Hàm Choose Trong Excel Dùng Để Làm Gì?

--- Bài mới hơn ---

 • 10 ‘tuyệt Chiêu’ Với Tính Năng Paste Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Kế Toán Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel
 • Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Từ 2 Sheet Trong Excel
 • Tuyệt Chiêu Sửa Lỗi Cho Hàm Vlookup Trong Excel
 • Hàm Choose trong Excel dùng để làm gì?

  Cấu trúc và chức năng trong Excel là gì? Cách sử dụng của hàm Choose trong Excel như thế nào? Đối với bạn, rất có thể đây là lần đầu tiên bạn biết tới hàm Choose, bài viết này sẽ giải quyết những câu hỏi trên.

  CHOOSE(index_num, value1,[value2],…)

   Index_num: Vị trí của giá trị trả về (Xác định chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là số từ 1 đến 254 hoặc công thức hay tham chiếu đến ô chứa số từ 1 đến 254.Value1, value2, … Value 1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Các đối số giá trị từ 1 đến 254 mà từ đó CHOOSE chọn giá trị hay hành động để thực hiện dựa trên index_num. Các đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.

   • Nếu index_num là 1, hàm CHOOSE trả về value1; nếu nó là 2, hàm CHOOSE trả về value2; v.v..
   • Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, hàm CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
   • Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.

  2. Chức năng của hàm Choose trong Excel

  Hàm Choose sử dụng index_num để trả về một giá trị từ danh sách các đối số.

  CHOOSE(1, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) = chúng tôi

  Value1: “HocTinVanPhong.Net”; Value2: 300; Value3: 2013

  Hàm Choose sẽ lựa chọn giá trị có index_num = 1. Như vậy giá trị có vị trí 1 trong ví dụ này chính là chuỗi “HocTinVanPhong.Net”

  CHOOSE(2, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) =300

  CHOOSE(3, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) =2014

  Ví dụ 2: Sự kết hợp giữa hàm Sum và hàm Choose trong Excel

  Ta thấy ô kết quả B13 có công thức

  Nhìn công thức thì ta thấy có vẻ phức tạp, nhưng thật ra lại rất đơn giản.

  Đầu tiên hàm Choose sẽ chọn ra vùng tính tổng, chính là vùng có vị trí thứ 2 (tức là từ C5:C11) sau đó nhiệm vụ của hàm Sum là tính tổng cho vùng mà hàm Choose đã chọn.

  Vùng này chính là Tổng Lương tháng của Nhân viên.

  Ví dụ 3: Sự kết hợp giữa hàm Countif và hàm Choose

  Ta có: B13 = COUNTIF( CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11),”PTC”)

  Hàm Choose sẽ thực hiện trước, Choose sẽ chọn ra vùng điều kiện cho hàm Countif.

  Choose sẽ chọn vùng có vị trí index_num = 3 trong số 3 vùng:

  value1 = B5:B11; value2= C5:C11; value3 = D5:D11.

  Ta có: CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11) = D5:D11

  Sau đó nhiệm vụ của hàm Countif là tìm ra những ô thuộc vùng D5:D11 thỏa mãn điều kiện là “PTC” (Phòng tổ chức).

  Nói cách khác: COUNTIF( CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11),”PTC”) = COUNTIF(D5:D11,”PTC”) = 2

  #quantriexcel #kynangmoi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Match Trong Excel Và Cách Dùng Hàm Match ?
 • Phím Tắt Cho Paste Values Và Các Công Cụ Khác
 • Có Cách Nào Undo Sau Khi Chạy Vba?
 • Cách Ẩn Hàng Và Ẩn Cột Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Phím Tắt Ẩn Dòng Trong Excel, Phím Tắt Ẩn Cột Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Isna Trong Excel Thông Qua Các Ví Dụ
 • Các Cách Thay Thế Lỗi Bằng Hàm Isna Trong Excel
 • Hàm Irr Tính Tỷ Suất Hoàn Vốn Nội Bộ Trong Đầu Tư
 • Hàm Irr Đáng Giá Tính Khả Thi Của Dự Án Phân Tích Hiệu Quả Đầu Tư
 • Cách Sử Dụng Hàm Irr Để Tính Tỷ Suất Hoàn Vốn Nội Bộ Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Hàm Hlookup Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Hlookup, Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Vlookup Trong Excel, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Giáo Trình Vba Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Phân Tích Anova Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel, Cách Viết ô Chéo Trong Excel, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel 2003, Cách Tính Điểm Thi Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Cách Viết M Khối Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Cách Viết Số 0 Trong Excel 2007, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel, Tạo Danh Bạ Điện Thoại Trong Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong 1 ô Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong Excel, ẩn Công Thức Trong File Excel, Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Lập Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Công Thức Tính Điểm Thi Trong Excel, Lọc Danh Sách Học Sinh Giỏi Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2010, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2022, Cách Viết Xuống Dòng Trong Excel, Cách Tạo Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Cách Viết X Bình Phương Trong Excel 2007, Hướng Dẫn Dùng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel, Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Excel, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2022, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Trên Macbook, File Excel Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Excel, Cơ Sở Xây Dựng Gia Dựng Gia Đình Trong Thời Kì Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Điều Khiển Thiết Bị Bằng Tin Nhắn Với ( Sim900 Và Arduino ) ứng Dụng Trong Trồng Hoa, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Đánh Giá Tính Thích Hợp Trong Việc Sử Dụng Thuốc ức Chế Bơm Proton Trong Bệnh Loét Dạ Dày, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Người Lái Xe Được Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Làn Dừng Khẩn Cấp Của Đường Cao Tốc Trong Trường Hợp Nào, Phân Tich Làm Rõ Nội Dung Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân Trong Thời Kỳ Mới, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần Trong Nội Dung Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Có Vai Trò Như Thế Nào, Trong Trường Hợp Bất Khả Kháng, Khi Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Làn Dừng Khẩn Cấp Của Đường Cao Tốc, Bài Thuyết Trình Nội Dung Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đoàn Kết Trong Công Tác Xây Dựng Đảng, Ii. Nội Dung. 1. Quán Triệt Một Số Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội,

  Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Hàm Hlookup Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Hlookup, Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Vlookup Trong Excel, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Giáo Trình Vba Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Phân Tích Anova Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel
 • Hàm Match Và Cách Dùng Hàm Match Trong Excel
 • Hàm Index Là Gì Và Cách Sử Dụng Trong Excel
 • Chèn Một Đối Tượng Vào Bảng Tính Excel Của Bạn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Disc : Cách Dùng Và Ví Dụ Minh Họa
 • Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyển Công Thức Excel Sang Hàm Vba Sử Dụng Worksheetfunction
 • Hàm Dir Trong Vba (Phần 1)
 • Cách Sử Dụng Hàm Len Trong Excel Đơn Giản, Có Ví Dụ Chi Tiết
 • Tổng Hợp Chi Tiết Các Hàm Trong Excel 2010 Thường Dùng Nhất
 • Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba
 • Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hàm Vlookup Trong Excel, Giải Bài Tập Excel Hàm Vlookup, Hàm Vlookup Trong Kế Toán, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Hướng Dẫn Hàm Vlookup, Hàm Vlookup 2 Tiêu Chí, Bài Tập Thực Hành Hàm Vlookup, Công Thức Vlookup, Hướng Dẫn Thực Hành Hàm Vlookup, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, Vlookup Với 2 Tiêu Chí Từ Một Bảng Tính Khác, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Giáo Trình Vba Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Bảng Cửu Chương Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Tạo Danh Bạ Điện Thoại Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết 2 Dòng Trong 1 ô Excel, Cách Tính Điểm Thi Trong Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Cách Viết M Khối Trong Excel, Cách Viết ô Chéo Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel 2007, Phân Tích Anova Trong Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, ẩn Công Thức Trong File Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel 2003, Lọc Danh Sách Học Sinh Giỏi Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2022, Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Cách Viết Xuống Dòng Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2010, Công Thức Tính Điểm Thi Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Lập Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Cách Viết X Bình Phương Trong Excel 2007, Cách Tạo Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Hướng Dẫn Dùng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Excel, Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2022, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Trên Macbook, File Excel Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Excel, Cơ Sở Xây Dựng Gia Dựng Gia Đình Trong Thời Kì Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Điều Khiển Thiết Bị Bằng Tin Nhắn Với ( Sim900 Và Arduino ) ứng Dụng Trong Trồng Hoa, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Đánh Giá Tính Thích Hợp Trong Việc Sử Dụng Thuốc ức Chế Bơm Proton Trong Bệnh Loét Dạ Dày,

  Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hàm Vlookup Trong Excel, Giải Bài Tập Excel Hàm Vlookup, Hàm Vlookup Trong Kế Toán, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Hướng Dẫn Hàm Vlookup, Hàm Vlookup 2 Tiêu Chí, Bài Tập Thực Hành Hàm Vlookup, Công Thức Vlookup, Hướng Dẫn Thực Hành Hàm Vlookup, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, Vlookup Với 2 Tiêu Chí Từ Một Bảng Tính Khác, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Giáo Trình Vba Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Bảng Cửu Chương Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm And Trong Excel Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm If Trong Excel Cơ Bản Và Nâng Cao
 • Cách Dùng Hàm Điều Kiện Hàm If Trong Excel
 • Các Lỗi Thường Gặp Khi Sử Dụng Hàm (Công Thức) Trong Excel Và Cách Khắc Phục
 • Hàm If Trong Excel(Phần 1)
 • Hàm Value Trong Excel Dùng Để Làm Gì? Và Cách Viết Hàm Ra Sao

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Excel Qua Các Ví Dụ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Hàm Vlookup Trong Excel – Ý Nghĩa Và Cú Pháp
 • Zoom In Excel: Change Your Worksheet Magnification
 • Cách Tạo Và Sử Dụng Add Ins Bằng Excel
 • Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính
 • Học hàm Excel phải biết hàm đó dùng để làm gì, ứng dụng gì. Trong bài viết này, Trường sẽ giới thiệu tới bạn Hàm value trong excel: Định nghĩa, cú pháp và cách ứng dụng.

