Xu Hướng 11/2022 # Bài Tập Thực Hành Excel 003: Kết Hợp Hàm If Và Left, Right / 2023 # Top 19 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Bài Tập Thực Hành Excel 003: Kết Hợp Hàm If Và Left, Right / 2023 # Top 19 View

Bạn đang xem bài viết Bài Tập Thực Hành Excel 003: Kết Hợp Hàm If Và Left, Right / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong bài tập thực hành Excel tổng hợp số 03 này, bạn tiếp tục luyện tập các thao tác cơ bản trong Excel. Đồng thời, bạn sẽ học cách kết hợp hàm IF và hàm LEFT, RIGHT trong tính toán. Đây là sự kết hợp rất thường gặp trong thực tế. Do đó, bài tập Excel tổng hợp này sẽ giúp bạn luyện tập thành thạo sự kết hợp trên.

Và cũng như thường lệ, bạn hoàn toàn có thể download file Excel về máy để thực hành. File Excel được Đỗ Bảo Nam Blog chia sẻ cuối bài viết. Và đáp án của bài tập đã được chia sẻ sẵn trong file mà bạn download. Hoặc bạn cũng có thể xem hướng dẫn giải bài tập trực tiếp trong video bên dưới.

Nội dung bài tập thực hành Excel tổng hợp số 003

Các thao tác cơ bản trong Excel. Các thao tác này gồm nhập liệu, định dạng font chữ, cỡ chữ… Các thao tác kẻ bảng, đổ màu nền cho một ô nào đó. Thao tác xuống dòng trong một ô Excel…

Thực hành các hàm cơ bản trong Excel. Đó là các hàm như IF, LEFT, RIGHT, SUM, AND. Đồng thời, bạn còn có thể sử dụng kết hợp các hàm này trong cùng phép tính. Ví dụ hàm if kết hợp left, hàm if kết hợp right. Hoặc, if kết hợp cả hàm left, right, và hàm and.

Theo yêu cầu của bài toán, thì bạn cần phải luyện tập cả các thao tác nhập liệu, định dạng cho dữ liệu… Tuy nhiên phần này mình để bạn tự luyện tập. Và trong video, giả sử Đỗ Bảo Nam Blog đã nhập sẵn dữ liệu.

Video giải bài tập trên kênh Đỗ Bảo Nam Blog!

Download bài tập Excel có lời giải về hàm IF lồng nhau

Bài tập này yêu cầu bạn phải sử dụng nhiều hàm kết hợp với nhau. Đặc biệt là yêu cầu thứ 4 của bài toán. Bạn cần phải sử dụng hàm IF lồng nhau kết hợp với nhiều hàm khác. Do vậy, đây là một trong những bài rất hay giúp bạn có thể luyện tập thành thạo về các hàm này, cũng như kết hợp các hàm trong một phép tính.

Và trong flie mà bạn download, file này đã có sẵn đáp án. Do vậy khi thực hành, bạn nên tạo ra một file Excel mới. Sau đó, bạn hãy thực hành từ những bước đầu tiên là nhập liệu. Và cuối cùng là các phép tính toán cho các cột.

Download file Excel thực hành

Bài Tập Thực Hành Về Kế Toán Tổng Hợp Trên Excel / 2023

Nhằm giúp bạn nắm rõ các kiến thức đã được học, Newtrain xin gửi đến các bạn một số bài tập thực hành về kế toán tổng hợp kèm lời giải của cô Ngô Thị Hoàn.

Bài tập thực hàng kế toán tổng hợp trên web

Bài 1. Phân biệt Tài sản – Nguồn vốn

TÀI SẢN NGUỒN VỐN

Máy móc thiết bị 4.500 Nguồn vốn kinh doanh 8.895

Nguyên vật liệu 370 Lợi nhuận chưa phân phối 150

Tạm ứng cho CNV 35 Phải trả CNV 60

Công cụ, dụng cụ 120 Thuế phải nộp NS 120

Nhà cửa 1.900 Nguồn vốn đầu tư XDCB 370

Tiền mặt tại quỹ 435 Phải trả người bán 195

Tiền gửi ngân hàng 640 Phải trả khác 160

Thành phẩm 310 Các khoản đi vay 190

Phải thu khách hàng 255 Quỹ đầu tư phát triển 185

Sản phẩm dở dang 90 Quỹ khen thưởng, PL 120

Phải thu khác 140

Quyền sử dụng đất 1.650

Tổng cộng tài sản 10.445 Tổng cộng nguồn vốn 10.445

Bài 2:

