Cách Dùng Hàm Dsum Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Sử Dụng Hàm Thống Kê Nâng Cao Sumif,dsum,countif,dcount, Dmax, Dmin Trong Excel
 • Hàm Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel
 • Hướng Dẫn 6 Cách Tìm Và Loại Bỏ Các Giá Trị Trùng Lặp Trong Excel
 • Cách Lọc Ra Một Danh Sách Các Giá Trị Duy Nhất Và Khác Biệt Trong Excel
 • Cách Truy Cập Dữ Liệu Trong Bảng Tính Excel Từ Vba
 • Cách dùng hàm DSUM trong Excel

  • Cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel
  • Hướng dẫn tạo biểu đồ tương tác trong Excel với hàm INDEX
  • Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

  Hướng dẫn tính tổng có điều kiện bằng DSUM

  Hàm DSUM là hàm cộng các số trong một trường, cột trong danh sách dữ liệu thỏa mãn với các điều kiện xác định.

  Cú pháp hàm là DSUM =DSUM(database; field; criteria).

  Trong đó:

  • Database là đối số bắt buộc, là cơ sở dữ liệu được tạo từ 1 phạm vi ô. Danh sách dữ liệu này sẽ chứa các dữ liệu là các trường, gồm trường để kiểm tra điều kiện và trường để tính tổng. Danh sách chứa hàng đầu tiên là tiêu đề cột.
  • Field là đối số bắt buộc chỉ rõ tên cột dùng để tỉnh tổng các số liệu. Có thể nhập tên tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép, hoặc dùng 1 số thể hiện vị trí cột trong danh sách không dùng dấu ngoặc kép, hay tham chiếu tới tiêu đề cột muốn tính tổng.
  • Criteria là đối số bắt buộc, phạm vi ô chứa điều kiện muốn hàm DSUM kiểm tra.

  Lưu ý người dùng

  • Có thể dùng phạm vi bết kỳ cho criteria nếu phạm vi đó chứa ít nhất 1 nhãn cột và ít nhất 1 ô bên dưới tiêu đề cột đó mà sẽ xác định điều kiện cho cột đó.
  • Không đặt phạm vụ điều kiện ở phía dưới danh sách vì sẽ không có vị trí thêm các thông tin khác vào danh sách.

  1. Tính tổng số tiền đã bán của sản phẩm iPhone Bước 1:

  Trước hết chúng ta tạo phạm vị điều kiện cho hàm DSUM để tính tổng số tiền đã bán của dòng iPhone. Điều kiện cho hàm DSUM là iPhone*.

  Bước 2:

  Tiếp đến người dùng nhập công thức hàm DSUM là =DSUM(A6:E13;”Thành Tiền”;C2:C3).

  Trong đó:

  • A6:E13 là phạm vi cơ sở dữ liệu chứa cột cần tính tổng và cột chứa điều kiện cần kiểm tra.
  • “Thành Tiền” là tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.
  • C2:C3 là phạm vị điều kiện chưa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.

  Nhấn Enter và chúng ta sẽ được kết quả chính xác như hình.

  Hoặc người dùng có thể thay giá trị trong Field thành tham chiếu tới cột Thành tiền. Công thức nhập là =DSUM(A6:E13;E6;C2:C3). Kết quả cũng thương tự như khi bạn nhập cột Thành tiền vào công thức.

  Bước 2:

  Chúng ta nhập công thức hàm là =DSUM(A6:E13;E6;C2:C3) và nhấn Enter.

  Kết quả tổng số tiền sẽ như trong hình.

  Nhìn chung cách sử dụng hàm DSUM trên Excel vô cùng đơn giản. Bạn có thể sử dụng hàm để tính tổng các giá trị theo cột với điều kiện đơn giản. Với những điều kiện phức tạp hơn chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIF.

  • Hướng dẫn sử dụng hàm Index trong Excel
  • 3 cách tính tổng trong Excel
  • Cách in bảng tính Excel trong một trang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mã Hóa Dữ Liệu Tự Động: Cách Thay Thế Tất Cả Chữ Số Bằng Dấu X
 • Cách Thêm Dấu Cộng Trước Một Số Trong Excel
 • Cách Thêm Ký Tự Vào Dãy Số, Chuỗi Trong Excel
 • Chèn Hộp Kiểm/ Checkbox Vào Excel
 • Cách Chèn Dấu Tick Vào Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 2007
 • Hàm Dsum Là Gì? Cách Áp Dụng Hàm Dsum Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Hàm Tài Chính Thông Dụng Trong Excel Cẩm Nang Nghề Nghiệp
 • Hướng Dẫn Loại Bỏ Dấu Nháy (‘) Đứng Đằng Trước Từ Số Trong Excel
 • Cách Tính Lương Theo Doanh Thu Dựa Trên Bảng Lương Excel
 • Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Lỗi Công Thức Trong Excel
 • Cách Kích Hoạt Và Vô Hiệu Hóa Macro Trong Excel
 • Hàm DSUM là gì?

