Hàm Devsq Trong Excel Là Gì / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách Sử Dụng Hàm Devsq Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Isna Trong Excel Để Tránh Lỗi #n/a
 • Cùng Tìm Hiểu Hàm Irr Và Cách Sử Dụng Của Hàm Này Trong Thực Tế
 • Hướng Dẫn Cách Chuyển Chữ Hoa Sang Chữ Thường Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Month Trong Excel Để Tìm Số Tháng.
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Npv Trong Excel Qua Bài Tập Ví Dụ
 • Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm DEVSQ trong Excel để trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu so với giá trị trung bình mẫu của chúng.

  Chức năng DEVSQ là gì? Tổng của độ lệch bình phương là gì?

  Hàm DEVSQ là một hàm tích hợp để tính tổng bình phương độ lệch so với giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình của dải giá trị dữ liệu được cung cấp. DEVSQ cho bộ giá trị được tính bằng công thức hiển thị bên dưới.

   x là giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình của phạm vi.

  Hàm DEVSQ trong excel trả về một số là tổng bình phương độ lệch từ trung bình hoặc giá trị trung bình của tập dữ liệu số đầu vào

  Cú pháp của hàm DEVSQ:

  =DEVSQ (value 1, [value 2], ...)

  giá trị 1: Giá trị đầu tiên (cần thiết)

  giá trị 2: Giá trị thứ hai (tùy chọn). Các giá trị có thể được cung cấp bằng cách sử dụng tham chiếu ô.

  Ví dụ:

  Tất cả những điều này có thể khó hiểu. Vì vậy, hãy kiểm tra công thức này bằng cách chạy nó trên ví dụ được hiển thị bên dưới. Ở đây chúng tôi có một số giá trị dữ liệu ngẫu nhiên để kiểm tra hàm DEVSQ trong Excel.

  Sử dụng công thức:

  Xem công thức trong ô. Ở đây, các đối số giá trị mảng cho hàm được đưa ra bằng phương thức tham chiếu ô. Sử dụng công thức trên trong ô để nhận DEVSQ của các giá trị phạm vi.

  Tổng bình phương độ lệch từ Trung bình hoặc giá trị trung bình cho các giá trị dữ liệu ngẫu nhiên xem xét tất cả các giá trị số sử dụng DEVSQ là 868206,6 và hàm AVERAGE trả về cùng một kết quả 102,5789 cho các giá trị tập dữ liệu giống nhau.

  Hãy xem funtion trả về kết quả như thế nào.

  Trước hết lấy giá trị trung bình của phạm vi trong ô G6. Sau đó, lấy sự khác biệt với giá trị trung bình với mỗi giá trị trong phạm vi và bình phương nó.

  Ở đây G6 được cố định ở ô $ G $ 6, là giá trị trung bình hoặc trung bình của phạm vi. Và D2, D3 sẽ là mỗi giá trị bình phương của giá trị sử dụng (^ 2).

  Bây giờ Lấy tổng các giá trị.

  Cả hai giá trị đều trả về cùng một kết quả. Và đây là những gì hàm DEVSQ làm.

  Ghi chú:

  1. Hàm nhận 255 giá trị làm số đếm tối đa.

  2. Hàm bỏ qua tất cả các giá trị ngoại trừ các số ở định dạng số.

  3. Các ô trống được bỏ qua nhưng giá trị 0 được coi là 0.

  4. Hàm coi một số tập dữ liệu là ngày, giờ, v.v. Vì vậy, Hãy cẩn thận khi sử dụng các giá trị có giá trị ngày hoặc giờ.

  5. Nếu dữ liệu có một số tiêu chí cụ thể, hãy sử dụng hàm AVERAGEIF & hàm AVERAGEIFS.

  Bài viết phổ biến:

  Chức năng Countif là cần thiết để chuẩn bị bảng điều khiển của bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Excel Days360: Cách Đếm Ngày Giữa Các Ngày
 • Các Hàm Char Và Code Của Excel
 • Hàm Đếm Trong Excel: Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Counta Trong Excel
 • Hàng Cột Tiếng Anh Là Gì? Những Từ Vựng Tiếng Anh Trong Tin Học
 • Hàm Lookup Trong Excel Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Vẽ Biểu Đồ Đường Thẳng Trong Excel
 • Cách Thêm Và Xoá Tiêu Đề, Tên Các Trục Toạ Độ Cho Biểu Đồ Excel
 • Cách Tạo Biểu Đồ Tròn Trong Microsoft Excel
 • ?hàm Left Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Left Đơn Giản
 • Hàm Left, Cách Dùng Hàm Cắt Chuỗi Ký Tự Bên Trái Trong Excel
 • Hàm LOOKUP

  Dùng để dò tìm một giá trị từ một dòng hoặc một cột trong một dãy ô hoặc một mảng giá trị.

  Hàm LOOKUP() có hai dạng: Vec-tơ (vector form) và Mảng (array form)

  – Dạng Vec-tơ: LOOKUP() tìm kiếm trên một dòng hoặc một cột, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng (hoặc cột) được chỉ định.

  – Dạng Mảng: LOOKUP() tìm kiếm trên dòng (hoặc cột) đầu tiên của một mảng giá trị, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng (hoặc cột) cuối cùng trong mảng đó.

