Xu Hướng 6/2023 # Sử Dụng Hàm If Kết Hợp Với Hàm Dò Tìm Vlookup, Hlookup # Top 8 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Sử Dụng Hàm If Kết Hợp Với Hàm Dò Tìm Vlookup, Hlookup # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Sử Dụng Hàm If Kết Hợp Với Hàm Dò Tìm Vlookup, Hlookup được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Như đã biết, hàm và là hàm dò tìm và trả về các giá trị tương ứng từ bảng tham chiếu.

Trong thực tế nhiều trường hợp yêu cầu cần phải kết hợp hàm với các hàm dò tìm trên. chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về sự kết hợp mạnh mẽ này.

Ví dụ bài toán yêu cầu: Nếu thỏa điểu kiện 1 thì dò tìm và trả về các giá trị trong bảng A, nếu thỏa điều kiện 2 thì dò tìm và trả về các giá trị trong bảng B,…

Công thức chung

IF(điều kiện 1, VLOOKUP(ô cần tham chiếu, bảng tham chiếu, cột lấy giá trị trả về trong bảng tham chiếu, dò tìm chính xác hay tương đối), giá trị khi không thỏa điều kiện 1)

Hàm này sẽ chạy theo thứ tự:

Xét điều kiện 1, nếu thỏa sẽ chạy hàm VLOOKUP

Nếu không thỏa sẽ trả về giá trị không thỏa điều kiện 1.

VLOOKUP(IF(điều kiện, ô tham chiếu 1, ô tham chiếu 2), IF(điều kiện, bảng tham chiếu 1, bảng tham chiếu 2), IF(điều kiện, cột lấy giá trị trả về trong bảng tham chiếu, cột khác), IF(điều kiện, dò tìm chính xác, tương đối))

Như vậy tùy vào vấn đề mà ta có thể linh hoạt đưa hàm vào các vị trị khác nhau của các hàm dò tìm.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Dựa vào bảng tham chiếu BMI của người châu Á và châu Mỹ trả về kết quả trong cột phân loại.

Ta có công thức = IF(B2=”mỹ”, VLOOKUP(C2,$A$15:$C$20,3,TRUE), VLOOKUP(C2,$B$15:$C$20,2,TRUE))

Ở công thức này trình tự thực hiện của hàm sẽ là: nếu bệnh nhân là người châu Mỹ thì sẽ dò tìm ở bảng A15:C20. Nếu bệnh nhân không phải là người châu Mỹ (vì trường hợp này chỉ cho châu Mỹ và châu Á nên trường hợp ngược lại sẽ là châu Á) thì dò tìm ở bảng B15:C20.

HOẶC

= VLOOKUP(C2, IF(B2=”mỹ”,$A$15:$C$20,$B$15:$C$20), IF(B2=”mỹ”,3,2),TRUE)

Ở công thức này tương tự như công thức trên, tuy nhiên trường hợp này là lồng hàm IF vào hàm dò tìm.

Ví dụ 2:

Xây dựng công thức cho cột phần thưởng, giá trị phần thưởng dựa vào điều kiện trong bảng tham chiếu.

Ta có công thức: = VLOOKUP(C2,$A$14:$C$17, IF(B2=”nam”,2,3),TRUE)

Công thức này sẽ dò tìm trong bảng A14:C17, sau đó khi trả về kết quả là cột 2 (dành cho nam) hay cột 3 (dành cho nữ) sẽ xét đến hàm IF.

Như vậy ở những vấn đề phức tạp sự lồng ghép hàm IF và các hàm dò tìm giúp ta đơn giản hóa công thức, công thức dễ nhớ và tư duy hơn.

Bài viết của TTTH – chúng tôi

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Dò Tìm Vlookup()

Hàm Vlookup(), Hlookup() trong Excel là những hàm thông dụng nhất và được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc tính toán trên bảng tính Excel.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về cú pháp, về cách sử dụng 2 hàm Vlookup() và Hlookup() qua các ví dụ minh họa cơ bản để có thể giúp mọi người nắm vững cách sử dụng hàm Vlookup() và Hlookup() trong Excel.

A Hàm Vlookup()

1. Chức năng hàm Vlookup() trong Excel

Hàm Vlookup() dùng để dò tìm giá trị theo cột. Hàm sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột tương ứng thỏa mãn điều kiện ở Trị dò.

