Xu Hướng 2/2024 # Các Hàm Xác Định Ngày Tháng Trong Excel # Top 2 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Các Hàm Xác Định Ngày Tháng Trong Excel được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. Hàm year lấy giá trị năm Hàm Year

Hàm thực hiện chức năng lấy giá trị năm trong một chuỗi giá trị ngày tháng cho trước. Cú pháp hàm:=YEAR(serial_number) Serial_number là giá trị dạng số là giá trị thời gian.

Ví dụ

Nếu một số lượng các giá trị ngày tháng năm rất nhiều bạn chỉ cần sao chép công thức và kéo xuống các giá trị ô thời gian tương ứng bên dưới và nhanh chóng tách lấy được năm ra riêng biệt.

2. Hàm Month lấy giá trị tháng Hàm Month

Tương tự để lấy giá trị tháng theo yêu cầu công việc từ một giá trị thời gian cụ thể bạn cũng có hàm month như hàm year. Cú pháp hàm month:=MONTH(serial_number)

Ví dụ

Tách lấy tháng cụ thể ở các giá trị tháng sau:

Nhập công thức hàm month cho một ô rồi sao chép công thức xuống các ô còn lại để xác định tháng của từng giá trị cụ thể.

3. Hàm Day lấy giá trị ngày

Tương tự ý nghĩa và cách thức dùng hàm như ở hai hàm year và month, hàm day cũng được dùng để xác định ngày cụ thể trong một giá trị thời gian cụ thể. Cấu trúc hàm:=DAY(serial_number)

4. Hàm Date tạo thời gian cụ thể

Ngược lại với những hàm trên, hàm Date với chức năng tạo ra một ngày tháng năm cụ thể bằng các giá trị ngày tháng năm có trước. Bằng công thức thực hiện: =Date(year ,month, day).

Nếu như ở năm của bạn không phải là năm cụ thể thì bạn bằng cách biện luận. Ví dụ:

Biện luận trong sự kết hợp hàm Date và hàm IF với công thức =DATE(IF(A1<=19;”20″;”19″)&A1;B1;C1)

Tham khảo khóa học “Excel ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp”

Lộ trình khóa học có 43 bài giảng với thời lượng 04 giờ 02 phút, bao gồm các nội dung chính như sau: các thao tác cơ bản với Execel, cách sử dụng các hàm, làm việc với cơ sở dữ liệu, ứng dụng tạo các biểu mẫu thực tế.

Kết thúc khóa học, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức đi từ cơ bản đến nâng cao và cả kiến thức nghiệp vụ thực tế nhất trong doanh nghiệp về công cụ Microsoft Excel. Ngoài ra, với những kiến thức bổ ích được giảng viên chia sẻ trong khóa học sẽ giúp bạn tăng tốc công việc lên rất nhiều lần.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Cách Xác Định Ngày Tháng Năm Bằng Các Hàm Thời Gian Trong Excel Có Bài Tập

Hàm YEAR để lấy giá trị Năm từ một đối tượng thời gian

Để lấy được giá trị Số năm từ một đối tượng thời gian thì chúng ta có thể sử dụng hàm YEAR trong Excel.

Cấu trúc của hàm YEAR

=YEAR(serial_number)

Trong đó serial_number là một giá trị về thời gian, là dữ liệu dạng số, không phải dạng Text

Ví dụ: Để xác định năm hiện tại là năm nào thì chúng ta kết hợp hàm YEAR với hàm TODAY như sau:

=YEAR(TODAY())

Kết quả của hàm YEAR ra một giá trị có loại dữ liệu là dạng Number, không phải dạng thời gian.

Hàm MONTH để lấy giá trị Tháng từ một đối tượng thời gian

Để lấy được giá trị Số Tháng từ một đối tượng thời gian thì chúng ta có thể sử dụng hàm MONTH trong Excel.

Cấu trúc của hàm MONTH

=MONTH(serial_number)

Trong đó serial_number là một giá trị về thời gian, là dữ liệu dạng số, không phải dạng Text

Xét một số ví dụ áp dụng hàm tách số tháng từ 1 giá trị thời gian như sau:

Hàm DAY để lấy giá trị Ngày từ một đối tượng thời gian

Tương tự như hàm YEAR, hàm MONTH ở trên, hàm DAY sẽ giúp chúng ta xác định số Ngày từ một giá trị thời gian trong Excel.

Cấu trúc hàm DAY

=DAY(serial_number)

serial_number là một giá trị thời gian, dữ liệu dạng số.

