Cách Paste Value Trong Excel Bằng Phím Tắt / Top 14 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách Sử Dụng Phím Tắt Khi Paste Value Trong Excel

Tổng hợp các phím tắt khi Paste Value trong Excel

Tổ hợp phím tắt để mở hộp thoại Paste Special (dán đặc biệt) là Ctrl + Alt + V hoặc Alt + E + S.

Tổ hợp phím tắt để dán: CTRL + V;

Tổ hợp phím tắt chỉ để dán giá trị: ALT + H + V + V;

Tổ hợp phím tắt để dán giá trị và định dạng số: ALT + H + V + A;

Tổ hợp phím tắt để dán các giá trị và giữ định dạng nguồn: ALT + H + V + E;

Tổ hợp phím tắt để dán chỉ định dạng nguồn: ALT + H + V + K;

Tổ hợp phím tắt để dán không có đường viền: ALT + H + V + B;

Tổ hợp phím tắt để dán giữ chiều rộng cột nguồn: ALT + H + V + W;

Tổ hợp phím tắt để dán chỉ định dạng: ALT + H + V + R;

Tổ hợp phím tắt để dán chuyển vị: ALT + H + V + T;

Tổ hợp phím tắt để dán công thức: ALT + H + V + F;

Tổ hợp phím tắt để dán công thức và định dạng số: ALT + H + V + O;

Tổ hợp phím tắt để dán như hình ảnh: ALT + H + V + U;

Tổ hợp phím tắt để dán dưới dạng ảnh được liên kết: ALT + H + V + I;

Lưu ý:

Một số tổ hợp phím không hoạt động trên Excel 2007.

Để sử dụng các tổ hợp phím tắt khi dán giá trị thì các bạn cần có dữ liệu đã sao chép.

Cách sử dụng phím tắt khi Paste Value trong Excel

Các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn ô A1 và chọn tổ hợp Ctrl + C.

Như vậy các bạn đã sao chép định dạng từ ô A1 sang ô D5 nhanh chóng.

Phím Tắt Cho Paste Values Và Các Công Cụ Khác

Cách thêm phím tắt cho Paste value đối với Excel 2003: -Thêm biểu tượng Paste Value: Bấm chuột phải lên thanh công cụ, chọn Customize. Trong thẻ Command, chọn edit rồi kéo biểu tượng paste values trong khung command lên thanh menu (để cuối thanh menu để khỏi lộn). Bạn đã có icon past values. -Đừng tắt hộp thoại customize, bấm chuột phải lên icon Past values (có hình số 12), Đặt lại tên trong khung name, để dấu & trước chữ cái mà bạn muốn đặt phím tắt. Sau đó bạn chọn dòngText Only(Always) ở bên dưới khung đặt tên. Bạn cũng có thể chọn Image và Text để cho đẹp. -Vậy là xong, bạn đã có phím tắt cho Past Value bằng cách bấm phím Alt+chữ cái bạn chọn. Mình để mặc định là chữ P luôn để khỏi nhầm lẫn. -Theo cách này, bạn có thể tạo phím tắt cho các công cụ khác, tuy nhiên bạn phải đặt sao cho khác với các menu mặc định (Có dấu gạch chân dưới phím tắt). -Khi bạn để hộp thoại customize, bạn có thể tùy chỉnh tất cả biểu tượng trên thanh công cụ, ví dụ như thay đổi icon thì chọn Change button Image. Lưu ý: Nếu chỉ để biểu tượng mà không chọn text thì công cụ chỉ có thể thực hiện khi bấm thôi, không thể gán phím tắt cho nó.

Để có phím tắt trong Excel 2007 với 2010 dễ hơn nhiều. -Đầu tiên bạn phải tạo một biểu tượng Paste Special Values trên thanh Quick Access Toolbar. Đầu tiên bạn bấm chuột phải lên thanh toolbar rồi chọn Customize Quick Access Toolbar… -Trong hộp chọn Choose Command From chọn All Command. Kiếm mục Paste Values trong hộp chọn bên dưới(Tìm bằng cách gõ chữ P rồi kéo xuống dưới). Bấm Add. Xong Ok. Bạn cũng có thể làm cách khác là bấm chuột phải vào biểu tượng này trên thanh công cụ rồi chọn Add Gallery to Quick Access Toolbar, nhưng cách này không thể làm đối với các công cụ đặc biệt như Paste Values được. -Bây giờ thì cho hiển thị thanh Quick Access Toolbar bằng cách bấm chuột phải lên thanh công cụ rồi chọn Show Quick Access Toolbar Above The Rippon. Xong. -Phím tắt được gán cho mục đầu tiên là Alt+1, Bạn bấm phím Alt để biết được công cụ bạn chọn được gán phím tắt như thế nào. Nếu là số 5 thì là ALT+5. Muốn là Alt+1 thì xóa hết mấy cái trước nó là xong.

