Xu Hướng 2/2024 # Những Câu Nói Của Master Yi Khi Ban/Pick Trong Lol # Top 3 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Những Câu Nói Của Master Yi Khi Ban/Pick Trong Lol được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tính cách của mỗi nhân vật trong game, 1 phần nào đó được thể hiện qua các câu thoại và Master Yi cũng vậy.

Câu nói khi Pick Master Yi

“My blade is yours.”

“Lưỡi kiếm của tôi là của bạn.”

Câu nói khi Ban Master Yi

“Doubt is the greatest enemy.”

“Nghi ngờ là kẻ thù lớn nhất.”

Câu nói khi Master Yi tấn công

Bậc thầy trong tấn công, Master Yi sẽ nói gì khi tng chiêu

“This will be… a harsh lesson.”

Đây sẽ là … một bài học khắc nghiệt.

“One cut, of many.”

Một vết cắt, của nhiều người.

“Defend yourself.”

Bảo vệ chính mình.

“Blade and body.”

Lưỡi và cơ thể.

“Never await victory.”

Không bao giờ chờ đợi chiến thắng.

Câu nói khi Master Yi di chuyển

Yi di chuyển, thường hay xàm mấy câu này.

“Let us begin.”

Hãy để chúng tôi bắt đầu.

“Anger gives motivation without purpose.”

Sự tức giận mang lại động lực mà không có mục đích.

“In me, Wuju lives on.”

Trong tôi, Wuju sống.

“Form before strength.”

Hình thành trước sức mạnh.

“The focused mind can pierce through stone.”

Tâm trí tập trung có thể xuyên qua đá.

“Do not let your pride blind you.”

Đừng để niềm kiêu hãnh làm bạn mù quáng.

“I will show you the path.”

Tôi sẽ chỉ cho bạn con đường.

“Doubt is the greatest enemy.”

Nghi ngờ là kẻ thù lớn nhất.

“A true master is an eternal student.”

Một bậc thầy thực sự là một sinh viên vĩnh cửu.

“Wuju style!”

Phong cách Wuju!

Câu nói chế nhạo của Master YI

Master Yi cực kỳ kêu hãnh, đôi khi buông những lời khinh thường kẻ địch.

“Your skills are inferior!”

Kỹ năng của bạn kém hơn!

“You wish to learn the hard way, I see.”

Bạn muốn học một cách khó khăn, tôi thấy.

“I will take an eye… heh, as if I don’t have enough already.”

Tôi sẽ để mắt … heh, như thể tôi chưa có đủ.

Câu nói hài hước của Master Yi

Một chút hài hước là có ở nhân vật này.,

“Wuju.. pass me that potion?”

Wuju .. cho tôi thuốc đó?

“The goggles? Just for reading!”

Kính bảo hộ? Chỉ để đọc!

“The key to immortality? Not dying.”

Chìa khóa của sự bất tử? Không chết.

Tìm hiểu thêm :

Câu Nói Của Kayle Khi Ban/Pick Trong Lol

Câu nói hài hước của Kayle

Một chút hài hước của Kayle làm cho trận đấu vui hơn

Evil fears only fire! And Yordles, because, what even ARE they?”

Nỗi sợ hãi chỉ có lửa! Và Yordles, bởi vì, thậm chí chúng là gì? “

“A thief, a murderer, and a corrupt guard, all walk into my sword. The end.” *Kayle laughs*

Một tên trộm, một kẻ giết người và một người bảo vệ tham nhũng, tất cả đều bước vào thanh kiếm của tôi. Sự kết thúc. * Kayle cười *

Câu nói chế nhạo của Kayle

Chế nhạo ư

“Surrender to the light and I will spare your soul!”

Đầu hàng với ánh sáng và tôi sẽ tha cho linh hồn của bạn!

“Ready to be judged?”

Sẵn sàng để được đánh giá?

Câu nói khi Kayle di chuyển

Mỗi khi di chuyển Kayle sẽ nói

“There is right, and there is wrong. All else is rationalization.”

Có đúng, và có sai. Tất cả những thứ khác là hợp lý hóa.

“The moment justice bends, it breaks.”

Khoảnh khắc công lý bị bẻ cong, nó bị phá vỡ.

“The righteous path begins with me.”

