Bài viết xem nhiều trên website herodota.com từ TOP #91 - #100 tháng 8/2022

Văn Khấn Tẩy Uế Khai Quang Nhà Mới Xây - Xem 32,373

Văn Khấn Khai Quang, Văn Khấn Tẩy Uế Khai Quang Nhà Mới Xây, Văn Khấn Khai Quang Mã, Văn Khấn Khai Quang Tẩy Uế, Bài Khấn Khai Quang Ngựa, Bài Khấn Khai Quang Ngựaa, Khấn Khai Quang Ngựa, Văn Khấn Khai Quang Ngựa Mã, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Ma, Van Khấn Khai Quang Mã Giấy, Văn Khấn Khai Quang Ngựa, Văn Khấn Khai Quang Mã Ngựa, Bai Khan Khai Quang Nghua, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Mặc Trước Khi Đem Hoá, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Giấy Tại Mộ, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Giấy, Văn Khấn Khai Quang Ngựa Mã Giấy, Vân Khấn Khai Quang Ngựa Giấy Khi Hóa Tại Mộ, Văn Khấn Khai Quang Điểm Nhãn, Tóm Tắt Câu Chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Truyen Co Tich Co Be Quang Khan Đo, Xem Truyện Cổ Tích Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Truyện Tranh Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Truyện Thiếu Nhi Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Truyện Cổ Tích Quàng Khăn Đỏ, Đọc Truyện Thiếu Nhi Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Truyện Cổ Tích Em Bé Quàng Khăn Đỏ, Công Điện Khẩn Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Bản Văn Khai Quang, Văn Khai Quang Mã, Khai...

Nguồn: https://herodota.com/van-khan-tay-ue-khai-quang-nha-moi-xay.html

Sớ Cúng Bổn Mạng I (Phương Phi Tiên Nữ) - Xem 32,373

Nguyên văn: 伏以 芳菲仙女、著大干沙界以威靈、窈窕姿容、遍利塵娑婆而頲現。拜疏為越南國... 省...縣[郡]...社...村、家居奉 佛聖上香獻供...事。今信主...等、惟日焚香、心誠百拜。仰干 聖德威光、俯垂炤鑒。言念、生逢季世、幸獲勝因、感安祥每賴菸乾坤、荷逸樂常蒙菸仙聖。茲者本月吉日、列陳香花煙茶品供。今則謹具疏文、和南拜奏。 西宮王毋本命聖德仙婆炤鑒、本命胎生...歲...金童王女列位女良士良。招財接祿列位最綠。侍從鄣下一切成靈、同垂炤鑒、共降吉祥。伏颜、 聖德魏魏、仙宮蕩蕩、俾弟子以平安、護全家而康泰、四辰利樂安強、八節豐盈大稔。仰賴 聖婆列位扶持之大力也。謹疏。 佛曆..歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛金章弟子眾等和南上疏 Phiên âm: Phục dĩ Phương phi tiên nữ, phổ đại thiên sa giới dĩ oai linh, yểu điệu từ dung, biến sát trần Ta Bà nhi hiển hiện. Sớ vị: Việt Nam quốc … gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng sự Kim tín chủ … đẳng, duy nhật phần hương tâm thành bách bái, ngưỡng can Thánh đức oai quang, phù thủy chiếu giám. Ngôn niệm: Sanh phùng quý thế, hạnh hoạch thắng nhân; cảm an tường mỗi lại ư càn khôn, hà dật lạc thường mông ư Tiên Thánh. Tư già bổn nguyệt cát nhật, liệt trần hương hoa đăng trà phẩm cúng. Kim tắc cần cụ sở văn, hòa nam bài tấu: Tây Cung Vương Mẫu Bổn Mạng Thánh Đức Tiên Bàn chiếu giảm. Bốn mang thai sanh … tuế … Kim Đồng Ngọc Nữ Liệt Vị Nương Nương. Chiêu Tài Tiếp Lộc Liệt Vị Nương Nương, thị tùng bộ hạ nhất thiết oai linh đồng thủy chiếu giám, cọng giáng cát tường. Phục nguyện: Thánh đức nguy nguy, Tiên cũng đãng đãng; tỷ đệ tử di bình an, hộ toàn gia nhi khang thái; Tử Thần lợi lạc an cường, Bát Tiết phong do anh đại nẫn. Ngưỡng lại Thánh. Bà...

