Hàm Choose Trong Excel Dùng Để Làm Gì?

--- Bài mới hơn ---

 • 10 ‘tuyệt Chiêu’ Với Tính Năng Paste Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Kế Toán Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel
 • Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Từ 2 Sheet Trong Excel
 • Tuyệt Chiêu Sửa Lỗi Cho Hàm Vlookup Trong Excel
 • Hàm Choose trong Excel dùng để làm gì?

  Cấu trúc và chức năng trong Excel là gì? Cách sử dụng của hàm Choose trong Excel như thế nào? Đối với bạn, rất có thể đây là lần đầu tiên bạn biết tới hàm Choose, bài viết này sẽ giải quyết những câu hỏi trên.

  CHOOSE(index_num, value1,[value2],…)

   Index_num: Vị trí của giá trị trả về (Xác định chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là số từ 1 đến 254 hoặc công thức hay tham chiếu đến ô chứa số từ 1 đến 254.Value1, value2, … Value 1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Các đối số giá trị từ 1 đến 254 mà từ đó CHOOSE chọn giá trị hay hành động để thực hiện dựa trên index_num. Các đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.

   • Nếu index_num là 1, hàm CHOOSE trả về value1; nếu nó là 2, hàm CHOOSE trả về value2; v.v..
   • Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, hàm CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
   • Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.

  2. Chức năng của hàm Choose trong Excel

  Hàm Choose sử dụng index_num để trả về một giá trị từ danh sách các đối số.

  CHOOSE(1, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) = chúng tôi

  Value1: “HocTinVanPhong.Net”; Value2: 300; Value3: 2013

  Hàm Choose sẽ lựa chọn giá trị có index_num = 1. Như vậy giá trị có vị trí 1 trong ví dụ này chính là chuỗi “HocTinVanPhong.Net”

  CHOOSE(2, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) =300

  CHOOSE(3, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) =2014

  Ví dụ 2: Sự kết hợp giữa hàm Sum và hàm Choose trong Excel

  Ta thấy ô kết quả B13 có công thức

  Nhìn công thức thì ta thấy có vẻ phức tạp, nhưng thật ra lại rất đơn giản.

  Đầu tiên hàm Choose sẽ chọn ra vùng tính tổng, chính là vùng có vị trí thứ 2 (tức là từ C5:C11) sau đó nhiệm vụ của hàm Sum là tính tổng cho vùng mà hàm Choose đã chọn.

  Vùng này chính là Tổng Lương tháng của Nhân viên.

  Ví dụ 3: Sự kết hợp giữa hàm Countif và hàm Choose

  Ta có: B13 = COUNTIF( CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11),”PTC”)

  Hàm Choose sẽ thực hiện trước, Choose sẽ chọn ra vùng điều kiện cho hàm Countif.

  Choose sẽ chọn vùng có vị trí index_num = 3 trong số 3 vùng:

  value1 = B5:B11; value2= C5:C11; value3 = D5:D11.

  Ta có: CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11) = D5:D11

  Sau đó nhiệm vụ của hàm Countif là tìm ra những ô thuộc vùng D5:D11 thỏa mãn điều kiện là “PTC” (Phòng tổ chức).

  Nói cách khác: COUNTIF( CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11),”PTC”) = COUNTIF(D5:D11,”PTC”) = 2

  #quantriexcel #kynangmoi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Match Trong Excel Và Cách Dùng Hàm Match ?
 • Phím Tắt Cho Paste Values Và Các Công Cụ Khác
 • Có Cách Nào Undo Sau Khi Chạy Vba?
 • Cách Ẩn Hàng Và Ẩn Cột Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Phím Tắt Ẩn Dòng Trong Excel, Phím Tắt Ẩn Cột Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Isna Trong Excel Thông Qua Các Ví Dụ
 • Các Cách Thay Thế Lỗi Bằng Hàm Isna Trong Excel
 • Hàm Irr Tính Tỷ Suất Hoàn Vốn Nội Bộ Trong Đầu Tư
 • Hàm Irr Đáng Giá Tính Khả Thi Của Dự Án Phân Tích Hiệu Quả Đầu Tư
 • Cách Sử Dụng Hàm Irr Để Tính Tỷ Suất Hoàn Vốn Nội Bộ Trong Excel
 • Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Hàm Hlookup Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Hlookup, Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Vlookup Trong Excel, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Giáo Trình Vba Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Phân Tích Anova Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel, Cách Viết ô Chéo Trong Excel, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel 2003, Cách Tính Điểm Thi Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Cách Viết M Khối Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Cách Viết Số 0 Trong Excel 2007, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel, Tạo Danh Bạ Điện Thoại Trong Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong 1 ô Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong Excel, ẩn Công Thức Trong File Excel, Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Lập Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Công Thức Tính Điểm Thi Trong Excel, Lọc Danh Sách Học Sinh Giỏi Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2010, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2022, Cách Viết Xuống Dòng Trong Excel, Cách Tạo Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Cách Viết X Bình Phương Trong Excel 2007, Hướng Dẫn Dùng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel, Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Excel, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2022, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Trên Macbook, File Excel Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Excel, Cơ Sở Xây Dựng Gia Dựng Gia Đình Trong Thời Kì Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Điều Khiển Thiết Bị Bằng Tin Nhắn Với ( Sim900 Và Arduino ) ứng Dụng Trong Trồng Hoa, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Đánh Giá Tính Thích Hợp Trong Việc Sử Dụng Thuốc ức Chế Bơm Proton Trong Bệnh Loét Dạ Dày, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Người Lái Xe Được Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Làn Dừng Khẩn Cấp Của Đường Cao Tốc Trong Trường Hợp Nào, Phân Tich Làm Rõ Nội Dung Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân Trong Thời Kỳ Mới, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần Trong Nội Dung Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Có Vai Trò Như Thế Nào, Trong Trường Hợp Bất Khả Kháng, Khi Dừng Xe, Đỗ Xe Trên Làn Dừng Khẩn Cấp Của Đường Cao Tốc, Bài Thuyết Trình Nội Dung Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đoàn Kết Trong Công Tác Xây Dựng Đảng, Ii. Nội Dung. 1. Quán Triệt Một Số Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội,

  Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Hàm Hlookup Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Hlookup, Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Vlookup Trong Excel, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Giáo Trình Vba Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Phân Tích Anova Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel
 • Hàm Match Và Cách Dùng Hàm Match Trong Excel
 • Hàm Index Là Gì Và Cách Sử Dụng Trong Excel
 • Chèn Một Đối Tượng Vào Bảng Tính Excel Của Bạn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Disc : Cách Dùng Và Ví Dụ Minh Họa
 • Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyển Công Thức Excel Sang Hàm Vba Sử Dụng Worksheetfunction
 • Hàm Dir Trong Vba (Phần 1)
 • Cách Sử Dụng Hàm Len Trong Excel Đơn Giản, Có Ví Dụ Chi Tiết
 • Tổng Hợp Chi Tiết Các Hàm Trong Excel 2010 Thường Dùng Nhất
 • Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba
 • Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hàm Vlookup Trong Excel, Giải Bài Tập Excel Hàm Vlookup, Hàm Vlookup Trong Kế Toán, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Hướng Dẫn Hàm Vlookup, Hàm Vlookup 2 Tiêu Chí, Bài Tập Thực Hành Hàm Vlookup, Công Thức Vlookup, Hướng Dẫn Thực Hành Hàm Vlookup, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, Vlookup Với 2 Tiêu Chí Từ Một Bảng Tính Khác, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Giáo Trình Vba Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Bảng Cửu Chương Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Tạo Danh Bạ Điện Thoại Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết 2 Dòng Trong 1 ô Excel, Cách Tính Điểm Thi Trong Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Cách Viết M Khối Trong Excel, Cách Viết ô Chéo Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel 2007, Phân Tích Anova Trong Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, ẩn Công Thức Trong File Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel 2003, Lọc Danh Sách Học Sinh Giỏi Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2022, Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Cách Viết Xuống Dòng Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2010, Công Thức Tính Điểm Thi Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Lập Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Cách Viết X Bình Phương Trong Excel 2007, Cách Tạo Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Hướng Dẫn Dùng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Excel, Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2022, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Trên Macbook, File Excel Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Excel, Cơ Sở Xây Dựng Gia Dựng Gia Đình Trong Thời Kì Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Điều Khiển Thiết Bị Bằng Tin Nhắn Với ( Sim900 Và Arduino ) ứng Dụng Trong Trồng Hoa, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Đánh Giá Tính Thích Hợp Trong Việc Sử Dụng Thuốc ức Chế Bơm Proton Trong Bệnh Loét Dạ Dày,

  Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hàm Vlookup Trong Excel, Giải Bài Tập Excel Hàm Vlookup, Hàm Vlookup Trong Kế Toán, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Hướng Dẫn Hàm Vlookup, Hàm Vlookup 2 Tiêu Chí, Bài Tập Thực Hành Hàm Vlookup, Công Thức Vlookup, Hướng Dẫn Thực Hành Hàm Vlookup, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, Vlookup Với 2 Tiêu Chí Từ Một Bảng Tính Khác, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Giáo Trình Vba Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Bảng Cửu Chương Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm And Trong Excel Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm If Trong Excel Cơ Bản Và Nâng Cao
 • Cách Dùng Hàm Điều Kiện Hàm If Trong Excel
 • Các Lỗi Thường Gặp Khi Sử Dụng Hàm (Công Thức) Trong Excel Và Cách Khắc Phục
 • Hàm If Trong Excel(Phần 1)
 • Hàm Countif Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Countif Trong Excel Full

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Hàm Lấy Tháng, Năm Trong Excel
 • Hướng Dẫn Excel Cơ Bản: Về Cách Dùng Bộ Lọc Filter
 • Học Lập Trình Vba Trong Excel Cấp Tốc
 • Sách Lập Trình Vba Trong Excel (Full)
 • Hàm Round Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Round Trong Excel
 • Hàm Countif là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF trong EXCEL như thế nào? Đối với các bạn kế toán thường xuyên làm việc trong môi trường EXCEL thì hàm Countif và hàm Countifs có những ứng dụng gì?

  Như các bạn đã biết hàm Countif làm một trong những hàm rất thông dụng đối với người sử dụng excel nói chung và người làm kế toán nói riêng. Vậy hàm này là gì? Nó có những tính năng như thế nào để ứng dụng trong công việc.

  Hàm Countif là gì? Hàm Countif và Hàm countifs giống và khác nhau?

  Hàm Countif là một trong các hàm thống kê, để đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí; Ví dụ như để đếm số lần một thành phố nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng, đếm số lượng tài khoản lặp lại, hay đến số người cùng tên…

  Trong đó:

  + Range: Vùng điều kiện mà ta muốn đếm, muốn thống kê.

  + Criteria: Điều kiện hay tiêu chí mà ta muốn lấy kết quả

  Hàm Countifs l à một trong các hàm thống kê dùng để đếm số lượng các ô đáp những nhiều tiêu chí cùng một lúc. VD: Dùng để đếm những người ở Hà Nội sinh con gái, hay để những bạn Nam ở lớp học ở Hà Nội hay nhiều thế nữa…

  =COUNTIFS(criteria_rang1,criteria1, criteria_rang2,criteria2,…)

  Trong đó:

  + Criteria_rang1: Vùng điều kiện thứ nhất mà ta muốn đếm, muốn thống kê.

  + Criteria1: Điều kiện hay tiêu chí thứ nhất mà ta muốn lấy kết quả

  + Criteria_rang2: Vùng điều kiện thứ hai mà ta muốn đếm, muốn thống kê.

  + Criteria3: Điều kiện hay tiêu chí thứ hai mà ta muốn lấy kết quả

  + …

  Hàm Countif và Hàm countifs giống và khác nhau? Hai hàm nay cơ bản đều là hàm thông kê và đến số lượng thỏa mãn tiêu chí. Tuy nhiên đối với hàm Countif thì áp dụng với một điều kiện (một tiêu chí) còn hàm Countifs thì áp dụng với nhiều tiêu chí hơn.

