Cách Sử Dụng Navigation Pane Trong Word

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Sửa Lỗi Tự Động Nhảy Trang Trong Word Hiệu Quả
 • Cách Đếm Số Từ Trong Word, Đếm Ký Tự Word
 • Hướng Dẫn Cách Đếm Số Ký Tự, Số Dòng, Số Chữ, Số Trang Trong Văn Bản Word
 • Cách Đếm Số Ký Tự, Số Dòng, Số Trang Trong Văn Bản Word
 • Hướng Dẫn Cách Tạo, Chỉnh Sửa Và Tùy Biến Bảng Trong Word
 • Navigation Pane là chức năng giúp bạn tìm kiếm nhanh chóng một từ, cụm từ trong văn bản. Sử dụng Navigation Pane trong Word là cách nhanh chóng để tìm kiếm cũng như thay thế trực tiếp trong Word. Thông thường chúng ta hay sử dụng công cụ Ctrl + F để tìm kiếm từ trong file và nó cũng là một phần của Navigation Pane.

  Và không chỉ tìm kiếm mà còn có thể thay thế trong Word trực tiếp nhớ công cụ replace, và nó cũng là một trong các chức năng Navigation Pane đem lại. Mặc dù Navigation Pane không nhiều chức năng nhưng mục đích chủ yếu của nó là giúp người dùng tìm kiếm và thay thế từ trong Word, kiểm soát các lỗi dễ dàng hơn.

  Bước 1: Để sử dụng Navigation Pane trong Word chúng ta trước tiên phải kích hoạt nó trong phần Editing và lựa chon Find.

  Options: Nơi cho phép tùy chỉnh tìm kiếm Navigation Pane.

  Advanced Find: Chế độ tìm kiếm nâng cao.

  Replace: Chế độ thay thế từ tron Word.

  Go To: Chế độ nhảy bước trong văn bản, cho phép bạn di chuyển đến một vị trí nhất định trong văn bản.

  Graphic: Chế độ tìm kiếm ảnh trong Navigation Pane.

  Tables: Chế độ tìm kiếm trong tables, áp dụng bảng biểu.

  Equations: Chế độ tìm kiếm theo công thức.

  Footnotes/Endnotesaz: Chế độ tìm kiếm theo chú thích sẵn có trong Navigation Pane.

  Comments: Tìm kiếm các chú thích, nhận xét trong Word.

  Bước 4: Ngoài ra trong phần Options chúng ta có thể tùy chỉnh với rất nhiều chế độ khác nhau như Match case (Tìm kiếm từ chính xác nhất), Find whole Word only (Tìm kiếm toàn bộ từ, cụm từ) hay Use wildcards (Chế độ tìm kiếm theo chữ cái riêng lẻ.

  Bước 5: Trong phần Headings là các giá trị tìm kiếm được phân theo mục, việc phân theo mục này phải được thiết lập từ trước.

  Bước 6: Hay Pages đơn giản là sử dụng Navigation Pane trong Word tìm kiếm theo từng trang nếu đó là văn bản dài.

  Bước 7: Trong Navigation Pane sở hữu Advanced Find với các tính năng tìm kiếm nâng cao hơn.

  Bước 8: Chẳng hạn như trong phần Find and Replace với rất nhiều chức năng tìm kiếm trong Special.

  Bước 9: Khả năng thay thế từ với Replace, một trong những tính năng rất được hay sử dụng trong Navigation Pane để tìm kiếm từ trong Word.

  Bước 10: Hoặc là Go to, phần cho phép chúng ta di chuyển nhanh đến một nội dung bất kỳ trong văn bản Word.

  Và để đóng Navigation Pane chúng ta chỉ cần nhấn vào biểu tượng X để đóng nó lại.

  http://thuthuat.taimienphi.vn/cach-su-dung-navigation-pane-trong-word-32598n.aspx

  Nếu bạn quan tâm hơn hãy tham khảo các phím tắt trong Word, đây là một phần không thể thiếu nếu bạn muốn sử dụng Word thành thạo, tiết kiệm thời gian hơn, với các phím tắt Word sẽ giúp bạn bớt đi các thao tác, kể cả việc sử dụng Navigation Pane trong Word.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Cây Thư Mục Trong Word 2013
 • Sao Chép Định Dạng Trong Microsoft Word Bằng Format Painter
 • Sử Dụng Format Painter Trong Word Để Sao Chép Và Dán Định Dạng
 • Sử Dụng Format Painter Để Copy Định Dạng Trong Word
 • Cách Viết Công Thức Hóa Trong Word
 • Learn How To Use The Navigation Pane In Microsoft Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Navigation Pane In Word 2010
 • How To Show The Navigation Pane In Word 2010
 • Tắt Tính Năng Tự Động Đánh Số Đầu Dòng
 • Where Is The Bullet And Numbering In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Word 2010: Working With Lists
 • The Navigation Pane in Word 2010 allows you to jump around your document in several ways. You can use it to find text, Word objects, such as tables and graphics, and to jump to specific headings and pages.

  Advertisement

  NOTE: Moving your mouse over a thumbnail tells you on which page that occurrence can be found.

  The Match case option allows you to find your text exactly how you typed it. For example, if you typed “Mode,” then “mode” will not be found.

  When you search for text, all occurrences of it are found whether it is a word by itself or part of another word. For example, if you search for “begin,” occurrences of the word “beginning” would also display in the results. You can pvent this by selecting Find whole words only.

  Advertisement

  You can also use wildcards in your search by selecting the Use wildcards option. For instance, if you enter “c?i,” the results would display all words or portions of words that contain “c” as the first letter and “i” as the third letter. All other letters can vary. You can find a list of available wildcard characters on Microsoft’s site here.

  NOTE: The Next and Previous buttons can also be used to navigate to the next and pvious Word object, if that is what you have selected to find.

  If you have used the built-in heading styles in Word to define the sections of your document, you can easily jump to the different sections using the first (Browse the headings in your document) tab.

