Cách Tìm Giá Trị Khớp Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Tìm Giá Trị Thứ N Trong Excel
 • Các Giá Trị Khác Biệt Và Duy Nhất Trong Excel: Cách Tìm Kiếm, Lọc, Lựa Chọn Và Đánh Dấu
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm Left Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Các Hàm Tìm Kiếm Có Điều Kiện Trong Excel
 • Hàm Dò Tìm Ký Tự Trong Excel Hướng Dẫn Tìm Kiếm Ký Tự Trong Excel
 • Lượt Xem:10636

  Cách tìm giá trị khớp trong Excel

  Bạn đã có một bảng tính Excel với hàng ngàn số và từ. Có ràng buộc là bội số của cùng một số hoặc từ trong đó. Bạn có thể cần tìm chúng. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét một số cách bạn có thể tìm thấy các giá trị phù hợp trong Excel 365 .

  Chúng tôi sẽ đề cập đến việc tìm kiếm cùng một từ hoặc số trong hai bảng tính khác nhau và trong hai cột khác nhau. Chúng ta sẽ xem xét việc sử dụng các hàm EXACT, MATCH và VLOOKUP. Một số phương pháp chúng tôi sẽ sử dụng có thể không hoạt động trong phiên bản web của Microsoft Excel, nhưng tất cả chúng đều hoạt động trong phiên bản dành cho máy tính để bàn.

  Hàm Excel là gì?

  Nếu bạn đã sử dụng các chức năng trước đó, bỏ qua phía trước.

  Một chức năng Excel giống như một ứng dụng nhỏ. Nó áp dụng một loạt các bước để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất. Các hàm Excel được sử dụng phổ biến nhất có thể được tìm thấy trong tab Công thức . Ở đây chúng ta thấy chúng được phân loại theo tính chất của hàm.

  Các chức năng hơn loại có chứa các loại Statistical, Engineering, Cube, Information, Compatibility, and Web .

  Hàm Exact Function

  Nhiệm vụ của hàm Chính xác là đi qua các hàng của hai cột và tìm các giá trị khớp nhau trong các ô Excel. Chính xác có nghĩa là chính xác. Về bản thân, chức năng Chính xác là phân biệt chữ hoa chữ thường. Nó sẽ không xem New York và new york là một trận đấu.

  Đặt con trỏ vào ô C2. Trong thanh công thức, nhập công thức

  = CHÍNH XÁC (E2: E10, F2: F10)

  E2: E10 đề cập đến cột giá trị đầu tiên và F2: F10 đề cập đến cột ngay bên cạnh nó. Khi chúng tôi nhấn Enter , Excel sẽ so sánh hai giá trị trong mỗi hàng và cho chúng tôi biết đó có phải là kết quả khớp ( Đúng ) hay không ( Sai ). Vì chúng tôi đã sử dụng phạm vi thay vì chỉ hai ô, công thức sẽ tràn vào các ô bên dưới nó và đánh giá tất cả các hàng khác.

  Phương pháp này là hạn chế mặc dù. Nó sẽ chỉ so sánh hai ô nằm trên cùng một hàng. Nó sẽ không so sánh những gì trong A2 với B3 chẳng hạn. làm sao chúng ta làm việc đó bây giờ? MATCH có thể giúp đỡ.

  Hàm MATCH

  MATCH có thể được sử dụng để cho chúng tôi biết vị trí khớp của một giá trị cụ thể trong một phạm vi ô.

  Nếu chúng ta muốn tìm hàng AA003 nằm ở đâu, chúng ta sẽ sử dụng công thức:

  J1 đề cập đến ô có giá trị chúng ta muốn khớp. E2: E9 đề cập đến phạm vi giá trị mà chúng tôi đang tìm kiếm. Số không ( 0 ) ở cuối công thức cho Excel tìm kiếm một kết quả khớp chính xác. Nếu chúng tôi khớp các số, chúng tôi có thể sử dụng 1 để tìm thứ gì đó ít hơn truy vấn của chúng tôi hoặc 2 để tìm thứ gì đó lớn hơn truy vấn của chúng tôi.

  Nhưng nếu chúng ta muốn tìm giá của AA003 thì sao?

  Hàm VLOOKUP

  Chữ V trong VLOOKUP l à viết tắt của dọc. Có nghĩa là nó có thể tìm kiếm một giá trị nhất định trong một cột. Những gì nó cũng có thể làm là trả về một giá trị trên cùng một hàng với giá trị tìm thấy.

  Nếu bạn đã có đăng ký Office 365 trong kênh Hàng tháng, bạn có thể sử dụng XLOOKUP mới hơn . Nếu bạn chỉ có đăng ký nửa năm, nó sẽ có sẵn cho bạn vào tháng 7 năm 2022.

  Chúng ta hãy sử dụng cùng một dữ liệu hàng tồn kho và cố gắng tìm giá của một cái gì đó.