  Hàm DSUM là một trong những hàm thông dụng trong Excel với chức năng tính tổng của một trường, một cột để đáp ứng những điều kiện chính xác được đưa ra trong bảng dữ liệu Excel.

  Cấu trúc của hàm DSUM: =DSUM(database; field; criteria)

  • Database: Sẽ chứa các dữ liệu đơn giản, dựa vào đó chúng ta sẽ tính tổng cho từng yêu cầu đưa ra. Database phải có tiêu đề cột trùng với các Fields trong các dãy ô Criteria. Được tạo ra từ một phạm vi ô.
  • Field: Là đối số chỉ rõ tên cột dùng để tính tổng các số liệu. Tên tiêu đề có thể nhập trong dấu ngoặc kép như “Chất lượng”,”Hàng hóa” hoặc dùng 1 số thể hiện vị trí cột trong danh sách không dùng dấu ngoặc kép, hay tham chiếu tới tiêu đề cột muốn tính tổng.
  • Criteria: Chính là nơi chứa ô điều kiện muốn hàm DSUM kiểm tra. Phải đặt điều kiện mà trong vùng điều kiện có chứa ít nhất một ô bên dưới nhãn cột đó, mà trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó.

  Lưu ý: Tất cả các đối số trên điều là các đối số bắt buộc phải khai trong hàm DSUM.

  Cách áp dụng cho hàm DSUM đơn giản mà hiệu quả

  Trường hợp 1: Tính tổng số tiền đã bán đi của sản phẩm Nồi áp suất.

  Bước 1: Tạo phạm vi điều kiện cho hàm DSUM là điều trước tiên, để tính tổng số tiền đã bán của các sản phẩm Nồi áp suất. Điều kiện cho hàm DSUM là Nồi áp suất*.

  • A7:E13 là phạm vi cơ sở dữ liệu chứa cột cần tính tổng và cột chứa điều kiện cần kiểm tra.
  • “Thành Tiền” là tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.
  • C3:C4 là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.

  Ngoài ra, thì còn có thể áp dụng công thức =DSUM(A7:E13;E7;C3:C4) cũng cho kết quả như hệt công thức trên.

  Trường hợp 2: Tính tổng số tiền sản phẩm đã bán có số lượng lớn hơn hoặc bằng 5

  Các bạn lúc áp dụng công thức nhớ lưu ý phải thật chuẩn các dấu “, :, ; để không xảy ra các lỗi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Sumif Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Sumifs
 • Cách Sử Dụng Consolidate Trong Excel Để Gộp Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Cách Thiết Lập Tự Động Lưu Cho File Word Và Excel Cach
 • Name Box Là Gì? Những Điều Thú Vị Về Name Box
 • Công Thức Hàm Số Mũ, Bình Phương Trong Excel
 • Hàm Dsum Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm Dsum Và Ví Dụ Minh Họa

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Dsum Để Tính Tổng Với Điều Kiện Phức Tạp Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dsum Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Những Lưu Ý Khi Gõ Công Thức Để Tránh Nhập Bị Lỗi Trong Excel
 • Nhớ 11 Phím Tắt Này Bạn Sẽ Trở Thành Cao Thủ Excel
 • Hướng Dẫn 3 Cách Tính Tiền Thưởng Doanh Thu Trên Bảng Lương Excel
 • Mô tả hàm DSUM

  Hàm DSUM là hàm cộng các số trong một trường (cột) trong danh sách dữ liệu thỏa mãn với các điều kiện mà bạn xác định.

  Cú pháp hàm DSUM

  =DSUM(database; field; criteria)

  Trong đó:

  • Database là đối số bắt buộc, đây chính là danh sách (cơ sở dữ liệu) được tạo thành từ một phạm vi ô. Danh sách dữ liệu này là danh sách chứa các dữ liệu là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường, có chứa trường để kiểm tra điều kiện và trường để tính tổng. Danh sách chứa hàng đầu tiên là tiêu đề cột.
  • Field là đối số bắt buộc, đối số này chỉ rõ tên cột dùng để tính tổng các số liệu. Các bạn có thể nhập tên tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hoặc là một số thể hiện vị trí cột trong danh sách không trong dấu ngoặc kép (ví dụ số 1 là cột đầu tiên, số 2 là cột thứ 2… trong database) hay một tham chiếu đến tiêu đề cột mà các bạn muốn tính tổng.
  • Criteria là đối số bắt buộc, đây là phạm vi ô có chứa điều kiện mà các bạn muốn hàm DSUM kiểm tra.

