Xu Hướng 3/2023 # Calculating Coefficient Of Variation In Excel # Top 4 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Calculating Coefficient Of Variation In Excel # Top 4 View

Bạn đang xem bài viết Calculating Coefficient Of Variation In Excel được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Calculating Coefficient of variation in Excel

In this article, we will learn about how to calculate the coefficient of variation in Excel.

The coefficient of variation is a statistical measure of a set of data around mean or average. This measure is used to analyze the difference of spread in the data relative to the mean or average value. Coefficient of variation is derived by dividing the standard deviation by the mean or average.

In simple words, it shows by what percentage data varies from its mean. Standard deviation can be the same for different data ranges but their coefficient of variation may not be the same.

In Statistical mathematics

CV = Standard deviation / Average or Mean

Let’s use this mathematical equation in excel function formula on the data range shown below. Here we have a range of numbers from A2 to A8. We will find out the coefficient of variation of the range. Use the formula to get the coefficient of variation

Explanation: STDEV.P function gets the standard deviation of the data ignoring Text or boolean values. And the Average function returns the mean of the range. Press Enter to get the coefficient of variation of the range. As you can see we have the coefficient of variation of the data range.

Hope you understood how to get the coefficient of variation using Standard deviation and average function in Excel. Explore more articles on Excel functions here. Please feel free to state your query or feedback for the above article.

Related Data:

How to Use STDEV Function in Excel

How to Use STDEV.P Function in Excel

How to perform Regressions Analysis in Excel

How To Calculate MODE in Excel

How To Calculate Mean in Excel

Popular Articles:

50 Excel Shortcuts to Increase Your Productivity

How to use the VLOOKUP Function in Excel

How to use the COUNTIF function in Excel

How to use the SUMIF Function in Excel

Arctan Excel Functions: Use Atan And Atan2 To Calculate Inverse Tangent

There are two functions for calculating the inverse tangent or arctan in Excel. These two functions are ATAN and ATAN2 (“atan” is short for arctangent), and they each have specific uses depending on the desired results that you’d like to obtain and the inputs available. In general, I’d recommend using ATAN if:

You are only concerned with the first quadrant of the unit circle

You don’t know the x- and y-values

However, use the ATAN2 function if:

You want to return angles in all four quadrants of the unit circle

You know the x- and y-values

Using ATAN to Calculate Arctan in Excel

The ATAN function returns a result between -π/2 and π/2 radians (or -90 and 90 degrees), or in other words, in the first and fourth quadrants.

The syntax is:

ATAN(number)

There is only one argument to ATAN: the number from which you want to calculate the inverse tangent. And since there is only one argument, Excel cannot determine which quadrant the solution should be in.

The absolute values of the angles never exceed 90 degrees, and

Values in the second (II) quadrant in column C are now in the fourth quadrant in column F.

Values in the third (III) quadrant in column C are now in the first quadrant in column F.

Plotting the results on the unit circle looks like this:

Since there is only one argument to the ATAN function, Excel calculates the value of y/x before if evaluates the ATAN function.

It cannot determine, then, whether the input to ATAN is negative because the x-value or the y-value is negative. Therefore, it can’t tell if the result should be in the second quadrant or the fourth quadrant, so it just defaults to the fourth quadrant.

Likewise, when the input value is positive, the original quadrant could be either the first (both x and y positive) or third (both x and y negative).

We could use a complex nested IF function to get the results back into all four quadrants, but fortunately Excel has another function called ATAN2 to help us out.

Using ATAN2 to Calculate Arctan in Excel

The ATAN2 function can also be used to calculate the inverse tangent in Excel. This function returns a result between -π and π radians (or -180 and 180 degrees), using all four quadrants. The syntax is:

ATAN2(x_num,y_num)

There are two arguments:

By inputting two values to the function, Excel can determine which quadrant the value belongs in.

Quadrant 1 if both x and y are positive

Quadrant 2 if x is negative and y is positive

Quadrant 3 if both x and y are negative

Quadrant 4 if x is positive and y is negative

So if we use the formula

=DEGREES(ATAN2(x_num,y_num))

We get the following results:

Hopefully, now you understand the limitations of ATAN and when it’s better to use ATAN2 to calculate the inverse tangent or arctan in Excel.

In general, use ATAN if:

You are working only in the first quadrant

You don’t know the x- or y-values

Use the ATAN2 function if:

You need the angles in all four quadrants

The x- and y-values are known

Equation And Calculation 5.0: Chèn Công Thức, Vẽ Đồ Thị Toán Học Trong Word Cực Dễ

29/03/2013 23:33

Tương thích: Windows XP/Vista/7.