Con đường chính nghĩa bắt đầu với tôi.

“Only the divine may judge.”

Chỉ có thiêng liêng mới có thể phán xét.

“Mortals are blinded by their own misery.”

Người phàm bị mù bởi sự khốn khổ của chính họ.

“A clean cut divides darkness and light.”

Một vết cắt sạch sẽ phân chia bóng tối và ánh sáng.

“The divine path shows no footsteps.”

Con đường thiêng liêng cho thấy không có bước chân.

“To withhold justice is a dark sin…”

Giữ lại công lý là một tội lỗi đen tối …

“This world was not made to last.”

Thế giới này không được tạo ra để tồn tại.

“Emotions are a weakness.”

Cảm xúc là một điểm yếu.

“On wings of fire, hope ascends.”

Trên đôi cánh của lửa, hy vọng lên cao.

Câu nói khi Kayle tấn công từ cấp 1-11

Từ cấp 1 – 11 khi tấn công Kayle sẽ nói

“By divine edict!”

Bằng sắc lệnh thần thánh!

“Fear the cleansing fire.”

Sợ lửa làm sạch.

“Justice unyielding!”

Công lý kiên cường!

“Avarice falls!”

Avarice rơi!

“You fall short!”

Bạn bị hụt hẫng!

“Darkness begone!”

Bóng tối bắt đầu!

“Pay for your sins!”

Trả tiền cho tội lỗi của bạn!

“You deserve this!”

Bạn xứng đáng với điều này!

“Righteous glory!”

Vinh quang chính nghĩa!

“Stand and be judged!”

Đứng và được đánh giá!

“Surrender and I will make this quick!”

Đầu hàng và tôi sẽ làm điều này nhanh chóng!

“Fire reveals truth!”

Lửa tiết lộ sự thật!

“Save your excuses!”

Lưu lý do của bạn!

“I will not bend!”

Tôi sẽ không uốn cong!

“I bring the Light’s wrath!”

Tôi mang theo cơn thịnh nộ của Ánh sáng!

Câu nói khi Kayle di chuyển từ cấp 11 – 18

Khi tấn công từ cấp 11- 18 sẽ nói

Câu Nói Của Jhin Khi Ban/Pick Trong Lol

“The work is what matters.”

Công việc là những gì quan trọng.

“Art requires a certain cruelty.”

Nghệ thuật đòi hỏi một sự tàn nhẫn nhất định.

“The end is important in all things.”

Sự kết thúc là quan trọng trong tất cả mọi thứ.

“My audience awaits.”

Khán giả của tôi đang chờ.

“I must wait until the composition is perfect.”

Tôi phải đợi cho đến khi thành phần hoàn hảo.

“They’re puppets. I pull their strings, and then they dance.”

Chúng là những con rối. Tôi kéo dây của chúng, và sau đó chúng nhảy.

“My genius will be understood – eventually.”

Thiên tài của tôi sẽ được hiểu – cuối cùng.

“Art must exist beyond reason.”

Nghệ thuật phải tồn tại ngoài lý trí.

“They call me mad. All artists are mad.”

Họ gọi tôi là điên. Tất cả các nghệ sĩ đều điên.

“I will not suffer this ugliness.”

Tôi sẽ không phải chịu đựng sự xấu xí này.

“I cannot be good. I must be perfection.”

Tôi không thể tốt được. Tôi phải hoàn hảo.

“Every element must be in place.”

Mọi yếu tố phải được đặt ra.

“I’m misunderstood. Beauty can’t be evil.”

Tôi đang bị hiểu lầm. Vẻ đẹp không thể là xấu xa.

“This performance needs more… zazz.”

Màn trình diễn này cần nhiều hơn … zazz.

“It’s so difficult to work under these conditions.”

Thật khó để làm việc trong những điều kiện này.

“My talent justifies all actions.”

Tài năng của tôi biện minh cho mọi hành động.

“I am at my best only during the performance.”

Tôi chỉ ở mức tốt nhất trong buổi biểu diễn.

“I am pure. My work is pure.”

Tôi là thuần khiết. Công việc của tôi là tinh khiết.

“My theater is the mind.”

Nhà hát của tôi là tâm trí.

“Art should terrify.”

Nghệ thuật nên kinh hoàng.

