Xu Hướng 3/2023 # Find &Amp; Replace Trong Word 2010 # Top 6 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Find &Amp; Replace Trong Word 2010 # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Find &Amp; Replace Trong Word 2010 được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong quá trình chỉnh sửa văn bản, bạn thường xuyên gặp tình huống khi bạn tìm một từ cụ thể trong tài liệu và muốn thay từ này bằng từ khác ở một số chỗ hay tất cả các nơi trong tài liệu. Phần này hướng dẫn các bạn cách để tìm một từ hay cụm từ và thay thế chúng qua các bước đơn giản.

Lệnh Find trong Word 2010:

Bước 1: Giả sử chúng ta có một văn bản mẫu, chỉ cần gõ =rand() và nhấn Enter.

Bước 2: Chọn nút Find trong nhóm Editing ở phần Home tab và nhấn Ctrl +F để khởi động cửa sổ Navigation trong bước 2:

Bước 4: Bạn có thể nhấn nút Clear để xóa kết quả tìm kiếm và thực hiện lần tìm kiếm khác.

Bước 5: Bạn có thể tìm kiếm rộng hơn, sâu hơn khi tìm kiếm một từ. Bấm nút Option để hiển thị menu tùy chọn, bạn có thể lựa chọn để tìm kiếm trong các trường hợp phức tạp.

Bước 6: Bạn đã học được cách tìm kiếm, giờ nhấn nút Close để đóng cửa sổ Navigation.

Hành động tìm và thay thế từ trong Word 2010:

Bạn đã được hướng dẫn tìm một từ trong phần trên, phần này sẽ hướng dẫn cách thay thế từ hiện có trong tài liệu của bạn qua các bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhấn vào tùy chọn Replace trong nhóm Editing ở phần Home tab và nhấn Ctrl+H để mở hộp thoại Find and Replace trong bước 2:

Bước 3: Nhấn nút Replace trong hộp thoại, bạn sẽ thấy từ đầu tiên bạn tìm thấy sẽ được thay thế bằng từ bạn muốn, nhấn tiếp thì từ thứ hai cũng sẽ được thay thế. Nếu bạn nhấn nút Replace thì toàn bộ các từ tìm thấy sẽ được thay thế. Bạn có thể sử dụng tùy chọn Find Next để tìm một từ khác và sau đó sử dụng Replace để thực hiện thay thế.

Bước 5: Cuối cùng, nếu bạn đã thực hiện xong hành động tìm và thay thế từ trên, bạn nhấn nút Close (X) hoặc Cancle để đóng hộp thoại.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Hàm Find, Findb Trong Excel

Hàm Find, FindB giúp các bạn tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác và trả về giá trị là vị trí xuất hiện chuỗi văn bản cần tìm trong văn bản tìm. Tùy vào các ngôn ngữ mặc định khác nhau mà các bạn áp dụng hàm FIND hay FINDB cho đúng.

Mô tả

Hàm FIND, FINDB là hàm tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác, giá trị trả về là vị trí đầu tiên của ký tự đầu tiên trong chuỗi tìm.

– Hàm FIND: dùng cho các ngôn ngữ sử dụng bảng mã byte đơn (SBCS), luôn đếm mỗi ký tự byte đơn hay byte kép là 1 bất kể ngôn ngữ mặc định là gì, của Windows & Office.

– Hàm FINDB: dùng cho ngôn ngữ sử dụng bảng mã byte kép(DBCS), FINDB đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi các bạn thiết lập ngôn ngữ mặc định là ngôn ngữ DBCS. Nếu không, hàm FINDB sẽ đếm mỗi ký tự là 1.

Các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS bao gồm: Japanese – tiếng Nhật, Chinese (Simplified) – tiếng Trung Quốc giản thể, Chinese (Traditional) – tiếng Trung Quốc phồn thể và Korean – tiếng Hàn Quốc.

Cú pháp

=FIND(find_text, within_text,[start_num])

=FINDB(find_text,within_text,[start_num])

Trong đó:

– find_text: chuỗi văn bản con cần tìm, là tham số bắt buộc.

– within_text: văn bản chứa chuỗi văn bản con cần tìm, là tham số bắt buộc.

– start_num: vị trí bắt đầu tìm trong văn bản within_text, ký tự đầu tiên của within_text là vị trí 1 vị trí đó tăng dần theo các ký tự của within_text. Nếu các bạn bỏ qua start_num thì nó được mặc định là 1, là tham số tùy chọn.

Ghi chú

– Hàm FIND và FINDB có phân biệt chữ hoa, chữ thường và không cho phép dùng ký tự đại diện. Nếu cần thiết phân biệt chữ hoa, chữ thường và dùng ký tự đại diện các bạn nên dùng hàm SEARCH hoặc SEARCHB.

– Nếu chuỗi văn bản con cần tìm là văn bản trống “” thì hàm FIND sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên trong within_text (là vị trí của start_num hoặc là 1 nếu start_num được bỏ qua).

– Nếu chuỗi văn bản con cần tìm (find_text) không xuất hiện trong văn bản tìm (within_text) hàm FIND, FINDB sẽ trả về giá trị lỗi.

– Nếu start_num nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn độ dài của within_text thì hàm FIND, FINDB trả về giá trị lỗi.

– Sử dụng start_num để bỏ qua một số lượng ký tự được xác định không cần tìm. Hàm FIND luôn trả về số của các ký tự tính từ đầu của within_text, đếm tất cả các ký tự mà các bạn bỏ qua khi sử dụng start_num lớn hơn 1.

Ví dụ

Cho chuỗi văn bản (within_text) như sau:

Áp dụng hàm FIND: =FIND(“u”,B6) kết quả trả về là 3.

