Xu Hướng 2/2023 # Cách Dùng Hàm Count, Counta, Countif, Countifs, Countblank Trong Excel # Top 5 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Cách Dùng Hàm Count, Counta, Countif, Countifs, Countblank Trong Excel # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Cách Dùng Hàm Count, Counta, Countif, Countifs, Countblank Trong Excel được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cách dùng hàm COUNT trong Excel Hàm count là hàm cơ bản nhất trong các hàm đếm trong Excel. Hàm count thường dùng khi bạn muốn đếm các ô số, và những ô này phải là ô không trống. Nghĩa là khi những ô này không có dữ liệu, hàm count trong Excel sẽ không đếm những ô này.

Cách dùng hàm COUNTA trong Excel Tương tự như hàm COUNT, cách dùng hàm COUNTA trong Excel cũng khá đơn giản. Hàm COUNTA cũng là hàm đếm, nhưng là đếm các ô không trống trong một phạm vi nào đó. Về cơ bản hàm COUNTA và hàm COUNT sẽ tương tự nhau. Nhưng hàm COUNTA có phạm vi sử dụng rộng hơn. Vì nếu hàm COUNT chỉ dùng để đếm ô số, thì hàm COUNTA có thể đếm được nhiều hơn thế, như các chuỗi văn bản…

Cách dùng hàm COUNTIF trong Excel Nếu như hai hàm COUNT và COUNTA ở trên, bạn chỉ đếm thông thường mà không có điều kiện nào kèm theo. Thì hàm COUNTIF là hàm đếm có điều kiện trong Excel. Hàm này được dùng khi bạn đếm các ô trong Excel kèm theo một điều kiện nào đó. Cách dùng hàm COUNTIF không khó, bạn chỉ cần xác định được vùng điều kiện cần đếm, và điều kiện đếm là gì.

Cách dùng hàm COUNTIFS trong Excel Cũng là một trong những hàm đếm trong Excel, nhưng COUNTIFS là hàm đếm có nhiều điều kiện. Hàm này được sử dụng khi bạn muốn đếm số lượng trong Excel nhưng kèm theo một hoặc nhiều điều kiện. So với hàm COUNTIF, thì hàm COUNTS có thể đếm được nhiều điều kiện, còn hàm COUNTIF chỉ đếm với 1 điều kiện.

Cách dùng hàm COUNTBLANK trong Excel COUNTBLANK cũng là một hàm đếm trong Excel. Tuy nhiên hàm này khác biệt hoàn toàn so với các hàm ở trên. Hàm COUNTBLANK thường dùng để đếm các ô trống trong Excel. So với các hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, những hàm này chỉ đếm các ô có dữ liệu, thì hàm COUNTBLANK lại đếm các ô trống.

Cách Dùng Hàm Countifs Trong Excel

Hàm CountIFS trong excel hoạt động giống như cách tìm tập con của 2 hay nhiều tập hợp có cùng độ lớn các phần tử mà ta đã học ở lớp 10.

Cú pháp như sau:

Hàm này được hiểu là tìm điểm chung giữa các phần tử trong một tập hợp có cùng độ lớn theo một điều kiện cho sẵn.

Ta thấy hàm này có cặp đối số thứ 2: [criteria_range2, criteria2] nằm trong ngoặc có nghĩa là cặp đối số này là tùy chọn, khi hàm này chỉ có một cặp đối số thì cách sử dụng như Hàm CountIF ở bài học trước.

Tuy nhiên ta có thể sử dụng 127 cặp criteria_range và criteria trong nội hàm này.

A9:=Countifs(B3:D3,10),Criteria_Range1: B3:D3

Hoạt động: Đếm xem học sinh Nguyễn Văn A có mấy môn đạt được điểm mười (10) và kết quả là không có môn nào đạt 10 điểm cả.Ở đây chỉ có một cặp đối số nên lúc này hàm này có cách dùng như hàm CountIF.