  Lưu ý về phạm vi điều kiện criteria

  • Các bạn có thể dùng phạm vi bất kỳ nào cho đối số criteria nếu phạm vi đó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới tiêu đề cột đó mà nó sẽ xác định điều kiện cho cột đó.
  • Không nên đặt phạm vi điều kiện ở phía dưới danh sách, vì sẽ không có vị trí thêm các thông tin khác vào danh sách.

  Ví dụ hàm DSUM

  Giả sử các bạn có bảng dữ liệu sau:

  Đầu tiên các bạn có thể tạo một phạm vi điều kiện cho hàm DSUM, vì các bạn cần tính các sản phẩm iPhone mà có rất nhiều dòng iPhone nên điều kiện các bạn nhập thêm ký tự đại diện là dấu * sau iPhone.

  =DSUM(A9:E18;”Thành Tiền”;C4:C5)

  Trong đó:

  • “Thành Tiền” là tiêu đề cột mà các bạn sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.
  • C4:C5 là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và một giá trị điều kiện.

  =DSUM(A9:E18;E9;C4:C5)

  Trong đó:

  • A9:E18 là phạm vi cơ sở dữ liệu mà các bạn sẽ làm việc.
  • E9 là tham chiếu đến tiêu đề cột cần tính tổng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Mẫu Hàm Countif Và Countifs Trong Excel (Có Lời Giải)
 • Hàm Sumifs, Cách Dùng Hàm Tính Tổng Nhiều Điều Kiện Trong Excel
 • Hàm Đếm Trong Excel Để Làm Gì? Các Hàm Đếm Chính Xác Của Excel
 • Hàm Đếm Có Điều Kiện Trong Excel: Cách Dùng Chính Xác
 • Hàm Countif Google Sheet Là Gì? Cách Sử Dụng Chính Xác
 • Các Hàm Database Trong Excel (Dsum, Dcount, Daverage)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Các Hàm Database: Dsum, Dcount, Daverage, Dmin, Dmax Trong Excel
 • Tìm Giá Trị Lớn Nhất Dùng Thế Nào?
 • Tìm Giá Trị Lớn Nhất – Nhỏ Nhất Bằng Hàm Max – Min Trong Microsoft Excel
 • Nhóm Hàm Thống Kê Trong Excel Giới Thiệu Nhóm Hàm Thống Kê Trong Excel
 • Cách Tổng Hợp Từ Nhiều Sheet Vào Một Sheet Trong Excel
 • Trong Excel, bên cạnh những hàm cơ bản như SUM, COUNT, AVERAGE, còn tồn tại các hàm này ở phiên bản nâng cao hơn, giúp ích cho bạn trong nhiều trường hợp hơn, đó là các hàm DSUM, DCOUNT, DAVERAGE.

  Các hàm cơ sở dữ liệu trong Excel trong bài viết này đều có chung 1 cấu trúc cho các tham số:

  + Tham số đầu tiên: vùng chứa dữ liệu

  + Tham số thứ 2: cột thực hiện phép tính toán cộng, trung bình, và phép đếm

  + Tham số thứ 3: vùng điều kiện cho việc tính toán

  + Vùng điều kiện có thể là đại diện cho điều kiện trong 1 cột (G1:G2) với điều kiện là các dòng có cột Amount lớn hơn 2000

  + Vùng điều kiện có thể kết hợp điều kiện nhiều cột trong cột database (G8:H9)

  + Vùng điều kiện có thể kết hợp nhiều điều kiện AND hoặc OR (G13:H15)

  Trong Excel, một nhóm hàm có chức năng tương tự như những hàm cơ sở dữ liệu này là SUMIFS, SUMPRODUCT và các bạn có thể theo dõi ở những bài viết sau đây:

  SUMIFS

  Đánh giá bài viết này

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xóa Tất Cả Text Box Trong Word Bằng Vba
 • How To Remove Line Shapes In Excel?
 • How To Edit Conditional Formatting In Excel
 • How To Quickly Remove Conditional Formatting In Excel?
 • √ Khóa Và Mở Khóa (Protect/unprotect) Vùng Dữ Liệu Trong Bảng Tính Excel
 • Difference Between Sum, Sumif, Sumifs, Dsum

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Loại Bỏ Các Hàng Trùng Lặp Trong Excel
 • How To Enable The Developer Tab In Excel For Windows
 • Where Is The Design Mode In Excel 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Hàm Dcounta Trong Excel
 • Một Số Phím Tắt Trong Excel 2003, 2007
 • Whenever you type =SUM in a cell in Excel, you get a lot of functions starting with Sum…

  In this blog post, we will be focussing on 4 of them – SUM, SUMIF, SUMIFS, DSUM.

