Xu Hướng 3/2023 # Hàm Dcounta, Cách Dùng Hàm Đếm Ô Không Trống Trong Excel # Top 9 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Hàm Dcounta, Cách Dùng Hàm Đếm Ô Không Trống Trong Excel # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Hàm Dcounta, Cách Dùng Hàm Đếm Ô Không Trống Trong Excel được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hướng dẫn dùng hàm DCOUNTA trên Excel

Cú pháp hàm DCOUNTA = Dcounta(database, field, criteria).

Trong đó:

Database: phạm vi ô hoặc danh sách hay cơ sở dữ liệu, hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề cho mỗi cột.

Field: cột được dùng trong hàm, hay tiêu đề cột nếu nhập trực tiếp tiêu đề cột đặt trong dấu ngoặc kép, hoặc có thể nhập số chỉ số thứ tự của cột với cột đầu tiên là cột số 1.

Criteria: phạm vi ô chứa điều kiện. Có thể dùng bất kì phạm vi nào nhưng chứa ít nhất 1 tiêu đề cột và 1 ô chứa điều kiện dưới ô tiêu đề cột.

Chú ý khi dùng DCOUNTA trong Excel:

Có thể dùng bất kì phạm vi nào cho đối số criteria nhưng phải chứa ít nhất 1 tiêu đề cột và 1 ô chứa điều kiện dưới ô tiêu đề cột.

Không đặt phạm vi điều kiện bên dưới danh sách vì thông tin mới sẽ được thêm vào cuối danh sách.

Phạm vi điều kiện không ghi đè lên danh sách.

Để thao tác toàn bộ một cột trong danh sách nên nhập 1 dòng trống bên dưới hay bên trên tiêu đề cột trong phạm vi điều kiện.

Ví dụ 1: Tính tổng số mặt hàng đã được giảm giá.

Trong ô nhập kết quả chúng ta nhập công thức =DCOUNTA(A6:D12,D6,C2:C3) rồi nhấn Enter.

Trong đó:

A6:D12 là vùng dữ liệu chứa dữ liệu cần đếm.

D6 là cột dữ liệu để kiểm tra điều kiện.

C2:C3 là vùng dữ liệu chứa điều kiện.

Kết quả cho yêu cầu đó là 4 mặt hàng được giảm giá.

Ví dụ 2: Tính tổng mặt hàng tăng giá sản phẩm.

Khi đó điều kiện cho bảng tính chúng ta cũng phải thay đổi là Tăng* như trong hình.

Tại ô nhập kết quả, chúng ta nhập công thức hàm là =DCOUNTA(A6:D12,D6,C2:C3) rồi nhấn Enter.

Kết quả hiển thị 2 sản phẩm có tăng giá bán.

Tại ô nhập kết quả, chúng ta nhập công thức =DCOUNTA(A6:D12,D6,C2:C3) và nhấn Enter.

Kết quả hiển thị tổng lượng sản phẩm được tăng giá là 4. Những ô không có giá trị được loại bỏ không tính.

Ví dụ 4: Tính số sản phẩm thay đổi giá quá 10%.

Điều kiện dựa theo yêu cầu sẽ đổi thành *1?%, kí tự ? để thay thế 1 ký tự số, * thay thế chuỗi bất kỳ.

Tải ô nhập kết quả chúng ta nhập công thức =DCOUNTA(A6:D12,D6,C2:C3) và nhấn Enter.

Kết quả có 3 mặt hàng có giá thay đổi quá 10%.

Trong trường hợp này chúng ta cũng có thể thay trường filed là số thứ tự của cột trong bảng dữ liệu, ở đây là 4.

Hoặc thay thế bằng tên cột là Ghi chú thì cũng đều cho ra kết quả là 3.

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm DCOUNTA trên Excel để tính các giá trị không rỗng. Việc nhập trường field có thể thay đổi sang nhiều kiểu khác nhau, nhưng phần vùng điều kiện thì phải nhập đúng.

Cách Dùng Hàm Count Và Counta Để Đếm Ô Trong Excel

Trong bài hướng dẫn ngắn này Học Excel Online sẽ giải thích các khái niệm cơ bản về các hàm Excel COUNT và COUNTA, đồng thời chỉ ra một số ví dụ về việc sử dụng công thức đếm trong Excel. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng các hàm COUNTIF và COUNTIFS để đếm cácô đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí định sẵn.