  Vector form (dạng vec-tơ)

  – Cú pháp: LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, result_vector)

  lookup_value: Là giá trị LOOKUP() sẽ tìm kiếm trong lookup_vector. Nó có thể là một số, một ký tự, một giá trị logic, một tên đã được định nghĩa của một vùng ô hoặc một tham chiếu đến một giá trị.

  lookup_vector: Là một vùng mà chỉ gồm một dòng (hoặc một cột) có chứa lookup_value. Những giá trị chứa trong vùng này có thể là một số, một ký tự hoặc một giá trị logic. – lookup_vector phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu không, LOOKUP() có thể cho kết quả không chính xác.

  – Nếu không tìm thấy lookup_value trong lookup_vector thì LOOKUP() sẽ lấy giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.

  – Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong lookup_vector thì LOOKUP() sẽ báo lỗi #NA! result_vector: Là một vùng mà chỉ gồm một dòng (hoặc một cột) chứa giá trị trả về. Kích thước của result_vector bắt buộc phải bằng kích thước của lookup_vector. Array form (dạng mảng) Cú pháp: LOOKUP(lookup_value, array)

  lookup_value: Là giá trị LOOKUP() sẽ tìm kiếm trong array. Nó có thể là một số, một ký tự, một giá trị logic, một tên đã được định nghĩa của một vùng ô hoặc một tham chiếu đến một giá trị. – Nếu không tìm thấy lookup_value trong array thì LOOKUP() sẽ lấy giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.

  – Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột hoặc hàng đầu tiên trong array thì LOOKUP() sẽ báo lỗi #NA! array: Là một vùng chứa lookup_value, có thế là số, ký tự, hoặc giá trị logic. Dạng mảng của LOOKUP() gần tương đương như hàm VLOOKUP() hoặc HLOOKUP().

  Khác biệt ở chỗ VLOOKUP() và HLOOKUP() tìm kiếm trên cột (hoặc dòng) đầu tiên, còn LOOKUP() tìm kiếm trên cột hoặc trên dòng tùy thuộc vào dạng mảng được khai báo:

  – Nếu array là mảng có số cột nhiều hơn số dòng thì LOOKUP() sẽ tìm trên dòng đầu tiên.

  – Nếu array là mảng có số dòng nhiều hơn số cột thì LOOKUP() sẽ tìm trên cột đầu tiên.

  – Trường hợp array là mảng có số dòng bằng số cột thì LOOKUP() sẽ tìm trên cột đầu tiên.

  – VLOOKUP() và HLOOKUP() lấy kết quả trên cột (hoặc) dòng được chỉ định, còn LOOKUP() luôn luôn lấy kết quả trên dòng (hoặc cột) cuối cùng.

  – Các giá trị trên dòng (hoặc cột) đầu tiên của array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu không, LOOKUP() có thể cho kết quả không chính xác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Hàm Lookup Lại Tìm 2, Và 1/ Là Gì? 9.99E+307 Là Gì?
 • Tra 2 Điều Kiện Với Hàm Lookup Trong Excel
 • Hiển Thị Số Trong Ký Hiệu Khoa Học (Hàm Mũ)
 • Tổng Hợp Các Hàm Kĩ Thuật Trong Excel
 • Hàm Kỹ Thuật Dùng Trong Ms.excel (Mẹo Học Tin Học Văn Phòng)
 • Hàm And Trong Excel Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Sao Để Sửa Lỗi Excel Ẩn Dòng Không Thể Unhide.
 • Cách Ẩn Và Hiện Các Hàng Trong Excel
 • Lỗi Excel Bị Ẩn Sheet Không Nhìn Thấy Và Cách Hiện Sheet Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Countif (Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Cách Cố Định Hàng/cột Trong Google Sheets
 • Hàm AND vào Excel là 1 trong hàm xúc tích và ngắn gọn được thực hiện rất nhiều nhằm chất vấn xem liệu toàn bộ những điều kiện tất cả đúng hay không. Nó vẫn trả về các tác dụng với cái giá trị TRUE hoặc FALSE giúp bạn kiểm định tính logic. Trong thực tế, các bạn sẽ thường xuyên yêu cầu phối hợp hàm AND cùng hàm IF nhằm rất có thể bình chọn với tương đối nhiều ĐK rứa bởi một điều kiện để giúp tăng năng suất các bước.

  Bạn đang xem: Hàm and trong excel là gì

  Hướng dẫn giải pháp cần sử dụng hàm AND trong Excel

  Hàm AND là hàm Excel phổ biến nên nó sử dụng được trong đông đảo phiên phiên bản Exel gồm những: Excel 365,Excel năm nhâm thìn, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel cho Mac, Excel di động. Vậy cần bạn hãy cài đặt Office 2010 hoặc Office 2013 nhằm hoàn toàn có thể thực hành Excel tức thì bên trên sản phẩm của khách hàng. Trong bài này bản thân sử dụng hàm AND bên trên Excel 2022, nếu khách hàng sử dụng phiên bạn dạng không giống cũng tiến hành giống như.