  Nơi chúng tôi đã tìm kiếm một hàng trước đó, nhập công thức:

  = VLOOKUP (J1, E2: G9,3, SAI)

  J1 đề cập đến ô có giá trị chúng ta khớp. E2: G9 là phạm vi các giá trị chúng tôi đang làm việc. Nhưng VLOOKUP sẽ chỉ tìm trong cột đầu tiên của phạm vi đó cho một trận đấu. Số 3 đề cập đến cột thứ 3 từ đầu của phạm vi.

  Vì vậy, khi chúng ta gõ một SKU trong J1, VLOOKUP sẽ tìm thấy kết quả khớp và lấy giá trị từ các cột của ô 3 từ đó. FALSE cho Excel biết loại kết hợp nào chúng tôi đang tìm kiếm. FALSE có nghĩa là nó phải là một trận đấu chính xác trong đó TRUE sẽ nói với nó rằng nó phải là một trận đấu chặt chẽ.

  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị phù hợp trong hai tờ khác nhau?

  Mỗi hàm trên có thể hoạt động trên hai trang tính khác nhau để tìm giá trị khớp trong Excel. Chúng tôi sẽ sử dụng chức năng CHÍNH XÁC để chỉ cho bạn cách. Điều này có thể được thực hiện với hầu hết các chức năng. Không chỉ những người chúng tôi bảo hiểm ở đây. Cũng có những cách khác để liên kết các ô giữa các trang tính và sổ làm việc khác nhau .

  Làm việc trên bảng Chủ sở hữu , chúng tôi nhập công thức

  = CHÍNH XÁC (D2: D10, Vé! E2: E10)

  D2: D10 là phạm vi chúng tôi đã chọn trên trang Chủ sở hữu. Sau khi chúng tôi đặt dấu phẩy, chúng tôi có thể nhấp vào bảng Vé và kéo và chọn phạm vi thứ hai.

  Xem cách nó tham chiếu trang tính và phạm vi dưới dạng Vé! E2: E10 ? Trong trường hợp này, mỗi hàng khớp với nhau, vì vậy kết quả đều đúng.

  Làm thế nào khác tôi có thể sử dụng các chức năng này?

  Khi bạn thành thạo các chức năng này để khớp và tìm kiếm mọi thứ, bạn có thể bắt đầu thực hiện nhiều việc khác nhau với chúng. Ngoài ra, hãy xem việc sử dụng các hàm INDEX và MATCH để làm một cái gì đó tương tự như VLOOKUP.

  ⇒ vlookup trả về nhiều kết quả

  ⇒ cách đóng băng hàng trong excel

  Các bài viết mới

  Không có tin nào

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trên 2 Sheet Excel
 • Có Thể Bạn Chưa Biết Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel!
 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word Excel Đảm Bảo Thành Công
 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ, Fix Lỗi Phông Chữ Trong Word, Excel Bằng Unikey
 • Cách Sử Dụng Hàm Find Trong Excel, Tìm Hiểu Thêm Về Excel.
 • Tính Tổng Giá Trị Dựa Trên Nhiều Điều Kiện

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Kết Hợp Hàm Sumif Và Hàm Vlookup Trên Excel
 • Hướng Dẫn Cách Áp Dụng Công Thức Tính Thuế Tncn Excel Chuẩn Nhất
 • Công Thức Tính Lợi Nhuận Trong Excel Và Cách Lập Bảng Tính Lợi Nhuận
 • Tìm Doanh Thu Bán Hàng Ngày Cuối Cùng Trong Tháng
 • Mẹo Về Công Thức Excel Và Cách Thực Hiện
 • Hãy nói rằng bạn cần tính tổng các giá trị với nhiều hơn một điều kiện, chẳng hạn như tổng doanh thu sản phẩm trong một khu vực cụ thể. Đây là một trường hợp tốt cho việc sử dụng hàm Sumifs trong công thức.

  Hãy xem ví dụ này mà chúng tôi có hai điều kiện: chúng tôi muốn tổng doanh số bán thịt (từ cột C) ở khu vực phía nam (từ cột a).

  Đây là một công thức bạn có thể sử dụng để acomplish này:

  = SUMIFS (D2: D11, A2: A11, “miền Nam”, C2: C11, “thịt”)

  Kết quả là giá trị 14.719.

  Hãy xem xét chặt chẽ hơn ở từng phần của công thức.

  =SUMIFS là công thức số học. Nó tính toán số, trong trường hợp này nằm trong cột D. Bước đầu tiên là xác định vị trí của các số:

  =SUMIFS(D2:D11,

  Nói cách khác, bạn muốn công thức tính tổng các số trong cột đó nếu phù hợp với các điều kiện. Phạm vi ô đó là đối số đầu tiên trong công thức này – đoạn đầu tiên của dữ liệu mà hàm đó yêu cầu là đầu vào.

  Tiếp theo, bạn muốn tìm dữ liệu đáp ứng hai điều kiện, vì vậy bạn nhập điều kiện đầu tiên của mình bằng cách chỉ định hàm vị trí của dữ liệu (A2: A11) và cũng là nội dung nào – vốn là “miền Nam”. Thông báo dấu phẩy giữa các đối số riêng biệt:

  =SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”Miền Nam”,

  Dấu ngoặc kép xung quanh “miền Nam” xác định rằng dữ liệu văn bản này.

