Cố Định Giá Trị Trong Excel Trên Macbook / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Công Thức Excel Để Định Dạng Có Điều Kiện Dựa Trên Giá Trị Ô Khác

--- Bài mới hơn ---

 • Tô Màu Xen Kẽ Hàng, Cột, Các Dòng Trong Excel, Ví Dụ Và Cách Dùng
 • Hướng Dẫn Cách Cố Định Ô Trong Excel Từ A Đến Z
 • Cách Sử Dụng Định Dạng Có Điều Kiện Trong Excel 2010, 2013 Và 2022
 • Định Dạng Ngày Tháng Năm Trong Excel Đúng Cách
 • Cách Thay Đổi Và Tạo Định Dạng Ngày Tháng Mặc Định Trên Excel
 • Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách định dạng có điều kiện trong Excel, cách sử dụng các công thức Excel để định dạng từng ô và toàn bộ hàng dựa trên các giá trị bạn chỉ định hoặc dựa vào giá trị của một ô khác.

  Công thức định dạng có điều kiện dựa trên giá trị một ô

  Các quy tắc định dạng có điều kiện được xác định trước của Excel chủ yếu nhằm định dạng các ô dựa trên giá trị của chúng hoặc các giá trị mà bạn chỉ định.

  Nếu bạn muốn áp dụng định dạng có điều kiện dựa trên một ô khác hoặc định dạng toàn bộ hàng dựa trên giá trị của một ô, thì bạn sẽ cần sử dụng công thức Excel.

  Cách tạo quy tắc định dạng có điều kiện sử dụng công thức

  Vì vậy, bạn thiết lập một quy tắc định dạng có điều kiện dựa trên một công thức theo cách này:

   Chọn các ô mà bạn muốn định dạng. Bạn có thể chọn một cột, một vài cột hoặc toàn bộ bảng nếu bạn muốn áp dụng định dạng có điều kiện của mình cho nhiều hàng.

  Mẹo: Nếu bạn dự định sẽ nhập thêm nhiều dữ liệu trong tương lai và bạn muốn quy tắc định dạng có điều kiện tự động áp dụng cho các mục nhập mới, bạn có thể:

  • Chọn một số hàng trống bên dưới dữ liệu của bạn, ví dụ 100 hàng trống.

  Tìm hiểu ngay: Học Excel nâng cao ở đâu?

  1. Trong New Formatting Rule window, chọn Use a formula to determine which cells to format.
  2. Nhập công thức vào hộp tương ứng.
  3. Nhấp vào nút Format… để chọn định dạng tùy chỉnh của bạn.
   Chuyển đổi giữa các tab Font, BorderFill và sử dụng với các tùy chọn khác nhau như kiểu phông chữ, màu mẫu và hiệu ứng đổ để thiết lập định dạng phù hợp nhất cho bạn. Nếu bảng màu chuẩn không đủ, hãy nhấp vào More colors… và chọn bất kỳ màu RGB hoặc HSL nào theo ý thích của bạn. Khi hoàn tất, nhấp vào nút OK.

   Đảm bảo phần Preview hiển thị định dạng mà bạn muốn và nếu đồng ý, hãy nhấp vào nút OK để lưu quy tắc. Nếu bạn không hài lòng với bản xem trước định dạng, hãy nhấp vào nút Format … một lần nữa và thực hiện chỉnh sửa.

  Các ví dụ công thức định dạng theo định dạng có điều kiện của Excel

  Bây giờ bạn đã biết cách tạo và áp dụng định dạng có điều kiện của Excel dựa trên một ô khác, chúng ta hãy tiếp tục và xem cách sử dụng các công thức Excel khác nhau trong thực tế:

  Công thức để so sánh các giá trị (số và văn bản)

  =$A2<$B2 – Định dạng các ô hoặc các hàng nếu một giá trị trong cột A nhỏ hơn giá trị tương ứng trong cột B.

  =$A2=$B2 – định dạng ô hoặc các hàng nếu các giá trị trong các cột A và B là giống nhau.

  Nếu cả hai điều kiện đều được đáp ứng

  =AND($B2<$C2, $C2<$D2)

  Định dạng các ô nếu giá trị trong cột B nhỏ hơn cột C, nếu giá trị trong cột C nhỏ hơn trong cột D.

  Nếu một trong các điều kiện được đáp ứng

  =OR($B2<$C2, $C2<$D2)

  Định dạng các ô nếu giá trị trong cột B nhỏ hơn cột C, hoặc nếu giá trị trong cột C nhỏ hơn trong cột D.

  Đây là những công thức định dạng có điều kiện cơ bản bạn sử dụng trong Excel. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ phức tạp hơn nhưng thú vị hơn nhiều.

  Định dạng có điều kiện cho ô trống và không trống

  Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn định dạng các ô trong một cột nhất định nếu một ô tương ứng trong một cột khác trống hoặc không trống? Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải sử dụng các công thức Excel một lần nữa:

  Công thức cho khoảng trống : =$B2=”” – định dạng các ô / hàng đã chọn nếu ô tương ứng trong Cột B trống.

  Chú thích. Các công thức trên sẽ làm việc cho các ô “hiện ra” trống hoặc không trống. Nếu bạn sử dụng một số hàm Excel trả về một chuỗi rỗng, ví dụ =if(false,”OK”, “”), và bạn không muốn các ô như vậy được coi là khoảng trắng, hãy sử dụng các công thức sau đây =isblank(A1)=truehoặc =isblank(A1)=false để định dạng ô trống và không trống, tương ứng.

  Và đây là một ví dụ về cách bạn có thể sử dụng các công thức trên trong thực tế. Giả sử bạn có một cột (B) là ” Date of Sale ” và một cột khác (C) ” Delivery” “. Hai cột này chỉ có giá trị khi hàng đã được bán và giao nhận. Vì vậy, bạn muốn toàn bộ hàng chuyển sang màu da cam khi bạn đã bán hàng; Và khi một vật phẩm được giao, một hàng tương ứng sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Để đạt được điều này, bạn cần phải tạo ra 2 quy tắc định dạng có điều kiện với các công thức sau:

  Trong trường hợp cụ thể này, tùy chọn “Stop if true ” thực sự không cần thiết, và quy tắc sẽ làm việc bất kể có hay không có nó. Bạn có thể đánh dấu vào hộp này chỉ như một biện pháp phòng ngừa bổ sung, trong trường hợp bạn thêm một vài quy tắc khác trong tương lai có thể xung đột với bất kỳ trường hợp nào hiện có.