  Cú pháp của hàm AND

  Các cực hiếm vào hàm AND logical1: Là ĐK đầu tiên bạn có nhu cầu kiểm tra. Đây là đối số phải. logical2: Là đông đảo ĐK không giống cơ mà bạn có nhu cầu kiểm tra. Đây là đối số tùy lựa chọn. Tối đa chúng ta có thể thêm là 255 đối số.Các chú ý khi sử dụng hàm ANDCác đối số (điều kiện) bắt buộc chỉ định về những giá trị súc tích giỏi các mảng hoặc tsay mê chiếu tất cả chứa quý giá xúc tích và ngắn gọn.Nếu một đối số mảng hoặc tham mê chiếu bao gồm cất văn uống bản hoặc ô trống thì các đối số kia sẽ tiến hành bỏ lỡ.Nếu dải ô được chỉ định không đựng quý hiếm súc tích thì hàm AND trả về lỗi #VALUE!.

  lấy ví dụ về hàm AND vào Excel

  ví dụ như hàm IF phối kết hợp hàm AND

  Cũng trong bảng tài liệu nhỏng ví dụ bên trên, bọn họ đang đối chiếu tác dụng bán sản phẩm bằng phương pháp kết hợp hàm IF với hàm AND.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Hàm Mới Trong Excel 365? Cập Nhật Tính Năng
 • Tìm Hiểu Về Một Số Hàm Mới Trong Excel 2022
 • Cách Sử Dụng Lệnh If Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Hàm Vlookup Và Hlookup Để Tìm Kiếm Trong Excel
 • Những Hàm Excel Thường Gặp Mà Kế Toán Cần Biết.
 • Hàm Abs Trong Excel Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Thức Hàm Số Mũ, Bình Phương Trong Excel
 • Name Box Là Gì? Những Điều Thú Vị Về Name Box
 • Cách Thiết Lập Tự Động Lưu Cho File Word Và Excel Cach
 • Cách Sử Dụng Consolidate Trong Excel Để Gộp Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Hàm Sumif Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Sumifs
 • Trang tính excel – phương pháp để thực hiện những các bước tính toán cung cấp ý hợp tâm đầu cho những người cần sử dụng, tại chỗ này nó làm những công việc tính toán một biện pháp chuẩn chỉ với những hàm nhằm triển khai các phép toán thù mặc dù cạnh tranh tuyệt dễ không riêng biệt chỉ tính Xác Suất rồi những phnghiền toán thù cộng trừ mà cung cấp cả câu hỏi tính giá trị tuyệt so với hàm ABS. Ở đây riêng chỉ tính cực hiếm tuyệt đối hoàn hảo trong excel thì khôn xiết dễ dàng và đơn giản, hàm còn kết hợp với những hàm không giống để cách xử trí các quá trình nâng cấp hơn. Cách cần sử dụng hàm trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất vào excel thế nào chắc hẳn cũng có không ít tín đồ thắc mắc.

  Bạn đang xem: Hàm abs trong excel là gì

  Giá trị hoàn hảo của một số

  Nghe đến cực hiếm hoàn hảo nhất chắc hẳn các bạn vượt rất gần gũi vị được xúc tiếp với mức giá trị tuyệt đối hoàn hảo tự công tác lớp 7 với được học tập những dạng bài toán toán về trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất cũng tương đối nhiều.- lúc nói đến quý giá tuyệt đối của một số trong những một bí quyết dễ dàng và đơn giản, giá trị tuyệt vời của một trong những là khoảng cách từ bỏ số đó cho 0 mặc dù cho nó nằm ở vị trí bất kỳ hướng như thế nào.- Chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng hiểu cùng với ví dụ dưới, quý giá tuyệt đối của 3 cùng -3 là hệt nhau vị chúng bao gồm khoảng cách mang lại 0 là hệt nhau.

  Vậy dễ nắm bắt rằng:- Giá trị tuyệt vời của một trong những dương là bao gồm số kia.- Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số âm là số không tồn tại vệt âm.- Giá trị hoàn hảo nhất của 0 là 0.

  Sử dụng hàm trị tuyệt vời ABS

  Hàm Excel ABS trả về cực hiếm tuyệt vời của một trong những. Số âm được thay đổi thành số dương cùng số dương không xẩy ra ảnh hưởng.Công thức hàm: =ABS(number)Number là 1 trong những đối số rất có thể là một vài cụ thể tốt nó có thể được biểu diễn bằng một quý hiếm, tsay mê chiếu ô hoặc cách làm không giống.ví dụ như sử dụng hàm ABS nhằm tính giá trị tuyệt đối hoàn hảo cho những số sau:

  Cách sử dụng hàm trị tuyệt vời vào excel. Hình 1

  Nhập cách làm hàm ABS tính quý giá tuyệt đối hoàn hảo cho từ số, dùng cách làm =ABS(B2) nhtràn lên ô B2:

  Cách thực hiện hàm trị hoàn hảo nhất vào excel. Hình 2

  Tương trường đoản cú cùng với các quý giá bên dưới ta kiếm được quý giá hoàn hảo nhất của tất cả các số:

  Cách sử dụng hàm trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong excel. Hình 3

  Bây tiếng các bạn đã biết quan niệm về quý hiếm hoàn hảo nhất và cách tính toán nó trong Excel. Nhưng chúng ta có thể suy nghĩ về những vận dụng thực tế của một công thức xuất xắc đối?

