Xu Hướng 3/2023 # Cắt Chuỗi Trong Excel – Cách Dùng Hàm Lấy Chuỗi Ký Tự # Top 8 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Cắt Chuỗi Trong Excel – Cách Dùng Hàm Lấy Chuỗi Ký Tự # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Cắt Chuỗi Trong Excel – Cách Dùng Hàm Lấy Chuỗi Ký Tự được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cắt chuỗi trong excel làm như thế nào?

Muốn cắt chuỗi hàm lấy ký tự ta phải sử dụng các hàm cắt chuỗi. Chúng ta sẽ có 3 hàm lấy ký tự như sau:

Hàm Right : Hàm này để lấy ký phía bên phải của phần chuỗi ký tự gốc.

Hàm Hàm Left: Hàm này dùng để lấy phần ký tự bên trái phần chuỗi gốc.

Hàm Mid: Dùng để tách lấy phần ký tự nằm giữa của chuỗi ký tự gốc.

1. Hàm Right cắt ký tự trong Excel

Cú pháp của hàm Right

=RIGHT(text, n) ….. Trong đó:

Text: là chuỗi kí tự hoặc ô chứa chuỗi kí tự mà bạn muốn cắt.

n: Số ký tự cần cắt khỏi chuỗi.

** Lưu ý: đối với ” n ” nếu bạn không nhập tham số này thì Excel sẽ tự hiểu là 1

Ví dụ : Ta có bảng danh sách sinh viên và cần dùng hàm Right để lấy 3 kí tự cuối của cột mã số sinh viên (MSSV) cho cột Tên Lớp. Thực hiện như sau:

Tại D2 ta gõ công thức như sau: = RIGHT (C2,3) 

Ô C2 là nơi chứa hàm tách chuỗi ký tự trong excel để cắt chuỗi.

Sau khi nhập công thức thì nhấn Enter để hiện kết quả. Sao chép công thức xuống dưới và bạn sẽ được kết quả hàm cắt chuỗi trong excel như hình.

2. Hàm Left cắt chuỗi ký tự trong Excel

Cú pháp của hàm Left

=LEFT(text, n) … Trong đó:

Text : Là chuỗi kí tự hay ô chứa chuỗi kí tự muốn cắt.

n: Số kí tự mà bạn cần cắt.

Ví dụ: Sử dụng hàm Left để lấy 4 ký tự trong cột Mã nhập học . Cách làm như sau:

– Tại ô E2  gõ công thức như sau: = LEFT (C2,4)

– Ô C2 là ô chứa dữ liệu bạn cần cắt chuỗi.

– Nhập công thức của hàm Left. Sau đó sao chép công thức xuống dưới và được kết quả như hình.

3. Cách tách ký tự trong Excel bằng hàm Mid

Cú pháp của hàm Mid

=MID(text,m,n) ….. Trong đó:

Text: Chuỗi ký tự.

m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.

n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự

Ví dụ : Ta có bảng danh sách sinh viên và cần dùng hàm Mid để lấy 4 kí tự cuối của cột mã số sinh viên (MSSV) cho cột Ngành học. Thực hiện như sau:

Ta có công thức tại ô F2 như sau: = MID (C2,5,4) . Ta cắt chuỗi từ kí tự thứ 5 và cắt 4 ký tự. Kéo xuống các ô còn lại để sao chép công thức và sẽ ra được kết quả như hình dưới.

4. Cắt chuỗi trong excel bằng hàm left kết hợp hàm Len

Hàm LEN là hàm thường được dùng để kết hợp với những hàm lấy chuỗi kí tự. Khi kết hợp hàm Len với hàm Left ta có thể dùng để loại bỏ một số ký tự nhất định từ phần cuối của chuỗi.

Ta có cú pháp khi kết hợp như sau: =LEFT(text,LEN(text)-n) … Trong đó:

Text : là chuỗi ký tự muốn cắt.

n : Là số kí tự bạn muốn cắt trên chuỗi.

Ví dụ: Trong bảng có danh sách họ và tên, muốn loại bỏ 5 ký tự của chuỗi ký tự trong ô B2 sẽ có cách thực hiện như sau:

Ta có công thức =LEFT(B2, LEN(B2)-5) .

Hàm LEN trong cú pháp này là để lấy tổng số ký tự trong một chuỗi rồi trừ đi lượng kí tự muốn loại bỏ từ tổng độ dài của dãy. Hàm LEFT thì sẽ trả về số ký tự còn lại.

