Developer Trong Excel 2003 / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

How To Enable The Developer Tab In Excel For Windows

Bottom Line: Learn how to enable the Developer tab on the ribbon so that you can access commonly used functions for Macros, VBA, and Add-ins. Works on all versions of Excel for Windows (Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2023, Excel 2023, and Office 365).

Skill Level: Beginner

The Developer Tab

The great news is that you only have to follow these steps once. Then, every subsequent time you open Excel, the Developer tab will be displayed for you.

How to Enable the Developer Tab

The steps to add the Developer tab are super simple.

Again, this is a one-time process, so now the ribbon will show the Developer tab whenever you open Excel.

What’s in the Developer Tab?

After you’ve turned on the Developer tab, some of the options you’ll find there include:

Visual Basic – This launches the VB editor. (You can also do this by using the keyboard shortcut Alt+F11.)

Macros – We can get a list of all of the macros available to work with. (The corresponding keyboard shortcut for this is Alt+F8.) We also have the ability to record new macros from the Developer tab.

Add-ins – We can insert and manage our Excel and COM add-ins.

Controls – We can also insert controls into the worksheet, modify control properties, edit the VB code for a control, and turn the Design Mode on and off.

XML – Options here include opening the XML Source task pane to manage XML maps, importing an XML data file, or managing any expansion packs that might be attached to a sheet we are working with.

Depending on your skill level, you may not find yourself using all of these features, and that’s OK. It never hurts to know what’s available to you and have access to the tools at your disposal. Just because you aren’t a developer by trade doesn’t necessarily mean you don’t want the ability to use the Developer tab. 🙂

I personally use the Developer tab most frequently for VBA macros. I’ve written a post outlining 18 tips and shortcuts to save time with writing VBA macros for Excel (or other Office applications, for that matter). You can check it out here.

Removing Duplicates In Excel 2003

Removing Duplicates in Excel 2003

In Excel 2003 you can only remove duplicates from a list if an entire row of data is duplicated.  In the diagram below we’ve highlighted the rows that Excel 2003 sees as duplicates:

The duplicate rows are shown here shaded in green.

Using the Advanced Filter

To start removing duplicates:

Either select the whole list of data, or just select a single cell within the list.

Filter…

Complete the dialog box as shown in the diagram below.

4. Choose whether to delete the duplicates from the original list (Filter the list in place) or copy the unique records to a new position (Copy to another location).

left with one copy of any duplicate rows in the list.

In Excel 2003 the duplicated data isn’t truly removed from the list, rather it is filtered out by hiding the rows containing duplicate values.  If you look at the row numbers on the left hand side of the diagram above you’ll notice that number 7 and number 11 are missing.

Because the duplicates aren’t actually removed from the list, you can easily bring them back again.  To do this:

Select the list or a single cell within the list.

You should find that you see all of the records again.

If you want to truly delete the duplicate values in Excel 2003, the easiest way to do it is to choose the option Copy to another location within the Advanced Filter dialog box.  This will copy the unique values to a different set of cells.  You can then delete the original list completely and then optionally copy the unique values back into the cells that were previously occupied by the original list.

What’s Next?

Deleting duplicates from the list is rather awkward in Excel 2003. Read the next part of this blog to see how easy the process is in Excel 2007 and 2010, or visit our Excel training page.

Cách Thêm Tab Developer Vào Ribbon Trong Microsoft Word

Sau đó, bài viết sẽ cho bạn thấy một số cách sử dụng thực tế của tab Developer và cách bạn có thể sử dụng chúng để tạo các tài liệu Microsoft Office tùy chỉnh hơn.

Thêm tab Developer vào Ribbon trong Microsoft Word

Để thêm tab Developer vào Ribbon trong Microsoft Word, bạn có thể làm theo các bước như sau.

Hoặc nhấp chuột phải vào Ribbon và chọn Customize the Ribbon.

Đảm bảo các tab chính được chọn trong danh sách drop-down Customize the Ribbon ở bên phải.

Sau đó, chọn hộp Developer trong danh sách.