Hàm DATE để tạo ra 1 giá trị thời gian từ việc ghép các đối tượng Năm, Tháng, Ngày

Để tạo ra một giá trị thời gian thì chúng ta phải dùng hàm DATE. Hàm Date giúp xác định ra một giá trị thời gian có đầy đủ Ngày, Tháng, Năm và được viết đúng định dạng chuẩn là Thời gian.

Cấu trúc của hàm DATE

=DATE(year, month, day)

Một số ví dụ về việc ứng dụng hàm Date để tạo ra giá trị biểu diễn thời gian:

Trong kết quả tại D4 và D5 có sử dụng hàm IF để biện luận giá trị năm. Nếu số năm nhỏ hơn hoặc bằng 18 (năm hiện tại là 2024) thì sẽ coi năm đó thuộc năm 2000 trở đi. Còn không phải thì sẽ tính cho những năm thuộc 1900 tới trước 2000

Kết quả tại D3 có sử dụng hàm TEXT kết hợp hàm DATE để thay đổi cách định dạng giá trị ngày theo ý muốn.

Để có thể làm tốt bài tập trên, các bạn cần tìm hiểu thêm một số kiến thức về các hàm: VLOOKUP, CHOOSE, SUMIFS, WEEKDAY

Các Hàm Ngày Tháng Trong Excel

Trong Excel có rất nhiều hàm ngày tháng khác nhau bao gồm hàm TODAY, DAY, MONTH, YEAR và còn vô số các hàm ngày tháng trong Excel khác giúp người sử dụng hiển thị ngày tháng năm với các mục đích khác nhau. Để giúp cho bạn đọc có cái nhìn khái quát nhất về các hàm ngày tháng trong Excel.

Trong Excel hỗ trợ người dùng rất nhiều hàm tính toán, nếu như ở bài trước chúng tôi đã Tổng hợp các hàm lượng giác và toán học trong Excel thì ở bài viết này bạn sẽ biết thêm và khái quát được các hàm ngày tháng trong Excel.

Hàm ngày tháng trong Excel

Các hàm ngày tháng trong Excel

– Cú pháp: TODAY()

– Chức năng: Trả về ngày tháng năm hiện hành, nó không chứa tham số và thời gian được ngầm hiểu là 0 giờ lúc nữa đêm.

– Cú pháp: DAY( Serial_number)

– Trong đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn lấy ra ngày.

– Chức năng: Tách giá trị ngày trong một ngày, tháng, năm cụ thể. Ngày được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 31.

Ví dụ: Cho bảng tính như hình dưới. Yêu cầu tách giá trị ngày.

– Bạn nhập công thức tại ô D6=DAY(C6), ta được kết quả trả về giá trị ngày trong ô D6

– Sao chép công thức cho đến hết hàng cần tách giá trị ngày, ta được kết quả

– Cú pháp: MONTH( Serial_number)

– Trong đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày của tháng mà bạn muốn tìm.

– Chức năng: Tách giá trị tháng trong một ngày cụ thể. Tháng được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 12.

– Cú pháp: YEAR(serial_number)

– Trong đó: Serial_number là bắt buộc, ngày trong năm mà bạn muốn tìm. Ngày bạn nên nhập bằng hàm Date.

– Chức năng: Trả về năm của một ngày một ngày tương ứng nào đó. Năm được trả về dạng số nguyên trong khoảng từ 1900 đến 9999.

– Cú pháp: DATE( year, month, day)

– Trong đó: Year, month, day: lần lượt là năm, tháng, ngày cần nhập.

– Chức năng: Trả về biểu thức ngày tháng năm đã nhập

– Cú pháp: NOW()

– Chức năng: Trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống

– Cú pháp: HOUR(Serial-number)

Trong đó: Serial number là đối số bắt buộc, là thời gian bạn muốn chuyển đổi thành giờ. Có thể là dạng văn bản, số thập phân, hoặc dưới dạng các hàm khác.

– Chức năng: Trả về giờ của một giá trị thời gian.Giờ trả về là có dạng số nguyên nằm trong khoảnh từ 0 đến 23

– Cú pháp: MINUTE(serial-number)

Trong Đó: Serial-number: Bắt buộc phải có. Giá trị muốn chuyển đổi thành phút

– Chức năng: Chuyển đổi một số giá trị thời gian về thành một phút trong biểu thức giờ phút giây. Phút được trả về dưới dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 59.

