Các Hàm Thống Kê Thường Dùng Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Left Trong Excel Kế Toán
 • Cách Sử Dụng Hàm Left Trong Excel Để Cắt Chuỗi Ký Tự Bên Trái
 • Làm Việc Với Các Hàm Vba Trả Về Một Mảng Trong Excel 2022
 • Hướng Dẫn Hàm Cộng Ngày Tháng Trong Excel 2022
 • Cú Pháp Và Mô Tả Các Hàm Tìm Kiếm Và Tham Chiếu Trong Excel
 • Trong học tập hoặc công việc thì chúng ta luôn sử dụng đến các hàm thống kê sử dụng cho những mục đích khác nhau. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới các bạn các hàm thống kê thường dùng trong Excel để các bạn tham khảo.

  Hàm trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số.

  Cú pháp: AVERAGE(Number 1, ,….)

  Trong đó:

  Cú pháp: =AVERAGE(number1, ,….)

  Trong đó:

  Value chứa giá trị, danh sách giá trị hoặc địa chỉ.

  Ví dụ minh họa

  Cho bảng tiền công của công nhân như hình dưới, đếm số ô chứa số trong cột Thâm niên.

  Đếm số ô rỗng trong vùng chọn.

  Cú pháp: =COUNTBLANK (range)

  Các tham số: Range là phạm vi mà từ đó bạn muốn đếm các ô trống.

  Ví dụ minh họa

  Với cột năm sinh số ô rỗng = COUNTBLANK(C5:C11)

  Cột hiện tại số ô rỗng =COUNTBLANK(D5:D11)

  Cột quê quán số ô rỗng =COUNTBLANK(E5:E11)

  Hàm trả về giá trị lớn nhất

  Cú pháp: = MAX (Number 1, Number 2, …)

  Trong đó: Number1, Number2… là các tham số đầu vào có thể là số, tên, dãy các ô hay giá trị tham chiếu. Tối đa 256 tham số đầu vào.

  Ví dụ minh họa

  Tính doanh số Tháng và Quý bán cao nhất cho bởi bảng sau:

  Công thức được áp dụng cho bảng Doanh số bán hàng Quý I để tìm ra doanh số Tháng bán cao nhất của Quý như sau: = MAX(C5:E10)

  Tương tự áp dụng hàm Max để tìm ra doanh số Quý bán cao nhất: =MAX(F5:F10)

  Tính tổng các số trong một phạm vi (một nhóm các ô).

  Cú pháp: = SUM (Number1, )

  Trong đó:

  Range: Vùng chứa điều kiện.

  Criteria: Điều kiện.

  Sum_range: Vùng tính tổng dựa trên điều kiện.

  Ví dụ minh họa

  Tổng số lương của nhân viên trong phòng truyền thông được cho bởi bảng tính sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Hàm Thống Kê: Sum, Count, Counta, Min, Max, Average Trong Excel
 • Các Ham Số Trong Excel
 • Các Hàm Về List Và Database Dùng Trong Excel
 • Cách Cộng Trừ Nhân Chia Bằng Các Hàm Trong Excel
 • Các Hàm Xử Lý Chuỗi Trong Excel
 • Các Hàm Thống Kê Thông Dụng Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Các Hàm Làm Tròn Trong Excel Hay Sử Dụng
 • Cuốn Sách Hay Về Các Hàm Trong Excel
 • Các Hàm Excel (Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái)
 • Tổng Hợp Các Hàm Trong Excel Cơ Bản
 • Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Trong Excel 2022, 2022, 2003, 2007, 2010, 2013
 • Tổng hợp các hàm thống kê thông dụng trong Excel

  1. Hàm Count – Đếm dữ liệu kiểu số

  Cú pháp: Count(vùng dữ liệu cần đếm).

  Ý nghĩa: Dùng để đếm tổng số ô chứa giá trị kiểu số.

  Ví dụ:

  Cú pháp: Counta(vùng dữ liệu cần đếm).

  Ví dụ:

  Cú pháp: Countif (vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm, điều kiện tìm kiếm).

  – Hàm có thể đếm tối đa với 127 điều kiện.

  Ví dụ: Tính tổng các mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015.

  Cú pháp: Countifs( vùng dữ liệu điều kiện 1, điều kiện 1, vùng dữ liệu điều kiện 2, điều kiện 2, …..).

  Ví dụ: Tính tổng số mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015 có đơn giá= 17000

  Cú pháp: Countblank (vùng dữ liệu cần đếm).

  Ví dụ:

  Cú pháp: Rank(giá trị cần sắp xếp,vùng dữ liệu để sắp xếp, kiểu sắp xếp).

  Trong đó:

  Kiểu sắp xếp có 2 giá trị:

  + giá trị =0 sắp xếp theo kiểu giảm dần.

  + giá trị =1 sắp xếp theo kiểu tăng dần.

  Ví dụ: Tìm hiểu mặt hàng có mã HGSD bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.

  Phân tích đề:

  + Dựa vào số lượng đã bán được để tính mặt hàng bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.

  + Kiểm tra giá trị bán được của mặt hàng “HGSD ” bằng 7 đứng thứ mấy trong cột số lượng. Thứ tự này chính là số thứ tự mặt hàng bán chạy.

  Cú pháp: Average(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,…..).

  Ví dụ: Tính đơn giá trung bình của các mặt hàng.

  – Phân tích đề: Tính đơn giá trung binh của các mặt hàng ta tính giá trị trung bình của các ô trong cột đơn giá.

  Ứng dụng rất hữu ích trong file excel có chứa dữ liệu lớn.

  Hàm Column: Dùng để xác định xem ô dữ liệu này nằm ở cột thứ bao nhiêu trong bảng.

  + Cú pháp: Column(địa chỉ ô cần xác định thuộc cột nào).

  + Thứ tự cột được tính từ cột đầu tiên (cột A) trong excel.

  + Cú pháp: Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Hàm Trong Excel Cơ Bản Và Thường Xuyên Dùng Nhất
 • Các Hàm Cơ Bản Trong Excel Mà Dân Văn Phòng Nên Biết: Cách Sử Dụng Hàm Sum, Max Và Min
 • Danh Sách Hàm Cơ Bản Trong Excel Đầy Đủ Và Chi Tiết
 • Hàm Text Và Các Ứng Dụng Quan Trọng Của Hàm Text Trong Excel
 • Giới Thiệu Các Hàm Ma Trận Trong Excel
 • Liệt Kê Tất Cả Các Hàm Thống Kê Trong Excel 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Toán Tỷ Lệ Phần Trăm
 • Cách Tính Số Ngày Công, Ngày Nghỉ, Ngày Làm Việc Trong Excel
 • 5 Ways To Change Text Case In Excel
 • 10 Phím Tắt Bàn Phím “bất Hủ” Cho Word Và Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Value Trong Excel 2010, 2013, 2022, 2022
 • Lượt Xem:7975

  Liệt kê tất cả các hàm thống kê trong excel 2022

  Kênh Excel Online là kênh chia sẻ kiến thức thực tế về excel lớn nhất Việt Nam hiện nay…Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn bằng cách là Liệt kê tất cả các hàm thống kê trong excel 2022 cho các bạn sử dụng đặc biệt các ngành: kế toán, tài chính, ngân hàng..thường xuyên sử dụng đến nó.