Nhấn OK để lưu thay đổi của bạn.

Bạn có thể làm gì với tab Developer trong ứng dụng Microsoft Word?

Bạn có thể sử dụng tab Developer trong Microsoft Word để thực hiện những việc như tạo biểu mẫu có thể điền trong Word, tạo, ghi lại macro để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và bảo vệ tài liệu khỏi việc bị chỉnh sửa.

Tạo một biểu mẫu có thể điền bằng cách sử dụng tab Developer trong Microsoft Word

Bạn có thể sử dụng Microsoft Word để tạo biểu mẫu mà người dùng có thể điền vào thông qua máy tính của họ (không cần dùng đến giấy). Có lẽ bạn muốn nhận được phản hồi về một cuộc họp tại nơi làm việc hoặc bạn có thể muốn tìm hiểu loại thức ăn mà mọi người muốn dùng tại một sự kiện mà bạn tổ chức.

Sử dụng phần Controls trên tab Developer trong Word để thêm danh sách drop-down, hộp kiểm, hộp văn bản, v.v…

Tạo và ghi macro bằng cách sử dụng tab Developer trong Microsoft Word

Macro trong Microsoft Word cung cấp một cách dễ dàng để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng. Sử dụng phần Code trên tab Developer để ghi macro trong Word hoặc viết macro tùy chỉnh bằng cách sử dụng Visual Basic for Applications (VBA). Ví dụ, bạn có thể sử dụng macro để tích hợp dữ liệu Excel vào tài liệu Word.

Quản lý các add-in bằng cách sử dụng tab Developer trong Microsoft Word

Microsoft Word là một chương trình giàu tính năng, nhưng bạn có thể thêm nhiều tính năng và lệnh hơn nữa bằng cách sử dụng các add-in.

Các nút trong phần Add-ins trên tab Developer cho phép bạn tìm và cài đặt các add-in mới và quản lý chúng.

Hạn chế chỉnh sửa trong tài liệu bằng tab Developer trong Microsoft Word

Phần Protect của tab Developer trong Microsoft Word cho phép bạn hạn chế việc chỉnh sửa trong các tài liệu Word.

Khi bạn cộng tác trên các tài liệu, bạn có thể muốn ngăn người khác thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu, ngoại trừ việc thêm nhận xét. Bạn cũng có thể cho phép người khác chỉ thay đổi một số phần nhất định của tài liệu.

Nút Block Authors chỉ khả dụng khi tài liệu của bạn được lưu trong không gian làm việc chung như Microsoft SharePoint.

Làm việc với Visual Basic for Applications (VBA) Code bằng cách sử dụng tab Developer trong Microsoft Word

Visual Basic for Applications (VBA) là ngôn ngữ lập trình trong các chương trình Microsoft Office cho phép bạn thực hiện các tác vụ nâng cao. Ví dụ, bạn có thể tạo macro và biểu mẫu nâng cao, hiển thị hộp thông báo và trả lời một hành động trong tài liệu.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh Ribbon trong các chương trình Microsoft Office bằng cách thêm các lệnh vào các tab hiện có, thêm các tab mới và sắp xếp lại các tab và nhóm trên các tab. Vì vậy, nếu bạn sử dụng tab Developer thường xuyên, bạn có thể di chuyển nó đến vị trí thuận tiện hơn trên Ribbon.

Hướng Dẫn Cách Làm Hiển Thị Tab Developer Trên Thanh Công Cụ Trong Word

Tab Developer gồm rất nhiều chức năng nâng cao của Word. Và thông thường khi chưa thiết lập cài đặt thì nó không được hiển thị khi mở Word, đây là thiết lập mặc định. Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị tab Developer trên thanh công cụ.

Hiển thị tab Developer trong Word 2007

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Office trên cùng bên trái của Word, sau đó nhấn chọn nút Word Options.

Bước 2: Tích vào ô Show Developer tab in the Ribbon.

Bước 3: Kích chọn OK và tab Developer sẽ được hiển thị nhanh trên thanh công cụ.