Xu Hướng 2/2023 # Tổng Hợp Dữ Liệu Từ Nhiều Sheet Trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 20 # Top 6 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Tổng Hợp Dữ Liệu Từ Nhiều Sheet Trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 20 # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Tổng Hợp Dữ Liệu Từ Nhiều Sheet Trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 20 được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Làm việc với Excel trong trường hợp file có nhiều dữ liệu trên các Sheet khác nhau và bạn cần phải tổng hợp dữ liệu của tất các Sheet lại để làm báo cáo thì bạn có thể tham khảo thủ thuật Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel được viết sau đây.

Việc tổng hợp và biết cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet với nhau là điều vô cùng cần thiết trong khi làm việc với Excel. Khi đã thành thạo và rõ cách làm thì việc tính toán, làm báo cáo phục vụ công việc của bạn sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn lúc nào hết.

Cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

Trong bài hướng dẫn cách tổng hợp dữ liệu nhiều Sheet trên excel này, chúng tôi sẽ đưa ra một tình huống, một ví dụ đơn giản nhưng rất cụ thể để các bạn tiện tham khảo và sử dụng sau này.

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

Giả sử chúng ta có một tình huống làm ví dụ cụ thể đó là cần tính Tổng hợp cả năm 2018, và chúng ta có dữ liệu của các tháng trong năm 2018 là Tháng 1-3, Tháng 4-7, Tháng 8-12. Với các Sheet này, ta cần Tổng hợp toàn bộ và một Sheet để tính Tổng hợp cả năm.

Để thực hiện được yêu cầu này thì bạn phải sử dụng hàm VLOOKUP và do sản phẩm trong từng tháng sẽ khác nhau (sản phẩm tháng này có tháng kia không) nên các bạn phải sử dụng thêm hàm IF và hàm ISNA để kiểm tra xem hàm có bị lỗi không, nếu lỗi thì sẽ trả về giá trị lỗi, do đó ta phải xử lý tình huống này. Hàm ISNA sẽ giúp bạn từ giá trị lỗi chuyển sang một giá trị khác và trong trường hợp này chính là bằng 0.

Bước 3: Bạn nhập giá trị bảng chứa giá trị tìm kiếm của hàm Vlookup trong Tháng 1-3.

* Lưu ý: Do bảng tìm kiếm nằm trên Sheet khác nên có tên Sheet trước địa chỉ ô dữ liệu.

Bước 4: Bạn chuyển địa chỉ ô dữ liệu thành địa chỉ tuyệt đối bằng cách:

=IF(ISNA(VLOOKUP(B2,’Thang 1-3′!B2:$C$10,2,0)),0,(VLOOKUP(B2,’Thang 1-3′!B2:$C$10,2,0)))+IF(ISNA(VLOOKUP(B2,’Thang 4-7′!B2:$C$10,2,0)),0,(VLOOKUP(B2,’Thang 4-7′!B2:$C$10,2,0)))+IF(ISNA(VLOOKUP(B2,’Thang 8-12′!B2:$C$10,2,0)),0,(VLOOKUP(B2,’Thang 8-12′!B2:$C$10,2,0))) * Giải thích cách nhập câu lệnh trên:

IF(ISNA(VLOOKUP(B2,’Thang 1-3′!B2:$C$10,2,0)),0,(VLOOKUP(B2,’Thang 1-3′!B2:$C$10,2,0))): Ở đây sử dụng hàm ISNA để kiểm tra giá trị nếu có giá trị trả về là giá trị của sản phẩm đó.

Tổng Hợp Các Hàm Dữ Liệu Trong Excel

DCOUNT(database, field, criteria): Đếm số ô chứa số của một trường dữ liệu (cột) trong danh sách hay cơ sở dữ liệu theo điều kiện mà các bạn xác định.

DCOUNTA(database, field, criteria): Đếm các ô không trống (rỗng) của một trường dữ liệu (cột) trong danh sách hay cơ sở dữ liệu theo điều kiện mà các bạn chỉ định.

DGET(database, field, criteria): Trích một giá trị từ cột dữ liệu trong danh sách hay cơ sở dữ liệu thỏa mãn điều kiện được các bạn chỉ định.

DMAX(database, field, criteria): Hàm trả về giá trị lớn nhất của một trường dữ liệu trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo điều kiện mà các bạn chỉ định.

DMIN(database, field, criteria): Hàm trả về giá trị nhỏ nhất của một trường dữ liệu trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo điều kiện mà các bạn chỉ định.