TÀI SẢN NGUỒN VỐN

Máy móc thiết bị 480.000 Vay ngắn hạn 45.000

Tạm ứng 6.000 Phải trả người bán 10.000

Cầm cố, Thế chấp, Ký cược, ký quỹ 3.000 Phải trả CNV 3.000

Sản phẩm dở dang 54.000 Các khoản đi vay 196.000

Nguyên vật liệu chính 62.000 Nguồn vốn kinh doanh 1.120.000

Phải thu của khách hàng 3.000 Các khoản phải trả khác 3.000

Tiền mặt 12.000 Lãi chưa phân phối 27.000

Tiền gửi ngân hàng 40.000

Nhà kho 150.000

Vật liệu phụ 11.000

Thành phẩm X

Phương tiện vận tải 200.000

Nhà xưởng SX 300.000

Công cụ 21.000

Hàng đang đi trên đường 12.000

Tổng cộng tài sản (chưa gồm thành phẩm) 1.354.000 Tổng cộng nguồn vốn 1.404.000

Do Tổng Tài sản = Tổng nguồn vốn

X = 1.404.000 – 1.354.000 = 50.000

Bài 3: 

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 20.000.000đ

Nợ TK 111:     80.000.000

Có TK 112: 80.000.000

Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 30.000.000đ

Nợ TK 112: 30.000.000

Có TK 131: 30.000.000

Nhập kho nguyên vật liệu trả bằng tiền gửi ngân hàng 35.000.000đ

Nợ TK 152: 35.000.000

Có TK 112: 35.000.000

Gửi tiền mặt vào ngân hàng 40.000.000đ

Nợ TK 112:     40.000.000

Có TK 111: 40.000.000

Trả lương cho công nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng 50.000.000đ

Nợ TK 334:     50.000.000

Có TK 112: 50.000.000

Bài 4:

Dùng tiền mặt 50.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng

Nợ TK 112:     50.000.000

Có TK 111: 50.000.000

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 45.000.000đ

Nợ TK 111: 45.000.000

Có TK 131: 45.000.000

Thu tạm ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đ

Nợ TK 111: 3.000.000

Có TK 141: 3.000.000

Chi tiền mặt trả nợ cho người bán 15.000.000đ

Nợ TK 331:     15.000.000

Có TK 111: 15.000.000

Vay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ

Nợ TK 111: 10.000.000

Có TK 341: 10.000.000

Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 40.000.000đ

Nợ TK 334:     40.000.000

Có TK 111: 40.000.000

Bài 5:

Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền cho người bán 30.000.000đ

Nợ TK 156: 30.000.000

Có TK 331: 30.000.000

Vay ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ

Nợ TK 331: 20.000.000

Có TK 341: 20.000.000

Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ

Nợ TK 331: 20.000.000

Có TK 112: 20.000.000

Mua tài sản cố định hữu hình chưa trả tiền cho người bán 50.000.000đ

Nợ TK 211: 50.000.000

Có TK 331: 50.000.000

Bài 6:

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000

Vay ngân hàng trả nợ người bán 60.000

Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000

Chi tiền mặt vay trả nợ ngân hàng 15.000

Mua và nhập kho hàng hóa chưa thanh toán cho người bán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 10.000

Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000

Mua hàng hóa nhập kho giá mua 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, Số hàng hóa trên đã trả bằng tiền mặt 15.000 còn 205.000 chưa thanh toán.

Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000

Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 50.000

Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000

Lời giải:

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000

Nợ TK 111:        80.000.000

Có TK 112: 80.000.000

Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 60.000

Nợ TK 331: 60.000

Có TK 341: 60.000

Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000

Nợ TK 111: 40.000

Có TK 131: 40.000

Chi tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn 15.000

Nợ TK 341:     15.000.000

Có TK 111: 15.000.000

Nhập kho hàng hóa chưa thanh toán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT được khấu trừ 10.000

Nợ TK 156:      100.000.000

Nợ TK 1331:       10.000

Có TK 331: 110.000.000

Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000

Nợ TK 331: 50.000

Có TK 112: 50.000

Mua hàng hóa nhập kho giá 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, trả bằng tiền mặt 100.000 còn 120.000 chưa thanh toán.

Nợ TK 156:        200.000.000

Nợ TK 1331:        20.000

Có TK 331: 120.000.000

Có TK 111: 100.000.000

Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000

Nợ TK 211: 500.000

Có TK 411: 500.000

Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 10.000

Nợ TK 334: 10.000

Có TK 111: 10.000

Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000

Nợ TK 112: 35.000

Có TK 131: 35.000

File

excel bài tập 

kế toán tổng hợp

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 01/2017

STT Họ Tên Lương ngày Lương tháng Ngày nghỉ Lương lãnh Lương kỳ 1 Lương kỳ 2 Ký nhận

BAN GIÁM ĐỐC

01 Trần Quang Thái        50,000

02 Trần Minh Tuấn        45,000

2

03 Trần Trường Thịnh        45,000

5

Cộng

? ? ?

PHÒNG KINH DOANH

01 Nguyễn Trung Hiếu        40,000

2

02 Hoàng Phương Thảo        40,000

03 Lê Thanh Hương        30,000

1

04 Phùng Quang Đức        30,000

2

05 Nguyễn Tuấn Phương        28,500

06 Trần Đức Tú        28,500

4

07 Nguyễn Văn Hải        28,500

08 Lương Hà Trinh        28,500

09 Phạm Thu Hà        28,500

3

10 Nguyễn Phương Trang        28,500

1

Cộng

? ? ?

PHÒNG KẾ TOÁN

01 Nguyễn Văn Hậu        40,000

02 Trần Thành Chung        38,000

2

03 Nguyễn Phan Anh        35,000

3

04 Lê Ngọc Tân        35,000

05 Nguyễn Hồng Ánh        35,000

1

Cộng

? ? ?

TỔNG CỘNG

? ? ?

YÊU CẦU:

1. Lương tháng = Lương ngày*26

2. Lương lãnh = Lương tháng – (Lương ngày * ngày nghỉ)

3. Lương kỳ 1 = 2/3 lương

4. Lương kỳ 2 = Lương lãnh – Lương kỳ 1

5. Hoàn tất các ô tổng cộng

1/5

(1 Review)

Ngô Thị Hoàn

Tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu thích giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi công việc giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời gian mà vẫn tích lũy được những kiến thức quan trọng.

Hàm If Kết Hợp Hàm Left / 2023

Hàm IF kết hợp hàm LEFT trong excel. Khi điều kiện sử dụng trong hàm if được lấy từ một hoặc một vài ký tự của một chuỗi text tính từ bên trái.

Ví dụ như Mã phiếu chi chẳng hạn: PC01001.

PC đại diện cho Phiếu Chi

01 đại diện cho tháng phát sinh

001 – Phiếu chi số 001 của tháng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM IF KẾT HỢP HÀM LEFT

Tìm tên mặt hàng cho từng lần bán hàng căn cứ vào Mã Hóa Đơn biết rằng:

Nếu ký tự đầu tiên của Mã HĐ là J thì tên mặt hàng là Jean, còn lại nếu là K thì tên mặt hàng Kaki.

Mỗi một nghiệp vụ bán hàng đều có một Mã Hóa đơn riêng, Mã hóa đơn trong ví dụ này được cấu tạo bởi:

– Ký tự đầu tiên: là mã của từng mặt hàng

– Ký tự tiếp theo: là mã giảm giá

– 3 ký tự cuối cùng: là mã số của nghiệp vụ

Như vậy để hoàn thành yêu cầu trên chúng ta phải dùng hàm if để tìm tên mặt hàng với diễn giải hàm như sau:

= IF ( Ký tự đầu tiên của Mã HĐ = “J”, “Jean”, “Kaki”)

Hàm IF ở đây chỉ có 3 thành tố mà không cần phải lồng thêm hàm nào nữa đó là bởi vì chúng ta chỉ có hai mặt hàng theo như danh sách này là: Jean và Kaki,

Do đó khi so sánh ký tự đầu tiền của Mã HĐ với “J”, nếu nó thỏa mãn thì tên mặt hàng sẽ là Jean, còn lại nếu không thỏa mãn thì tên mặt hàng sẽ là Kaki.