Nguồn: https://herodota.com/so-cung-bon-mang-i-phuong-phi-tien-nu.html

Nghi Quỹ Cúng Dường Khói Hương Tịnh Hóa Phúc Lạc Cát Tường ( Riwo Sangchod) - Xem 32,076

NGHI CÚNG KHÓI HƯƠNG༺࿄༻“Suối Nguồn Kiết Tường Hỷ Lạc” SÁU CHÚ và SÁU ẤN Chú Phật Thích Ca: /Om soa ba wa shu đa sa wa đa ma soa ba wa shu đô ham./ (3 lần) Bản chất của vạn vật vốn rỗng không.Chú Phật Tỳ Lô: /Na ma sa wa ta tha ga tê bô vi sha wa mu khê ba sa wa tha kham uc ga tê sa pha ra na y mam ga ga na kham soa ha./ (3 lần) Ngũ diệu dục1* hoá hiện thành kho báu ngập tràn khắp hư không. Chú Cam Lộ Du Minh Vương: /Om benza a mi ta kun  tra/ li ha na ha na hum phet/. ( 3 lần ) Tất cả phẩm  vật hoá thành đại dương cam lộ. Chú Phật Bảo Sinh: /Nam ma sa wa ta tha ga ta a wa lô ki tê/ /Om sam ba ra sam ba ra hum/ (3 lần) Tất cả phẩm vật hoá thành những mong cầu của chư tôn khách. Chú Phật Bất Không Thành Tựu: /Om za na a wa lô ki tê/ /Na ma sa men ta sa pa ra na rê mi sam ba wa sa ma da/ ma ha ma ni đu ru đu...

Nguồn: https://herodota.com/nghi-quy-cung-duong-khoi-huong-tinh-hoa-phuc-lac-cat-tuong-riwo-sangchod.html

Văn Cúng Lễ Thôi Nôi Chuẩn Nhất - Xem 31,779

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn phu thê (tên chồng vợ) ……………………………. Cung lễ thôi nôi cho trưởng nam (nữ) …………………… Lương duyên đắc sanh đích tôn ngày…..tháng ….năm….. nay tròn 12 tháng. Thành tâm cẩn dụng hương đăng hoa quả ………thanh chước thứ phẩm chi nghi Cẩn ủy chủ bái thân mẫu……………cẩn dĩ phỉ nghi CẢM CÁO VU Ngưỡng vọng ngũ tự gia đường, Đông trù tây mạng Táo phủ thần quan chư đẳng thần. Cung lễ Đức chúa bà thiên thai tiên nữ Thập nhị Tiên cung, thập nhị Tiên nữ Thập nhị chư ban âm chi bảo chúng chư vị Cập thị tùng hàm lai giáng hạ chứng kỳ lễ vật Xin phò hộ trẻ thơ ăn chơi chóng lớn, thông minh tiến bộ, học tập tài ba, bình an khương thái. Phu thê xin đa tạ Đức chúa bà cùng 12 tiên nữ chi gia lưu huệ phước. PHỤC DI CẨN CÁO...