  Công thức Excel làm việc với các giá trị văn bản

  Nếu bạn muốn áp dụng định dạng có điều kiện cho các cột được chọn khi một ô khác trong cùng một hàng chứa một từ nhất định, bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản như =$D2=”Worldwide”(chúng ta đã sử dụng một công thức tương tự trong một trong các ví dụ trước đó). Tuy nhiên, công thức này sẽ làm việc cho từ chính xác .

  Đối với từ chỉ đúng một phần , bạn sẽ cần một hàm Excel khác: SEARCH () Bạn sử dụng nó theo cách này:

  Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dữ liệu sẽ tốt hơn nếu bạn tô màu các cột đã chọn hoặc toàn bộ hàng khi có giá trị trùng lặp xảy ra trong một cột khác. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải sử dụng lại công thức định dạng điều kiện Excel, và lần này chúng ta sẽ sử dụng hàm COUNTIF . Như bạn đã biết, hàm Excel này đếm số ô trong phạm vi chỉ định đáp ứng một tiêu chí duy nhất.

  Làm nổi bật dữ liệu trùng lặp bao gồm lần đầu xuất hiện

  Nếu bạn chỉ muốn làm nổi bật các giá trị trùng lặp trên các hàng liên tiếp, bạn có thể thực hiện việc này theo cách sau. Phương pháp này hoạt động cho bất kỳ loại dữ liệu nào: số, giá trị văn bản và ngày tháng.

  • Chọn cột mà bạn muốn làm nổi bật các bản sao, không chọn tiêu đề cột .
  • Tạo một quy tắc định dạng có điều kiện bằng các công thức đơn giản sau:

   Quy tắc 1 (xanh dương):=$A1=$A2– nêu bật lần hai và tất cả các lần xuất hiện tiếp theo, nếu có.

  • Quy tắc 2 (xanh lá cây): =$A2=$A3– làm nổi bật lần xuất hiện lần đầu tiên .

  Trong các công thức trên, A là cột mà bạn muốn kiểm tra, $ A1 là tiêu đề cột, $ A2 là ô đầu tiên với dữ liệu.

  Quan trọng! Để các công thức hoạt động chính xác, điều quan trọng là Quy tắc 1 làm nổi bật lần lặp lại thứ 2 và tất cả các lần lặp lại tiếp theo nên là quy tắc đầu tiên trong danh sách, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng hai màu khác nhau.

  Trong ví dụ này, để làm nổi bật các hàng trùng lặp với lần xuất hiện đầu tiên , hãy tạo ra một quy tắc với công thức sau:

  Đối với Cột A: =ISERROR(MATCH(A1,$B$1:$B$10000,0))=FALSE

  Đối với Cột B: =ISERROR(MATCH(B1,$A$1:$A$10000,0))=FALSE

  Chú thích. Để các công thức có điều kiện như vậy hoạt động chính xác, điều rất quan trọng là bạn áp dụng các quy tắc cho toàn bộ các cột, ví dụ =$A:$A=$B:$B.

  Bạn có thể xem ví dụ về cách sử dụng thực tế trong hình sau đây để làm nổi bật các cột trùng lặp trong Cột E và F.

  Khi bạn làm việc với một số dữ liệu số, hàm AVERAGE () có thể có ích để định dạng các ô có giá trị thấp hơn hoặc cao hơn mức trung bình trong một cột.

  Ví dụ 1. Tìm giá trị gần nhất, bao gồm kết hợp chính xác

  Trong ví dụ của chúng ta, chúng ta sẽ tìm và đánh dấu số gần nhất với số không. Nếu tập dữ liệu chứa một hoặc nhiều số không, tất cả chúng sẽ được đánh dấu. Nếu không có 0, thì giá trị gần nhất với nó, dương hoặc âm, sẽ được đánh dấu.

  Trước hết, bạn cần phải nhập công thức sau vào bất kỳ ô trống nào trong bảng tính của bạn, bạn sẽ có thể ẩn ô đó sau, nếu cần. Công thức tìm thấy số trong một dãy nhất định gần nhất với số bạn chỉ định và trả về giá trị tuyệt đối của số đó (giá trị tuyệt đối là số không có dấu âm):

  =MIN(ABS(B2:D13-(0)))

  Trong công thức trên, B2: D13 là dải ô của bạn và 0 là số mà bạn muốn tìm kiếm kết hợp gần nhất. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm một giá trị gần nhất với 5, công thức sẽ thay đổi thành:=MIN(ABS(B2:D13-(5)))

  Chú thích. Đây là một công thức mảng , vì vậy bạn cần phải nhấn Ctrl + Shift + Enter thay vì gõ Enter đơn giản để hoàn thành nó.

  Và bây giờ, bạn tạo một quy tắc định dạng có điều kiện với công thức sau, trong đó B3 là ô trên cùng bên phải trong phạm vi của bạn và $ C $ 2 trong ô bằng công thức mảng trên:

  =OR(B3=0-$C$2,B3=0+$C$2)

  Hãy chú ý đến việc sử dụng tham chiếu tuyệt đối trong địa chỉ của ô có chứa công thức mảng ($C$2), bởi vì ô này là hằng số. Ngoài ra, bạn cần phải thay thế 0 bằng số mà bạn muốn làm nổi bật kết hợp gần nhất. Ví dụ: nếu chúng ta muốn làm nổi bật giá trị gần nhất đến 5, công thức sẽ thay đổi thành:=OR(B3=5-$C$2,B3=5+$C$2)

  Trong trường hợp bạn không muốn làm nổi bật một kết hợp chính xác, bạn cần một công thức mảng khác nhau sẽ tìm giá trị gần nhất nhưng bỏ qua kết hợp chính xác.

  Ví dụ: công thức mảng sau tìm giá trị gần với 0 nhất trong phạm vi được chỉ định, nhưng bỏ qua các giá trị không, nếu có:

  =MIN(ABS(B3:C13-(0))+(10^0*(B3:C13=0)))

  Hãy nhớ nhấn Ctrl + Shift + Enter sau khi bạn gõ xong công thức mảng.