  Hàm AVEDEV : Trả về giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ giá trị trung bình của chúng

  Hàm AVERAGE : Trả về mức trung bình của các đối số của nó

  Hàm AVERAGEA : Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó, bao gồm số, văn bản và các giá trị logic

  Hàm AVERAGEIF : Trả về giá trị trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí đã cho

  Hàm AVERAGEIFS : Trả về giá trị trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô đáp ứng nhiều tiêu chí

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về hàm phân phối tích lũy beta

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối lũy tích cho một bản phân phối beta được chỉ định

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về xác suất phân phối nhị thức thuật ngữ cá nhân

  Hàm BINOM.DIST.RANGE Excel 2013 : Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách sử dụng phân phối nhị thức

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả lại giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiêu chí

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về hàm mật độ xác suất beta tích lũy

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về xác suất một bên của phân phối chi bình phương

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về hàm mật độ xác suất beta tích lũy

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của xác suất một bên của phân bố chi bình phương

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về kiểm tra tính độc lập

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về khoảng tin cậy cho trung bình dân số

  Hàm CONFIDENCE.T Excel 2010 : Trả về khoảng tin cậy cho một trung bình dân số, bằng cách sử dụng phân phối t của Sinh viên

  Hàm CORREL : Trả về hệ số tương quan giữa hai tập dữ liệu

  COUNT hàm : Đếm số lượng có trong danh sách các đối số

  Hàm COUNTA : Đếm số lượng giá trị nằm trong danh sách các đối số

  Hàm COUNTBLANK : Đếm số ô trống trong phạm vi

  Hàm COUNTIF : Đếm số ô trong phạm vi đáp ứng tiêu chí đã cho

  Hàm COUNTIFS : Đếm số ô trong phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí

  Hàm COVARIANCE.P Excel 2010 : Trả về hiệp phương sai, mức trung bình của các sản phẩm của độ lệch được ghép nối

  Hàm COVARIANCE.S Excel 2010 : Trả về hiệp phương sai mẫu, mức trung bình của độ lệch sản phẩm cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu

  Hàm DEVSQ : Trả về tổng bình phương của độ lệch

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phân phối theo hàm mũ

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phân bố xác suất F

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phân bố xác suất F

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân bố xác suất F

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân bố xác suất F

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về kết quả của phép thử F

  Hàm FISHER : Trả về phép biến đổi Fisher

  Hàm FISHERINV : Trả về nghịch đảo của phép biến đổi Fisher

  Hàm FORECAST : Trả về một giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính

  Trong Excel 2022, hàm này được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như một phần của các hàm Dự báo mới , nhưng nó vẫn có sẵn để tương thích với các phiên bản trước đó.

  Hàm chúng tôi Excel 2022 : Trả về giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện tại (lịch sử) bằng cách sử dụng phiên bản AAA của thuật toán Làm mịn hàm mũ (ETS)

  Lưu ý: Chức năng này không khả dụng trong Excel 2022 cho Mac.

  Hàm FORECAST.ETS.CONFINT Excel 2022 : Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại ngày mục tiêu được chỉ định

  Lưu ý: Chức năng này không khả dụng trong Excel 2022 cho Mac.

  Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY Excel 2022 : Trả về độ dài của mẫu lặp đi lặp lại Excel phát hiện chuỗi thời gian được chỉ định

  Lưu ý: Chức năng này không khả dụng trong Excel 2022 cho Mac.

  Hàm chúng tôi Excel 2022 : Trả về giá trị thống kê do dự báo chuỗi thời gian

  Lưu ý: Chức năng này không khả dụng trong Excel 2022 cho Mac.

  Hàm FORECAST.LINEAR Excel 2022 : Trả về giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện tại

  Lưu ý: Chức năng này không khả dụng trong Excel 2022 cho Mac.

  Hàm FREQUENCY : Trả về phân phối tần số dưới dạng mảng dọc

  Hàm GAMMA Excel 2013 : Trả về giá trị hàm Gamma

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phân phối gamma

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma

  Hàm GAMMALN : Trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x)

  Hàm GAMMALN.PRECISE Excel 2010 : Trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x)

  Hàm GAUSS Excel 2013 : Trả về 0,5 ít hơn phân phối tích lũy chuẩn chuẩn

  Hàm GEOMEAN : Trả về trung bình hình học

  Hàm GROWTH : Trả về các giá trị dọc theo một xu hướng hàm mũ

  Hàm HARMEAN : Trả về trung bình điều hòa

  Hàm chúng tôi : Trả về phân phối hypergeometric

  Hàm INTERCEPT : Trả về chặn của đường hồi quy tuyến tính

  Hàm KURT : Trả về kurtosis của tập dữ liệu

  Hàm LARGE : Trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu

  Hàm LINEST : Trả về các tham số của một xu hướng tuyến tính

  Hàm LOGEST : Trả về các tham số của một xu hướng mũ

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phân phối lognormal tích lũy

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy lognormal

  Hàm MAX : Trả về giá trị lớn nhất trong danh sách các đối số

  Hàm MAXA : Trả về giá trị lớn nhất trong danh sách đối số, bao gồm số, văn bản và giá trị logic

  Hàm MAXIFS Excel 2022 : Trả về giá trị lớn nhất giữa các ô được chỉ định bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí đã cho

  Hàm MEDIAN : Trả lại số trung bình của các số đã cho

  Hàm MIN : Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số

  Hàm MINA : Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách đối số, bao gồm số, văn bản và giá trị logic

  Hàm MINIFS Excel 2022 : Trả về giá trị nhỏ nhất giữa các ô được chỉ định bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí nhất định.

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về mảng dọc của các giá trị lặp lại thường xuyên nhất hoặc lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về giá trị phổ biến nhất trong tập dữ liệu

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phân phối nhị thức âm

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phân phối tích lũy bình thường

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phân phối tích lũy chuẩn chuẩn

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn chuẩn

  Hàm PEARSON : Trả về hệ số tương quan thời điểm sản phẩm Pearson

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phần trăm thứ k của các giá trị trong một phạm vi, trong đó k nằm trong khoảng 0..1, độc quyền

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phần trăm thứ k của các giá trị trong một phạm vi

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng phần trăm (0..1, độc quyền) của tập dữ liệu

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về xếp hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu

  Hàm PERMUT : Trả về số hoán vị cho một số đối tượng nhất định

  Hàm PERMUTATIONA Excel 2013 : Trả về số hoán vị cho một số đối tượng nhất định (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng

  Hàm PHI Excel 2013 : Trả về giá trị của hàm mật độ cho phân bố chuẩn chuẩn

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phân bố Poisson

  Hàm PROB : Trả về xác suất mà các giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phần tư của tập dữ liệu, dựa trên các giá trị phần trăm từ 0..1, độc quyền

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phần tư của tập dữ liệu

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số

  Hàm RSQ : T rả về bình phương của hệ số tương quan thời điểm sản phẩm Pearson

  Hàm SKEW : Trả về độ lệch của phân phối

  Hàm SKEW.P Excel 2013 : Trả về độ lệch của phân phối dựa trên một tập hợp: một đặc tính của mức độ bất đối xứng của phân bố xung quanh giá trị trung bình của nó

  Hàm SLOPE : Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính

  Hàm SMALL : Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong tập dữ liệu

  Hàm STANDARDIZE : Trả về giá trị được chuẩn hóa

  Hàm STDEV.P Excel 2010 : Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp

  Hàm STDEV.S Excel 2010 : Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu

  Hàm STDEVA : Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị logic

  Hàm STDEVPA : Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm số, văn bản và giá trị logic

  Hàm STEYX : Trả về lỗi chuẩn của giá trị y được dự đoán cho mỗi x trong hồi quy

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về các điểm phần trăm (xác suất) cho phân phối t Student

  Hàm T.DIST.2T Excel 2010 : Trả về các điểm phần trăm (xác suất) cho phân phối t Student

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về phân phối t của Sinh viên

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về giá trị t của phân phối t của Sinh viên dưới dạng hàm của xác suất và mức độ tự do

  Hàm T.INV.2T Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân phối t của Sinh viên

  Hàm chúng tôi Excel 2010 : Trả về xác suất được kết hợp với kiểm tra t của Sinh viên

  Hàm TREND : Trả về các giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính

  Hàm TRIMMEAN : Trả về giá trị trung bình của nội bộ của tập dữ liệu

  Hàm VAR.P Excel 2010 : Tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp

  Hàm VAR.S Excel 2010 : Ước tính phương sai dựa trên mẫu

  Hàm VARA : Ước tính phương sai dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị logic