Nguồn: https://herodota.com/van-cung-le-thoi-noi-chuan-nhat.html

Lễ Vật Mâm Lễ Cúng Sửa Bếp Gồm Những Gì? Cho Chuẩn - Xem 31,680

Khi sửa nhà mới hay cũng như sửa bếp là phần rất quan trọng trong ngôi nhà. Cho nên việc sửa nhà bếp là cũng là tác động đến thần linh thổ công, cho nên khi trước khi làm phải xin phép. Và làm mâm lễ cúng sửa bếp để khai báo mời các thần linh thổ công về dự và chứng kiến. 1.Cúng sửa nhà bếp khi nào? Trong khi sử dụng bếp của nhà mình thì cũng xuống cấp, gia đình muốn làm mới hay cũng có thể gia đình muốn thay đổi vị trí khu vực bếp. Bếp là khu vực quan trọng của gia đình được coi quản bởi các ông Công ông Táo cho nên trước khi bạn làm thi công thì nên chọn ngày và sắm sửa các lễ vật trong mâm lễ cúng sửa bếp để kính dâng các thần linh. Với khu vực quan trọng được cai quản trông coi bởi các ông Táo và cũng có chức năng sử dụng quan trọng vì thông thường ngôi nhà có 1 khu bếp và là không gian tụ họp để tới bữa ăn quây quần với các thành viên trong gia đình. Cho...

Nguồn: https://herodota.com/le-vat-mam-le-cung-sua-bep-gom-nhung-gi-cho-chuan.html

Lễ Hội Giổ Tổ Nghề Yến Cù Lao Chàm Vào Ngày Nào? - Xem 31,581

Lễ hội giổ tổ nghề yến Cù Lao Chàm vào ngày nào? Lễ hội giổ tổ nghề yến Cù Lao Chàm vào ngày mồng 10/3 Âm lịch hàng năm tại Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam. Miếu thờ tổ nghề Yến được xây dựng vào năm 1843 tại bãi Hương Đây cũng là nơi giỗ tổ nghề Yến của 3 tỉnh ven biển miền Trung. Năm xưa kia có loại chim quý này là ba tỉnh Quảng Nam Bình Định và khánh hòa. Giỗ tổ nghỉ Yến là lễ hội dân gian đã có từ lâu đời tại Hội An nhằm tưởng niệm tri ân các bậc tiền bối đã có công trạng đối với nghề khai thác yến xào, đồng thời là cầu an đầu năm cho người dân sống ở trên đảo, qua đó nâng cao niềm tự hào và ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quý hiếm có trên đảo. Theo truyền thuyết nhân gian Cù Lao Chàm kể rằng có một cô gái miền biển sống cùng cha mẹ già, trong một trong một lần tai nạn cô gái cứu được cha mẹ già nhưng cô gái đã đã...

Nguồn: https://herodota.com/le-hoi-gio-to-nghe-yen-cu-lao-cham-vao-ngay-nao.html

Xem Ngày Tốt Bốc Bát Hương 2022 - Xem 31,581

Ban thờ, bát hương chính là nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên. Nơi đây cũng là nơi thể hiện sự trân trọng của người còn sống đối với người đã khuất. Xem ngày tốt bốc bát hương đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt từ xa xưa. Việc làm này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả người sống và người đã đi xa. Vậy ngày đẹp bốc bát hương năm 2022 gồm những ngày nào, trong tháng nào và bốc bát hương mới thắp hương bao nhiêu ngày với cách lễ 100 ngày bốc bát hương chuẩn xác sẽ được chuyên gia phân tích ngay sau đây. Theo phong tục của tổ tiên ngàn đời bát hương là một vật vô cùng linh thiêng dùng để thờ cúng những người đã khuất trong gia đình. Con cháu với bàn thờ và bát hương để cầu mong sự yên bình, thể hiện lòng hiếu thuận với tổ tiên, các vị thần linh. Người Việt ta thường có tục thay bát hương cũ, bốc bát hương mới để chào đón một năm mới. Điều này thể hiện sự tôn trọng với bề trên, sửa sang...