  1. Định nghĩa và cú pháp hàm Value

  • Bằng tiếng anh

  Converts a text string that repnts a number to a number

  • Bằng tiếng việt

  Hàm value trong excel là một hàm dùng để chuyển 1 chuỗi văn bản đại diện cho 1 số thành 1 số.

  Nghe hơi khó hiểu nhỉ. 🙂

  Bạn không cần lo, ở phần dưới sẽ giải thích kỹ càng và chắc chắn bạn sẽ kiểm soát được hàm này.

  • Cú pháp hàm

  =Value (Chuỗi văn bản đại diện cho 1 số)

  Ví dụ:

  =VALUE(“01”) _ Kết quả trả về là 1

  Trong đó:

  01 nằm trong dấu nháy kép là 1 chuỗi văn bản.

  2. Ứng dụng hàm Value trong excel như thế nào?

  2.1. Vấn đề  thực tế

  Khi 1 số được lưu dưới dạng văn bản dùng để tính toán hay tìm kiếm dữ liệu có thể tiềm ẩn nguy cơ kết quả bị sai.

  Ví dụ:

  Bạn mở 1 file excel trắng tinh lên và làm như sau:

  • Bạn nhập vào ô A1 giá trị: webkynang1
  • Nhập tại ô A2 công thức: =Right(A1,1)
  • Tại ô A3 bạn nhập công thức: =A2=1

  Kết quả tại ô A2 là 1

  Kết quả trả về ô A3 là: False

  Tại sao 1 tại ô A2 lại không bằng 1 trong công thức của ô A3

  Bởi lẽ giá trị trả về của hàm tách ký tự RIGHT là 1 chuỗi văn bản đại diện cho 1 số.

  2.2. Cách xử lý

  Do đó, trước khi tính toán ta nên dùng hàm Value để trả chuỗi đó về đúng bản chất là số.

  Với ví dụ ở trên, ở ô A3 ta viết như sau:

  =Value(A2)=1

  Kết quả trả về True

  2.3. Các trường hợp phổ biến

  Trong thực tế các trường hợp phổ biến sau bạn phải sử dụng hàm value để chuyển số dưới dạng chữ thành số:

  • Dữ liệu xuất từ phần mềm kế toán có số lưu dạng text (văn bản)
  • Xử lý dữ liệu có được từ hàm tách ký tự: RightMidLeft

  Nếu bạn có thắc mắc nào,

  Trườngpx.

  Chuyên gia về Phần mềm Excel doanh nghiệp & Đào tạo Excel in-house

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tách Họ Tên Trong Excel Ra Khỏi Cột Họ Và Tên
 • Hàm Sum – 10 Hàm Cơ Bản Trong Excel (Phần 1)
 • Sắp Xếp, Lọc Và Ẩn Dữ Liệu Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Xếp Thứ Hạng Qua Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Hàm Int – Abs – Mod – Round Trong Microsoft Excel
 • Cách Dùng Hàm Count, Counta, Countif, Countifs, Countblank Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Sử Dụng Các Hàm Đếm Trong Excel (Count, Counta, Countif,…)
 • Chia Sẻ 9 Bí Kíp Sử Dụng Countif Hiệu Quả Trong Excel
 • Cách Chèn Thêm Cột Trong Excel Cực Đơn Giản, Dễ Dàng Có Ví Dụ Chi Tiết
 • Cách Đóng Băng, Ẩn Hàng Và Cột Trong Google Sheets
 • Sửa Đổi Các Hàng, Cột Và Ô Trong Google Sheets
 • Cách dùng hàm COUNT trong Excel

  Hàm count là hàm cơ bản nhất trong các hàm đếm trong Excel. Hàm count thường dùng khi bạn muốn đếm các ô số, và những ô này phải là ô không trống. Nghĩa là khi những ô này không có dữ liệu, hàm count trong Excel sẽ không đếm những ô này.

  Cách dùng hàm COUNTA trong Excel

  Tương tự như hàm COUNT, cách dùng hàm COUNTA trong Excel cũng khá đơn giản. Hàm COUNTA cũng là hàm đếm, nhưng là đếm các ô không trống trong một phạm vi nào đó. Về cơ bản hàm COUNTA và hàm COUNT sẽ tương tự nhau. Nhưng hàm COUNTA có phạm vi sử dụng rộng hơn. Vì nếu hàm COUNT chỉ dùng để đếm ô số, thì hàm COUNTA có thể đếm được nhiều hơn thế, như các chuỗi văn bản…

  Cách dùng hàm COUNTIF trong Excel

  Nếu như hai hàm COUNT và COUNTA ở trên, bạn chỉ đếm thông thường mà không có điều kiện nào kèm theo. Thì hàm COUNTIF là hàm đếm có điều kiện trong Excel. Hàm này được dùng khi bạn đếm các ô trong Excel kèm theo một điều kiện nào đó. Cách dùng hàm COUNTIF không khó, bạn chỉ cần xác định được vùng điều kiện cần đếm, và điều kiện đếm là gì.