  Each of these functions has its own capability for Summing up numbers. Let’s go one by one.

  We will be using a sample data set of Umbrella sales (1000 rows of data), to understand each of these functions in detail. Thus the data range is, A1 : J1001.

  SUM

  Sum function will get you a sum from multiple inpidual cells, a single range, or even multiple ranges in 1 shot.

  Sum of all Quantity (I column)

  The formula will be =SUM(I2:I1001)

  Sum of all Totals (J column)

  The formula will be =SUM(J2:J1001)

  Sumif function gets you a sum based on 1 condition (only).

  Sum of all Quantities of only Blue umbrellas

  The formula will be =SUMIF(G2:G1001,”blue”,I2:I1001)

  =SUMIF (Range, Criteria, Sum_Range)

  • Criteria – Blue (the actual condition).
   • The criteria is not case sensitive. The “blue” can be written in upper case or small caps, doesn’t matter.
   • Since the criteria is text, it needs the ” “. If the criteria was a number, it wouldn’t require the ” “. Date will require ” “.
  • Range – The column where Blue, the criteria, resides. Thus Color (G) column in this case.
  • Sum_Range – Sum of what? Quantity, Total? since we need the Sum of Quantities, we choose Qty (I) column.
  • The order can’t be messed up – First the Range, then Criteria, then the Sum_Range

  SUMIFS

  Sumifs (notice the ‘s’) gets you a sum based on multiple conditions. But it also works with a single condition as well!

  Sum of all Quantities of Blue, Small size Umbrellas

  The formula will be =SUMIFS(I2:I1001,G2:G1001,”blue”,F2:F1001,”small”)

  =SUMIFS (Sum_Range, Range 1, Criteria 1, Range 2, Criteria 2, …, Range n, Criteria n)

  • Observe carefully that in the case of SUMIFS, the Sum_Range comes first!
  • Following after, Range & Criteria of each condition, similar to SUMIF
  • Note that all conditions in SUMIFS will always get ANDed and never ORed
  • Thus, no 2 conditions should fall in the same column. If they do, your formula will be a little different, explained below in the next example.
  • The order can’t be messed up – Sum_Range first!
  • As stated above too, SUMIFS is capable of handling a single condition too. I thus never use SUMIF, i only use SUMIFS.
  • Observe that in this case, both the conditions are falling into the same Color column.
  • Thus, both conditions need to be ORed.
  • This can easily be done by using

  DSUM

  Now, what if you needed to have a summation of quantities of Blue, Black, Yellow and Pink colors!

  What is there are 40 different colors of umbrellas that you are selling, and you want a total of 20 of those colors!

  Instead of writing =SUMIF + SUMIF + SUMIF + SUMIF + ….. 20 times, simply use DSUM !!!

  =DUM let’s you create your condition outside the formula, making it very dynamic in nature, and easy to create.

  Sum of quantities of Blue + Yellow + Black umbrellas Creating the Condition (Criteria) outside

  Write the column Header first (exactly same as in the data), in this case ‘Color’.

  Below that, write each of the colors, one below the other.

  When you write the criteria’s one below the other, it means OR-ing.

  The formula will be =DSUM(A1:J1001,I1,M21:M24)

  =DSUM ( Database, Field, Criteria )

  • Database – Select the entire data set
  • Field – Select only the header of the column, of whose SUM you want, in this case the Quantity column, hence I1.
  • Criteria – Select the grid that have you created outside.

  The formula will be =DSUM(A1:J1001,I1,M21:M24)

  CountIF and SumIF functions in Excel for awesome calculations How to use AND in IF formula in Excel

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Loại Bỏ Dấu Phẩy Trong Excel (Với Văn Bản Và Số)
 • Cách Định Dạng Số Và Phần Thập Phân Bằng Dấu Chấm Trong Excel
 • Cách Gộp Ô Trong Excel Cực Đơn Giản & Không Mất Dữ Liệu
 • Merge And Center In Microsoft Excel
 • Cách Dùng Các Hàm Database: Dsum, Dcount, Daverage, Dmin, Dmax Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Giá Trị Lớn Nhất Dùng Thế Nào?
 • Tìm Giá Trị Lớn Nhất – Nhỏ Nhất Bằng Hàm Max – Min Trong Microsoft Excel
 • Nhóm Hàm Thống Kê Trong Excel Giới Thiệu Nhóm Hàm Thống Kê Trong Excel
 • Cách Tổng Hợp Từ Nhiều Sheet Vào Một Sheet Trong Excel
 • 20.hàm Xử Lý Date() Và Time() Trong Vba – Blog Chia Sẽ Kiến Thức Học Excel
 • Hướng dẫn sử dụng hay cách dùng các hàm Database: DSum, DCount, DAverage, DMin, DMax trong Excel. Đây là các hàm thống kê trong cơ sở dữ liệu và thống kê có điều kiện. Nội dung bài học như sau:

  – Các hàm database trong excel

  – Các hàm thống kê tổng hợp Dsum, Dmax, Dmin, Dcount

  – Hàm DSUM, DCOUNT, DAVERAGE, DMIN, DMAX

  – Nhóm hàm Database

  – Hàm Cơ sở dữ liệu trong excel

  Link tải file Excel thực hành: http://bit.ly/hamDatabase

  Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel

  Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

  ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:

  1. 25 thủ thuật Excel hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw

  2. Các hàm Excel quan trọng nhất: https://youtu.be/f0s05bTM9Eo

  3. Làm chủ Excel qua 12 thao tác đơn giản: https://youtu.be/w58e2mlCdv8

  4. Top 25 thủ thuật nâng cao: https://youtu.be/ehYRlWmTvCg

  5. Bí mật hàm Vlookup trong Excel: https://youtu.be/3FEYTVcTfGY

  6. Pivot Table trong Excel: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0

  7. Lập Trình VBA trong Excel từ cơ bản đến nâng cao: http://bit.ly/VBAtrongExcel

  8. Ứng dụng VBA Excel: http://bit.ly/UngDungVBA

  9. Tạo báo cáo động trong Excel (Dashboard): https://youtu.be/yjT3-osvH4w

  10. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg

  11. Toàn bộ các hàm Excel thông dụng trong công việc: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU

  12. 10 hàm Excel thông dụng nhất trong kế toán: https://youtu.be/QFCwgWGxg8Y

  13. Excel cho Kế toán cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/SPQetkB3p_E

  14. Hướng dẫn giải 101 bài thực hành Excel: http://bit.ly/101baiThucHanh

  15. Excel nâng cao với công thức mảng: https://youtu.be/LCcTnYknAgs

  16. Excel cơ bản cấp tốc cho người mới bắt đầu: https://youtu.be/k81nf5TM8rc

  17. Hàm Excel thông dụng: IF, SumIF, CountIF, SumIFs, CountIFs: https://youtu.be/7fDdrJVeVFM

  18. Định dạng có điều kiện – Conditional Formatting: https://youtu.be/OAXQcmHJGec

  19. Các phím tắt thông dụng trong Excel bạn cần biết: https://youtu.be/fU24GY3OSTU

  20. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục: https://youtu.be/nxIoELau_so

  21. Học VBA trong Excel qua 101 chương trình mẫu: http://bit.ly/101VBA

  22. Custom Formatting – Định dạng số trong Excel: https://youtu.be/RDKkkS4Ubrk

  23. Hướng dẫn vẽ biều đồ đơn giản và nhanh chóng: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko

  #Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Hàm Database Trong Excel (Dsum, Dcount, Daverage)
 • Hướng Dẫn Xóa Tất Cả Text Box Trong Word Bằng Vba
 • How To Remove Line Shapes In Excel?
 • How To Edit Conditional Formatting In Excel
 • How To Quickly Remove Conditional Formatting In Excel?
 • Cách Sử Dụng Hàm Dsum Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Lưu Ý Khi Gõ Công Thức Để Tránh Nhập Bị Lỗi Trong Excel
 • Nhớ 11 Phím Tắt Này Bạn Sẽ Trở Thành Cao Thủ Excel
 • Hướng Dẫn 3 Cách Tính Tiền Thưởng Doanh Thu Trên Bảng Lương Excel
 • Tính Tổng Giá Trị Dựa Trên Nhiều Điều Kiện
 • Cách Kết Hợp Hàm Sumif Và Hàm Vlookup Trên Excel
 • Hàm DSUM là hàm tính tổng của một trường hoặc 1 cột để thỏa mãn điều kiện đưa ra. Công thức và cách sử dụng hàm DSUM cũng đơn giản và nhanh hơn so với hàm SUMIF. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm DSUM trong Excel.

  1. Cấu trúc hàm DSUM

  Cú pháp hàm: =DSUM(database;field;criteria)

  • Database là cơ sở dữ liệu được tạo từ 1 phạm vi ô. Danh sách dữ liệu này sẽ chứa các dữ liệu là các trường, gồm trường để kiểm tra điều kiện và trường để tính tổng. Danh sách chứa hàng đầu tiên là tiêu đề cột.
  • Field chỉ rõ tên cột dùng để tính tổng các số liệu. Có thể nhập tên tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hoặc là một số thể hiện vị trí cột trong danh sách không trong dấu ngoặc kép (ví dụ số 1 là cột đầu tiên, số 2 là cột thứ 2… trong database) hoặc tham chiếu đến tiêu đề cột mà các bạn muốn tính tổng.
  • Criteria là phạm vi ô có chứa điều kiện mà các bạn muốn hàm DSUM kiểm tra.

