Xu Hướng 12/2023 # Thủ Thuật Unhide All Sheet Trong Excel Siêu Đơn Giản # Top 16 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Thủ Thuật Unhide All Sheet Trong Excel Siêu Đơn Giản được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Unhide all sheet trong Excel là gì?

Unhide all sheet trong Excel chính là việc người dùng bỏ ẩn toàn bộ các sheet trong Excel. Điều này có nghĩa là khi người dùng đã ẩn đi các sheet trong Excel. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó bạn cần hiển thị lại những sheet này.

Hướng dẫn bỏ ẩn toàn bộ các sheet trong Excel

Chúng ta sẽ bỏ qua cách bỏ ẩn cho từng sheet trong Excel một. Bởi vì, cách làm này sẽ ngốn rất nhiều thời gian của bạn. Chúng tôi sẽ mách bạn cách unhide all sheet trong Excel một cách thông minh hơn. Đó là:

Bước 1: Khởi động Excel Bước 2: Bỏ ẩn toàn bộ sheet trong Excel

Trong giao diện cửa sổ soạn thảo của Excel, bạn nhấn tổ hợp phím Alt + F11. Sau đó, trên thanh công cụ bạn sẽ nhìn thấy mục Insert và hãy kích vào đó. Cuối cùng, trong Insert bạn sẽ chọn vào Module.

Bước 3: Code ẩn toàn bộ sheet trong Excel

” Sub Unhide_AllSheet() ‘Bỏ ẩn tất cả các Sheet

Dim ws As Worksheet On Error Resume Next ‘Bỏ qua các lỗi có thể xảy ra ‘Bỏ ẩn các sheet For Each ws In Sheets ws.Visible=True Next ‘Vô hiệu hóa bất kỳ lỗi nào xảy ra On Error Goto 0

Bước 4: Chạy code

Sau khi bạn copy và paste xong đoạn code trên vào cửa sổ soạn thảo. Lúc này, bạn sẽ tiến hành chạy đoạn code xem đã chính xác chưa bằng 2 cách. Đó là:

Cách 1: Bạn sẽ nhấn F5 để chạy code.

Cách 2: Bạn nhấn vào nút tam giác có màu xanh trên menu của cửa sổ soạn thảo.

Nếu code chính xác, toàn bộ các sheet trong Excel đã được hiển thị lên. Như vậy là bạn đã thành công với cách unhide all sheet trong excel rồi đó.

Hướng dẫn ẩn toàn bộ các sheet trong Excel

Cũng giống với việc bạn unhide all sheet trong Excel. Đối với hành động ẩn đi toàn bộ sheet bạn cũng không nên thực hiện riêng rẽ. Thay vào đó, bạn hãy áp dụng cách mà chúng tôi hướng dẫn như sau:

Đầu tiên, bạn sẽ kích chuột vào 1 sheet nào đó trong Excel. Sau đó, bạn sẽ kích vào phím Ctrl trên bàn phím máy tính. Tại đây, bạn tiếp tục chọn ra những sheet cần ẩn hoặc toàn bộ các sheet.

Sau khi chọn xong các sheet cần ẩn bạn sẽ kích chuột phải rồi chọn hide.

Như vậy, rất nhanh chóng toàn bộ các sheet bạn chọn đã bị ẩn đi. Đối với cách ẩn toàn bộ các sheet trong Excel này đơn giản hơn rất nhiều. Nhất là khi bạn đi ẩn từng sheet một trong Excel vừa lâu lại mất thời gian.

How To Unhide Sheets In Excel (All In One Go)

In case you prefer reading a tutorial over watching a video, below is a detailed written tutorial on unhiding sheets in Excel.

When you work with data that is spread across multiple worksheets in Excel, you may want to hide a few worksheets. This could be to avoid the clutter or to not show some data to your client/manager by hiding some worksheets and only keeping the useful ones visible.

And in some cases, you may have a workbook that has some hidden sheets and you want to unhide some or all of these worksheets.

In this tutorial, I will show you some methods to unhide worksheets in Excel (manually as well as automatically using VBA). I will also show you how to selectively unhide worksheets based on the name or a condition.

So let’s get started!

Unhiding Sheets Manually

If you only have a few worksheets that are hidden, you can manually unhide some or all of these worksheets.

Suppose you have an Excel workbook that has 10 worksheets that are hidden.

Below are the steps to manually unhide worksheets (one at a time):

The above steps would unhide the select worksheet.