  Cách dùng hàm COUNTIFS trong Excel

  Cũng là một trong những hàm đếm trong Excel, nhưng COUNTIFS là hàm đếm có nhiều điều kiện. Hàm này được sử dụng khi bạn muốn đếm số lượng trong Excel nhưng kèm theo một hoặc nhiều điều kiện. So với hàm COUNTIF, thì hàm COUNTS có thể đếm được nhiều điều kiện, còn hàm COUNTIF chỉ đếm với 1 điều kiện.

  Cách dùng hàm COUNTBLANK trong Excel

  COUNTBLANK cũng là một hàm đếm trong Excel. Tuy nhiên hàm này khác biệt hoàn toàn so với các hàm ở trên. Hàm COUNTBLANK thường dùng để đếm các ô trống trong Excel. So với các hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, những hàm này chỉ đếm các ô có dữ liệu, thì hàm COUNTBLANK lại đếm các ô trống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Hàm Countif Trong Excel Để Đếm Có Điều Kiện
 • Cách Dùng Hàm Đếm Có Điều Kiện (Hàm Countif) Trong Excel
 • Phần 4: Ẩn Sheet, Sheet Tab, Scroll Bar, Workbook
 • Cách Ẩn Và Hiện Lại Hàng Và Cột Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022
 • Các Hàm Xác Định Ngày Tháng Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Countifs Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thêm Các Tiện Ích Vào Biểu Đồ Microsoft Excel (Phần 2)
 • Thêm Chuỗi Dữ Liệu Vào Biểu Đồ
 • Cách Chèn Nhanh Hàng (Hoặc Cột) Vào Bảng Tính Excel
 • Sửa Lỗi Không Chèn Được Hàng Hoặc Cột Trong Excel
 • Cách Chèn Thêm Ký Tự Vào Chuỗi Trong Excel =Len+Right+Left
 • Hàm CountIFS trong excel hoạt động giống như cách tìm tập con của 2 hay nhiều tập hợp có cùng độ lớn các phần tử mà ta đã học ở lớp 10.

  Cú pháp như sau:

  Hàm này được hiểu là tìm điểm chung giữa các phần tử trong một tập hợp có cùng độ lớn theo một điều kiện cho sẵn.

  Ta thấy hàm này có cặp đối số thứ 2: [criteria_range2, criteria2] nằm trong ngoặc có nghĩa là cặp đối số này là tùy chọn, khi hàm này chỉ có một cặp đối số thì cách sử dụng như Hàm CountIF ở bài học trước.

  Tuy nhiên ta có thể sử dụng 127 cặp criteria_range và criteria trong nội hàm này.

  A9:=Countifs(B3:D3,10),

  Criteria_Range1: B3:D3

  Hoạt động: Đếm xem học sinh Nguyễn Văn A có mấy môn đạt được điểm mười (10) và kết quả là không có môn nào đạt 10 điểm cả.

  Ở đây chỉ có một cặp đối số nên lúc này hàm này có cách dùng như hàm CountIF.

  A11:=Countifs(B3:B6,9,C3:C6,9,D3:D6,10)

  Trong đó

  Criteria_Range1 : B3:B6

  Criteria1 : 9

  Criteria_Range2 : C3:C6

  ​Criteria2 : 9

  Criteria_Range3 : D3:D6

  ​Criteria3 : 10

  Hoạt động: Hàm sẽ so sánh giá trị các cặp B3 & C3; B4 & C4;B5 & C5; B6 & C6; có cùng Criteria là 9; và kết quả là có 2 học sinh Nguyễn Văn A (Cặp B3 & C3) và Nguyễn văn C (cặp B5 & C5) sau đó nó xét tiếp cặp B3 & C3 với D3; và cặp B5 & C5 với D5, có điểm 10;

  Kết quả đánh giá 3 tiêu chí như sau: Chỉ có 1 học sinh có 2 điểm 9 ở môn Toán và Lý và điểm 10 môn Hóa.

  ►Số phần tử của Criteria_Range phải bằng nhau, nếu không thì hàm sẽ trả về #VALUE.

  ►Các Criteria_Range, phải cung tính chất: Cùng là Cột, Hoặc cùng là dòng như bảng bên trên, tôi đã tô màu theo từng Criteria_range để phân biệt, ColB; Col C, Col D hoặc Row 3, Row 4, Row 5, Row 6

  Ví dụ:

  =Countifs(B3:B7,9,C3:C6,9,D3:D6,10) : #VALUE.

  =Countifs(B3:B7,9,C3:C6,9,C3:D7,10) : #VALUE.