  NOTE: This tab can also be used to easily reorganize your document.

  Advertisement

  You can also access the Replace tab or the Go To tab directly using the same drop-down menu on the Navigation Pane that opened the Find tab on the Find and Replace dialog box.

  NOTE: The Replace tab adds a Replace with edit box below the Find what edit box on the Find tab.

  The Go To tab on the Find and Replace dialog box allows you to jump to specific page numbers, sections, lines, or other document parts and objects.

  Advertisement

  NOTE: You can also close the pane using the X button to the right of the down arrow on the pane’s title bar.

  Microsoft has improved the search and navigation features in Word 2010, making it easier to move around in your document and find text, styles, special characters, and document elements.

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Turn A Microsoft Word Task Pane On And Off
 • Cách Tạo Khung Viền Trình Bày Báo Cáo Đẹp – Chuẩn – Chuyên Nghiệp Nhất
 • Cách Xóa Dòng Kẻ Trong Word Nhanh Nhất
 • Cách Đơn Giản Tạo Đường Gạch Chéo Trong Word 2007, 2010, 2013
 • 【1️⃣】 Cách Chuyển Bảng Biểu Từ Word Sang Powerpoint
 • Navigation Pane In Word 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Show The Navigation Pane In Word 2010
 • Tắt Tính Năng Tự Động Đánh Số Đầu Dòng
 • Where Is The Bullet And Numbering In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Word 2010: Working With Lists
 • (Archives) Microsoft Word 2007: Outlining: Bullet And Numbering Options
 • Office for Mere Mortals

  Your beginners guide to the secrets of Microsoft Office

  Tips and help for Word, Excel, PowerPoint and Outlook for MS Office experts

  Invalid email address

  Office for Mere Mortals has been running for over 20 years, we’ve never, ever revealed or sold subscriber details. 

  Tips and help for Word, Excel, PowerPoint and Outlook from Microsoft Office experts. Give it a try. You can unsubscribe at any chúng tôi been running for over 20 years, we’ve never, ever revealed or sold subscriber details. Privacy policy

  Thanks for joining us! You’ll get a welcome message in a few moments.

  A new way to access common features on Word 2010.

  Although the term Navigation Pane has been introduced in MS Word 2010, most of its functionalities existed in earlier versions like Word 2007. Features like Document Map in Word, Find and Replace functionalities have all been integrated together in the Navigation Pane.

  For the most part, the objective of Navigation Pane is to make the task of navigating through huge documents containing many sections and headings easier. It is mostly showing existing Word features in a new way, though some of the find/search

  Analyzing Navigation Pane

  Here when you tick the Navigation Pane option, the Navigation window appears as a vertical column beside your document.

  There is also a shortcut to open the Navigation Pane which is familiar to long-term Word users – Ctrl + F. In pvious versions of Word this shortcut was used to open the “Find and Replace” dialog – now it opens the Navigation Pane. The familiar Find dialog is still available, just not immediately obvious.

  Navigation Pane Components

  There are four main components in the Navigation window which are

  • Search text box

   at the top then three small tabs below it …

  • Headings view
  • Page view aka Thumbnail page view
  • Search Results View.

  Search Text Box

  This component has two parts. Firstly you can type any term in the text field and that particular search term will be highlighted in the document.

  In addition, the Navigation pane shows the results in Heading view, Thumbnail page view and Search Results View also the corresponding result is highlighted.

  For example in the below screenshot for the search term “new” you can see the term highlighted in the content and also the Headings that contain this term in the document.

  Likewise you can see the search term highlighted in Thumbnail and Search view.

  The second part of the Search text box component is the Find, Replace and other options.

  The Find …, Replace …. And Go To … menu options take you to the same dialog as we’ve seen in many versions of Word.

  The functionality of Find, Replace and Go To is same as earlier versions of Word i.e. you can find any terms in the content and replace with the required content. For more details about Find and Replace refer Find function in Office Part 1 and Find function in Office Part 2 articles in Office-Watch.com.

  Search Results View

  In this view you can find a list of search results in context.

  This is useful for quickly browsing through large documents when you are searching for particular content.

  Headings View

  You can drag and place the headers in different positions if you wish to change the structure of the document. When you do this the heading and the entire block of text between that heading and the following heading is moved to where you place it.

  Also you can add new headings or subheadings. You can even delete headings.

  Warning: when you select to delete any heading then all the content including all the subheadings under that particular heading is deleted.

  You can choose desired section and it’s content to print as well.

  Although there is option to select desired heading and content there is no shown option to copy and paste it. But you can use the default Ctrl + C and Ctrl + V to copy and paste. There is also a shortcut Ctrl + drag to drag and make a copy of the required headings along with the content.

  Page View

  In the page view all the pages in the document are displayed as thumbnail images. The functionality is similar to the thumbnail pane in earlier versions of Word. If you want to filter the pages in large documents based on particular image or content then this tab is useful as you can use the search box to find objects and only those pages that match that particular object are shown.

  Latest news & secrets of Microsoft Office

  Microsoft Office experts give you tips and help for Word, Excel, PowerPoint and Outlook.

  Office Watch has been running for over 20 years, we’ve never, ever revealed or sold subscriber details. 

  Give it a try. You can unsubscribe at any chúng tôi been running for over 20 years, we’ve never, ever revealed or sold subscriber details. Privacy policy

  Invalid email address

  Thanks for joining us! You’ll get a welcome message in a few moments.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Learn How To Use The Navigation Pane In Microsoft Word
 • How To Turn A Microsoft Word Task Pane On And Off
 • Cách Tạo Khung Viền Trình Bày Báo Cáo Đẹp – Chuẩn – Chuyên Nghiệp Nhất
 • Cách Xóa Dòng Kẻ Trong Word Nhanh Nhất
 • Cách Đơn Giản Tạo Đường Gạch Chéo Trong Word 2007, 2010, 2013
 • Cách Tạo Style Cho Navigation Menus WordPress

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Add Custom Navigation Menus In WordPress Themes
 • Hướng Dẫn Tạo Navigation Menu Nổi Trên WordPress
 • Cách Tạo & Chỉnh Sửa Menu Trong WordPress * Kiến Càng
 • Displaying The Navigation Pane When Opening A Document
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Navigation Pane Trong Word
 • Bạn có muốn tạo style cho các navigation menus (menu điều hướng) WordPress của mình để thay đổi màu sắc hoặc giao diện không? Theme WordPress là nơi xử lý giao diện của các menu điều hướng nên bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh bằng CSS theo nhu cầu. Trong bài viết này, CunghocWP sẽ hướng dẫn cách tạo style cho các navigation menus WordPress trên trang web.