  Chuyển thay đổi số âm thành số dươngTrong các trường đúng theo khi bạn đề nghị biến hóa số âm thành số dương, hàm Excel ABS là một chiến thuật bạn cần.Giả sử, bạn có nhu cầu đối chiếu thân nhì số khác biệt ra làm sao bằng cách trừ đi một trong những khác. Vấn đề là công dụng là số âm trong những lúc bạn có nhu cầu hiệu quả buộc phải là số dương:

  Cách thực hiện hàm trị tuyệt đối vào excel. Hình 4

  Sau lúc thực hiện việc đối chiếu bằng phương pháp trừ cùng được kết quả:

  Cách thực hiện hàm trị tuyệt đối trong excel. Hình 5

  khi tiến hành đưa những số âm thành số dương sử dụng hàm ABS:

  Cách thực hiện hàm trị tuyệt đối hoàn hảo vào excel. Hình 6

  =ABS(A2-B2)

  Trên đấy là những bí quyết thực hiện của hàm trịtuyệt vời ABS ko kể việc tính quý hiếm tuyệt đối, thì hàm còn được thực hiện nhằm biến đổi số âm thành số dương tốt kiếm tìm tổng giá trị tuyệt đối, những kiếm tìm giá cực hiếm tuyệt vời và hoàn hảo nhất tối nhiều buổi tối thiểu, những lấy giá trị tuyệt vời trung bình…Cảm ơn chúng ta đã chiếm hữu thời hạn quan sát và theo dõi nội dung bài viết.

  Chúc chúng ta thành công!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Alt Text Là Gì? Cách Triển Khai Alt Text Trong Seo 2022
 • Subtotal Trong Excel Là Hàm Gì? Có Bao Nhiêu Cách Tính Tổng Trong Excel?
 • Hàm Subtotal Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Subtotal Trong Excel Full
 • Cách Phóng To Cuộn Bằng Intellimouse Trong Excel
 • Learn How To Zoom In Excel: Change Your Worksheet Magnification
 • Hàm Right Trong Excel Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • File Excel Bị Lỗi.. Và Cách Phục Hồi Hiệu Quả Nhất !
 • Cách Khắc Phục Lỗi Excel The Name Already Exists Nhanh Chóng
 • Cách Sử Dụng Hàm Nhân Trong Excel
 • Tạo Một Công Thức Đơn Giản Trong Excel
 • Cách Thêm Dòng, Thêm Hàng Trong Excel
 • Hàm Right trong ứng dụng Excel không phải là một hàm phức tạp. Về cơ bản thì hàm Right trong Excel được sử dụng để lấy ký tự bên phải trong một chuỗi nào đó.

  Đặc điểm của hàm RIGHT

  Hàm RIGHT luôn l trả về kết quả là các ký tự ở dạng Text văn bản, các ký tự trả về có thể là các số và sẽ dễ gây hiểu lầm là các số. Điều này hoàn toàn không đúng, mặc dù các giá trị trả về gần giống với các số nhưng nó vẫn luôn là Text văn bản. Tùy vào từng trường hợp cụ thể khi kết hợp với nhiều hàm khác, bạn sẽ cần phải định dạng lại các kết quả này để phù hợp nhất khi tính toán và tra cứu.

  Hướng dẫn dùng hàm RIGHT trên Excel

  Hàm RIGHT có cú pháp sử dụng là =RIGHT(text,[num_chars]). Trong đó:

  • text: là chuỗi văn bản các bạn muốn trích xuất các ký tự.
  • num_chars: số lượng ký tự mà các bạn muốn hàm RIGHT trích xuất.

  Lưu ý:

  • Nếu num_chars bỏ qua thì mặc định của nó là 1.
  • Num_chars luôn phải lớn hơn hoặc bằng 0.
  • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi văn bản thì hàm RIGHT trả về toàn bộ chuỗi văn bản.

  Ví dụ 1: Dùng hàm RIGHT tìm ký tự

  Ví dụ 2: Hàm RIGHT tìm ký tự số

  2 hàm này kết hợp với nhau sẽ trả về kết quả là giá trị số. Do hàm RIGHT trong Excel luôn trả về chuỗi văn bản, ngay cả khi giá trị gốc là chữ số. Nếu dùng thêm hàm VALUE thì kết quả là số.

  Ví dụ 3: Hàm RIGHT xuất ký tự sau 1 ký tự cụ thể

  Khi muốn tách chuỗi ký tự theo sau một ký tự cụ thể cần dùng hàm SEARCH trong Excel hoặc hàm FIND để xác định vị trí ký tự đó, nhưng trừ đi vị trí ký tự được chọn trong tổng chuỗi ký tự được trả về bằng hàm LEN.

  Công thức kết hợp là =RIGHT(chuỗi văn bản, LEN(chuỗi văn bản) – SEARCH(kí tự, chuỗi văn bản)).

  Với bảng ví dụ này cần tìm phần tên trong ô Họ tên, nhập công thức =RIGHT(B2,LEN(B2)-SEARCH(” “,B2)) và nhấn Enter.