  Cách sử dụng hàm countif và hàm countifs trong Excel

  Cách sử dụng hàm Countif và ứng dụng trong công việc

  Để có thể hiểu rõ hơn về chức năng cũng như cách sử dụng Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin gửi tới các bạn ví dụ cụ thể như sau:

  Yêu cầu:

  – VD#1: Tính số nhân viên “Nam” trong công ty;

  – VD#1: Đếm số nhân viên có lương từ 8.000.000 đồng trở lên;

  Như hình trên, các bạn xác định được F7:F21 là vùng điều kiện và vùng đó có mức lương lớn hơn 8.000.000 đồng trở lên. Kết quả trả về là: 4

  Cách sử dụng hàm Countifs và ứng dụng trong công việc

  =COUNTIFS(Vùng điều kiện1, Điều kiện1, Vùng điều kiện 2, Điều kiện 2,…)

  Để có thể hiểu rõ hơn về chức năng cũng như cách sử dụng Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin gửi tới các bạn ví dụ cụ thể như sau:

  VD#3:

  Cách sử dụng hàm Countif trên google sheet

  – VD#4: Đếm số nhân viên có lương từ 8.000.000 đồng trở lên;

  Như hình trên, các bạn hiểu được vùng điều kiện, điều kiện và kết quả trả về khi sử dụng hàm này.

  Cách sử dụng hàm Countifs trên google sheet

  VD#5:

  Như hình trên, Cách sử dụng hàm counifs các bạn hiểu được vùng điều kiện thứ nhất F7:F21 và điều kiện là lớn hơn 8 triệu, Vùng điều kiện thứ hai là E7:E21 và điều kiện thứ hai là “Nam” kết quả trả về tương tự như trên EXCEL.

  Một số câu hỏi thường gặp về hàm Countif và hàm Countifs

  Hỏi: Cách dùng hàm countif?

  Hỏi: Hàm countif có bao nhiêu tham số?

  Trả lời: Hàm countif là hàm có chứa một tham số, như cấu trúc hàm ở trên.

  Hỏi: Khi nào dùng hàm countif?

  Trả lời: Khi sử dụng đếm, thống kê thỏa mãn điều kiện hay tiêu chí nào đó.

  Đăng ký nhận bản tin

  Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Ẩn Cột Trong Excel, Ẩn/bỏ Ẩn Cột Và Dòng Trong Excel
 • Bí Quyết Xử Lí Excel Bị Ẩn Cột Không Unhide Được Cực Dễ Làm
 • Tổng Hợp Tất Cả Các Hàm Trong Excel Và Cách Sử Dụng Đầy Đủ Nhất
 • Hàm If Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm If Nhiều Điều Kiện
 • Cách Sử Dụng Ký Hiệu Dollar ($) Trong Công Thức Excel
 • Hàm Đếm Trong Excel Để Làm Gì? Các Hàm Đếm Chính Xác Của Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Sumifs, Cách Dùng Hàm Tính Tổng Nhiều Điều Kiện Trong Excel
 • Bài Tập Mẫu Hàm Countif Và Countifs Trong Excel (Có Lời Giải)
 • Hàm Dsum Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm Dsum Và Ví Dụ Minh Họa
 • Cách Dùng Hàm Dsum Để Tính Tổng Với Điều Kiện Phức Tạp Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dsum Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Chúng ta đều biết, Excel là công cụ lưu trữ và quản lý dữ liệu vô cùng thuận tiện. Ngoài những tính năng như nhập, chỉnh sửa dữ liệu thì công cụ này còn giúp người dùng xử lý nhanh chóng các dữ liệu này. Chẳng hạn như đếm dữ liệu, thông số, tính tổng,… Các hàm trong Excel đều phục vụ tốt nhất cho người dùng. Một trong số đó là hàm đếm.

  Hàm đếm trong Excel hay còn được gọi là hàm Count thuộc một trong những hàm cơ bản nhất. CHo phép người dùng đếm một vùng hay toàn bộ các dữ liệu có trong bảng đó. Chẳng hạn, trong một bảng liệt kê danh sách họ tên, ngày tháng năm sinh của một trường học. Chúng ta không thể ngồi đếm thủ công xem trường đó có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu người sinh năm 2000, bao nhiêu người sinh năm 2001,… Vì thế, sử dụng hàm Count là cách nhanh chóng và chính xác nhất.

  Trong công cụ Excel có các loại hàm đếm như:

  • Hàm Count: Dùng để đếm số ô có chữa dữ liệu trong 1 vùng hay toàn bộ bảng tính.
  • Hàm Counta: Là hàm đếm số ô trong bảng tính có chứa dữ liệu. Hàm này không phân biệt kiểu dữ liệu là ký tự hay là số.
  • Hàm Countif trong Excel: Là một loại hàm đếm có điều kiện trong Excel.
  • Hàm Countifs: Là hàm đếm với nhiều điều kiện khi sử dụng Excel.
  • Hàm Countblank: Là hàm dùng để chúng ta đếm các ô trống.
  • Hàm rank: Là hàm được người dùng sử dụng xếp thứ tự trong Excel.
  • Hàm Average: Muốn tính trung bình cộng chúng ta sử dụng hàm này.
  • Hàng Column(s): Hàm đếm số cột.
  • Hàm datedif / datedifs: Từ 2 khoảng thời gian định trước, dùng hàm này để tính tổng số năm, tháng, ngày.
  • Hàm len: Đây là hàm đếm ký tự trong Excel mà người dùng nào cũng nên ghi nhớ..

  Cách sử dụng các hàm đếm trong Excel

  Ví dụ; Trong danh sách 10 bạn học sinh với số điểm toán của 2 kỳ khác nhau. Bạn nào được tổng điểm của cả hai kỳ dưới 10 tức là trượt (Ký hiệu Tr). Đếm số học sinh đạt điểm đỗ trong danh sách này. Công thức nhập vào như sau: =Count(E3:E12). Lúc này, hệ thống trả về kết quả là 7. Tức là có 7 bạn đỗ.

  Hàm Counta đếm số ô trong bảng tính

  Ví dụ: Hàm đếm số ô này ứng dụng như trong ví dụ đầu tiên. Trong khu vực từ A3 đến E12 có bao nhiêu ô có chứa dữ liệu. Nhập vào đó công thức : =Counta(A3:E12).