“No poet’s words could match my craft.”

Không có từ nào của nhà thơ có thể phù hợp với nghề của tôi.

“Death should never be quick. It should be an opera.”

Cái chết không bao giờ nên nhanh chóng. Nó nên là một vở opera.

“I shall choreograph this affair.”

Tôi sẽ biên đạo công việc này.

“What sweet sadness is killing?”

Nỗi buồn ngọt ngào nào đang giết chết?

“The world is cruel. It does not have to be ugly.”

Thế giới thật tàn khốc. Nó không phải xấu xí.

“Everyone wears a mask. I just chose to create my own.”

Mọi người đều đeo mặt nạ. Tôi chỉ chọn để tạo ra của riêng mình.

“This art is a compulsion. I cannot resist it.”

Nghệ thuật này là một sự bắt buộc. Tôi không thể cưỡng lại nó.

“Perfection isn’t good enough.”

Sự hoàn hảo không đủ tốt.

“Behind every mask… is another mask.”

Đằng sau mỗi mặt nạ … là một mặt nạ khác.

“There is nothing for me but this.”

Không có gì cho tôi ngoài cái này.

“I never hurt anyone. It is the performance that kills.”

Tôi không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai. Đó là hiệu suất giết chết.

“Until they stop me, I will keep going.”

Cho đến khi họ ngăn tôi lại, tôi sẽ tiếp tục đi.

“I am the singer without a voice. The dancer without legs.”

Tôi là ca sĩ không có tiếng nói. Vũ công không có chân.

“Only to the audience do I show my true face.”

Chỉ cho khán giả tôi mới thể hiện bộ mặt thật của mình.

“Each bullet is a piece of my soul. Each shot is a piece of me.”

Mỗi viên đạn là một mảnh linh hồn của tôi. Mỗi phát bắn là một mảnh của tôi.

“I swear each performance is the last, but I lie every time.”

Tôi thề mỗi màn trình diễn là lần cuối cùng, nhưng tôi nói dối mỗi lần.

“I am a slave to this passion.”

Tôi là nô lệ cho niềm đam mê này.

“My work asks questions, it never has answers.”

Công việc của tôi đặt câu hỏi, nó không bao giờ có câu trả lời.

“Which is the lie? The mask, or my face?”

Đó là lời nói dối? Mặt nạ, hay khuôn mặt của tôi?

“An icon doesn’t have to explain himself.”

Một biểu tượng không phải giải thích chính mình.

“I wonder what they think when they see me.”

Tôi tự hỏi họ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi.

“Yes, the gun is ironic.”

Vâng, khẩu súng thật mỉa mai.

“I like a violent composition.”

Tôi thích một sáng tác bạo lực.

“This would be easier if blood came in more colours.”

Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu máu có nhiều màu sắc hơn.

“Let’s start the show.”

Hãy bắt đầu chương trình.

“The ecstasy of opening night.”

Sự xuất thần của đêm khai mạc.

“Smiles and screams, I bring both.”

Nụ cười và tiếng hét, tôi mang cả hai.

“If I keep getting interrupted, how can I be expected to work?”

Nếu tôi cứ bị gián đoạn, làm sao tôi có thể làm việc được?

“I was paid to put on a killer show.”

Tôi đã được trả tiền để đưa vào một chương trình giết người.

“My clients expect the best.”

Khách hàng của tôi mong đợi điều tốt nhất.

“They will dance, they will sing, they will die!”

Họ sẽ nhảy, họ sẽ hát, họ sẽ chết!

“A costume, some makeup, a spray of blood.”

Một bộ trang phục, một số trang điểm, một giọt máu.

“It’s very simple – when I shoot, they dance.”

Nó rất đơn giản – khi tôi bắn, họ nhảy.

“My critics are… usually short-lived.”

Các nhà phê bình của tôi … thường là ngắn ngủi.

“If I get this outfit dirty, I’m going to be so annoyed.”

Nếu tôi làm bẩn trang phục này, tôi sẽ rất khó chịu.

“I serve a discerning clientele.”

Tôi phục vụ một nhóm khách hàng sành điệu.

“Death is certain, but killing doesn’t have to be ugly.”

Cái chết là chắc chắn, nhưng giết chóc không phải là xấu xí.

“I provide catharsis for my clients, and my victims.”