  Hàm VARPA : Tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm số, văn bản và giá trị logic

  Hàm chúng tôi Excel 2010 :Trả về phân phối Weibull

  Hàm chúng tôi Excel 2010 :Trả về giá trị xác suất một phía của phép thử z

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Mẫu File Excel Quản Lý Bán Hàng Online 2022
 • File Excel Quản Lý Bán Hàng Đơn Giản
 • Cách Tách Họ Tên Trong Excel
 • Làm Thế Nào Để Cộng Trừ Khoảng Thời Gian Lớn Hơn 24 Giờ, 60 Phút, 60 Giây Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Cộng Trừ Ngày Tháng Năm Trong Excel
 • Nhóm Hàm Thống Kê Trong Excel Giới Thiệu Nhóm Hàm Thống Kê Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tổng Hợp Từ Nhiều Sheet Vào Một Sheet Trong Excel
 • 20.hàm Xử Lý Date() Và Time() Trong Vba – Blog Chia Sẽ Kiến Thức Học Excel
 • Chỉ Tính Tổng Các Số Dương Hoặc Số Âm Trong Excel?
 • Khắc Phục Sự Cố Không Mở Được File Đính Kèm Trong Outlook
 • Các Công Thức Excel Quản Lý Kho Chủ Shop Nhất Định Phải Biết
 • A. Nhóm hàm đếm dữ liệu.

  1. HÀM COUNT.

  Công thức: COUNT(vùng dữ liệu cần đếm)

  Mục đích: đếm số ô chứa giá trị kiểu số.

  VD minh họa: 

  Công thức: COUNTA(vùng dữ liệu cần đếm)

  Mục đích: đếm tất cả các ô chứa giá trị.

  VD minh họa: 

  Công thức: COUNTIF(Range, Criteria)

  Trong đó: 

  • Range: xác định vùng chứa giá trị cần đếm.
  • Criteria: tiêu chí để đếm.

  Mục đích: đếm các ô chứa giá trị theo những tiêu chí nhất định.

  VD minh họa: 

  1. Hàm SUM.

  Công thức:  SUM(Number1, Number2…)

  Trong đó: Number1, Number2,.. là các giá trị cần tính.

  Mục đích: Tính tổng các giá trị đã xác định.

  2. Hàm SUMIF.

  Công thức: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

  Trong đó:

  • Range: vùng chứa giá trị cần tính.
  • Criteria: các điều kiện để tính.

  Sum_range: có thể có hoặc không, là vùng cần tính tổng ngoài vùng đã xác định ở trên.

  VD minh họa:

  1. Hàm AVERAGE.

  Công thức: AVERAGE(Number1, Number2…)

  Trong đó: Number1, Number2… là các giá trị cần tính.

  Mục đích: tính giá trị trung bình của dữ liệu đã được xác định.

  2. Hàm SUMPRODUCT.

  Công thức: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

  Trong đó: Array1, Array2, Array3… là các dãy chứa giá trị cần tính.

  Mục đích: thực hiện phép nhân của dãy đã được xác định sau đó tính tổng của  phép nhân trước đó.

  D. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

  1. Hàm MIN.

  Công thức: MIN(Number1, Number2…)

  Trong đó: Number1, Number2… là vùng chứa giá trị cần xác định.

  Mục đích: tìm giá trị nhỏ nhất trong vùng đã xác định.

  VD minh họa: =MIN(A1:A5) ⇒ Tìm ra giá trị nhỏ nhất từ ô A1 đến ô A5.

  2. Hàm MAX.

  Công thức: MAX(Number1, Number2…)

  Trong đó: Number1, Number2… là vùng chứa giá trị cần xác định.

  Mục đích: tìm ra giá trị lớn nhất trong vùng đã xác định.

  VD: =MAX(B2:B6) ⇒ Tìm giá trị lớn nhất trong các ô từ ô B2 đến ô B6.

  3. Hàm SMALL.

  Công thức: SMALL(Array, k)

  Trong đó: 

  • Array: vùng chứa giá trị cần xác định.
  • k: là thứ hạng của giá trị bạn muốn tìm.

  Mục đích: tìm ra giá trị nhỏ thứ k trong vùng đã xác định.

  4. Hàm LARGE.

  Công thức: LARGE(Array,k)

  Trong đó: 

  • Array: vùng chứa giá trị cần xác định.
  • k: là thứ hạng của giá trị bạn muốn tìm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Giá Trị Lớn Nhất – Nhỏ Nhất Bằng Hàm Max – Min Trong Microsoft Excel
 • Tìm Giá Trị Lớn Nhất Dùng Thế Nào?
 • Cách Dùng Các Hàm Database: Dsum, Dcount, Daverage, Dmin, Dmax Trong Excel
 • Các Hàm Database Trong Excel (Dsum, Dcount, Daverage)
 • Hướng Dẫn Xóa Tất Cả Text Box Trong Word Bằng Vba
 • Cách Sử Dụng Các Hàm Thống Kê Có Điều Kiện Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Các Hàm Logic And, Or, Not Trong Microsoft Excel
 • Tổng Hợp Các Hàm Ngày Tháng Trong Excel
 • Hướng Dẫn Các Hàm Lấy Dữ Liệu Có Điều Kiện Trong Excel
 • Lọc Dữ Liệu Trong Một Dải Ô Hoặc Bảng
 • Hướng Dẫn Dùng Các Hàm Ngày Tháng Trong Excel
 • Thống kê số liệu là bước quan trọng giúp bạn hoạch định trong quá trình kinh doanh của mình. Trong quá trình tính toán bạn không thể không sử dụng các hàm thống kê nhanh trong Excel. Ở bài viết này giúp các bạn tìm hiểu các hàm thống kê đó.

  Với hàm tính trung bình có điều kiện có 2 dạng:

  – Tính trung bình với 1 điều kiện: Averageif

  – Tính trung bình với nhiều điện kiện: Averageifs

  a) Hàm Averageif

  Ý nghĩa: Hàm thực hiện tính trung bình cộng của các giá trị số trong vùng dữ liệu cho trước với một điều kiện nhất định.

  Cú pháp: Averageif(Range, Criteria, Average_range)

  Trong đó:

  – Range: Vùng dữ liệu chứa điều kiện tính giá trị trung bình.

  – Criteria: Điều kiện tính giá trị trung bình, có thể là ô địa chỉ chứa điều kiện hoặc nhập trực tiếp điều kiện trong công thức.

  – Average_range: Vùng dữ liệu chứa các giá trị cần tính giá trị trung bình theo điều kiện.

  Chú ý:

  – Giá trị để tính trung bình phải là giá trị số.

  – Trong biểu thức điều kiện có chứa các kí tự thay thế như ? và * bạn cần đặt dấu ~ trước biểu thức điều kiện đó.

  Ý nghĩa: Hàm thực hiện tính trung bình cộng của các giá trị số cho trước trong vùng dữ liệu thỏa mãn nhiều hơn 1 điều kiện.

  Cú pháp: AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …)

  Trong đó:

  – Average_range: Vùng dữ liệu chứa các giá trị cần tính giá trị trung bình theo điều kiện.

  Criteria1, criteria2: Điều kiện tính giá trị trung bình, có thể là ô địa chỉ chứa điều kiện hoặc nhập trực tiếp điều kiện trong công thức, tối đa 127 điều kiện.

  – Criteria_range1, criteria_range2: Vùng dữ liệu chứa điều kiện tương ứng với Criteria1, criteria2… tương ứng có tối đa 127 vùng điều kiện.

  Chú ý:

  – Giá trị để tính trung bình phải là giá trị số.

  – Trong biểu thức điều kiện có chứa các kí tự thay thế như ? và * bạn cần đặt dấu ~ trước biểu thức điều kiện đó.

