Xu Hướng 4/2023 # Tạo Một Công Thức Đơn Giản Trong Excel # Top 5 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 4/2023 # Tạo Một Công Thức Đơn Giản Trong Excel # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Tạo Một Công Thức Đơn Giản Trong Excel được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bạn có thể tạo công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các giá trị trong trang tính của mình. Các công thức đơn giản luôn bắt đầu bằng một dấu bằng (=), theo sau là các hằng số có giá trị số và toán tử tính toán như dấu cộng (+), dấu trừ (–), dấu hoa thị(*) hoặc dấu gạch chéo (/).

Chúng ta sẽ lấy ví dụ về một công thức đơn giản.

Trên trang tính, hãy bấm vào ô mà bạn muốn nhập công thức vào đó.

Nhập = (dấu bằng) trước các hằng số và toán tử (tối đa lên đến 8192 ký tự) mà bạn muốn sử dụng trong phép tính.

Ví dụ: nhập =1+1.

Lưu ý:

Thay vì nhập hằng số vào công thức, bạn có thể chọn các ô có chứa giá trị mà bạn muốn dùng và nhập các toán tử trong khi chọn các ô.

Theo thứ tự toán tử toán học tiêu chuẩn, nhân chia được thực hiện trước cộng trừ.

Nhấn Enter (Windows) hoặc Return (máy Mac).

Chúng ta hãy lấy một biến thể khác của một công thức đơn giản. Nhập =5+2*3 vào một ô khác, rồi nhấn Enter hoặc Return. Excel nhân hai số cuối rồi cộng với số thứ nhất thành kết quả.

Sử dụng Tự Tính tổng

Bạn có thể sử dụng tính năng Tự Tính tổng để tính tổng nhanh một cột hoặc một hàng hay nhiều số. Chọn một ô bên cạnh các số bạn muốn tính tổng, bấm Tự Tính tổng trên tab Trang đầu, nhấn Enter (Windows) hoặc Return (máy Mac) và sẽ ra kết quả!

Khi bạn bấm Tự Tính tổng, Excel tự động nhập công thức (dùng hàm SUM) để tính tổng các số.

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhập ALT+= (Windows) hoặc ALT+ += (máy Mac) vào một ô và Excel sẽ tự động chèn hàm SUM.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng Một trong ngân sách Giải trí này, hãy chọn ô B7, ô ngay dưới cột các số. Rồi bấm Tự động Tính tổng. Công thức xuất hiện trong ô B7 và Excel làm nổi bật các ô mà bạn đang tính tổng.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn cũng có thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ Excel.

Lưu ý:

Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

Khi tạo công thức, bạn có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô B7 sang ô C7, công thức trong ô B7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong C3:C6.

Bạn cũng có thể dùng AutoSum cùng lúc trên nhiều ô. Ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô B7 và C7, bấm AutoSum và tính tổng cả hai cột cùng một lúc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Hàm Count Trong Excel: Công Thức, Cách Dùng Hàm Đếm Này Đơn Giản Nhất

Trong những hàm cơ bản trên Excel, hàm COUNT là hàm đếm trong Excel, được xem là hàm cơ bản được thường xuyên sử dụng và áp dụng cho trường hợp đếm ô trong một vùng hay trong toàn bộ bảng dữ liệu.

Với những bảng tính dữ liệu trên Excel, để tính số ô hay dữ liệu nào đó thường sẽ sử dụng đến các hàm đếm trong đó có hàm COUNT. Việc đếm theo cách thủ công là giải pháp không khả thi và không được sử dụng khi xử lý bảng Excel, do khối lượng mà bạn xử lý sẽ khá nhiều. Hoặc khi đếm dữ liệu theo cách thủ công còn có thể không chính xác bằng việc chúng ta thực hiện bằng các hàm chuyên dụng.

Công thức hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel có cú pháp hàm là =COUNT(Value1, [Value2],….).

Trong đó:

Value 1 là tham số bắt buộc phải có trong công thức. Đây là giá trị đầu tiên để tham chiếu hoặc vùng chọn để đếm ô giá trị.