2. Cú pháp hàm Vlookup() trong Excel

VLOOKUP(Trị dò, Bảng dò, Số thứ tự cột, [Cách dò])

Giải thích:

Trị dò: Là giá trị dùng để so sánh với cột đầu tiên trong bảng dò để dò tìm lấy giá trị tương ứng.

Bảng dò: Bảng chứa giá trị cần dò tìm. Bảng dò phải bao gồm cột chứa các giá trị so sánh với Trị dò và cột cần lấy giá trị. Địa chỉ bảng dò trong Vlookup phải luôn ở dạng địac chỉ tuyệt đối (F4)

Số thứ tự cột: Số thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên Bảng dò.

Cách dò: Cách dò tìm chính xác hoặc tương đối. Trong đó:

Dò tương đối là 1 (True): Trị dò gần giống với giá trị cột đầu tiên của bảng dò. Nằm trong một khoảng giá trị.

Dò chính xác là 0 (False): Trị dò giống với giá trị cột đầu tiên của bảng dò.

3. Ví dụ hàm Vlookup() trong Excel

Ví dụ 1: Với kiểu dò tìm tương đối. Hãy điền kết quả vào cột “XẾP LOẠI” tương ứng tại ô E9. Dựa vào ĐTB dò tìm trên Bảng xếp loại.

Dựa vào ĐTB tại ô D9 để dò tìm trên Bảng xếp loại và lấy giá trị Xếp Loại tương ứng với ĐTB. Áp dụng hàm Vlookup() trong Excel tại ô E9 = VLOOKUP(D9, $B$3:$C$6, 2, 1).

Trong đó:

D9 là Trị dò: Là giá trị dùng để so sánh với các giá trị tại cột đầu tiên trong Bảng dò. Hiện tại giá trị trong ô là D9 = 7.8. Nên khi so sánh với các giá trị tại cột đầu trong bảng dò sẽ không tìm thấy giá trị tương ứng. Mà nó nằm trong một khoảng từ 7 đến < 9 nên phải dùng Cách dò tương đối là 1.

$B$3:$C$6 là bảng dò: Bảng dò là Bảng xếp loại

2 là số thứ cột: Trong Bảng xếp loại có tất cả 2 cột: Cột 1 là cột điểm, Cột 2 là cột Xếp Loại. Giá trị ta cần dò tìm và lấy là Xếp loại nên chọn số thứ tự là 2.

1 là cách dò tương đối.

B. Hàm Hlookup()

1. Chức năng hàm Hlookup() trong Excel

Hàm Hlookup() tương tự như Vlookup() nhưng dùng để dò tìm giá trị theo dòng. Hàm Hlookup() sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một dòng tương ứng thỏa mãn điều kiện ở Trị dò.

2. Cú pháp hàm Hlookup() trong Excel

HLOOKUP(Trị dò, Bảng dò, Số thứ tự dòng, [Cách dò])

Giải thích:

Trị dò: Là giá trị dùng để so sánh với dòng đầu tiên trong bảng dò để dò tìm lấy giá trị tương ứng.

Bảng dò: Bảng chứa giá trị cần dò tìm. Bảng dò phải bao gồm dòng chứa các giá trị so sánh với Trị dò và dòng cần lấy giá trị. Địa chỉ bảng dò trong Hlookup phải luôn ở dạng địac chỉ tuyệt đối (F4)

Số thứ tự dòng: Số thứ tự của dòng cần lấy dữ liệu trên Bảng dò.

Cách dò: Cách dò tìm chính xác hoặc tương đối. Trong đó:

Dò tương đối là 1 (True): Trị dò gần giống với giá trị dòng đầu tiên của bảng dò. Nằm trong một khoảng giá trị.

Dò chính xác là 0 (False): Trị dò giống với giá trị dòng đầu tiên của bảng dò.

3. Ví dụ hàm Hlookup() trong Excel

Dựa vào Loại hãy dò tìm trên bảng Xếp loại lấy giá trị cột “Phụ cấp” tương ứng.

Theo bảng xếp loại đã cho. Dữ liệu Loại và Phụ cấp nằm hàng ngang theo dòng nên áp dụng hàm Hlookup() trong excel ta có công thức cho ô F7 = HLOOKUP(D7,$C$3:$F$4,2,0).

Giải thích:

D7: Là trị dò của hàm Hlookup()

$C$3:$F$4: Là bảng dò

2: Là dòng số 2 trong bảng dò đã chọn

0: Là cách dò chính xác. Trị dò giống với dữ liệu dòng đầu tiên trong bảng dò

Sau đó thực hiện thao tác copy công thức, kéo xuống cho các bên dưới, ta thu được Kết quả như sau:

Như vậy ta có thể thấy rằng, về cơ bản Hlookup() và Vlookup() là giống nhau.