A11:=Countifs(B3:B6,9,C3:C6,9,D3:D6,10)

Trong đó

Criteria_Range1 : B3:B6Criteria1 : 9

Criteria_Range2 : C3:C6​Criteria2 : 9

Criteria_Range3 : D3:D6

​Criteria3 : 10

Hoạt động: Hàm sẽ so sánh giá trị các cặp B3 & C3; B4 & C4;B5 & C5; B6 & C6; có cùng Criteria là 9; và kết quả là có 2 học sinh Nguyễn Văn A (Cặp B3 & C3) và Nguyễn văn C (cặp B5 & C5) sau đó nó xét tiếp cặp B3 & C3 với D3; và cặp B5 & C5 với D5, có điểm 10;Kết quả đánh giá 3 tiêu chí như sau: Chỉ có 1 học sinh có 2 điểm 9 ở môn Toán và Lý và điểm 10 môn Hóa.

►Số phần tử của Criteria_Range phải bằng nhau, nếu không thì hàm sẽ trả về #VALUE.►Các Criteria_Range, phải cung tính chất: Cùng là Cột, Hoặc cùng là dòng như bảng bên trên, tôi đã tô màu theo từng Criteria_range để phân biệt, ColB; Col C, Col D hoặc Row 3, Row 4, Row 5, Row 6

Ví dụ:=Countifs(B3:B7,9,C3:C6,9,D3:D6,10) : #VALUE.=Countifs(B3:B7,9,C3:C6,9,C3:D7,10) : #VALUE.=Countifs(B4:B7,9,C5:C8,9,D2:D5,10) : 0

Cách Sử Dụng Các Hàm Đếm Dữ Liệu Count, Counta, Countif… Trong Excel

[Thủ thuật Excel] Hướng dẫn cách sử dụng các hàm đếm dữ liệu Count, Counta, Countif… trong Excel – Bạn muốn đếm dữ liệu trong một bảng tính Excel, theo từng điều kiện trường hợp điều kiện cụ thể, để đếm dữ liệu trong Excel bạn có rất nhiều hàm hỗ trợ tùy theo từng điều kiện bài toán mà bạn có thể áp dụng để đếm dữ liệu chẳng hạn như: Sử dụng hàm Count nếu bạn muốn đếm các ô có chứa dữ liệu là số, hàm Counta nếu bạn muốn đếm các ô có chứa dữ liệu không rỗng, hàm Countblank nếu bạn muốn đếm các ô không có dữ liệu, hàm Countif đếm dữ liệu có điều kiện, hàm Countifs đếm dữ liệu dữ liệu theo nhiều điều kiện.

Trong bài viết trước đây về thủ thuật Excel mình có hướng dẫn các bạn cách khóa một vùng dữ liệu hoặc ô dữ liệu trong Excel đơn giản giúp bạn có thể dễ dàng khóa vùng dữ liệu trong Excel theo từng vùng dữ liệu cụ thể, tiếp tục trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm đếm dữ liệu Count, Counta, Countif… trong Excel.

Sử dụng hàm đếm dữ liệu Count, Counta, Countif… trong Excel

#Các hàm Count, Counta, Countblank

Với 3 hàm này các tham số tương đối giống nhau nên mình gộp lại thành một để bạn có thể tiện theo dõi.

Cú pháp

=COUNT(value1, value2, …) – Hàm đếm dữ liệu các ô có chứa chữ số

=COUNTA(value1, value2, …) – Hàm đếm dữ liệu các ô không rỗng

=COUNTBLANK(range) – Hàm đếm dữ liệu các ô rỗng

Trong đó

Value1, value2, … là các đối số (các giá trị Value này có thể là một vùng dữ liệu – Range).

Hàm COUNT sẽ đếm những đối số là số, ngày tháng, hay các chữ thể hiện số. Với những đối số là giá trị lỗi hay các chữ không thể dịch thành số sẽ không được đếm.

Nếu đối số là mảng, hàm COUNT sẽ không đếm các ô rỗng, các giá trị logic, text, hay giá trị lỗi trong mảng.

Nếu cần đếm các giá trị logic, text, hay các giá trị lỗi, bạn sử dụng hàm COUNTA.

Các ô dữ liệu rỗng (“”) sử dụng hàm COUNTBLANK để đếm. Nhưng với các ô có chứa giá trị =0 sẽ không được đếm.

#Hàm Countif

Hàm Countif sẽ giúp bạn đếm dữ liệu có điều kiện cho trước

Cú pháp

=COUNTIF(range, criteria)

Trong đó

Range : vùng dữ liệu cần đếm.

Criteria : Điều kiện để đếm.

