Cách Tính Điểm Thi Trong Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Cách Viết M Khối Trong Excel, Cách Viết ô Chéo Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel 2007, Phân Tích Anova Trong Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, ẩn Công Thức Trong File Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel 2003, Lọc Danh Sách Học Sinh Giỏi Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2022, Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Cách Viết Xuống Dòng Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2010, Công Thức Tính Điểm Thi Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Lập Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Cách Viết X Bình Phương Trong Excel 2007, Cách Tạo Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Hướng Dẫn Dùng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Excel, Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2022, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Trên Macbook, File Excel Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Excel, Cơ Sở Xây Dựng Gia Dựng Gia Đình Trong Thời Kì Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Điều Khiển Thiết Bị Bằng Tin Nhắn Với ( Sim900 Và Arduino ) ứng Dụng Trong Trồng Hoa, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Đánh Giá Tính Thích Hợp Trong Việc Sử Dụng Thuốc ức Chế Bơm Proton Trong Bệnh Loét Dạ Dày,

  Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hàm Vlookup Trong Excel, Giải Bài Tập Excel Hàm Vlookup, Hàm Vlookup Trong Kế Toán, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Hướng Dẫn Hàm Vlookup, Hàm Vlookup 2 Tiêu Chí, Bài Tập Thực Hành Hàm Vlookup, Công Thức Vlookup, Hướng Dẫn Thực Hành Hàm Vlookup, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, Vlookup Với 2 Tiêu Chí Từ Một Bảng Tính Khác, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Giáo Trình Vba Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Bảng Cửu Chương Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm And Trong Excel Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm If Trong Excel Cơ Bản Và Nâng Cao
 • Cách Dùng Hàm Điều Kiện Hàm If Trong Excel
 • Các Lỗi Thường Gặp Khi Sử Dụng Hàm (Công Thức) Trong Excel Và Cách Khắc Phục
 • Hàm If Trong Excel(Phần 1)
 • Cách Dùng Hàm Index Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Index Trong Excel Chi Tiết Nhất
 • Tra Cứu Giá Trị Bằng Hàm Vlookup, Index Hoặc Match
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Trong Excel Cơ Bản.
 • Các Ví Dụ Và Cách Sử Dụng Hàm Match Trong Excel
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Sử Dụng Hàm Match Trong Excel 2022
 • Cách dùng Hàm INDEX trong Excel – Công thức và ví dụ minh họa

  Hàm INDEX trong Excel trả về một giá trị trong bảng dựa trên dựa trên số hàng và số cột được cung cấp trong bảng dữ liệu.

  Bạn có thể hình dung như nó giống như việc sử dụng tọa độ để xác định vị trí trên bản đồ. Dựa vào số hàng và số cột được cung cấp, hàm INDEX sẽ trả về giá trị khớp với vị trí trong bảng.

  Trước khi bắt đầu bài hướng dẫn, tôi cần phải cho bạn biết rằng hàm INDEX riêng lẻ không thực sự hữu ích hay thú vị gì cả. Nó chỉ trở nên hữu dụng khi bạn sử dụng kết hợp nó với các hàm chức năng khác ví dụ như hàm MATCH. Lấy ví dụ, bằng cách kết hợp 2 hàm INDEX và MATCH, bạn sẽ có thể khắc phục những điểm yếu của hàm VLOOKUP.

  Để bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về chức năng của hàm INDEX, chúng tôi sẽ để cập đến chức năng của hàm MATCH trong hướng dẫn sau.

  Ghi chú: Các hướng dẫn trong bài viết này có thể áp dụng cho Microsoft Excel 2022, Excel 2022, Excel 2013, Excel 2010, and Excel của Microsoft 365.

  Nội dung chính:

  • Có mấy dạng hàm INDEX trong Excel?
  • Hàm INDEX dạng mảng – Công thức và đối số
  • Ví dụ minh họa của hàm INDEX dạng mảng trong Excel
   • Cách khởi động hộp thoại hàm INDEX dạng mảng
   • Cách nhập các đối số của hàm INDEX dạng mảng
  • Hàm INDEX dạng tham chiếu – Công thức và đối số
  • Ví dụ của hàm INDEX dạng tham chiếu trong Excel
   • Cách mở hộp thoại INDEX dạng tham chiếu
   • Cách nhập dữ liệu của hàm INDEX dạng tham chiếu
  • Cách khởi động hộp thoại hàm INDEX dạng mảng
  • Cách nhập các đối số của hàm INDEX dạng mảng
  • Cách mở hộp thoại INDEX dạng tham chiếu
  • Cách nhập dữ liệu của hàm INDEX dạng tham chiếu

  Có mấy dạng hàm INDEX trong Excel?

