Xu Hướng 3/2023 # Nhóm Hàm Số Trong Excel (Bài 4) # Top 10 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Nhóm Hàm Số Trong Excel (Bài 4) # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Nhóm Hàm Số Trong Excel (Bài 4) được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Nhóm hàm số trong excel được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất (hàm Max), tìm giá trị nhỏ nhất (hàm MIN), tính trung bình (hàm AVERAGE), tính tổng (hàm SUM), đếm, …

Hoặc để xếp hạng thành tích của các vận động viên đua xe đạp trong một cuộc thi toàn quốc; vận động viên được gọi là vô địch nếu về đích đầu tiên (thời gian nhỏ nhất). Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng hàm RANK.

Nhóm hàm số trong excel – Hàm MAX

Hàm MAX trong Excel sẽ cho biết số có giá trị lớn nhất trong những số mà chúng ta so sánh. Ví dụ bạn muốn tìm lương cao nhất của nhân viên trong công ty.

Cú phú hàm MAX trong Excel

MAX(num1,num2,...numn) Hoặc MAX(Địa_chỉ:Địa_chỉ)

Ví dụ sử dụng hàm MAX trong Excel

MAX(10,0,100,9)

Với công thức trên, kết quả chúng ta nhận được là 100. Hoặc lập công thức tìm số có giá trị lớn nhất từ ô A1 đến ô A10.

MAX(A1:A10)

Kết quả sẽ nhận được tại B11 sẽ là 120

Nhóm hàm số trong excel – Hàm MIN

Nếu như hàm MAX trong Excel sẽ cho biết số có giá trị lớn nhất trong những số mà chúng ta so sánh, thì hàm MIN sẽ cho biết số có giá trị nhỏ nhất.

Cú phú hàm MIN trong Excel

MIN(num1,num2,...numn) Hoặc MIN(Địa_chỉ:Địa_chỉ)

Ví dụ sử dụng hàm MIN trong Excel

MIN(10,0,100,9)

Với công thức trên, kết quả chúng ta nhận được là 0. Hoặc lập công thức tìm số có giá trị nhỏ nhất từ ô A1 đến ô A10.

MIN(A1:A10)

Nhóm hàm số trong excel – Hàm AVERAGE

Tính trung bình cộng chính là công dụng của hàm AVERAGE trong Excel. Hãy cho biết lương trung bình của nhân viên trong một công ty; trong trường hợp này bạn sẽ sử dụng hàm AVERAGE.

Cú phú hàm AVERAGE trong Excel

AVERAGE(num1,num2,...numn) Hoặc AVERAGE(Địa_chỉ:Địa_chỉ)

Ví dụ sử dụng hàm AVERAGE trong Excel

AVERAGE(10,0,100,9)

Với công thức trên, kết quả chúng ta nhận được là 29.75. Hoặc lập công thức tính trung bình của dãy số từ ô A1 đến ô A10.

Nhóm hàm số trong excel – Hàm SUM

Hàm SUM trong Excel được sử dụng để tính tổng như tổng lương, tổng tiền, …

Cú phú hàm SUM trong Excel

SUM(num1,num2,...numn) Hoặc SUM(Địa_chỉ:Địa_chỉ)

Ví dụ sử dụng hàm SUM trong Excel sử dụng bảng tính sau (Câu a)

Đối với câu a (Tính tổng lương của tất cả nhân viên), giả sử chúng ta lập công thức tại C8

Kết quả

Nhóm hàm số trong excel – Hàm SUMIF

Tương tự hàm SUM, ngoại trừ hàm SUMIF có kiểm tra điều kiện. Nếu thỏa điều kiện được chỉ định thì mới tính tổng.