  Hàm đếm có điều kiện Countif

  Ví dụ: Muốn đến xem trong bảng dữ liệu về điểm số của học sinh này xem có bao nhiêu em được 6 điểm toán trong học kỳ 2. Nhập công thức tính của hàm đếm countif: =Countif(D3:D12,”6″). Kết quả trả về sẽ là 3 người có điểm 6 trong kỳ 2.

  Countifs có công dụng tương tự như hàm đếm Countif nhưng nó sẽ giúp người đếm ô dữ liệu với nhiều điều kiện hơn. Công thức của hàm như sau:

  =COUNTIFS(Criteria_range1,Criteria1,). Ở đây, cấu trúc cú pháp có ý nghĩa như sau:

  • Number: Là số mà người dùng muốn tìm thứ hạng, ví dụ như các giá trị cụ thể.
  • Ref: Đâu là mảng mà muốn tham chiếu các số.
  • Order: Đây là là số chỉ rõ cách xếp hạng.

  Hàm Average trong Excel

  Với những người dùng thường xuyên tính trung bình cộng của một dãy số thì hàm Average là tiện ích không thể bỏ qua. Hàm này cho phép chúng ta tính toán trên một dãy số cụ thể. Sau đó, đưa ra kết quả giá trị trung bình cộng (Là giá trị tổng của các số chia cho số lượng các số trong tổng đó). Công thức dùng hàm:

  =AVERAGE(Number1, ,…)

  Ví dụ, muốn tính trung bình cộng của tất cả các điểm toán trong học kỳ 1 tại bảng dữ liệu. Người dùng nhập hàm: =AVERAGE(C3:C12).

  Ví dụ, kiểm tra xem ô C6 trong bảng giá trị trên hình thuộc cột thứ bao nhiêu. Người dùng sử dụng hàm đếm trong Excel: =COLUMN(C6). Như thế, kết quả trả về cho thấy ô tham chiếu C6 nằm ở cột thứ 3.

  Hàm đếm ngày, tháng Datedif

  Công thức hàm đếm ngày trong Excel này đó là =DATEDIF(start_day,end_day,unit). Trong đó:

  • Start day: Là ngày đầu tiên mà người dùng muốn đếm.
  • End day: Ngày kết thúc trong mốc thời gian muốn đếm số ngày, tháng, năm.
  • Unit: Đây là phân loại kết quả trả về, người dùng phải nhập trong dấu nháy kép.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Đếm Có Điều Kiện Trong Excel: Cách Dùng Chính Xác
 • Hàm Countif Google Sheet Là Gì? Cách Sử Dụng Chính Xác
 • Hướng Dẫn Hàm Cell Tra Cứu Ô Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel
 • 5 Ứng Dụng Tuyệt Vời Của Hàm Choose Trong Excel 1/2021
 • Hàm Value Trong Excel Dùng Để Làm Gì? Và Cách Viết Hàm Ra Sao

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Excel Qua Các Ví Dụ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Hàm Vlookup Trong Excel – Ý Nghĩa Và Cú Pháp
 • Zoom In Excel: Change Your Worksheet Magnification
 • Cách Tạo Và Sử Dụng Add Ins Bằng Excel
 • Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính
 • Học hàm Excel phải biết hàm đó dùng để làm gì, ứng dụng gì. Trong bài viết này, Trường sẽ giới thiệu tới bạn Hàm value trong excel: Định nghĩa, cú pháp và cách ứng dụng.

  1. Định nghĩa và cú pháp hàm Value

  • Bằng tiếng anh

  Converts a text string that repnts a number to a number

  • Bằng tiếng việt

  Hàm value trong excel là một hàm dùng để chuyển 1 chuỗi văn bản đại diện cho 1 số thành 1 số.

  Nghe hơi khó hiểu nhỉ. 🙂

  Bạn không cần lo, ở phần dưới sẽ giải thích kỹ càng và chắc chắn bạn sẽ kiểm soát được hàm này.

  • Cú pháp hàm

  =Value (Chuỗi văn bản đại diện cho 1 số)

  Ví dụ:

  =VALUE(“01”) _ Kết quả trả về là 1

  Trong đó:

  01 nằm trong dấu nháy kép là 1 chuỗi văn bản.

  2. Ứng dụng hàm Value trong excel như thế nào?

  2.1. Vấn đề  thực tế

  Khi 1 số được lưu dưới dạng văn bản dùng để tính toán hay tìm kiếm dữ liệu có thể tiềm ẩn nguy cơ kết quả bị sai.

  Ví dụ:

  Bạn mở 1 file excel trắng tinh lên và làm như sau:

  • Bạn nhập vào ô A1 giá trị: webkynang1
  • Nhập tại ô A2 công thức: =Right(A1,1)
  • Tại ô A3 bạn nhập công thức: =A2=1

  Kết quả tại ô A2 là 1

  Kết quả trả về ô A3 là: False

  Tại sao 1 tại ô A2 lại không bằng 1 trong công thức của ô A3

  Bởi lẽ giá trị trả về của hàm tách ký tự RIGHT là 1 chuỗi văn bản đại diện cho 1 số.

  2.2. Cách xử lý

  Do đó, trước khi tính toán ta nên dùng hàm Value để trả chuỗi đó về đúng bản chất là số.

  Với ví dụ ở trên, ở ô A3 ta viết như sau:

  =Value(A2)=1

  Kết quả trả về True

  2.3. Các trường hợp phổ biến

  Trong thực tế các trường hợp phổ biến sau bạn phải sử dụng hàm value để chuyển số dưới dạng chữ thành số:

  • Dữ liệu xuất từ phần mềm kế toán có số lưu dạng text (văn bản)
  • Xử lý dữ liệu có được từ hàm tách ký tự: RightMidLeft

  Nếu bạn có thắc mắc nào,

  Trườngpx.