  Có hai dạng biểu mẫu có sẵn của hàm INDEX trong Excel.

  Sự khác biệt chính của hai dạng hàm INDEX này là:

  • Hàm INDEX dạng mảng trả về giá trị nằm ở điểm giao nhau của một hàng và cột dữ liệu cụ thể.
  • Hàm INDEX dạng tham chiếu trả về tham chiếu ô của điểm giao nhau của một hàng và cột dữ liệu cụ thể.

  Cú pháp hàm sẽ đề cập đến cách bố trí của hàm và bao gồm tên hàm, dấu ngoặc, dấu phẩy phân tách và đối số).

  Công thức của hàm INDEX dạng mảng là:

  • Array: Phạm vi ô được tìm kiếm theo hàm với thông tin bạn mong muốn.
  • Row_num (tùy chọn): Số hàng trong mảng để trả về giá trị. Nếu đối số này bị bỏ qua, thì Column_num là đối số bắt buộc.
  • Column_num (tùy chọn): Số cột trong mảng để trả về giá trị. Nếu đối số này bị bỏ qua, Row_num là sẽ là đối số bắt buộc.

  Đối với cả đối số Row_numColumn_num, bạn có thể nhập số hàng và số cột thực tế hoặc sử dụng tham chiếu ô đến vị trí của thông tin này trên bảng tính.

  Ví dụ minh họa của hàm INDEX dạng mảng trong Excel

  Vì có hai dạng khác nhau của hàm INDEX – mỗi dạng có một bộ đối số riêng nên dạng biểu thức của nó cũng yêu cầu một hộp thoại riêng.

  Bước 1: Bạn tạo một bảng tính Excel mới và nhập các dữ liệu như trong hình bên dưới.

  Bước 3: Trên thanh Menu chính, bạn chọn tab Formulas.

  Bước 2: Trong bảng tính, bạn hãy tô đen phạm vi các ô từ A2 đến C4 để nhập phạm vi này vào hộp thoại.

  Kết quả trả về ” Máy rửa chén” sẽ xuất hiện trong ô B8 vì đây là giá trị của ô giao với dòng thứ bacột thứ hai của phạm vi dữ liệu mà bạn đã lựa chọn.

  • #VALUE!: Xảy ra nếu đối số Row_num hoặc Column_num không phải là số.
  • #REF!: Xảy ra nếu đối số Row_num lớn hơn số lượng hàng trong phạm vi đã chọn hoặc đối số Col_num lớn hơn số lượng cột trong phạm vi đã chọn.

  Hàm INDEX dạng tham chiếu – Công thức và đối số

  Dạng tham chiếu của hàm trả về giá trị dữ liệu của ô nằm ở điểm giao nhau giữa một hàng và cột dữ liệu cụ thể. Mảng tham chiếu có thể bao gồm nhiều phạm vi dữ liệu không liền kề với nhau.

  Cú pháp và đối số của hàm INDEX dạng tham chiếu là:

  Reference (bắt buộc): là tham chiếu ô cho phạm vi ô được tìm kiếm theo hàm cho thông minh bạn mong muốn. Nếu như bạn có nhiều phạm vi dữ liệu không liền kề và muốn nhập thông tin vào đây, các phạm vi phải được bao quanh bởi một bộ dấu ngoặc tròn riêng biệt như được hiển thị trong hàm INDEX bên dưới:

  • Row_num: là số hàng trong mảng dữ liệu để trả về giá trị.
  • Column_num: là số cột trong mảng dữ liệu để trả về giá trị.

  Area_num (tùy chọn): được sử dụng khi đối số Reference chứa nhiều phạm vi không liền kề với nhau. Đối số này chọn phạm vi ô nào để trả về dữ liệu. Nếu được bỏ qua, hàm INDEX sẽ sử dụng phạm vi đầu tiên được liệt kê trong đối số Reference. Phạm vi được nhập trong đối số Reference sẽ được đánh số là 1, thứ hai là 2, thứ ba là 3…

  Ví dụ của hàm INDEX dạng tham chiếu trong Excel

  Bởi vì hàm INDEX có hai dạng khác nhau, nên bạn phải sử dụng hộp thoại với các đối số riêng biệt.

  Bước 1: Nhập những dữ liệu được hiển thị trong bảng tính Excel này.

  Bước 3: Chuyển đến Formulas.

  Bước 6: Trong bảng tính, chọn ô B8 để nhập tham chiếu ô đó vào trong hộp thoại.

  Bước 8: Trong bảng tính, lựa chọn ô B9 để nhập tham chiếu ô đó vào hộp thoại.

  Kết quả Tháng 6 sẽ xuất hiện trong ô B10 vì đó là tháng trong ô giao với hàng đầu tiêncột thứ hai của phạm vi từ ô A1 đến D5.