Cú phú hàm SUMIF trong Excel

SUMIF(Vùng điều kiện, Điều kiện, Vùng tính tổng)

Ví dụ sử dụng hàm SUMIF trong Excel sử dụng bảng tính sau (Câu b)

Đối với câu b (Tính tổng lương của những nhân viên có chức vụ là PP), giả sử chúng ta lập công thức tại C9

Trong đó B2:B6 là cột CHỨC VỤ (Vùng điều kiện), “PP” là điều kiện (những người có chức vụ là PP), D2:D6 là cột LƯƠNG. Kết quả như sau

Bạn đọc tự làm câu c.

Nhóm hàm số trong excel – Hàm RANK

Xếp hạng theo theo tiếu chí nào đó như xếp hạng sinh viên dựa vào điểm trung bình, xếp hạng thành tích vận động viên đua xe dựa vào thời gian hoàn thành…

Cú phú hàm RANK trong Excel

RANK(Tiêu chí, Vùng so sánh, Cách xếp hạng)

Trong đó cách xếp hạng là 0: thứ hạng sẽ tỉ lệ thuận với tiêu chí; cách xếp hạng là 1: thứ hạng tỉ lệ nghịch với tiêu chí. Hãy quan sát ví dụ bên dưới

Đối với bảng 1, những vận động viên có thời gian nhỏ nhất sẽ có thứ hạng cao nhất (tỉ lệ nghịch)

Kết quả cuối cùng

Đối với bảng 2, bạn đọc tự làm

Nhóm hàm số trong excel – Hàm COUNTIF

Đếm theo điều kiện được chỉ định như số nhân viên nữ, số nhân viên ở Hồ Chí Minh, …

Cú phú hàm COUNTIF trong Excel

COUNTIF(Dữ liệu, Điều kiện)

Ví dụ sử dụng hàm COUNTIF trong Excel (Đếm số nhân viên có chức vụ là PP)

Giả sử lập công thức tại E8, kết quả nhận được là 2 (Có 2 nhân viên có chức vụ là PP)

Nhóm hàm số trong excel – Bài tập thực hành

Cho bảng tính như sau, hãy lập công thức cho những ô tô màu vàng. Để tiện so sánh kết quả, chúng tôi đã hiển thị kết quả tại những ô này.

Câu 1: Thành tích = Đến đích – Xuất phát

Câu 2: Xếp hạng dựa vào thành tích

Câu 3: Thành tích trung bình = Tổng số giờ toàn đội / Số vận động viên trong đội

Nhóm Hàm Tham Chiếu Trong Excel (Bài 5)

Trong bài học này, chúng tôi sẽ trình bày 3 hàm trong nhóm hàm tham chiếu gồm hàm VLOOKUP, hàm HLOOKUP và hàm INDEX. Công dụng, cách sử dụng và ví dụ chúng tôi sẽ trình bày ngay bên dưới.

Nhóm hàm tham chiếu trong excel – Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được sử dụng để trích xuất thông tin từ bảng tham chiếu theo chiều dọc. Hãy quan sát bảng tham chiếu 1 (Bảng chức vụ) ở hình bên trên để thấy rõ cách thể hiện thông tin của bảng này.

Cú pháp hàm VLOOKUP trong excel

VLOOKUP(Trị dò, Bảng tham chiếu, Chỉ số cột tham chiếu, Cách dò)

Trong đó: Trị dò thuộc bảng chính; Chỉ số cột tham chiếu tính từ trái qua phải và bắt đầu từ 1; Cách dò là 0 nếu Trị dò là chuỗi hoặc ngày tháng năm, Cách dò là 1 nếu Trị dò là số.

Ví dụ sử dụng hàm VLOOKUP trong excel (Lập công thức cho cột CHỨC VỤ của bảng Danh sách nhân viên công ty ABC) dựa vào bảng CHỨC VỤ

B9 là Mã chức vụ ( Trị dò); B3:C6 là bảng chức vụ ( Bảng tham chiếu luôn luôn dùng địa chỉ tuyệt đối); 2 là Chỉ số của cột tham chiếu (cột Chức vụ trong bảng chức vụ); vì B9 chứa chuỗi nên Cách dò là 0.