  2. Hàm đếm có điều kiện

  a) Hàm Countif

  Ý nghĩa: Đếm số ô thỏa mãn 1 điều kiện trong phạm vi.

  Cú pháp: Countif(range, criteria)

  Trong đó:

  range: Vùng dữ liệu chứa dữ liệu cần đếm hay thống kê.

  criteria: Điều kiện đếm.

  – Khi bạn sử dụng dấu phẩy để phân cách phần nghìn trong dữ liệu số, chú ý khi viết điều kiện bạn viết đúng giá trị dấu phẩy trong bảng dữ liệu.

  Ý nghĩa: Đếm số ô thỏa mãn nhiều hơn 1 điều kiện trong vùng dữ liệu xác định.

  Cú pháp: Countif(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

  Trong đó:

  – criteria_range1, criteria_range2,…: Vùng dữ liệu chứa điều kiện cần đếm.

  – criteria1, criteria2,…: Điều kiện tương ứng với các vùng dữ liệu criteria_range1, criteria_range2,…

  a) Hàm Dmax

  Ý nghĩa: Hàm Dmax trả về giá trị lớn nhất trong một vùng dữ liệu với điều kiện cho trước.

  Cú pháp: =DMAX(database, field, criteria)

  Trong đó:

  field: trường (cột) cần lấy giá trị lớn nhất. Các bạn có thể nhập trực tiếp tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hay một số thể hiện vị trí cột trong database: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2…, các bạn cũng có thể nhập ô chứa tiêu đề cột cần sử dụng ví dụ B3, C1…

  criteria: là phạm vi ô chứa điều kiện, các bạn có thể chọn bất kỳ miễn sao phạm vi đó chứa ít nhất một Tiêu đề cột và ô dưới tiêu đề cột chứa điều kiện cho cột trong đó tiêu đề cột trùng với tiêu đề cột trong bảng dữ liệu.

  Ghi chú:

  – Các bạn nên đặt phạm vi điều kiện criteria trên trang tính để khi thêm dữ liệu thì phạm vi chứa điều kiện không thay đổi.

  – Phạm vi điều kiện cần tách rời không chèn lên danh sách hay cơ sở dữ liệu cần xử lý.

  – criteria bắt buộc phải chứa ít nhất Tiêu đề cột và một ô chứa điều kiện dưới tiêu đề cột.

  b) Hàm Dmin

  Ý nghĩa: Hàm Dmin trả về giá trị nhỏ nhất trong một vùng dữ liệu với điều kiện cho trước.

  pháp: =DMIN(database, field, criteria)

  Trong đó:

  field: trường (cột) cần lấy giá trị lớn nhất. Các bạn có thể nhập trực tiếp tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hay một số thể hiện vị trí cột trong database: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2…, các bạn cũng có thể nhập ô chứa tiêu đề cột cần sử dụng ví dụ B3, C1…

  criteria: là phạm vi ô chứa điều kiện, các bạn có thể chọn bất kỳ miễn sao phạm vi đó chứa ít nhất một Tiêu đề cột và ô dưới tiêu đề cột chứa điều kiện cho cột trong đó tiêu đề cột trùng với tiêu đề cột trong bảng dữ liệu.

  Ghi chú:

  – Các bạn nên đặt phạm vi điều kiện criteria trên trang tính để khi thêm dữ liệu thì phạm vi chứa điều kiện không thay đổi.

  – Phạm vi điều kiện cần tách rời không chèn lên danh sách hay cơ sở dữ liệu cần xử lý.

  – criteria bắt buộc phải chứa ít nhất Tiêu đề cột và một ô chứa điều kiện dưới tiêu đề cột.

  Ví dụ:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mô Tả Về Các Hàm Thống Kê Tin Cậy Trong Excel
 • Các Hàm Text Trong Excel: 19 Cách Giúp Xử Lý Văn Bản Hiệu Quả
 • Tổng Hợp Các Hàm Dữ Liệu Trong Excel
 • Hàm Hlookup, Nên Sử Dụng Hlookup Hay Index Kết Hợp Match Sẽ Hay Hơn
 • Cách Sử Dụng Hàm Date Và Cách Kết Hợp Với Các Hàm Khác Trong Excel
 • Mô Tả Về Các Hàm Thống Kê Tin Cậy Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Các Hàm Thống Kê Có Điều Kiện Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Các Hàm Logic And, Or, Not Trong Microsoft Excel
 • Tổng Hợp Các Hàm Ngày Tháng Trong Excel
 • Hướng Dẫn Các Hàm Lấy Dữ Liệu Có Điều Kiện Trong Excel
 • Lọc Dữ Liệu Trong Một Dải Ô Hoặc Bảng
 • Tóm tắt

  Bài viết này mô tả hàm CONFIDENCE trong Microsoft Office Excel 2003 và trong Microsoft Office Excel 2007, minh họa cách thức sử dụng hàm và so sánh các kết quả của hàm for Excel 2003 và Excel 2007 với kết quả của sự tự tin trước đó Các phiên bản của Excel.

  Ý nghĩa của một khoảng tin cậy thường xuyên được hiểu sai và chúng tôi cố gắng cung cấp giải thích về câu lệnh hợp lệ và không hợp lệ có thể được thực hiện sau khi bạn xác định một giá trị tin cậy từ dữ liệu của bạn.

  Hàm CONFIDENCE (Alpha, Sigma, n) trả về một giá trị mà bạn có thể dùng để tạo một khoảng tin cậy cho trung bình dân số. Khoảng tin cậy là một phạm vi của các giá trị được căn giữa theo nghĩa của mẫu đã biết. Các quan sát trong mẫu được giả định đến từ phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn, Sigma và số lượng quan sát trong mẫu là n.

  Cú pháp

  CONFIDENCE(alpha,sigma,n)

  Tham số: alpha là một xác suất và 0 < Alpha < 1. Sigma là số dương và n là số nguyên dương tương ứng với kích cỡ mẫu.

  Thông thường, Alpha là một xác suất nhỏ, chẳng hạn như 0,05.

  Ví dụ về việc sử dụng

  Giả định rằng các điểm tin trí thông minh (IQ) theo một phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn 15. Bạn kiểm tra IQs cho một mẫu học sinh 50 trong trường học địa phương của bạn và lấy trung bình mẫu của 105. Bạn muốn tính toán một khoảng tin cậy 95% cho trung bình dân số. Khoảng thời gian tự tin 95% hoặc 0,95 tương ứng với Alpha = 1 – 0,95 = 0,05.

  Để minh họa hàm CONFIDENCE, hãy tạo một trang tính Excel trống, sao chép bảng sau đây, sau đó chọn ô A1 trong trang tính Excel trống của bạn. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Dán.

  Sau khi bạn dán bảng này vào trang tính Excel mới của bạn, hãy bấm nút tùy chọn dán , rồi bấm khớp định dạng đích.

  Với phạm vi dán vẫn được chọn, hãy trỏ đến cột trên menu định dạng , rồi bấm vào tùy chọn tự khớp.

  Ô A6 Hiển thị giá trị của sự tự tin. Ô A7 Hiển thị cùng một giá trị vì một cuộc gọi đến tin cậy (Alpha, Sigma, n) trả về kết quả của tính toán:

  NORMSINV(1 – alpha/2) * sigma / SQRT(n)

  Không có thay đổi nào được thực hiện trực tiếp đến sự tự tin, nhưng NORMSINV đã được cải thiện trong Microsoft Excel 2002, và sau đó cải thiện thêm được thực hiện giữa Excel 2002 và Excel 2007. Do đó, CONFIDENCE có thể trả về các kết quả khác nhau (và cải tiến) trong các phiên bản Excel sau này, vì tin cậy dựa vào NORMSINV.