Value 2 là tham số không bắt buộc, chỉ có thể để đếm tối đa 255 tham số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn muốn đếm giá trị ô.

Lưu ý khi dùng hàm COUNT

Hàm COUNT sẽ chấp nhận những tham số cần đếm là các số, ngày tháng hay viết dưới dạng văn bản của số.

Các giá trị logic, số dưới dạng văn bản nhập trực tiếp vào danh sách các tham số trong hàm COUNT sẽ được đếm.

Các tham số có thể chứa hoặc tham chiếu đến các kiểu dữ liệu khác nhau, nhưng hàm COUNT sẽ chỉ đếm số mà thôi.

Với những trường hợp ngoại lệ như các giá trị logic, văn bản hoặc các giá trị không thể dưới dạng số thì phải dùng COUNTA.

Nếu muốn đếm một số nào với điều kiện cho trước thì cần dùng hàm COUNTIFS.

Ví dụ và cách sử dụng hàm COUNT trong Excel

Tại ô kết quả bất kỳ, bạn sẽ nhập công thức =COUNT(C2:C6) rồi nhấn Enter để thực hiện hàm.

Kết quả cuối cùng sẽ cho ra 5 là tổng số loại sách đã được bán ra.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện với vùng dữ liệu khác và cũng cho ra kết quả tương tự =COUNT(E2:E6).

Tuy nhiên nếu bạn nhập công thức để đếm số ô tại cột B thì sẽ không ra kết quả, do dữ liệu cột không phải là dữ liệu số. Để đếm ô chứa dữ liệu không phải là dạng số, bạn sẽ phải sử dụng hàm COUNTA.

Tạo Các Công Thức Power Query Trong Excel

Tạo một công thức đơn giản

Để xem ví dụ về công thức đơn giản, chúng ta hãy chuyển đổi một giá trị văn bản thành kiểu chữ thích hợp bằng cách dùng công thức Text.Proper() .

Trong thanh công thức Trình soạn thảo Truy vấn, hãy nhập = Text.Proper(“text value”), và nhấn Enter hoặc chọn biểu tượng Enter.

Power Query cho bạn thấy kết quả trong ngăn kết quả công thức.

Để xem kết quả trong trang tính Excel, hãy chọn Đóng & Tải.

Kết quả sẽ trông như thế này trong một trang tính:

Bạn cũng có thể tạo công thức truy vấn nâng cao trong Trình soạn thảo Truy vấn.

Tạo công thức nâng cao

Để xem ví dụ về công thức nâng cao, chúng ta hãy chuyển đổi văn bản trong một cột thành kiểu chữ thích hợp bằng cách kết hợp nhiều công thức. Bạn có thể sử dụng Ngôn ngữ Công thức Power Query để kết hợp nhiều công thức thành các bước truy vấn có kết quả tập dữ liệu. Có thể nhập kết quả vào một trang tính Excel.

Chẳng hạn, giả sử bạn có một bảng Excel chứa các tên sản phẩm mà bạn muốn chuyển thành kiểu chữ thích hợp.

Bảng ban đầu trông như thế này:

Và bạn muốn bảng kết quả trông giống như thế này:

Chúng ta hãy xem qua các bước công thức truy vấn để thay đổi bảng ban đầu sao cho các giá trị trong cột Tên Sản phẩm có kiểu chữ thích hợp.

Ví dụ về truy vấn nâng cao bằng Trình soạn thảo Nâng cao

Tạo một chuỗi các bước công thức truy vấn bắt đầu bằng câu lệnh let. Vui lòng lưu ý rằng Ngôn ngữ Công thức Power Query có phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Mỗi bước công thức truy vấn xây dựng trên bước trước đó bằng cách tham chiếu đến một bước theo tên.

Tạo đầu ra cho công thức truy vấn bằng câu lệnh in. Thông thường, bước truy vấn sau cùng được dùng làm kết quả tập dữ liệu cuối cùng.