  Những lỗi thường gặp xuất hiện trên hàm INDEX dạng tham chiếu là:

  • #VALUE!: Xảy ra nếu các đối số Row_num, Column_num, hoặc Area_num không phải là số.
  • #REF!: Xảy ra khi đối số Row_num lớn hơn số lượng hàng trong phạm vi đã chọn hoặc đối số Col_num lớn hơn số lượng cột trong phạm vi đã chọn hoặc đối số Area_num lớn hơn số vùng trong phạm vi đã chọn.

  Vậy là vừa rồi bạn đã tìm hiểu qua hàm INDEX với hai dạng khác nhau đi kèm với công thức, cách sử dụng và ví dụ minh họa của từng dạng hàm. Trong bài viết sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chức năng của hàm MATCH trong Excel để dùng kết hợp với hàm INDEX để mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

  • Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNT để đếm dữ liệu trong Excel
  • Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel
  • Hướng dẫn sử dụng hàm PRODUCT để thực hiện phép nhân trong Excel

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kết Hợp Hàm Match Và Index Để Dò Tìm Trong Bảng Tính Excel
 • Tạo Một Danh Sách Tùy Chọn Trong Excel
 • Hướng Dẫn Tạo Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel Với Hàm Index
 • Hướng Dẫn Tạo Một Vlookup Offset Trong Excel
 • Hướng Dẫn Tạo Vlookup Sang Bên Trái Trong Excel
 • Hàm Value Trong Excel Dùng Để Làm Gì? Và Cách Viết Hàm Ra Sao

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Excel Qua Các Ví Dụ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Hàm Vlookup Trong Excel – Ý Nghĩa Và Cú Pháp
 • Zoom In Excel: Change Your Worksheet Magnification
 • Cách Tạo Và Sử Dụng Add Ins Bằng Excel
 • Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính
 • Học hàm Excel phải biết hàm đó dùng để làm gì, ứng dụng gì. Trong bài viết này, Trường sẽ giới thiệu tới bạn Hàm value trong excel: Định nghĩa, cú pháp và cách ứng dụng.

  1. Định nghĩa và cú pháp hàm Value

  • Bằng tiếng anh

  Converts a text string that repnts a number to a number

  • Bằng tiếng việt

  Hàm value trong excel là một hàm dùng để chuyển 1 chuỗi văn bản đại diện cho 1 số thành 1 số.

  Nghe hơi khó hiểu nhỉ. 🙂

  Bạn không cần lo, ở phần dưới sẽ giải thích kỹ càng và chắc chắn bạn sẽ kiểm soát được hàm này.

  • Cú pháp hàm

  =Value (Chuỗi văn bản đại diện cho 1 số)

  Ví dụ:

  =VALUE(“01”) _ Kết quả trả về là 1

  Trong đó:

  01 nằm trong dấu nháy kép là 1 chuỗi văn bản.

  2. Ứng dụng hàm Value trong excel như thế nào?

  2.1. Vấn đề  thực tế

  Khi 1 số được lưu dưới dạng văn bản dùng để tính toán hay tìm kiếm dữ liệu có thể tiềm ẩn nguy cơ kết quả bị sai.

  Ví dụ:

  Bạn mở 1 file excel trắng tinh lên và làm như sau:

  • Bạn nhập vào ô A1 giá trị: webkynang1
  • Nhập tại ô A2 công thức: =Right(A1,1)
  • Tại ô A3 bạn nhập công thức: =A2=1

  Kết quả tại ô A2 là 1

  Kết quả trả về ô A3 là: False

  Tại sao 1 tại ô A2 lại không bằng 1 trong công thức của ô A3

  Bởi lẽ giá trị trả về của hàm tách ký tự RIGHT là 1 chuỗi văn bản đại diện cho 1 số.

  2.2. Cách xử lý

  Do đó, trước khi tính toán ta nên dùng hàm Value để trả chuỗi đó về đúng bản chất là số.

  Với ví dụ ở trên, ở ô A3 ta viết như sau:

  =Value(A2)=1

  Kết quả trả về True

  2.3. Các trường hợp phổ biến

  Trong thực tế các trường hợp phổ biến sau bạn phải sử dụng hàm value để chuyển số dưới dạng chữ thành số:

  • Dữ liệu xuất từ phần mềm kế toán có số lưu dạng text (văn bản)
  • Xử lý dữ liệu có được từ hàm tách ký tự: RightMidLeft

  Nếu bạn có thắc mắc nào,

  • Email: webkynang.vn@gmail.com
  • Hotline: 038-997-8430

  Trườngpx.