  =Countifs(B4:B7,9,C5:C8,9,D2:D5,10) : 0

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Countif Và Countifs Trong Excel, Có Bài Tập Mẫu
 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Excel, File Xls Bị Lỗi Phông
 • Cách Ẩn Và Khóa Công Thức Trong Excel 2010, 2013, 2022
 • Cách Sử Dụng Hàm Product Trong Excel
 • Các Hàm Cắt Chuỗi, Nối Chuỗi Trong Excel
 • Hàm Countif Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Countif Trong Excel Full

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Hàm Lấy Tháng, Năm Trong Excel
 • Hướng Dẫn Excel Cơ Bản: Về Cách Dùng Bộ Lọc Filter
 • Học Lập Trình Vba Trong Excel Cấp Tốc
 • Sách Lập Trình Vba Trong Excel (Full)
 • Hàm Round Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Round Trong Excel
 • Hàm Countif là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF trong EXCEL như thế nào? Đối với các bạn kế toán thường xuyên làm việc trong môi trường EXCEL thì hàm Countif và hàm Countifs có những ứng dụng gì?

  Như các bạn đã biết hàm Countif làm một trong những hàm rất thông dụng đối với người sử dụng excel nói chung và người làm kế toán nói riêng. Vậy hàm này là gì? Nó có những tính năng như thế nào để ứng dụng trong công việc.

  Hàm Countif là gì? Hàm Countif và Hàm countifs giống và khác nhau?

  Hàm Countif là một trong các hàm thống kê, để đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí; Ví dụ như để đếm số lần một thành phố nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng, đếm số lượng tài khoản lặp lại, hay đến số người cùng tên…

  Trong đó:

  + Range: Vùng điều kiện mà ta muốn đếm, muốn thống kê.

  + Criteria: Điều kiện hay tiêu chí mà ta muốn lấy kết quả

  Hàm Countifs l à một trong các hàm thống kê dùng để đếm số lượng các ô đáp những nhiều tiêu chí cùng một lúc. VD: Dùng để đếm những người ở Hà Nội sinh con gái, hay để những bạn Nam ở lớp học ở Hà Nội hay nhiều thế nữa…

  =COUNTIFS(criteria_rang1,criteria1, criteria_rang2,criteria2,…)

  Trong đó:

  + Criteria_rang1: Vùng điều kiện thứ nhất mà ta muốn đếm, muốn thống kê.

  + Criteria1: Điều kiện hay tiêu chí thứ nhất mà ta muốn lấy kết quả

  + Criteria_rang2: Vùng điều kiện thứ hai mà ta muốn đếm, muốn thống kê.

  + Criteria3: Điều kiện hay tiêu chí thứ hai mà ta muốn lấy kết quả

  + …

  Hàm Countif và Hàm countifs giống và khác nhau? Hai hàm nay cơ bản đều là hàm thông kê và đến số lượng thỏa mãn tiêu chí. Tuy nhiên đối với hàm Countif thì áp dụng với một điều kiện (một tiêu chí) còn hàm Countifs thì áp dụng với nhiều tiêu chí hơn.

  Cách sử dụng hàm countif và hàm countifs trong Excel

  Cách sử dụng hàm Countif và ứng dụng trong công việc

  Để có thể hiểu rõ hơn về chức năng cũng như cách sử dụng Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin gửi tới các bạn ví dụ cụ thể như sau:

  Yêu cầu:

  – VD#1: Tính số nhân viên “Nam” trong công ty;

  – VD#1: Đếm số nhân viên có lương từ 8.000.000 đồng trở lên;

  Như hình trên, các bạn xác định được F7:F21 là vùng điều kiện và vùng đó có mức lương lớn hơn 8.000.000 đồng trở lên. Kết quả trả về là: 4

  Cách sử dụng hàm Countifs và ứng dụng trong công việc

  =COUNTIFS(Vùng điều kiện1, Điều kiện1, Vùng điều kiện 2, Điều kiện 2,…)

  Để có thể hiểu rõ hơn về chức năng cũng như cách sử dụng Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin gửi tới các bạn ví dụ cụ thể như sau:

  VD#3:

  Cách sử dụng hàm Countif trên google sheet

  – VD#4: Đếm số nhân viên có lương từ 8.000.000 đồng trở lên;

  Như hình trên, các bạn hiểu được vùng điều kiện, điều kiện và kết quả trả về khi sử dụng hàm này.

  Cách sử dụng hàm Countifs trên google sheet

  VD#5:

  Như hình trên, Cách sử dụng hàm counifs các bạn hiểu được vùng điều kiện thứ nhất F7:F21 và điều kiện là lớn hơn 8 triệu, Vùng điều kiện thứ hai là E7:E21 và điều kiện thứ hai là “Nam” kết quả trả về tương tự như trên EXCEL.

  Một số câu hỏi thường gặp về hàm Countif và hàm Countifs

  Hỏi: Cách dùng hàm countif?

  Hỏi: Hàm countif có bao nhiêu tham số?

  Trả lời: Hàm countif là hàm có chứa một tham số, như cấu trúc hàm ở trên.

  Hỏi: Khi nào dùng hàm countif?

  Trả lời: Khi sử dụng đếm, thống kê thỏa mãn điều kiện hay tiêu chí nào đó.