Tôi cung cấp catharsis cho khách hàng của tôi và nạn nhân của tôi.

“I… orchestrate death.”

Tôi … dàn xếp cái chết.

“I get nervous before every performance, but I need that feeling.”

Tôi cảm thấy lo lắng trước mỗi màn trình diễn, nhưng tôi cần cảm giác đó.

“The moment before the shot… is painful.”

Khoảnh khắc trước khi bắn … thật đau đớn.

“It is only when the gun fires that I am alive.”

Chỉ đến khi súng nổ thì tôi mới sống.

“Mmm… the ecstasy of killing.”

Mmm … sự xuất thần của giết chóc.

“The trigger on a loaded weapon… it whispers for us to act.”

Việc kích hoạt vũ khí nạp đạn … nó thì thầm cho chúng tôi hành động.

“I can’t live without the euphoria of performance.”

Tôi không thể sống mà không có sự phấn khích của hiệu suất.

“Happiness… is a warm gun.”

Hạnh phúc là một khẩu súng ấm.

“I want to feel everything. The gun makes it so I do.”

Tôi muốn cảm nhận mọi thứ. Súng làm cho nó như vậy tôi làm.

“I envy silence… because I must be loud.”

Tôi ghen tị im lặng … bởi vì tôi phải lớn tiếng.

Câu Nói Của Urgot Khi Ban/Pick Trong Lol

Câu nói khi Pick Urgot

You cannot know strength… Until you are broken

Bạn không thể biết sức mạnh … Cho đến khi bạn tan vỡ

Câu nói khi Pan Urgot Câu nói khi Urgot tấn công

Tấn công sẽ nói gì?

“Break men to break their shackles.”

Phá vỡ đàn ông để phá vỡ xiềng xích của họ.

“What will you do to survive? Tell me!”

Bạn sẽ làm gì để sống sót? Nói cho tôi biết!

“This pain is a gift.”

Nỗi đau này là một món quà.

“Zaun, bear witness.”

Zaun, làm chứng.

“The fortunate will be the first to fall.”

Người may mắn sẽ là người đầu tiên ngã xuống.

“The barons are not your masters – fear is.”

Các nam tước không phải là chủ nhân của bạn – sợ hãi là vậy.

“Chaos will set you free.”

Hỗn loạn sẽ giải phóng bạn miễn phí.

“Hahaha… Is that crying I hear? Or are you mewling?”

Hahaha … Có phải tôi đang khóc không? Hay là bạn đang lầm bầm?

“They put me in chains. They gave me my weapon.”

Họ đưa tôi vào xiềng xích. Họ đưa cho tôi vũ khí của tôi.

“You cannot rule what I have turned to ash!”

Bạn không thể cai trị những gì tôi đã biến thành tro!

“I will lay your weakness bare.”

Tôi sẽ đặt điểm yếu của bạn trần.

“The suffering is only beginning.”

Sự đau khổ chỉ mới bắt đầu.

“Existence is torment.”

Tồn tại là dằn vặt.

“I am Zaun’s reckoning!”

Tôi đang tính toán của Zaun!

“What didn’t kill me, will kill you!”

Những gì không giết tôi, sẽ giết bạn!

“Your cries will give voice to chaos.”

Tiếng khóc của bạn sẽ mang lại tiếng nói cho sự hỗn loạn.

“A crucible of pain!”

Một chén thánh đau đớn!

“Embrace your fear.”

Ôm nỗi sợ của bạn.

“Pain will not betray you.”

Nỗi đau sẽ không phản bội bạn.

“You listen to my words, while my weapons speak!”

Bạn nghe lời tôi, trong khi vũ khí của tôi nói!

“I am not your enemy.”

Tôi không phải kẻ thù của bạn.

“Another slave to pain.”

Một nô lệ đau đớn khác.

“Death will end your agony.”

Cái chết sẽ kết thúc nỗi đau của bạn.

“Do not fight it. Shh…”

Đừng đánh nhau. Suỵt …

“You will thank me, between the screams.”

Bạn sẽ cảm ơn tôi, giữa những tiếng hét.

“Steel is stronger.”

Thép mạnh hơn.

“No more hope.”

Không còn hy vọng nữa.

“You will know fear.”

