Xu Hướng 11/2022 # Thêm Ô, Hàng Hoặc Cột Vào Bảng / 2023 # Top 18 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Thêm Ô, Hàng Hoặc Cột Vào Bảng / 2023 # Top 18 View

Bạn đang xem bài viết Thêm Ô, Hàng Hoặc Cột Vào Bảng / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong bài viết này

Thêm ô

Thêm một hàng vào bên trên hoặc bên dưới

Thêm một cột vào bên trái hoặc bên phải

Giới thiệu thẻ ngữ cảnh của Công cụ Bảng

Thêm ô

Bấm vào ô nằm bên phải hoặc bên trên vị trí bạn muốn chèn ô.

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí.

Bấm vào mũi tên ở góc cuối, bên phải mục Hàng & Cột.

Bấm vào một trong các tùy chọn sau đây.

Bấm

Tới

Dịch các ô sang phải

Chèn một ô, đồng thời, di chuyển tất cả các ô trong hàng đó sang bên phải.

Lưu ý: Word không chèn cột mới. Điều này có thể dẫn đến việc một hàng có nhiều ô hơn các hàng khác.

Chuyển ô xuống

Chèn ô và di chuyển các ô hiện tại xuống một hàng. Hàng mới sẽ được thêm vào cuối bảng.

Chèn toàn bộ hàng

Chèn hàng bên trên ô bạn bấm vào.

Chèn toàn bộ cột

Chèn cột vào bên trái ô bạn bấm vào.

Đầu Trang

Thêm một hàng vào bên trên hoặc bên dưới

Bấm vào ô nằm trên hoặc dưới vị trí bạn muốn thêm một hàng.

Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thêm hàng bên trên ô, hãy bấm vào Chèn Lên trên trong nhóm Hàng và Cột.

Để thêm hàng bên dưới ô, hãy bấm vào Chèn Xuống dưới trong nhóm Hàng và Cột.

Mẹo: Để chèn nhiều hàng (hoặc cột) cùng một lúc, hãy chọn như nhiều hàng hoặc cột khi bạn muốn thêm trước khi bạn bấm vào điều khiển chèn. Ví dụ, để chèn hai hàng trên một hàng, trước tiên, hãy chọn hai hàng trong bảng của bạn, rồi bấm chèn ở trên.

Đầu trang

Thêm một cột vào bên trái hoặc bên phải

Bấm vào ô nằm bên trái hoặc bên phải vị trí bạn muốn thêm một cột.

Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thêm cột vào bên trái ô, bấm vào Chèn Sang trái trong nhóm Hàng và Cột.

Để thêm cột vào bên phải ô, bấm vào Chèn Sang phải trong nhóm Hàng và Cột.

Đầu Trang

Giới thiệu thẻ ngữ cảnh của Công cụ Bảng

Bạn sẽ cần biết vị trí của các thẻ ngữ cảnh Thiết kế và Bố trí trong Công cụ Bảng khi làm việc trên bố trí thiết kế và cấu trúc của bảng. Các tab Thiết kế và Bố trí chỉ hiển thị sau khi bạn bấm vào bảng và xuất hiện ở đầu màn hình trên dải băng.

Đầu Trang

Xem Thêm

Xóa hàng, cột hoặc ô khỏi bảng

Thêm cột và hàng vào một

lối tắt bàn phím của bảng cho Microsoft Word trên Windows

Cách Chèn Nhanh Hàng (Hoặc Cột) Vào Bảng Tính Excel / 2023

Chèn thêm hàng (hoặc cột) là thao tác cơ bản và thường xuyên sử dụng khi bạn muốn nhập thêm dữ liệu vào Excel. Đó là bởi khi thêm dòng (hoặc cột) trong Excel thì bảng dữ liệu của bạn sẽ có thêm những ô mới để nhập dữ liệu. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách chèn thêm dòng hoặc cột trong bảng tính Excel.

1. Chèn thêm hàng vào bảng tính

Bước 1: Bôi đen hàng ngay dưới hàng cần chèn

Các bạn có thể bấm vào số hàng ở lề bên trái để bôi đen cả hàng. Hoặc các bạn cũng có thể bấm tổ hợp phím Shift + Space để bôi đen cả hàng.

Bước 2: Sau khi bôi đen hàng, các bạn nhấn chuột phải và chọn Insert để thêm hàng lên phía trên hàng được bôi đen.

Các bạn cũng có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Y hoặc Ctrl + Shift + = để thêm hàng.