Vấn đề là làm thế nào để tách được ký tự đầu tiên từ Mã HĐ:

Để làm được điều này ta sẽ sử dụng hàm LEFT.

= LEFT ( Mã HĐ, 1)

Số 1 trong hàm left có nghĩa là chúng ta chỉ muốn lấy 1 ký tự tính từ bên trái của Mã HĐ.

[sociallocker id=”515″]

Cách sử dụng hàm IF kết hợp hàm LEFT trong ví dụ này được viết như sau:

=IF (LEFT (B3,1) = “J”, “Jean”, “Kaki”)

Bạn cần nhập công thức trên vào ô đầu tiên trong cột mặt hàng, sau đó copy công thức cho các dòng còn lại trong cột mặt hàng.

Xong, như vậy là bạn đã tìm được tên của một danh sách hàng nghìn dòng mặt hàng chỉ trong nháy mắt với việc sử dụng hàm excel.

Hàm Tách Họ Và Tên Trong Excel, Hàm Left, Right / 2023

Khi làm việc với Excel nhiều khi bạn thường để Họ và tên chung trong một cột nhưng khi làm việc trong một số trường hợp bạn lại cần tách ra thành cột Họ tên đệm và cột Tên hoặc cột Họ và cột Tên đệm với Tên, vậy cách tách sẽ làm thế nào? Mời bạn theo dõi thủ thuật Tách họ và tên trong Excel để biết cách thực hiện.

Dùng hàm Left, Right để tách họ và tên trong Excel

Hàm tách họ và tên trong Excel, hàm Left, Right

Giả sử ta có một bảng biểu với các thông tin Họ và tên như hình dưới:

Bạn thực hiện cách tách theo các bước sau:

Bước 1: Bạn đặt con trỏ chuột vào 1 ô nào đó trong cột Họ, sau đó gõ công thức

=LEFT(D3,FIND(” “,D3,1)-1)

(D3 là ô chứa dữ liệu tên đầy đủ)

Trong công thức trên, hàm LEFT có chức năng cắt chuỗi ký tự phía bên trái với điều kiện cắt từ khoảng trắng đầu tiên ở ô D3. Do đó với chuỗi ký tự trong ô D3 là Nguyễn Văn Hòa, từ “Nguyễn” sẽ thỏa mãn điều kiện của công thức và tách chuỗi ký tự mang giá trị của Họ sang 1 ô riêng.

Bước 2: Bạn di chuột vào góc ô vừa gõ công thức sao cho xuất hiện dấu cộng “+” màu đen giống như hình, sau đó nhấn giữ và kéo chuột xuống các ô còn lại để áp dụng hàm cho cả cột.

Và đây là kết quả sau khi bạn tách Họ của cột Họ tên học sinh trong Excel:

Bước 3: Tiếp tục tách Tên học sinh trong bảng bằng cách đặt con trỏ chuột vào ô bất kỳ trong cột Tên học sinh, sau đó gõ câu lệnh:

=RIGHT(D3,LEN(D3)-FIND(” “,D3,1))

(D3 là ô chứa dữ liệu tên đầy đủ)

Trong công thức trên, hàm RIGHT có chức năng cắt chuỗi kỹ tự phía bên phải với điều kiện cắt thỏa mãn hàm đếm ký tự LEN trong ô D3

Như vậy là bạn vừa cùng chúng tôi thao tác xong các bước để dùng Hàm tách họ và tên trong Excel với hàm LEFT và hàm RIGHT, các bước thực hiện để bạn tách Họ và tách Tên khá đơn giản nên chỉ cần bạn xem kỹ hơn là sẽ hiểu và thao tác được.

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Thực Hành Excel 003: Kết Hợp Hàm If Và Left, Right / 2023 trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!