– Cú Pháp: =SECOND (serial_number)

Trong Đó: Serial_number bắt buộc phải có. Là thời gian chứa số giây bạn muốn tìm. Có thể là giá trị thời gian hoặc giá trị thập phân

– Chức Năng: Trả về phần giây của giá trị thời gian. Có dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 59.

10. Hàm WEEKDAY

– Cú pháp: = WEEKDAY(serial_number [, return_type])

– Trong đó:+ serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ giá trị ngày tháng + return_type: Chọn kiểu kết quả trả về+ return_type = 1 (mặc định): Chủ Nhật là 1 (thứ Bảy là 7) + return_type = 2: Thứ Hai là 1 (Chủ Nhật là 7) + return_type = 3: Thứ Hai là 0 (Chủ Nhật là 6)

– Chức năng: Cho biết số thứ tự của ngày trong tuần

Ví dụ: Cho bảng tính Excel.

Với hàm WEEKDAY để tính số thứ tự của ngày trong tuần. Tại ô C8 = WEEKDAY(C6,C7). Và đây là kết quả:

Như vậy, ngày 30/06/2014 là ngày có số thứ tự trong tuần là 2 với quy ước là chủ nhật có thứ tự là 1.

11. Hàm WEEKNUM

– Cú pháp: WEEKDAY(serial_number [, return_type])

– Trong đó:

+ Serial_number: Ngày trong tuần được nhập vào. Giá trị này bắt buộc+ Return_type: Xác định ngày nào là 1 ngày bắt đầu của tuần. Mặc định là 1.. Return_type=1. Ngày đầu tuần là chủ nhật.. Return_type=2. Ngày đầu tuần là thứ 2.

– Cú pháp: DAYS360( start_date, end_date, [method])

– Trong đó:

+ Start_date, end_date: là ngày bắt đầu và kết thúc mà bạn muốn biết số ngày giữa hai ngày này. Giá trị này bắt buộc+ Method: giá trị logic xác định dùng phương pháp của Hoa Kỳ hay Châu Âu. Method=false là phương pháp của Hoa kỳ, method=true là phương pháp của Châu Âu.

– Chức năng: Tính số ngày giữa 2 mốc ngày tháng dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày.

– Cú pháp: DATEVALUE(date_text)

– Trong đó: date_text: Chuỗi văn bản cần chuyển đổi, giới hạn trong khoảng từ 01/01/1900 đến 31/12/9999, giá trị nhập vào phải nằm trong dấu móc.

– Chức năng: Chuyển đổi một chuỗi ngày tháng thành một giá trị ngày tháng năm để có thể tính toán được.

14. Hàm EDATE

– Cú pháp: EDATE(start_date, months)

– Trong đó:

+ start_date: Ngày dùng làm mốc để tính.+ months: Số tháng trước hoặc sau mốc thời gian được dùng để tính toán

– Chức năng: Trả về một ngày tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định.

– Cú pháp: NETWORKDAYS( start_date, end_date, [holiday])

– Trong đó

+ Start_date: Ngày bắt đầu. Tham số bắt buộc+ End_date: Ngày kết thúc. Tham số bắt buộc.+ Holiday: Số ngày cần loại trừ ra khỏi lịch làm việc. Tham số không bắt buộc.

– Chức năng: Trả về số ngày làm việc từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, nó không bao gồm ngày cuối tuần và ngày lễ đã được xác định.

Ví dụ: Ta có một bảng chấm công nhân viên, bao gồm cả số ngày nghỉ như sau:

– Sử dụng hàm networkdays tính số ngày làm việc với ngày bắt đầu là 23-01-2013, ngày kết thúc là 18-02-2013. Công thức là =NETWORKDAYS(B3,C3). Kết quả thu được:

– Sử dụng hàm Networkdays tính số ngày làm việc với ngày bắt đầu là 23-01-2013, ngày kết thúc là 18-02-2013, với 1 ngày nghỉ phép là 30-01-2013. Công thức là =NETWORKDAYS(B3,C3,F3). Kết quả sẽ là:

16. Hàm Eomonth

– Cú pháp: EOMONTH(start_date, months)

– Trong đó:+ start_date: Ngày dùng làm mốc để tính.+ months: Số tháng trước hoặc sau mốc thời gian start_date.

– Chức năng: Tính ngày cuối tháng của 1 tháng bất kỳ với số tháng được chỉ định trước.