DPRODUCT(database, field, criteria): Nhân các giá trị của một trường dữ liệu trong danh sách hay cơ sở dữ liệu theo điều kiện mà các bạn chỉ định.

DSTDEV(database, field, criteria): Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp dựa trên một mẫu bằng cách dùng các số trong một trường dữ liệu của danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo điều kiện mà các bạn chỉ định.

DSTDEVP(database, field, criteria): Hàm tính độ lệch chuẩn của một tập hợp dựa trên toàn bộ tập hợp bằng cách sử dụng các số trong một trường dữ liệu của danh sách hoặc cơ sở dữ liệu với các điều kiện mà bạn chỉ định.

DSUM(database, field, criteria): Tính tổng các số của một trường dữ liệu trong danh sách hay cơ sở dữ liệu theo điều kiện mà các bạn chỉ định.

DVAR(database, field, criteria): Ước tính phương sai của một tập hợp dựa trên một mẫu bằng cách dùng các số trong trường dữ liệu của danh sách hay cơ sở dữ liệu thỏa mãn điều kiện mà các bạn chỉ định.

DVARP(database, field, criteria): Hàm tính toán phương sai của một tập hợp dựa trên toàn bộ tập hợp hợp dựa trên một mẫu bằng cách dùng các số trong trường dữ liệu của danh sách hay cơ sở dữ liệu thỏa mãn điều kiện mà các bạn chỉ định.

GETPIVODATA(data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,…): Hàm trả về dữ liệu được lưu giữ trong báo cáo PivotTable, các bạn có thể sử dụng hàm GETPIVOTDATA để truy xuất dữ liệu tóm tắt từ báo cáo PivotTable nếu dữ liệu tóm tắt đó có thể nhìn thấy trong báo cáo.

Hầu hết các hàm dữ liệu đều được bắt đầu bằng chữ D và sử dụng 3 đối số database, field và criteria.

– database: là một dãy các ô tạo nên danh sách hay cơ sở dữ liệu bao gồm các dữ liệu cần xử lý bao gồm cả các tên trường (Tiêu đề cột).

– field: trường (cột) dữ liệu được sử dụng trong hàm. Các bạn có thể viết ở dạng text bằng tên cột đặt trong dấu ngoặc kép (ví dụ “Tuổi”, “Lương”), field cũng có thể là số đại diện cho vị trí của cột (như 1 cho cột thứ nhất, 2 cho cột thứ hai…) hoặc các bạn có thể nhập trực tiếp tên ô chứa tiêu đề cột (A1, A5…).

– criteria: là phạm vi các ô chứa điều kiện, các bạn có thể dùng phạm vi bất kỳ cho criteria nhưng nó phải chứa ít nhất một Tiêu đề cột và một ô bên dưới chứa điều kiện.

Tổng Hợp 3 Hàm Giúp Bạn Rút Trích Dữ Liệu Sang Sheet Khác

Rút trích dữ liệu sang Sheet khác là thao tác mà người làm Excel nào cũng nên nắm được. Khi các thao tác này được thực hiện thì dữ liệu sẽ được chuyển tự động sang sheet khác. Vậy, nếu bạn nào chưa nắm rõ được về cách trích rút dữ liệu này như thế nào? Hãy sử dụng 3 hàm cơ bản trong trích rút dữ liệu sang sheet khác sau đây. Bạn sẽ biết cách làm thế nào để rút trích dữ liệu sang các sheet khác trong Excel.

Sử dụng hàm Vlookup để rút trích dữ liệu sang Sheet khác

Khi sử dụng hàm Vlookup bạn sẽ tìm kiếm được các dữ liệu chỉ định trong 1 nguồn nào. Sau đó, kết quả sẽ trả về bất cứ ô nào có thông tin theo đúng yêu cầu của bạn. Để sử dụng hàm này bạn cần phải nắm được cú pháp Vlookup. Cụ thể:

Cú pháp hàm Vlookup trong rút trích dữ liệu sang sheet khác: =VLOOKUP (giá trị tra cứu, phạm vi bảng, số cột, [True/False]

Trong đó:

Giá trị tra cứu: Chính là ô mà có định danh duy nhất trong bảng tính Excel.

Phạm vị bảng: Là vị trí các ô có định danh thuộc vào cột đầu tiên. Phần còn lại sẽ thuộc vào dữ liệu của cột khác.

True/False: Đây là một tham số tùy chọn. Ý nghĩa của 2 tham số này được hiểu như sau:

True: Trích rút ra dữ liệu gần giống nhau vẫn chấp nhận được.

False: Trích rút ra dữ liệu phải giống nhau mới được chấp nhận hoàn toàn.