  Công thức định dạng có điều kiện giống như trong ví dụ trên:

  =OR(B3=0-$C$2,B3=0+$C$2)

  Tuy nhiên, vì công thức mảng của chúng ta trong ô C2 bỏ qua kết hợp chính xác, quy tắc định dạng có điều kiện sẽ bỏ qua các giá trị không và làm nổi bật giá trị 0.003 là kết hợp gần nhất.

  Tại sao định dạng có điều kiện Excel của tôi không hoạt động đúng?

  Hãy nhớ rằng các công thức =A1=1, =$A$1=1=A$1=1 sẽ cho kết quả khác nhau. Nếu bạn không chắc chắn cái nào là đúng trong trường hợp của bạn, bạn có thể thử tất cả.

  1. Xác minh phạm vi áp dụng. Kiểm tra xem quy tắc định dạng có điều kiện của bạn có áp dụng cho đúng phạm vi của ô. Một quy tắc là – chọn tất cả các ô / hàng bạn muốn định dạng nhưng không bao gồm các tiêu đề cột.

  Ví dụ: nếu dữ liệu của bạn bắt đầu ở hàng 2, bạn gõ =A$2=10 sẽ đánh dấu các ô có giá trị bằng 10 trong tất cả các hàng . Một sai lầm phổ biến là luôn luôn sử dụng một tham chiếu đến hàng đầu tiên (ví dụ =A$1=10). Hãy nhớ rằng, bạn tham khảo hàng 1 trong công thức chỉ khi bảng của bạn không có tiêu đề và dữ liệu của bạn thực sự bắt đầu trong hàng 1. Dấu hiệu rõ ràng nhất của trường hợp này là khi công thức hoạt động, nhưng các định dạng giá trị không xuất hiện đúng nơi cần thiết.

  1. Điều chỉnh các tham chiếu ô khi sao chép quy tắc. Nếu bạn sao chép định dạng có điều kiện Excel bằng Format Painter, đừng quên điều chỉnh tất cả các tham chiếu ô trong công thức.
  2. Chia công thức phức tạp thành các phần tử đơn giản. Nếu bạn sử dụng một công thức Excel phức tạp bao gồm một số hàm khác nhau, chia thành các phần tử đơn giản và xác minh từng hàm một.

  Và cuối cùng, nếu bạn đã thử tất cả các bước nhưng quy tắc định dạng có điều kiện của bạn vẫn không hoạt động chính xác, hãy viết cho tôi một dòng trong nhận xét và chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu nó cùng nhau 🙂

  --- Bài cũ hơn ---

 • Căn Lề In Mặc Định Trong Excel
 • Cách Chỉnh Kích Thước Ô, Cột Trong Excel Thay Đổi Độ Rộng Ô, Cột
 • Thay Đổi Kích Thước, Độ Rộng Của Hàng Và Cột Trong Excel Cực Nhanh
 • Cách Căn Trang Excel Để Khi In Vừa Khít Trang Giấy A4
 • Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Để In Vừa Khổ Giấy A3 Trong Excel
 • Cố Định Tiêu Đề Trong Excel 2003 2007 2010 Cố Định Cột Dòng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cố Định Vùng Dữ Liệu Trong Excel
 • Cách Cố Định Dòng Và Cột Excel Từ 2003 Cho Đến 2022 Và Google Sheets
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Cố Định Dòng Trong Excel
 • Cố Định Cột Trong Excel, Cố Định Dòng Trong Excel 2010, 2007, 2003, 20
 • Hệ Thống Bài Tập Về Các Hàm Trong Excel L Bài Tập Excel
 • Cố định dòng, cố định cột hay còn gọi là cố định tiêu đề trong excel 2003 khác với excel 2007, 2010, 2013. Tính năng freeze pane (cố định hay đóng băng) là một trong những tính năng được sử dụng nhiều nhất trong excel. Bởi lẽ Excel mạnh cho việc tạo lập và thao tác trên các bảng dữ liệu có nhiều cột và nhiều dòng. Và trong một bảng biểu thì tiêu đề cột hoặc tiêu đề dòng là điều rất quan trọng khi sử dụng dữ liệu của bảng biểu.

  1. Ví dụ cho việc vì sao cần phải cố định dòng, cố định cột hay cố định tiêu đề trong excel:

  Bức ảnh phía trên là sheet nhập phát sinh của một công ty với:

  – Từ dòng số 1 đến dòng 7 là tiêu đề chung của báo cáo

  – Dòng số 8 và 9 là tiêu đề của bảng biểu,

  – Dòng số 10 đến dòng 1.000 là để nhập nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  Số lượng dòng có thể hiện lên màn hình của excel có giới hạn, trong bức ảnh trên chỉ có thể hiện đến dòng 26, và khi nhập nghiệp vụ thứ 30 hay 100 hay 1.000 chúng ta phải cuộn màn hình xuống để có thể nhập dữ liệu.

  Trường hợp 1: Không cố định tiêu đề:

  Khi cuộn màn hình xuống thì tiêu đề sẽ bị ẩn đi do dòng tiêu đề là 8 và 9. Bảng nhập nghiệp vụ kinh tế phát sinh có đến 10 cột, thì khi nhập dữ liệu mà không có tiêu đề của cột đang nhập dữ liệu, chúng ta sẽ:

  – Mất thời gian nhớ xem cột này sẽ nhập cái gì nhỉ? Bla bla

  – Rủi ro nhập nhầm cột rất dễ xảy ra.

  Từ 2 nhược điểm đó mà chúng ta cần cố định tiêu đề để khi nhập sẽ dễ dàng và chính xác hơn.

  Trường hợp 2: Cố định tiêu đề:

  Lấy ví dụ ta cố định toàn bộ tiêu đề (tiêu đề báo cáo + tiêu đề bảng biểu) tức là từ dòng 1 đến 9. Khi cố định thành công, chúng ta cuộn màn hình xuống dòng 100 hay 1.000 hay dòng cuối cùng của bảng tính thì dòng sồ 1 đến dòng số 9 vẫn hiện lên màn hình. Từ đó việc nhập dữ liệu vào các cột của bảng sẽ dễ dàng và chính xác hơn.