Các bạn cũng có thể thêm nhiều hàng 1 lúc bằng cách bôi đen nhiều hàng sau đó nhấm tổ hợp phím Ctrl + Y hoặc Ctrl + Shift + = để thêm nhiều hàng 1 lúc. Số hàng được thêm sẽ bằng số hàng bạn bôi đen ban đầu.

2. Chèn thêm cột vào bảng tính

Bước 1: Bôi đen cột ngay bên phải cột cần chèn.

Các bạn có thể bấm vào tên cột ở lề trên để bôi đen cả cột. Hoặc các bạn cũng có thể bấm tổ hợp phím Ctrl + Space để bôi đen cả cột.

Bước 2: Sau khi bôi đen cột, các bạn nhấn chuột phải và chọn Insert để thêm cột ở bên trái cột được bôi đen.

Các bạn cũng có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Y hoặc Ctrl + Shift + = để thêm cột.

Các bạn cũng có thể thêm nhiều cột 1 lúc bằng cách bôi đen nhiều cột sau đó nhấm tổ hợp phím Ctrl + Y hoặc Ctrl + Shift + = để thêm nhiều cột 1 lúc. Số cột được thêm sẽ bằng số cột bạn bôi đen ban đầu.

Di Chuyển Hoặc Sao Chép Các Ô, Hàng Và Cột / 2023

Bạn có thể sử dụng lệnh cắt hoặc lệnh sao chép để di chuyển hoặc sao chép các ô, hàng và cột đã chọn, nhưng bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép chúng bằng cách sử dụng chuột.

Hãy làm theo các bước sau để di chuyển hoặc sao chép ô:

Chọn ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để di chuyển hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm vào Cắt .

Phím tắt Nhấn CTRL+X.

Để sao chép hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép .

Phím tắt: Nhấn CTRL+C.

Bấm chuột phải vào hàng hay cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

Khi bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã cắt.

Khi bạn đang sao chép hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã sao chép.

Lưu ý: Nếu bạn bấm vào Dán trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm (hoặc nhấn CTRL+V) thay vì bấm vào lệnh trên menu lối tắt, bạn sẽ thay thế nội dung hiện có của các ô đích.

Di chuyển hoặc sao chép các hàng và cột bằng cách sử dụng chuột

Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Để di chuyển hàng hoặc cột, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

Để sao chép hàng hoặc cột, hãy nhấn giữ phím CTRL, đồng thời trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột trở thành con trỏ sao chép , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng bạn nhấn giữ phím CTRL trong khi thực hiện thao tác kéo và thả. Nếu bạn nhả phím CTRL trước khi nhả nút chuột, bạn sẽ di chuyển hàng hoặc cột thay vì sao chép chúng.

Khi bạn sử dụng chuột để chèn hàng hoặc cột đã sao chép hoặc cắt, nội dung hiện có của các ô đích sẽ được thay thế. Để chèn hàng và cột đã sao chép hoặc cắt mà không thay thế nội dung hiện có, bạn cần bấm chuột phải vào hàng hoặc cột bên dưới hay bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi bấm vào Chèn Các Ô Đã cắt hoặc Chèn Các ô Đã sao chép.

Lưu ý: Bạn không thể di chuyển hay sao chép các hàng và cột không liền kề bằng chuột.

Di chuyển hoặc sao chép ô

Chọn các ô hoặc _ z0z_các ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

Trỏ tới viền của ô hoặc phạm vi mà bạn đã chọn.

Khi con trỏ trở thành _ z0z_,hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để

Thực hiện như sau

Di chuyển ô

Kéo các ô đến một vị trí khác.

Sao chép ô

Nhấn giữ tùy chọn và kéo các ô đến một vị trí khác.

Di chuyển hoặc sao chép hàng hoặc cột

Chọn các hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

Trỏ tới viền của ô hoặc phạm vi mà bạn đã chọn.

Khi con trỏ trở thành _ z0z_,hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để

Thực hiện như sau

Di chuyển hàng hoặc cột

Kéo hàng hoặc cột vào một vị trí khác.

Sao chép hàng hoặc cột

Nhấn giữ tùy chọn và kéo các hàng hoặc cột vào một vị trí khác.

Di chuyển hoặc sao chép dữ liệu giữa các hàng hoặc cột hiện có

Nhấn giữ SHIFT và kéo hàng hoặc cột của bạn giữa các hàng hoặc cột hiện có. Excel làm cho không gian cho hàng hoặc cột mới.