Các Hàm Thời Gian Ngày Tháng Trong Excel

Excel hỗ trợ các bạn xử lý và tính toán một cách nhanh chóng cùng với các hàm mà Excel cung cấp như các hàm tính toán, các hàm ngày tháng… một trong số đó là các hàm về thời gian giúp các bạn xử lý các giá trị thời gian: giờ, phút, giây một cách thuận tiện nhất.

Bài viết giới thiệu cú pháp và công dụng của các hàm thời gian trong Excel.

1. Hàm TIME.

Cú pháp: TIME(hour,minute,second).

Trong đó:

– TIME: tên hàm.

– Hour: giá trị giờ.

– Minute: giá trị phút.

– Second: giá trị giây.

Hour, minute, second là một số từ 0 đến 32767 và đều là tham số bắt buộc.

Chức năng: Hàm trả về một số thập phân của một giá trị thời gian cụ thể trong khoảng từ 0 đến nhỏ hơn 1. Nếu định dạng của ô là General trước khi nhập hàm thì hàm trả về sẽ được thể hiện ở dạng giờ phút giây.

2. Hàm TIMEVALUE.

Cú pháp: TIMEVALUE(time_text).

Trong đó:

– Time_text: là chuỗi văn bản thể hiện giá trị thời gian và là tham số bắt buộc.

Chức năng: Hàm trả về một số thập phân của một giá trị thời gian cụ thể khoảng từ 0 đến nhỏ hơn 1 được thể hiện bởi Time_text.

3. Hàm NOW.

Chức năng: Hàm NOW() trả về ngày tháng năm và giờ phút hiện tại của hệ thống (định dạng của ô trước khi nhập hàm là General).

Nếu nhập cú pháp NOW()-1 thì hàm sẽ trả về ngày tháng năm và giờ phút giảm đi một ngày so với ngày giờ hiện tại của hệ thống.

4. Hàm HOUR.

Cú pháp: HOUR(serial_number).

Trong đó:

– Serial_number là thời gian các bạn muốn chuyển đổi thành giờ, là tham số bắt buộc.

Chức năng: Trả về phần giờ của một giá trị thời gian, kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 23.

5. Hàm MINUTE.

Cú pháp: MINUTE(serial_number).

Trong đó:

– Serial_number: là thời gian các bạn muốn chuyển đổi thành phút, là tham số bắt buộc.

Chức năng: Trả về phần phút của giá trị thời gian, kết quả trả về là số nguyên từ 0 đến 59.

6. Hàm SECOND.

Cú pháp: SECOND(serial_number).

Trong đó:

– Serial_number: là thời gian các bạn muốn chuyển đổi thành giây, là tham số bắt buộc.

Chức năng: Trả về phần giây của giá trị thời gian, kết quả trả về là số nguyên từ 0 đến 59.

Tổng Hợp Các Hàm Ngày Tháng Trong Excel

Hàm year

Hàm year là một hàm cơ bản trong excel được dùng để xác định số năm (tách năm) trong một giá trị thời gian cho sẵn. Kết quả mà hàm year trả về luôn là một số nguyên từ 1900 đến 9999.

Cú pháp của hàm year:

=YEAR(Serial_Number) Trong đó:

Serial_number là ô chứa giá trị thời gian cho sẵn, với giá trị dữ liệu là dạng số.

Ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm year để xác định năm (tách năm) trong một giá trị thời gian cho sẵn như sau:

Hàm month

Hàm month là một hàm cơ bản trong excel được dùng để tách tháng từ một giá trị thời gian. Hàm month trả về kết quả là một số nguyên trong khoảng từ 1 đến 12 (tương ứng với 12 tháng trong năm).

Cú pháp của hàm month trong excel:

=MONTH(Serial_Number) Trong đó:

Serial_number là ô chứa giá trị thời gian cho sẵn, với giá trị dữ liệu là dạng số.

Ví dụ minh họa cho việc sử dụng hàm month để tách tháng từ giá trị thời gian cho sẵn như sau:

Hàm day

Tương tự như hàm year và hàm month, thì hàm day cũng là một hàm cơ bản trong excel được ứng dụng để tách giá trị ngày từ một giá trị thời gian cho sẵn. Kết quả mà hàm date trả về là một số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 31 (tương ứng với số ngày trong một tháng).

Cú pháp của hàm day trong excel:

=DAY(Serial_number) Trong đó:

Serial_number là ô chứa giá trị thời gian cho sẵn, với giá trị dữ liệu là dạng số.