Khi nào bảng dữ liệu cho bố trí ở dạng cột thì áp dùng hàm Vlookup() để dò tìm, và bảng dữ liệu cho bố trí theo chiều ngang thì dùng Hlookup().

Cách Sử Dụng Hàm If Kết Hợp Vlookup Để Dò Giá Trị Theo Điều Kiện

Hàm if hay còn được gọi là hàm điều kiện (If: điều kiện, nếu như)

Cách sử dụng: là hàm được sử dụng để tìm kiếm các giá trị thỏa mãn các điều kiện được đưa ra trong chuỗi. Đây là hàm cơ bản rất dễ sử dụng, khi giá trị chỉ cần thỏa mãn một trong 2 điều kiện được đưa ra, nếu thỏa mãn thì nó sẽ hiện giá trị “TRUE” trong cú pháp, còn không thỏa mãn thì hiện giá trị “FALSE”

Cú pháp

=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

logical_test: điều kiện được đưa ra

value_if_true: nếu thỏa mãn điều kiện sẽ hiện ra giá trị này

value_if_false: không thỏa mãn điều kiện sẽ hiện ra giá trị này

Để dễ hiểu hơn có thể viết như sau:

=IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Nếu như thỏa mãn “điều kiện” thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2.

Ví dụ: Cho bảng điểm sau. Tìm những bạn nào có điểm trên 8 thì được xếp loại giỏi, còn lại thì sẽ xếp loại khá

Bảng giá trị (Nguồn: CIE team)

Trong đó: C2 là vị trí ô của điểm cần xét, nếu điểm lớn hơn 8 thì sẽ hiện giá trị “Giỏi”, còn lại là “Khá”. Lưu ý vì giỏi, khá là chữ vì vậy cần phải cho vào ngoặc kép nếu không sẽ bị báo lỗi.

Cú pháp hàm IF (Nguồn: CIE team)

Kết quả hiển thị tại dòng đầu tiên (Nguồn: CIE team)

Copy lại cú pháp với Ctrl+C, kéo thả chuột rồi Ctrl+V ta được cột kết quả (Nguồn: CIE team)

Hàm Vlookup là gì?

Hàm vlookup được gọi là hàm dò tìm giá trị

Cách sử dụng: thường sử dụng hàm này trong trường hợp có 2 bảng, bảng 1 là bảng cần dò tìm giá trị, bảng 2 là bảng chứa giá trị chuẩn. Lưu ý Vlookup là hàm dò tìm giá trị theo cột (khác với Hlookup là dò tìm giá trị theo hàng)

Cú pháp

=Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]

Trong đó:

lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm

table_array: Bảng giá trị dò

col_index_num: Là thứ tự cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

range_lookup: Là phạm vi tìm kiếm giá trị. TRUE tương đương với số 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ: Cho bảng điểm thi đại học của các học sinh thuộc các khối thi khác nhau. Bảng 1 là danh sách các học sinh và điểm thi, bảng 2 là điểm chuẩn để đỗ. Yêu cầu dò tìm giá trị từ bảng 2 để điền thông tin vào bảng 1 những học sinh nào đỗ?

→ Cú pháp = VLOOKUP(D6,$D$17:$E$20,2,0)

D6: ô chưa giá trị cần dò tìm ở bảng 1 (ô đầu tiên ở bảng 1 chứa giá trị tương đương với giá trị ô đầu tiên ở bảng 2)

$D$17:$E$20: phạm vi ô chứa bảng 2

2: thứ tự cột bắt đầu cần lấy ở bảng 1 để dò

0: dò tìm tuyệt đối

Nhập hàm vào vị trí cần dò tìm (Nguồn: Internet)

Kết quả sau khi áp dụng hàm VLOOKUP (Nguồn: Internet)

Khi nào dùng hàm If kết hợp với hàm Vlookup

Các trường hợp cần kết hợp 2 hàm là

Hàm IF kết hợp VLOOKUP để so sánh giá trị

Hàm IF kết hợp VLOOKUP để sửa lỗi

Hàm IF tùy biến vị trí cột tham chiếu trong hàm VLOOKUP

Lưu ý: Để sử dụng các hàm IF và VLOOKUP cùng nhau thì nên lồng hàm VLOOKUP bên trong hàm IF

Cách sử dụng hàm If kết hợp với hàm Vlookup

TRƯỜNG HỢP 1: Hàm IF kết hợp VLOOKUP để so sánh giá trị

Ví dụ: Cho bảng giá trị sau

Bảng giá trị (Nguồn: Internet)

Phân tích yêu cầu

Thực hiện thao tác với nhân viên đầu tiên, cần sử dụng hàm IF kiểm tra “doanh thu của nhân viên này” với “doanh thu trong khu vực tương ứng ở bảng Thưởng“, sau đó nếu điều kiện của hàm if đúng thì trả về ô thưởng % (cột 3 trong bảng Thưởng), nếu không thì trả về “0”.