  Với việc kết hợp 3 hàm trên, chúng ta có thể áp dụng để xuất chuỗi ký tự theo sau bất kỳ một ký tự khác, như dấu phẩy, hai chấm, dấu gạch nối,…

  Ví dụ 4: Hàm RIGHT loại n ký tự đầu tiên trong chuỗi

  Công thức sử dụng RIGHT(string, LEN(string)-number of chars to remove).

  Ví dụ 5: Hàm RIGHT xuất ký tự sau dấu phân cách cuối cùng

  Áp dụng công thức vào bảng dữ liệu này chúng ta nhập =RIGHT(B6,LEN(B6)-SEARCH(“$”,SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””))))) và nhấn Enter. Trong đó:

  • LEN(B6): tổng chiều dài của chuỗi ký tự trong ô B6.
  • LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””)): chiều dài của chuỗi ký tự không có dấu hai chấm.
  • LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””)): tổng chiều dài ban đầu trừ đi chiều dài chuỗi ký tự không có dấu hai chấm.
  • SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””))): thay thế dấu hai chấm phân tách cuối cùng bằng ký tự mới $, hàm SUBSTITUTE cho phép thay thế ký tự được chỉ định trong chuỗi.
  • SEARCH(“$”,SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””)))): xác định vị trí của dấu phân tách cuối cùng, trong hình dấu hai chấm được thay bằng dấu $.
  • RIGHT(B6,LEN(B6)-SEARCH(“$”,SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””))))): trả về chuỗi bên phải dấu phân tách cuối cùng, lấy tổng chiều dài chuỗi trừ đi vị trí của dấu phân cách.

  Người đăng: hoyTime: 2022-10-20 18:40:46

  --- Bài cũ hơn ---

 • P Value Là Gì? Cách Tích P Value Và Ý Nghĩa Của P Value
 • Ref Là Gì? Ref Là Viết Tắt Của Từ Gì? Ý Nghĩa Của Ref Là Như Thế Nào?
 • Hàm Average, Averagea,averageif, Averageifs Trong Excel
 • Macro Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng, Có Ví Dụ Minh Họa
 • Các Ví Dụ Công Thử Mảng Cho Excel Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Và Người Dùng Muốn Tìm Hiểu Sâu
 • Hàm Mod Trong Excel Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm If Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel.
 • Hàm Len Là Gì? Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Len Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Viết Các Hàm Trong Excel Chi Tiết Dễ Hiểu Nhất
 • Hàm If Nhiều Điều Kiện, Cách Dùng Và Ví Dụ Hàm If Nhiều Điều Kiện.
 • Hướng Dẫn In Ấn Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tên khác:

  Hàm lấy số dư của phép chia

  Hàm MOD trả về số dư sau khi chia một số cho ước số, kết quả sẽ cùng dấu với ước số (không phụ thuộc vào dấu của số bị chia).

  Hàm MOD là một trong những hàm Excel cơ bản, nên nó sử dụng được trên các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2022 trở lên. Bên cạnh đó, trên phiên bản Excel cho máy tính bảng hay trên điện thoại iPhone hoặc android thì bạn vẫn có thể sử dụng hàm này.

  Cú pháp của hàm Mod

  Cú pháp: = MOD(number, pisor).

  Lưu ý: Tùy theo cài đặt trên máy tính của bạn, mà bạn sử dụng dấu phẩy “,” hay dấu chấm phẩy “;” để ngăn cách.

  Trong đó:

  • Number: Là số bị chia ( số muốn chia để tìm số dư), number là tham số bắt buộc
  • Divisor: Là số chia, là tham số bắt buộc.

  Một số chú ý khi sử dụng hàm MOD

  • Nếu số chia bằng 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0!
  • Hàm MOD trả về kết quả có cùng dấu với số chia , kết quả không quan tâm tới dấu của số bị chia.
  • Hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT:

  MOD(n, d) = n – d*INT(n/d)

  Ứng dụng của hàm MOD trong Excel

  Ứng dụng của hàm MOD trong đánh dấu các hàng

  Ví dụ 2: Hãy đánh dấu các hàng thứ hai trong bảng số liệu

  Ứng dụng hàm MOD để đánh dấu hàng

  Để thực hiện đánh dấu, các bạn làm theo các bước sau.

  • Bước 1: Vào Conditional Formatting, chọn New rule
  • Bước 2: Khi bảng New Formatting rule mở ra, các bạn chọn Use a formula to detemine which cells to format
  • Bước 3: Nhập công thức =MOD(ROW(A1),2)=0 vào ô Edit the rule như hình bên dưới.
  • Bước 4 : Kích chuột vào ô Format để chọn kiểu chữ, màu chữ, màu nền đánh dấu
  • Sau đó nhấn OK chúng ta có kết quả, các hàng thứ 2 đã được đánh dấu.

  Ứng dụng hàm MOD trong tìm số ngày lẻ

  Ví dụ 3: Tính số ngày lẻ dựa vào ngày check in và check out.