Note: Unfortunately, there is no in-built functionality in Excel to quickly unhide all the hidden worksheets (or a way to select more than one worksheet and unhide it). As of now, you need to use the unhide dialog box where you can only select one worksheet to unhide.

Unfortunately, there is no in-built functionality in Excel to quickly unhide all the hidden worksheets (or a way to select more than one worksheet and unhide it). As of now, you need to use the unhide dialog box where you can only select one worksheet to unhide.

While there is no-inbuilt functionality to unhide in bulk, you can easily do this with a simple VBA macro code.

Unhide All Sheets At One Go

With VBA, you can easily unhide worksheets in bulk.

For example, if you have 10 hidden worksheets, you can create a simple VBA code to unhide all the worksheets or you can unhide based on a condition (such as unhide only those where there is a specific prefix or year in the name).

Note: The methods covered in this tutorial doesn’t require you to save an Excel workbook in a macro-enabled format (.XLSM) to use the VBA code.

Using Immediate Window

VB Editor in Excel has an immediate window where you can type a line of code and instantly execute it right away.

Below are the steps to use this above line of code to unhide sheets through immediate window:

In the Immediate window, copy and paste the following line of code: For each Sheet in Thisworkbook.Sheets: Sheet.Visible=True: Next Sheet

Place the cursor at the end of the line

Hit the Enter key

That’s it!

The above steps would instantly unhide all the sheets in the workbook.

Once done, you can close the VB Editor.

The best part about this is that you can do this on any workbook. You don’t need to worry about saving the workbook in a macro-enabled format. Just execute a line of code and instantly unhide all the sheets in the workbook.

Let me also quickly explain the below VBA code that we have used in the immediate window to unhide sheets:

For each Sheet in Thisworkbook.Sheets: Sheet.Visible=True: Next Sheet

The above code uses a For Next VBA loop to go through all the sheets in the workbook and set the visible property to TRUE. Once the visible property of all the sheets is changed, the code will end.

The colon (:) used in the code above is equivalent to a line break. While it looks like a single line of code, it has three parts to it which are separated by two colons.

If you’re interested in learning more about the immediate window and some awesome things you can do with it, here is a detailed tutorial about it.

In case you have to unhide worksheets quite often, another good way could be to have the macro code to unhide sheets in the Personal macro workbook and save the icon in the Quick Access Toolbar.

This is by far the most efficient way to unhide sheets in Excel (most useful when you get a lot of workbooks with hidden sheets and you have to unhide these).

The trick here is to save the code to unhide sheets in the Personal Macro Workbook.

Below is the code that you need to add to the Personal Macro Workbook:

Sub UnhideAllSheets() For Each Sheet In Sheets Sheet.Visible = True Next Sheet End Sub

Below are the steps to add this code to the Personal Macro Workbook:

In the Record Macro dialog box, change the Store macro in setting to – Personal Macro Workbook.

Remove any existing code and copy and paste the above code.

Close the Vb Editor

The above steps allow you to make the Personal Macro Workbook visible in the VB Editor and place the code to unhide sheets in it.

Now all you need to do is add this code to the Quick Access Toolbar so that you can use it anytime from any workbook.

Below are the steps to add this code to the Quick Access Toolbar:

Select the macro code to unhide sheets

The above steps would add this macro code to unhide sheets in the Quick Access Toolbar.

Unhide Sheets With Specific Text in the Name

With VBA, you can also unhide sheets based on the name.

For example, suppose you have a workbook that contains sheets with years in the name and you want to unhide all the ones where the year is 2023.

You can use the below code to unhide all the sheets with the text 2023 in it:

Sub UnhideSheetsWithSpecificText() For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets ws.Visible = xlSheetVisible End If Next ws End Sub

The above uses the For Next loop to go through each worksheet in the workbook. The IF Then condition then checks the name of the worksheet and if it contains the specified text (which is 2023 in this code), it will change the visible property to make it visible.

And if the name doesn’t contain the specified text, it will leave it as is.

You can also modify this code to hide sheets based on the text in the name.

For example, if you want to quickly hide all the worksheets where the name contains the text ‘2023’ in it, you can use the below code:

Sub HideSheetsWithSpecificText() For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets ws.Visible = xlHidden End If Next ws End Sub

Note: You can save this code in a regular module inside VB Editor or you can save this in the Personal Macro Workbook. In case you save it in a regular module and need to use it again later, you need to save the workbook as a macro-enabled workbook (.XLSM format).