Để thực hiện điều kiện của hàm IF thì các bạn cần sử dụng hàm Vlookup để dò tìm “doanh thu khu vực tương ứng trong bảng Thưởng ” và trả về doanh thu (cột 2) rồi so sánh với doanh thu của nhân viên.

Để trả về ô thưởng % chính là cột 3 trong bảng Thưởng thì các bạn cũng cần sử dụng hàm Vlookup tương tự trong phần điều kiện hàm IF, nhưng cột trả về trong hàm Vlookup là cột 3.

Cách thực hiện:

Chọn ô đầu tiên trong cột Thưởng % và nhập hàm:

D6 là ô chứa số liệu doanh thu của nhân viên đầu tiên.

VLOOKUP(C6;$C$17:$E$20;2;0), hàm vlookup này dò tìm ô C6 (khu vực của nhân viên đầu tiên) trong cột khu vực của bảng Thưởng (C17:E20) và trả về cột số 2 (doanh thu) trong bảng thưởng

VLOOKUP(C6;$C$17:$E$20;3;0) hàm này sẽ trả về kết quả là số % thưởng (cột 3) trong bảng Thưởng nếu điều kiện trong hàm IF đúng.

“0” được trả về khi điều kiện trong hàm IF bị sai và nhân viên sẽ không được thưởng.

Lưu ý: Cần cố định vị trí bảng thưởng C17:E20 nếu các bạn muốn sao chép công thức cho các nhân viên sau. Để cổ định vị trí ta cần: kéo vùng của bảng Thưởng C17:E20 → nhấn phím F4 → hàm sẽ xuất hiện thêm biểu tượng cố định $C$17:$E$20

Nhấn Enter, ngay lập tức kết quả sẽ được hiển thị

Ví dụ nhân viên đầu tiên này ở khu vực Miền Bắc nhưng doanh thu nhỏ hơn 200.000.000 nên sẽ không được thưởng và kết quả trả về là 0.

Nhập hàm (Nguồn: Internet)

Bước 3: Sao chép công thức hàm xuống các ô khác thì sẽ đưa ra được số phần trăm thưởng của các nhân viên khác.

Copy hàm và ta có kết quả cuối cùng (Nguồn: Internet)

TRƯỜNG HỢP 2: Hàm IF kết hợp VLOOKUP để sửa lỗi

Ví dụ: Bạn gặp phải lỗi sau

Lỗi gặp phải (Nguồn: Internet)

Lỗi #N/A do không có giá trị lookup_value của hàm Vlookup, để tránh gặp phải lỗi này thì có thể sử dụng hàm IF như sau:

Bước 1: Nhập hàm

=IF(B16=””;””;VLOOKUP(B16;B5:D13;3;0)) Ô B16 chính là giá trị lookup_value của hàm Vlookup

Hàm IF sẽ kiểm tra nếu:

Ô B16 trống thì hàm sẽ trả về giá trị rỗng

Ô B16 có giá trị thì sẽ thực hiện hàm Vlookup và trả về kết quả được dò tìm

Nhập hàm (Nguồn: Internet)

Bước 2: Nhập tên nhân viên cần tìm kiếm doanh thu thì hàm sẽ thực hiện dò tìm và trả về kết quả.

Kết quả thu được (Nguồn: Internet)

TRƯỜNG HỢP 3: Sử dụng hàm IF để tùy biến vị trí cột tham chiếu trong hàm VLOOKUP

Ví dụ: Giả sử các bạn có dữ liệu bên dưới, trong ô C15 các bạn có danh sách 2 tùy chọn là Doanh Thu và Khu Vực, trường hợp này bạn cần sử dụng IF và VLOOKUP kết hợp để khi bạn chọn tùy chọn nào thì kết quả tìm kiếm sẽ trả về giá trị đúng theo tùy chọn đó.