Bạn sẽ biết sợ hãi.

“Feel this. The pain will prove useful later.”

Cảm thấy điều này. Nỗi đau sẽ chứng minh hữu ích sau này.

“Life favors the strong.”

“You will fall so far.”

Bạn sẽ rơi cho đến nay.

“All must be tested.”

Tất cả phải được kiểm tra.

“I offer redemption.”

Tôi đề nghị chuộc lỗi.

“I am the weapon.”

Tôi là vũ khí.

“You have already lost.”

Bạn đã mất.

Câu nói khi Urgot di chuyển

“Power. Fear. These are my weapons.”

Sức mạnh. Sợ hãi. Đây là vũ khí của tôi.

“A city, choking in the chembaron’s grasp.”

Một thành phố, nghẹt thở trong sự nắm bắt của chembaron.

“Endless misery, mhm… Wonderful.”

Vô cùng đau khổ, mhm … Tuyệt vời.

“I want to see their faces when I tear their hope away.”

Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của họ khi tôi xé tan hy vọng của họ.

“Few will endure the chaos to come.”

Vài người sẽ chịu đựng sự hỗn loạn sắp tới.

“Their future is carved into my flesh.”

Tương lai của họ được khắc sâu vào da thịt tôi.

“I was not reborn in the depths. I merely refused to die.”

Tôi không được tái sinh ở nơi sâu thẳm. Tôi chỉ từ chối chết.

“Carnage – as intoxicating as chemtech.”

Carnage – say sưa như chemtech.

“If they do not stop me, they will die. It is just that simple.”

Nếu họ không ngăn cản tôi, họ sẽ chết. Thật đơn giản.

“Zaun will be redeemed… in the flames.”

Zaun sẽ được chuộc lại … trong ngọn lửa.

“If you hide in the shadows, you are only drawing me home.”

Nếu bạn trốn trong bóng tối, bạn chỉ kéo tôi về nhà.

“The weak are condemned.”

Kẻ yếu bị lên án.

“Cast into a pit of despair, I climbed out on the corpses.”

Bị ném xuống một hố sâu tuyệt vọng, tôi trèo lên xác chết.

“I answer to no one. No matter how loudly they beg.”

Tôi trả lời không có ai. Dù họ có lớn tiếng thế nào đi nữa.

“Where will they run when the whole city burns?”

Họ sẽ chạy đi đâu khi cả thành phố cháy?

“Screams follow in my wake.”

Tiếng thét theo sau tôi.

“There is no coming back.”

Không có trở lại.

“I will guide you to a new age, born of destruction.”

Tôi sẽ hướng dẫn bạn đến một thời đại mới, sinh ra từ sự hủy diệt.

“Such marvels, built of pain.”

Những điều kỳ diệu như vậy, được xây dựng từ nỗi đau.

“I am stronger than man, stronger than machine, I am an idea.”

Tôi mạnh hơn con người, mạnh hơn máy móc, tôi là một ý tưởng.

“Your fear, given chemtech and flesh.”

Nỗi sợ hãi của bạn, được đưa ra hóa học và xác thịt.

“Their cries are calling me home.”

Tiếng khóc của họ đang gọi tôi về nhà.

“A new order… chaos.”

Một trật tự mới … hỗn loạn.

“Strength… will be tested.”

Sức mạnh … sẽ được kiểm tra.

“Who among you are worthy?”

Ai trong số bạn là xứng đáng?

“This is the only truth that matters: a weapon aimed at your head.”

Đây là sự thật duy nhất quan trọng: vũ khí nhắm vào đầu bạn.

“I am the very definition of a self-made man.”

Tôi là định nghĩa của một người đàn ông tự lập.

“We will rise from the rubble, stronger than before.”

Chúng tôi sẽ vươn lên từ đống đổ nát, mạnh mẽ hơn trước.

“Only those who survive this city deserve it.”

Chỉ những người sống sót trong thành phố này mới xứng đáng.

“Think how much stronger they’ll be… if they live.”

Hãy nghĩ xem họ sẽ mạnh hơn bao nhiêu … nếu họ sống.

“Tear their weakness away, and nothing is left!”

Xé bỏ điểm yếu của họ, và không còn gì cả!

Câu nói hài hước của Urgot

Một chút hài hước từ Urgot..