  Chuyên gia về Phần mềm Excel doanh nghiệp & Đào tạo Excel in-house

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tách Họ Tên Trong Excel Ra Khỏi Cột Họ Và Tên
 • Hàm Sum – 10 Hàm Cơ Bản Trong Excel (Phần 1)
 • Sắp Xếp, Lọc Và Ẩn Dữ Liệu Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Xếp Thứ Hạng Qua Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Hàm Int – Abs – Mod – Round Trong Microsoft Excel
 • Hàm Index Trong Excel Là Gì? Cách Kết Hợp Hàm Index Match

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Iserror Trong Excel
 • Hàm Iferror Là Gì, Ý Nghĩa Hàm Iferror Và Cách Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Dùng Hàm Iferror Trên Excel
 • Hướng Dẫn Cách Import Dữ Liệu Từ File Csv Vào Excel Chi Tiết Nhất
 • Ký Tự Đại Diện Trong Excel: Công Thức Sử Dụng Tìm, Thay Thế Và Lọc
 • #1. Tổng quan về hàm INDEX

  #1.1. Hàm INDEX là gì?

  Hàm INDEX là hàm trả về mảng, giúp lấy các giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng. Có thể hiểu, trong 1 mảng cho trước, nếu biết được vị trí (dòng và cột) của một phần tử thì hàm này sẽ giúp lấy giá trị tại ô đó.

  #1.2. Hàm INDEX trong Excel là gì?

  Hàm INDEX trong Excel là một Function (chức năng) được sử dụng nhằm mục đích trả về một ô tham chiếu trong một mảng hoặc một dải nhất định. Nói cách khác, bạn sử dụng INDEX khi bạn biết (hoặc có thể tính toán) vị trí của một phần tử trong dải (bảng tính Excel) và bạn muốn nhận giá trị thực của phần tử đó.

  #1.3. Hàm INDEX nâng cao

  Hàm INDEX nâng cao giúp chúng ta có thể tạo một vùng tham chiếu rộng hơn, bao gồm nhiều vùng tham chiếu, công thức tổng quát như sau:

  =INDEX(reference;row_num;)

  #2. Cú pháp và cách sử dụng hàm INDEX trong Excel

  #2.1. Cú pháp hàm INDEX cơ bản

  Công thức một hàm INDEX cơ bản như sau:

  =INDEX(array;row_num;, và [B13:F18] (tức là vùng tham chiếu); phần tử dòng thứ 3, cột thứ 2 và nằm ở mảng thứ 2 do đó ta điền lần lượt là 3,2,2 trong công thức.

  Sau đó, bấm phím Enter, kết quả của phép tính là:

  Vậy, phần tử dòng thứ 3, cột thứ 2 của mảng thứ 2 là “Bùi Xuân Thắng”

  Qua ví dụ trên, các bạn đã phân biệt được cách dùng và sự khác nhau giữa hàm INDEX cơ bản và nâng cao chưa nào.

  #2.3. Kết hợp hàm INDEX MATCH

  Thực tế, việc sử dụng hàm INDEX đơn thuần thường không tận dụng được hết sức mạnh của hàm này. Người ta thường kết hợp giữa hàm này và hàm MACTCH để thực hiện một chuỗi tính toán phức tạp hơn rất nhiều.

  Như chúng ta đã biết, trong cú pháp hàm INDEX có 2 giá trị là vị trí dòng (row_num) và vị trí cột (column_num). Ta có thể thay thế 2 giá trị trên bằng cách sử dụng phép toán của hàm MATCH.

  Như vậy, muốn tìm được chức vụ của nhân viên trong bảng đó, ta phải biết số dòng và số cột của phần tử đó để áp dụng công thức hàm INDEX như hướng dẫn phía trên.

  Khi đó, để tìm được số dòng và số cột ta áp dụng thêm công thức MATCH.

  Bước 1: Để tìm số dòng, ta phải tìm địa chỉ của mã “NV04” trong dãy mã nhân viên, công thức tìm như sau: =MATCH(“NV04”;B7:B17;0). Kết quả ra số 4. Vậy mã NV04 nằm ở dòng thứ 4 trong dãy mã NV

  Bước 2: Để tìm số cột, ta phải tìm địa chỉ của “Chức vụ” trong dãy từ C6 đến F6, công thức tìm như sau: =MATCH(“Chức vụ”;C6:F6;0). Kết quả ra số 2. Vậy cụm từ “chức vụ” nằm ở vị trí thứ 2 trong dãy.

  Bước 3: Ta kết hợp hàm INDEX và MATCH như sau:

  =INDEX(C7:F17;MATCH(“NV04”;B7:B17;0);MATCH(“Chức vụ”;C6:F6;0))

  Bước 4: Kết quả trả về, nhân viên có mã số NV04 làm chức vụ “Văn phòng”

  Hỏi: Ý nghĩa của hàm INDEX?