Là một add-in được thiết kế riêng cho Microsoft Word 2003, Equation and Calculation giúp bạn dễ dàng xây dựng các công thức toán học phức tạp (căn thức bậc n, biểu thức tích phân, phương trình bậc hai, hệ phương trình, giải phương trình tuyến tính,…), và vẽ các loại đồ thị (hàm số mũ, hàm số phương trình bậc hai,…) chỉ với vài dòng lệnh cơ bản.

Sau đó, bạn tiến hành giải nén tập tin tải về và kích đúp tập tin Equation And Calculation chúng tôi để cài đặt. Xong, Word sẽ khởi tạo và nạp sẵn add-in để bạn sử dụng.

Giao diện add-in menu gồm các thành phần sau:

– Tạo công thức: Giúp bạn tạo các công thức toán học gồm: biểu thức căn (căn bậc hai, căn bậc n), phân số, hỗn số, lũy thừa, số mũ, tổ hợp, chỉnh hợp, góc, cung, vector, tích phân, các hàm lượng giác, các loại phương trình,…

– Sửa công thức: Định dạng lại các công thức đã tạo, chỉnh sửa vị trí dấu mũ, khoảng cách giữa dấu ngoặc hay các thành phần liên kết.

– Tính toán: Giúp bạn giải quyết một số bài toán cơ bản như: giải hệ phương trình tuyến tính, giải phương trình bậc 1, bậc 2, phân tích biểu thức ra thừa số nguyên tố,…

– Vẽ đồ thị, vẽ hình: Bao gồm các phép vẽ đường tròn, vẽ tiếp tuyến, vector, vẽ giao điểm, vẽ lưới, vẽ trục toạ độ, vẽ đồ thị,…

– Chèn: Chèn một số ký hiệu toán học đặc biệt như: Alpha, Beta, Gamma,…

1. Chèn một số ký hiệu toán học cơ bản:

-Chèn căn bậc hai của một số (căn của a): Bạn gõ từ khóa .cc a(có thể có hoặc không có khoảng cách giữa từ khóa và giá trị biến số), chẳng hạn khi gõ .cc3 và nhấn Ctrl+Shift+Enter bạn sẽ có được (lưu ý, kết thúc một công thức toán học là phím Ctrl+Shift+Enter)

– Chèn căn bậc a của b (căn bậc a,b): Bạn gõ từ khóa .cb a,b (ví dụ .cb 3,5 và nhấn Ctrl+Shift+Enter bạn sẽ có được công thức ).

– Chèn biểu tượng góc, cung: Để chèn biểu tượng góc ABC, bạn sẽ gõ từ khóa .goc ABC (hoặc thay ABC bằng góc mà bạn muốn tạo). Khi đó, bạn sẽ thu được ký hiệu, với cung bạn cũng thực hiện tương tự nhưng gõ từ khóa .cung AB.

– Tạo số mũ, luỹ thừa cho một số: Để chèn chỉ số trên (số mũ), bạn gõ từ khóa .mu a (ví dụ chúng tôi 8 bạn sẽ thu được xsup7(l(2sup7(l(2). Để chèn mũ có dạng chỉ số dưới, bạn sẽ dùng từ khóa .cs b(ví dụ chúng tôi bạn sẽ thu được x).

2. Giải phương trình bậc hai, hệ phương trình tuyến tính

a. Giải phương trình bậc hai, bậc ba

Bạn thực hiện theo ba bước:

– Gõ lệnh .ptb2 và nhập các hệ số a, b, c (hoặc gõ .ptb3 và nhập các hệ số a, b, c, d).

– Gán ký hiệu cho phương trình, hệ phương trình bằng biểu thức .db(1).

– Dùng lệnh .Gpt (1) để giải phương trình bậc hai, hoặc gõ lệnh .Ghpt (1) để giải hệ phương trình.

Chẳng hạn, để giải phương trình 3*xsup7(l(2sup7(l(2+12*x-15 bạn sẽ thực hiện các bước:

Bước 1: Gõ từ khóa .ptb2 3,12,-15 để nhập ba hệ số a, b, c trong phương trình bậc hai. Xong, nhấn Ctrl+Shift+Enter. Lúc này, bạn sẽ thu được biểu thức 3xsup7(l(2sup7(l(2+12x-15.

Bước 2: Bạn gõ lệnh .db(1)= trước phương trình mới xuất hiện và nhấn Ctrl+Shift+Enter, bạn sẽ có được .

Bước 3: Gõ lệnh .gpt(1) và nhấn Ctrl+Shift+Enter, bạn sẽ có ngay kết quả cần tìm.