Nguồn: https://herodota.com/xem-ngay-tot-boc-bat-huong.html

Văn Tác Bạch Cúng Dường Trai Tăng Cầu An Cho Cha Mẹ - Xem 31,482

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch chư tôn Hòa Thuợng, chư Thuợng Tọa, Đại Đức Tăng Ni! Hôm nay húng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (1 lạy) Kính bạch chư tôn thiền đức! Trên thế gian nầy kh có tình thuơng nào ấp ủ thiêng liêng thay cho tình thuơng của cha mẹ. Tình thuơn ấy đã dành cho chúng con ngay từ thuở mới tượng hình, đến với con qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa ngọt ngào, qua lời ru êm ái. Cha mẹ là người sinh ra chúng con nuôi con khôn lớn, cho con vay mượn vóc hình nầy, và cả cuộc đời tận tụy hi sinh, chỉ mong sao cho chúng con trưởng thành tốt đẹp. Với ân đức của cha mẹ như trời cao khó với như biển rộng khó đo, cho dù chúng con có diễn đạt bằng muôn vạn lời ca tuyệt tác cũng kh sao tả hết thâm tình của cha mẹ. Quả thật: Dẫu rằng hôm nay tuổi đời chúng con kh còn trẻ nhưng lại được diễm phúc tắm mình trong dòng...

Nguồn: https://herodota.com/van-tac-bach-cung-duong-trai-tang-cau-an-cho-cha-me.html

4+ Cách Cúng Cắt Duyên Âm 99,99% - Xem 31,284

Duyên âm đi theo bạn thì có thể có mặt xấu và mặt tốt đó là tùy căn quả, phước đức của bạn. Nếu là người thân, họ hàng hay tổ tiên đi theo bạn để phù hộ và giúp đỡ bạn thì đó là điều hoàn toàn tốt dành cho bạn. Nhưng nếu đó lại kẻ thù truyền kiếp muốn bạn kiếp này phải tán gia bại sản và sống một đời đau khổ thì việc cúng cắt duyên âm là điều hoàn toàn phải làm. Cúng cắt duyên âm là việc mà không phải người thường nào cũng có thể làm được và không phải cứ soạn ra những cái lễ thịnh vượng, nhiều tiền là có thể làm được. Với những người tạm gọi là “người trần mắt thịt” như chúng ta thì việc tự mình cắt duyên âm là điều cực kỳ không khả thi. Vậy làm sao để có thể có cách cúng cắt duyên âm? Theo tôi bạn nên tìm ngay đến một thầy bùa cao tay thì việc cắt duyên âm của bạn cũng sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Tùy theo vong theo bạn là ai mà các thầy bùa sẽ...

Nguồn: https://herodota.com/4-cach-cung-cat-duyen-am-9999.html

Nghi Thức Cúng Giỗ (Dành Cho Đạo Tràng Đi Làm Phận Sự - Xem 31,284

LỜI DẪN I. Pháp Duyên Tu Tập Kính thưa quý đạo hữu! Đây là pháp hội tâm linh, chỉ có năng lực của Pháp, mới giúp cho chúng sinh, trong cõi tâm linh giác ngộ. Thái tử Tất Đạt Đa nhờ đắc PHÁP mà thành Phật, nên Pháp có năng lực to lớn vi diệu. Ví như, cũng một câu chữ, Đức Phật nói ra cho chúng sinh nghe, thì chúng sinh có thể chứng đắc giải thoát ngay sau khi nghe, nhưng cũng với câu chữ đó, chúng ta nói cho mọi người nghe, thì chẳng có người nào đắc quả, mà đôi khi chúng ta dùng tâm ngã mạn mà nói, sẽ khiến chúng sinh phiền não thêm. Nên năng lực của PHÁP là năng lực quyết định, trong buổi lễ tâm linh. Vì vậy các Phật tử cần nhớ, chúng ta chỉ đi làm lễ, khi chúng ta đã đúng với pháp lục hòa. Khi chúng ta đã thực hành đúng pháp lục hòa, thì trong buổi lễ, những câu kinh, lời khai thị… khi chúng ta đọc ra, sẽ nhờ năng lực của pháp lục hòa, mà khiến cho các chúng từ cõi người đến cõi tâm linh, có...

Nguồn: https://herodota.com/nghi-thuc-cung-gio-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su.html

Bài viết xem nhiều trên website herodota.com từ TOP #91 - #100 tháng 8/2022