  Đăng ký nhận bản tin

  Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Ẩn Cột Trong Excel, Ẩn/bỏ Ẩn Cột Và Dòng Trong Excel
 • Bí Quyết Xử Lí Excel Bị Ẩn Cột Không Unhide Được Cực Dễ Làm
 • Tổng Hợp Tất Cả Các Hàm Trong Excel Và Cách Sử Dụng Đầy Đủ Nhất
 • Hàm If Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm If Nhiều Điều Kiện
 • Cách Sử Dụng Ký Hiệu Dollar ($) Trong Công Thức Excel
 • Cách Dùng Hàm Round Để Làm Tròn Số Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Về Hàm Mod Của Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm If Với Nhiều Điều Kiện: And, Or, Hàm If Lồng Nhau Và Hơn Thế
 • Cách Sử Dụng Hàm If Nhiều Điều Kiện Trong Excel Như Thế Nào?
 • Hàm If Trong Google Sheet Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Cách Sửa Lỗi Value Trong Excel
 • Ghi chú: Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Excel của Office 365, Excel 2022 và Excel 2022.

  Nội dung chính:

  • Công thức hàm ROUND trong Excel
  • Hướng dẫn cách sử dụng hàm ROUND để làm tròn số trong Excel
  • Cách làm tròn một cột số liệu trong Excel

  Công thức hàm ROUND trong Excel

  Bạn có thể sử dụng hàm ROUND để làm tròn số trong Microsoft Excel. Số làm tròn không thay đổi định dạng hay thay đổi vị trí số thập phân xuất hiện trong bảng tính, mà công thức này chỉ làm thay đổi cách số xuất hiện trong bảng tính. Khi bạn làm tròn một số trong Excel, bạn chỉ thay đổi cách số xuất hiện và cách Excel lưu trữ số (Excel sẽ lưu số dưới dạng số làm tròn mới, giá trị số ban đầu bị loại bỏ).

  Cú pháp của hàm ROUND là:

  • Đối số Number chỉ định số sẽ được làm tròn. Đối số number có thể là một giá trị chỉ định (ví dụ 1234) hoặc tham chiếu ô (chẳng hạn như ô A3).
  • Đối số Num_digits là số chữ số mà đối số Number sẽ được làm tròn. Đối số Num_digits có thể là một giá trị được chỉ định hoặc tham chiếu ô tới một ô có chứa giá trị Num_digits.
  • Đối số 0 (không) sẽ làm tròn một số về một số nguyên và không lấy bất kỳ số thập phân nào.

  Lấy ví dụ =ROUND(1234.4321,0) sẽ làm tròn số thành 1234.

  • Đối với num_digits dương (đối số lớn hơn 0) sẽ làm tròn số ở bên phải dấu thập phân. Ví dụ: =ROUND(1234.4321,2) sẽ được làm tròn thành 1234.43.
  • Đối số num_digits âm (đối số nhỏ hơn 0) sẽ làm tròn số ở bên trái số thập phân. Ví dụ: =ROUND(1234.4321,-2) sẽ được làm tròn thành 1200.

  Chú ý: Khi bạn dùng hàm ROUND để làm tròn số trong Excel, nó sẽ tuân theo các quy tắc làm tròn thông thường. Đối với các giá trị nhỏ hơn 5, Excel làm tròn xuống số gần nhất. Đối với các giá trị từ 5 trở lên, Excel làm tròn lên số gần nhất.

  Mẹo: Để làm tròn lên tất cả các số, bạn hãy sử dụng hàm ROUNDUP. Và để làm tròn xuống tất cả các số, hãy dùng hàm ROUNDDOWN.

  Khi bạn muốn làm tròn một số trong Excel, hãy nhập giá trị đó làm đối số trong hàm ROUND.

  Để hiển thị kết quả của một số được làm tròn:

  Bước 1: Chọn một ô trong bảng tính sẽ chứa kết quả của công thức.

  Bước 2: Trong thanh công thức, nhập =ROUND. Trong lúc bạn gõ, Excel sẽ gợi ý các chức năng có thể. Nhấp đúp vào ROUND.

  Cách làm tròn một cột số liệu trong Excel

  Khi bạn có một bảng tính chứa đầy dữ liệu và bạn muốn làm tròn các cột số, hãy áp dụng hàm ROUND cho một ô, sau đó sao chép công thức này sang các ô khác.

  Sử dụng hộp thoại Function Arguments để nhập chức năng hàm ROUND:

  • Hướng dẫn cách tạo bảng trong Excel
  • Cách sắp xếp tên theo thứ tự ABC trong Excel
  • Cách lọc, xóa dữ liệu trùng nhau trong Excel

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Round Là Hàm Gì? Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Round Làm Tròn
 • Hướng Dẫn Đóng Băng Panes Trong Excel
 • Thủ Thuật Trong Ms Office Excel 2007
 • 4 Thủ Thuật Trong Excel 2007 “tuyệt Hay”
 • Chia Sẻ 4 Thủ Thuật Rất Hay Trong Excel 2007
 • Cách Dùng Hàm Đếm Có Điều Kiện (Hàm Countif) Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Sử Dụng Hàm Countif Trong Excel Để Đếm Có Điều Kiện
 • Cách Dùng Hàm Count, Counta, Countif, Countifs, Countblank Trong Excel
 • Các Sử Dụng Các Hàm Đếm Trong Excel (Count, Counta, Countif,…)
 • Chia Sẻ 9 Bí Kíp Sử Dụng Countif Hiệu Quả Trong Excel
 • Cách Chèn Thêm Cột Trong Excel Cực Đơn Giản, Dễ Dàng Có Ví Dụ Chi Tiết
 • Hàm COUNTIF được dùng để làm gì?