Ví dụ minh họa về việc ứng dụng hàm day để tách giá trị ngày từ một giá trị thời gian cho sẵn như sau:

Hàm today

Hàm today là một hàm trong excel với chức năng trả về giá trị ngày – tháng – năm ở hiện tại. Và hàm today sẽ tự động cập nhật lại giá trị mới mỗi khi có sự thay đổi tại bảng tính excel.

Cú pháp của hàm today trong excel:

=TODAY()

Ví dụ minh họa về việc ứng dụng hàm today để xác định giá trị thời gian (ngày – tháng – năm) ở hiện tại:

Hàm date

Hàm date là một hàm kết hợp ba giá trị Year, Month, Day để thiết lập ra một giá trị thời gian (một ngày) cụ thể và được viết dưới định dạng chuẩn là Time.

Cú pháp của hàm date trong excel:

=DATE(year; month; day) Trong đó:

Year: là giá trị năm cụ thể, trong khoảng từ 1900 đến 9999.

Month: là giá trị tháng cụ thể, trong khoảng từ 1 đến 12.

Day: là giá trị ngày cụ thể, trong khoảng từ 1 đến 31.

Ví dụ minh họa về việc sử dụng hàm date trong excel như sau:

Hàm now

Tương tự như hàm today ở trên, thì hàm now trong excel cũng sẽ trả về kết quả giá trị ngày – tháng – năm, song bên cạnh đó sẽ lấy luôn cả giá trị về thời gian giờ – phút – giây ở hiện tại.

Cú pháp của hàm now trong excel:

=NOW() Ví dụ minh họa về việc sử dụng hàm now để xác định thời gian ở hiện tại với đầy đủ các giá trị:

Hàm hour

Hàm hour là một hàm trong excel có chức năng chính là tách phần giờ của một giá trị thời gian cho sẵn. Kết quả mà hàm hour trả về là một số nguyên từ 0 đến 23.

Cú pháp của hàm hour trong excel:

=HOUR(Serial-number) Trong đó:

Serial number: là một đối số bắt buộc phải có, tương ứng với thời gian bạn muốn chuyển đổi thành giờ. Đối số này có thể ở dạng text, dạng số thập phân hoặc cũng có thể ở dạng một hàm khác trong excel.

Ví dụ minh họa cho hàm hour trong excel để nhận về giá trị giờ:

Hàm minute

Hàm minute là một hàm trong excel có chức năng chính là tách phần phút của một giá trị thời gian cho sẵn. Kết quả mà hàm minute trả về là một số nguyên từ 0 đến 59.

Cú pháp của hàm minute trong excel:=MINUTE(serial-number)

Trong đó:

Serial-number: là một đối số bắt buộc phải có, tương ứng với thời gian bạn muốn chuyển đổi thành phút. Đối số này có thể ở dạng text, dạng số thập phân hoặc cũng có thể ở dạng một hàm khác trong excel.

Ví dụ minh họa cho hàm minute trong excel để tách phần phút trong một giá trị thời gian cụ thể cho sẵn:

Hàm second

Hàm second là một hàm trong excel có chức năng chính là tách phần giây của một giá trị thời gian cho sẵn. Kết quả mà hàm second trả về là một số nguyên từ 0 đến 59.

Cú pháp của hàm second trong excel:

=SECOND(serial-number) Trong đó:

Serial-number: là một đối số bắt buộc phải có, tương ứng với thời gian bạn muốn chuyển đổi thành giây. Đối số này có thể ở dạng text, dạng số thập phân hoặc cũng có thể ở dạng một hàm khác trong excel.

Ví dụ minh họa cho hàm second trong excel để tách phần giây trong một giá trị thời gian cụ thể cho sẵn:

Hàm weekday

Cú pháp: =WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Trong đó:

Serial_number: Là một biểu thức thời gian, ngày cần kiểm tra thứ mấy trong tuần.

Return_type: Là một số xác định kiểu giá trị trả về của thứ. Ví dụ: Nếu giá trị trả về là số 7 và ta dùng return_type = 1, có nghĩa là ngày mà ta muốn kiểm tra là ngày thứ 7.

Hướng dẫn cách gộp ô trong Excel : Khi sử dụng excel bạn sẽ gặp nhiều trường hợp phải thực hiện các thao tác gộp ô. Nếu không nắm vững được các kiến thức cơ bản bạn sẽ dễ dàng làm mất dữ liệu trong các ô tính.