  Cuối cùng, bạn nhập biến số cho điều kiện thứ hai – phạm vi ô (C2:C11) chứa từ “thịt,” cộng với từ đó (nằm trong dấu ngoặc kép) để Excel có thể tìm dữ liệu phù hợp. Kết thúc công thức với dấu đóng ngoặc ) , rồi nhấn Enter. Kết quả, một lần nữa, là 14.719.

  =SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”Miền Nam”,C2:C11,”Thịt”)

  Khi bạn nhập hàm SUMIFS trong Excel, nếu bạn không nhớ các đối số, trợ giúp đã sẵn sàng ở bàn tay. Sau khi bạn nhập = Sumifs (, công thức AutoComplete xuất hiện bên dưới công thức, với danh sách các đối số theo thứ tự phù hợp của họ.

  Xem hình ảnh của công thức AutoComplete và danh sách các đối số, trong ví dụ của chúng sum_rangelà D2: D11, cột của các số mà bạn muốn tính tổng; criteria_range1là A2. A11, cột dữ liệu nơi criteria1 “miền Nam” nằm.

  Khi bạn nhập, phần còn lại của biến số sẽ xuất hiện trong Công thức AutoComplete (không hiện ở đây); criteria_range2 là C2:C11, cột dữ liệu nơi criteria2 “Thịt” có trong đó.

  Nếu bạn bấm vào Sumifs trong công thức AutoComplete, một bài viết sẽ mở ra để giúp bạn có thêm trợ giúp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn 3 Cách Tính Tiền Thưởng Doanh Thu Trên Bảng Lương Excel
 • Nhớ 11 Phím Tắt Này Bạn Sẽ Trở Thành Cao Thủ Excel
 • Những Lưu Ý Khi Gõ Công Thức Để Tránh Nhập Bị Lỗi Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dsum Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Dsum Để Tính Tổng Với Điều Kiện Phức Tạp Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Tìm Và Thay Thế Nhiều Giá Trị Cùng Một Lúc Trong Excel?

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Select Random Names From A List In Excel?
 • Cách Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Trong Excel Mà Không Có Bản Sao
 • Làm Thế Nào Để Tạo Chuỗi Ký Tự Ngẫu Nhiên Trong Một Phạm Vi Trong Excel?
 • Sắp Xếp Ngẫu Nhiên Các Ô, Hàng Và Cột
 • Làm Cách Nào Để Tạo Nhanh Thời Gian Ngẫu Nhiên Trong Excel?
 • Làm cách nào để tìm và thay thế nhiều giá trị cùng một lúc trong Excel?

  Như chúng ta đã biết, chúng ta có thể sử dụng chức năng Tìm và Thay thế để tìm nhiều ô giống nhau và thay thế chúng bằng một giá trị khi bạn cần. Nhưng đôi khi, bạn cần áp dụng đồng thời nhiều thay thế. Ví dụ: tôi có một loạt dữ liệu và bây giờ tôi muốn thay thế tất cả Táo thành Táo đỏ, Cam thành Cam xanh, Chuối thành Chuối vàng, v.v. như ảnh chụp màn hình sau được hiển thị, bạn có ý tưởng hay nào để giải quyết công việc này trong Excel?

  Tìm và thay thế nhiều giá trị cùng một lúc bằng mã VBA

  Tìm và thay thế nhiều giá trị cùng một lúc bằng mã VBA

  Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc tìm và thay thế các giá trị hết lần này đến lần khác, mã VBA sau có thể giúp bạn thay thế nhiều giá trị bằng văn bản cần thiết của bạn cùng một lúc.

  1. Vui lòng tạo điều kiện của bạn mà bạn muốn sử dụng có chứa giá trị ban đầu và giá trị mới. Xem ảnh chụp màn hình:

  2. Sau đó nhấn giữ ALT + F11 phím để mở Cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

  Mã VBA: Tìm và thay thế nhiều giá trị cùng một lúc

  Sub MultiFindNReplace() 'Updateby Extendoffice Dim Rng As Range Dim InputRng As Range, ReplaceRng As Range xTitleId = "KutoolsforExcel" Set InputRng = Application.Selection Set InputRng = Application.InputBox("Original Range ", xTitleId, InputRng.Address, Type:=8) Set ReplaceRng = Application.InputBox("Replace Range :", xTitleId, Type:=8) Application.ScreenUpdating = False For Each Rng In ReplaceRng.Columns(1).Cells InputRng.Replace what:=Rng.Value, replacement:=Rng.Offset(0, 1).Value Next Application.ScreenUpdating = True End Sub

  4. Sau đó nhấn F5 để chạy mã này, trong hộp nhắc hiện ra, vui lòng chỉ định phạm vi dữ liệu mà bạn muốn được thay thế các giá trị bằng các giá trị mới.