3. Vẽ đồ thị trong Word

Để vẽ đồ thị trong Word, bạn cũng thực hiện các bước gán biến tương tự trên. Thêm đó, bạn sẽ có bước kẻ trục tọa độ và vẽ đồ thị.

– Kẻ trục tọa độ, bạn dùng ký hiệu .vetrucluoi x,y,c (trong đó x, y là giá trị hoành độ và tung độ, giá trị c là tốc độ vẽ đồ thị thường chọn là 1).

– Vẽ đồ thị bằng lệnh .vedothi f(x), với f(x) là biến được đặt bởi lệnh .db f(x).

Ví dụ, để vẽ đồ thị Parabol f(x)= x 2+2x-3 bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Gõ lệnh .dbf(x)=x*x+2x-3 và nhấn Ctrl+Shift+Enter.

Bước 2: Gõ lệnh vetrucluoi -5,5,1.

Bước 3: Gõ lệnh .vedothi f(x) và nhấn Ctrl+Shift+Enter để thấy kết quả.

4. Nhúng add-in vào PowerPoint

Add-in này cũng có thể dùng với PowerPoint, bạn chạy tập tin EAC for PowerPoint trong thư mục C:program filesEquation And Calculation 5.0 để tích hợp nó vào PowerPoint.

Phần mềm được viết bởi tác giả Phạm Bá Hưng. Mọi thư từ và góp ý về sản phẩm, các bạn có thể liên lạc với tác giả qua email phambahung68@gmail.com.

VÂN TRƯỜNG (TP.HCM)

Chèn Excel Vào Word Đơn Giản Nhất Trên Excel 365, Excel 2022, Excel 2022, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003 Và Google Sheets

Chèn Excel 2019, Excel 365 vào Word

Có 2 cách để chèn 1 file Excel vào Word tùy theo lựa chọn của bạn: Chèn Excel vào Word như 1 bảng biểu bình thường hoặc chèn toàn bộ Excel vào Word để có thể làm việc trực tiếp trên Word. Trong đó, cách 1 đơn giản hơn cách 2.

Cách 1: Chèn Excel vào Word bằng cách Copy

Cách đầu tiên khá đơn giản. Bạn chọn trường hợp này khi bạn đã thực hiện hầu hết các thao tác, các phép tính trên Excel và chỉ cần copy bảng và kết quả đó vào Word phục vụ cho mục đích làm báo cáo, in ấn và canh chỉnh. Để thực hiện các bạn làm như sau:

Bước 1: Chuẩn file Excel với đầy đủ thông tin và kết quả

Ví dụ: Hình bên dưới là file điểm của một nhóm sinh viên

Bước 2: Copy toàn bộ bảng thông tin rồi dán vào Word. Lựa chọn chế độ Keep Source Formating

Bước 3: Chỉnh sửa định dạng bảng trong Word

Nếu trang Word nhỏ so với bảng trong Excel, bạn hãy thực hiện như sau:

Cách 2: Chèn Excel vào Word bằng cách giữ nguyên định dạng file Excel

Với hình thức chèn bản này, bạn có thể thực hiện thao tác tính toán, gõ lệnh Excel ngay trên Word mà không cần phải mở song song Word và Excel để vừa sửa vừa copy. Bạn thực hiện như sau:

Bước 3: Chỉnh sửa File chèn vào

Sau khi bạn chèn file vào, để điều chỉnh độ lớn nhỏ của file, bạn chỉ cẩn đưa chuột vào cạnh hoặc góc của bảng, kéo ra vào theo ý muốn của bạn.

Chèn Excel 2016 vào Word

Cách chèn Excel 2016 vào Word tương tự Excel 2019. Các bạn có thể xem hướng dẫn ở bên trên.

Chèn Excel 2013 vào Word

Cách chèn Excel 2013vào Word tương tự Excel 2019. Các bạn có thể xem hướng dẫn ở bên trên.

Chèn Excel 2010 vào Word

Cách chèn Excel 2010 vào Word tương tự Excel 2019. Các bạn có thể xem hướng dẫn ở bên trên.

Chèn Excel 2007 vào Word

Cách chèn Excel 2007 vào Word tương tự Excel 2019. Các bạn có thể xem hướng dẫn ở bên trên.

Chèn Excel 2003 vào Word

Cách chèn Excel 2003 vào Word tương tự Excel 2019. Các bạn có thể xem hướng dẫn ở bên trên.

Lời kết

Cập nhật thông tin chi tiết về Calculating Coefficient Of Variation In Excel trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!