  Chuyên gia về Phần mềm Excel doanh nghiệp & Đào tạo Excel in-house

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tách Họ Tên Trong Excel Ra Khỏi Cột Họ Và Tên
 • Hàm Sum – 10 Hàm Cơ Bản Trong Excel (Phần 1)
 • Sắp Xếp, Lọc Và Ẩn Dữ Liệu Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Xếp Thứ Hạng Qua Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Hàm Int – Abs – Mod – Round Trong Microsoft Excel
 • Sử Dụng Hàm Countif Trong Excel Để Đếm Có Điều Kiện

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Count, Counta, Countif, Countifs, Countblank Trong Excel
 • Các Sử Dụng Các Hàm Đếm Trong Excel (Count, Counta, Countif,…)
 • Chia Sẻ 9 Bí Kíp Sử Dụng Countif Hiệu Quả Trong Excel
 • Cách Chèn Thêm Cột Trong Excel Cực Đơn Giản, Dễ Dàng Có Ví Dụ Chi Tiết
 • Cách Đóng Băng, Ẩn Hàng Và Cột Trong Google Sheets
 • Tìm hiểu về hàm Countif trong Excel (Nguồn: Internet)

  Hàm Countif trong Excel

  Hàm Countif là hàm được sử dụng trong Excel với chức năng dùng để thống kê, kiểm đếm số lượng ô phù hợp với một tiêu chí nào đó. Ví dụ như: đếm lần nhập táo trong một tháng, đếm số lần lấy hàng của một khách hàng, đếm số lượng người có cùng mức lương với nhau.

  Hàm Countif sẽ giúp người sử dụng kiểm đếm những ô có cùng giá trị nhanh hơn và chính xác hơn. Việc đếm số ô có cùng giá trị trong một danh sách dài với số lượng nhiều thì có thể gây khó khăn cho người thực hiện. Trong quá trình đếm thủ công bạn sẽ rất dễ bị quên và cho ra kết quả không chính xác.

  Hàm Countif chủ yếu được dùng trong việc tính toán và thống kê mà những người làm kế toán hoặc bán hàng thường sử dụng. Đối với tất cả các phiên bản Excel khác nhau từ 2003 đến 2022 đều sử dụng Countif theo công thức giống nhau.

  Cách dùng hàm Countif

  Cấu trúc của hàm Countif là: COUNTIF(range, criteria)

  Trong đó:

  • Range: là vùng điều kiện chứa các ô mà bạn muốn đếm.
  • Criterio: là điều kiện bạn thiết lập cho việc tìm kiếm.

  Ví dụ như:

  =COUNTIF(A2:A20,”Nữ”)

  =COUNTIF(A2:A12, “Kế toán”)

  Cách dùng hàm Countif (Nguồn: Internet)

  Các lỗi hay mắc phải khi dùng hàm Countif

  Người sử dụng hàm Countif có thể gặp phải những lỗi sau:

  • Giá trị sai trở lại cho chuỗi dài: Đối với những chuỗi giá trị dài hơn 255 ký tự, Countif sẽ trả về cho bạn kết quả không chính xác.
  • Công thức Countif cho kết quả #VALUE: Khi công thức có chứa các chức năng đề cập đến các phạm vị trong bảng tính khép kín, các bảng tính phải được mở mới cho kết quả chính xác.
  • Không có giá trị trả về: Các tiêu chí trong dấu ngoặc kép không cho giá trị.

  Một số ví dụ minh họa khi dùng hàm Countif

  Ví dụ tìm kiếm với 1 điều kiện bằng hàm Countif

  Ví dụ về thông tin của một nhóm công nhân (Nguồn: Internet)

  Để có thể thực hiện đếm xem có bao nhiêu công nhân là Nữ, ta áp dụng hàm Countif như sau:

  Tại ô kết quả (H2) ta đặt công thức =COUNTIF(C2:C16,”Nữ”)

  Trong đó:

  • C2:C16 là vùng điều kiện (Giới tính).
  • “Nữ” là điều kiện được đặt trong ngoặc kép

  Sau đó nhấn Enter kết quả sẽ được hiển thị ở ô H2 là 8 Nữ.

  Kết quả ra 8 Nữ (Nguồn: Internet)

  Tương tự như vậy ta đặt hàm ở ô H3 để đếm số người sinh năm 1992 là: =COUNTIF(D2:D16,”1992″)

  Trong đó:

  • D2:D16 là vùng điều kiện (Năm sinh).
  • “1992” là điều kiện được đặt trong ngoặc kép

  Cuối cùng nhấn Enter kết quả sẽ được hiển thị ở ô H3 là 2 người sinh năm 1992.

  Kết quả ra 2 người sinh năm 1992 (Nguồn: Internet)

  Ví dụ tìm kiếm với nhiều điều kiện dùng hàm Countifs

  Vẫn là bảng số liệu về số công nhân ở phía trên. Tuy nhiên, chúng ta không tìm kiếm kết quả chỉ có 1 điều kiện nữa mà áp dụng tìm kiếm kết quả đó với 2 hoặc nhiều điều kiện. Hàm này công thức sẽ phức tạp hơn một chút. Bạn phải cẩn thận hơn khi thực hiện.

  Ta đặt công thức ở ô H2 như sau: =COUNTIFS(C2:C16,”Nữ”,E2:E16,”Hà Nội”)

  Trong đó:

  • C2:C16 và E2:E16 là vùng điều kiện (Giới tính và Quê quán).
  • “Nữ”, “Hà Nội” là điều kiện được đặt trong ngoặc kép.

  Sau khi Enter nhận được kết quả là 3 đối tượng tương ứng ở ô H2.

  Kết quả cho 3 người là Nữ và đến từ Hà Nội (Nguồn: Internet)

  Có thể thấy hàm Countif sẽ giúp ích rất nhiều cho người dùng trong việc kiểm đếm các ô có cùng giá trị một cách nhanh chóng và vô cùng tiện lợi. Hãy ghi nhớ và sử dụng chính xác để giúp công việc của bạn được tốt hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Đếm Có Điều Kiện (Hàm Countif) Trong Excel
 • Phần 4: Ẩn Sheet, Sheet Tab, Scroll Bar, Workbook
 • Cách Ẩn Và Hiện Lại Hàng Và Cột Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022
 • Các Hàm Xác Định Ngày Tháng Trong Excel
 • Các Hàm Tính Mới Trong Excel 2022
 • Hàm Đếm Trong Excel: Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Hàm Char Và Code Của Excel
 • Chức Năng Excel Days360: Cách Đếm Ngày Giữa Các Ngày
 • Cách Sử Dụng Hàm Devsq Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Isna Trong Excel Để Tránh Lỗi #n/a
 • Cùng Tìm Hiểu Hàm Irr Và Cách Sử Dụng Của Hàm Này Trong Thực Tế
 • Tổng hợp 5 hàm đếm thông dụng bạn cần biết trong Excel

  1. Hàm đếm COUNT trong Excel

  1.1. Công dụng

  Hàm đếm trong Excel COUNT được sử dụng để đếm ô có chứa số. Giá trị trả về là số ô có giá trị là số.