Chúng ta sẽ có kết quả là đã loai 5 ký tự cuối cùng trong dãy ký tự và bao gồm dấu cách.

Video hướng dẫn Cách cắt chuỗi trong Excel bằng hàm Left, Right, Mid4.5

/

5

(

2

bình chọn

)

Cách Đăng Ký Gmail Cho PC –

Một Số Hàm Cắt Chuỗi Trong Excel

Trong excel, ngoài việc kết hợp các chuỗi riêng lẻ với nhau dựa vào hàm con-catenate hay dùng toán tử & như bài học hôm trước, thì excel cũng trang bị cho chúng ta cách để cắt chuỗi ra thành các chuỗi nhỏ hơn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một số hàm cắt chuỗi trong excel như sau:

Hàm Right: Dùng để cắt và lấy phần bên phải của một chuỗiHàm Left: Dùng để cắt và lấy phần bên trái của một chuỗiHàm Mid: Dùng để cắt và lấy phần giữa của một chuỗi

1. :=Right(Text;[num_c-har])Có thể được hiểu như sau=Right(“Chuỗi gốc”;”Số ký tự muốn cắt lấy”)Trong đó“Chuỗi lớn” hay Text là một chuỗi chứa trong ô mà ta muốn cắt“Số ký tự muốn cắt lấy” hoặc [num_c-hars] là số ký tự bạn muốn hàm Right trả về. Số này phải là số nguyên lớn hơn 0. nếu bằng không thì hàm right sẽ không cắt được ký tự nào cả.Ví dụ: xuất ra quốc tịch của từng người trong ô B1~B3B 1 Nguyễn Văn Phong – Kỹ sư – Việt Nam =right(A1;8)2 Đào Hồng Đăng -Kỹ Sư – Lào =right(A2;3)3 Ưa Mít Ướt – Kế Toán – Campuchia =right(A3;9)

Như vậy muốn cắt chữa Việt Nam ở ô A1 và cho nó xuất hiện ở ô B1 thì dùng hàm Right, Text=A1,Num_C-hars=8 (Số ký tự của chữ Việt Nam là 8 (8 C-haracters). và ô B2, Num_C-hars = 3 vì chữ LÀO chỉ có 3 kí tự thôi.

Bây giờ chúng ta học cách sử dụng hàm Left.2. thì ngược với hàm Right thôi, là cắt và xuất ra phần chuỗi nằm bên trái của chuỗi lớn.=Left(Text;[num_c-har])Có thể được hiểu như sau=Left(“Chuỗi gốc”;”Số ký tự muốn cắt lấy”)Ví dụ: xuất ra họ và tên của nhân viên trong ô B1~B3B 1 Nguyễn Văn Phong – Kỹ sư – Việt Nam =left(A1;8)2 Đào Hồng Đăng – Kỹ Sư – Lào =left(A2;3)3 Ưa Mít Ướt – Kế Toán – Campuchia =left(A3;9)

Chữ Việt Nam có 8 ký tự (kể cả khoảng trắng) nên ta nhập vào Num_c-hars=8

3. : Cắt phần ở giữa một chuỗi và xuất ra.Cú pháp:=MID(Text;start_num;Num_c-hars) và được hiểu như sau:=MID(“Chuỗi gốc”;”vị trí cắt”;”Số ký tự cần cắt và xuất ra”)

Áp dụng hàm mid để cắt và xuất ra phần text nghề nghiệp ở bảng sau:B 1 Nguyễn Văn Phong – Kỹ sư – Việt Nam =mid(A1;21;5)2 Đào Hồng Đăng -Kỹ Sư – Lào =mid(A2;18;5)3 Ưa Mít Ướt – Kế Toán – Campuchia =mid(A3;13;8)

Ta thấy chữ Kỹ Sư trong ô A1 nằm ở vị trí 21 và có 5 ký tự bao gồm cả khoảng trắng Space Bar.

Tuy nhiên nếu chúng ta dùng hàm mà phải đi đếm bằng mắt rồi sửa bằng tay cho từng công thức thì không có ý nghĩa gì cả. Cái ta muốn là làm sao viết một công thức rồi áp dụng cho tất cả các dòng thì mới thực sự mang lại hiệu quả trong công việc.