  2. Cố định dòng trong excel (dòng tiêu tiêu đề trong excel)

  Nguyên tắc cố định dòng trong excel: Khi ta muốn cố định dòng thứ n, thì cần chọn ô thuộc dòng n+1 và thuộc cột A – Tương ứng với ô A 1

  Ví dụ cố định cột B:

  – Chọn ô C1

  – Chọn view/ freeze pane

  Bên cạnh việc chỉ cố định dòng hoặc cố định cột, chúng ta còn có thể cố định cùng một lúc cả cột và cả dòng.

  Nguyên tắc cố định cả cột và dòng trong excel: Khi muốn cố định cột n và dòng m, ta chọn ô , sau đó chọn view/ freeze panes.

  Ví dụ khi muốn cố định dòng số 9 và cột D, ta sẽ chọn:

  Dòng 9 + 1 = 10

  Cột D + 1 = E

  Tương đương với ô E10.

  Sau đó chọn view/ freeze panes.

  Dấu nhận biết vùng cố định hoặc tiêu đề được cố định chính là đường kẻ liền màu đen chạy xuyên suốt bảng tính. Dù chúng ta có cuộn màn hình bảng tính đến ô hay dòng nào đi nữa thì đường kẻ này vẫn hiện.

  Như trong ví dụ về cố định cả dòng và cột kia thì đường kẻ giữa cột D và E hay giữa dòng 9 và 10, sẽ luôn được hiển thị khi cuộn màn hình.

  6. Bỏ cố định dòng, cố định cột, cố định cả dòng và cột, cố định tiêu đề thì làm thế nào?

  Bỏ freeze pane (cố định) thì chỉ cần chọn View/ Unfreeze pane là được mà không cần quan tâm tới việc đặt con trỏ chuột tại chính xác ô (cell) nào trong bảng tính.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Tài Chính Và Cách Sử Dụng Các Hàm Tài Chính Trong Excel, Full
 • Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Phạm Vi Hoặc Bảng
 • Cách Dùng Hàm Weekday Trong Excel Kèm Ví Dụ Minh Họa
 • Đối Tượng Worksheet Trong Excel Vba
 • Đối Tượng Workbook Trong Excel Vba
 • Cách Cố Định Công Thức Trong Excel, Cố Định Vùng Dữ Liệu Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tìm Tên Trong Excel
 • Cách Tìm Tên Trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 2007
 • Cách Dùng Hàm Đếm Có Điều Kiện Trong Excel
 • Cách Lặp Lại Tiêu Đề Khi In Trong Microsoft Excel Đơn Giản
 • Cách Lặp Lại Dòng Tiêu Đề Trên Các Trang In Trong Excel 1/2021
 • Trong Excel khi sử dụng công thức có tham chiếu tới 1 vùng dữ liệu nếu bạn sử dụng địa chỉ tương đối công thức và vùng dữ liệu sẽ thay đổi theo khi bạn di chuyển sang ô khác. Ở bài viết này giúp các bạn cố định công thức hoặc vùng dữ liệu được tham chiếu tới trong Excel.

  Trong địa chỉ ô bao gồm chỉ số cột và chỉ số hàng, bạn muốn cố định hàng hoặc cột bạn chỉ cần khóa giá trị của địa chỉ ô tương ứng.

  1. Cố định 1 giá trị bất kì trong công thức

  + Cố định hàng 5 của ô C5: C$5.

  + Hoặc cố định cả hàng 5 và cột C của ô C5:$C$5.

  – Bạn chỉ cần kích chọn vào công thức nhấn phím F4 lần 1 là có thể đổi địa chỉ C4 thành địa chỉ tuyệt đối (cố định cả cột và hàng):

  – Với cách tính như phần 1 các bạn đã tính thành tiền cho đại lý cấp 1. Với đại lý cấp 2, 3 bạn thực hiện thao tác tương tự là có thể đưa ra đáp án. Nhưng cách tính đó chưa tối ưu, ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn cách tính nhanh bằng cách cố định dữ liệu.

  – Bài toán đặt ra tính thành tiền cho đại lý các cấp với mỗi đại lý có 1 đơn giá khác nhau.

  – Phân tích bài toán.

  + Công thức chung để tính thành tiền cho 3 đại lý: Bx*K5.

  Trong đó: x chạy từ 7 tới n là hàng, K là cột tương ứng các đại lý với K bằng 1 trong 3 giá trị C, D, E.

  Bước 1: Cố định cột B của B7.

  Với mỗi địa chỉ ô cách nhấn phím F4 để cố định dữ liệu như sau:

  – Nhấn F4 lần1: Cố định cả hàng và cột của địa chỉ ô tương ứng.

  – Nhấn F4 lần 2: Cố định giá trị hàng của địa chỉ ô tương ứng.

  – Nhấn F4 lần 3: Cố định giá trị cột của địa chỉ ô tương ứng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn 5 Cách Chèn Thêm Cột Trong Excel (Cập Nhật 2022)
 • Cách Chèn Thêm Hàng Thêm Cột Trong Excel Đơn Giản Cực Nhanh
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Countif Trong Kế Toán Excel
 • Các Kiểu Ẩn Dữ Liệu Trong Excel
 • Cách Ẩn Hiện Dữ Liệu Trong Excel, Ẩn Chữ
 • Cố Định Cột Trong Excel, Cố Định Dòng Trong Excel 2010, 2007, 2003, 20

  --- Bài mới hơn ---

 • Hệ Thống Bài Tập Về Các Hàm Trong Excel L Bài Tập Excel
 • Download Các Hàm Trong Excel Và Ví Dụ
 • Tổng Hợp Các Hàm Trong Excel 2022
 • Các Hàm Trong Excel 2007 2010 Bạn Phải Biết Để Thành (Pro)
 • Cách Ứng Dụng 10+ Hàm Excel Thông Dụng
 • Word, Excel, PowerPoint ” Học Excel, Mẹo Excel

  Cố định dòng cột trong Excel 2007 2010 2013 sẽ giúp tiêu đề được lặp lại sau khi kéo văn bản. Tính năng này rất hữu ích trong trường hợp file Excel có nhiều dữ liệu như bảng và cột bên trong.