  Lưu ý về phạm vi ô chứa điều kiện Criteria

  • Các bạn có thể dùng phạm vi bất kỳ nào cho đối số Criteria nếu phạm vi đó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới tiêu đề cột đó mà nó sẽ xác định điều kiện cho cột đó.
  • Không nên đặt phạm vi điều kiện ở phía dưới danh sách, vì sẽ không có vị trí thêm các thông tin khác vào danh sách.

  2. Cách sử dụng hàm DSUM

  Ví dụ ta có bảng dữ liệu như sau

  a. Tính tổng doanh thu của mặt hàng bia trong năm 2022

  Đầu tiên ta có thể tạo một phạm vi điều kiện cho hàm DSUM. Vì cần tính mặt hàng bia mà có rất nhiều loại bia nên điều kiện ta sẽ nhập thêm ký tự đại diện là dấu * sau Bia.

  Tiếp theo các bạn nhập công thức hàm DSUM như sau:

  • C1 là tiêu đề cột mà ta sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.
  • G4:G5 là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và một giá trị điều kiện.

  =DSUM(A1:E10;C1;G4:G5)

  Hoặc ta cũng có thể thay giá trị trong Field thành tên của ô tiêu đề của cột mà ta sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng như sau:

  Ta thu được kết quả vẫn như trên

  =DSUM(A1:E10;”Doanh thu 2022″;G4:G5)

  b. Tính doanh thu năm 2022 của những mặt hàng có doanh thu năm 2022 lớn hơn 500.000.000.

  Ta nhập công thức hàm DSUM:

  • A1:E10 là phạm vi cơ sở dữ liệu mà các bạn sẽ làm việc.
  • D1 là tham chiếu đến tiêu đề cột cần tính tổng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Dsum Để Tính Tổng Với Điều Kiện Phức Tạp Trong Excel
 • Hàm Dsum Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm Dsum Và Ví Dụ Minh Họa
 • Bài Tập Mẫu Hàm Countif Và Countifs Trong Excel (Có Lời Giải)
 • Hàm Sumifs, Cách Dùng Hàm Tính Tổng Nhiều Điều Kiện Trong Excel
 • Hàm Đếm Trong Excel Để Làm Gì? Các Hàm Đếm Chính Xác Của Excel
 • Cách Dùng Hàm Dsum Để Tính Tổng Với Điều Kiện Phức Tạp Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Dsum Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Những Lưu Ý Khi Gõ Công Thức Để Tránh Nhập Bị Lỗi Trong Excel
 • Nhớ 11 Phím Tắt Này Bạn Sẽ Trở Thành Cao Thủ Excel
 • Hướng Dẫn 3 Cách Tính Tiền Thưởng Doanh Thu Trên Bảng Lương Excel
 • Tính Tổng Giá Trị Dựa Trên Nhiều Điều Kiện
 • Hướng dẫn tính tổng có điều kiện bằng DSUM

  Hàm DSUM là hàm cộng các số trong một trường, cột trong danh sách dữ liệu thỏa mãn với các điều kiện xác định. Cú pháp hàm là DSUM =DSUM(database; field; criteria).

  Trong đó:

  • Database là đối số bắt buộc, là cơ sở dữ liệu được tạo từ 1 phạm vi ô. Danh sách dữ liệu này sẽ chứa các dữ liệu là các trường, gồm trường để kiểm tra điều kiện và trường để tính tổng. Danh sách chứa hàng đầu tiên là tiêu đề cột.
  • Field là đối số bắt buộc chỉ rõ tên cột dùng để tỉnh tổng các số liệu. Có thể nhập tên tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép, hoặc dùng 1 số thể hiện vị trí cột trong danh sách không dùng dấu ngoặc kép, hay tham chiếu tới tiêu đề cột muốn tính tổng.
  • Criteria là đối số bắt buộc, phạm vi ô chứa điều kiện muốn hàm DSUM kiểm tra.

  Lưu ý người dùng

  • Có thể dùng phạm vi bất kỳ cho criteria nếu phạm vi đó chứa ít nhất 1 nhãn cột và ít nhất 1 ô bên dưới tiêu đề cột mà sẽ xác định điều kiện cho cột đó.
  • Không đặt phạm vi điều kiện ở phía dưới danh sách vì sẽ không có vị trí thêm các thông tin khác vào danh sách.