  1.2. Cú pháp & cách sử dụng hàm COUNT

  Trong đó:

  • value1 có thể là một con số, một địa chỉ muốn tham chiếu hoặc một vùng muốn đếm số lượng các con số.
  • ,… là những tùy chọn, có tối đa 255 tùy chọn là những con số, địa chỉ cần tham chiếu hoặc vùng muốn đếm số lượng các ô có dữ liệu.

  2.3. Điều cần lưu ý

  Vì hàm COUNTA đếm tất cả những ô không bị bỏ trống nên các ô chứa giá trị lỗi hoặc chứa công thức trả về giá trị rỗng vẫn được đếm trong hàm COUNTA.

  2.4. Ví dụ minh họa

  Công thức COUNTA(A2:A7) sẽ đếm tất cả những ô chứa dữ liệu. Đó là các ô A2, A3, A5, A6 và A7. Do đó kết quả là 5. Công thức COUNTA(5,,”xin chào”) đếm luôn giá trị rỗng (giá trị rỗng vẫn là một giá trị không phải là không có dữ liệu) nên có kết quả 3.

  3. Hàm đếm COUNTBLANK trong Excel

  3.1. Công dụng

  Hàm đếm trong Excel COUNTBLANK được sử dụng khi cần đếm các ô trống. Giá trị trả về của hàm COUNTBLANK là số lượng những ô không chứa dữ liệu.

  3.2. Cú pháp & cách sử dụng hàm COUNTBLANK

  Trong đó:

  range là vùng muốn đếm các ô không trống

  3.3. Điều cần lưu ý

  – Các ô có công thức trả về “” (chuỗi rỗng) được xem là ô trống.

  – Các ô chứa, văn bản, số, giá trị lỗi được xem là ô có dữ liệu.

  – Các ô chứa số 0 được xem là ô chứa dữ liệu.

  3.4. Ví dụ minh họa

  Công thức COUNTBLANK(A2:A7) sẽ đếm những ô trống, do đó chỉ có duy nhất một ô được đếm là A4. Kết quả cho ra sẽ là 1.

  4. Hàm đếm COUNTIF trong Excel

  4.1. Công dụng

  Hàm COUNTIF được dùng khi muốn đếm các ô theo một điều kiện cho trước. Kết quả của hàm COUNTIF là số lượng ô thỏa mãn điều kiện trong vùng dữ liệu xác định.

  4.2. Cú pháp & cách sử dụng hàm COUNTIF

  Trong đó:

  • range vùng chứa các ô cần đếm
  • criteria điều kiện mà các ô trong vùng cần đếm phải thỏa mãn

  4.3. Điều cần lưu ý

  – Điều kiện có thể là một số, biểu thức, tham chiếu ô, chuỗi ký tự hoặc công thức. Các điều kiện là văn bản hoặc ký hiệu toán học/logic (chẳng hạn như =, +, -, /, *) phải nằm trong dấu ngoặc kép.

  – Các ký tự đại diện có thể được sử dụng trong điều kiện. Có ba ký tự đại diện trong Excel, dấu hỏi (?), Dấu hoa thị (*) và dấu ngã (~). Dấu hỏi đại diện cho một ký tự bất kỳ. Dấu hoa thị đại diện cho một chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm một ký tự hoặc một chuỗi ký tự bất kỳ, hãy nhập dấu ngã (~).

  – Không phân biệt chữ hoa chữ thường trong phần điều kiện.

  4.4. Ví dụ minh họa

  5. Hàm đếm COUNTIFS trong Excel

  5.1 Công dụng

  Hàm COUNTIFS được sử dụng khi cần đếm số ô có thỏa mãn một hay nhiều điều kiện nào đó. Giá trị trả về của hàm COUNTIFS là một con số thể hiện số lượng các cặp ô trong vùng dữ liệu cùng thỏa mãn điều kiện cho trước.

  5.2. Cú pháp & cách sử dụng hàm COUNTIFS

  Trong đó:

  • criterial_range1 là vùng chứa các ô mà bạn muốn kiểm tra thỏa điều kiện criterial1.
  • criterial1 là điều kiện bạn muốn kiểm tra đối với các ô trong vùng criterial_range1. Những ô nào thỏa mãn thì sẽ được đếm.
  • [ criterial_range2] là vùng chứa các ô mà bạn muốn kiểm tra thỏa điều kiện criterial2.
  • criterial2 là điều kiện bạn muốn kiểm tra đối với các ô trong vùng criterial_range2. Những ô nào thỏa mãn thì sẽ được đếm.

  5.3. Điều cần lưu ý

  – Điều kiện có thể là một số, biểu thức, ô tham chiếu, văn bản hoặc công thức.

  – Các điều kiện là văn bản hoặc ký hiệu toán học / logic (chẳng hạn như =, +, -, /, *) phải nằm trong dấu ngoặc kép.

  – Các ký tự đại diện có thể được sử dụng trong phần điều kiện. Có ba ký tự đại diện trong Excel: dấu hỏi (?), dấu hoa thị (*) và dấu ngã (~). Dấu chấm hỏi đại diện cho ký tự bất kỳ. Dấu hoa thị đai diện cho chuỗi ký tự bất kỳ. Dấu ngã đại diện cho một ký tự hoặc một chuỗi ký tự bất kỳ.

  – Điều kiện không phân biệt chữ hoa chữ thường trong phần điều kiện.