  Phương pháp 1: Tạo style cho các Navigation Menu WordPress bằng plugin

  Theme WordPress sử dụng CSS để tạo style cho các menu điều hướng nhưng nhiều người dùng mới không biết chỉnh sửa file theme hoặc viết code CSS riêng.

  Đây là lúc plugin style WordPress trở nên hữu ích. Bạn sẽ tiết kiệm được một khoản lớn từ việc chỉnh sửa các file theme hoặc viết bất kỳ code nào.

  Đầu tiên bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin CSS Hero. Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn của CunghocWP về cách cài đặt plugin WordPress.

  CSS Hero là một plugin WordPress cao cấp cho phép bạn thiết kế theme WordPress theo ý muốn mà không cần viết một dòng code nào (Không yêu cầu HTML hoặc CSS). Hãy đọc bài đánh giá CSS Hero của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

  Sau khi kích hoạt, bạn sẽ được chuyển hướng để lấy khóa License CSS Hero. Chỉ cần làm theo các hướng dẫn trên màn hình và bạn sẽ được chuyển hướng trở lại trang web của mình sau một vài cú nhấp chuột.

  Sau khi nhấp vào biểu tượng màu xanh lam, di chuột đến navigation menu, CSS Hero sẽ đánh dấu menu bằng cách hiển thị các đường viền xung quanh. Khi bạn nhấp vào navigation menu được đánh dấu sẽ hiển thị các item mà bạn có thể chỉnh sửa.

  CSS Hero sẽ hiển thị các thuộc tính khác nhau mà bạn có thể chỉnh sửa như văn bản, background, border, margin, padding, vv…

  Sau khi thực hiện các thay đổi, bạn có thể xem trực tiếp trong bản xem trước theme.

  Ưu điểm của phương pháp này là bạn có thể hoàn tác bất kỳ thay đổi nào đã thực hiện. CSS Hero lưu giữ một lịch sử đầy đủ về tất cả các thay đổi của bạn và bạn có thể quay lại giữa các thay đổi đó.

  Phương pháp 2: Tạo style cho Navigation Menus WordPress theo cách thủ công

  Phương pháp này thêm CSS tùy chỉnh theo cách thủ công và dành cho người dùng trung gian.

  Các menu điều hướng trong WordPress được hiển thị trong một danh sách không có thứ tự (danh sách có dấu đầu dòng).

  Thông thường, nếu bạn sử dụng thẻ menu mặc định của WordPress, sẽ hiển thị danh sách không có thuộc tính class CSS nào được liên kết với thẻ.

  Danh sách không có thứ tự có tên thuộc tính class là ‘menu’, mỗi item trong danh sách đều có thuộc tính class CSS riêng.

  Điều này có thể hoạt động nếu bạn chỉ có một vị trí menu. Tuy nhiên, hầu hết các theme đều có nhiều vị trí để bạn hiển thị menu điều hướng.

  Nếu chỉ sử dụng thuộc tính class CSS mặc định có thể gây ra xung đột với các menu trên các vị trí khác.

  Đây là lý do tại sao bạn cũng cần xác định thuộc tính class CSS và vị trí menu. Rất có thể theme WordPress của bạn đã làm điều này bằng cách thêm các menu điều hướng bằng cách sử dụng đoạn code sau:

  Đoạn code này cho WordPress biết rằng đây là nơi theme hiển thị menu chính và thêm một menu chính có thuộc tính class CSS vào menu điều hướng.

  Bây giờ bạn có thể tạo style cho menu điều hướng của mình bằng cấu trúc CSS này.

  1. // container class
  2. #header .primary-menu{}
  3. // container class first unordered list
  4. #header .primary-menu ul {}
  5. //unordered list within an unordered list
  6. #header .primary-menu ul ul {}
  7. #header .primary-menu li {}
  8. // each navigation item anchor
  9. #header .primary-menu li a {}
  10. // unordered list if there is drop down items
  11. #header .primary-menu li ul {}
  12. // each drop down navigation item
  13. #header .primary-menu li li {}
  14. // each drap down navigation item anchor
  15. #header .primary-menu li li a {}

  Bạn sẽ cần thay thế #header bằng thuộc tính CSS container mà menu điều hướng của bạn đang sử dụng.

  Cấu trúc này sẽ thay đổi hoàn toàn giao diện của menu điều hướng.

  Tuy nhiên, vẫn có các thuộc tính class CSS khác do WordPress tạo tự động được thêm vào từng menu và tiem menu. Các thuộc tính class này tùy chỉnh menu điều hướng.

  WordPress cũng cho phép bạn thêm các thuộc tính class CSS tùy chỉnh riêng vào các item menu riêng lẻ.

  Bạn có thể sử dụng tính năng này để tạo style cho các item menu như thêm biểu tượng hình ảnh vào menu hay thay đổi màu sắc để đánh dấu item menu.

  Ví dụ về tạo style cho Navigation Menus trong WordPress

  Các theme WordPress khác nhau có thể sử dụng các tùy chọn tạo style khác nhau, các thuộc tính CSS và cả JavaScript để tạo navigation menus. Do đó, sẽ có rất nhiều tùy chọn để bạn thay đổi các style và tùy chỉnh các menu điều hướng để đáp ứng nhu cầu riêng.