  Khi thao tác với file Excel có dữ liệu lớn, bao quanh là vô số dòng và cột thì việc xem, so sánh, rồi đối chiếu sẽ gặp rất nhiều khó khăn và dễ dàng mắc phải những sai sót không đáng có. Trong trường hợp này thì bạn nên cố định dòng cột trong văn bản Excel để dễ bề thao tác và quản lý hơn. Bài viết này thực hiện trên Excel 2007, đối với phiên bản 2010 và 2013 các bạn cũng thực hiện tương tự.

  Cố định cột trong excel, cố định dòng trong excel 2010, 2007, 2003, 2013

  Bước 1: Đầu tiên mở file bạn muốn thao tác lên.

  Lúc này khi bạn kéo chuột xuống dưới cùng phần tiêu đề vẫn hiển thị trên màn hình.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/co-dinh-dong-cot-trong-excel-2007-2010-2013-4239n.aspx

  Như vậy là chúng tôi đã giới thiệu tới bạn cách cố định dòng cột trong Excel 2007 2010 2013. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn thường xuyên phải thao tác với nhiều ô hoặc cột cùng lúc trong Excel. Nếu muốn tìm hiểu thêm, hãy tham khảo thủ thuật mà chúng tôi đã cung cấp.

  Hàm MAXIFS trong Excel
  Cách cố định dòng trong Excel
  Sử dụng Flash Fill để chuyển đổi giá trị số thành định dạng ngày trong Excel
  Sửa lỗi Excel Too many different cell formats
  Cách in file Excel, in bảng chuẩn Excel 2022, 2013, 2010, 2007, 2003

  co dinh dong cot trong excel 2007 2010 2013

  , co dinh dong cot excel,

   Tài liệu tự học Excel 2007 Tài liệu tự học Excel 2007 sẽ giúp các bạn thao tác dễ dàng và nhanh chóng trên ứng dụng Microsoft Excel 2007 để làm việc hiệu quả hơn. Tự học Excel 2007 mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết này phù hợp với tất cả các …

  Tin Mới

  • Cách tạo gạch chéo trong ô Excel 2022

   Trong một ô Excel 2022, bạn có thể chia ra thành nhiều ô nhỏ, thông thường chúng ta hay sử dụng đường kẻ thẳng còn đường kẻ chéo rất ít người biết tới. Chính vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo gạch chéo trong ô Excel 2022, tức là chia 1 ô bất kỳ thành hai ô tam giác.

  • Cách mặc định font chữ trong Excel 2022

   Excel 2022 sử dụng font chữ Calibri mặc định trong Windows. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng phông chữ khác hoặc thay đổi kích thước mặc định, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cài đặt trong màn hình tùy chọn Excel 2022 rất đơn giản.

  • Cách giao việc trên Google Sheet trực tuyến

   Tính năng giao việc trên Google Sheet giúp kết nối, tăng tương tác giữa các thành viên khi làm việc theo nhóm trực tuyến, khi cần giao việc người dùng chỉ cần thao tác ngay trên bảng tính tiết kiệm thời gian thay vì phải sử dụng thêm các phần mềm chat hay quản lý công việc khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Cố Định Dòng Trong Excel
 • Cách Cố Định Dòng Và Cột Excel Từ 2003 Cho Đến 2022 Và Google Sheets
 • Cách Cố Định Vùng Dữ Liệu Trong Excel
 • Cố Định Tiêu Đề Trong Excel 2003 2007 2010 Cố Định Cột Dòng
 • Hàm Tài Chính Và Cách Sử Dụng Các Hàm Tài Chính Trong Excel, Full
 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cố Định Dòng/cột Trong Excel, Giữ Tiêu Đề Trong Excel
 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel Giúp Người Dùng Dễ Dàng Theo Dõi Và Xử Lý Dữ Liệu
 • Các Hàm Trong Bảng Tính Excel
 • Các Hàm Tài Chính (Financial Functions)
 • Cách Kết Hợp Hàm Vlookup Với Hàm If Trên Excel
 • Trong quá trình xử lý dữ liệu trong Excel sẽ có nhiều lúc các bạn phải làm việc với những dữ liệu có số lượng bản ghi lớn. Khi các bạn di chuyển chuột xuống các dòng dưới thì các dòng tiêu đề không được hiển thị, nên các bạn không biết dữ liệu nào thuộc tiêu đề nào. Vì vậy các bạn muốn tìm cách cố định các dòng tiêu đề trong Excel để nó luôn được hiển thị dù các bạn có kéo xuống bản ghi lớn.

  Cách cố định dòng đầu tiên

  Như vậy Excel sẽ tự động cố định dòng đầu tiên cho bạn, mà các bạn không cần phải xác định vị trí đặt chuột trong trang tính, vì khi bạn chọn Freeze Top Row thì mặc định nó sẽ cố định dòng đầu tiên trên trang tính.

  Cách cố định nhiều dòng

  Nếu các bạn muốn cố định nhiều hơn 1 dòng tiêu đề đầu tiên thì các bạn cần xác định vị trí đặt con trỏ chuột và cố định dòng như sau:

  Bước 1: Xác định vị trí đặt con trỏ chuột.

  Các bạn sẽ đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của dòng dưới các dòng mà các bạn muốn cố định. Tất cả các dòng phía trên dòng đang đặt con trỏ chuột sẽ đều được cố định, vì vậy các bạn cần xác định đúng vị trí đặt con trỏ chuột trước khi cố định nhiều dòng.

  Ví dụ: Các bạn muốn cố định 2 dòng tiêu đề (dòng 1, dòng 2) thì các bạn đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của dòng 3 (ô A3).

  Bước 2: Cố định dòng.

  Như vậy các bạn có thể di chuyển con trỏ chuột xuống các dòng phía dưới của bảng dữ liệu cực lớn thì các dòng cố định vẫn luôn luôn được hiển thị.

  Ngoài ra nếu các bạn muốn cố định cột trong Excel thì các bạn thực hiện như sau:

  Như vậy các dòng phía trên dòng đặt con trỏ chuột và các cột phía bên trái cột đặt con trỏ chuột đều được cố định.