  – Các ô được đếm khi cùng thỏa mãn điều kiện . Giới hạn tối đa cho mỗi cặp vùng dữ liệu và điều kiện là 127. Khi tham chiếu đến một ô trống thì hàm COUNTIFS mặc định ô đó có giá trị 0.

  5.4. Ví dụ minh họa

  Công thức COUNITS(A3:A6,”*a*”) sẽ đếm tất cả những mặt hàng có ký tự ở giữa là “a”. Chỉ có mặt hàng Cam là thỏa mãn điều kiện nên kết quả trả về là 1.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Counta Trong Excel
 • Hàng Cột Tiếng Anh Là Gì? Những Từ Vựng Tiếng Anh Trong Tin Học
 • Cách Sử Dụng Hàm Trừ Trong Excel: Những Ví Dụ Cụ Thể Dễ Áp Chế
 • Ms Excel: How To Use The If
 • Hàm If Kết Hợp Hàm Or, Cách Kết Hợp Hàm If Với Hàm Or.
 • Cách Dùng Hàm Count, Counta, Countif, Countifs, Countblank Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Sử Dụng Các Hàm Đếm Trong Excel (Count, Counta, Countif,…)
 • Chia Sẻ 9 Bí Kíp Sử Dụng Countif Hiệu Quả Trong Excel
 • Cách Chèn Thêm Cột Trong Excel Cực Đơn Giản, Dễ Dàng Có Ví Dụ Chi Tiết
 • Cách Đóng Băng, Ẩn Hàng Và Cột Trong Google Sheets
 • Sửa Đổi Các Hàng, Cột Và Ô Trong Google Sheets
 • Cách dùng hàm COUNT trong Excel

  Hàm count là hàm cơ bản nhất trong các hàm đếm trong Excel. Hàm count thường dùng khi bạn muốn đếm các ô số, và những ô này phải là ô không trống. Nghĩa là khi những ô này không có dữ liệu, hàm count trong Excel sẽ không đếm những ô này.

  Cách dùng hàm COUNTA trong Excel

  Tương tự như hàm COUNT, cách dùng hàm COUNTA trong Excel cũng khá đơn giản. Hàm COUNTA cũng là hàm đếm, nhưng là đếm các ô không trống trong một phạm vi nào đó. Về cơ bản hàm COUNTA và hàm COUNT sẽ tương tự nhau. Nhưng hàm COUNTA có phạm vi sử dụng rộng hơn. Vì nếu hàm COUNT chỉ dùng để đếm ô số, thì hàm COUNTA có thể đếm được nhiều hơn thế, như các chuỗi văn bản…

  Cách dùng hàm COUNTIF trong Excel

  Nếu như hai hàm COUNT và COUNTA ở trên, bạn chỉ đếm thông thường mà không có điều kiện nào kèm theo. Thì hàm COUNTIF là hàm đếm có điều kiện trong Excel. Hàm này được dùng khi bạn đếm các ô trong Excel kèm theo một điều kiện nào đó. Cách dùng hàm COUNTIF không khó, bạn chỉ cần xác định được vùng điều kiện cần đếm, và điều kiện đếm là gì.

  Cách dùng hàm COUNTIFS trong Excel

  Cũng là một trong những hàm đếm trong Excel, nhưng COUNTIFS là hàm đếm có nhiều điều kiện. Hàm này được sử dụng khi bạn muốn đếm số lượng trong Excel nhưng kèm theo một hoặc nhiều điều kiện. So với hàm COUNTIF, thì hàm COUNTS có thể đếm được nhiều điều kiện, còn hàm COUNTIF chỉ đếm với 1 điều kiện.

  Cách dùng hàm COUNTBLANK trong Excel

  COUNTBLANK cũng là một hàm đếm trong Excel. Tuy nhiên hàm này khác biệt hoàn toàn so với các hàm ở trên. Hàm COUNTBLANK thường dùng để đếm các ô trống trong Excel. So với các hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, những hàm này chỉ đếm các ô có dữ liệu, thì hàm COUNTBLANK lại đếm các ô trống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Hàm Countif Trong Excel Để Đếm Có Điều Kiện
 • Cách Dùng Hàm Đếm Có Điều Kiện (Hàm Countif) Trong Excel
 • Phần 4: Ẩn Sheet, Sheet Tab, Scroll Bar, Workbook
 • Cách Ẩn Và Hiện Lại Hàng Và Cột Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022
 • Các Hàm Xác Định Ngày Tháng Trong Excel
 • Hàm Countif Và Countifs Trong Excel, Có Bài Tập Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Countifs Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Các Tiện Ích Vào Biểu Đồ Microsoft Excel (Phần 2)
 • Thêm Chuỗi Dữ Liệu Vào Biểu Đồ
 • Cách Chèn Nhanh Hàng (Hoặc Cột) Vào Bảng Tính Excel
 • Sửa Lỗi Không Chèn Được Hàng Hoặc Cột Trong Excel
 • Trong Excel, hàm Countif còn có phiên bản số nhiều là hàm Countifs để đếm với 2 điều kiện chọn lọc trở lên được thỏa mãn đồng thời. Bài viết sẽ giới thiệu về hàm Countif và Countifs trong Excel và có bài tập mẫu.

  Nếu như hàm SUMIF trong Microsoft Excel dùng để cộng có điều kiện chọn lọc, thì hàm COUNTIF là hàm đếm có điều kiện với tiêu chí chọn lọc thay vì việc đếm cả dãy hàng, dãy cột. Và cũng giống như hàm SUMIF, hàm COUNTIF cũng có một “phiên bản số nhiều” chính là COUNTIFS để đếm với từ 2 tiêu chí trở lên. Rõ ràng nếu bạn biết dùng thông thạo COUNTIF và COUNTIFS thì bạn sẽ áp dụng được trong rất nhiều trường hợp tính toán trong Excel.

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

  Khi bạn dùng hàm COUNTIF bạn có công thức sau:

  =COUNTIF(khoảng đếm, tiêu chí đếm)

  Trong đó, bất kỳ ô nào trong bảng tính nằm trong khoảng đếm đạt tiêu chí đếm sẽ làm giá trị đếm được cộng 1.