  1. Tính tổng số tiền đã bán của sản phẩm iPhone Bước 1:

  Trước hết chúng ta tạo phạm vi điều kiện cho hàm DSUM để tính tổng số tiền đã bán của các sản phẩm iPhone. Điều kiện cho hàm DSUM là iPhone*.

  Bước 2:

  Tiếp đến người dùng nhập công thức hàm DSUM là =DSUM(A6:E13;”Thành Tiền”;C2:C3).

  Trong đó:

  • A6:E13 là phạm vi cơ sở dữ liệu chứa cột cần tính tổng và cột chứa điều kiện cần kiểm tra.
  • “Thành Tiền” là tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.
  • C2:C3 là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.

  Nhấn Enter và chúng ta sẽ được kết quả chính xác như hình.

  Hoặc người dùng có thể thay giá trị trong Field thành tham chiếu tới cột Thành tiền. Công thức nhập là =DSUM(A6:E13;E6;C2:C3). Kết quả cũng tương tự như khi bạn nhập cột Thành tiền vào công thức.

  Bước 2:

  Chúng ta nhập công thức hàm là =DSUM(A6:E13;E6;C2:C3) và nhấn Enter.

  Kết quả tổng số tiền sẽ như trong hình.

  Nhìn chung cách sử dụng hàm DSUM trên Excel vô cùng đơn giản. Bạn có thể sử dụng hàm để tính tổng các giá trị theo cột với điều kiện đơn giản. Với những điều kiện phức tạp hơn chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIF.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Dsum Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm Dsum Và Ví Dụ Minh Họa
 • Bài Tập Mẫu Hàm Countif Và Countifs Trong Excel (Có Lời Giải)
 • Hàm Sumifs, Cách Dùng Hàm Tính Tổng Nhiều Điều Kiện Trong Excel
 • Hàm Đếm Trong Excel Để Làm Gì? Các Hàm Đếm Chính Xác Của Excel
 • Hàm Đếm Có Điều Kiện Trong Excel: Cách Dùng Chính Xác
 • Sử Dụng Hàm Thống Kê Nâng Cao Sumif,dsum,countif,dcount, Dmax, Dmin Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel
 • Hướng Dẫn 6 Cách Tìm Và Loại Bỏ Các Giá Trị Trùng Lặp Trong Excel
 • Cách Lọc Ra Một Danh Sách Các Giá Trị Duy Nhất Và Khác Biệt Trong Excel
 • Cách Truy Cập Dữ Liệu Trong Bảng Tính Excel Từ Vba
 • Hướng Dẫn Cách Tự Học Vba Hiệu Quả Với Chức Năng Record Macro
 • Hướng dẫn sử dụng hàm toán học và thống kê nâng cao: Tính tổng có một điều kiện dùng hàm Sumif, tính tổng nhiều điều kiện dùng hàm Dsum, hàm Countif dùng để đếm có một điều kiện, hàm Dcount đếm có nhiều điều kiện, hàm DMax, DMin tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có điều kiện trong Excel.

  DSUM – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel

  Mô tả: Hàm thực hiện tính tổng các giá trị trong 1 trường hay 1 cột của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel.

  Cú pháp: DSUM(database, field, criteria).

  database: Là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng là thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột.

  field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, có thể nhập tên cột, vị trí cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu.

  criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột.

  – Có thể dùng bất kì phạm vi nào cho đối số criteria sao cho nó có chứa tiêu để cột và ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột.

  – Để đảm bảo thao tác trên toàn dữ liệu hãy nhập 1 dòng trống bên dưới tiêu đề cột trong phạm vi điều kiện.

  – Không nên để phạm vi điều kiện chồng lấp lên danh sách.

  1, Tính tổng tiền của hãng điện thoại Sam Sung đã bán được:

  Đặt điều kiện trường Tên có giá trị bằng ” Sam Sung “.

  Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =DSUM(B9:G15,G9,E5:E6).

  Mô tả công thức: Hàm thực hiện thao tác trong vùng dữ liệu B9:G15, tính tổng các giá trị trong cột G9 sao cho các giá trị trong cột G9 tương ứng với điều kiện có tên điện thoại là Sam Sung tương ứng vùng điều kiện E5:E6.