  Số ngày lẻ là số ngày trong khoảng thời gian đó không đủ 7 ngày( 1 tuần). Đồng nghĩa với việc là số dư của phép tính

  (Thời gian Check out trừ đi thời gian Check in):7

  Sử dụng hàm MOD chúng ta có công thức: Tại D2 =MOD(B2-A2,7)

  Sao chép công thức ở D2 xuống các ô còn lại có kết quả:

  Ứng dụng hàm MOD tính số ngày lẻ Người đăng: hoyTime: 2022-10-20 19:10:21

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Round Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Round Trong Excel
 • Sách Lập Trình Vba Trong Excel (Full)
 • Học Lập Trình Vba Trong Excel Cấp Tốc
 • Hướng Dẫn Excel Cơ Bản: Về Cách Dùng Bộ Lọc Filter
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Hàm Lấy Tháng, Năm Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Indirect Trong Excel Dễ Hiểu Nhất
 • Hàm Indirect Google Sheet Trong Excel: Cách Sử Dụng
 • Sử Dụng Hàm Indirect Trong Excel 2022 Trích Dữ Liệu
 • Hàm Index Trong Excel: Công Thức Và Cách Sử Dụng
 • Hàm Hlookup Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Hlookup, Hàm If Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, In Tài Liệu Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hàm Vlookup Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Giáo Trình Vba Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Cách Viết ô Chéo Trong Excel, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Phân Tích Anova Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel 2007, ẩn Công Thức Trong File Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel 2003, Cách Viết M Khối Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết 2 Dòng Trong Excel, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Tạo Danh Bạ Điện Thoại Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong 1 ô Excel, Cách Tính Điểm Thi Trong Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2010, Cách Viết Xuống Dòng Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2022, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Lập Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Công Thức Tính Điểm Thi Trong Excel, Lọc Danh Sách Học Sinh Giỏi Trong Excel, Cách Viết X Bình Phương Trong Excel 2007, Cách Tạo Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, ôn Tập Excel, Gia Phả Excel, Đáp án 26 Bài Tập Excel, Văn Bản Excel Mẫu, ôn Thi Excel, Bài Mẫu Excel, Mẫu Cv Excel, Bài Tập ôn Thi Excel, Mẫu Excel, Bài Thi Excel, Bài Thi Excel Mẫu, Excel Vba, Bài Thi Mos Excel, Mẫu Sổ Kho Excel, Mẫu Văn Bản Excel, Báo Cáo Excel Đẹp, Cv Excel, Các Mẫu Văn Bản Excel, Excel Bài Tập, Mẫu Bìa Sổ Excel, Mẫu Bìa Đẹp Excel, Excel Cơ Bản, Mẫu Excel Báo Giá, Bộ Đề Thi Excel, Mẫu Excel Cơ Bản,

  Hàm Hlookup Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Hlookup, Hàm If Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, In Tài Liệu Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hàm Vlookup Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Giáo Trình Vba Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Cách Viết ô Chéo Trong Excel, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Phân Tích Anova Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Công Thức Khác 0 Trong Excel,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trên Excel
 • Hướng Dẫn Tìm Kiếm Theo Dòng Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel: Ví Dụ Và Lý Thuyết Cơ Bản
 • Hàm Tìm Kiếm Vlookup Và Hlookup Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel, Cú Pháp Và Cách Dùng
 • 4 Cách Sử Dụng Hàm Hyperlink Trong Excel Không Phải Ai Cũng Biết
 • ?hàm Sum Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Sum Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Rank Để Xếp Hạng Trong Excel
 • Cách Xếp Hạng Trên Excel Bằng Hàm Rank
 • Hàm Rank, Hàm Xếp Thứ Hạng Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel
 • Đánh Số Thứ Tự Trong Excel Tự Động Fill Và Thủ Công Bằng Công Thức
 • Hàm Sum trong Excel là gì? Thế nào là hàm Sum có điều kiện

  SUM là một hàm Excel rất hữu dụng và phổ biến hiện nay. Đồng thời đây cũng là một hàm số học cơ bản. Như cái tên của nó, Sum được Excel định nghĩa là một phép tính “tổng tất cả các ô trong dãy ô”. Hay hiểu một cách đơn giản là hàm Sum có nhiệm vụ tính tổng số những tham số và con số có trong các ô và dãy ô.

  Cách sử dụng hàm tính tổng và hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

  Công thức tính theo cú pháp sau:

  Trong đó: number 1, number 2,… là các đối số bạn sử dụng để tính tổng

  Chức năng: Tính tổng các đối số

  Ví dụ minh họa:

  =SUM (1, 3, 3) có giá trị bằng 9

  =SUM (3, 3, TRUE) giá trị bằng 9

  =SUM (“3″,”3”,1) giá trị bằng 9

  – 1 được xem là ô có giá trị logic TRUE, 0 được xem là FALSE

  – Tham chiếu hay đối số chỉ có giá trị số trong mảng hoặc tham chiếu đó mới có thể thực hiện được phép tính. Những giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu có thể sẽ bị bỏ qua.