  Công cụ kiểm tra trong trình duyệt web sẽ là trợ thủ đắc lực nhất để tìm ra các thuộc tính class CSS nào cần thay đổi. Nếu bạn chưa từng làm việc này trước đây thì hãy tham khảo hướng dẫn của CunghocWP về cách sử dụng công cụ kiểm tra để tùy chỉnh các theme WordPress.

  Bạn chỉ cần trỏ con trỏ đến phần tử muốn sửa đổi, nhấp chuột phải và sau đó chọn công cụ Inspect từ menu của trình duyệt.

  1. Thay đổi màu phông chữ trong navigation menus WordPress

  Đây là mẫu CSS tùy chỉnh mà bạn có thể thêm vào theme của mình để thay đổi màu phông chữ của navigation menus.

  Trong ví dụ này, # top-menu là ID được gán cho danh sách không có thứ tự hiển thị navigation menu của chúng tôi. Bạn cần sử dụng công cụ kiểm tra để tìm ra ID theme bạn đang dùng.

  Trước tiên, bạn cần tìm ra ID CSS hoặc thuộc tính class của theme đang sử dụng cho navigation menu xung quanh vùng chứa.

  Và đây là kết quả hiển thị trên trang web demo của chúng tôi.

  Nhiều trang web sử dụng các màu background khác cho các liên kết quan trọng nhất trong menu điều hướng của họ như một nút đăng nhập, đăng ký, liên hệ hoặc mua. Các liên kết này sẽ nổi bật hơn nếu có một màu khác.

  Để làm điều này, bạn cần thêm một thuộc tính class CSS tùy chỉnh vào item menu muốn đánh dấu bằng màu background khác.

  Và đây là kết quả hiển thị trên trang web demo của chúng tôi.

  Nếu bạn muốn các item menu của mình thay đổi màu sắc khi di chuột qua thì có thể sử dụng thủ thuật CSS cụ thể để làm cho các menu điều hướng có tính tương tác hơn.

  Chỉ cần thêm CSS tùy chỉnh sau vào theme của bạn.

  Trong ví dụ này, # top-menu là ID CSS mà theme của bạn sử dụng cho danh sách menu điều hướng không có thứ tự.

  Và đây là kết quả hiển thị trên trang web demo của chúng tôi.

  Thông thường, các navigation menu xuất hiện ở trên cùng và biến mất khi người dùng cuộn xuống. nhưng các navigation menu sticky floating vẫn ở trên cùng khi người dùng cuộn xuống.

  Bạn có thể thêm đoạn code CSS sau vào theme để làm cho các menu điều hướng của bạn trở nên hấp dẫn.

  Chỉ cần thay thế # top-menu bằng ID CSS menu điều hướng của bạn.

  Đây là là kết quả trong bản demo của chúng tôi:

  6. Tạo Navigation Menus Transparent trong WordPress

  Nhiều trang web sử dụng ảnh background lớn hoặc toàn màn hình với các nút CTA. Sử dụng menu trong suốt giúp điều hướng của bạn hòa hợp với hình ảnh và khiến người dùng tập trung hơn vào lời kêu gọi hành động của bạn.

  Chỉ cần mẫu code CSS sau vào theme để làm trong suốt các menu điều hướng:

  Và đây là kết quả trên trang demo của chúng tôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Use The Document Map In Microsoft Word
 • Quy Đổi Từ Pt Sang Mm (Điểm Sang Milimét)
 • Giãn Dòng Trong Word Và Giãn Đoạn Trong Word
 • Cách Thêm Khung Cho Ảnh Và Tạo Hiệu Ứng Trong Word
 • Cách Kẻ Đường Thẳng Trong Words 2022,2016,2013,2010,2007,2003
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Navigation Pane Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • How Can You Turn A Word Task Pane On And Off?
 • Using The Navigation Pane In Word 2010 And Later
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2007
 • How To Create Multilevel Numbered Headings In Word 2022
 • (Archives) Microsoft Word 2003: Outlining: Bullet & Numbering Options
 • Microsoft Office 2010 với nhiều cải tiến vô cùng hữu ích thiết thực cho người dùng. Tuy nhiên với kho tính năng mới đồ sộ này không phải ai cũng khám phá hết được. Navigation Pane trong Word 2010 cho phép bạn “nhảy” quanh tài liệu của mình. Bạn có thể tìm kiếm văn bản, đối tượng của Word như bảng biểu và đồ họa, hay nhảy tới các đề mục và trang cụ thể. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật sử dụng Navigation Pane để di chuyển tài liệu của mình theo nhiều cách.

  Để mở Navigation Pane, kích vào nút Find trong nhóm Editing của tab Home, hoặc nhấn phím tắt Ctrl + F:

  Một hình thumbnail nhỏ hiển thị cho những đoạn văn bản xung quanh mỗi từ/cụm từ được nhập vào. Để nhảy tới đoạn văn bản này, chỉ cần kích vào thumbnail thích hợp. Các từ/cụm từ được tìm thấy sẽ có màu đậm nổi bật giúp bạn dễ dàng xác định chúng.

  Chú ý: Chỉ cần di chuyển cho trỏ chuột tới mỗi thumbnail bạn sẽ nhìn thấy vị trí số trang của đoạn văn bản đó, đồng thời nếu kích chuột vào thumbnail bạn sẽ được nhảy tới trang tương ứng.

  Ngoài ra bạn có thể thiết lập thêm một vài tùy chọn cho tính năng Find bằng cách: kích vào nút mũi tên bên phải hộp search, chọn Options.

  Khi tìm kiếm cho văn bản, toàn bộ lần xuất hiện của từ đó sẽ được hiển thị cho dù nó chỉ là một phần của từ khóa bạn nhập vào. Ví dụ với từ “text” thì kết quả trả về sẽ bao gồm cho cả từ textbox… Tùy chọn Find whole words only sẽ giúp bạn cho ra kết quả chính xác với từ khóa nhập vào.