Kết quả sau khi hoàn thành

Nhóm hàm tham chiếu trong excel – Hàm HLOOKUP

Nếu VLOOKUP dò tìm theo chiều dọc thì HLOOKUP dò tìm theo chiều ngang (Bảng khu vực)

Cú pháp hàm HLOOKUP trong excel

HLOOKUP(Trị dò, Bảng tham chiếu, Chỉ số dòng tham chiếu, Cách dò)

Ví dụ sử dụng hàm HLOOKUP trong excel (Lập công thức cho cột KHU VỰC của bảng Danh sách nhân viên công ty ABC) dựa vào bảng KHU VỰC

Kết quả sau khi hoàn thành

Nhóm hàm tham chiếu trong excel – Bài tập thực hành

Cho bảng tính như hình và lập công thức cho những cột tô màu vàng

Câu 1: SỐ NGÀY THUÊ = NGÀY ĐI – NGÀY ĐẾN

Câu 2: TIỀN PHÒNG = Đơn giá phòng (Tra trong bảng ĐƠN GIÁ PHÒNG) * SỐ NGÀY THUÊ

Câu 3: Dựa vào 2 ký tự cuỗi của MÃ THANH TOÁN và tra trong bảng ĐƠN GIÁ KHẨU PHẦN ĂN để lập công thức cho cột ĐƠN GIÁ KHẨU PHẦN ĂN

Câu 4: TIỀN ĂN = SỐ NGÀY THUÊ * ĐƠN GIÁ KHẨU PHẦN ĂN

Câu 5: THÀNH TIỀN = TIỀN PHÒNG + TIỀN ĂN

Câu 6: TỶ LỆ GIẢM dựa vào SỐ NGÀY THUÊ và tra trong bảng TỶ LỆ GIẢM

Câu 7: PHẢI TRẢ = THÀNH TIỀN – TỶ LỆ GIẢM

Cách Sử Dụng Nhóm Hàm Tài Chính Trong Excel

1. Hàm tài chính FV

Hàm FV tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư.

Cú pháp: = FV (Rate, Nper, Pmt, Pv,Type)

Rate: Tỉ lệ lãi suất trong một thời hạn.

Nper: Là tổng số thời hạn thanh toán của một chu kỳ kinh doanh.

Pmt: Là khoản thanh toán cho mỗi thời hạn (bao gồm vốn và lãi suất). Không thay đổi trong suốt thời kỳ kinh doanh. những kỹ năng mềm

Pv: Giá trị hiện hành của khoản đầu tư. Nếu bỏ qua đối số này thì mặc định là 0.

Type: Mặc định thời điểm phải trả. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type = 1: Thanh toán vào đầu mỗi thời điểm.

+ Nếu Type = 0: Thanh toán vào cuối mỗi thời điểm.

2. Hàm tài chính PMT

Hàm này dùng để tính khoản thanh toán cho một số tiền vay. Trong tính toán giả sử tỉ lệ lãi suất và số chi không đổi.

Cú pháp: =PMT(Rate, Nper, Pv, Fv, Type)

Rate: Lãi suất định kỳ.

Nper: Là tổng số thời hạn thanh toán của một chu kỳ kinh doanh.

Pv: Giá trị niên khoản hiện nay. Khi tính khoản thanh toán vay, Pv sẽ hiển thị số khoản vay.

Fv: Giá trị niên khoảng trong tương lai học khai báo hải quan

Type: Xác định thời điểm thanh toán. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type = 1: Thanh toán vào đầu mỗi thời điểm.

+ Nếu Type = 0: Thanh toán vào cuối mỗi thời điểm

+ Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu Type = 0.

3. Hàm tài chính PV

Hàm tài chính PV dùng để tính giá trị thực của một khoản đầu tư

Cú pháp: =PV(Rate, Nper, Pmt, Fv, Type)

Rate: Lãi suất định kỳ.

Nper: Tổng số kỳ hạn.

Pmt: Là khoản thanh toán cho mỗi thời hạn .