Bước 1 – Mở Trình soạn thảo Nâng cao

Trong Trình soạn thảo Truy vấn, hãy chọn Trình soạn thảo Nâng cao.

Bạn sẽ thấy Trình soạn thảo Nâng cao.

Bước 2 – Xác định nguồn ban đầu

Trong Trình soạn thảo Nâng cao:

Dùng câu lệnh let gán Source = công thức Excel.CurrentWorkbook(). Thao tác này sẽ sử dụng bảng Excel làm nguồn dữ liệu. Để biết thêm thông tin về công thức Excel.CurrentWorkbook(), hãy xem Excel.CurrentWorkbook.

Gán Source cho kết quả in.

letSource = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Orders"]}[Content] inSource

Truy vấn nâng cao của bạn sẽ trông giống như thế này trong Trình soạn thảo Nâng cao.

Để xem kết quả trong một trang tính:

Bấm Xong.

Trong ribbon Trình soạn thảo Truy vấn, bấm Đóng & Tải.

Kết quả sẽ trông như thế này trong một trang tính:

Bước 3 – Tăng cấp hàng đầu tiên thành tiêu đề

Để chuyển đổi các giá trị trong cột Tên Sản phẩm thành kiểu chữ thích hợp, trước tiên bạn cần tăng cấp hàng đầu tiên thành tiêu đề cột. Bạn thực hiện điều này trong Trình soạn thảo Nâng cao:

Thêm #”First Row as Header” = công thức Table.PromoteHeaders() vào các bước công thức truy vấn của bạn và tham chiếu đến Source là nguồn dữ liệu. Để biết thêm thông tin về công thức Table.PromoteHeaders(), hãy xem Table.PromoteHeaders.

Gán #”First Row as Header” cho kết quả in.

let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Orders"]}[Content], #"First Row as Header" = Table.PromoteHeaders(Source) in #"First Row as Header"

Kết quả sẽ trông như thế này trong một trang tính:

Bước 4 – Thay đổi mỗi giá trị trong một cột thành kiểu chữ thích hợp

Để chuyển đổi mỗi giá trị trong cột Tên Sản phẩm thành kiểu chữ thích hợp, bạn dùng Table.TransformColumns() và tham chiếu đến bước công thức truy vấn “First Row as Header”. Bạn thực hiện điều này trong Trình soạn thảo Nâng cao:

Thêm #”Capitalized Each Word” = công thức Table.TransformColumns() vào các bước công thức truy vấn của bạn và tham chiếu đến #”First Row as Header” là nguồn dữ liệu. Để biết thêm thông tin về công thức Table.TransformColumns(), hãy xem Table.TransformColumns.

Gán #”Capitalized Each Word” cho kết quả in.

let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Orders"]}[Content], #"First Row as Header" = Table.PromoteHeaders(Source),#"Capitalized Each Word" = Table.TransformColumns(#"First Row as Header",{{"ProductName", Text.Proper}}) in#"Capitalized Each Word"

Kết quả cuối cùng sẽ thay đổi mỗi giá trị trong cột Tên Sản phẩm thành kiểu chữ thích hợp và trông giống như thế này trong trang tính:

Với Ngôn ngữ Công thức Power Query bạn có thể tạo các truy vấn dữ liệu từ đơn giản đến nâng cao để khám phá, kết hợp và tinh chỉnh dữ liệu. Để tìm hiểu thêm về Power Query, hãy xem Trợ giúp Microsoft Power Query cho Excel.

Cách Tạo Một Quyển Sách/ Tạo Ebook Bằng Word 2022, Đơn Giản !

data-full-width-responsive=”true”

Vâng, trong bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách làm một quyển sách bằng ứng dụng Word 2019 một cách đơn giản và dễ dàng.

I. Tùy chỉnh khổ giấy và canh lề

Việc đầu tiên mà bạn cần thiết lập trước khi soạn thảo một quyển sách là bạn cần khai cho báo cho Word biết khổ giấy và các lề trong khổ giấy.