9 Ways To Copy And Paste As Values In Excel

Copying and pasting is a very frequently performed action when working on a computer. This is also true in Excel.

It’s so common that almost everyone knows the keyboard shortcuts to copy Ctrl + C and to paste Ctrl + V.

This can be frustrating as sometimes you’ll only want the values to copy and not any of the other stuff in the cells.

In this post, you’ll learn 8 ways to copy and paste only the values from your Excel data.

Example Data

Cell formatting including font colour, fill colour, number formatting and borders.

Notes.

SUM formula.

A data validation dropdown list.

Paste Special Keyboard Shortcut

If you want to copy and paste anything other than an exact copy, then you’re going to need to become familiar with paste special.

My favourite method to use this is with a keyboard shortcut.

Copy the data you want to paste as values into your clipboard.

Choose a new location in your workbook to paste the values into.

Press Ctrl + Alt + V on your keyboard to open up the Paste Special menu.

Select Values from the Paste option or press V on your keyboard.

Press the OK button.

Paste Special Legacy Keyboard Shortcut

This keyboard shortcut is a legacy shortcut from before the Excel ribbon command existed and it’s still usable.

Once the Paste Special menu is open you can then press V for Values.

Paste Special from the Home Tab

If you’re not a keyboard person and prefer using the mouse, then you can access the Paste Values command from the ribbon commands.

Select and copy the data you want to paste into your clipboard.

Select the cell you want to copy the values into.

Go to the Home tab.

Select the Values clipboard icon from the paste options.

Paste Values with Hotkey Shortcuts

Since the paste values command is in the ribbon, that also means you can access it with the Alt hotkeys.

Notice when you press the Alt key, the ribbon lights up with all the accelerator keys available.

Paste Values with Quick Access Toolbar Command

If it’s a command you use quite frequently, then why not put it in the quick access toolbar?

Depending where in the quick access toolbar you place it, it will also get it’s own easy to use Alt hotkey shortcut too.

Check out this post for details on how to add commands to the quick access toolbar, or this post on other interesting commands you can add to the quick access toolbar.

Select All Commands from the drop down list.

Locate and select Paste Values from the options. You can press P on your keyboard to quickly navigate to commands starting with P.

Press the Add button.

Use the Up and Down arrows to change the ordering of commands in your toolbar.

Press the OK button.

If you place it in the 4th position like in this Example, then you can you Alt + 4 to access it with a keyboard shortcut.

Paste Values Mouse Trick

Select the range of cells to copy.

Hover the mouse over the active range border until the cursor turns into a four directional arrow.

Select Copy Here as Values Only from the menu.

This is such a neat way, and there are a few other options in this hidden menu that are worth exploring.

Paste Values with Paste Options

There’s another sneaky method to paste values.

Paste Values and Formulas with Text to Columns

I don’t really recommend using this method, but I’m going add it just for fun.

A few caveats with this method.

You can only copy and paste one column of data.

It will keep any formulas.

If that’s exactly what you’re looking for, then this method might be of interest.

Select a single column of data ➜ go to the Data tab ➜ select the Text to Column command.

You can also select Fixed width as we won’t be using the text to column functionality it doesn’t really matter.

Paste Values with Advanced Filters

This one is another not-quite paste values option and is listed for fun as well.

With your data selected go to the Data tab then select the Advanced command in the Sort and Filter section.

Select Copy to another location.

Leave the Criteria range empty.

Select a location to place the copied data.

Press the OK button.

You can then remove the cell formatting that’s left by going to the Home tab ➜ Clear ➜ and selecting the Clear Formats option.

Conclusions

Wow! That’s a lot of different ways to paste data as values in Excel.

It’s understandable there are so many options given it’s an essential action to avoid carrying over unwanted formatting.

You’re eventually going to need to do this and there are quite a few ways to get this done.

What’s your favourite way? Did I miss any methods you use?

5 Keyboard Shortcuts To Paste Values In Excel

Bottom line: Learn 5 different ways to copy and paste values to remove all formulas and formatting.