  Trả lời: Hàm này trả về giá trị của 1 phần tử trong mang tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng.

  Hỏi: Trong cú pháp hàm INDEX, vị trí dòng hay vị trí cột ở trước?

  Hỏi: Phím tắt Filter trong Excel là gì?

  Hỏi: Muốn tải file hướng dẫn các công thức ở trên thì tải ở đâu?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Hàm Indirect Và Khắc Phục Một Số Lỗi Thường Gặp Trong Excel
 • Hyperlink Là Gì? Cách Tạo Hyperlink Như Thế Nào??
 • Hyperlink Là Gì? Cách Sử Dụng Hyperlink Để Liên Kết Dữ Liệu Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Bật, Tắt Đường Kẻ Mờ Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Forecast Dự Đoán Giá Trị Tương Lai Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Round Để Làm Tròn Số Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Về Hàm Mod Của Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm If Với Nhiều Điều Kiện: And, Or, Hàm If Lồng Nhau Và Hơn Thế
 • Cách Sử Dụng Hàm If Nhiều Điều Kiện Trong Excel Như Thế Nào?
 • Hàm If Trong Google Sheet Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Cách Sửa Lỗi Value Trong Excel
 • Ghi chú: Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Excel của Office 365, Excel 2022 và Excel 2022.

  Nội dung chính:

  • Công thức hàm ROUND trong Excel
  • Hướng dẫn cách sử dụng hàm ROUND để làm tròn số trong Excel
  • Cách làm tròn một cột số liệu trong Excel

  Công thức hàm ROUND trong Excel

  Bạn có thể sử dụng hàm ROUND để làm tròn số trong Microsoft Excel. Số làm tròn không thay đổi định dạng hay thay đổi vị trí số thập phân xuất hiện trong bảng tính, mà công thức này chỉ làm thay đổi cách số xuất hiện trong bảng tính. Khi bạn làm tròn một số trong Excel, bạn chỉ thay đổi cách số xuất hiện và cách Excel lưu trữ số (Excel sẽ lưu số dưới dạng số làm tròn mới, giá trị số ban đầu bị loại bỏ).

  Cú pháp của hàm ROUND là:

  • Đối số Number chỉ định số sẽ được làm tròn. Đối số number có thể là một giá trị chỉ định (ví dụ 1234) hoặc tham chiếu ô (chẳng hạn như ô A3).
  • Đối số Num_digits là số chữ số mà đối số Number sẽ được làm tròn. Đối số Num_digits có thể là một giá trị được chỉ định hoặc tham chiếu ô tới một ô có chứa giá trị Num_digits.
  • Đối số 0 (không) sẽ làm tròn một số về một số nguyên và không lấy bất kỳ số thập phân nào.

  Lấy ví dụ =ROUND(1234.4321,0) sẽ làm tròn số thành 1234.

  • Đối với num_digits dương (đối số lớn hơn 0) sẽ làm tròn số ở bên phải dấu thập phân. Ví dụ: =ROUND(1234.4321,2) sẽ được làm tròn thành 1234.43.
  • Đối số num_digits âm (đối số nhỏ hơn 0) sẽ làm tròn số ở bên trái số thập phân. Ví dụ: =ROUND(1234.4321,-2) sẽ được làm tròn thành 1200.

  Chú ý: Khi bạn dùng hàm ROUND để làm tròn số trong Excel, nó sẽ tuân theo các quy tắc làm tròn thông thường. Đối với các giá trị nhỏ hơn 5, Excel làm tròn xuống số gần nhất. Đối với các giá trị từ 5 trở lên, Excel làm tròn lên số gần nhất.

  Mẹo: Để làm tròn lên tất cả các số, bạn hãy sử dụng hàm ROUNDUP. Và để làm tròn xuống tất cả các số, hãy dùng hàm ROUNDDOWN.

  Khi bạn muốn làm tròn một số trong Excel, hãy nhập giá trị đó làm đối số trong hàm ROUND.

  Để hiển thị kết quả của một số được làm tròn:

  Bước 1: Chọn một ô trong bảng tính sẽ chứa kết quả của công thức.

  Bước 2: Trong thanh công thức, nhập =ROUND. Trong lúc bạn gõ, Excel sẽ gợi ý các chức năng có thể. Nhấp đúp vào ROUND.

  Cách làm tròn một cột số liệu trong Excel

  Khi bạn có một bảng tính chứa đầy dữ liệu và bạn muốn làm tròn các cột số, hãy áp dụng hàm ROUND cho một ô, sau đó sao chép công thức này sang các ô khác.