  Bạn cũng có thể sử dụng các ký hiệu trong tiêu chí tìm kiếm của mình với tùy chọn Use wildcards. Ví dụ khi nhập vào từ “s?t” kết quả sẽ tìm những từ có chữ cái đầu tiên là “s” và chữ cái thứ ba là “t”, dấu “?” là chữ cái bất kỳ (bao gồm cả khoảng cách).

  Để dễ dàng di chuyển các đoạn văn bản được tìm thấy cho từ/cụm từ khóa một cách tuần tự, chỉ cần kích vào nút mũi tên ( Next Search Result) ở hàng thứ ba của Navigation:

  Nếu bạn đã sử dụng built-in heading styles trong Word để định nghĩa các section cho tài liệu của mình, bạn có thể dễ dàng nhảy tới các section khác nhau bằng tab đầu tiên (có tên Browse the headings in your document) trong phần hiển thị kết quả.

  Tại tab thứ hai để hiển thị kết quả tìm kiếm ( Browse the pages in your document) sẽ chứa các thumbnail của các trang trong tài liệu của bạn. Kích vào từng thumbnail để nhảy tới trang tương ứng.

  Ngoài ra nếu bạn muốn sử dụng hộp thoại Find and Replace truyền thống, kích vào nút mũi tên bên phải hộp search, chọn Advanced Find từ menu xổ xuống.

  Chuyển sang tab Replace cho phép bạn thay thế từ/cụm từ bằng các văn bản khác. Tab Go To cho phép bạn nhảy tới số trang cụ thể, section, dòng hoặc các phần khác trong tài liệu (bao gồm cả Table, Graphic…).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Displaying The Navigation Pane When Opening A Document
 • Cách Tạo & Chỉnh Sửa Menu Trong WordPress * Kiến Càng
 • Hướng Dẫn Tạo Navigation Menu Nổi Trên WordPress
 • How To Add Custom Navigation Menus In WordPress Themes
 • Cách Tạo Style Cho Navigation Menus WordPress
 • Using The Navigation Pane In Word 2010 And Later

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2007
 • How To Create Multilevel Numbered Headings In Word 2022
 • (Archives) Microsoft Word 2003: Outlining: Bullet & Numbering Options
 • Đánh Dấu, Đánh Số Đoạn Văn Và Danh Sách Đa Cấp Trong Word 2003
 • (Archives) Microsoft Word 2007: Using Multilevel List Numbering
 • Microsoft revamped its document map as the Navigation Pane in Word 2010. The Navigation view is shown here in a document that uses the built-in heading styles. It combines the map, an expanded search or find feature, and a page display in the one pane.

  One way to see the Navigation Pane is to check the box on the View Tab. Another is to use the keyboard shortcut Ctrl+F (find).

  The key to using the Navigation Pane to reorganize a document is to use the built-in heading styles to organize it to start with. See Moving/Reorganizing Pages in Microsoft Word.

  See also: Outlining in Microsoft Word. The Outline view works in all versions of Word, at least since Word 97.

  I had planned on writing a page on using the Navigation Pane because I think it is an underused feature. It appears that a number of other writers have beat me to it. I don’t think I can add much. Here, though, is a note about controlling its size and display at startup: Navigation Pane Settings at Word Startup.

  It is common to have Headings applied to something other than a whole paragraph not show up in the Navigation Pane. This is because they have been applied as ” Linked Styles.” Here is a link to my article on this: Headings that do not show up in the Navigation Pane or in a Table of Contents.

  Beginning with Word 2013, the icons on the tabs in the Navigation Pane were replaced with words. Here is the Navigation Pane in Word 2022:

  Here is the Google search for Navigation Pane. Like many searches, it came up with a lot of good material and a bunch of ad sites. Here are some of the best I’ve found.

  General look without going into depth on the three different functions of the Navigation Pane – Find/Search, Document Map, Page View. Ads are a little distracting.

  Note that Word for the Mac introduced a similar structure called the Sidebar with Word 2022. It is similar but not the same.

  Return to Questions List Download this FAQ in Word 97 format

  Changes / suggestions / ideas can be sent to Charles Kenyon .

  Page views since 13 April 2004

  Many people visit this site and use the information it contains.

  It costs money to keep on line and effort to update.

  If you have received assistance here

  please consider making a donation if you can.

  Thank you. ckk

  Copyright 2000-2021 Charles Kyle Kenyon

  FAQ provided as an adjunct / hobby as a part of my web site as a criminal defense lawyer.

  --- Bài cũ hơn ---

 • How Can You Turn A Word Task Pane On And Off?
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Navigation Pane Trong Word
 • Displaying The Navigation Pane When Opening A Document
 • Cách Tạo & Chỉnh Sửa Menu Trong WordPress * Kiến Càng
 • Hướng Dẫn Tạo Navigation Menu Nổi Trên WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Navigation Pane Trong Word 2010 ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel List Trong Microsoft
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Mục Lục Tự Động Trong Word 2007, Word 2010, Cách Canh Lề In Báo Cáo Chuẩn 1/2021
 • Hướng Dẫn Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Word
 • How To Create Numbered Headings Or Outline Numbering In Word 2007 And Word 2010
 • Word: Change Caption Numbering From Sequential To Chapter Numbering
 • Microsoft Office 2010 với nhiều cải tiến vô cùng hữu ích thiết thực cho người dùng. Tuy nhiên với kho tính năng mới đồ sộ này không phải ai cũng khám phá hết được. Navigation Pane trong Word 2010 cho phép bạn “nhảy” quanh tài liệu của mình. Bạn có thể tìm kiếm văn bản, đối tượng của Word như bảng biểu và đồ họa, hay nhảy tới các đề mục và trang cụ thể. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật sử dụng Navigation Pane để di chuyển tài liệu của mình theo nhiều cách.

  Để mở Navigation Pane, kích vào nút Find trong nhóm Editing của tab Home, hoặc nhấn phím tắt Ctrl + F.