  Điều này không có nghĩa là bạn nên mất tin cậy trong sự tự tin đối với các phiên bản Excel cũ hơn. Inaccuracies trong NORMSINV thường xảy ra đối với các giá trị của đối số của nó rất gần 0 hoặc rất gần 1. Trong thực tế, Alpha thường được đặt thành 0,05, 0,01 hoặc có thể 0,001. Giá trị của Alpha phải nhỏ hơn nhiều so với, ví dụ 0,0000001, trước khi các lỗi ngắt kết hợp trong NORMSINV có thể sẽ được nhận ra.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  826772 Hàm thống kê Excel: NORMSINV

  Giải thích về kết quả của sự tự tin

  CONFIDENCE(0.05, 2.5, 50) = NORMSINV(1 – 0.05/2) * 2.5 / SQRT(50) = 0.692951

  Vì mẫu có nghĩa là 30, khoảng tin cậy là 30 +/-0,692951.

  NORMSINV(1 – 0.05/2) * 2.5/SQRT(50) = CONFIDENCE(0.05, 2.5, 50) = 0. 692951

  Vì vậy, từ chối giả thuyết null (dân số trung bình = μ0) nếu một trong các câu lệnh sau đây là đúng:

  Vì mẫu có nghĩa là = 30 trong ví dụ của chúng tôi, hai báo cáo này trở thành những câu lệnh sau đây:

  Viết lại chúng để chỉ có μ0 xuất hiện ở bên trái sẽ tạo ra các câu lệnh sau:

  Đây là các giá trị chính xác của μ0 không có trong khoảng tin cậy có chứa các giá trị đó của μ0, trong đó giả thuyết null có nghĩa là μ0 sẽ không bị từ chối, cho bằng chứng mẫu. Đối với giá trị của μ0 bên ngoài khoảng thời gian này, giả thuyết null có nghĩa là μ0 sẽ bị từ chối cho bằng chứng mẫu.

  Kết

  Không chính xác trong các phiên bản trước của Excel thường xảy ra đối với các giá trị cực nhỏ hoặc rất lớn của p trong NORMSINV (p). TIN cậy được đánh giá bằng cách gọi NORMSINV (p), do đó tính chính xác của NORMSINV là một mối quan tâm tiềm ẩn đối với người dùng của sự tự tin. Tuy nhiên, các giá trị của p được dùng trong thực tế sẽ không đủ cực để gây ra các lỗi không quan trọng trong NORMSINV và hiệu suất của sự tự tin không phải là mối quan tâm đến người dùng bất kỳ phiên bản nào của Excel.

  Hầu hết bài viết này tập trung vào việc diễn giải kết quả của sự tự tin. Nói cách khác, chúng tôi đã yêu cầu “ý nghĩa của một khoảng thời gian tin cậy là gì?” Khoảng tin cậy thường xuyên bị hiểu lầm. Rất tiếc, các tệp trợ giúp Excel trong tất cả các phiên bản của Excel vốn cũ hơn Excel 2003 đã góp phần vào sự hiểu lầm này. Tệp trợ giúp Excel 2003 đã được cải thiện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Hàm Text Trong Excel: 19 Cách Giúp Xử Lý Văn Bản Hiệu Quả
 • Tổng Hợp Các Hàm Dữ Liệu Trong Excel
 • Hàm Hlookup, Nên Sử Dụng Hlookup Hay Index Kết Hợp Match Sẽ Hay Hơn
 • Cách Sử Dụng Hàm Date Và Cách Kết Hợp Với Các Hàm Khác Trong Excel
 • Ghép Nối Ký Tự Với Hàm Concat Và Text Join Trong Excel
 • Các Hàm Thống Kê Trong Excel Thông Dụng Hay Được Sử Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Hàm Cơ Bản Trong Excel Hay Dùng Nhất
 • Tổng Hợp Các Hàm Số Lượng Giác Trong Excel
 • Các Hàm Cơ Bản Thường Dùng Trong Excel
 • Excel Căn Bản: Bài Tập Về Hàm If Có Hướng Dẫn Giải Chi Tiết
 • Bài 4. Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán
 • Trong một bảng tổng hợp các dữ liệu, hàm Couta một trong những hàm đếm trong Excel giúp bạn đếm tất cả số ô chứa dữ liệu số.

  Cú pháp: =Count(Vùng dữ liệu cần đếm)

  Cú pháp: =Counta( Vùng dữ liệu cần đếm)

  Đối tượng đếm rộng hơn, hàm Counta tổng hợp tất cả các ô có chứa dữ liệu dạng số hay chữ. Do đó bạn có thể áp dụng linh hoạt vào trong công việc của mình.

  Nếu bạn muốn đếm tất cả các ô dữ liệu đáp ứng một điều kiện. Ví dụ như bạn muốn đếm số lượng xe máy bán được bao nhiêu trong danh sách các mặt hàng bán. Hay tổng hợp số học sinh giỏi của một lớp. Hãy lựa chọn hàm Countif.

  Cú pháp: =Countif(Vùng dữ liệu bạn cần tìm,Điều kiện bạn cần tìm)

  Chẳng hạn như cùng một mặt hàng A nhưng có rất nhiều khách hàng khác nhau đều mua mặt hàng này trong ngày hôm nay. Lúc này thì thủ thuật máy tính sẽ đưa ra hàm Countifs giúp bạn thống kê nhanh nhất.

  Cú pháp: =Countifs(Vùng dữ liệu bạn cần áp dụng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện bổ sung, điều kiện bổ sung)

  Trong số các hàm thống kê trong Excel, hàm Countifs được sử dụng rộng rãi và rất linh hoạt nếu bạn biết cách sử dụng đúng. Khi dùng Countifs bạn cần chú ý một vài vấn đề sau:

  – Hàm Countifs có thể dùng để đếm điều kiện duy nhất trong một vùng dữ liệu hay trong nhiều vùng dữ liệu với nhiều điều kiện. Trong trường hợp này có nghĩa là ô đáp ứng đủ các điều kiện đó mới được tính.

  – Vùng dữ liệu bổ sung cũng phải có số hàng, số cột như vùng dữ liệu đầu tiên.

  Vậy các ô không chứa dữ liệu nào, để tổng hợp các ô này bạn dùng hàm Countblank.

  Cú pháp: = Countblank(Vùng dữ liệu bạn cần tổng hợp)

  Cú pháp: =Sumif(vùng chứa dữ liệu so sánh với điều kiện, điều kiện, vùng cần tính tổng)

  Cú pháp: =sumifs(Vùng cần tính tổng, vùng chứa dữ liệu so sánh với điều kiện 1, điều kiện 1, vùng chừa dữ liệu so sánh với điều kiện 2, điều kiện 2)

  Cú pháp: = Rank(Giá trị bạn muốn sắp xếp, vùng dữ liệu cần sắp xếp, kiểu sắp xếp)

  • Kiểu sắp xếp bằng 0: Sắp theo thứ tự giảm dần.
  • Kiểu sắp xếp bằng 1: Sắp theo thứ tự tăng dần.

  Một trong những ứng dụng thực tiễn hàm này giúp bạn biết được doanh thu cao nhất, thấp nhất là vào tháng nào? Nhân viên nào đạt KPI cao nhất trong tổng số danh sách.

  Cú pháp: = Average(giá trị thứ 1, giá trị thứ 2, giá trị thứ 3, …)

  Hàm Average có thể tính giá trị trung bình của một dãy số. Bạn có thể áp dụng để tính số trung bình của đơn hàng, …

  Hàm Column là dạng hàm rất có ích khi trong file Excel của bạn có chữa dữ liệu quá lớn.

  Công dụng của hàm Column là xác định chính xác ô dữ liệu bạn cần tìm nằm; Nó sẽ nằm ở cột số bao nhiêu ở trong bảng Excel.

  Cú pháp: =Column(Ô cần xác định ở cột nào)

  – Thứ tự cột hiện kết quả sẽ được tính từ cột đầu tiên (cột A) trong file Excel.

  Hàm Columns sẽ đếm được tổng số cột ở trong 1 khoảng vùng dữ liệu nào.

