Công Thức Excel Trong Kế Toán Kho / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Công Việc Của Kế Toán Kho Và Các Hàm Excel Bổ Trợ

Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.

Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn

Kiểm soát nhập xuất tồn kho

Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.

Kế toán kho đòi hỏi phải có sự hiểu biết nhất định về vật tư hàng hóa trong kho, nhất là những vật tư có nhiều chủng loại, quy cách mẫu mã khác nhau, vật tư là hóa chất dể cháy nổ, dể hư hỏng vv…

Với khối lượng công việc thế này, phần mềm kho chuyên nghiệp BS Silver sẽ giúp bạn đỡ vất vả hơn rất nhiều. Việc của bạn chỉ là nhập phiếu nhập, phiếu xuất còn tất cả việc tính hàng tồn kho, tính giá vốn, công nợ phần mềm sẽ giúp bạn.

Khi làm kế toán kho cũng nên biết một số hàm excel thường dùng trong công việc để biết cách vận dụng một cách hợp lý giúp tiết kiệm thời gian hoàn thành công việc nhanh và tốt hơn.

Là một trong những hàm excel thường dùng phổ biến nhất trong kế toán nói chung và công việc kế toán kho nói riêng hàm này trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một cách tương đối.

Thông thường X=0 được mặc định trong tìm kiếm. Trong các công thức kế toán, hàm này thường dùng để tìm kiếm và trả về tên hàng, mã hàng, đơn vị tính trong kế toán kho. tìm kiếm giá vốn, giá bán trong kế toán doanh thu, hoặc cũng có thể tìm kiếm các thông số về khách hàng, người mua…trong kế toán phần hành công nợ…

Công thức: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

Là hàm cũng hay dùng trong kế toán excel hàm này trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

Hàm IF thường được sử dụng khi lập các bảng lương thưởng cho cán bộ công nhân viên, tính thuế thu nhập cá nhân và thưởng doanh số cho nhân viên kinh doanh…

Công thức: = If(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

= If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2)

Hàm Sumif cũng là hàm hay dùng nhất trong kế toán kho nó là hàm trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.

Hàm Sumif thường dùng trong các nghiệp vụ kết chuyển cuối tháng trong Nhật ký chung, làm các bảng tổng hợp Nhập xuất tồn, bảng tổng hợp công nợ, bảng cân đối số phát sinh tháng, quý, năm…

Công thức: = Sumif(range,criteria,[sum_range])

= Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)

Các Phương Pháp Tính Giá Hàng Tồn Kho Trong Excel Kế Toán

Các bạn cần phải chuẩn bị kiến thức sau:– Cách đặt tên cho dãy, vận dụng tên cho công thức – Các hàm dò tìm VLOOKUP, INDEX, MATCH – Các hàm mảng, công thức mảng, hàm SUMPRODUCT – Các hàm tham chiếu : OFFSET – Các hàm luận lý : IF, OR, AND… – Các hàm bẫy lỗi : ISERROR, ISNA… Định nghĩa hang tồn kho theo chuẩn mực số 2 : Hàng tồn kho bao gồm: * Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho, đã mua đang đi trên đường hoặc gửi đi gia công chế biến * Hàng hoá mua để bán : Hàng hoá tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi gia công, chế biến, hàng gửi bán * Hàng hoá thành phẩm : Thành phẩm tồn kho, và thành phẩm gửi bán * Sản phẩm dở dang : Sản phẩm chưa hoàn thành hoặc sản phẩm hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục nhập kho * Chi phí dịch vụ dở dang Tất cả những thứ này được coi là hàng tồn kho và chiếm một phần lớn trong tỷ lệ tài sản kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì doanh thu từ hàng tồn kho là một trong những nguồn cơ bản tạo ra doanh thu và những khoản thu nhập thêm sau này cho doanh nghiệp. Đó là những tài sản đã sẵn sàng để đem ra bán hoặc sẽ được đem ra bán. Nếu để tồn hàng tồn kho quá lâu thì sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới quá trình kinh doanh, bởi vì doanh nghiệp sẽ phải tốn chi phí dự trữ, chi phí thanh lý hay cải tiến hàng bị lỗi thời, và thanh lý hàng hư hỏng. Tuy nhiên, việc không dự trữ đủ hàng tồn kho cũng là một rủi ro bởi vì doanh nghiệp có khả năng đánh mất những khoản doanh thu bán hàng tiền năng hoặc thị phần nếu sau này giá lên cao mà doanh nghiệp không còn hàng để bán.. Các phương pháp tính trị giá hang tồn kho : Có nhiều phương pháp : – Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO) – Phương pháp nhập sau – xuất trước – Phương pháp giá hạch toán – Phương pháp giá thực tế đích danh : Áp dụng đối với doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được – Phương pháp giá bình quân : bình quân theo giá hang tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ hoặc trong kỳ. Cũng có khi được tính theo từng thời kỳ hoặc vào mỗi lần nhập một lô hang (bình quân gia quyền liên hoàn) phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp Các phương pháp tính giá hàng tồn kho trong excel kế toán Ưu và nhược điểm của từng phương pháp :

– Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO)

Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng còn lại cuối kỳ là hàng được mua hoặc sản xuất ở thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

Phương pháp này giúp cho chúng ta có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.

Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại. Theo phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hoá đã có được từ cách đó rất lâu. Đồng thời nếu số lượng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến những chi phí cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều.

– Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO)

Phương pháp này giả định là hàng được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là những hàng được mua hoặc sản xuất trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ.

Như vậy với phương pháp này chi phí của lần mua gần nhất sẽ tương đối sát với trị giá vốn của hàng thay thế. Việc thực hiện phương pháp này sẽ đảm bảo được yêu cầu của nguyên tắc phù hợp trong kế toán. Tuy nhiên, trị giá vốn của hàng tồn kho cuối kỳ có thể không sát với giá thị trường của hàng thay thế

– Phương pháp giá hạch toán

Đối với các doanh nghiệp có nhiều loại hàng, giá cả thường xuyên biến động, nghiệp vụ nhập xuất hàng diễn ra thường xuyên thì việc hạch toán theo giá thực tế trở nên phức tạp, tốn nhiều công sức và nhiều khi không thực hiện được. Do đó việc hạch toán hàng ngày nên sử dụng giá hạch toán.

Giá hạch toán là loại giá ổn định, doanh nghiệp có thể sử dụng trong thời gian dài để hạch toán nhập, xuất, tồn kho hàng trong khi chưa tính được giá thực tế của nó. Doanh nghiệp có thể sử dụng giá kế hoạch hoặc giá mua hàng hoá ở một thời điểm nào đó hay giá hàng bình quân tháng trước để làm giá hạch toán. Sử dụng giá hạch toán để giảm bớt khối lượng cho công tác kế toán nhập xuất hàng hàng ngày nhưng cuối tháng phải tính chuyển giá hạch toán của hàng xuất, tồn kho theo giá thực tế. Việc tính chuyển dựa trên cơ sở hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán.

Phương pháp hệ số giá cho phép kết hợp chặt chẽ hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp về hàng trong công tác tính giá, nên công việc tính giá được tiến hành nhanh chóng do chỉ phải theo dõi biến động của hàng với cùng một mức giá và đến cuối kỳ mới điều chỉnh và không bị phụ thuộc vào số lượng danh điểm hàng , số lần nhập, xuất của mỗi loại nhiều hay ít.

Phương pháp này phù hợp với các doanh nghiệp có nhiều chủng loại hàng và đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn cao.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, giá thực tế của hàng nhập kho luôn biến động phụ thuộc vào các yếu tố thị trường, các chính sách điều tiết vi mô và vĩ mô, cho nên việc sử dụng giá hạch toán cố định trong suốt kỳ kế toán là không còn phù hợp nữa.

– Phương pháp giá thực tế đích danh

Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này.

– Phương pháp giá bình quân

Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Phương pháp bình quân có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng , phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

Tóm lại :

Các phương pháp khác nhau có ảnh hưởng khác nhau tới các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính.