Unhide Selected Sheets (Based on User Selection)

You can also use VBA to give the user the flexibility to choose whether to unhide a sheet or not.

This can be done by showing a message box that asks the user to select whether to unhide a sheet or not. If selected, it unhides that sheet, else it moves to the next one.

Below is the code that will do this:

Sub UnhideSheetsUserSelection() For Each sh In ThisWorkbook.Sheets Result = MsgBox("Do You Want to Unhide " & sh.Name, vbYesNo) If Result = vbYes Then sh.Visible = True End If Next sh End Sub

The above code goes through each sheet in the workbook and checks whether it’s already visible or not. If it’s hidden, then it shows the message box with the name of the worksheet.

As a user, you can now decide whether you want to keep this sheet hidden or unhide it.

This can work well if you have some worksheets that are hidden and you want to take a call for every sheet individually.

Note: You can save this code in a regular module inside VB Editor or you can save this in the Personal Macro Workbook. In case you save it in a regular module and need to use it again later, you need to save the workbook as a macro-enabled workbook (.XLSM format).

Here is a tutorial where I show how to save the code in the regular module in Excel (search for the ‘Where to put this code’ section in this article)

Unhide All or Selected Sheets Using Custom View

This is a less known method in case you want to quickly unhide all the worksheets (or some selected worksheets).

For example, suppose you have an Excel workbook with 10 worksheets. You can create a view where all these 10 sheets are visible. In the future, if you have some sheets hidden and you want o go back to the view where all the sheets were visible, you can do that by selecting the already saved custom view.

Don’t worry, you don’t lose any changes you made after creating the custom view. All custom view does is takes you back to the Excel view when you created it. So if some worksheets were visible when you created the view and are now hidden, selecting that custom view would unhide these sheets.

The intended use of Custom View is to allow users to create different views. For example, if you’re an analyst, you can create different views for different departments in your organization. So you can have a specific set of worksheets (or cells/rows/columns) visible for one department and another set for another department. Once you have these views, instead of changing this manually, you simply activate the view for a department and it will show you worksheets (or rows/columns) relevant for them only.

Below are the steps to create a custom view in Excel:

Unhide all the worksheets to begin with

Enter any name for this view where all the sheets (or selected sheets) are visible

Once the view is created, you can anytime ask Excel to activate this view (which would make all those sheets visible that were visible when you created the view).

Below are the steps to show/activate a custom view:

In the Custom Views dialog box, select the view that you want to show

This would instantly unhide sheets and show those that were visible when you created that custom view.

Unhiding Sheets that are ‘Very Hidden’

Sometimes, despite having some hidden sheets in your workbook, you would not be able to unhide it manually.

This could be because these sheets are not just hidden – these are ‘very hidden’.

You can still unhide these ‘very hidden’ sheets by using the VBA code that we have covered above.

Just copy-paste the below code in the immediate window and hit enter and it would instantly unhide all the sheets (hidden as well as very hidden).

For each Sheet in Thisworkbook.Sheets: Sheet.Visible=True: Next Sheet

I also have a full tutorial on how to hide sheets and make these very hidden (in case you’re interested in learning)

You may also like the following Excel tutorials:

How To Unhide All Worksheets & Sheets In Excel?

How to unhide all worksheets & sheets in Excel?

This article provides several methods to unhide all hidden sheets & worksheets in Excel step by step.

Unhide all hidden worksheets one by one in Excel

Unhide all hidden worksheets by VBA code

Unhide all hidden worksheets by Toggle Hidden Worksheets Visibility feature

Unhide all very hidden worksheets by Kutools for Excel

Unhide all hidden worksheets one by one in Excel

We can apply the Unhide Sheet feature to unhide a hidden worksheet at a time in Excel. Please do as follows:

3. Then the selected hidden sheet is displayed. Repeat above Step 2 to show all unhide worksheets one by one.

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required!

Unhide all hidden worksheets by VBA code

The following short VBA code also can help you display all of the hidden sheets at the same time.

1. Hold down the Alt + F11 keys in Excel, and it opens the Microsoft Visual Basic for Applications window.

Sub UnhideAllSheets() Dim ws As Worksheet For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets ws.Visible = xlSheetVisible Next ws End Sub

3. Press the F5 key to run this macro. And the hidden sheets will be displayed at once.

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required!