  Hãy tưởng tượng rằng bạn đang có một tệp tổng hợp các mục chưa được sắp xếp gồm: sản phẩm, doanh số bán hàng, số tháng và bạn đang muốn biết tần suất bán hàng của một sản phẩm cụ thể. Thay vì bạn sắp xếp chúng một cách thủ công, thì hãy sử dụng tính năng của hàm COUNTIF.

  Hàm COUNTIF là gì?

  Trong Microsoft Excel, COUNTIF là một hàm được dùng để thống kê số liệu. Lấy ví dụ, bằng cách tìm hiểu tần suất bán hàng của một danh sách sản phẩm, bạn sẽ dễ dàng nhận biết được mặt hàng nào đang có doanh số bán tốt nhất. Những dữ liệu thống kê này sau đó còn có thể được sử dụng tạo cách thành phần trực quan như sơ đồ và đồ thị.

  Hàm COUNTIF trong Excel về cơ bản là sự kết hợp giữa hàm IF và hàm COUNT hoặc COUNTA (hàm thống kê). Sự kết hợp này để đảm bảo rằng Excel chỉ đếm những ô đáp ứng một số tiêu chí nhất định mà bạn đưa ra.

  Chú ý: Bạn đừng nhầm lẫn giữa hàm COUNTIF và SUMIF. Một hàm sẽ trả về đếm số lượng của một giá trị cụ thể (COUNTIF), còn một hàm sẽ tính tổng các giá trị thỏa điều kiện bạn đặt ra (SUMIF).

  Công thức hàm COUNTIF

  =COUNTIF (RANGE, CRITERIA)

  • Range: Phạm vi các ô được tính toán, thống kê.

  Hàm COUNTIF – Cách sử dụng và ví dụ minh họa

  =COUNTIF(A3:A11,E3)

  • Range: A3:A11. Do bạn muốn đếm các giá trị có thể đáp ứng giá trị Criteria trong phạm vi những ô này.
  • Criteria : E3. Do bạn chỉ muốn đếm các giá trị trong phạm vi nêu trên nếu nó có giá trị trùng khớp với ô E3, chính là Toyota.

  Và kết quả trả về sẽ là 4.

  Thay vì sử dụng tham chiếu ô ( E3) làm tiêu chí lựa chọn, bạn cũng có thể thay thế nó bằng một giá trị văn bản -bằng cách gõ ” Toyota ” để có kết quả tương tự. Một lợi thế khác của việc sử dụng tham chiếu ô đó là bạn có thể đếm luôn cả các thương hiệu xe hơi khác nhau (nếu muốn). Lúc đó bạn chỉ cần kéo chuột xuống để copy công thức thay vì phải nhập thủ công tên các hãng xe khác nhau vào từng công thức.

  Mẹo: Nếu như bạn nhìn thấy có khá nhiều ô chứa giá trị văn bản bị sai chính tả, thì bạn có thể nhanh chóng sửa lại chúng bằng cách dùng tính năng REPLACE. Bạn nhấn phím CTRL + H và một Menu sẽ được bật lên, sau đó bạn hãy nhập văn bản sai (văn bản bạn muốn thay đổi) và nhập giá trị văn bản mới ở trường bên dưới nó. Cuối cùng bạn nhấp vào REPLACE ALL.

  Cách dùng hàm COUNTIF để đếm ô chứa văn bản trong Excel

  Bạn có thể sử dụng hàm COUNTA để đếm cả giá trị số và giá trị văn bản, sau đó dùng hàm COUNT để đếm các giá trị số riêng lẻ và sau đó thực hiện phép tính trừ giữa các con số trả về của hàm COUNTA và hàm COUNT. Tuy nhiên, cách làm này khá rườm rà và làm mất thời gian của bạn, hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng hơn để đạt được kết quả tương tự.

  Bạn hãy xem xét ví dụ minh họa bên dưới:

  =COUNTIF(A3:A10,"*")

  • Range : A3:A10. Đây là phạm vi bạn muốn đếm các giá trị văn bản trong phạm vi.
  • Criteria : “*”. Có ý nghĩa rằng bạn chỉ muốn đếm các giá trị văn bản chèn một dấu HOA THỊ (*) được bọc trong dấu ngoặc kép.

  Và kết quả trả về sẽ là 5.