  Đối với các tiêu chí đếm, ngoại trừ tiêu chí dùng giá trị chữ số, bất kỳ tiêu chí nào dùng ký tự text hoặc tiêu chí dùng biểu thức toán học đều cần đặt trong ngoặc kép.

  Và với tiêu chí đếm, bạn hoàn toàn có thể dùng dấu ? đại diện cho một ký tự bất kỳ và dùng dấu * đại diện cho một chuỗi ký tự bất kỳ trong bảng tính (Nếu thực sự dùng 2 dấu này làm tiêu chí thì chúng ta viết ~? và ~*).

  Ví dụ trong một bảng điểm tổng kết như bạn từng xử lý cho hàm IF ở đây, nếu bạn muốn tự động thống kê số lượng sinh viên không đạt điểm 5 trong khóa quân sự thì bạn dùng cấu trúc:

  =COUNTIF(B2:B6,”

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF trong Microsoft Excel: Ví dụ trong một bảng điểm tổng kết như trên hình ảnh, nếu bạn muốn tự động thống kê số lượng sinh viên không đạt điểm 5 khóa quân sự thì bạn dùng cấu trúc: =COUNTIF(B2:B6,”.

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF trong Microsoft Excel: Mỗi khi giá trị trong khoảng đếm thay đổi thì ô ghi giá trị đếm cũng sẽ được cập nhật theo sự thay đổi đó.

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIFS trong Microsoft Excel

  Hàm COUNTIFS dùng để đếm với từ 2 tiêu chí trở lên được thỏa mãn điều kiện, và hàm này có công thức như sau:

  =COUNTIFS(khoảng đếm 1, tiêu chí đếm 1, khoảng đếm 2, tiêu chí đếm 2…)

  Trong đó bạn hoàn toàn có thể dùng thêm tới 127 cặp tiêu chí đếm và khoảng đếm.

  Như với bảng thống kê thu nhập bạn từng xử lý ở đây, để bạn tự động thống kê số lượng nhân viên có thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên thì bạn dùng công thức sau:

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm Countifs và Countif với nhiều tiêu chí:

  Hướng dẫn cách đếm ô tính với nhiều tiêu chí (AND LOGIC):

  Công thức 1. Công thức COUNTIFS với các tiêu chí khác nhau

  Giả sử bạn có một bảng tính với danh sách sản phẩm như trong hình bên dưới. Bạn đang muốn biết số lượng hàng tồn kho (giá trị cột B lớn hơn 0) nhưng chưa bán được (giá trị cột C bằng 0).

  Nhiệm vụ này bạn hoàn toàn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng công thức này:

  = COUNTIFS ($B$2: $B$7, “= 0”, $C$2: $C$7, “= 0”)

  Công thức hàm COUNTIFS này trả về 1 vì chỉ có ” ” có giá trị “0” trong cả hai cột trong bảng tính trên.

  Bạn chỉ cần sử dụng một công thức đơn giản hơn với một criteria_range duy nhất như COUNTIFS(B2: C7, “= 0”) sẽ trả lại bạn kết quả khác – tổng số các ô tính trong khoảng B2:C7 chứa 0 (trong ví dụ này là 4).

  Hướng dẫn cách đếm số ô tính với nhiều tiêu chí (OR LOGIC):

  Như bạn đã thấy trong ví dụ trên, việc thực hiện đếm các ô tính đáp ứng tất cả các tiêu chí cần chỉ định rất dễ dàng bởi vì hàm COUNTIFS được thiết kế để thực hiện theo cách này.

  Nhưng nếu bạn muốn đếm các ô có ít nhất một trong các tiêu chí được chỉ định là TRUE, nghĩa là dựa trên logic OR thì sao? Nhìn chung, bạn sẽ có hai cách để thực điều này – bằng cách thêm một số công thức COUNTIF hoặc sử dụng công thức hàm SUM COUNTIFS với hằng số mảng.

  Công thức 1. Thêm hai hoặc nhiều công thức COUNTIF hoặc COUNTIFS

  Trong bảng tính bên dưới, giả sử bạn muốn tính các đơn đặt hàng với hai trạng thái ” ” và ” “, bạn bạn hoàn toàn có thể viết 2 công thức COUNTIF bình thường và nhận kết quả:

  =COUNTIF($C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIF($C$2:$C$11,”Pending”)

  Với trường hợp mỗi hàm chứa nhiều hơn một điều kiện, bạn sử dụng hàm COUNTIFS thay vì hàm COUNTIF. Ví dụ: Yêu cầu đếm số đơn đặt hàng “Cancelled” và đối với , bạn sử dụng công thức sau:

  =COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Pending”)Công thức 2. Công thức SUM COUNTIFS với hằng mảng

  Trong tình huống bạn cần thiết lập nhiều tiêu chí, cách tiếp cận trên không phải là cách tối ưu nhất bởi công thức của bạn đang quá dài dòng. Để thực hiện được các phép tính tương tự trong một công thức nhỏ gọn hơn, bạn hãy liệt kê tất cả các tiêu chí của bạn trong mảng và cung cấp mảng đó cho criteria của hàm COUNTIFS. Để đếm tổng, bạn kết hợp hàm COUNTIFS bên trong hàm SUM theo công thức như sau:

  =SUM(COUNTIFS($C$2:$C$11,{“Cancelled”,”Pending”,”In Transit”}))

  Tương tự, bạn hoàn toàn có thể đếm các ô dựa trên hai hoặc nhiều hơn các cặp criteria_range/criteria. Ví dụ: Yêu cầu cần biết số lượng đơn đặt hàng ” ” trong trạng thái ” Cancelled”, “Pending”, “In transit”, bạn sử dụng công thức sau đây:

  =SUM(COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,{“Cancelled”,”Pending”,”In transit”}))

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Excel, File Xls Bị Lỗi Phông
 • Cách Ẩn Và Khóa Công Thức Trong Excel 2010, 2013, 2022
 • Cách Sử Dụng Hàm Product Trong Excel
 • Các Hàm Cắt Chuỗi, Nối Chuỗi Trong Excel
 • Các Hàm Cơ Bản Trong Excel Thường Sử Dụng Nhất
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100