  Sử dụng hộp thoại Function Arguments để nhập chức năng hàm ROUND:

  • Hướng dẫn cách tạo bảng trong Excel
  • Cách sắp xếp tên theo thứ tự ABC trong Excel
  • Cách lọc, xóa dữ liệu trùng nhau trong Excel

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Round Là Hàm Gì? Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Round Làm Tròn
 • Hướng Dẫn Đóng Băng Panes Trong Excel
 • Thủ Thuật Trong Ms Office Excel 2007
 • 4 Thủ Thuật Trong Excel 2007 “tuyệt Hay”
 • Chia Sẻ 4 Thủ Thuật Rất Hay Trong Excel 2007
 • Hàm Đếm Trong Excel Để Làm Gì? Các Hàm Đếm Chính Xác Của Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Sumifs, Cách Dùng Hàm Tính Tổng Nhiều Điều Kiện Trong Excel
 • Bài Tập Mẫu Hàm Countif Và Countifs Trong Excel (Có Lời Giải)
 • Hàm Dsum Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm Dsum Và Ví Dụ Minh Họa
 • Cách Dùng Hàm Dsum Để Tính Tổng Với Điều Kiện Phức Tạp Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dsum Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Chúng ta đều biết, Excel là công cụ lưu trữ và quản lý dữ liệu vô cùng thuận tiện. Ngoài những tính năng như nhập, chỉnh sửa dữ liệu thì công cụ này còn giúp người dùng xử lý nhanh chóng các dữ liệu này. Chẳng hạn như đếm dữ liệu, thông số, tính tổng,… Các hàm trong Excel đều phục vụ tốt nhất cho người dùng. Một trong số đó là hàm đếm.

  Hàm đếm trong Excel hay còn được gọi là hàm Count thuộc một trong những hàm cơ bản nhất. CHo phép người dùng đếm một vùng hay toàn bộ các dữ liệu có trong bảng đó. Chẳng hạn, trong một bảng liệt kê danh sách họ tên, ngày tháng năm sinh của một trường học. Chúng ta không thể ngồi đếm thủ công xem trường đó có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu người sinh năm 2000, bao nhiêu người sinh năm 2001,… Vì thế, sử dụng hàm Count là cách nhanh chóng và chính xác nhất.

  Trong công cụ Excel có các loại hàm đếm như:

  • Hàm Count: Dùng để đếm số ô có chữa dữ liệu trong 1 vùng hay toàn bộ bảng tính.
  • Hàm Counta: Là hàm đếm số ô trong bảng tính có chứa dữ liệu. Hàm này không phân biệt kiểu dữ liệu là ký tự hay là số.
  • Hàm Countif trong Excel: Là một loại hàm đếm có điều kiện trong Excel.
  • Hàm Countifs: Là hàm đếm với nhiều điều kiện khi sử dụng Excel.
  • Hàm Countblank: Là hàm dùng để chúng ta đếm các ô trống.
  • Hàm rank: Là hàm được người dùng sử dụng xếp thứ tự trong Excel.
  • Hàm Average: Muốn tính trung bình cộng chúng ta sử dụng hàm này.
  • Hàng Column(s): Hàm đếm số cột.
  • Hàm datedif / datedifs: Từ 2 khoảng thời gian định trước, dùng hàm này để tính tổng số năm, tháng, ngày.
  • Hàm len: Đây là hàm đếm ký tự trong Excel mà người dùng nào cũng nên ghi nhớ..

  Cách sử dụng các hàm đếm trong Excel

  Ví dụ; Trong danh sách 10 bạn học sinh với số điểm toán của 2 kỳ khác nhau. Bạn nào được tổng điểm của cả hai kỳ dưới 10 tức là trượt (Ký hiệu Tr). Đếm số học sinh đạt điểm đỗ trong danh sách này. Công thức nhập vào như sau: =Count(E3:E12). Lúc này, hệ thống trả về kết quả là 7. Tức là có 7 bạn đỗ.

  Hàm Counta đếm số ô trong bảng tính

  Ví dụ: Hàm đếm số ô này ứng dụng như trong ví dụ đầu tiên. Trong khu vực từ A3 đến E12 có bao nhiêu ô có chứa dữ liệu. Nhập vào đó công thức : =Counta(A3:E12).

  Hàm đếm có điều kiện Countif

  Ví dụ: Muốn đến xem trong bảng dữ liệu về điểm số của học sinh này xem có bao nhiêu em được 6 điểm toán trong học kỳ 2. Nhập công thức tính của hàm đếm countif: =Countif(D3:D12,”6″). Kết quả trả về sẽ là 3 người có điểm 6 trong kỳ 2.