  Theo mặc định, Navigation pane sẽ được mở ra ở phần bên trái của cửa sổ Word. Trong hộp nhập liệu ” Search Document” trên cùng, nhập vào cụm từ bạn muốn tìm. Kết quả sẽ hiển thị tự động (nếu không bạn nhấn Enter hoặc biểu tượng chiếc kính lúp bên phải của hộp search).

  Một thumbnail nhỏ hiển thị cho những đoạn văn bản xung quanh mỗi từ/cụm từ được nhập vào. Để nhảy tới đoạn văn bản này, chỉ cần kích vào thumbnail thích hợp. Các từ/cụm từ được tìm thấy sẽ có màu đậm nổi bật giúp bạn dễ dàng xác định chúng.

  Chú ý: Chỉ cần di chuyển cho trỏ chuột tới mỗi thumbnail bạn sẽ nhìn thấy vị trí số trang của đoạn văn bản đó, đồng thời nếu kích chuột vào thumbnail bạn sẽ được nhảy tới trang tương ứng.

  Ngoài ra bạn có thể thiết lập thêm một vài tùy chọn cho tính năng Find bằng cách: kích vào nút mũi tên bên phải hộp search, chọn Options.

  Hộp thoại Find Options sẽ xuất hiện, đánh dấu vào các tùy chọn để bật hoặc tắt chúng. Nếu sau đó muốn trở về tùy chọn như mặc định, kích Set As Default. Nhấn OK để các thay đổi có hiệu lực và đóng hộp thoại này.

  Chẳng hạn như bạn chỉ muốn kết quả tìm kiếm phân biệt chữ HOA- thường, đánh dấu chọn Match case. Lúc này việc tìm kiếm với từ ” Text Box” sẽ khác với ” text box“.

  Khi tìm kiếm cho văn bản, toàn bộ lần xuất hiện của từ đó sẽ được hiển thị cho dù nó chỉ là một phần của từ khóa bạn nhập vào. Ví dụ với từ ” text” thì kết quả trả về sẽ bao gồm cho cả từ ” textbox“… Tùy chọn Find whole words only sẽ giúp bạn cho ra kết quả chính xác với từ khóa nhập vào.

  Lưu ý: Khi kích OK để đóng hộp thoại Find Options, từ khóa và kết quả tìm kiếm trước đó sẽ bị xóa sạch và hộp search sẽ trở về trạng thái Search Document ban đầu.

  Để dễ dàng di chuyển các đoạn văn bản được tìm thấy cho từ/cụm từ khóa một cách tuần tự, chỉ cần kích vào nút mũi tên ( Next Search Result) ở hàng thứ ba của Navigation:

  Nếu bạn đã sử dụng built-in heading styles trong Word để định nghĩa các section cho tài liệu của mình, bạn có thể dễ dàng nhảy tới các section khác nhau bằng tab đầu tiên (có tên Browse the headings in your document) trong phần hiển thị kết quả.

  Tại tab thứ hai để hiển thị kết quả tìm kiếm ( Browse the pages in your document) sẽ chứa các thumbnail của các trang trong tài liệu của bạn. Kích vào từng thumbnail để nhảy tới trang tương ứng.

  Ngoài ra nếu bạn muốn sử dụng hộp thoại Find and Replace truyền thống, kích vào nút mũi tên bên phải hộp search, chọn Advanced Find từ menu xổ xuống.

  Chuyển sang tab Replace cho phép bạn thay thế từ/cụm từ bằng các văn bản khác. Tab Go To cho phép bạn nhảy tới số trang cụ thể, section, dòng hoặc các phần khác trong tài liệu (bao gồm cả Table, Graphic…).

  Cuối cùng, để đóng Navigation Pane bạn kích vào nút mũi tên ở thanh tiêu đề của nó, chọn Close. Hoặc bạn có thể chọn Move để di chuyển/thay đổi vị trí Navigation Pane, chọn Size để thay đổi kích thước.

  Microsoft đã cải thiện rất nhiều trong tính năng tìm kiếm của Word 2010 nhằm giúp chúng ta quản lý tài liệu tốt hơn. Hy vọng rằng với bài viết này các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm sử dụng Word tốt hơn.

  Theo quantrimang.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tạo Cây Thư Mục Trong Word 2013
 • Cách Làm Mục Lục Trong Word 2022
 • Chỉnh Font Chữ Trong WordPress 2022
 • 2 Cách Sửa Css Trong WordPress 2022
 • Đổi Inch Sang Cm, Mm, M Trực Tuyến, Trong Word 2022, 2007, 2003, 2010,
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Navigation Pane Trong Word 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Sử Dụng Navigation Pane Trong Word, Công Cụ Tìm Kiếm Dữ Liệu
 • Sử Dụng Hiệu Quả Navigation Pane Trong Word 2010
 • Điền Số Thứ Tự, Ký Tự Đầu Dòng Tự Động Ms Word
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel List Trong Microsoft Word
 • Sửa Lỗi Tự Động Nhảy Trang Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Microsoft Office 2010 với nhiều cải tiến vô cùng hữu ích thiết thực cho người dùng. Tuy nhiên với kho tính năng mới đồ sộ này không phải ai cũng khám phá hết được. Navigation Pane trong Word 2010 cho phép bạn “nhảy” quanh tài liệu của mình. Bạn có thể tìm kiếm văn bản, đối tượng của Word như bảng biểu và đồ họa, hay nhảy tới các đề mục và trang cụ thể. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật sử dụng Navigation Pane để di chuyển tài liệu của mình theo nhiều cách.

  Để mở Navigation Pane, kích vào nút Find trong nhóm Editing của tab Home, hoặc nhấn phím tắt Ctrl + F:

  Một hình thumbnail nhỏ hiển thị cho những đoạn văn bản xung quanh mỗi từ/cụm từ được nhập vào. Để nhảy tới đoạn văn bản này, chỉ cần kích vào thumbnail thích hợp. Các từ/cụm từ được tìm thấy sẽ có màu đậm nổi bật giúp bạn dễ dàng xác định chúng.