Lưu ý

Có thể dùng các ký tự đại diện trong điều kiện: dấu ? đại diện cho một ký tự, dấu * đại diện cho nhiều ký tự. Để tìm điều kiện là những dấu ? hoặc * thì gõ thêm dấu ~ ở trước dấu ? hay *

Hàm COUNTIF không phân biệt điều kiện chữ hoa hay chữ thường.

#Hàm Countifs

Hàm Countifs sẽ giúp bạn đếm dữ liệu với nhiều điều kiện khác nhau

Cú pháp

=COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

Trong đó

Range1, range2…: Có thể có tối đa 127 dãy các ô để đếm. Chúng có thể là ô chứa số, text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số, ô rỗng sẽ được bỏ qua.

Criteria1, criteria2… : Có thể có tối đa 127 điều kiện để đếm.

Lưu ý

Mỗi ô trong vùng dữ liệu để đếm chỉ được đếm nếu tất cả các điều kiện tương ứng với ô đó đều đúng.

#Ví dụ minh họa

Hãy đếm xem số nhân viên có ngày nghỉ.

Như vậy dựa vào cột Số ngày nghỉ ta sẽ dùng hàm Count để đếm dữ liệu những ô có chứa chữ số – công thức sẽ là =COUNT(D6:D15) hoặc bạn cũng có thể dùng hàm Counta để đếm cũng được!

Tổng số nhân viên

Số nhân viên có ngày nghỉ trống

Số nhân viên phòng Kế hoạch

Số nhân viên phòng Kinh doanh có lương lớn hơn 6 triệu

Quá đơn giản để bạn có thể sử dụng các hàm đếm dữ liệu trong Excel phải không?

Cuối cùng không có gì hơn nếu bạn cảm thấy bài viết có ích hãy subscribe blog của mình thường xuyên để cập nhật những bài viết mới nhất qua Email – Chân thành cảm ơn!

Cách Dùng Hàm Countif Và Countifs Với Nhiều Điều Kiện

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách sử dụng công thức và dựa trên thuật logic và . Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều ví dụ với các kiểu dữ liệu khác nhau – số, ngày tháng, text và ô chứa dữ liệu.

Hàm COUNTIFS – công thức và cách sử dụng

Công thức hàm COUNTIFS như sau:

=COUNTIFS (criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)

criteria_range1 – xác định phạm vi đầu tiên áp dụng điều kiện đầu tiên (criteria1), bắt buộc.

criteria1 – đặt điều kiện cho dạng số, ô tham chiếu, chuỗi văn bản, một mảng hoặc một hàm Excel khác, bắt buộc. Tiêu chí này xác định những ô tính nào sẽ được đếm và có thể biểu diễn là 10, “<=32”, A6, “sweets”.

[criteria_range2, criteria2]… – đây là các điều kiện bổ sung, tùy chọn. Bạn có thể nhập tới 127 cặp điều kiện trong công thức.

Trong thực tế, bạn không phải thuộc lòng cú pháp của hàm COUNTIFS. Microsoft Excel sẽ hiển thị các đối số của hàm ngay khi bạn bắt đầu gõ. Đối số được nhập vào hiện tại sẽ được tô đậm.

Bạn có thể sử dụng hàm để đếm các ô trong một phạm vi đơn lẻ với một điều kiện duy nhất cũng như trong nhiều vùng dữ liệu với nhiều điều kiện. Trong trường hợp thứ hai, chỉ những ô tính đáp ứng tất cả các điều kiện mới được đếm.

Mỗi vùng dữ liệu bổ sung phải có cùng số hàng và cột như vùng dữ liệu đầu tiên (đối số criteria_range1).

Có thể đếm những vùng dữ liệu liền kề và không liền kề.

Nếu tiêu chí là một tham chiếu đến một ô trống, hàm xử lý nó như một giá trị bằng không (0).

Bạn có thể sử dụng các wildcard characters trong các tiêu chí – dấu hoa thị (*) và dấu chấm hỏi (?).

Cách sử dụng hàm COUNTIFS và COUNTIF với nhiều tiêu chí:

Cách đếm ô tính với nhiều tiêu chí (AND logic):

Công thức 1. Công thức COUNTIFS với các tiêu chí khác nhau

Giả sử bạn có một danh sách sản phẩm như trong hình bên dưới. Bạn muốn biết số hàng tồn kho (giá trị cột B lớn hơn 0) nhưng chưa bán được (giá trị cột C bằng 0).