Áp dụng hàm FIND: =FIND(“h”,B6,8) kết quả trả về là 10 vì hàm đếm cả các ký tự các bạn bỏ qua khi sử dụng start_num là 8.

Find And Replace In Word

You can use the Navigation pane to search for specific words or phrases in a document.

The Navigation pane appears on the left, displaying the Results view.

Press Ctrl + F.

The search runs automatically. Results are highlighted in the document, and the Navigation pane lists all instances of the word.

You can use the arrows under the search box to jump to the Previous or Next search result.

The Navigation pane closes.

To search your documents for more specific items, such as certain capitalization or only whole words, use Advanced Find.

Select Advanced Find.

The Find and Replace dialog box opens.

Type the word you’re looking for in the Find box.

By default, the Find and Replace dialog box only shows the basics—a search field. There are more options available if you expand the dialog box.

You can choose to exactly match the case or only search for whole words. You can also use wildcards, or ignore punctuation and spacing.

Word navigates to and selects the next instance that fits the additional criteria.

The Find and Replace dialog box closes.

Replace Text

If you’ve spelled something incorrectly in multiple places, Word can fix them all with just a few steps.

The Find and Replace dialog box opens to the Replace tab.

Type the word you need to replace in the Find what text field.

Type the word you need to replace in the Replace with text field.

Select a replacement option.

Replace All: Fixes all instances of the word at once.

Once all the instances of the word have been replaced, a dialog box will pop up to let you know it’s complete.

The Find and Replace dialog box closes.

Find Adjectives To Describe Things

Note also that if there aren’t many term adjectives, or if there are none at all, it could be that your search term has an abiguous part-of-speech. For example, the word “blue” can be an noun and an adjective. This confuses the engine and so you might not get many adjectives describing it. I may look into fixing this in the future. You might also be wondering: What type of word is ~term~ ?

If you’re getting strange results, it may be that your query isn’t quite in the right format. The search box should be a simple word or phrase, like “tiger” or “blue eyes”. A search for words to describe “people who have blue eyes” will likely return zero results. So if you’re not getting ideal results, check that your search term, “term” isn’t confusing the engine in this manner.

As you’ve probably noticed, adjectives for “term” are listed above. Hopefully the above generated list of words to describe term suits your needs.

Describing Words

The idea for the Describing Words engine came when I was building the engine for Related Words (it’s like a thesaurus, but gives you a much broader set of related words, rather than just synonyms). While playing around with word vectors and the “HasProperty” API of conceptnet, I had a bit of fun trying to get the adjectives which commonly describe a word. Eventually I realised that there’s a much better way of doing this: parse books!

Project Gutenberg was the initial corpus, but the parser got greedier and greedier and I ended up feeding it somewhere around 100 gigabytes of text files – mostly fiction, including many contemporary works. The parser simply looks through each book and pulls out the various descriptions of nouns.

Hopefully it’s more than just a novelty and some people will actually find it useful for their writing and brainstorming, but one neat little thing to try is to compare two nouns which are similar, but different in some significant way – for example, gender is interesting: “woman” versus “man” and “boy” versus “girl”. On an inital quick analysis it seems that authors of fiction are at least 4x more likely to describe women (as opposed to men) with beauty-related terms (regarding their weight, features and general attractiveness). In fact, “beautiful” is possibly the most widely used adjective for women in all of the world’s literature, which is quite in line with the general unidimensional representation of women in many other media forms. If anyone wants to do further research into this, let me know and I can give you a lot more data (for example, there are about 25000 different entries for “woman” – too many to show here).

Special thanks to the contributors of the open-source mongodb which was used in this project.

Excel 2022: Using Find &Amp; Replace

/en/excel2016/working-with-multiple-worksheets/content/

Introduction

When working with a lot of data in Excel, it can be difficult and time consuming to locate specific information. You can easily search your workbook using the Find feature, which also allows you to modify content using the Replace feature.

Optional: Download our practice workbook.

Watch the video below to learn more about using Find & Replace.

To find content:

In our example, we’ll use the Find command to locate a specific department in this list.

The Find and Replace dialog box will appear. Enter the content you want to find. In our example, we’ll type the department’s name.

You can also access the Find command by pressing Ctrl+F on your keyboard.

To replace cell content:

At times, you may discover that you’ve repeatedly made a mistake throughout your workbook (such as misspelling someone’s name) or that you need to exchange a particular word or phrase for another. You can use Excel’s Find and Replace feature to make quick revisions. In our example, we’ll use Find and Replace to correct a list of department names.

The Find and Replace dialog box will appear. Type the text you want to find in the Find what: field.

If the content is found, the cell containing that content will be selected.

Review the text to make sure you want to replace it.

If you want to replace it, select one of the replace options. Choosing Replace will replace individual instances, while Replace All will replace every instance of the text throughout the workbook. In our example, we’ll choose this option to save time.

The selected cell content will be replaced.

Generally, it’s best to avoid using Replace All because it doesn’t give you the option of skipping anything you don’t want to change. You should only use this option if you’re absolutely sure it won’t replace anything you didn’t intend it to.

Challenge!

Open our practice workbook.

Crystal Lewis was married and changed her last name to Taylor. Use Find and Replace to change Crystal’s last name from Lewis to Taylor. Be careful to only change Crystal’s last name!

Find and replace Bio with Biology. Be careful not to change the major Biomedical Engineering!

Use Find and Replace All to replace the Physics major to Physical Science.

When you’re finished, your worksheet should look like this:

/en/excel2016/checking-spelling/content/

Cập nhật thông tin chi tiết về Find &Amp; Replace Trong Word 2010 trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!