Skill level: Beginner

Video Tutorial What is Paste Values?

Copying and pasting values is probably one of the most common tasks we do in Excel.

Paste Values will paste the values ONLY of the copied range WITHOUT formulas and formatting. This allows us to extract the numbers or text from cells.

There are a TON of reasons to paste values.

One common use is for scenario analysis where we want to “freeze” numbers that are results of formulas and place them in some blank cells.

Another common use is when we want to paste numbers or text into a range that already contains formatting. Pasting values will not change any existing formatting that is applied to the cell/range.

In the image above, the Scenario 1 column already contained both cell formatting (colors) and number formatting. When we paste values, any existing formatting in the paste range will NOT change.

In the first example above, the blank cells have the default General format, and that is why there is no number formatting applied when we paste values.

The Paste Special Menu

Paste Values is one of the many pasting options on the Paste Special menu.

The Paste Special… button on those menus opens the full Paste Special Menu.

Keyboard Shortcuts for Paste Values

There are keyboard shortcuts for all of the Paste Special commands. As I mentioned before, the most common we use is Paste Values.

In the video above I share 5 keyboard shortcuts (plus a bonus) to paste values. Here is a list of the shortcuts.

Alt, E, S, V, Enter (Mac: Ctrl+Cmd+V)

Alt, H, V, V

Menu Key + V

Custom Quick Access Toolbar (QAT) Button: Alt+1

Ctrl+V, Ctrl, V

Custom shortcut with The Paste Buddy Add-in.

In the video I also mention my article on the best keyboards for Excel keyboard shortcuts.

If you’re more of a mouse user then checkout my article on my favorite mouse for Excel.

How do you Paste Values?

Thank you! 🙂

Phím Tắt Unikey, Sử Dụng Unikey Bằng Phím Tắt Trên Máy Tính

Unikey ngày nay đã trở thành công cụ gõ tiếng Việt phổ biến nhất và được người Việt sử dụng nhiều nhất bên cạnh Vietkey. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng phím tắt Unikey để thao tác nhanh và hiệu quả hơn.

Ctrl + Shift + F5: Mở giao diện chính của Unikey ngay trước mắt bạn.

Mở giao diện Unikey nhanh chóng.

Ctrl + Shift + F6: Mở công cụ chuyển mã, sửa lỗi font chữ rất phổ biến và hay được sử dụng.

Unikey Toolkit công cụ chuyển đổi font chữ.

Ctrl + Shift + F9: Thực hiện chuyển mã thông qua nội dung đã sao chép vào Clipboard và những thiết lập trong hộp thoại công cụ chuyển mã.

Ctrl + Shift + F1: Chuyển sang chế độ mã Unicode chuẩn quốc tế, áp dụng cho các web cũng như các văn bản hiện nay.

Ctrl + Shift + F2: Chuyển sang chế độ mã TCVN3 (ABC) áp dụng cho các loại font chữ .VNI-Arial, VNI-Times.

Ctrl + Shift + F3: Chuyển sang chế độ mã VNI-Windows cho các loại font chữ VNI-Times, VNI – ….

Ctrl + Shift + F4: Chuyển sang chế độ mã VIQR

Chuyển chế độ các bản mã rất nhanh.

Ctrl + Shift, Alt + Z: Thay đổi chế độ gõ tiếng Anh hay Tiếng Việt.

Bật tắt gõ tiếng Việt

Khi bấm tổ hợp phím trên, ngay lập tức Unikey sẽ được tắt hoặc mở chỉ trong tic-tac. Phương pháp này được cộng đồng mạng sử dụng rất nhiều mỗi khi muốn thao tác với công cụ gõ tiếng Việt số 1 Việt Nam.

https://thuthuat.taimienphi.vn/phim-tat-unikey-4452n.aspx Như vậy là chúng tôi vừa giới thiệu tới bạn cách tắt mở Unikey nhanh nhất. Nếu muốn tiết kiệm thời gian thì bạn nên tham khảo cách này, còn không bạn có thể sử dụng phương pháp truyền thống nếu cảm thấy khó nhớ. Ngoài ra, trong trường hợp bạn không thể gõ tiếng Việt trên Unikey và cũng không biết cách làm thế nào để viết được thì hãy tham khảo bài viết sửa lỗi không gõ tiếng Việt trên Unikey để biết cách xử lý cũng như khắc phục tình trạng trê.