Fv: Giá trị niên khoảng trong tương lai hay số dư sau lần thanh toán cuối cùng, bỏ qua đối này thì mặc định là 0.

Type: Xác định thời điểm thanh toán. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type=1: Thanh toán vào đầu mỗi thời điểm.

+ Nếu Type=0: Thanh toán vào cuối mỗi thời điểm

+ Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu Type=0. khóa học về tài chính

4. Hàm tài chính RATE

Hàm này xác định lãi suất của một khoản vay dựa vào số lần thanh toán, khoản thanh toán và khoản vay gốc.

Cú pháp: =RATE(Nper, Pmt, Pv, Fv, Type, Guess)

– Nper: Tổng số kỳ hạn.

– Pmt: Là khoản thanh toán cho mỗi thời hạn .

– Pv: Giá trị niên khoản hiện nay. Khi tính khoản thanh toán vay, Pv sẽ hiển thị số khoản vay.

– Fv: Giá trị niên khoảng trong tương lai hay số dƣ sau lần thanh toán cuối cùng, bỏ qua đối này thì mặc định là 0.

– Type: Xác định thời điểm thanh toán. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type = 1: Thanh toán vào đầu mỗi thời điểm.

+ Nếu Type = 0: Thanh toán vào cuối mỗi thời điểm

+ Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu Type = 0.

Guess: Dự đoán của bạn về lãi suất định kỳ là bao nhiêu, nếu bỏ qua đối này thì Excel sẽ mặc định là 10%.

Factor: Đối số kiểm soát tỷ suất tính chi phí khấu hao. Nếu bỏ qua đối số này thì Excel sẽ mặc định là 2.

Nguồn tham khảo cách sử dụng nhóm hàm tài chính trong Excel từ kế toán Lê Ánh

Cách Nhóm Dòng, Nhóm Cột Trong Excel

Khi bạn muốn ẩn dòng, ẩn cột và sau đó để hiện lại dòng và cột bạn, ngoài cách thông thường là ấn chuột phải vào dòng/cột chọn Hide/Unhide, bạn còn thể dùng cách nhóm dòng, nhóm cột.

Tình cờ, bạn mình gặp rắc rối khi tự dưng trong file excel đang dùng tự dưng xuất hiện thêm 2 dòng đánh số 1 và 2 phía trên thanh địa chỉ, trên đó còn có thêm dấu (-) hoặc (+). Khi ấn vào số 1 hoặc dấu (-) thì có một số cột bị ẩn đi, ngược lại khi ấn vào số 2 hoặc dấu (+) thì các cột vừa bị ẩn lại hiện trở lại. Bạn mình phân vân không biết làm sao để xử lý “lỗi” này và hỏi mình.

Mới đầu mình vào Options để tìm cách để gỡ bỏ nhưng không được. Sau đó, qua tìm hiểu mình biết được lý do 2 cột này xuất hiện là do bảng excel đang thực hiện lệnh nhóm cột. Và cách thực hiện việc nhóm cột cũng như gỡ bỏ nhóm cột này khá đơn giản.

I/ Cách nhóm dòng, nhóm cột

Chọn Group để nhóm các cột

Chọn Group để nhóm các dòng

Ấn vào dấu (-) hoặc số 1 để ẩn cột

Ấn vào dấu (-) hoặc số 1 để ẩn dòng

Ấn vào dấu (+) hoặc số 2 để hiển thị cột

Ấn vào dấu (+) hoặc số 2 để hiển thị dòng

Lợi ích của phương pháp này là bạn có thể làm ẩn hiện cùng một lúc nhiều nhóm cột, dòng tuỳ theo thiết lập của bạn.

II/ Cách bỏ nhóm dòng, nhóm cột

Để bỏ nhóm cột, các bạn thực hiện như sau:

Cách bỏ nhóm cột

Cách bỏ nhóm dòng

Share this:

Thư điện tử

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Cập nhật thông tin chi tiết về Nhóm Hàm Số Trong Excel (Bài 4) trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!