Chuyển đổi các cột thành hàng hoặc hàng thành cột

Sao chép hàng hoặc cột mà bạn muốn hoán đổi.

Chọn ô đích (ô đầu tiên của hàng hoặc cột mà bạn muốn dán dữ liệu của bạn) cho các hàng hoặc cột mà bạn đang hoán đổi.

Trên tab trang đầu, bên dưới chỉnh sửa, bấm vào mũi tên bên cạnh dán, rồi bấm vào hoán đổi.

Lưu ý: Cột và hàng không thể chồng lên nhau. Ví dụ, nếu bạn chọn các giá trị trong cột C, và cố gắng dán chúng vào một hàng trùng lặp PS cột C, Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi. Vùng đích của cột hoặc hàng được dán phải nằm ngoài các giá trị ban đầu.

Chèn hoặc xóa ô, hàng, cột

Cách Chèn Thêm Hoặc Xóa Bớt Cột Và Hàng Trong Excel 2003 / 2023

Khi làm việc với bảng tính Excel 2003, bạn có thể chèn thêm hoặc xóa bớt cột và hàng ở bất kỳ vị trí nào trong trang bảng tính một cách rất dễ dàng, kể cả việc phải chèn thêm cột hoặc hàng vào giữa các ô đã có sẵn dữ liệu.

Cách chèn thêm hàng trong Excel 2003

Trong Excel, bạn có thể chèn thêm một hàng ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Excel sẽ di chuyển các hàng hiện có xuống dưới để nhường chỗ cho cột mới.

Khi muốn chèn thêm một hàng bạn có hai cách để làm như sau:

Cách 1

Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong hàng.

Truy cập vào trình đơn Insert và chọn Rows

Một hàng mới sẽ được thêm vào bên trên của hàng đã được chọn ban đầu.

Cách 2

Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong hàng.

Nhấn nút phải chuột và chọn Insert trong trình đơn

Sẽ xuất hiện một hộp thoại Insert, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire row

Một hàng mới sẽ được thêm vào bên trên của hàng đã được chọn ban đầu

Bạn cũng có thể chọn nhiều hàng trước khi chọn Insert để thêm nhiều hàng một cách nhanh chóng. Excel sẽ chèn một số lượng hàng mới bằng với số hàng mà bạn đã chọn.

Cách chèn thêm cột trong Excel 2003

Trong Excel, bạn có thể chèn thêm một cột ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Excel sẽ di chuyển các cột hiện có sang bên phải để nhường chỗ cho cột mới.

Khi muốn chèn thêm một cột bạn có hai cách để làm như sau:

Cách 1

Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong cột.

Truy cập vào trình đơn Insert và chọn Columns

Một cột mới sẽ được thêm vào bên trái của cột đã được chọn ban đầu

Cách 2

Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong cột.

Nhấn nút phải chuột và chọn Insert trong trình đơn

Sẽ xuất hiện một hộp thoại Insert, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire column

Một cột mới sẽ được thêm vào bên trái của cột đã được chọn ban đầu

Bạn cũng có thể chọn nhiều cột trước khi chọn Insert để thêm nhiều cột một cách nhanh chóng. Excel sẽ chèn một số lượng cột mới bằng với số cột mà bạn đã chọn.

Cách xóa bớt hàng trong Excel 2003

Khi muốn xóa một hàng và các dữ liệu của nó bạn có hai cách để làm như sau:

Cách 1

Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong hàng.

Truy cập vào trình đơn Edit và chọn Delete

Sẽ xuất hiện một hộp thoại Delete, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire row

Cách 2

Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong hàng.

Nhấn nút phải chuột và chọn Delete trong trình đơn

Sẽ xuất hiện một hộp thoại Delete, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire row

Cách xóa bớt cột trong Excel 2003

Khi muốn xóa một cột và các dữ liệu của nó bạn có hai cách để làm như sau:

Cách 1

Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong cột.

Truy cập vào trình đơn Edit và chọn Delete

Sẽ xuất hiện một hộp thoại Delete, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire column

Cách 2

Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong cột.

Nhấn nút phải chuột và chọn Delete trong trình đơn

Sẽ xuất hiện một hộp thoại Delete, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire column

Cập nhật thông tin chi tiết về Thêm Ô, Hàng Hoặc Cột Vào Bảng / 2023 trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!