Then all hidden sheets are shown at once. See screenshot:

Unhide all hidden worksheets by Toggle Hidden Worksheets Visibility feature

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required!

Unhide all very hidden worksheets by Kutools for Excel

Sometimes above methods cannot unhide the hidden worksheets. That’s because these worksheets are very hidden. In this situation, you can apply the Hide/Unhide Workbooks and Sheets feature of Kutools for Excel to quickly unhide them.

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required!

Now all hidden worksheets including the very hidden ones are displaying in bulk. Please close the dialog as you need.

Hide/Unhide Workbooks and Sheets hide or unhide multiple opening workbooks and their worksheets in bulk, including the very hidden ones. Have a Free Trial!

Kutools for Excel includes more than 300 handy tools for Excel, free to try without limitation in 30 days.Download and Free Trial Now!

Related articles The Best Office Productivity Tools Kutools for Excel Solves Most of Your Problems, and Increases Your Productivity by 80%

Reuse: Quickly insert complex formulas, charts and anything that you have used before; Encrypt Cells with password; Create Mailing List and send emails…

More than 300 powerful features. Supports Office/Excel 2007-2023 and 365. Supports all languages. Easy deploying in your enterprise or organization. Full features 30-day free trial. 60-day money back guarantee.

Office Tab Brings Tabbed interface to Office, and Make Your Work Much Easier

Enable tabbed editing and reading in Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio and Project.

Open and create multiple documents in new tabs of the same window, rather than in new windows.

How To Unhide Sheets In Excel: Show Multiple Or All Sheets At Once

How to unhide sheets in Excel

If you want to see just one or two hidden sheets, here’s how you can quickly unhide them:

Note. Excel’s Unhide option only allows you to select one sheet at a time. To unhide multiple sheets, you will have to repeat the above steps for each worksheet individually or you can unhide all sheets in one go by using the below macros.

How to unhide sheets in Excel with VBA

In situations when you have multiple hidden worksheets, unhiding them one-by-one might be very time consuming, especially if you’d like to unhide all the sheets in your workbook. Fortunately, you can automate the process with one of the following macros.

How to unhide all sheets in Excel

This small macro makes all hidden sheets in an active workbook visible at once, without disturbing you with any notifications.

Sub Unhide_All_Sheets() Dim wks As Worksheet For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets wks.Visible = xlSheetVisible Next wks End Sub Show all hidden sheets and display their count

Like the above one, this macro also displays all hidden sheets in a workbook. The difference is that upon completion, it shows a dialog box informing the user how many sheets have been unhidden:

Sub Unhide_All_Sheets_Count() Dim wks As Worksheet Dim count As Integer count = 0 For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets wks.Visible = xlSheetVisible count = count + 1 End If Next wks MsgBox count & " worksheets have been unhidden.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" Else MsgBox "No hidden worksheets have been found.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" End If End Sub Unhide multiple sheets that you select

If you’d rather not unhide all worksheets at once, but only those that the user explicitly agrees to make visible, then have the macro ask about each hidden sheet individually, like this:

Sub Unhide_Selected_Sheets() Dim wks As Worksheet Dim MsgResult As VbMsgBoxResult For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets If wks.Visible = xlSheetHidden Then MsgResult = MsgBox("Unhide sheet " & chúng tôi & "?", vbYesNo, "Unhiding worksheets") If MsgResult = vbYes Then wks.Visible = xlSheetVisible End If Next End Sub Unhide worksheets with a specific word in the sheet name

In situations when you only want to unhide sheets containing certain text in the their names, add an IF statement to the macro that will check the name of each hidden worksheet and unhide only those sheets that contain the text you specify.

In this example, we unhide sheets with the word ” report” in the name. The macro will display sheets such as Report, Report 1, July report, and the like.

To unhide worksheets whose names contain some other word, replace ” report” in the following code with your own text.

Sub Unhide_Sheets_Contain() Dim wks As Worksheet Dim count As Integer count = 0 For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets wks.Visible = xlSheetVisible count = count + 1 End If Next wks MsgBox count & " worksheets have been unhidden.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" Else MsgBox "No hidden worksheets with the specified name have been found.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" End If End Sub How to use the macros to unhide sheets in Excel

To use the macros in your worksheet, you can either copy/paste the code in the Visual Basic Editor or download the workbook with the macros and run them from there.

How to insert the macro in your workbook

You can add any of the above macros to your workbook in this way:

Open the workbook with hidden sheets.