Như bạn đã biết có rất nhiều cách tùy chỉnh khổ giấy cho một văn bản. Trong phạm vi của bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất. Thực hiện như sau:

data-full-width-responsive=”true”

Và một bài viết nữa mà mình muốn các bạn đọc đó là: Cách soạn thảo văn bản theo đúng chuẩn trên Word 2007.. 2019

Ngoài ra, trong hộp thoại Page Setup chúng ta còn phải tùy chỉnh thêm một vài thông số nữa, cụ thể:

Tại Multiple pages bạn hãy chọn Mirror margins: Ý nghĩa của tùy chọn này là lề trang lẻ và chẵn sẽ đối xứng với nhau.

Tại thẻ Layout trong Page Setup, bạn hãy tích chọn vào Different odd and even và Different first page: Ý nghĩa của tùy chọn này là Header - Footer sẽ khác nhau giữa trang lẻ và trang chẵn.

Vì văn bản được tùy chỉnh là đối xứng và có sự khác nhau giữa trang chẵn và trang lẻ nên bạn phải tạo Header cho trang lẻ (trang 1) và cho trang chẵn (trang 2). Đối với Footer bạn cũng thực hiện tương tự cho trang lẻ và chẵn.

Cách tạo Footer bạn thực hiện tương tự như vậy thôi, rất đơn giản 😀

Do các tùy chỉnh trong hộp thoại Page Setup mà việc tạo Tạo tiêu đề trang – chân trang hơi khó hơn so với bình thường, nay mình có một số gợi ý cho bạn như sau:

Header và Footer của trang lẻ được canh lề bên trái.

Header và Footer của trang chẵn được canh lề bên phải.

III. Tạo trang bìa cho quyển sách

V. Tạo danh sách bảng biểu và hình ảnh

Trong các tài liệu hoàn chỉnh mà đặc biệt là quyển sách khoa học, bài nghiên cứu, luận văn và luận án… thì việc tạo ra danh sách các bảng biểu và danh sách các hình là một điều rất cần thiết.

Nó giúp cho người đọc có thể nhanh chóng tìm ra một bảng biểu hay một hình nào đó. Đối với tác giả thì thuận tiện cho việc trích dẫn và trình bày các nội dung có trong sách của mình.

Các bước tạo danh sách bảng biểu và hình ảnh:

+ Bước 1: Chèn bảng biểu và tên của bảng biểu vào Word như hình bên dưới.

Thực hiện tương tự cho các bảng còn lại nhưng ở bước 3 bạn không cần phải tạo ra một New lable... mới nữa.

VI. Tạo chỉ mục cho quyển sách (Index)

Chỉ mục trong Tiếng Anh gọi là Index, vậy chỉ mục là gì ? Nó có công dụng như thế nào ?

Vâng ! Chỉ mục là một bảng tra cứu đặc biệt mà với nó bạn có thể tra cứu một cách nhanh chóng từ hoặc cụm từ tạm gọi là quan trọng có trong văn bản của bạn.

Các bước tạo chỉ mục trong Word như sau:

+ Bước 1: Chọn từ hoặc cụm từ cần tạo chỉ mục.

Footnote có thể hiểu là chú thích ở cuối trang, và nó thường được sử dụng để trích dẫn giải thích một cách ngắn gọn cho một từ hoặc cụm từ nào đó. Một số trường hợp khác là do ý định riêng của tác giả.

Từ hoặc cụm từ nào được tạo Footnote sẽ xuất hiện một số 1, 2, 3... nhỏ ở phía trên từ đó hoặc cụm từ đó và phần giải thích sẽ nằm ngay cuối trang.

Để tạo Footnote bạn thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Chọn từ hoặc cụm từ cần tạo Footnote.

Như vậy là mình đã hướng dẫn cơ bản cho các bạn cách tạo một quyển sách bằng Word 2019 tương đối hoàn chỉnh rồi đó.

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

IIX. Lời kết

Cập nhật thông tin chi tiết về Tạo Một Công Thức Đơn Giản Trong Excel trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!