Các Hàm Ngày Tháng (Date & Time) Trong Excel

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm DATE & TIME trong Excel. Excel có sẵn nhiều hàm xử lý thời gian giúp chúng ta có thể đánh dấu dữ liệu theo thời gian một cách nhanh chóng. Tuy vậy cũng có nhiều hàm rất hữu ích mà bạn không biết và ít khi sử dụng, nên trong bài viết tìm hiểu các hàm xử lý Date và Time này mình sẽ tổng hợp lại để giúp bạn dễ dàng tìm hiểu hơn.

1. Hàm Year, Month, Day

Để tách các giá trị year, month, day trong một ngày cụ thể nào đó thì ta thường dùng 3 hàm xử lý là hàm YEAR, hàm MONTH và hàm DAY.

Cú pháp:

YEAR(Serial_number) MONTH(Serial_number) DAY(Serial_number)

Trong đó: Serial_number là con số đại diện cho một ngày cụ thể nào đó.

Vi dụ: Để lấy được năm của một ngày có định dạng mm/dd/yyyy, sử dụng hàm YEAR.

Kết quả trả về ở ô B1 là 2024

2. Hàm Date

Định dạng kết quả trả về của hàm DATE phụ thuộc vào định dạng mà bạn nhập vào. Ví dụ bạn nhập bạn nhập ngày – tháng – năm thì kết quả nó trả về là ngày – tháng – năm. Ngược lại bạn nhập vòa vào tháng – ngày – năm thì nó trả về là tháng – ngày – năm.

Cú pháp:

Để cộng thêm một số ngày vào một ngày có định dạng Ví dụ: mm/dd/yyyy, sử dụng công thức đơn giản như sau.

= CELL có định dạng mm/dd/yyyy + number (số ngày)

Ví du trên ta thấy cho ngày 23 và muốn tìm ngày 28 thì ta cộng thêm 5 vào ngày 23.

Trên là ví dụ cộng thêm ngày. Giả sử bây giờ bạn cần cộng thêm cả năm, tháng và ngày thì sẽ sử dụng hàm DATE.

Ví dụ: Cho ngày 23/6/2024 muốn tìm ngày 9/1/2024 ta sử dụng:

DATE(year(A1)+4, Month(A1)+2, day(A1)+9)

Lưu ý: Hàm DATE bao gồm ba đối số năm, tháng và ngày. Excel sẽ tự nhận biết được rằng tháng 8 ( 6+2=8=August) có 31 ngày nên sẽ tự chuyển sang tháng tiếp theo ( Ví dụ 23 August + 9 days = 1 September).

3. Hàm Current Date & Time

Hàm Current Date & Time là hàm trả về ngày tháng năm và giờ phút giây hiện tại. Giả sử lúc bạn nhập là 15:30:30 thì kết quả nó sẽ trả về là 15:30:30.

Cú pháp:

Ấn vào một ô bất kỳ trong Excel với cú pháp =now() sẽ hiện ra ngày, tháng, năm và thời gian hiện tại lúc đó, như trên hình là 10:43 vàngày 2/23/2024.

4. Hàm Hour, Minute, Second

Các hàm này dùng để lấy phần giờ, phần phút và phần giây của một giá trị thời gian nào đó.

Cú pháp:

HOUR(serial_number) MINUTE(serial_number) SECOND (serial_number)

Trong đó: Serial_number là biểu thức thời gian hoặc một con số chỉ thời gian.

Ví dụ: Cho giá trị của CELL A1 là 6:45:17, hãy lấy phần giờ cảu ô tính này.

Như vậy kết quả sẽ trả về là 6.

5. Hàm Time Function

Muốn thêm số giờ, số phút, số giây vào biểu thức thời gian trong Excel ta sử dụng hàm TIME.

Cú pháp:

TIME(HOUR, MINUTE, SECOND)

Ví dụ: Cho số liệu trong bảng tính là 6:45:17, hãy sử dụng hàm TIME tìm 8:56:27

=Time(hour(A1)+2, minute(A1)+10, second(A1)+70)

Kết quả là 8:56:27, đây cũng là kết quả cần tìm.

Như vậy là mình đã giới thiệu qua cách sử dụng một số hàm DATE & TIME trong Excel, các hàm này được sử dụng rất thường xuyên nên hy vọng bạn hiểu và biết các áp dụng nó vào thực tế.

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Hàm Xác Định Ngày Tháng Trong Excel trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!