  5. Nhấp chuột OK và một hộp nhắc khác được hiển thị để nhắc bạn chọn tiêu chí mà bạn đã tạo ở bước 1. Xem ảnh chụp màn hình:

  6. Sau đó nhấn vào OK, tất cả các giá trị cụ thể đã được thay thế bằng các giá trị mới khi bạn cần ngay lập tức.

  Làm cách nào để tìm và thay thế văn bản cụ thể trong hộp văn bản? Làm cách nào để tìm và thay thế văn bản trong tiêu đề biểu đồ trong Excel? Làm cách nào để tìm và thay thế văn bản trong các nhận xét trong Excel? Làm cách nào để thay đổi nhiều đường dẫn siêu kết nối cùng một lúc trong Excel?

  Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

  Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

  • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email …
  • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.

  Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

  • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
  • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
  • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xóa Các Khoảng Trắng Thừa Hoặc Tất Cả Khoảng Trắng Trong Excel
 • 3 Các Nhanh Chóng Giúp Bạn Xóa Khoảng Trắng Thừa Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Replace Để Thay Thế Đoạn Văn Bản Trong Excel
 • Hướng Dẫn Về Chức Năng Tìm Và Thay Thế (Find&replace) Trong Excel
 • Cách Lập Sổ Quỹ Tiền Mặt Trên Excel Bằng Mẫu Sổ Có Công Thức
 • Cách Dùng Hàm Mode Tìm Giá Trị Có Tần Suất Xuất Hiện Nhiều Nhất Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tìm Tần Xuất Lớn Nhất Trong Excel Sử Dụng Hàm Mode
 • Hướng Dẫn Cách Làm Giảm Dung Lượng File Excel
 • Làm Cách Nào Để Tìm Vị Trí Của Khoảng Trắng Thứ N Trong Chuỗi Excel?
 • Các Cách Tìm (Lookup) Dữ Liệu Trong Bảng Tính (Excel/googlesheets)
 • Cách Giải Phương Trình Bậc Cao Bằng Excel
 • Tham gia ngay khóa Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

  Giới thiệu về hàm MODE trong Excel

  Hàm MODE là gì?

  Hàm MODE là một trong những hàm cơ bản và được ứng dụng nhiều nhất trong Excel. Hàm MODE có tác dụng tìm ra giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong file dữ liệu của bạn. Chẳng hạn trong một bảng dữ liệu điểm số học tập của một lớp học. Bạn muốn kiểm tra xem điểm số nào chiếm nhiều nhất, số lượng học sinh đạt số điểm nào chiếm nhiều nhất, bạn có thể dùng hàm MODE để tìm ra điểm xuất hiện nhiều nhất trong bảng dữ liệu điểm này. Đó sẽ là mức điểm mà nhiều học sinh đạt được nhất.

  Cú pháp hàm MODE trong Excel

  Hàm MODE tìm giá trị có tần suất xuất hiện lớn nhất trong Excel có cú pháp như sau:

  Trong đó: Number1 là đối số bắt buộc, là dãy số liệu mà bạn muốn tìm số giá trị có tần suất xuất hiện lớn nhất. Bạn cũng có thể điền địa chỉ ô của vùng dữ liệu để Excel tham chiếu ô đến vùng dữ liệu đó.

  • Nếu đối số, tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống thì sẽ bị bỏ qua, những ô có giá trị 0 sẽ được tính.
  • Các đối số không có số nào lặp lại trên 2 lần thì hàm sẽ báo lỗi.
  • Có nhiều số có tần suất xuất hiện như nhau thì kết quả trả về sẽ là đối số xuất hiện đầu tiên trong bảng dữ liệu.

  Ví dụ minh họa về hàm MODE trong Exel

  Áp dụng công thức của hàm MODE chúng ta sẽ có.

  Kết quả trả về của công thức hàm MODE trong ví dụ trên là 8. Nghĩa là điểm 8 là số điểm xuất hiện nhiều nhất trong bảng điểm. Tương ứng với việc các học sinh đạt điểm 8 nhiều nhất.

  Kết luận

  Hướng dẫn cách dùng hàm index trong Excel chi tiết nhất Hướng dẫn cách copy chỉ những giá trị hiển thị sau khi lọc trong Excel Hướng dẫn cách sắp xếp ngày trong Excel Hướng dẫn cách dùng hàm VLOOKUP qua các ví dụ từ cơ bản đến nâng cao Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện: AND, OR, hàm IF lồng nhau và hơn thế

  Tài liệu kèm theo bài viết

  Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển chúng tôi đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

   50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

  Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

  Nếu bạn quan tâm đến các khóa tin học văn phòng của Gitiho, với mong muốn giỏi tin học để tăng năng suất làm việc lên gấp 5 lần, hãy truy cập ngay

  