Microsoft Excel cung cấp một vài chức năng đặc biệt để đếm các ô: COUNT và COUNTA. Cả hai hàm này đều rất đơn giản và dễ sử dụng. Vì vậy trước tiên, Học Excel Online sẽ phân tích về hai hàm này, và sau đó đưa ra một vài công thức Excel để đếm số ô đáp ứng (các) điều kiện nhất định và những gợi ý nhỏ khi đếm một số loại giá trị.

Chia sẻ tài liệu excel cơ bản cực hay

Hàm Excel COUNT – đếm các ô có số:

Bạn sử dụng hàm COUNT trong Excel để đếm số ô có chứa các giá trị số.

Cú pháp của hàm Excel COUNT như sau:

COUNT(giá trị1, [giá trị2], …) Trong đó giá trị1, giá trị2,… là các tham chiếu ô hoặc các dãy trong đó bạn muốn đếm các ô bằng các con số.

Trong các phiên bản hiện đại của Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và Excel 2007, chức năng COUNT chấp nhận tới 255 đối số. Trong các phiên bản Excel trước, bạn có thể cung cấp tới 30 ‘giá trị’.

Ví dụ: công thức sau trả về tổng số ô số trong dải A1:A100:

=COUNT(A1:A100)

Chú thích. Trong hệ thống Excel nội bộ, ngày tháng được lưu trữ dưới dạng số sê-ri và do đó hàm Excel COUNT sẽ đếm luôn cả ngày và thời gian.

Sử dụng hàm COUNT trong Excel – những điều cần nhớ

Nếu một (các) đối số của một công thức Excel Count là một tham chiếu hoặc dải ô, chỉ số, ngày tháng và thời gian được tính. Các ô có thể đế trắng hoặc chứa bất cứ dữ liệu nào nhưng không phải dữ liệu số. Nếu bạn nhập các giá trị trực tiếp vào đối số Excel COUNT, các giá trị sau sẽ được tính: số, ngày tháng, thời gian, giá trị Boolean của TRUE và FALSE, và biểu diễn văn bản của các con số (nghĩa là một số được đặt trong dấu ngoặc kép như “5”). Ví dụ: COUNT công thức sau đây trả về 4, vì các giá trị sau được tính: 1, “2”, 1/1/2016 và TRUE.

=COUNT(1, “apples”, “2”, 1/1/2016, TRUE)

Ví dụ công thức COUNT trong Excel

Nếu bạn muốn đếm những số thỏa mãn các tiêu chí nhất định thì hãy dùng COUNTIF hoặc COUNTIFS.

Nếu ngoài số, bạn muốn đếm cả các ô chứ văn bản, giá trị logic và các lỗi thì sử dụng hàm COUNTA.

Hàm Excel COUNTA – đếm các ô có chứa giá trị (không tính ô để trống)

Hàm COUNTA trong Excel đếm số ô trong dải không tính ô để trống.

Các hàm thường dùng trong excel

Cú pháp của hàm Excel COUNTA giống với COUNT:

COUNTA (value1, [value2], …) Trong đó value1, value2,… là tham chiếu ô hoặc dải ô nơi bạn muốn tính các ô không phải là ô trống.

Ví dụ, để đếm ô có giá trị trong dãy A1: A100, sử dụng công thức sau:

=COUNTA(A1:A100)

Để đếm các ô không rỗng trong một số phạm vi không liền kề, sử dụng một công thức COUNTA tương tự như sau:

=COUNTA(B2:B10, D2:D20, E2:F10)

Như bạn thấy, phạm vi được cung cấp cho công thức Excel COUNTA không nhất thiết cần phải có cùng kích thước, nghĩa là mỗi dải ô có thể chứa một số hàng và cột khác nhau.

Xin lưu ý rằng chức năng COUNTA của Excel đếm các ô có chứa bất kỳ loại dữ liệu nào, bao gồm:

Trong một số trường hợp, bạn có thể bị bối rối bởi kết quả của hàm COUNTA vì nó khác với những gì bạn nhìn thấy bằng mắt thường. Vấn đề là một công thức Excel COUNTA có thể đếm các ô mà trực quan nhìn có vẻ là ô rỗng, nhưng về mặt kỹ thuật chúng không phải ô rỗng. Ví dụ, nếu bạn vô tình gõ một khoảng trống trong một ô, ô đó cũng sẽ được đếm. Hoặc, nếu một ô có chứa một số công thức trả về một chuỗi rỗng, thì ô đó cũng sẽ được đếm.