B C D 1 Họ Tên – Nghề Nghiệp – Quốc Tịch Họ Và Tên 2 Nguyễn Văn Phong -Kỹ sư – Việt Nam =LEFT(A2;SEARCH(” – “;A2)-1) 3 Đào Hồng Đăng -Kỹ Sư – Lào =LEFT(A3;SEARCH(” – “;A3)-1) 4 Ưa Mít Ướt – Kế Toán – Campuchia =LEFT(A4;SEARCH(” – “;A4)-1)

Cột C: Nghề nghiệp có công thức như sau:C2 =MID(RIGHT(A2;LEN(A2)-LEN(B2)-3);1;LEN(LEFT(RIGHT(A2;LEN(A2)-LEN(B2)-3);SEARCH(” – “;RIGHT(A2;LEN(A2)-LEN(B2)-3)))))C3=MID(RIGHT(A3;LEN(A3)-LEN(B3)-3);1;LEN(LEFT(RIGHT(A3;LEN(A3)-LEN(B3)-3);SEARCH(” – “;RIGHT(A3;LEN(A3)-LEN(B3)-3)))))C4=MID(RIGHT(A4;LEN(A4)-LEN(B4)-3);1;LEN(LEFT(RIGHT(A4;LEN(A4)-LEN(B4)-3);SEARCH(” – “;RIGHT(A4;LEN(A4)-LEN(B4)-3)))))

* Ta dùng Hàm Len() dùng để đếm chiều dài của chuỗi trong ô A2,A3,A4, B2,B3,B4, từ đó ta tính toán để suy ra vị trí cần cắt.

Hàm Mid như trên có thể thay thế bằng:C2=LEFT(RIGHT(A2;LEN(A2)-LEN(B2)-3);SEARCH(” – “;RIGHT(A2;LEN(A2)-LEN(B2)-3)))

Và cột D: Quốc tịch có công thứ như sau:D2=RIGHT(A2;LEN(A2)-LEN(B2)-LEN(C2)-5)D3=RIGHT(A3;LEN(A3)-LEN(B3)-LEN(C3)-5)D4=RIGHT(A4;LEN(A4)-LEN(B4)-LEN(C4)-5)

Hàm Mid Trong Excel, Có Video Hd, Hàm Cắt Chuỗi Ký Tự, Ví Dụ Và Cách D

Hàm MID trong Excel là một hàm xuất ký tự từ một chuối được chỉ định, thông qua việc cắt các chuỗi ký tự và cho ra kết quả theo người sử dụng thiết lập. Hàm MID có cách sử dụng đơn giản và đây là một trong số những hàm cắt chuỗi ký tự đơn giản nhất trong Excel mà người dùng mới cần phải biết để áp dụng cho công việc của mình.

Hàm MID, sử dụng hàm MID cắt chuỗi ký tự trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel – Ví dụ minh họa

– Trong đó: + Text: Chuỗi ký tự. + m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự. + n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

– Chức năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text bắt đầu từ vị trí m.

2. Ví dụ cụ thể dùng hàm MID trong EXCEL Ví dụ 1:

Cắt ra 3 ký tự từ chuỗi “Education” bắt đầu từ vị trí thứ 4.

Công thức cắt chuỗi sẽ là: MID(“Education”, 4, 3) = cat

Ví dụ 2:

Dựa vào bảng Danh sách học viên yêu cầu điền lọc ra được mã tỉnh của học sinh với hai ký tự ở giữa. T– Nhập công thức tại ô E5 như sau: E5= MID (D6,3,2) – Trả về 2 ký tự của chỗi D6 bắt đầu từ ký tự thứ 3– Kéo xuống các ô còn lại để sao chép công thức.Ta thu được kết quả như sau:

Cách dùng hàm MID trong bảng tính Excel

Excel có rất nhiều hàm quan trọng trong quá trình tính toán và sử dụng, Hàm Vlookup là một trong những hàm như vậy. Hàm Vlookup có tác dụng giúp người dùng tìm và lọc ra các dữ liệu theo quan trọng điều kiện cho trước trong một bảng tính nhiều dữ liệu, tham khảo cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel để sử dụng thuần thục hàm này hơn.