  Cú pháp: =Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột)

  Một số lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng Excel

  Trong quá trình sử dụng Excel có một số vấn đề bạn cần chú ý như sau:

  – Không viết được số 0 trong Excel: Bạn có thể sửa bằng cách nhập dấu nháy trước dãy số và nhấn Enter. Hoặc đối với cả vùng dữ liệu, bạn sửa bằng cách bôi đen, chuột phải chọn Format Cells, tại Number bạn chọn Text và chọn OK để lưu lại.

  – Chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel: Để đồng nhất việc ngăn cách giữa các hàng đơn vị. Bạn cần chuyển về chung một dấu. Chẳng hạn khi bạn muốn chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel. Bạn làm như sau:

  • Bước 1: Tại giao diện, bạn chọn biểu tượng Office chọn Excel Options.
  • Bước 2: Giao diện mới hiển thị bạn vào Advanced vào Use system separators, bỏ dấu tính.
  • Bước 3: Tại Decimal separator là các số thập phân Bạn điền dấu chấm. Và Thousand separator là các số hàng nghìn.
  • Bước 4: Bạn chọn OK để lưu thay đổi.

  – Cố định cột, hàng trong excel: Trong nhiều trường hợp bảng tính với các dữ liệu rất dài, bạn cần cố định cột, hàng. Việc này giúp bạn theo dõi và thao tác linh hoạt trên bảng dữ liệu. Để cố định cột, hàng trong Excel bạn làm như sau:

  • Bước 1: Xác định cột, hàng bạn cần cố định
  • Bước 2: Vào menu View chọn Freeze Panes chọn Freeze Top Row(nếu bạn muốn cố định hàng trên cùng). Còn trường hợp bạn cần cố định cột đầu tiên nữa thị chọn Freeze First Column.
  • Và để hủy cố định cột, hàng bạn chọn Unfreeze Panes.

  Hi vọng đó là những thông tin hữu ích dành cho bạn. Còn rất nhiều các thủ thuật, các hàm tính toán trong Excel Kinh nghiệm số tổng hợp đến trong các bài viết sau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cú Pháp Và Chức Năng Của Từng Hàm Trong Nhóm Các Hàm Thống Kê Trong Excel
 • Các Hàm Tính Toán Thông Dụng Trong Excel
 • Tổng Hợp Các Hàm Excel Hay Dùng Trong Kế Toán
 • Các Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán
 • Cách Ứng Dụng 10+ Hàm Excel Thông Dụng
 • Cú Pháp Và Chức Năng Của Từng Hàm Trong Nhóm Các Hàm Thống Kê Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Hàm Thống Kê Trong Excel Thông Dụng Hay Được Sử Dụng
 • Tổng Hợp Các Hàm Cơ Bản Trong Excel Hay Dùng Nhất
 • Tổng Hợp Các Hàm Số Lượng Giác Trong Excel
 • Các Hàm Cơ Bản Thường Dùng Trong Excel
 • Excel Căn Bản: Bài Tập Về Hàm If Có Hướng Dẫn Giải Chi Tiết
 • 1. Nhóm hàm về Thống Kê.

  AVEDEV (number1,number2,…): Hàm tính trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm trung bình của chúng. Hàm AVEDEV là phép đo độ biến thiên của tập dữ liệu.

  AVERAGE (number1, number2,…): Hàm tính trung bình cộng của các giá trị đầu vào.

  AVERAGEA (number1, number2,…): Hàm tính trung bình cộng của các giá trị đối số đầu vào bao gồm cả những đối số chứa giá trị logic.

  AVERAGEIF (range, criteria, average_range): Hàm tính giá trị trung bình cộng của tất cả các ô được chọn thỏa mãn điều kiện được chỉ định trước.

  AVERAGIFS (average_range, criteria_range1, criteria1, ,…): Hàm đếm số ô cùng thỏa mãn nhiều điều kiện khác nhau.

  DEVSQ (number1, number2,…): Hàm tính bình phương độ lệch các điểm dữ liệu từ trung bình mẫu của chúng và cộng các bình phương lại.

  FREQUENCY (data_array,bins_array): Hàm tính toán tần xuất xuất hiện của các giá trị trong một phạm vi giá trị, sau đó trả về một mảng số dọc. Hàm được nhập vào dưới dạng công thức mảng.

  GEOMEAN (number1, number2): Hàm trả về trung bình nhân của một mảng hoặc phạm vi dữ liệu dương. Các bạn có thể sử dụng hàm để tính toán mức tăng trưởng trung bình nếu biết lãi gộp với lãi suất biến đổi.

  HARMEAN (number1, number2,…): Hàm trả về trung bình điều hòa (là nghịch đảo của trung bình cộng) của các số đầu vào.

  KURT (number1, number2, …): Hàm trả về hệ số nhọn của một tập dữ liệu. Hệ số nhọn biểu thị các đặc điểm nhọn hoặc phẳng tương ứng của một phân bố so với phân bố thông thường. Hệ số nhọn dương chỉ một phân bố tương đối nhọn, hệ số nhọn âm chỉ một phân bố tương đối phẳng.

  LARGE (array, k): Hàm trả về giá trị lớn nhất thứ k của tập dữ liệu. Có thể dùng hàm này để chọn một giá trị dựa vào vị trí tương đối của nó.

  MAX (number1, number2,…): Hàm trả về giá trị lớn nhất trong các đối số hay phạm vi dữ liệu đầu vào.

  MAXA (number1, number2,…): Hàm trả về giá trị lớn nhất của tập giá trị đầu vào bao gồm cả giá trị logic và text.

  MEDIAN (number1, number2…): Hàm trả về trung vị của các số đã cho, số trung vị là số ở giữa một bộ số.

  MIN (number1, number2,…): Hàm trả về giá trị nhỏ nhất của tập giá trị số đầu vào.

  MINA (number1, number2…): Hàm trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị, bao gồm cả giá trị logic và text.

  MODE (number1, number2…): Hàm trả về giá trị thường xuyên lặp lại nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

  PERCENTLE (array, k): Hàm tìm phân vị thứ k của các giá trị trong một mảng dữ liệu.

  PERCENTRANK (array, x, singificance): Hàm trả về thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu.

  PERMUT (number, number_chosen): Hàm trả về số hoán vị có thể có được của tập hợp các đối tượng.

  QUARTILE (array, quart): Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, tứ vị phân thường được dùng trong dữ liệu khảo sát và bán hàng để chia tập hợp thành các nhóm.

  RANK (number, ref, order): Hàm trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số.

  SKEW (number1, number2, …): Hàm trả về độ lệch của một phân phối, độ lệch thể hiện độ không đối xứng của phân phối quanh trị trung bình của nó.

  SMALL (array, k): Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k của tập dữ liệu, dùng hàm này để trả về giá trị với thứ hạng tương đối cụ thể trong tập dữ liệu.

  STDEV (number1, number2,…): Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

  STDEVA (value1, value2, …): Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả những giá trị logic.

  STDEV.P (number1, number2,…): Hàm tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp được cung cấp ở dạng đối số, bỏ qua các giá trị logic và chữ.

  STDEVPA (value1, value2,…): Hàm tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp đối số kể cả chữ và các giá trị logic.

  VAR (number1, number2,…): Hàm trả về phương sai dựa trên mẫu từ một tập các số liệu cho trước.

  VARA (value1, value2, …): Hàm trả về phương sai dựa trên mẫu từ dữ liệu đầu vào, bao gồm cả các giá trị chữ và giá trị logic.

  VARP (number1, number2,…): Hàm trả về phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp.

  VARPA (value1, value2, …): Hàm trả về phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm các giá trị logic và chữ.

  TRIMMEAN (array, percent): Hàm tính trung bình phần trong của một tập hợp các giá trị bằng cách loại tỷ lệ phần trăm của các điểm dữ liệu ở đầu và ở cuối tập giá trị.