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Có Bài Tập Và Lời Giải
 • Hướng Dẫn Tìm Nhanh Các Ô, Hàng, Giá Trị Giống Nhau Trên Excel
 • Làm Thế Nào Để Vlookup Giá Trị Lớn Nhất Tiếp Theo Trong Excel?
 • 2.2.6. Hàm Tìm Kiếm Một Chuỗi Con
 • Cách Tìm Kiếm Và Thay Thế Dữ Liệu Trong Excel
 • Cách Tìm Giá Trị Thứ N Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Giá Trị Khác Biệt Và Duy Nhất Trong Excel: Cách Tìm Kiếm, Lọc, Lựa Chọn Và Đánh Dấu
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm Left Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Các Hàm Tìm Kiếm Có Điều Kiện Trong Excel
 • Hàm Dò Tìm Ký Tự Trong Excel Hướng Dẫn Tìm Kiếm Ký Tự Trong Excel
 • Tìm Kiếm Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Trên Excel 2003 2010 2013
 • Để sắp xếp thứ tự tăng dần hay nhỏ dần trên Excel, chúng ta có thể sử dụng công cụ Sort có sẵn. Tuy nhiên cách này chỉ áp dụng với tài liệu có nội dung ngắn, đơn giản mà thôi. Trong trường hợp người dùng phải làm việc với bảng số liệu cần so sánh phức tạp, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, hoặc dùng kết quả để tính toán vào công thức khác thì cần tới cách làm khác.

  1. Hướng dẫn tìm mức lương cao thứ N

  Bước 1:

  Để tìm người có mức lương cao thứ 2 trong bảng trên, trước tiên nhấn vào ô hiện kết quả là ô D9 trong bảng rồi nhấn vào Formulas.

  Tiếp đó nhấn vào mục Insert Function, hoặc ấn vào fx như hình bên dưới.

  Bước 2:

  Xuất hiện giao diện Insert Function để người dùng thiết lập các mục.

  • Or select a category: Chọn Statistical.
  • Select a function: Chọn LARGE.

  Cuối cùng nhấn Ok để đồng ý.

  • Array nhập vùng dữ liệu muốn xếp hạng. Ở ví dụ trên là D2:D7.
  • K để nhập thứ muốn tìm là số 2 với người có mức lương cao thứ 2.

  Trong bảng cũng sẽ xuất hiện kết quả xem trước để bạn được biết. Nhấn OK để nhập kết quả vào bảng dữ liệu.

  Lưu ý với bạn đọc:

  • K sẽ là thứ hạng muốn tìm trong danh sách, mặc định thứ hạng lớn nhất sẽ là 1, lớn thứ 2 sẽ là số 2,…
  • Công thức cho việc tìm kếm giá trị lớn thứ k này là =LARGE(Array,k), với Array là vùng dữ liệu muốn tìm giá trị và k là thứ hạng.

  2. Cách tính tổng lương 3 người cao nhất

  Chúng ta sẽ sử dụng hàm LARGE 3 lần trong công thức rồi cộng lại. Công thức sẽ là =LARGE(D2:D7,1)+LARGE(D2:D7,2)+LARGE(D2:D7,3) và nhấn Enter.

  Kết quả sẽ được tổng lương 3 người cao nhất như hình.

  3. Cách tìm lương thấp nhấp trong bảng

  Bước 1:

  Tại ô nhập kết quả cho lương người thấp nhấn cũng nhấn vào Formulas, chọn Insert Function rồi thực hiện các thiết lập sau đâu.

  • Or select a category: Chọn Statistical.
  • Select a function: Chọn SMALL.

  Nhấn Ok để thực hiện.

  • Array chọn vùng dữ liệu là D2:D7.
  • K nhập thứ hạng muốn tìm kiếm là thấp nhất với số 1.

  Ngay lập tức bạn cũng sẽ nhìn thấy kết quả với số tiền lương thấp nhất trong bảng. Nhấn OK để thực hiện.

  Như vậy bạn có thể dễ dàng tìm kiếm người có thứ hạng k trong bảng số liệu. Thực chất chúng ta sẽ sử dụng 2 hàm là hàm LARGE để tìm thứ hạng giá trị cao và hàm SMALL để tìm số liệu có thứ hạng thấp. Thứ tự số hạng sẽ dùng chung là 1, 2, 3,… trở đi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tìm Giá Trị Khớp Trong Excel
 • Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trên 2 Sheet Excel
 • Có Thể Bạn Chưa Biết Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel!
 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word Excel Đảm Bảo Thành Công
 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ, Fix Lỗi Phông Chữ Trong Word, Excel Bằng Unikey
 • 3 Cách Ẩn Giá Trị Zero Trong Bảng Tính Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiển Thị Hoặc Ẩn Các Giá Trị Bằng Không
 • Cách Tạo, Xóa Watermark Trong Word 2022
 • Bật Hoặc Tắt Macro Trong Các Tệp Office
 • Cách In Một Hoặc Nhiều Sheet Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Chức Năng Consolidate Trong Excel
 • Zero là dữ liệu hoàn toàn hợp lệ và không ảnh hưởng gì đến việc nhập số liệu, đây là những giá trị thường xuất hiện khi bạn lập công thức tính toán nhưng bỏ trống giá trị ở các ô thành phần.

  Vì nhiều lý do khác nhau mà không phải lúc nào bạn cũng muốn hiển thị chúng trong một bảng tính excel của mình Khi bạn gặp phải trường hợp này, sẽ có ít nhất 3 cách thực hiện để vô hiệu hóa các giá trị Zero không mong muốn:

  1. Cài đặt bảng tính:

  Đây là cách đơn giản nhất để ẩn tất cả các giá trị Zere trong bảng số liệu của bạn, đặc biệt là thiết lập này sẽ áp dụng cho toàn bộ bảng tính (Sheet).