Nói cách khác, các ô duy nhất mà hàm COUNTA không đếm là những ô hoàn toàn trống rỗng.

Hàm Excel COUNTIF – đếm các ô đáp ứng điều kiện cho sẵn:

Hàm COUNTIF được dùng để đếm các ô đáp ứng được một tiêu chí nhất định. Cú pháp của nó đòi hỏi 2 đối số bắt buốc:

COUNTIF (range, criteria) Trong đối số đầu tiên, bạn xác định một phạm vi mà bạn muốn đếm các ô. Và trong tham số thứ hai, bạn chỉ định một điều kiện cần được đáp ứng.

Ví dụ: để đếm bao nhiêu ô trong phạm vi A2:A15 là “Apples”, bạn sử dụng công thức COUNTIF sau đây:

=COUNTIF(A2:A15, “apples”)

Hàm Excel COUNTIFS – đếm ô phù hợp với một số tiêu chí:

Hàm COUNTIFS tương tự như COUNTIF, nhưng nó cho phép chỉ định nhiều phạm vi và nhiều tiêu chí. Cú pháp của nó như sau:

COUNTIFS(criteria_range1, range1, [criteria_rang2, range2] …)

Hàm COUNTIFS đã được giới thiệu trong Excel 2007 và có sẵn trong tất cả các phiên bản về sau của Excel như 2010, 2013 và 2016.

Ví dụ: để đếm bao nhiêu “apples” (cột A) đã kiếm được 200 đô la và doanh số bán hàng nhiều hơn (cột B), bạn sử dụng công thức COUNTIFS sau:

Đếm số ô trong một dải (các hàm ROWS và COLUMNS)

Nếu bạn cần phải tìm ra tổng số các ô trong một phạm vi hình chữ nhật, hãy sử dụng hàm ROWS và COLUMNS để trả về số hàng và cột trong một mảng, tương ứng:

=ROWS(range)*COLUMNS (range)

Ví dụ, để tìm ra có bao nhiêu ô có trong một phạm vi nhất định, như phạm vi A1:D7, sử dụng công thức sau:

=ROWS(A1:D7)*COLUMNS(A1:D7)

Cách Dùng Hàm Đếm Ô Có Dữ Liệu Trong Excel Chi Tiết Nhất

Hàm Count đếm ô có dữ liệu là số

Ý nghĩa: Hàm Count thực hiện đếm các ô có chứa dữ liệu là số.

Cú pháp:

Trong đó: value1, value2 là các tham chiếu ô hoặc các mảng có các ô là dữ liệu số muốn đếm.

Hàm Count chỉ thực hiện đếm các ô có chứa giá trị số, ngày tháng hay các chữ thể hiện số. Nếu các ô không phải kiểu dữ liệu số hoặc không thể dịch sang số sẽ không được đếm.

Cho bảng tổng hợp kết quả học sinh cuối năm học, hãy đếm số học sinh đã nghỉ học trong năm.

Trường hợp số ngày nghỉ bằng 0 được để trống.

Để đếm số học sinh đã nghỉ học. Ở ô K4 nhập công thức:

=COUNT(E4:E17)

Trường hợp số ngày nghỉ bằng 0 được nhập là 0.

Khi đó hàm Count sẽ đếm cả ô có giá trị bằng 0, do vậy trường hợp này không thể đếm số HS nghỉ học bằng hàm Count được:

Hàm Counta đếm ô có dữ liệu

Ý nghĩa: Hàm Counta sẽ thực hiện đếm các ô đã có dữ liệu.

Cú pháp:

Trong đó: value1, value2, … là các tham chiếu ô hoặc các mảng muốn đếm có chứa dữ liệu hay không.

Hàm Counta đếm tất cả các ô được tham chiếu tới có chứa dữ liệu hay không. Không phân biệt dữ liệu số hay ký tự.

Cho bảng tổng hợp kết quả học sinh cuối năm học, hãy đếm số HS đã bị kỷ luật trong năm.

Để đếm số HS đã bị kỷ luật trong năm. Ở ô M6 nhập công thức:

=COUNTA(I4:I17)

Hàm Countif đếm dữ liệu theo điều kiện

Ý nghĩa: Hàm Countif thực hiện đếm số ô dữ liệu với 1 điều kiện cho trước.

Cú pháp: Countif(range, criteria)

Trong đó:

range: Phạm vi mảng dữ liệu muốn đếm.

criteria: Điều kiện cần xét cho mảng dữ liệu range để đếm.