  Countifs có công dụng tương tự như hàm đếm Countif nhưng nó sẽ giúp người đếm ô dữ liệu với nhiều điều kiện hơn. Công thức của hàm như sau:

  =COUNTIFS(Criteria_range1,Criteria1,). Ở đây, cấu trúc cú pháp có ý nghĩa như sau:

  • Number: Là số mà người dùng muốn tìm thứ hạng, ví dụ như các giá trị cụ thể.
  • Ref: Đâu là mảng mà muốn tham chiếu các số.
  • Order: Đây là là số chỉ rõ cách xếp hạng.

  Hàm Average trong Excel

  Với những người dùng thường xuyên tính trung bình cộng của một dãy số thì hàm Average là tiện ích không thể bỏ qua. Hàm này cho phép chúng ta tính toán trên một dãy số cụ thể. Sau đó, đưa ra kết quả giá trị trung bình cộng (Là giá trị tổng của các số chia cho số lượng các số trong tổng đó). Công thức dùng hàm:

  =AVERAGE(Number1, ,…)

  Ví dụ, muốn tính trung bình cộng của tất cả các điểm toán trong học kỳ 1 tại bảng dữ liệu. Người dùng nhập hàm: =AVERAGE(C3:C12).

  Ví dụ, kiểm tra xem ô C6 trong bảng giá trị trên hình thuộc cột thứ bao nhiêu. Người dùng sử dụng hàm đếm trong Excel: =COLUMN(C6). Như thế, kết quả trả về cho thấy ô tham chiếu C6 nằm ở cột thứ 3.

  Hàm đếm ngày, tháng Datedif

  Công thức hàm đếm ngày trong Excel này đó là =DATEDIF(start_day,end_day,unit). Trong đó:

  • Start day: Là ngày đầu tiên mà người dùng muốn đếm.
  • End day: Ngày kết thúc trong mốc thời gian muốn đếm số ngày, tháng, năm.
  • Unit: Đây là phân loại kết quả trả về, người dùng phải nhập trong dấu nháy kép.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Đếm Có Điều Kiện Trong Excel: Cách Dùng Chính Xác
 • Hàm Countif Google Sheet Là Gì? Cách Sử Dụng Chính Xác
 • Hướng Dẫn Hàm Cell Tra Cứu Ô Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel
 • 5 Ứng Dụng Tuyệt Vời Của Hàm Choose Trong Excel 1/2021
 • Hàm Index Là Gì Và Cách Sử Dụng Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Match Và Cách Dùng Hàm Match Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Isna Trong Excel Thông Qua Các Ví Dụ
 • Các Cách Thay Thế Lỗi Bằng Hàm Isna Trong Excel
 • Hiện nay hàm index trong excel được mọi người sử dụng nhiều để tính toán số liệu nhanh hơn. Vậy bạn đã biết hàm index là gì và cách sử dụng ra sao hay chưa? Nếu chưa thì VOH sẽ giới thiệu thông tin chi tiết cho bạn tham khảo trong bài viết này.

  Hàm index trong excel là hàm gì?

  Để thực hiện tính toán dữ liệu trong excel nhanh và đúng, bảng thống kê hiệu quả thì người da hay dùng tới các hàm công thức. Hàm index thực hiện công thức tính toán hỗ trợ người dùng.

  Hàm này là hàm excel sẽ trả về giá trị hay tham chiếu của 1 ô trong bảng là nơi giao nhau của cột và dòng. Đó sẽ xác định giá trị bởi các thông số được cho trước như Điểm tham chiếu, Số lượng dòng, Số lượng cột, Vùng ô.

  Chức năng của hàm index trong excel và ưu điểm

  Hàm index giúp người dùng tính toán ra giá trị của cột và dòng giao nhau ra kết quả mong đợi. Sử dụng hàm này nhanh chóng, đơn giản chỉ cần nhập đúng công thức là tự động ra, bạn không lo sai lệch.

  Cách dùng hàm index trong excel

  Hàm index dạng mảng trong excel

  Bạn có thể dùng 2 cách để sử dụng hàm index bao gồm

  Hàm Index dạng mảng với cú pháp ( Array,Row_num,,) Dùng khi bạn tìm ra giá trị nào đó theo 1 điều kiện

  = Index (Reference, Row_Num, ) Dùng khi bạn sử dụng hàm mảng hay kết hợp với hàm khác như sum.

  Cách dùng hàm index kết hợp hàm match

  Sử dụng kết hợp hàm index hàm match cho kết quả mà bạn mong muốn nhanh tùy từng trường hợp vận dụng.

   Bước 1: Ở ô cần tính thì bạn nhập công thức:

  =INDEX(C10:D15,MATCH(D4,D10:D15,0),1)

  Trong đó hàm match sẽ xác định hàng dữ liệu cần tìm, cột dữ liệu trả về nằm ở cột đầu tiên.