Nhiệm vụ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng công thức này:

Ví dụ: đây là công thức đúng để đếm các mục chứa 0 cả trong cột B và cột C:

= COUNTIFS ($B$2: $B$7, “= 0”, $C$2: $C$7, “= 0”)

Công thức COUNTIFS này trả về 1 vì chỉ có ” Grapes ” có giá trị “0” trong cả hai cột.

Cách đếm số ô tính với nhiều tiêu chí (OR logic):

Như bạn đã thấy trong ví dụ trên, việc đếm các ô tính đáp ứng tất cả các tiêu chí chỉ định rất dễ dàng bởi vì hàm COUNTIFS được thiết kế để hoạt động theo cách này.

Nhưng nếu bạn muốn đếm các ô có ít nhất một trong các tiêu chí được chỉ định là TRUE, nghĩa là dựa trên logic OR thì sao? Nhìn chung, có hai cách để thực điều này – bằng cách thêm một số công thức COUNTIF hoặc sử dụng công thức SUM COUNTIFS với hằng số mảng.

Công thức 1. Thêm hai hoặc nhiều công thức COUNTIF hoặc COUNITFS

Trong bảng bên dưới, giả sử bạn muốn tính các đơn đặt hàng với trạng thái ” Cancelled” và ” Pending“, bạn bạn chỉ có thể viết 2 công thức COUNTIF bình thường và nhận kết quả:

=SUM (COUNTIFS (range, {“criteria1”, “criteria2”, “criteria3”, …}))

Trong bảng mẫu của chúng tôi, để đếm các đơn đặt hàng có trạng thái ” Cancelled“, ” Pending” hoặc ” In transit “, công thức sẽ như sau:

Công thức 1. Hàm COUNTIFS đếm các ô trong khoảng số

Để tìm ra có bao nhiêu số giữa 5 và 10 (không bao gồm 5 và 10) được chứa trong các ô C2 đến C10, sử dụng công thức này:

Cách sử dụng COUNTIFS với các ký tự đại diện:

Trong công thức Excel, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện sau đây:

Dấu hỏi (?) – khớp với bất kỳ ký tự đơn nào, sử dụng nó để đếm các ô bắt đầu hoặc kết thúc bằng một số ký tự nhất định.

Dấu hoa thị (*) – khớp với bất kỳ dãy ký tự nào, bạn dùng nó để đếm ô chứa một từ cụ thể hoặc một k1 tự trong ô.

Lưu ý. Nếu bạn muốn đếm các ô chứa dấu hỏi hoặc dấu hoa thị, gõ dấu ngã (~) trước dấu hoa thị hoặc dấu chấm hỏi.

Giả sử bạn có danh sách các dự án trong cột A. Bạn muốn biết có bao nhiêu dự án đã ký kết, tức là cột B có chứa tên người. Hãy thêm một điều kiện thứ hai – End date trong cột D.

Ví dụ 1. Đếm ngày trong một khoảng thời gian cụ thể

Để đếm ngày trong một khoảng thời gian cụ thể, bạn có thể sử dụng công thức COUNTIFS với hai tiêu chí hoặc kết hợp hai hàm COUNTIF với nhau.

Ví dụ, các công thức sau đây đếm số ngày trong các ô C2 đến C10, khoảng thời gian từ ngày 1/6/2014 đến 7/7/2014 bao gồm:

Ví dụ: công thức COUNTIF sau với hai vùng dữ liệu và hai tiêu chí sẽ cho bạn biết có bao nhiêu sản phẩm đã được mua nhưng chưa giao hàng:

Những kiến thức bạn đang xem thuộc khóa học Excel từ cơ bản tới nâng cao của Học Excel Online. Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức một cách đầy đủ và có hệ thống về các hàm, các công cụ trong excel, ứng dụng excel trong công việc… Hiện nay hệ thống đang có nhiều ưu đãi khi bạn đăng ký tham gia khóa học này. Hãy tham gia ngay tại địa chỉ: Học Excel Online

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Dùng Hàm Count, Counta, Countif, Countifs, Countblank Trong Excel trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!