Tính toán luôn là chức năng được sử dụng trong toán học, khi áp dụng trong excel, hàm SUMIF đã được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng tính toán nhanh hơn trên bảng tính Excel bằng các công yêu cầu tính tổng có điều kiện mà không phải thực hiện các phép tính thủ công như trước đây, hàm SUMIF khá dễ dàng để sử dụng, bạn có thể xem qua bài viết về hàm SUMIF để cải thiện trình độ của mình

Một hàm nữa rất hay được sử dụng trong Excel đó là hàm IF, hàm điều kiện trong bảng tính Excel. Sử dụng hàm IF giúp bạn lấy các dữ liệu trong bảng tính theo điều kiện ban đầu mà bạn đưa ra, hàm IF được sử dụng với những bảng tính có hàng trăm dữ liệu trở lên.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-mid-trong-excel-1160n.aspx

Các Hàm Cắt Chuỗi, Nối Chuỗi Trong Excel, Hàm Concatenate, Right

HÀM NỐI CHUỖI CONCATENATE TRONG EXCEL

Hàm ConcateNate được sử dụng để nối các chuỗi lại với nhau. Ví dụ trong trường hợp bạn nhập Họ và Tên trong các ô khác nhau, nhưng sau đó lại phải gộp chúng vào cùng một ô, để sử dụng hàm ConcateNate, chúng ta sẽ có cú pháp như sau:

ConcateNate (text 1, text 2, …)

Trong Đó:

Text 1: là chuỗi thứ 1. Bắt buộc.

Text 2 …: tùy chọn. Có thể lên đến tối đa 255 chuỗi. Các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ ta có bảng dữ liệu sau:

CÁC HÀM CẮT CHUỖI TRONG EXCEL

Ở đây chúng ta có 3 làm cắt chuỗi bao gồm:

– Hàm Right : Dùng để cắt và lấy phần bên phải của một chuỗi

– Hàm Left : Dùng để cắt và lấy phần bên trái của một chuỗi

– Hàm Mid : Dùng để cắt và lấy phần giữa của một chuỗi

Cách dùng hàm Right:

– Cú Pháp: RIGHT(text, n)

– Trong Đó: + Text: chuỗi ký tự.

+ n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, excel sẽ mặc định giá trị là 1).

– Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên phải.

Ví dụ: Cắt chuỗi với trường hợp không có tham số n:

Áp dụng hàm RIGHT để lấy ký tự của cột “Mã HS” trường hợp không có tham số n.

– Trên G5 ta gõ công thức như sau: E6= RIGHT (D6) và nhấn Enter.

– Ô D6 là ô chứa dữ liệu muốn cắt chuỗi.

– Kết quả sẽ hiển thị lên ô E5

Cách dùng hàm Left:

Cú Pháp: = LEFT(text, n)

Trong Đó: – text: Chuỗi ký tự.

– n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên trái của chuỗi.

Ví dụ:

Để cắt một ký tự phía bên trái của chuối các bạn sử dụng hàm LEFT.

Ở đây để lấy ra ký tự đầu của mã số nhân viên với công thức : E5=LEFT(C5)

Cách dùng hàm MID:

– Cú Pháp: MID(text,m,n)

– Trong Đó: + Text: Chuỗi ký tự.

+ m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.

+ n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

– Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text bắt đầu từ vị trí m.

Ví dụ:

Dựa vào bảng Danh sách học viên yêu cầu điền lọc ra được mã tỉnh của học sinh với hai ký tự ở giữa. T

– Nhập công thức tại ô E5 như sau: E5= MID (D6,3,2) – Trả về 2 ký tự của chỗi D6 bắt đầu từ ký tự thứ 3

– Kéo xuống các ô còn lại để sao chép công thức.

Ta thu được kết quả như sau:

https://thuthuat.taimienphi.vn/cac-ham-cat-chuoi-noi-chuoi-trong-excel-23263n.aspx Ngoài ra, trong Excel có rất nhiều hàm quan trọng trong quá trình tính toán và sử dụng, hàm Vlookup là một ví dụ cụ thể. Người dùng thường sử dụng hàm Vlookup để tìm và lọc ra các dữ liệu quan trọng theo điều kiện cho trước trong một bảng tính nhiều dữ liệu. Bạn đọc có thể tham khảo cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel để sử dụng thuần thục hàm này hơn.

Cập nhật thông tin chi tiết về Cắt Chuỗi Trong Excel – Cách Dùng Hàm Lấy Chuỗi Ký Tự trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!