  Bỏ cố định

  --- Bài cũ hơn ---

 • Excel Lấy Giá Trị Duy Nhất Trong Một Cột
 • Hàm Xlookup Trong Excel Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Hàm Unique Cho Các Phiên Bản Office Thấp Hơn
 • Hàm Unique Trong Excel Lọc Giá Trị Duy Nhất Trong Vùng
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Form Nhập Liệu Trong Google Sheet
 • Làm Sao Cố Định Công Thức Trong Excel, Cố Định Vùng Dữ Liệu Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Định Dạng Số Trong Excel L Định Dạng Dữ Liệu Format Số
 • Hướng Dẫn Cách Cố Định Các Đối Tượng Với Hàng, Cột Trong Excel
 • Tạo Form Nhập Liệu Trong Excel, Cách Tạo Biểu Mẫu Nhập Dữ Liệu Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Để In Vừa Khổ Giấy A3 Trong Excel
 • Cách Căn Trang Excel Để Khi In Vừa Khít Trang Giấy A4
 • Vơi Excel khi sử dụng công thức có tham chiếu tới 1 vùng dữ liệu nếu bạn sử dụng địa chỉ tương đối công thức và vùng dữ liệu sẽ thay đổi theo khi bạn di chuyển sang ô khác. Ở bài viết này giúp các bạn cố định công thức hoặc vùng dữ liệu được tham chiếu tới trong Excel.

  Trong địa chỉ ô bao gồm chỉ số cột và chỉ số hàng, bạn muốn cố định hàng hoặc cột bạn chỉ cần khóa giá trị của địa chỉ ô tương ứng.

  1. Cố định 1 giá trị bất kì trong công thức

  + Cố định hàng 5 của ô C5: C$5.

  + Hoặc cố định cả hàng 5 và cột C của ô C5:$C$5.

  – Bạn chỉ cần kích chọn vào công thức nhấn phím F4 lần 1 là có thể đổi địa chỉ C4 thành địa chỉ tuyệt đối (cố định cả cột và hàng):

  – Với cách tính như phần 1 các bạn đã tính thành tiền cho đại lý cấp 1. Với đại lý cấp 2, 3 bạn thực hiện thao tác tương tự là có thể đưa ra đáp án. Nhưng cách tính đó chưa tối ưu, ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn cách tính nhanh bằng cách cố định dữ liệu.

  – Bài toán đặt ra tính thành tiền cho đại lý các cấp với mỗi đại lý có 1 đơn giá khác nhau.

  – Phân tích bài toán.

  + Công thức chung để tính thành tiền cho 3 đại lý: Bx*K5.

  Trong đó: x chạy từ 7 tới n là hàng, K là cột tương ứng các đại lý với K bằng 1 trong 3 giá trị C, D, E.

  Bước 1: Cố định cột B của B7.

  Với mỗi địa chỉ ô cách nhấn phím F4 để cố định dữ liệu như sau:

  – Nhấn F4 lần1: Cố định cả hàng và cột của địa chỉ ô tương ứng.

  – Nhấn F4 lần 2: Cố định giá trị hàng của địa chỉ ô tương ứng.

  – Nhấn F4 lần 3: Cố định giá trị cột của địa chỉ ô tương ứng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Chèn Ảnh Cố Định Vào Một Ô Trong Excel (Có Video)
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Dòng Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Thêm Cột Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Chèn Thêm Ký Tự Vào Chuỗi Trong Excel =Len+Right+Left
 • Sửa Lỗi Không Chèn Được Hàng Hoặc Cột Trong Excel
 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel, Cố Định Cột/hàng, Nhiều Hàng, Nhiều Cột

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cố Định Ô Và Dòng Hoặc Cố Định Tiêu Đề Trong Excel
 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel, Hướng Dẫn Dễ Hiểu Dễ Làm Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cách Cố Định Dòng, Bỏ Cố Định Dòng Trong Excel Có Ví Dụ Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Cách Cố Định Cột Và Hàng Tiêu Đề Trong Excel 2010
 • Cách Cố Định Dòng & Cột Trong Excel
 • Nội dung bài viết:

  • 1. Cố định dòng trong excel/cố định hàng trong excel
  • 1.1 Cố định 1 dòng trong excel
  • 1. 2. Cách cố định nhiều dòng trong excel 2010
  • 2. Cách cố định cột trong excel
  • 2.1 Cố định 1 cột trong excel
  • 2.2 Cố định nhiều cột trong excel
  • 3. bỏ cố định dòng/cột trong excel

  1. Cố định dòng trong excel/cố định hàng trong excel

  1.1 Cách cố định 1 dòng trong excel

  Làm như thế nào để khóa cố định dòng đầu tiên trong excel để khi kéo chuột xuống các hàng phía dưới, dòng đầu tiên vẫn hiển thị và vẫn ở vị trí đầu tiên?

  Bước 2: Kiểm tra, dòng tiêu đề được cố định khi xuất hiện đường viền dày, tối bao quanh.

  1.2 Cách cố định nhiều hàng trong excel

  Thay vì cố định 1 dòng, bạn có thế chọn cố định nhiều dòng trong excel, số lượng dòng cần khóa là bao nhiêu cũng được, nhưng bạn phải bắt đầu khóa từ dòng đầu tiên.

  Bước 1: Nhấp chọn dòng cuối cùng (trong số toàn bộ dòng) mà bạn muốn khóa

  Cụ thể: Nếu muốn khóa 3 hàng đầu tiên bạn nên chọn toàn bộ hàng thứ tư

  2. Làm sao để cố định cột trong excel

  Cũng như cố định hàng trong excel. bạn có thể chọn khóa một hoặc nhiều cột trong excel với các bước sau:

  2.1 Cố định 1 cột trong excel

  Bước 1: Bạn nhấp chọn cột cần khóa

  Cột đầu tiêu sau khi được cố định sẽ có một đường viền màu tối bao quanh để phân cách với các cột còn lại.

  2.2 Cách cố định nhiều cột trong Excel:

  Để đóng băng nhiều cột trong excel bạn cần thực hiện theo các bước sau:

  Bước 1:Nhấp chọn cột cuối cùng (trong số nhiều cột) mà bạn muốn cố định. Ví dụ: nếu muốn khóa 3 cột đầu tiên A, B, C) bạn chọn cột D

  Tất cả các cột mà bạn muốn cố định đều phải ở trạng thái hiển thị chứ không phải trạng thái ẩn.