  Công thức tính hàm sumif trong excel: =SUMIF(range, criteria, [sum_range])

  – Range – Là vùng chứa ô điều kiện (Bắt buộc)

  – Criteria – Điều kiện dạng số, ô tham chiếu, chữ, hàm xác định, biểu thức (Bắt buộc)

  – Sum_range – Là vùng phạm vi cần tính tổng không giống vùng chọn điều kiện. Với đối số Sum_range bị bỏ qua thì Excel sẽ tự động xác định đối số Range

  Bước 1: Lựa chọn và xác định các ô có chứa điều kiện

  Bước 2: Nhập điều kiện cần thiết vào trong ô chứa

  Bước 3: Chọn vùng thỏa mãn điều kiện theo đúng công việc yêu cầu

  Những lỗi thường gặp và cách khắc phục hàm tính tổng trong Excel

  Trong quá trình sử dụng hàm tính tổng bạn sẽ bắt gặp một số lỗi cơ bản như sau:

  – Hàm này không thể đọc lệnh được những giá trị số (#VALUE!). Để khắc phục khi gặp tình trạng này bạn nên xây dựng một công thức. Đồng thời, bỏ qua hàm tham chiếu có chứa lỗi để tính trung bình

  – Lỗi độ rộng của cột, thông báo không đủ chỗ chứa để hiển thị được kết quả (#####). Bạn cần kiểm tra lại độ trống để kết quả hiển thị đủ.

  – Không ra kết quả những số không phải số thập phân và không hiển thị chữ. Lúc này, bạn nên kiểm tra lại định dạng cột trong Format. Hãy chọn Number dạng bạn muốn. Khi đã định dạng xong, ô hiển thị chữ không thay đổi bạn hãy ấn F2 rồi nhấn Enter.

  – Hàm không cập nhật được. Bạn cần phải chắc chắn rằng Calculation đã ở chế độ Automatic. Vào mục Formula chỉnh lại chế độ Calculation. Rồi sau đó ấn F9 cập nhật lại trang tự động.

  – Một số giá trị không sử dụng được trong hàm như: dãy số hoặc giá trị có trong hàm những chữ, ô trống, hàm logic sẽ bị xóa bỏ.

  – Báo kết quả (#NAME? Error) báo lỗi chính tả. Ví dụ minh họa: =sume(A2:A10) thay vì =SUM(A2:A10).

  Ứng dụng của hàm tính tổng trong đời sống

  Ở phần trên của bài viết, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách dùng hàm Sum để tính tổng. Bên cạnh đó bạn cũng có thể sử dụng hàm Sumif trong việc tính tổng. Tuy nhiên, ở hàm này là hàm tính tổng có điều kiện được áp dụng nhiều ở trong chuyên ngành kế toán. Nhằm mục đích hỗ trợ chính xác và hiệu quả công việc cụ thể như:

  – Tính tổng tiền phụ cấp của nhân viên trong công ty.

  – Tính bảng lương cho nhân viên dựa trên các điều kiện đặt ra.

  – Kết chuyển bút toán vào cuối kỳ.

  – Lập bảng thống kê cần đối chi phí những khoản phát sinh tháng/năm, bảng nhập xuất hay tồn kho,… dựa vào bảng nhập liệu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Hiển Thị Thanh Cuộn Trong Word
 • Di Chuyển Hoặc Cuộn Qua Trang Tính
 • Chèn Nhiều Dòng Trống Cùng Lúc Chỉ Dùng Phím Tắt
 • Các Thủ Thuật Chèn Nhanh Dòng Trong Excel, Nhiều Cách Lạ Và Hay
 • Công Thức Toán Học Sử Dụng Trong Excel
 • Hàm Value Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Value Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Thay Đổi Về Công Cụ Trong Excel 2013(Phần 1)
 • Cố Định Dòng Hoặc Cột Trong Excel Đơn Giản
 • Tất Tần Tật Cách Sử Dụng Phím Tắt Trong Microsoft Office Trên Macbook Mà Bạn Nên Biết !
 • Hướng Dẫn Thủ Thuật Cố Định Dòng, Cố Định Cột Trong Excel 2010, 2013, 2022, 2022, Office 365.
 • Cách Sử Dụng Excel 2022 – Cách Cố Định Dòng Cột Trong Excel
 • Hàm VALUE là gì?

  Trong Excel, hàm VALUE sẽ lấy số trong một chuỗi ký tự trong bảng tính Excel, hay hiểu đơn giản đó là đổi chuỗi ký tự thành số. Hàm VALUE này thường được kết hợp với các hàm khác như hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID.

  Cách sử dụng hàm VALUE trong

  Excel

  =VALUE(text) là cú pháp của hàm VALUE

  Trong đó text là một chuỗi số được đặt ở trong dấu ngoặc kép hoặc công thức, tham chiếu đến ô chứa chuỗi số mà các bạn muốn chuyển đổi.

  Text có thể là định dạng của ngày tháng, thời gian hay hằng số, nếu text không phải các định dạng này thì hàm VALUE sẽ báo lỗi.

  Hàm VALUE thường được kết hợp với những hàm cắt chuỗi như hàm LEFT cắt chuỗi ký tự bên trái, hàm RIGHT cắt chuỗi ký tự bên phải và hàm MID cắt chuỗi ký tự ở giữa. Khi cắt chuỗi thì định dạng các chuỗi chưa phải là định dạng số nên cần hàm VALUE để chuyển sang dạng số.