  Dấu HOA THỊ (*) được sử dụng làm ký tự đại diện để thể hiện cho một hay nhiều ký tự. Vì bạn chỉ muốn đếm tất cả các ô chứa giá trị văn bản nên việc chèn dấu HOA THỊ sẽ giúp bạn đạt được mục đích này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phần 4: Ẩn Sheet, Sheet Tab, Scroll Bar, Workbook
 • Cách Ẩn Và Hiện Lại Hàng Và Cột Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022
 • Các Hàm Xác Định Ngày Tháng Trong Excel
 • Các Hàm Tính Mới Trong Excel 2022
 • Bài Giảng Môn Tin Học 11
 • Cách Dùng Hàm Rank Và Hàm Countif Để Xếp Hạng Liên Tục Không Nhảy Bậc Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Vlookup, Cách Dùng If, Kết Hợp Vlookup Và If
 • Hướng Dẫn Cách Kết Hợp Hàm If Và Hàm And Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Hàm Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Len Trong Excel
 • Xoá Khoảng Trắng Thừa Bằng Hàm Trim Trong Excel
 • Cách xếp hạng theo thứ tự tăng dần liên tục không ngắt quãng

  Trong ví dụ về xếp hạng theo thứ tự tăng dần với hàm RANK, chúng ta thấy:

  Trường hợp những người có cùng điểm TB là 8.1 đều xếp thứ 2. Tiếp theo là thứ 4, bị ngắt quãng ở thứ 3. Lý do là có 2 người xếp thứ 2, sẽ không còn ai xếp vị trí thứ 3 nữa.

  Vậy làm thế nào để trong bảng xếp hạng trên không bị ngắt quãng bởi các điểm giống nhau?

  Nếu như không quy định tiêu chí cụ thể nào cho việc này, chúng ta có thể quy ước thứ hạng được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống, tức là ai có điểm giống mà xếp ở trên thì sẽ được thứ hạng nhỏ hơn.

  Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của các điểm số:

  • Vùng cần đếm: $B$2:B2 tức là đếm bắt đầu từ vùng B2, chỉ cố định điểm đầu, không cố định điểm cuối
  • Giá trị cần đếm: tại chính ô B2

  Với cách đếm này, chúng ta sẽ có:

  • Giá trị = 1 tức là xuất hiện lần đầu tiên

  Như vậy nếu lấy giá trị Xếp hạng bởi hàm RANK + COUNTIF – 1 chúng ta sẽ có những thứ hạng liên tục không bị ngắt quãng như sau:

  =RANK(B2,$B$2:$B$8)+COUNTIF($B$2:B2,B2)-1

  • Cách này chỉ áp dụng cho xếp hạng theo thứ tự tăng dần.
  • Khi có cùng thứ hạng thì ai viết trước sẽ được ưu tiên xếp thứ tự nhỏ hơn.

  Cách xếp hạng theo thứ tự giảm dần liên tục không ngắt quãng

  • Bước 1: Đếm tổng số hạng cần xếp với hàm COUNT (đếm giá trị dạng số)
  • Bước 2: Sử dụng hàm Rank để xếp hạng theo thứ tự tăng dần
  • Bước 3: Sử dụng hàm COUNTIF giống như ở cách trên để phát hiện các vị trí có giá trị trùng
  • Bước 4: Kết quả xếp hạng = Bước 1 – (Bước 2 + Bước 3) + 2

  Kết quả như sau:

  Bước 1: D2=COUNT($B$2:$B$8)

  Bước 2 và 3: E2=RANK(B2,$B$2:$B$8)+COUNTIF($B$2:B2,B2)

  Bước 4: F2=D2-E2+2

  Nếu lồng các hàm vào nhau chúng ta có thể sử dụng 1 công thức duy nhất như sau:

  Kết quả xếp hạng =COUNT($B$2:$B$8) – (RANK(B2,$B$2:$B$8)+COUNTIF($B$2:B2,B2)) + 2

  • Cách này chỉ áp dụng cho xếp hạng theo thứ tự giảm dần.
  • Khi có cùng thứ hạng thì ai viết sau sẽ được ưu tiên xếp thứ tự nhỏ hơn.

  Như vậy với cách kết hợp linh hoạt giữa hàm Rank và hàm COUNT, COUNTIF chúng ta đã có thể thay đổi cách xếp hạng cho hàm RANK trở lên linh hoạt hơn, liên tục không bị ngắt quãng, nhảy bậc.

  Để viết công thức lồng ghép phức tạp trong Excel, chúng ta nên chia nhỏ vấn đề ra thành nhiều bước. Mỗi bước là 1 hàm riêng. Sau khi ra kết quả đúng, chúng ta mới thay các tham chiếu bằng các hàm đã sử dụng trong 1 công thức duy nhất. Không nên viết ngay 1 công thức lồng ghép phức tạp sẽ khó viết và dễ sai sót.

  Xếp hạng theo điều kiện trong excel – Phần 1 Xếp hạng theo điều kiện trong excel – Phần 2 Xếp hạng theo điều kiện trong excel – Phần 3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm If Trong Excel Và Hàm Hlookup + If
 • Hàm If Kết Hợp Với Vlookup Và Hàm And, Or Trong Excel
 • Hàm If Kết Hợp Hàm Mid Trong Excel L Cách Sử Dụng Hàm Mid Kết Hợp If
 • Thủ Thuật Dùng Hàm Find Hiệu Quả Trong Excel
 • Làm Tròn Số Trong Excel (Hàm Round)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100