Rút trích dữ liệu sang sheet khác bằng hàm MATCH

Hàm Match là hàm trả về giá trị được thể hiện bằng vị trí ô bạn tìm kiếm. Chứ hàm này không trả về giá trị dữ liệu cụ thể cho bạn? Hay đưa ra giá trị mà bạn cần tìm kiếm ra sao? Chẳng hạn như thay vì việc bạn trích xuất dữ liệu sang sheet nào? Thì hàm Match sẽ trả về dữ liệu tại sheet 2 trong Excel.

Cụ thể, cú pháp của hàm MATCH khi bạn muốn sử dụng để rút trích dữ liệu sang sheet khác. Đó là: =MATCH (giá trị tra cứu, phạm vi bảng, [kiểu trùng]).

Trong đó:

Giá trị tìm kiếm: Tức là ô phải có định định danh thể hiện là duy nhất.

Phạm vị bảng: Là danh sách các ô mà bạn đang cần tìm kiếm dữ liệu trích rút trên đó.

Kiểu trùng: Đây là tham số tùy chọn và không bắt buộc. Đó là cách mà bạn đưa ra điều kiện để tìm ra dữ liệu rút trích. Chẳng hạn như:

Tìm giá trị cao nhất tiếp theo: -1 giá trị phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Tìm giá trị mục tiêu: 0 giá trị được sắp xếp theo thứ tự bất kỳ.

Tìm giá trị thấp nhất tiếp theo: 1 Giá trị phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

So với hàm VLOOKUP thì hàm MATCH sẽ được sử dụng dễ dàng hơn. Đặc biệt là khi bạn áp dụng cho 1 tên phạm vi cụ thể nào đó.

Sử dụng hàm INDEX để trích rút dữ liệu sang sheet khác

INDEX là hàm kết hợp giữa 2 hàm VLOOKUP và MATCH. Cụ thể, hàm INDEX có sự đối lập đối với hàm MATCH. Đồng thời, hàm này có cách thức trích rút giống với hàm VLOOKUP. Cụ thể, khi bạn đưa ra hàng hay cột của dữ liệu nào cần trích ra dữ liệu. Hàm sẽ trả về giá trị của ô đó là gì?

Cú pháp hàm INDEX trong rút trích dữ liệu sang sheet khác. Đó là: = INDEX (phạm vi dữ liệu, số hàng, [số cột])

Trong đó:

Phạm vi dữ liệu: Là danh sách các ô mà bạn đang cần tìm kiếm dữ liệu trích rút trên đó.

Số hàng: Là hàng dữ liệu. Bạn không nên nhầm lẫn hàng này với hàng của Sheet. Bởi vì, nếu phạm vị của bảng bắt đầu từ hàng thứ 10 của Sheet. Thì đó là hàng đầu tiên.

Số cột: Là số cột của bảng phạm vi dữ liệu. Chẳng hạn như: Phạm vi bắt đầu trên cột F thì đó là cột số 1.

Sắp Xếp Dữ Liệu Theo Abc Excel 2007, 2010, 2013

Sắp xếp dữ liệu theo ABC Excel 2007, 2010, 2013

Khi làm việc với một danh sách Excel thông thường người dùng sẽ phải sắp xếp theo 1 thứ tự nào đó để dễ theo dõi và dò tìm. Gặp nhiều nhất là việc sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái ABC, sau đây là cách sắp xếp và tùy chỉnh dữ liệu trên Excel 2007, 2010, 2013.

1) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Để thực hiện một sắp xếp theo chiều tăng dần hay giảm dần trên một cột:

- Bước 1:  Khối chọn các ô muốn được sắp xếp

2) Sắp xếp tùy chỉnh theo các cột dữ liệu

Để thực hiện một sắp xếp theo chiều tăng dần hay giảm dần trên một cột:

- Bước 1:  Khối chọn các ô muốn được sắp xếp

– Bước 3: Chọn cột dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp

Kết quả sau khi chọ cột STT và sắp xếp giảm dần như bên dưới:

Nếu các bạn muốn sắp xếp không phải cột STT, thì các bạn có thể chọn cột khác để sắp xếp và cách làm tương tự như trên. 

Lưu ý: Nếu là dữ liệu các bạn là dạng chữ (text) thì cần phải bỏ khoảng trắng đi bằng cách dùng hàm Trim() trong Excel hoặc các hàm xử lý chuỗi excel khác thì mới có thể sắp xếp chính xác được

 

Ngoc Hien

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổng Hợp Dữ Liệu Từ Nhiều Sheet Trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 20 trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!