Press Alt + F11 to open the Visual Basic Editor.

Paste the code in the Code window.

Press F5 to run the macro.

For the detailed step-by-step instructions, please see How to insert and run VBA code in Excel.

Download the workbook with the macros

Alternatively, you can download our sample workbook to unhide sheets in Excel that contains all of the macros discussed in this tutorial:

Unhide_All_Sheets – unhide all worksheets in an active workbook momentarily and silently.

Unhide_All_Sheets_Count­ – show all hidden sheets along with their count.

Unhide_Selected_Sheets – display hidden sheets you choose to unhide.

Unhide_Sheets_Contain – unhide worksheets whose names contain a specific word or text.

To run the macros in your Excel, you do the following:

Open the downloaded workbook and enable the macros if prompted.

Open your own workbook in which you want to see hidden sheets.

For example, to unhide all sheets in your Excel file and display the hidden sheets count, you run this macro:

How to show hidden sheets in Excel by creating a custom view

So, what we are going to do now is create the Show All Sheets custom view. Here’s how:

That’s it! All hidden sheets will be shown immediately.

Note. This method does not show very hidden sheets. The only way to view such sheets is to unhide them with VBA.

Cannot unhide sheets in Excel – problems and solutions

If you are unable to unhide certain sheets in your Excel, the following troubleshooting tips may shed some light why.

1. The workbook is protected 2. Worksheets are very hidden

If your worksheets are hidden by VBA code that makes them very hidden (assigns the xlSheetVeryHidden property), such worksheets cannot be displayed by using the Unhide command. To unhide very hidden sheets, you need to change the property from xlSheetVeryHidden to xlSheetVisible from within the Visual Basic Editor or run this VBA code.

3. There are no hidden sheets in the workbook

This is how you unhide sheets in Excel. If you are curious to know how to hide or unhide other objects such as rows, columns or formulas, you will find full details in the below articles. I thank you for reading and hope to see you on our blog next week!

Macros to unhide worksheets in Excel

You may also be interested in

A Macro To Unhide All Hidden Sheets In An Excel Workbook

Unhiding Excel sheets is easy, but can be tedious. Use this simple macro to unhide all hidden sheets in an Excel workbook.

We hide sheets for many reasons, but mostly, to keep other people out of them. We rarely hide them from ourselves. When you need to update or fix a workbook for a user, you have to remember the hidden sheets and then unhide them – which is easy enough, unless you removed that functionality from the workbook!

Doing this several times to unhide all hidden sheets isn’t necessary. Here’s a quick macro that you can copy into almost any workbook to quickly unhide sheets:

Sub UnhideAllSheets()

‘Unhide all sheets in workbook.

Dim ws As Worksheet

For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets

ws.Visible = xlSheetVisible

Next ws

End Sub

In a nutshell, a For Each loop cycles through all the sheets in the Worksheets collection and sets each sheet’s Visible property to true. This macro will even unhide sheets you hide via the Visual Basic Editor properties (xlSheetVeryHidden) so be careful how you apply it.

Like most macros, this one has limited appeal. If you have only a few hidden sheets and you seldom need to unhide them, it’s just as easy to manually unhide them. If, on the other hand, this is a frequent task, you’ll probably find this one useful.

It’s a good demonstration of how easy it is to cycle through an object collection. You could add an If() statement that checks for the Visible property and then change only the ones that require it, but this loop is more efficient. Just reset them all; in this case, an If() just adds more work. However, if you want to avoid unhiding certain sheets or the “very hidden” sheets, an If() statement will do the trick.

How To Unhide Sheets In Excel: Show Multiple Or All Hidden Sheets At A Time

How to unhide sheets in Excel

If you want to see just one or two hidden sheets, here’s how you can quickly unhide them:

Note. Excel’s Unhide option only allows you to select one sheet at a time. To unhide multiple sheets, you will have to repeat the above steps for each worksheet individually or you can unhide all sheets in one go by using the below macros.

How to unhide sheets in Excel with VBA

In situations when you have multiple hidden worksheets, unhiding them one-by-one might be very time consuming, especially if you’d like to unhide all the sheets in your workbook. Fortunately, you can automate the process with one of the following macros.

How to unhide all sheets in Excel

This small macro makes all hidden sheets in an active workbook visible at once, without disturbing you with any notifications.