Ở đây, chúng ta không bàn sâu về những ảnh hưởng này, mà chỉ nói về việc cách sử dụng Excel để tính trị giá hàng tồn trong các phương pháp cụ thể như sau :

1 Phương pháp giá thực tế đích danh 2. Phương pháp giá bình quân :

a. Trị giá hàng tồn được tính theo giá trị hàng tồn kho từng thời kỳ

b.Trị giá hàng tồn được tính theo giá bình quân liên hoàn, mỗi lần nhập hàng, sẽ tính lại giá trị xuất hàng

3. FIFO và LIFO :

a. Trị giá hàng tồn được tính theo phương pháp kê khai thường xuyên

b. Trị giá hàng tồn được tính theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Các phương pháp tính giá hàng tồn kho trong excel kế toán

Các Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán Kho Các Bạn Cần Biết

Việc làm Kế toán – Kiểm toán

1. Tại sao các kế toán viên cần sử dụng các hàm excel trong kế toán kho?

Khi nắm được các hàm trong excel thì các bạn có thể sử dụng cho rất nhiều tính toán khác nhau một cách vô cùng tiện lợi, nhanh chóng. Các hàm excel sẽ thay thế cho quá trình tính toán truyền thống lâu la mất rất nhiều thời gian và độ chính xác thì không được đảm bảo. Khi sử dụng hàm thì các bạn kế toán viên có thể yên tâm hơn về kết quả tính toán.

Hàm excel giúp các bạn áp dụng cho nhiều lần tính toán khác nhau. Bạn cũng sẽ dễ dàng hình dung ra được cái giải pháp cho việc tính toán các con số, các số liệu cần thống kê… Bên cạnh đó, khi có được các hàm excel thì các bạn sẽ dễ dàng lưu trữ các dữ liệu một cách tốt nhất. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sử dụng các hàm excel trong kế toán để quản lý thông tin, dữ liệu mà họ sử dụng như một phần mềm, công cụ đắc lực để xử lý các loại giấy tờ.

Sử dụng các hàm excel trong kế toán kho nói riêng và kế toán nói chung mang đến nhiều lợi ích thiết thực. Thông thường khi tính toán hoặc thống kê thì các bạn cần phải làm thủ công, tính toán rất mất thời gian khiến cho tiến độ công việc trở nên bị chậm đi, dẫn tới giảm hiệu suất công việc và không thể đáp ứng được hết yêu cầu công việc. Khi áp dụng các hàm trong kế toán thì vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh gọn.

Các hàm excel được nghiên cứu và sử dụng trong kế toán đảm bảo sự chính xác, nhanh chóng, giúp đẩy nhanh quá trình làm việc cũng như hiệu quả công việc của bộ phận kế toán nói riêng và toàn doanh nghiệp nói chung.

2. Các hàm excel thường dùng trong kế toán kho

Hàm tìm kiếm là một trong những nhóm hàm phổ biến được dùng trong kế toán kho nói riêng và kế toán nói chung. Nhóm hàm tìm kiếm sẽ trả về các giá trị dò tìm theo cột từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng với giá trị dò tìm của hàm đó. Khi X bằng 0 thì tức là kết quả dò tìm chính xác nhất (thường là kết quả được mặc định), còn khi X bằng 1 thì có nghĩa là kết quả dò tìm tương đối.

Hàm VLOOKUP: Hàm Vlookup là hàm tham chiếu, giúp chúng ta tìm kiếm theo hàng dọc/cột. Công thức của hàm Vlookup như sau: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup]).

Hàm HLOOKUP: Hàm Hlookup là hàm tham chiếu giúp chúng ta tìm kiếm các giá trị theo hàng ngang. Công thức để tính hàm Hlookup như sau: HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num,[range_lookup]).

Lưu ý: Đối với các thông số cùng tham chiếu là thông số cột và hàng đầu tiên của tham chiếu đó thì cần phải thực hiện việc bao phủ cột và hàng đó một cách vừa đủ cũng như là toàn bộ những giá trị cần được dò tìm, hàm tìm kiếm này cần luôn được để ở giá trị tuyệt đối. Các cột và hàng cần tìm kiếm xem đó là cột và hàng thứ bao nhiêu trong bảng tham chiếu đó, khi tiến hành tìm kiếm thì cần phải thực hiện đếm từ trái sang phải và đếm từ trên xuống dưới.