  2, Tính tổng tiền bán được của những điện thoại có đơn giá lớn hơn 2,000,000.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Dsum Trong Excel
 • Mã Hóa Dữ Liệu Tự Động: Cách Thay Thế Tất Cả Chữ Số Bằng Dấu X
 • Cách Thêm Dấu Cộng Trước Một Số Trong Excel
 • Cách Thêm Ký Tự Vào Dãy Số, Chuỗi Trong Excel
 • Chèn Hộp Kiểm/ Checkbox Vào Excel
 • Hàm Dsum Trong Excel, Hàm Tính Tổng Có Điều Kiện, Ví Dụ Và Cách Dùng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Db Và Ddb Trong Excel.
 • Các Hàm, Công Thức Và Những Hằng Số Mảng Trong Excel, Ví Dụ Và Hướng Dẫn Sử Dụng
 • Cách Tạo Dashboard Trong Excel
 • Làm Việc Với Cơ Sở Dữ Liệu Trong Excel
 • Định Dạng Dữ Liệu Toàn Tập Trong Excel
 • Excel là một ứng dụng cung cấp nhiều hàm dùng cho việc tính toán trở nên nhanh hơn trong đó hàm Dsum là một hàm tính toán thông dụng trong Excel mà nhiều người dùng, được chúng ta biết đến như một hàm tính tổng rất nhanh mà công thức cũng rất đơn giản.

  Dù là người mới sử dụng hay là người đã có kinh nghiệm với trang tính Excel cần phải biết đến hàm Dsum là một hàm tính tổng rất nhanh và công thức cũng rất đơn giản, dễ áp dụng. Cũng giống như các hàm tính tổng khác nhưng hàm Dsum sẽ tính tổng với một điều kiện cho trước trong một trường hay một cột của một cơ sở dữ liệu. Mời các bạn độc giả cùng với chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết về cách dùng hàm Dsum trong Excel.

  CÁCH DÙNG HÀM DSUM TRONG EXCEL

  Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của hàm này cũng như ý nghĩa của các giá trị trong hàm

  – Cú pháp hàm: DSUM(database, field, criteria)

  – Ý nghĩa hàm DSUM: Cộng các số trong một trường hay một cột của một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu ứng với các điều kiện mà bạn đặt trước.

  + Field: Giá trị bắt buộc. Là cột sẽ dùng để tính tổng trong vùng dữ liệu của hàm DSUM. Bạn cần nhập đúng tiêu đề (nhãn) của cột trong dấu ngoặc kép chẳng hạn như “Số lượng”, “Lợi nhuận”,…. Hoặc bạn có thể sử dụng một số (không để trong dấu ngoặc kép) để thể hiện vị trí cột trong vùng dữ liệu: 1 tương ứng với cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2, …..

  + Criteria: Giá trị bắt buộc. Là vùng điều kiện mà bạn muốn đặt cho hàm dựa vào để tính toán. Bạn sẽ phải đặt điều kiện mà trong vùng điều kiện có chứa ít nhất một ô bên dưới nhãn cột đó, mà trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó.

  Một số lưu ý khi sử dụng hàm DSUM:

  – Khi sử dụng hàm tính tổng có điều kiện DSUM, bạn sẽ phải đặt điều kiện mà trong vùng điều kiện có chứa ít nhất một ô bên dưới nhãn cột đó, mà trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó.

  Ví dụ: Nếu phạm vi C12:D13 có chứa nhãn cột “Hãng Máy” trong ô J4 và có hãng Asus trong ô J5, như vậy là bạn đã có thể xác định được giá trị Criteria để dựa vào đó tính toán.

  – Mặc dù vùng điều kiện có thể được định vị ở bất kỳ đâu trên trang tính, tuy nhiên bạn không nên đặt vùng điều kiện ở bên dưới danh sách. Nếu bạn cần thêm thông tin vào vùng dữ liệu, thông tin mới sẽ được thêm vào hàng đầu tiên bên dưới vùng dữ liệu. Nếu hàng bên dưới vùng dữ liệu không trống, Excel không thể thêm thông tin mới vào được.

  – Chắc chắn rằng vùng điều kiện đó không chồng lấp lên vùng dữ liệu.

  – Bạn cũng có thể vào giá trị Field là ô tiêu đề (nhãn) cần tính tổng.

  Bước 1: Các bạn nhập vào ô G10 công thức của hàm Dsum: =DSUM(B4:G9,G4,J4:J5)

  Bước 2: Các bạn ấn Enter và kết quả sẽ được hiện ra là VND 83,332,000.00 là kết quả chính xác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Criteria Là Gì? Cách Viết Criteria Trong Các Hàm Tính Toán Theo Điều Kiện
 • Nhóm Hàm Chuỗi Trong Excel (Bài 3)
 • Tổng Hợp Các Hàm Xử Lý Chuỗi Ký Tự Trong Excel, Cú Pháp Và Ví Dụ
 • Các Hàm Xử Lý Văn Bản Và Chuỗi Trong Excel
 • Bạn Đã Biết Cách Sử Dụng Consolidate Trong Excel Chưa?
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100