Hàm Countif không phân biệt kiểu dữ liệu là số hay ký tự.Chỉ cần dữ liệu phù hợp với điều kiện cần xét, ô dữ liệu đó sẽ được đếm.

Phạm vi của Hàm này rộng hơn nhiều so với hàm count.

Cho bảng tổng hợp kết quả học sinh cuối năm học, hãy đếm số HS có Học lực giỏi:

Nhập công thức: =COUNTIF(H5:H17,”Giỏi”)

Đếm số HS có Học lực kém tức :

Nhập công thức:

=COUNTIF(H5:H18, “Kém”)

Hàm trả về giá trị 0.

Trường hợp điều kiện là phép so sánh toán học cần để biểu thức này trong nháy kép:

Ý nghĩa: Hàm Countifs thực hiện đếm các ô dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước.

Cú pháp:

Countifs(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó:

– criteria_range1, criteria_range2, … là vùng dữ liệu cần đếm tương ứng với criteria1, criteria2…

– criteria1, criteria2, … là điều kiện để đếm tương ứng với vùng dữ liệu criteria_range1, criteria_range2, …

Đếm số HS có học lực giỏi và không vi phạm quy chế thi:

Có 2 điều kiện cần xét:

+ Cột Học lực là Giỏi

+ Cột Ghi chú trường dữ liệu tương ứng có giá trị rỗng.

Nhập công thức: =COUNTIFS(H4:H17,”Giỏi”,I4:I17,””).

Hàm Counta Trong Excel, Hàm Đếm Ô Chứa Dữ Liệu Với Cách Dùng Và Ví Dụ Cụ Thể

Video hướng dẫn dùng hàm COUNTA trong Excel

Cách đếm số ô chứa dữ liệu trong Excel

Hàm COUNTA trong Excel có công thức hàm COUNTA(value1, [value2], …).

Trong đó value 1, value 2 là danh sách các giá trị, phạm vi ô hay tham chiếu muốn đếm số. Value 1 là tham số bắt buộc còn những giá trị value còn lại không bắt buộc, chứa tối đa 255 giá trị vaue.

Chú ý:

Hàm thực hiện đếm các ô chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào trừ ô trống.

Nếu không muốn đếm các giá trị logic và văn bản hay giá trị lỗi thì sử dụng hàm đếm COUNT.

Muốn đếm giá trị thỏa mãn điều kiện nào đó thì sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS.

Ví dụ hàm COUNTA đếm ô Excel trong 1 phạm vi

Chẳng hạn với bảng dữ liệu với những giá trị không giống nhau, sử dụng hàm COUNTA để đếm số ô có chứa dữ liệu trong bảng.

Tại kết quả của ô Giá trị bạn nhập công thức =COUNTA(C2:C7) và nhấn Enter.

Kết quả hiển thị 6 nghĩa là có 6 ô chứa dữ liệu trong cột Giá trị, không phân biệt các giá trị trong ô bao gồm văn bản, ngày tháng.

Nếu bạn xóa dữ liệu trong ô bất kỳ thì số lượng ô kết quả tự động giảm xuống. Khi đó hàm COUNTA sẽ tự động bỏ qua những ô trống đó.

Ví dụ hàm COUNTA đếm ô Excel trong nhiều phạm vi

Tại ô nhập kết quả tính số ô không rỗng, bạn nhập công thức =COUNTA(C2:C5,C8:C12) và nhấn Enter. Trong đó C2:C5 là vùng dữ liệu thứ nhất muốn đếm số ô và C8:C12 là vùng dữ liệu thứ 2 muốn đếm số ô.

Kết quả hiển thị 6 nghĩa là tổng số ô có chứa dữ liệu trên cả 2 bảng dữ liệu trong phạm vi cột Giá trị là 6. Cho dù bạn tính số ô trên nhiều phạm vi đi chăng nữa thì hàm COUNTA cũng tự động bỏ qua những ô trống và chỉ tính những ô chứa dữ liệu không phân biệt loại dữ liệu.

Như vậy cách sử dụng hàm COUNTA để đếm số ô chứa dữ liệu trên Excel rất đơn giản và thao tác nhanh chóng. Bạn có thể dùng hàm để đếm ô không rỗng trong 1 phạm vi hoặc nhiều phạm vi khác nhau. Các số liệu được đếm không phân biệt trừ ô rỗng.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hàm Dcounta, Cách Dùng Hàm Đếm Ô Không Trống Trong Excel trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!