Người áp dụng hàm tìm kiếm cần phải thực hiện viết đúng công thức hàm thì mới có thể thực hiện việc tìm kiếm đúng và cho ra giá trị chính xác. Nếu bạn viết sai công thức thì sẽ không thể thực hiện được thao tác và không cho ra giá trị đúng với những gì mà bạn muốn.

Hàm điều kiện là hàm được sử dụng trong kế toán và hàm này được trả về giá trị số 1 nếu như điều kiện đúng và được trả về đúng với giá trị số 2 nếu như điều kiện được đưa ra sai. Hàm IF thường được sử dụng khi các kế toán viên tạo bảng lương hoặc thưởng cho nhân viên, được sử dụng khi tính thuế thu nhập cá nhân của nhân viên và được sử dụng khi lập bảng thưởng doanh số cho các nhân viên trong đội ngũ nhân viên kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Công thức của hàm điều kiện IF như sau:

IF(logical_test,[value_if_true].[value_if_false]).

IF(điều kiện, giá trị 1, giá trị 2).

Hàm SUMIF là hàm tính tổng trong excel, được dân kế toán sử dụng nhiều nhất bởi kế toán thường xuyên làm việc với những con số là chủ yếu. Hàm SUMIF là hàm trả về giá trị tổng của các ô trong vùng cần tính tổng thỏa mãn với điều kiện được đưa ra.

Hàm SUMIF được sử dụng để tính tổng các giá trị trong phạm vi đáp ứng được các tiêu chí mà người tính đã xác định. Các giá trị này được người tính đưa ra điều kiện và quy định. Hoặc người tính cũng có thể áp dụng tiêu chí cho một phạm vi nhất định sau đó tính tổng của các giá trị tương ứng trong một phạm vi khác.

Công thức tính của hàm SUMIF:

SUMIF(range,criteria,[sum_range])

SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)

– Phạm vi: Phạm vi trong công thức chính là ô mà các bạn muốn đánh giá theo tiêu chí đã đề ra, các thông số trong mỗi phạm vi này sẽ là số hoặc tên (người hoặc vật thể nào đó), các mảng chứa số. Đối với các giá trị trống và giá trị là văn bản thì sẽ bị bỏ qua không được tính toán trong công thức hàm. Phạm vi chính là thông số bắt buộc trong công thức.

– Criteria: Criteria là thông số bắt buộc trong công thức, Criteria được thể hiện dưới dạng số hoặc dưới dạng biểu thức, văn bản hoặc là các hàm xác định sẽ được cộng vào các ô. Tất cả các tiêu chí văn bản hoặc các tiêu chí biểu tượng, toán học đều cần được đặt trong dấu ngoặc kép (“”) còn đối với các tiêu chí dưới dạng số thì không cần đặt trong dấu ngoặc kép.

– Sum_range: Tiêu chí này không bắt buộc trong hàm, nếu như các kế toán viên muốn cộng các đối số thì sẽ tiến hành cộng các ô đã được xác định trong đối số range.

Các bạn có thể sử dụng các ký tự như: dấu ? hoặc dấu * để làm đối số criteria. Khi bạn muốn tìm kiếm dấu ? hoặc dấu * thì bạn hãy gõ dấu ~ trước ký tự đó.

Lưu ý: Hàm SUMIF sẽ trả kết quả sai nếu như bạn dùng hàm này để khớp với các chuỗi dài hơn 255 ký tự. Đối số sum_range không bắt buộc phải có cùng kích cỡ với đối số range.

Hàm Left: Là hàm được sử dụng trong kế toán để lấy các ký tự cần lấy trong một đoạn text được tính từ trái sang phải. Hàm left được sử dụng thông dụng và cần thiết để tính toán và tìm kiếm các ký tự trong bảng excel có nhiều thông số.

Công thức của hàm LEFT như sau: =LEFT(text,số ký tự cần lấy)

Hàm LEFT còn được sử dụng không chỉ đối với bảng tính excel.