  2. Định dạng kiểu số:

  Thiết lập này sẽ giúp bạn ẩn các giá trị Zero cụ thể trong một vùng số liệu nào đó chứ không phải là tất cả bảng tính bằng cách sử dụng một kiểu số đặc biệt (numeric) thay vì kiểu Number.

  Trước hết bạn hãy dùng chuột bôi đen vùng bất kỳ trong bảng tính cần ẩn Zero, nhấn chuột phải và chọn Format Cells, tại thẻ Number trong cửa sổ hiện ra bạn chọn mục Custom dưới khung Category. Trong ô Type, hãy nhập giá trị 0;-0;;@ và sau cùng nhấn OK để hoàn tất.

  3. Định dạng điều kiện:

  Ngoài cách sử dụng kiểu Numeric và cài đặt bảng tính đối với ô số liệu dạng công thức, trong trường hợp ngoại lệ khác bạn còn có thể sử dụng một định dạng điều kiện như sau:

  Dưới khung Select a Rule Type, nhấn vào dòng chữ Format Only Cells That Contain (Với Excel 2003/XP bỏ qua bước này). Tại ô xổ xuống thứ nhất, bạn chọn Cell Value, ô xổ xuống thứ 2 chọn Equal To, nhập giá trị 0 vào ô trống nằm kế tiếp. Tiếp theo, nhấn nút Format để chọn màu trắng cho phù hợp với màu nền của bảng tính. Sau cùng nhấn OK 2 lần để hoàn tất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xóa Số 0, Ẩn Số 0 Trên Excel
 • Delete All Custom Cell Styles Excel
 • Cách Xóa Style, Delete Styles, Xóa Formating Style Cứng Đầu Trong Excel
 • Cách Chèn Và Xóa Số Trang Trong Nhiều Trang Tính Của Excel
 • Hướng Dẫn Xóa Chữ Chìm, Chữ Page 1, Page 2 Trong Excel 2022, 2022, 201
 • Excel Lấy Giá Trị Duy Nhất Trong Một Cột

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel
 • Cách Cố Định Dòng/cột Trong Excel, Giữ Tiêu Đề Trong Excel
 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel Giúp Người Dùng Dễ Dàng Theo Dõi Và Xử Lý Dữ Liệu
 • Các Hàm Trong Bảng Tính Excel
 • Các Hàm Tài Chính (Financial Functions)
 • Trong mục List range chọn cột dữ liệu bạn muốn lấy ra

  Đánh dấu tích vào mục Copy to another location

  Đánh dấu tích vào Unique records only

  là vị trí ô bạn muốn lấy những bản ghi duy nhất ra , rồi bấm

  Tuy nhiên cách làm này không phải lúc nào cũng được như ý vì thế bạn có thể tạo một hàm để thực hiện việc này .

  Mở Excel , bấm tổ hợp phím Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

  Bạn sao chép nội dung bên dưới vào phần này

  Function listUnique(rng As Range) As Variant

  Dim row As Range

  Dim elements() As String

  Dim elementSize As Integer

  Dim newElement As Boolean

  Dim i As Integer

  Dim distance As Integer

  Dim result As String

  elementSize = 0

  newElement = True

  For Each row In chúng tôi

  newElement = True

  For i = 1 To elementSize Step 1

  If elements(i – 1) = row.Value Then

  newElement = False

  If newElement Then

  elementSize = elementSize + 1

  ReDim Preserve elements(elementSize – 1)

  elements(elementSize – 1) = row.Value

  distance = Range(Application.Caller.Address).row – chúng tôi

  If distance < elementSize Then

  result = elements(distance)

  listUnique = result

  listUnique = “”

  End Function

  Quay trở về Excel ,

  Muốn lọc , ví dụ cột A , bạn gõ công thức

  =listUnique($A$1:$A$100)

  Sau đó kéo công thức này cho tới hết cột dữ liệu , trong ví dụ là dòng thứ 100 , bạn sẽ được kết quả như ý .

  Nếu như ví dụ bạn không có nội dung gì ở hàng đầu tiên , hàng 1

  Bạn sẽ dùng công thức mảng

  =INDEX($A$2:$A$20, MATCH(0, COUNTIF($B$1:B1, $A$2:$A$20), 0)) ,

  rồi bấm tổ hợp phím Ctrl_Shift_Enter để tạo công thức mảng .