  2. Nhóm hàm về Phân Phối Xác Suất.

  BETADIST (x, alpha, beta, A, B): Hàm trả về giá trị của hàm tính mật độ xác suất tích lũy phân bố beta.

  BETAINV (probability, alpha, beta, A, B): Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm mật độ xác suất tích lũy beta cho một phân bố beta đã xác định.

  BINOMDIST (number_s, trials, probability_s, cumultive): Hàm trả về xác suất những lần thử thành công của phân bố nhị thức.

  CHIDIST (x, degrees_freedom): Hàm trả về xác suất một phía của phân phối chi-squared.

  CHIINV (probability, degrees_freedom): Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất một phía của phân phối chi-squared.

  CHITEST (actual_range, expected_range): Hàm trả về giá trị của xác suất từ phân phối chi-squared và số bậc tự do tương ứng.

  CONFIDENCE (alpha, standard_dev, size): Hàm trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể, bằng cách dùng phân bố chuẩn hóa.

  CRITBINOM (trials, probability_s, alpha): Hàm trả về giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chuẩn, hàm thường được sử dụng cho các ứng dụng đảm bảo chất lượng.

  EXPONDIST (x, lambda, cumulative): Hàm trả về phân bố hàm mũ.

  FDIST (x, degrees_freedom1, degrees_freedom2): Hàm trả về phân bố xác suất F (đầu bên phải) cho hai tập dữ liệu.

  FINV (probability, degrees_freedom1, degrees_freedom2): Hàm trả về nghịch đảo của phân bố xác suất F (đầu bên phải).

  FTEST (array1, array2): Hàm trả về kết quả của phép thử F-test. Phép thử F-test trả về xác suất hai đầu mà phương sai trong các mảng dữ liệu khác nhau không đáng kể.

  FISHER (x): Hàm trả về phép biến đổi Fisher tại x, phép biến đổi này tại ra hàm phân phối hơn là đối xứng lệch. Hàm thường được dùng trong việc kiểm tra giả thuyết dựa trên hệ số tương quan.

  FISHERINV (y): Hàm trả về nghịch đảo của phép biến đổi Fisher, nghĩa là nếu y= FISHER(x) thì x=FISHERINV(y).

  GAMMADIST (x, alpha, beta, cumulative): Hàm trả về xác suất của phân phối gamma, hàm thường được dùng để nghiên cứu những biến có phân phối lệch.

  GAMMAINV (probability, alpha, beta): Hàm trả về nghịch đảo của phân phối gamma.

  GAMMLN (x): Hàm tính logarite tự nhiên của hàm gamma.

  HYPGEOMDIST (sample_s, number_sample, population_s, number_pop): Hàm trả về xác suất phân bố siêu bội (xác suất của số lần thành công mẫu đã biết, biết trước kích thước mẫu, thành công của tập hợp và kích cỡ của tập hợp).

  LOGINV (probability, mean, standard_dev): Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối logarit chuẩn tích lũy của một giá trị x nào đó. Trong đó ln(x) thường được phân bố với tham số trung bình và độ lệch chuẩn.

  LOGNORMDIST (x, mean, standard_dev): Hàm trả về phân phối tích lũy lognormal của x, trong đó logarit tự nhiên của x thường được phân phối với các tham số mean và standard_dev.

  NEGBINOMDIST (number_f, number_s, probability_s): Hàm trả về phân bố nhị thức âm (trả về xác suất mà sẽ có những thất bại (number_f) trước khi có số lần thành công (number_s) khi xác suất không đổi của một thành công là probability_s).

  NORMDIST(x, mean, standard_dev, cumulative): Hàm trả về phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác định.

  NORMINV (probability, mean, standard_dev): Hàm trả về nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác định.

  NORMSDIST (z): Hàm trả về kết quả là một hàm phân phối tích lũy chuẩn tắc.

  NORMSINV (probabitily): Hàm trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy chuẩn tắc.

  POISSON (x, mean, cumulative): Hàm trả về phân bố Poisson.

  PROB (x_range, prob_range, lower_limit, upper_limit): Hàm trả về xác suất những giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn.

  STANDARDIZE (x, mean, standard_dev): Hàm trả về giá trị chuẩn hóa từ phân phối biểu thị bởi mean và standard_dev.

  TDIST (x, degrees_freedom, tails): Hàm trả về xác suất của phân bố t Student, trong đó giá trị số (x) là giá trị tính toán của t và được dùng để tính xác suất.

  TINV (probability, degrees_freedom): Hàm trả về nghịch đảo hai phía của phân bố t Student.

  TTEST (array1, array2, tails, type): Hàm trả về xác suất kết hợp với phép thử t Student, dùng hàm để xác định xem hai mẫu thử có xuất phát từ hai tập hợp gốc có cùng giá trị trung bình hay không.

  WEIBULL (x, alpha, beta, cumulative): Hàm trả về phân bố Weibull, thường dùng phân phối này trong phân tích độ tin cậy.

  ZTEST (array, x, sigma): Hàm trả về giá trị xác suất một phía của phép thử z.

  3. Nhóm hàm về Tương Quan và Hồi Quy Tuyến Tính.

  CORREL (array1, array2): Hàm trả về hệ số tương quan của các phạm vi ô array1 và array2. Dùng hệ số tương quan để xác định mối quan hệ giữa hai thuộc tính.

  COVAR (array1, array2): Hàm trả về phương sai và trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trog hai tập dữ liệu khác nhau.

  FORECAST (x, known_y’s, known_x’s): Hàm tính toán hoặc dự toán một giá trị tương lai bằng cách dùng các giá trị hiện tại. Giá trị được dự đoán là một giá trị y cho một giá trị x đã biết. Giá trị đã biết là các giá trị x và giá trị y hiện có, giá trị mới được dự đoán bằng cách dùng hồi quy tuyến tính.

  GROWTH (known_y’s, known_x’s, new_x’s, const): Hàm tính toán tăng trưởng hàm mũ bằng cách dùng dữ liệu hiện có. Hàm trả về giá trị y cho một chuỗi các giá trị x mới do bạn chỉ rõ bằng cách dùng các giá trị x và giá trị y hiện có.

  INTERCEPT (known_y’s, known_x’s): Hàm tính toán điểm mà tại đó một đường thẳng sẽ giao cắt với trục y bằng cách sử dụng các giá trị x và giá trị y hiện có.

  LINEST (known_y’s, known_x’s, const, stats): Hàm tính toán các thống kê cho một đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất (least squares) để tính toán đường thẳng phù hợp nhất với dữ liệu, sau đó trả về một mảng mô tả đường thẳng đó.

  LOGEST (known_y’s, known_x’s, const, stats): Hàm được sử dụng trong phân tích hồi quy, hàm này tính toán đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu và trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong đó. Vì hàm này trả về một mảng giá trị cho nên nó phải được nhập vào dưới dạng công thức mảng.

  PEARSON (array1, array2): Hàm trả về hệ số tương quan momen tích Pearson r, một chỉ mục vô hướng trong phạm vi từ -1.0 tới 1.0 bao gồm cả -1.0 và 1.0, nó phản ánh sự mở rộng của quan hệ tuyến tính giữa hai tập dữ liệu.

  RSQ (known_y’s, known_x’s): Hàm trả về bình phương của hệ số tương quan momen tích Pearson bằng cách sử dụng các điểm dữ liệu trong known_y’s và known_y’s.

  SLOPE (known_y’s, known_x’s): Hàm tìm hệ số góc của đường thẳng hồi quy bằng cách sử dụng các điểm dữ liệu trong known_y’s và known_x’s.