  Ví dụ về hàm VALUE trong Excel

  Bước 1: Với bảng này thì chúng ta sẽ sử dụng hàm cắt chuỗi RIGHT để cắt ra 2 số cuối. Công thức sẽ là =RIGHT (B3,2).

  Kết quả sẽ lấy được 2 số ở trong cột ký tự mã nhân viên. 2 ký tự này sẽ là định dạng Text.

  Bước 2: Để lấy nguyên ký tự cuối cùng trong cột mã nhân viên, mà ở đây chỉ lấy số 1 định dạng số trong dãy ký tự, chứ không lấy 2 số là 01, bạn cần sử dụng thêm hàm VALUE.

  Chúng ta có công thức là =VALUE (RIGHT (B3,2)) rồi nhấn Enter.

  Bước 3: Ngay lập tức chúng ta sẽ thấy kết quả được trả về là số 1 với định dạng là số.

  Kéo xuống các ô ở dưới để hiện các kết quả còn lại. Như vậy hàm VALUE đã kết hợp với hàm RIGHT sẽ giúp chúng ta trả về kết quả định dạng số.

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Phương Sai Trong Excel – Công Thức Phương Sai Mẫu Và Dân Số
 • Bài 3 – Thanh Công Cụ Ribbon – Blog Chia Sẽ Kiến Thức Học Excel
 • Hàm Trả Về Tứ Phân Vị Của Tập Dữ Liệu Bao Gồm Cả Giá Trị 0 Và 1 Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Quotient Trả Về Kết Quả Của Phép Chia Trong Excel
 • Kích Thước Font Px – Pt – Em – % Khác Nhau Chỗ Nào?
 • Hàm Round Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Round Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Mod Trong Excel Là Gì?
 • Hàm If Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel.
 • Hàm Len Là Gì? Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Len Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Viết Các Hàm Trong Excel Chi Tiết Dễ Hiểu Nhất
 • Hàm If Nhiều Điều Kiện, Cách Dùng Và Ví Dụ Hàm If Nhiều Điều Kiện.
 • #1. Tổng quan về hàm ROUND

  Trong công việc hàng ngày có sử dụng phần mềm Excel, nếu bạn thường xuyên phải tính toán các bảng số liệu, tính toán các phép chia thì chắc chắn sẽ gặp trường hợp kết quả là dãy số thập phân với những số lẻ nằm sau dấu phẩy, hoặc dấu chấm. Việc để nhiều số sau dấu phẩy sẽ khiến bảng số liệu khó nhìn, gặp khó cho công việc tính toán và việc trình bày sẽ không được chuyên nghiệp. Vì thế việc làm tròn số trong Excel là việc hết sức cần thiết nhằm trình bày bảng số liệu được rõ ràng hơn, chuyên nghiệp hơn.

  Để giải quyết được tình huống đặt ra ở trên, chúng ta có thể dùng công thức ROUND để làm tròn số. Vậy hàm ROUND trong Excel là gì?

  Hàm ROUND là gì?

  Hàm ROUND là hàm làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định theo ý định cho trước.

  Hàm ROUND trong Excel là gì?

  Hàm ROUND trong Excel là hàm làm tròn số cho các số có đơn vị lẻ, việc làm tròn số đến mức độ nào sẽ tùy thuộc vào mong muốn của người sử dụng hàm khi kết quả xuất ra.

  #2. Cách sử dụng hàm ROUND

  #2.1. Cú pháp và cách dùng ROUND

  Cú pháp tổng quát của hàm này là:

  =ROUND(number,num_digits)

  Trong công thức này:

  – number (Bắt buộc): Số mà bạn muốn làm tròn;

  – num_digits (Bắt buộc): Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó, có các trường hợp sau:

  + Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định;

  + Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất;

  + Nếu num_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân;

  + Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng công thức ROUNDUP;

  + Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng công thức ROUNDDOWN;

  + Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.

  Ví dụ minh họa #1: Giả sử bảng lương của nhân viên như hình dưới, hãy làm tròn số tiền đến hàng nghìn đồng.

  Để giải quyết tình huống này, chúng ta sẽ sử dụng hàm ROUND, với tham số sẽ là -3. Công thức tổng sẽ là:

  Bước 2: Bấm phím Enter, copy công thức xuống các ô phía dưới, chúng ta được kết quả như sau:

  Hỏi: Hàm làm tròn số trong Excel là gì?

  Hỏi: Ý nghĩa của hàm ROUND trong Excel?

  Trả lời: Hàm này dùng để làm tròn số cho các số có đơn vị lẻ, việc làm tròn số đến mức độ nào sẽ tùy thuộc vào mong muốn của người sử dụng hàm khi kết quả xuất ra.

  Hỏi: Cách sử dụng tất cả các hàm trong Excel?

  Hỏi: Tải file hướng dẫn sử dụng hàm này ở đâu?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Lập Trình Vba Trong Excel (Full)
 • Học Lập Trình Vba Trong Excel Cấp Tốc
 • Hướng Dẫn Excel Cơ Bản: Về Cách Dùng Bộ Lọc Filter
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Hàm Lấy Tháng, Năm Trong Excel
 • Hàm Countif Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Countif Trong Excel Full
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100