Sub Unhide_All_Sheets() Dim wks As Worksheet For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets wks.Visible = xlSheetVisible Next wks End Sub Show all hidden sheets and display their count

Like the above one, this macro also displays all hidden sheets in a workbook. The difference is that upon completion, it shows a dialog box informing the user how many sheets have been unhidden:

Sub Unhide_All_Sheets_Count() Dim wks As Worksheet Dim count As Integer count = 0 For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets wks.Visible = xlSheetVisible count = count + 1 End If Next wks MsgBox count & " worksheets have been unhidden.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" Else MsgBox "No hidden worksheets have been found.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" End If End Sub Unhide multiple sheets that you select

If you’d rather not unhide all worksheets at once, but only those that the user explicitly agrees to make visible, then have the macro ask about each hidden sheet individually, like this:

Sub Unhide_Selected_Sheets() Dim wks As Worksheet Dim MsgResult As VbMsgBoxResult For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets If wks.Visible = xlSheetHidden Then MsgResult = MsgBox("Unhide sheet " & chúng tôi & "?", vbYesNo, "Unhiding worksheets") If MsgResult = vbYes Then wks.Visible = xlSheetVisible End If Next End Sub Unhide worksheets with a specific word in the sheet name

In situations when you only want to unhide sheets containing certain text in the their names, add an IF statement to the macro that will check the name of each hidden worksheet and unhide only those sheets that contain the text you specify.

In this example, we unhide sheets with the word “report” in the name. The macro will display sheets such as Report, Report 1, July report, and the like.

To unhide worksheets whose names contain some other word, replace “report” in the following code with your own text.

Sub Unhide_Sheets_Contain() Dim wks As Worksheet Dim count As Integer count = 0 For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets wks.Visible = xlSheetVisible count = count + 1 End If Next wks MsgBox count & " worksheets have been unhidden.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" Else MsgBox "No hidden worksheets with the specified name have been found.", vbOKOnly, "Unhiding worksheets" End If End Sub How to use the macros to unhide sheets in Excel

To use the macros in your worksheet, you can either copy/paste the code in the Visual Basic Editor or download the workbook with the macros and run them from there.

How to insert the macro in your workbook

You can add any of the above macros to your workbook in this way:

Open the workbook with hidden sheets.

Press

Alt + F11

to open the Visual Basic Editor.

Paste the code in the Code window.

Press

F5

to run the macro.

For the detailed step-by-step instructions, please see How to insert and run VBA code in Excel.

Download the workbook with the macros

Alternatively, you can download our sample workbook to unhide sheets in Excel that contains all of the macros discussed in this tutorial:

Unhide_All_Sheets – unhide all worksheets in an active workbook momentarily and silently.

Unhide_All_Sheets_Count­ – show all hidden sheets along with their count.

Unhide_Selected_Sheets – display hidden sheets you choose to unhide.

Unhide_Sheets_Contain – unhide worksheets whose names contain a specific word or text.

To run the macros in your Excel, you do the following:

Open the downloaded workbook and enable the macros if prompted.

Open your own workbook in which you want to see hidden sheets.

For example, to unhide all sheets in your Excel file and display the hidden sheets count, you run this macro:

How to show hidden sheets in Excel by creating a custom view

So, what we are going to do now is create the Show All Sheets custom view. Here’s how:

That’s it! All hidden sheets will be shown immediately.

How to check if a workbook contains any hidden sheets

Note. This method does not show

This method does not show very hidden sheets . The only way to view such sheets is to unhide them with VBA.

Cannot unhide sheets in Excel – problems and solutions

If you are unable to unhide certain sheets in your Excel, the following troubleshooting tips may shed some light why.

1. The workbook is protected 2. Worksheets are very hidden

If your worksheets are hidden by VBA code that makes them very hidden (assigns the xlSheetVeryHidden property), such worksheets cannot be displayed by using the Unhide command. To unhide very hidden sheets, you need to change the property from xlSheetVeryHidden to xlSheetVisible from within the Visual Basic Editor or run this VBA code.

3. There are no hidden sheets in the workbook

This is how you unhide sheets in Excel. If you are curious to know how to hide or unhide other objects such as rows, columns or formulas, you will find full details in the below articles. I thank you for reading and hope to see you on our blog next week!

Macros to unhide worksheets in Excel

You may also be interested in

Cập nhật thông tin chi tiết về Thủ Thuật Unhide All Sheet Trong Excel Siêu Đơn Giản trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!