  3. Hủy bỏ cố định cột/dòng trong excel

  4. Cố định nhiều vùng bất kì trong excel (các hàng – cột)

  Bạn muốn khóa nhiều cột, nhiều hàng cùng một lúc hãy làm theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: chọn ô cuối cùng giao giữa hàng và cột cần khóa

  Ví dụ: Để cố định cột và hàng đầu tiên, bạn nhấp chọn ô B2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Lấy Ngày Tháng Năm Hiện Tại Trong Excel Là Hàm Nào?
 • Các Hàm Tài Chính Trong Excel 2013, 2010, 2007, 2003
 • Cách Sử Dụng Hàm Day, Month, Year Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Lấy Dữ Liệu Từ 1 File Excel Đang Đóng
 • Cách Cài File Dll Vào Máy Tính, Copy File Bị Thiếu
 • Cách Cố Định Ô Và Dòng Hoặc Cố Định Tiêu Đề Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel, Hướng Dẫn Dễ Hiểu Dễ Làm Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cách Cố Định Dòng, Bỏ Cố Định Dòng Trong Excel Có Ví Dụ Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Cách Cố Định Cột Và Hàng Tiêu Đề Trong Excel 2010
 • Cách Cố Định Dòng & Cột Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cố Định Dòng Cột Trong Microsoft Excel
 • Trong bài viết này, chúng tôi xin được giới thiệu cùng các bạn một số cách cố định dòng trong Excel để các bạn có thể áp dụng trong công việc và học tập hiệu quả hơn.

  Cách cố định dòng và cột trong Excel

  Một số loại cố định thường gặp trong Excel

  – Chỉ cố định dòng: Khi bạn cuộn trang tính xuống dưới thì các dòng phía trên dòng được cố định sẽ cố định. VD: dòng tiêu đề của bảng lương, bảng chấm công, …

  – Chỉ cố định cột: Khi bạn cuộn trang tính sang phải thì các cột phía trước cột được cố định sẽ cố định. VD: phân tích các loại cổ phiếu theo các chỉ tiêu đã xác định, …

  – Cố định cả dòng và cột: Khi bạn cuộn trang tính xuống dưới hay sang phải thì các cột & dòng được cố định sẽ được cố định.

  Lên đầu trang ↑

  Chỉ cố định dòng

  Trong ví dụ sau đây, các bạn có dữ liệu về Stock Market của các nước với rất nhiều chỉ tiêu và mỗi chỉ tiêu được thể hiện trên một cột. Bạn cần cố định cột A để khi xem các chỉ tiêu trong các cột phí sau bạn sẽ biết nó thuộc nước nào.

  Quay trở lại với ví dụ về Stock Market trong phần 3 ở trên. Ngoài việc cần cố định cột A để xem tên quốc gia, chúng ta cũng cần cố định dòng 1 để biết số liệu đang nói về chỉ tiêu nào. Để cố định cả dòng và cột trong Excel, chúng ta thực hiện như sau:

  – Xác định “ô giao nhau” giữa dòng và cột cần cố định. Trong ví dụ này, chúng ta cần cố định cột A và dòng 1 nên ô giao nhau sẽ là ô A1.

  – Chọn “ô chéo liền kề” có vị trí dòng và cột lớn hơn “ô giao nhau” một đơn vị. Trong ví dụ này, “ô giao nhau” A1 có thứ tự cột là A và thứ tự dòng là 1, do đó, “ô chéo liền kề” sẽ có thứ tự cột là b và dòng là 2B2).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel, Cố Định Cột/hàng, Nhiều Hàng, Nhiều Cột
 • Hàm Lấy Ngày Tháng Năm Hiện Tại Trong Excel Là Hàm Nào?
 • Các Hàm Tài Chính Trong Excel 2013, 2010, 2007, 2003
 • Cách Sử Dụng Hàm Day, Month, Year Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Lấy Dữ Liệu Từ 1 File Excel Đang Đóng
 • Cố Định Vùng Dữ Liệu Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 10 Câu Hỏi Phỏng Vấn Excel Cho Người Tìm Việc
 • Tại Sao Phải Sử Dụng Ký Hiệu Dollar ($) Trong Công Thức Excel
 • Hướng Dẫn Cố Định Dòng Và Cột Nâng Cao Trong Excel, Nhiều Cách Mới Hay Và Lạ
 • Các Hàm Logic Trong Excel: If, And, Or Và Not Và Cách Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Cách Lọc Dữ Liệu Trong Excel Cực Kỳ Chi Tiết
 • Ký tự $ trong các công thức Excel có ý nghĩa như thế nào.

  Đây là một trong những ký tự phổ biến nhất khi áp dụng các công thức của Excel, mục đích của nó là để cố định một ô hay một vùng dữ liệu trong excel.

  Thông thường ứng dụng của việc cố định công thức áp dụng khi viết hàm.

  Bạn viết hàm, bạn kéo công thức, muốn một vài chỉ tiêu cố định, một vài chỉ tiêu di chuyển. Vậy càng phải hiểu và dùng linh hoạt thao tác này.

  Một số hàm thường xuyên dùng đến việc cố định dòng cột

  • Hàm Vlookup: Áp dụng trong trường hợp tự động tên hàng, DVT hay tên KH, Địa chỉ khi đã có mã. Chúng ta sẽ áp dụng việc cố định bảng dữ liệu tìm kiếm
  • Hàm Sumif/ Sumifs: Cố định vùng dữ liệu tính tổng/ Vùng điều kiện
  • Hàm Match: Cố định điều kiện tham chiếu và vùng tham chiếu
  • Hàm If: Cố định điều kiện so sánh
  • Rất nhiều hàm khác tại: https://excel.webkynang.vn

  Hầu hết các ô, vùng không cần cố định khi công thức ấy là duy nhất. Chỉ cần công thức ấy cần phải copy, di chuyển đến các vị trí khác, có thể áp dụng thì cần cố định

  Phím tắt sử dụng để cố định ô/ vùng dữ liệu trong excel:

  Cho bảng dữ liệu từ A1:D10, Tính tổng số liệu cột D (cột thành tiền)

  Tại D11 =sum(D1:D10

  + F4 lần 1 công thức sẽ tự động cô định cả dòng cả cột thành =sum($D$1:$D$10

  +F4 lần 2 công thức sẽ tự động cố định dòng thành =sum(D$1:D$10

  + F4 lần 3 công thức sẽ tự động cố định cột thành =sum($D1:$D10

  Để kết thúc công thức, ta đóng ngoặc đơn lại và nhấn enter.