  Sau đó kéo từ hàng 2 tới hàng 20 để thực hiện nốt công việc .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Xlookup Trong Excel Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Hàm Unique Cho Các Phiên Bản Office Thấp Hơn
 • Hàm Unique Trong Excel Lọc Giá Trị Duy Nhất Trong Vùng
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Form Nhập Liệu Trong Google Sheet
 • Cách Group Và Ungroup Dữ Liệu Trong Pivot Table
 • Hàm Unique Trong Excel Lọc Giá Trị Duy Nhất Trong Vùng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Unique Cho Các Phiên Bản Office Thấp Hơn
 • Hàm Xlookup Trong Excel Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Excel Lấy Giá Trị Duy Nhất Trong Một Cột
 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel
 • Cách Cố Định Dòng/cột Trong Excel, Giữ Tiêu Đề Trong Excel
 • Hàm Unique trong Excel xuất hiện trong phiên bản Excel trong bộ Office 365 sẽ hỗ trợ bạn trong việc lọc ra các giá trị duy nhất trong 1 hàng hoặc 1 cột hoặc 1 vùng trên bảng tính của bạn. Giá trị cần lọc duy nhất có thể ở dạng text, dạng số, dạng ngày tháng, dạng thời gian, …

  Cách sử dụng hàm Unique trong Excel để lọc duy nhất

  Các tham số:

  • array: 1 vùng, cột hoặc hàng mà bạn cần lọc ra những giá trị duy nhất
  • : tham số không bắt buộc, giá trị mặc định là FALSE – lọc lấy ra đại diện mỗi giá trị 1 lần; TRUE – lọc lấy ra giá trị chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong array

  Các ví dụ và giải thích

  Ví dụ công thức tại ô E2 =UNIQUE(A1:I1,TRUE)

  Trong ví dụ này, vùng cần lọc duy nhất là A1:I1 – 1 mảng ngang, chúng ta muốn kết quả trả về theo hàng ngang, vậy nên tham số và với giá trị là TRUE, nghĩa là hàm Unique sẽ lọc ra những giá trị chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần trong vùng B5:B13, vì vậy “Đỏ” và “Vàng” không xuất hiện trong vùng kết quả.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo video sau đây để có thể hiểu rõ hơn về cách hoạt động của hàm Unique trong Excel

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tạo Form Nhập Liệu Trong Google Sheet
 • Cách Group Và Ungroup Dữ Liệu Trong Pivot Table
 • Hàm Right Trong Excel, Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Right Kèm Ví Dụ
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Rand (Random) Trong Excel
 • Cách Tìm Phần Nguyên Của Phép Chia Với Hàm Quotient Và Hàm Int
 • Cách Sử Dụng Giá Trị Nghịch Đảo Hàm Not Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Insert And Run Vba Macros In Excel
 • Run Code From A Module In Excel Vba
 • 【1️⃣】 Compatibility Mode Trong Microsoft Office Là Gì?
 • How To Change Alignment In Excel, Justify, Distribute And Fill Cells
 • How To Use The Excel Sumif Function
 • Cách sử dụng giá trị nghịch đảo hàm Not trong Excel – Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tác dụng của hàm not trong Excel cũng như cách sử dụng hàm not để tính toán giá trị. Như bạn đã biết Microsoft Excel là một ứng dụng cung cấp rất nhiều hàm phục vụ cho nhu cầu tính toán từ cơ bản đến nâng cao như các hàm lượng giác, các hàm tương thích, các hàm thống kê, các hàm toán học…

  Hàm “not” là một trong những hàm lượng giác được sử dụng trong tính toán rất nhiều! và bạn cũng đang muốn tìm hiểu và sử dụng hàm lượng giác này?

  Sử dụng hàm not trong Excel

  Đầu tiên ta sẽ tìm hiểu cú pháp hàm “not” trong Excel và cách sử dụng.

  Cú Pháp: NOT (logical)

  Trong Đó: Logical: bắt buộc, một giá trị hoặc một biểu thức cho giá trị là TRUE hoặc FALSE.

  Chức Năng: Đảo nghịch giá trị của đối số của nó, sử dụng khi bạn muốn một giá trị không bằng giá trị của nó, nếu đối số cho giá trị TRUE nó sẽ trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE, nó sẽ trả về TRUE.

  Một số ví dụ sử dụng hàm “Not”

  Ví dụ 1: Ta có bảng dữ liệu sau

  Ví dụ 2: Ta có bảng dữ liệu sau

  Hãy đợi chút: Hàm “AND” rất đơn giản nhưng lại được ứng dụng rất lớn trong tính toán, nếu bạn chưa hiểu kỹ về cách sử dụng hàm này thì có thể tham khảo cách sử dụng hàm and

  trong excel.

  Kết luận

  Xin chào các bạn mình có bán các dịch vụ tăng tương tác mạng xã hôi như: Facebook, Ticktok, instagram, Youtube… giá rẻ, đảm bảo chất lượng. Bạn sẽ được hoàn tiền nếu số lượng tăng không đúng yêu cầu, bạn có thể tham khảo tại chúng tôi !

  Bài viết có ích cho bạn?