  Chú ý: Chỉ cần di chuyển cho trỏ chuột tới mỗi thumbnail bạn sẽ nhìn thấy vị trí số trang của đoạn văn bản đó, đồng thời nếu kích chuột vào thumbnail bạn sẽ được nhảy tới trang tương ứng.

  Ngoài ra bạn có thể thiết lập thêm một vài tùy chọn cho tính năng Find bằng cách: kích vào nút mũi tên bên phải hộp search, chọn Options.

  Khi tìm kiếm cho văn bản, toàn bộ lần xuất hiện của từ đó sẽ được hiển thị cho dù nó chỉ là một phần của từ khóa bạn nhập vào. Ví dụ với từ ” text” thì kết quả trả về sẽ bao gồm cho cả từ textbox… Tùy chọn Find whole words only sẽ giúp bạn cho ra kết quả chính xác với từ khóa nhập vào.

  Bạn cũng có thể sử dụng các ký hiệu trong tiêu chí tìm kiếm của mình với tùy chọn Use wildcards. Ví dụ khi nhập vào từ ” s?t” kết quả sẽ tìm những từ có chữ cái đầu tiên là ” s” và chữ cái thứ ba là ” t“, dấu “?” là chữ cái bất kỳ (bao gồm cả khoảng cách).

  Để dễ dàng di chuyển các đoạn văn bản được tìm thấy cho từ/cụm từ khóa một cách tuần tự, chỉ cần kích vào nút mũi tên ( Next Search Result) ở hàng thứ ba của Navigation:

  Nếu bạn đã sử dụng built-in heading styles trong Word để định nghĩa các section cho tài liệu của mình, bạn có thể dễ dàng nhảy tới các section khác nhau bằng tab đầu tiên (có tên Browse the headings in your document) trong phần hiển thị kết quả.

  Tại tab thứ hai để hiển thị kết quả tìm kiếm ( Browse the pages in your document) sẽ chứa các thumbnail của các trang trong tài liệu của bạn. Kích vào từng thumbnail để nhảy tới trang tương ứng.

  Ngoài ra nếu bạn muốn sử dụng hộp thoại Find and Replace truyền thống, kích vào nút mũi tên bên phải hộp search, chọn Advanced Find từ menu xổ xuống.

  Chuyển sang tab Replace cho phép bạn thay thế từ/cụm từ bằng các văn bản khác. Tab Go To cho phép bạn nhảy tới số trang cụ thể, section, dòng hoặc các phần khác trong tài liệu (bao gồm cả Table, Graphic…).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tạo Khung Viền Trang Bìa Trong Word
 • Cách Tạo Đường Viền, Làm Khung, Border, Trong Văn Bản Word 2007, 2013,
 • Cách Sửa Lỗi Unikey Không Gõ Được Tiếng Việt Có Dấu Trên Máy Tính, Lap
 • File Word Bị Lỗi Không Chỉnh Sửa Được, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục
 • Khắc Phục Lỗi Word 2010 Bị Khóa Không Đánh Được Chữ
 • How To Show The Navigation Pane In Word 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Tắt Tính Năng Tự Động Đánh Số Đầu Dòng
 • Where Is The Bullet And Numbering In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Word 2010: Working With Lists
 • (Archives) Microsoft Word 2007: Outlining: Bullet And Numbering Options
 • Formatting Documents In Word 2007
 • There are various elements of the Microsoft Word 2010 program that you might only see intermittently, or which you might only know about from working on a version of the program on a different computer. One such element is the “Navigation” pane that can be shown at the left side of Word 2010’s program window. This pane offers a convenient place to browse through the pages of your document, or to search for text within the document.

  The Navigation pane is a feature that can be viewed or hidden by adjusting a setting within the program. This setting will stay applied as Word 2010 is closed and opened so, if you have pviously hidden the Navigation pane, or if it was never visible to begin with, then you can follow our guide below to learn how to show the pane and start using it.

   

  Display the Navigation Panel in Word 2010

  The steps in this article will show you how to display the Navigation column at the left side of the window in Microsoft Word 2010. This column will remain visible for the entire time that Word 2010 is open. Once you no longer need the Navigation pane, you can close it by unchecking the box that you check in Step 3 below.

   

  Step 1: Open Microsoft Word 2010.

   

   

   

  Step 3: Check the box to the left of Navigation Pane. You should now see this pane at the left side of your window.

   

   

  Matthew Burleigh has been writing tech tutorials since 2008. His writing has appeared on dozens of different websites and been read over 50 million times.

  After receiving his Bachelor’s and Master’s degrees in Computer Science he spent several years working in IT management for small businesses. However, he now works full time writing content online and creating websites.

  His main writing topics include iPhones, Microsoft Office, Google Apps, Android, and Photoshop, but he has also written about many other tech topics as well.

  Share this:

  Disclaimer: Most of the pages on the internet include affiliate links, including some on this site.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Navigation Pane In Word 2010
 • Learn How To Use The Navigation Pane In Microsoft Word
 • How To Turn A Microsoft Word Task Pane On And Off
 • Cách Tạo Khung Viền Trình Bày Báo Cáo Đẹp – Chuẩn – Chuyên Nghiệp Nhất
 • Cách Xóa Dòng Kẻ Trong Word Nhanh Nhất
 • Sử Dụng Hiệu Quả Navigation Pane Trong Word 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Điền Số Thứ Tự, Ký Tự Đầu Dòng Tự Động Ms Word
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel List Trong Microsoft Word
 • Sửa Lỗi Tự Động Nhảy Trang Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Sơ Đồ Trong Word
 • 10 Tính Năng Trong Word 2013 Giúp Làm Việc Nhanh, Dễ Dàng Hơn
 • Công cụ Navigation Pane trong Word 2010 cho phép bạn dễ dàng đi đến các phần trong một văn bản theo nhiều cách. Bạn có thể sử dụng nó để tìm một đoạn text hay một đối tượng trong văn bản Word, ví dụ như các bảng biểu và đồ họa hoặc di chuyển đến các nhóm và các trang cụ thể.