“What exactly have I been killing.”

Chính xác thì tôi đã giết cái gì.

“Hold on… there’s something… ah, that’s better.”

Chờ đã … có gì đó … à, tốt hơn rồi.

Câu nói chế nhạo của Urgot

“What is strength if you do not use it?”

Sức mạnh là gì nếu bạn không sử dụng nó?”

“Pain is the act of becoming.”

Đau đớn là hành động trở thành.

“It is not violence. It is… philosophy.”

Đó không phải là bạo lực. Đó là … triết lý.

Câu Nói Của Lux Khi Ban/Pick Trong Lol

Bắt đầu nào…

Câu nói của Lux khi Pick Câu nói của Lux khi Ban

“But all my light puns would’ve brightened your day.”

“Nhưng tất cả các trò chơi chữ nhẹ của tôi sẽ làm sáng ngày của bạn.”

Tìm hiểu thêm:

Câu nói bắt đầu game

Mới vào game Lux sẽ có những phát ngôn này, nếu để ý các bạn sẽ nghe được.

“Demacia must lead by example.”

Demacia phải dẫn dắt bằng ví dụ.

“The sun is shining – we should too.”

Mặt trời đang chiếu sáng – chúng ta cũng nên như vậy.

“Together! For Demacia!”

Cùng nhau! Vì Demacia!

“I’ve been hiding my light long enough.”

Tôi đã che giấu ánh sáng của tôi đủ lâu.

Câu nói khi Lux tấn công

Mỗi hành động tấn công Lux sẽ có những phát ngôn riêng như sau:

“The light of Demacia!”

Ánh sáng của Demacia!

“Any excuse to twirl my wand!”

Bất kỳ lý do để xoay tròn cây đũa phép của tôi!

“Finish the fight!”

Kết thúc cuộc chiến!

“Burn away the shadows!”

Đốt cháy bóng tối!

“Take courage in the light!”

Hãy can đảm trong ánh sáng!

“This is my choice.”

Đây là sự lựa chọn của tôi.

“For justice, and all things bright!”

Vì công lý, và tất cả mọi thứ tươi sáng!

“Never deny who you are.”

Không bao giờ từ chối bạn là ai.

“I have to focus, but I can’t stop smiling!”

Tôi phải tập trung, nhưng tôi không thể ngừng mỉm cười!

“A beacon in battle.”

Một ngọn hải đăng trong trận chiến.

“Hope you like rainbows!”

Hy vọng bạn thích cầu vồng!

“Curiosity’s gonna kill one of us.”

Sự tò mò sẽ giết chết một người trong chúng ta.

“If you hate magic, you’re already blind.”

Nếu bạn ghét ma thuật, bạn đã bị mù.

“Illuminate the enemy.”

Chiếu sáng kẻ thù.

“Hey, who are you calling a lady?”

Này, bạn đang gọi ai là phụ nữ?

Câu nói của lux khi di chuyển

Di chuyển trong suốt trận đấu chắc không nói 1 câu đâu nhỉ :

“We can do this!”

Chung ta co thể lam được việc nay!

“Stay positive.”

“Lạc quan lên.”

“Lighting the way.”

“Chiếu sáng đường đi.”

“Into battle with hearts aglow.”

“Vào trận chiến với trái tim rực rỡ.”

“The world has seen enough darkness.”

“Thế giới đã thấy đủ bóng tối.”

“If you can smile, you can be the light.”

“Nếu bạn có thể mỉm cười, bạn có thể là ánh sáng.”

“Home is where the spark is.”

“Nhà là nơi có tia lửa.”

“Ooh, I’ve never been here before.”

“Ồ, tôi chưa bao giờ đến đây trước đây.”

“Shine with me.”

“Tỏa sáng với tôi.”

“Everywhere I go, the light follows.”

“Ở mọi nơi tôi đến, ánh sáng theo sau.”

“Pushing my limits.”

“Đẩy giới hạn của tôi.”

“I want to see everything.”

“Tôi muốn nhìn thấy mọi thứ.”

“I don’t have dark secrets – I have bright ones.”

“Tôi không có bí mật đen tối – tôi có những bí mật tươi sáng.”

“Keep believing.”

“Hãy tin tưởng.”

“The superior tactic is to never give up.”