   Bước 3: Bạn viết công thức thì sẽ cho kết quả các size còn lại

  Nguồn ảnh: Internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chèn Một Đối Tượng Vào Bảng Tính Excel Của Bạn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Disc : Cách Dùng Và Ví Dụ Minh Họa
 • Hướng Dẫn Cách Tính Số Ngày Trong Excel Bằng Hàm Datedif
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Date Trong Excel Thông Qua Ví Dụ
 • Cách Dùng Hàm Date Trong Excel Để Tính Toán Ngày Tháng Hiệu Quả
 • Quân Huy Trong Liên Quân Mobile Dùng Để Làm Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đtcl: Những Vị Tướng ‘bá Đạo’ Nhất Mùa 4, Riêng Ai Sở Hữu Zilean Thì Giống Như Có Giáp Thiên Thần Vĩnh Viễn
 • Vị Tướng Nào Mạnh Nhất Trong Game Liên Quân Mobile Hiện Nay
 • Hướng Dẫn Cách Lên Đồ Cresht Mạnh Nhất Trong Game Liên Quân Mobile
 • Hướng Dẫn Chơi Tướng Cresht
 • Hướng Dẫn Cách Chơi Cờ Liên Quân Mobile , Giải Thích Giao Diện Chi Tiết
 • Nếu Quân Huy quan trong với game thủ chơi Liên Quân như thế thì chắc chắn nó sẽ có một giá trị nhất định. Nếu như bạn từng chơi game của Vinagame, bạn thừa biết đồng tiền ảo ở trong các game của VNG là zing xu và có zing xu bạn sẽ mua được nhiều thứ cần thiết cho mình ở trong game. Và tương tự như thế, với Liên Quân mobile, quân huy cũng là một loại tiền tệ để game thủ sử dụng. Và dĩ nhiên bạn không tìm kiếm được Quân huy ở trong game bằng bất cứ cách nào mà muốn có được tiền tệ này bắt buộc bạn phải nạp thẻ garena.

  Bạn hoàn toàn có thể mua được những thứ sau nếu trong tài khoản có Quân huy: mua tướng, mua trang phục, tạo Hội, mua túi may mắn, mua các gói, mua loa to, mua thẻ đổi tên Hội, mua thẻ đổi tên, mua thẻ x2 EXP, mua thẻ x2 Vàng. Đây là những thứ đặc biệt cần thiết, nếu muốn trở nên mạnh mẽ và vượt qua mọi đối phương thì game thủ Liên Quân cần phải trang bị đầy đủ cho mình.

  Bạn đã biết cách mua Quân huy chưa?

  Như đã nói ở trên, Quân huy có được là nhờ nạp thẻ garena, nếu mua thẻ garena tại Việt Nam thì không có gì khó khăn đối với các gamer nữa. Do vậy, ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn những game thủ Liên Quân đang sống ở nước ngoài cách mua thẻ garena online trực tiếp trên website tiengame.com.

  -Tiếp theo, bạn cần chọn mua thẻ garena, các mệnh giá được bán tại chúng tôi bao gồm: garena 50k, garena 100k, garena 200k và garena 500k. Chọn mệnh giá và số lượng phù hợp.

  -Chọn một trong hai hình thức thanh toán sau: Onecom (dùng thẻ visa hoặc thẻ mastercard thanh toán trực tiếp) và Paypal (sử dụng tài khoản paypal cá nhân đã verified).

  -Cuối cùng, bạn chỉ cần điền các thông tin thanh toán theo yêu cầu từ website và hoàn tất thanh toán.

  Rất đơn giản đúng không, nếu vấn đề bạn quan tâm lúc này là ở nước ngoài chênh lệch múi giờ sợ lúc bạn cần sẽ không có người bạn. Ngay lúc này bạn hãy bỏ ngay lo lắng ấy đi vì chúng tôi luôn luôn hỗ trợ 24/7 và sẽ kịp thời mang đến cho bạn mã thẻ garena để đổi lấy Quân huy bất cứ lúc nào.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Chủ Đường Rừng Với Nakroth Trong Liên Quân Mobile
 • Hướng Dẫn Chơi Nakroth Liên Quân Mobile Mùa 16
 • Hướng Dẫn Cách Chơi Lên Đồ Krixi, Bảng Ngọc Krixi Mùa 9
 • Cách Lên Đồ Krixi Mùa 13: Bảng Ngọc, Cách Chơi Mạnh Nhất 2022
 • Kinh Nghiệm Lên Đồ Đi Mid Cho Veera Trong Liên Quân Mobile
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100