  Average rating / 5. Vote count:

  Chia sẻ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Excel Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phần 1: Tất Cả Các Chức Năng Trong Thẻ Home
 • How To Add And Delete A Watermark In Excel
 • Excel Vba: Xóa Dòng Excel Dựa Trên Điều Kiện Đã Xác Định
 • Hướng Dẫn Cách Bỏ Số 0 Trong Excel Nhanh Chóng
 • Hướng Dẫn Cách Copy Giữ Nguyên Giá Trị Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Vlookup, Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao.
 • Cách Copy Dữ Liệu Từ Excel Sang Word Giữ Nguyên Định Dạng
 • Danh Sách Các Phím Tắt Hữu Dụng Nhất Trong Microsoft Excel
 • Hướng Dẫn 3 Cách Tạo Ghi Chú
 • 40 Code Macro Vba Excel Thông Dụng Và Dễ Hiểu Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Trong công việc hàng ngày, các bạn thường xuyên phải copy – sao chép từ file này sang file kia. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cách copy giữ nguyên giá trị trong Excel bằng phím tắt và thao tác thông thường. Bên cạnh đó, mình sẽ chia sẻ thêm một số bí quyết, thủ thuật trong Excel mà ai cũng nên biết.

  Cách copy giữ nguyên giá trị trong excel

  Như có chia sẻ trong bài viết các thủ thuật trong Excel, bạn có thể đọc lại bài viết này để hiểu thêm nhiều tính năng của paste special.

  Cách 1: Dùng phím tắt để sao chép giá trị nhưng vẫn giữ nguyên giá trị

  Áp dụng khi mảng dữ liệu cần sao chép có chứa công thức, link với các cột khác nhau trong 1 sheet.

  Bước 1: Copy giá trị mà bạn cần và lựa chọn 1 ô dữ liệu mà bạn muốn paste – dán

  Bước 2: Sử dụng tổ hợp phím tắt sau: Alt + E + S

  Lưu ý trước khi sử dụng phím tắt này thì Unikey bạn phải chỉnh về ngôn ngữ tiếng anh, thông qua phím tắt Ctrl + Shift

  Bước 3: Sau đó chọn alues hoặc nhấn phím V + OK. Giá trị bạn vừa mới copy sẽ được giữ nguyên giá trị

  Cách 2: Nếu bạn không quen sử dụng phím tắt, thì bạn vẫn có thể sử dụng tính năng paste special này như sau

  Bước 1: Giống như cách 1, bạn copy giá trị mà bạn cần và lựa chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn paste.

  Bước 2: thực hiện các bước giống hình phía dưới. Chọn thẻ Home, Paste, Paste Special

  Sau đó thực hiện giống bước 3 phía trên.

  Cách copy giữ nguyên công thức trong excel

  Tương tự như câu hỏi của nhiều bạn làm sao copy giá trị mà vẫn giữ nguyên công thức trong excel. Thực tế có rất nhiều cách để làm. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách sau. Trong đó bao gồm cả việc sử dụng tính năng paste special.

  Cách 1: Nếu bạn muốn copy công thức hàng loạt từ dòng phía trên xuống dưới thì bạn có thể dùng phím Ctrl + D như sau:

  Đầu tiên bôi hàng loạt các dòng mà bạn muốn copy công thức, sau đó ấn tổ hợp phím Ctrl + D. Đặc biệt của tổ hợp phím này đó chính là cho phép copy công thức trong excel bỏ qua các cột và dòng ẩn. Những dòng không được filter sẽ không bị sao chép bởi công thức này.

  Cách 2: Dùng tính năng paste special như mình chia sẻ ở mục 1 phía trên. Tuy nhiên, tại bước 3 thay vì ấn phím V – Value, thì bạn chọn phím F – Formulas để copy công thức tại vùng dữ liệu muốn được dán.

  Cách 3: Để copy công thức sang phía bên phải, thay vì copy công thức hàng loạt xuống dưới tương tự như cách 1. Thì bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + R

  Cách copy giữ nguyên định dạng trong Excel

  Để sao chép dữ liệu mà vẫn giữ định dạng của vùng dữ liệu được sao chép bạn thực hiện các bước 1,2 giống như mục 1 mình có chia sẻ đầu tiên. Tại bước cuối, thay vì ấn phím V – Values, bạn ấn phím T – Formats mục đích để copy giữ nguyên định dạng của vùng muốn được sao chép

  Nếu bạn muốn copy công thức và giữ nguyên định dạng thì ấn phím R – Formats and number formats.

  Học Excel nâng cao ở đâu?

  Hiện tại Uniace là đơn vị tiên phong trong việc đào tạo trực tuyến giúp các bạn nâng cao trình độ trong Excel. Chúng tôi bao gồm một cộng đồng các bạn trẻ có đam mê trong phân tích dữ liệu, đồng thời có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh lực Business Intelligence cho các công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam.

  Để học Excel nâng cao hơn, sử dụng được các phím tắt nâng cao, hay các tính năng nâng cao của Excel bạn vui lòng nhắn tin trực tiếp để chúng tôi tư vấn nhiều hơn về lộ trình học cho các bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Phục Hồi File Excel Chưa Lưu (Save) Trên Excel 2010, 2013, 2022.
 • Phân Tích Dữ Liệu Nhanh Và Chính Xác Với Pivottable
 • Cách Tách Họ Tên Trong Excel Dễ Dàng Và Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Cộng Trừ Nhân Chia Trong Excel
 • Cách Ứng Dụng Hàm Int Và Mod Cho Lễ Tân Và Các Công Việc Khác
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100