Danh sách 2 tùy chọn Doanh thu và Khu vực (Nguồn: Internet)

Phân tích yêu cầu

Hàm Vlookup sẽ dò tìm dữ liệu trong ô B16 và trong phần kết quả trả về của hàm Vlookup, các bạn sử dụng hàm IF để tùy biến cột tham chiếu

Nếu ô C15 là Khu Vực thì kết quả sẽ trả về cột 2 trong bảng dò tìm, nếu không sẽ trả về cột 3 (là cột Doanh Thu) trong bảng dò tìm

Cách thực hiện:

Bước 1: Nhập hàm:

=VLOOKUP(B16;B5:D13;IF(C15=”Khu Vực”;2;3);0)

Để tránh lỗi như ví dụ 2 thì có thể kết hợp thêm hàm IF để bắt lỗi, lúc này hàm sẽ thành:

=IF(B16=””;””;VLOOKUP(B16;B5:D13;IF(C15=”Khu Vực”;2;3);0))

Bước 2: Kết quả sẽ được như sau:

Nhập hàm (Nguồn: Internet)

Khi chọn sang doanh thu thì kết quả sẽ trả về doanh thu của nhân viên đó.

Khi chọn sáng Doanh thu ta sẽ có kết quả (Nguồn: Internet)

Cách sử dụng hàm cắt chuỗi trong Excel : Trong Excel thỉnh thoảng bạn phải thực hiện thao tác cắt chuỗi văn bản trong cùng một ô sang một ô khác. Để hoàn tất công việc này bạn cần sử dụng các hàm cắt chuỗi hỗ trợ đó là hàm Left, Right, Mid.

Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm Left Trong Excel

Hôm nay tôi hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm vlookup kết hợp với hàm Left để mọi người có các nhìn trực quan về hàm vlookup trong sử dụng quản trị công việc của mình và hỗ trợ các bạn đang tìm hiểu về tin học văn phòng nâng cao và thích sử dụng excel

Ví dụ chúng ta có 1 bảng danh sách nhân viên với 3 cột: Mã nhân viên, Họ tên, Bộ phận như sau:

Bảng E1:F5 bao gồm nội dung chi tiết tên các bộ phận.

Vậy làm thế nào để có thể tra cứu được Bộ phận của từng người căn cứ vào Mã của họ?

Cách làm:

Để tra cứu được bộ phận theo mã nhân viên, chúng ta cần làm 2 việc sau:

Thứ 1: Tách được 2 ký tự đầu trong mã nhân viên bằng hàm LEFT

Thứ 2: Sử dụng kết quả của hàm LEFT để tham chiếu trong bảng E1:F5 để tìm bộ phận tương ứng.

Về cách sử dụng hàm LEFT chúng ta có:

=LEFT(text, [num_chars])

text: đoạn văn bản cần tách ký tự

num_chars: số ký tự cần tách. Nếu không nhập thì sẽ tự nhận giá trị là 1

Trong trường hợp này, số ký tự cần tách là 2, do đó ta có:

Tiếp theo, chúng ta tham chiếu kết quả của hàm LEFT tới vùng bảng E1:F5 để tìm tên bộ phận. Khi đó coi kết quả hàm LEFT chính là giá trị cần tìm.

Viết hàm VLOOKUP lồng với hàm LEFT như sau:

Trong đó kết quả cần tìm là cột thứ 2 trong vùng bảng E1:F5. Phương thức tham chiếu là tìm chính xác theo ký hiệu nên sử dụng số 0.

THAM CHIẾU VỚI 1 SỐ Ở ĐỊNH DẠNG TEXT

Có thể ít khi bạn gặp trường hợp này, nhưng trong Kế toán thì gặp nhiều, đó là khi sử dụng các tài khoản kế toán, chúng ta rất hay nhầm lẫn không biết con số đó ở dạng Text hay dạng số. Do đó khi sử dụng hàm VLOOKUP ra kết quả lỗi #N/A như sau:

Trong vùng DM_TK!A5:E315 thì cột Số TK (cột A) lại là dạng Text

Để khắc phục điều này, chúng ta sẽ sử dụng hàm LEFT và hàm LEN để chuyển giá trị tại ô I1 về dạng TEXT. Khi đó tham chiếu bằng hàm VLOOKUP sẽ chính xác:

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi

Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !

Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm

Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác

Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua

Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn

Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ

Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo

Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !

Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác

Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.

Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách

Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi

Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện

Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy

Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà

Cập nhật thông tin chi tiết về Sử Dụng Hàm If Kết Hợp Với Hàm Dò Tìm Vlookup, Hlookup trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!