  Để khởi động Navigation Pane, bạn chỉ cần bấm tổ hợp phím Ctrl-F hoặc bấm nút Find trong thẻ Home. Lúc này, cửa sổ làm việc của Navigation Pane sẽ xuất hiện ở bên trái giao diện của Word 2010. Trong ô trống nằm ở trên cùng của cửa sổ, hãy nhập vào từ hoặc cụm từ mà bạn muốn tìm, các kết quả sẽ hiển thị tự động. Nếu nó không hiển thị, bạn có thể bấm Enter hoặc bấm chuột vào nút có hình kính lúp ở phía bên phải (nút này chỉ xuất hiện khi kết quả tìm kiếm chưa được hiển thị). Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trong khung bên dưới tương ứng với các từ hoặc cụm từ mà bạn vừa nhập vào. Để đi đến vị trí cần tìm trong văn bản, hãy bấm vào một trong các kết quả thích hợp. Các từ hoặc cụm từ sẽ được làm nổi bật lên để giúp bạn nhanh chóng phát hiện văn bản đang tìm kiếm.

  Bạn cũng có thể sử dụng các ký hiệu trong khi nhập từ khóa tìm kiếm bằng cách chọn tùy chọn Use wildcards. Ví dụ, nếu nhập “c?i” thì các kết quả sẽ hiển thị tất cả các từ hay các phần của các từ có chứa “c” là ký tự đầu tiên và “i” là ký tự thứ ba, tất cả các chữ cái khác có thể khác nhau. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các ký tự đại diện từ trang web của Microsoft theo địa chỉ http://tinyurl.com/3rvfho9.

  Lưu ý: khi bấm nút OK để đóng hộp thoại Find Options thì kết quả tìm kiếm cuối cùng của bạn sẽ được xóa tự động, và con trỏ được di chuyển đến trang đầu của tài liệu. Nếu bạn bấm Cancel, các kết quả tìm kiếm sẽ được giữ nguyên vẹn.

  Bạn có thể dễ dàng di chuyển đến các kết quả tìm kiếm mới hơn bằng cách bấm chuột vào nút mũi tên chỉ xuống (có tên là Next Search Result) hoặc quay về kết quả tìm kiếm trước đó bằng cách bấm nút mũi tên chỉ lên (có tên là Previous Search Result).

  Nếu bạn trình bày văn bản theo một Style thống nhất việc di chuyển đến các phần trong văn bản sẽ dễ dàng hơn, thay vì phải tìm chúng theo từng trang bằng cách chọn thẻ đầu tiên (có tên là Browse the headings in your document) của Navigation Pane.

  Bạn cũng có thể chọn thẻ ở giữa (có tên là Browse the pages in your document) để hiển thị nội dung của các trang trong văn bản theo dạng thu nhỏ (thumbnails), cóthể bấm chuột vào một trong các trang thu nhỏ này để di chuyển đến trang tài liệu cần xem.

  Nếu muốn sử dụng hộp thoại tìm kiếm tương tự như các phiên bản Office cũ, bạn bấm vào nút mũi tên chỉ xuống ở bên phải của ô tìm kiếm của Navigation pane rồi chọn Advanced Find từ trình đơn xổ xuống. Bạn cũng có thể truy cập nhanh đến các thẻ Replace hoặc thẻ Go To của hộp thoại Advanced Find từ trình đơn này.

  Một hộp thoại có tên là Find and Replace sẽ xuất hiện, hộp thoại này tương tự như một trong những hộp thoại mà bạn đã thấy trong các phiên bản trước của Word, bạn có thể bấm nút More để làm xuất hiện các tùy chọn tìm kiếm. Bạn cũng có thể chọn để tìm các định dạng nhất định, chẳng hạn như định dạng văn bản với một phông chữ cụ thể, hay phong cách đoạn (paragraph style). Bấm chuột vào nút Special, bạn có thể tìm kiếm các ký tự đặc biệt và các đánh dấu (marks).

  Thẻ Replace trong hộp thoại Find and Replace cho phép bạn tìm kiếm và thay thế các đoạn văn bản, trong khi đó, thẻ Go To cho phép bạn di chuyển nhanh đến một trang, một phần, một đoạn hoặc một bộ phận và đối tượng cụ thể trong văn bản. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ Go To để tìm các đối tượng Word và các yếu tố trong tài liệu, chẳng hạn như đồ họa hoặc bảng biểu, giống như các chức năng của Navigation Pane. Đầu tiên, bạn hãy chọn mục cần thao tác trong danh sách Go to what, sau đó nhập vào từ khóa muốn tìm rồi bấm nút Go To để xác nhận.

  Để đóng cửa sổ làm việc của Navigation Pane, hãy bấm chuột vào mũi tên chỉ xuống trên thanh tiêu đề của cửa sổ và chọn Close từ trình đơn thả xuống. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn Move hoặc Size để di chuyển hoặc thay đổi kích thước của cửa sổ Navigation pane, hoặc bấm nút X ở góc phải phía trên của cửa sổ để đóng cửa sổ làm việc của Navigation Pane.

  Microsoft đã cải thiện tính năng tìm kiếm và điều hướng trong Word 2010, giúp người dùng có thể dễ dàng hơn khi di chuyển đến các vị trí trong tài liệu và tìm các văn bản (text), style, ký tự đặc biệt, và các yếu tố khác trong tài liệu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Navigation Pane Trong Word, Công Cụ Tìm Kiếm Dữ Liệu
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Navigation Pane Trong Word 2010
 • Cách Tạo Khung Viền Trang Bìa Trong Word
 • Cách Tạo Đường Viền, Làm Khung, Border, Trong Văn Bản Word 2007, 2013,
 • Cách Sửa Lỗi Unikey Không Gõ Được Tiếng Việt Có Dấu Trên Máy Tính, Lap
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×