  STEYX (known_y’s, known_x’s): Hàm trả về sai số chuẩn (số đo lượng sai số trong dự đoán y cho một giá trị x riêng lẻ) của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Hàm Tính Toán Thông Dụng Trong Excel
 • Tổng Hợp Các Hàm Excel Hay Dùng Trong Kế Toán
 • Các Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán
 • Cách Ứng Dụng 10+ Hàm Excel Thông Dụng
 • Các Hàm Trong Excel 2007 2010 Bạn Phải Biết Để Thành (Pro)
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Các Hàm Thống Kê Có Điều Kiện Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Chênh Lệch Giữa Hai Ngày
 • Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Cộng Trừ, Tính Thời Gian Trong Excel
 • Hàm Upper, Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel
 • 21 Cách Sử Dụng Tính Năng Paste Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Excel L Bài Tập Và Video Hướng Dẫn
 • Trong Excel có rất nhiều hàm sử dụng cho mục đích thống kê, bởi việc thống kê được thực hiện chủ yếu thông qua công cụ Excel. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số hàm thống kê có điều kiện trong Excel. Các hàm đó là những hàm nào? Công dụng và cách sử dụng ra sao? Các bạn sẽ có câu trả lời sau khi tìm hiểu bài viết này.

  Tính trung bình có điều kiện

  Nhắc tới tính trung bình, chúng ta nghĩ ngay tới nhóm hàm AVERAGE. Và để phục vụ cho việc tính trung bình theo điều kiện thì Excel cung cấp cho chúng ta 2 hàm là:

  • AVERAGEIF(range,criteria,average_range): Tính trung bình theo 1 điều kiện
  • AVERAGEIFS(average_range,criteria_range1,criteria1,,…) Tìm giá trị lớn nhất theo 1 hoặc nhiều điều kiện
  • MINIFS(max_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],…) Tìm giá trị nhỏ nhất theo 1 hoặc nhiều điều kiện

  Ví dụ về 2 hàm này như sau:

  • Vùng xét giá trị lớn nhất: cột Mức lương
  • Vùng điều kiện 1: cột Bộ phận
  • Điều kiện 1: Kinh doanh
  • Vùng điều kiện 2: cột Tháng
  • Điều kiện 2: 2 (tháng 2)

  Như vậy cần dùng tới 2 điều kiện để tìm ra giá trị lớn nhất. Cách viết hàm MAXIFS như sau:

  E12=MAXIFS(D2:D9,C2:C9,”Kinh doanh”,A2:A9,2)

  Yêu cầu 2: tìm mức lương nhỏ nhất trong tháng 2

  Phân tích yêu cầu:

  • Vùng xét giá trị nhỏ nhất: cột Mức lương
  • Vùng điều kiện 1: cột Tháng
  • Điều kiện 1: giá trị là 2 (tháng 2)

  Như vậy trường hợp này chỉ cần dùng 1 điều kiện. Tuy nhiên hàm tìm giá trị nhỏ nhất theo điều kiện chỉ có hàm MINIFS nên chúng ta sử dụng hàm này như sau:

  E13=MINIFS(D2:D9,A2:A9,2)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Gộp 2 Cột Họ Và Tên Trong Excel Không Mất Nội Dung
 • Hàm Tách Họ Tên Trong Excel
 • Cách Tách Họ Và Tên Trong Excel 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Cách Trừ Ngày, Tháng, Năm Trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 2007
 • Cách Tính Cộng, Trừ, Nhân Chia Trong Excel
 • Hocthue.net: Các Hàm Thống Kê Trong Excel Phải Biết Và Có Ví Dụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cộng Trừ Thời Gian Trong Excel Nhanh Chóng
 • Hướng Dẫn Tính Tốc Độ Trung Bình Từ Quãng Đường Và Thời Gian Trong Excel
 • Vốn Bình Quân Gia Quyền (Wacc) Là Gì? Cách Tính Chi Phí Sử Dụng Vốn Bình Quân Gia Quyền – Wacc (File Excel)
 • 165. Cách Tính Toán Chi Phí Vốn Bình Quân Gia Quyền Wacc
 • Cắt Chuỗi Trong Excel – Cách Dùng Hàm Lấy Chuỗi Ký Tự
 • Trong bài trước Học Thuê Net đã có bài viết hướng dẫn về  Cách sử dụng các hàm trong excel. Lần này chúng tôi sẽ giới thiệu các hàm thống kê được sử dụng phổ biến và cơ bản được sử dụng thống kê mô tả, phân tích định lượng hay xác suất thống kê.

  Trong thống kê ta thấy để đo lường được tổng thể và mẫu sẽ sử dụng các tiêu chí sau để đo lường đó là:

  • Đo lường xu hướng tập trung của dữ liệu (Mean, Median, mode)
  • Đo lường sự biến thiên của dữ liệu (Variance và Standard Deviation, Standard Error).

  Trước tiên là các hàm đếm và hàm tần suất là hai hàm cơ bản nhất trong xác suất thống kê.

   

  Hàm Đếm và tần suất

  Ý NGHĨA

  COUNT

  Đếm số ô của đã chọn

  COUNTIF

  Đếm số ô với điều kiện đã cho

  FREQUENCY

  Đếm tần suất xuất hiện

   

   

   

   

  Một số hàm có thêm .P ám chỉ tổng thể (Population) và .S ám chỉ mẫu

  Hàm

   

  Mục đích

  Ghi chú

  Giá trị lớn và nhỏ nhất, trung bình, mode…

   

   

  MAX

  Tìm số lớn nhất trong dãy số

  Max(Dãy dữ liệu)

  MIN

  Tìm số nhỏ nhất trong dãy số

  Min(Dãy dữ liệu)

  AVERAGE

  Tìm trung bình của dãy số

  Average(dãy dữ liệu)

  AVERAGEIF

  Tìm trung bình của dãy số với 1 điều kiện

  Averageif(dãy dữ liệu; điều kiện)

  AVERAGEIFS

  Tìm trung bình của dãy số với nhiều điều kiện

  Averageif(dãy dữ liệu, điều kiện 1, đk 2…)

  MEDIAN

  Trung vị của dãy số

   

  MODE

  Giá trị xuất hiện nhiều nhất trong dãy số

  MODE.SNGL

   

  trong Excel 2010, 2013

   

   

   

   

  Variance (Phương sai) và độ lệch chuẩn(Standard Deviation)

   

  Var

  Tính phương sai của mẫu

  Var.s trong Excel 2010, 2013

  Var.P

  Tính phương sai của tổng thể

  Không có trong Excel 2007

  STDEV

  Tính độ lệch chuẩn của mẫu

  STDEV.s trong Excel 2010, 2013

  stdev.p

  Tính độ lệch chuẩn của tổng thể

   

  COVAR

  Tính hiệp phương sai của tổng thể

  COVARIANCE.P trong Excel 2010, 2013

  COVARIANCE.S

  Tính hiệp phương sai tương quan của mẫu

  Không có trong Excel 2007

  CONFIDENCE

  Tính khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể, phân phối chuẩn

  CONFIDENCE.NORM trong Excel 2010, 2013

  CONFIDENCE.T

  Trả lại khoảng tin cậy cho cho trung bình tổng thể, sử dụng phân phối t

  Không có trong Excel 2007

  CORREL

  Tính hệ số tương quan của 2 biến

   

  Ví dụ cách sử dụng một vài hàm. Bạn chú ý đến công thức ghi bên cạnh.

   

  1. http://www.excelfunctions.net/Excel-Statistical-Functions.html

  Ở đây có rất nhiều công thức và ghi chú bằng tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo nếu biết tiếng Anh.

  2. Website của Microsoft

  https://support.office.com/vi-vn/article/H%C3%A0m-th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-tham-kh%E1%BA%A3o-624dac86-a375-4435-bc25-76d659719ffd

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Ln Trong Excel
 • Calculating Coefficient Of Variation In Excel
 • Hướng Dẫn Sử Hàm Chức Năng Atan Trong Excel.
 • How To Allow Sorting And Filter Locked Cells In Protected Sheets?
 • 3 Ways To Sort By Color In Excel
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100