Hàm LEN là hàm được sử dụng để tính số ký tự trong một chuỗi text. Hàm len được dùng để tính toán nhanh chóng số ký tự chính xác trong đoạn text mà bạn đang cần tính số ký tự.

Công thức của hàm LEN như sau: =LEN(“text”)

Hàm Subtotal là hàm được sử dụng để tính toàn đối với một nhóm con trong một danh sách hoặc là các bảng dữ liệu tùy vào các phép tính mà các bạn chọn trong đối số.

Công thức tính hàm Subtotal như sau: =SUBTOTAL(đối số cần tính)

Việc làm Quản lý đơn hàng

3. Những lưu ý khi sử dụng hàm trong kế toán kho

Các nhân viên kế toán kho khi làm việc và thao tác trên các file excel chắc hẳn không thể không dùng với các hàm. Công dụng và ý nghĩa của các hàm này thì chúng ta đã nắm rõ rồi, việc sử dụng đúng các hàm cho từng mục đích là cần thiết. Các bạn cần phải bám sát và đáp ứng viết đúng công thức hàm thì mới có thể trả về kết quả chính xác được. Các hàm này được sử dụng thông dụng trong tính toán và tìm kiếm, các bạn không được chủ quan và lơ là trong khâu kiểm soát công thức.

Sử dụng hàm chính là phương án tốt nhất cho các con số và thống kê đối với dân kế toán và nhiều công việc khác. Các bạn hãy sưu tập cho mình những hàm thông dụng để dễ dàng sử dụng khi cần thiết. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm kế toán thì hãy truy cập vào website chúng tôi để tìm công việc phù hợp cho mình và áp dụng các hàm excel vào công việc.

Các Công Cụ Excel Thường Sử Dụng Trong Kế Toán

18/02/2016 17:08

Trong bài viết này, Kế toán Đức Minh xin giới thiệu đến các bạn Các công cụ Excel thường được sử dụng nhiều trong kế toán, góp phần giúp công việc của kế toán được nhanh chóng và dễ dàng hơn:

I. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

Sort (sắp xếp) và Filter (lọc) là những tính năng cho phép bạn thao tác dữ liệu trong một bảng tính được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn.

1. Sắp xếp

Để thực hiện một sắp xếp theo chiều tăng dần hay giảm dần trên một cột:

Đánh dấu các ô muốn được sắp xếp

Kích nút Sort & Filter trên tab Home

Kích nút Sort Ascending (A-Z) hay Sort Descending (Z-A)

**Tùy chỉnh sắp xếp Để sắp xếp nhiều hơn một cột:

Kích nút Sort & Filter trên tab Home

Chọn cột mà bạn muốn sắp xếp đầu tiên

Chọn cột tiếp theo bạn muốn sắp xếp

2. Lọc dữ liệu

Bộ lọc cho phép bạn chỉ hiển thị dữ liệu mà đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Sử dụng bộ lọc:

Kích vào cột hoặc chọn các cột chứa dữ liệu mà bạn muốn lọc

Trên tab Home, kích Sort & Filter

Kích nút Filter

Kích vào mũi tên phía dưới ô đầu tiên

Kích Text Filter

Kích Words bạn muốn lọc

Để không áp dụng bộ lọc, kích nút Sort & Filter Kích Clear

1. Chèn mới

Chèn/ nhúng môi trường của đối tượng muốn nhúng vào bảng tính để có thể tự tạo dữ liệu trong môi trường đó.

Ví dụ : chèn 1 file word trắng vào excel để tự gõ văn bản trên word trong excel

Bước 2: Khung tùy chọn Object hiện ra ta chọn tab Create New Object type: Các loại đối tượng khả dụng có thể nhúng vào môi tường excel Di chuyển thanh cuộn để chọn đúng loại file muốn nhúng: word,powerpoint,..

Tăng kích cỡ của khung word này bạn di chuyển chuột sang thanh viền bên trái, phải, trên, dưới để kéo dài, rộng tùy ý

2. Chèn từ file có sẵn

Bước 2: Khung tùy chọn Object hiện ra ta chọn tab Create from file

Trên màn hình hiển thị ngay nội dung của file bạn đã nhúng.