“Chiến thuật vượt trội là không bao giờ bỏ cuộc.”

Câu nói hài hước của Lux

Một chút hài hước gửi đến các bạn từ Lux:

Double rainbow… what does it mean?”

Cầu vồng đôi … có nghĩa là gì? “

“Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain it?”

Chà, cầu vồng đôi là một hiện tượng quang học hiển thị quang phổ ánh sáng do mặt trời chiếu vào những giọt hơi ẩm trong khí quyển. Điều đó có giải thích được không?

Câu nói chế nhạo của Lux

Chế nhạo Ư !!!!

We should try being friends first, no?”

“Hello, person-who-irrationally-wants-to-kill-me! It’s so good to meet you!”

Xin chào, người-người-phi lý-muốn-giết-tôi! Thật tuyệt khi được gặp bạn!

“You don’t like me? Well, I’d rather talk to a statue.”

Bạn không thích tôi? Chà, tôi muốn nói chuyện với một bức tượng.

Xem câu nói tướng khác : Tại Đây

[gem id=3106392]

Câu Nói Của Karma Khi Ban/Pick Trong Lol

Câu nói khi Pick Karma

Always trust your spirit.”

Luôn tin tưởng vào tinh thần của bạn. “

Câu nói khi Ban Karma

We must all make our choices

Tất cả chúng ta phải đưa ra lựa chọn của mình

Câu nói khi Karma tấn công

Mỗi khi tấn công Karma sẽ nói các câu sau :

“None will question our resolve.”

Không ai sẽ đặt câu hỏi cho quyết tâm của chúng tôi.

“To conquer one’s self is to conquer all.”

Chinh phục bản thân là chinh phục tất cả.

“Now we prove our courage.”

Bây giờ chúng tôi chứng minh sự can đảm của chúng tôi.

“There is wisdom in war.”

Có sự khôn ngoan trong chiến tranh.

“Never become a monster to defeat one.”

Không bao giờ trở thành một con quái vật để đánh bại một.

“Ionia speaks through me.”

Ionia nói thông qua tôi.

“Indecision is failure.”

Sự thiếu quyết đoán là thất bại.

“By force of will.”

Bằng sức mạnh của ý chí.

“Act with conviction.”

Hành động với niềm tin.

“Peace, no matter the cost.”

Hòa bình, không có vấn đề chi phí.

Câu nói khi Karma di chuyển

Mỗi hành động di chuyển đều có câu nói :

“We must all make our choices.”

Tất cả chúng ta phải đưa ra lựa chọn của mình.

“Never again will I sit idle.”

Tôi sẽ không bao giờ ngồi yên nữa.

“I have seen two paths and made another between.”

Tôi đã thấy hai con đường và tạo một con đường khác giữa.

“My spirit is an unquenchable fire.”

Tinh thần của tôi là một ngọn lửa không thể nghi ngờ.

“Heart and mind as one.”

Trái tim và tâm trí là một.

“As Ionia changes, so must I.”

Khi Ionia thay đổi, tôi cũng vậy.

“Challenge what you know.”

Thách thức những gì bạn biết.

“Never fear change.”

Không bao giờ sợ thay đổi.

“The answer lies within.”

Câu trả lời nằm trong.

“We have learned as much as we have suffered.”

Chúng tôi đã học được nhiều như chúng tôi đã phải chịu đựng.

Câu nói chế nhạo của Karma

Karma cũng chế nhạo kẻ thù

“I know your spirit, but I must stop your heart.”

Tôi biết tinh thần của bạn, nhưng tôi phải ngăn chặn trái tim của bạn.

“If you desire peace, you must prepare for war!”

Nếu bạn mong muốn hòa bình, bạn phải chuẩn bị cho chiến tranh!

“An ideal is nothing… until you fight for it.”

Một lý tưởng là không có gì … cho đến khi bạn chiến đấu vì nó.

Câu nói hài hước của Karma

Một chút hài hước từ Karma

“You know what they say: Karma always catches up to you.”

“Bạn biết những gì họ nói: Karma luôn bắt kịp bạn.”

Nếu các bạn để ý sẽ nghe được các câu nói trên khi chơi vị tướng Karma này.

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Câu Nói Của Master Yi Khi Ban/Pick Trong Lol trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!