  Phân tích

  Một ô trong Excel có địa chỉ:

  Tên Cột_Số Thứ Tự Dòng :

  Địa chỉ ô bên trái đầu tiền : Địa chỉ ô cuối cùng bên phải

  Ví dụ:

  – A1: ô A1 sẽ cho chúng ta biết nó thuộc Cột A và dòng số 1

  – AZ1000 : ô AZ1000 sẽ cho chúng ta biết nó thuộc Cột AZ và dòng số 1000

  – B2:D15: Đây là một vùng dữ liệu được xác định bằng địa chỉ 2 ô đầu tiên bên trái (B2) và địa chỉ ô cuối cùng bên phải (D15)

  Như vậy, khi viết công thức có sử dụng địa chỉ một ô hay một vùng dữ liệu để làm tham chiếu hoặc làm điều kiện thì chúng ta cần phải cố định vùng dữ liệu hoặc ô đó để có thể copy công thức sang các ô khác mà không làm thay đổi vùng dữ liệu/ ô trong công thức.

  Các kiểu cố định vùng dữ liệu

  Có 3 kiểu cố định ô/ vùng dữ liệu:

  – A$1: Cố định dòng mà không cố định cột. Khi copy công thức sang một cột khác thì chỉ có địa chỉ cột thay đổi, trong khi số thứ tự dòng không thay đổi.

  – $A1: Cố định cột mà không cố định dòng. Khi copy công thức sang một dòng khác thì địa chỉ cột không thay đổi, trong khi số thứ tự dòng thay đổi.

  – $A$1: Cố định cả dòng và cột. Khi copy công thức sang một cột khác thì cả địa chỉ cột và số thứ tự dòng đều không thay đổi.

  Để cố định một vùng dữ liệu ta áp dụng nguyên tắc tương tự:

  B$2:D$15

  $B2:$D15

  $B$2:$D$15

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Hàm Logic Trong Excel: And, Or, Xor Và Not
 • Top 10 Tướng Sở Hữu Tỉ Lệ Cấm Cao Nhất Liên Minh Huyền Thoại
 • Lmht: Top 5 Vị Tướng Nên Cấm Ngay Trong Xếp Hạng Nếu Không Muốn Bị Thua Oan Uổng
 • Những Trang Bị Đặc Biệt Dành Cho Tướng Sát Thương Vật Lí Trong Huyền Thoại Moba
 • Cách Chơi Xayah Mùa 11 Liên Minh Huyền Thoại
 • Cách Cố Định Dòng & Cột Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cố Định Dòng Cột Trong Microsoft Excel
 • Cách Cố Định Cột Và Dòng Tiêu Đề Trong Excel 2022
 • Hướng Dẫn Cố Định Dòng Và Cột Trong Excel
 • Tổng Hợp Bài Tập Tự Học Excel Từ Cơ Bản Hiệu Quả Nhất 1/2021
 • Hơn 70 Bài Tập Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Dễ Hiểu, Hàm Mẫu Excel
 • Trường sẽ hướng dẫn các bạn 03 Cách cố định dòng & cố định Cột trong excel một cách nhanh chóng. Vừa biết cách vừa hiểu bản chất để còn ứng dụng làm nhiều việc khác trong excel.

  Bây giờ thì bắt đâu thôi!

  1. Các loại cố định dòng & cố định cột bạn cần biết

  – Chỉ cố định dòng

  Tức là khi bạn cuộn trang tính xuống dưới thì các dòng phía trên dòng được cố định sẽ bất động. Thường áp dụng cho dòng tiêu đề của các bảng dữ liệu: Bảng điểm, bảng lương, bảng chấm công,…

  – Chỉ cố định cột

  Khi bạn cuộn trang tính sang phải thì các cột phía trước cột được cố định cũng bất động.

  Kiểu này thì ít gặp hơn kiểu trên và thường thì dân phân tích chuyên sâu sẽ gặp ca khó này nhiều hơn.

  – Cố định cả dòng & cột

  Khi bạn cuộn trang tính xuống dưới hay sang phải thì các cột & dòng được cố định đều bất động.

  2. Cách cố định dòng và cố định cột trong excel là gì?

  Trường xin đưa ra danh sách nhân viên với nhiều cột (chỉ tiêu) khác nhau.

  Nên khi xem danh sách nhân viên, ta thường phải cố định dòng tiêu đề hoặc cả dòng tiêu đề và cột tên nhân viên để xem một cách dễ dàng nhất.

  Khi đó, ta cần Cần cố định dòng tiêu đề và cố định cột tên nhân viên các bạn ạ.

  2.1. Cố định dòng trong excel

  Để cố định dòng tiêu đề bạn làm như sau:

  + Cột A

  + Dòng số 4 (là dòng liền kề dưới dòng tiêu đề của danh sách nhân viên)

  Để cố định cột tên nhân viên, bạn làm như sau:

  + Dòng 1

  + Cột C (là cột liền kề bên phải của cột Tên nhân viên)

  Trường muốn cột định cả dòng tiêu đề và cột tên, mình làm như sau:

  + Dòng 4 (dòng liền kề bên dưới dòng tiêu đề)

  + Cột C (là cột liền kề bên phải của cột Tên nhân viên)

  Quá dễ làm và dễ hiểu phải không nào bạn.

  Best,

  Truongpx – Admin Webkynang.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cố Định Cột Và Hàng Tiêu Đề Trong Excel 2010
 • Cách Cố Định Dòng, Bỏ Cố Định Dòng Trong Excel Có Ví Dụ Chi Tiết
 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel, Hướng Dẫn Dễ Hiểu Dễ Làm Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cách Cố Định Ô Và Dòng Hoặc Cố Định Tiêu Đề Trong Excel
 • Cách Cố Định Dòng Trong Excel, Cố Định Cột/hàng, Nhiều Hàng, Nhiều Cột
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100